Vítejte

  Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi

  a bez odkladů užívejte každou radost.                                              (Seneca)

                                                                                                                                                                       

  Vítejte na stránkách mateřské školy Měšice!

  Děkuji za spolupráci v letošním školním roce, přeji všem krásné léto a školákům úspěšné vykročení do novéživotní etapy!

  Klára Foniová Pokorná a celý kolektiv MŠ

  PS: Vpravo nahoře je na našem webu záložka "Zapomenuté věci". Zůstalo jich tu poměrně dost, tak prosím zkoukněte, k vyzvednutí nejlépe v předposledním srpnovém týdnu, jinak po telefonické dohodě i kdykoli jindy. Schováváme do 4. srpna, pak posíláme na charitativní účdly... Fotky z fotogalerie dění v MŠ budou smazány 17. srpna.

   

  Podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušuji provoz Mateřské školy Měšice v termínu:

   11.7. – 31.8.2020

  23.6.k Upozorňuji na výskyt roupů ve třídě Vodníků

  18.6. Ve svých mailových schránkách by měli mít zákonní zástupci nově přijatých dětí prvotní informace k fungování naší mateřské školy a pozvánku na úvodní schůzku, která se uskuteční v úterý 23.6. v hlavní budově. Pokud jste někdo mail neobdržel, prosím, ozvěte se mi na mail či telefon. Děkuji, těším se naviděnou, Klára Foniová Pokorná

  1.6.2020

  V sekci Zápis na školní rok 2020-21 jsou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí. Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou informováni jednotlivě v písemné podobě buď poštou nebo datovou schránkou (kdo ji použil při podávání žádosti).

  25.5.2020

  Upozorňuji na výskyt vší ve třídě Vodníků. Prosím, prohlížejte dětem denně vlásky a případné vši a hnidy zlikvidujte. Děkuji.

  6.5.2020

  Ke dni 10.5.2020 je po dohodě se zřizovatelem ukončeno přerušení provozu, ke kterému došlo 16.3.2020 v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. března 2020. Od 11.5.2020 mateřská škola Měšice funguje v téměř běžném režimu a provzoní době 7-17 hodin se zvýšenými hygienickými opatřeními. Rodiče všech dětí byli informováni emailem.

  21.4.2020

  Aktualizované informace k zápisu, jsou v samostané záložce v horní části této stránky "Zápis pro rok 2020-21"

  3.4.2020

  Brány mateřské školy zůstávají zatím bohužel stále zavřené, bude tomu tak pravděpodobně celý duben. Pro stávájící děti však neustále připravujeme nové podněty a "úkoly", které by měli rodiče dostávat do svvých emailových schránek. Pokud tomu tak není, prosím, ozvěte se mi.

  Vzhledem k preventivním opatřením eliminujícím možnost šíření nákazy koronaviru jsem zrušila den otevřených dveří plánovaný na pondělí 6.dubna. Termín zápisu 5.května zatím platí, možná bude muset proběhnout bez dětí jako na základních školách, budu určitě informovat. Kdo nemá možnost vytisknutí formulářů a chtěl si je vyzvednout právě na dni otevřených dveří, není problém se se mnou spojit a individuálně předat. Pokud máte jakékoli dotazy, určitě mě můžete kontatktovat na mailu: info@msmesice.cz nebo na tel: 777 304 024 .Děkuji za pochopení, přeji zdraví a dobrou náladu všem, Klára Foniová Pokorná

   

  14.3.2020  PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ!

  Vážení rodiče,

  tímto Vám oznamuji, že v návaznosti na souhlas zřizovatele MŠ Měšice ze dne 14.3.2020, jež byl vydán s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. března 2020, je s účinností od 16.3.2020 PŘERUŠEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V MĚŠICE a to až do odvolání.

  Rodiče mohou využít takzvané ošetřovné - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Formulář je k dispozici v záložce v horní části stránek "přerušení provozu, ošetřovné", stejně jako informace z České správy sociálního zabezpečení týkající se tohoto ošetřovného. Formulář není třeba vyplňovat, já Vám ho připravím a potvrzený formulář si můžete vyzvednout ve staré budově MŠ , Nosticova 17 v pondělí 16.3. v čase 7-17, v úterý a středu (17.,18.3) v čase 7-13, v dalších dnech dle telefonické domluvy případně dle aktualizovaných informací na tomto webu. Potvrzený formulář mohu též poslat obyčejnou poštou. Prosím o sdělení, kdo a jakým způsobem bude chtít potvrzení předat, abych vše připravila a případně včas odeslala. Ve stejné záložce je i tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí, které se bude snažit prosadit ošetřovné po celou dobu uzavření škol nejen 9 dní. Ale to je jen ve stavu návrhu.

  Školné bude samozřejmě v souvislosti s přerušením provozu adekvátně sníženo podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, §6, odst. 5.

  Přeji všem zvládnutí této nelehké situace a hlavně kéž jsme všichni zdraví!

  Klára Foniová Pokorná, ředitelka MŠ Měšice

  13.3.2020

  Vážení rodiče,
  obracím se na Vás s informacemi týkající se provozu naší mateřské školy v době vyhlášení nouzového stavu na území celé České republiky. Mateřská škola zůstává zatím nadále otevřené se standardní provozní dobou a to na obou pracovištích. Samozřejmě byla přijata zvýšená hygienická opatření preventivního charakteru, častější desinfekce vnitřních prostor, důsledné dodržování správného mytí rukou u dětí i zaměstnanců, sledujeme zdravotní stav dětí. Nemám informaci o návratu žádného dítěte ani nejbližších rodinných příslušníků ze zasažených oblastí. Jedno dítko se bude nyní ze zahraničí vracet, zůstává samozřejmě i s rodinnou v domácí karanténě.
  Vzhledem k situaci jsem se rozhodla do odvolání přerušit všechny mimoškolní aktivity v MŠ tedy pondělní taneční všestrannost, úterní angličtinu a jógu a středeční keramiku. Jednáme o náhradách lekcí, budete určitě informováni buď přímo lektroy nebo mnou.
  Dále jsou pozastaveny návštěvy solné jeskyně a tenisu, počítám s jejich přeložením na pozdější dobu. Nebudeme navštěvovat ani tělocvičnu v zámku a odvolána byla i na březen naplánovaná bublinková show.
  Věřím, že vše zvládneme bez zdravotních komplikací.
  Prosím, kdo si dítko nechává z preventivnních důvodů doma, je potřeba nám to dát vědět, mám takto hlášeno pouze několik málo dětí a dnes bez omluvy hodně dětí nedorazilo. Prosím informujte třídní učitelky, případně mě o nepřítomnosti Vašeho dítěte v MŠ s uvedením důvodu nepřítomnosti.

  Celá situace je samozřejmě stále monitorována, vyhodnocována a pokud bude, ať  už ze strany zřiovatele, středočeského kraje či vlády, nutno přijmout opatření týkající se provozu MŠ (např. uzavření MŠ), určitě budete informováni na webových stránkách školy i mailem.

  12.3.2020

  MŠ zatím zůstává otevřená, omezení týkající se mimoškolních a dalších aktrivit zveřejním během pátku 13. března. Děkuji za pochopení.

  10.3.2020

  Vážení rodiče,

  v souvislosti s dalším mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví týkající se omezená šířením nákazy koronavirem, které zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách, Vám tímto sděluji, že Mateřská škola Měšice v souladu s tímto opatřením zatím funguje v běžném režimu. Zavírání škol se netýká škol mateřských. Personálně jsme schopny provoz mateřské školy zvládnout. Pokud budou muset být přijata nějaká opatření, budu Vás informovat prostřednictvím mailu, webových stránek. Přeji pokud možno klidné dny. 

  7.3.2020

  Informuji všechny rodiče, že ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 6.3.2020 mimořádné opatření, kterým chce zabránit dalšímu šíření koronaviru. Každý občan s přechodným či trvalým bydlištěm na území ČR, který se počínaje dnešním dnem vrací do ČR z Itálie, má povinnost informovat o této skutečnosti praktického lékaře, který nařídí 14 denní karanténu. Je tedy Vaší povinností nevodit nám takové dítě do MŠ. Po zákonném zástupci každého dítěte, které nebylo týden a více v MŠ budeme standardně vyžadovat potvrzení o bezinfekčnosti, že je dítě zdrávo, a že se v rodině ani v blízkém okolí nevyskytuje žádné infekční odemocnění. Úplné znění mimořádného opatření najdete na stránce http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

  5.3.2020

  Vážení rodiče,

  pokud se budete vracet z rizikových oblastí, snažně Vás žádáme, abyste nechali po návratu dítě v domácí péči po dobu minimálně dvou týdnů. Aktuální mapu rizikových oblastí můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz).

  Současně Vás chceme informovat o tom, že jsme učinili hygienická opatření jako je například denní sanitační úklid všech prostor včetně omývání drobných předmětů nebo častější mytí rukou. Zavedli jsme také přísnější pravidla týkající se zdravotního stavu dětí. Projevuje-li tedy dítě sebemenší příznaky nemoci, ať už se jedná o mírný kašel či nachlazení, nebude ráno přijato do MŠ. Pokud se v průběhu dne objeví jakýkoli příznak nemoci u dítěte, bude dítě v karanténě do příjezdu rodičů.

  Děkujeme za pochopení, Klára Foniová Pokorná

  Dále Vás vzhledem k vývoji situace ohledně šíření koronaviru informuji o stanovisku ministerstva školství k této věci:

  DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

   
  Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

  Omezení provozu školy nebo školského zařízení

  • Provoz školy nebo školského zařízení může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.
  • Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle školských předpisů týkající se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování školských služeb. Případné důsledky plynoucí z omezení provozu se musí řešit v kontextu dané situace v koordinaci se zřizovateli.
  • Pokud Ministerstvo zdravotnictví ani krajská hygienická stanice nezaznamenají nutnost nařídit příslušná opatření, existují i některé další možnosti, jak na přechodnou dobu situaci řešit.
  • Pokud se týká základních či středních škol nebo vyšších odborných škol, může ředitel školy v rozsahu své pravomoci (tj. pro svou školu či školského zařízení) na dobu až 5 dní vyhlásit z důvodů organizačních či technických tzv. ředitelské volno (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
  • Nadto má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pravomoc upravit organizaci školního roku pro základní, střední a vyšší odborné školy odlišně od běžně dané organizace v případech zvláštního zřetele hodných (tedy například pro případy epidemického postižení většího rozsahu). Pokud by situace vyžadovala využití tohoto oprávnění, dotčené školy a veřejnost budou o tomto informovány. 
  • Pokud se týká mateřských škol, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se zřizovatelem; může tak učinit za závažných důvodů, za které se považují jak organizační, tak technické příčiny (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
  • Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

  Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

  • Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.
    
  • Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

  Povinnosti ředitele škol či školských zařízení

  • Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.
  • Současně platí, že škola v případě, že se chystá odjet na školu v přírodě či zotavovací akci, důsledně vyžaduje po zákonných zástupcích dítěte či studenta aktuální tzv. potvrzením o bezinfekčnosti (škola může vyslat jen dítě, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření).

  Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice

  Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí

  Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem?

  Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html


  Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

  Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

  Aktuální doporučení pro mezinárodní studijní programy naleznete ZDE.

  1.3.2020

  Vážení rodiče,

  obracím se na Vás s informacemi sloužící k prevenci před koronavirem. Není jejich účelem šířit jakoukoli paniku, ale jen informovat, jak nejlépe zabránit případnému šíření!

  1.       základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,

  2.       v případě, že se děti vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ihned po návratu kontaktujte územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště. http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html , mimo pracovní dobu je k dispozici telefonní linka 736 521 357

  3.    stále platí, že mateřskou školu mohou navštěvovat jen zdravé děti, které nejeví známky jakéhokoli respiračního onemocnění. A připomínám, že po týdenní nepřítomnosti v MŠ je vyžadováno buď potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu nebo Vaše prohlášení tzv. "bezinfekčnost"

  https://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

  Přeji všem klidné dny bez jakýchkoli zdravotních komplikací,

  Klára Foniová Pokorná
   

  Ve fotogalerii lednové a únorové fotografie....

  26.2.2020 neproběhnou lekce keramiky, budou nahrazeny na konci kurzu

  19.2.2020 Upozorňuji na výskyt roupů ve tříd Kapříků na staré budově!

  ve středu 22.1. není keramika, lekce bude nahrazena

  Se začátkem nového roku Vásbohužel musím informovat o výskytu vší ve třídě Želviček. Prosím rodiče všech děti (i z ostatních tříd), prohlédněte dětem vlasy a případné vši a hnidy zlikvidujte. Děkuji za spolupráci, Klára Fonivoá Pokorná

  Podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušuji provoz Mateřské školy Měšice ve dnech 23.12.2019 - 5.1.2020

   

  Přejeme všem rodičům a jejich dětem radostné vánoce i celý nový rok 2020. Za tým za MŠ Měšice Klára Foniová Pokoorná

  Archiv:

  15.11.2019 I rodiče nových dětí už by měli mít v informačním mailu popis plateb do MŠ a přidělený variabilní symbol. Pokud někdo info mail nedostal, prosím,, dejte mi vědět. Děkuji, Klára Foniová Pokorná

  Rodiče nově přijatých dětí prosím, aby zatím neposílali žádné peníze na nás účet. V týdnu od 4.11. rozešlu konkrétní informace a variabilní symboly, pod kterými budete hradit všechny platby k nám do MŠ. Variabilní symbol bude platit po celou dobu docházky Vašeho dítěte do naší mateřské školy

  Rodiče všech dětí přijatých do nové budovy by ode mne měli mít v mailové schránce základní informace k chodu školky. Pokud někdo nedostal, prosím, dejte mi vědět.

  Výsledky přijímacího řízení jsou v samostatné záložce "Mimořádndý zápis"

  UPOZORŇUJI NA VÝSKYT PLANÝCH NEŠTOVIC V MATEŘSKÉ ŠKOLE (TŘÍDA ŽABIČEK A VODNÍKŮ)

  Mimořádný zápis do odloučeného pracoviště Mateřské školy Měšice, Nosticova 15 se uskuteční v pátek 25.10.2019 v nové budově odloučeného pracoviště Nosticova15.  Bližší info v samostatné záložce nahoře "Mimořádný zápis"

  Slavnostní otevření odloučeného pracoviště naší mateřské školy v ulici Nosticova 15 (v areálu u Centra volného času Měšice) se koná v útereý 22. říjne od 17 do 19 hodin. Všichni jste srdečně zvání!

  První dny v MŠ probíhají adaptačně, u některých dětí se objevily slzičky, které ale byly brzy usušeny možností vyzkoušet všechny nové hračky, zpívat si, řádit na školní zahradě. Info co se u nás děje najdete v záložkách jednotlivých tříd, pod nápisem "Týdeníček".

  Prosím ještě všechny o odevzdání potřebných souhlasů (GDPR, třídní fond) a nových dětí ještě dotazníků o dítěti. Fotografie v galerii zatím žádné nejsou, nemám od Vás všech ještě souhlasy, pokud všichni budou souhlasit,  galerie se bude plnit, pokud nebudou všichni souhlasit, je mi líto, galerie zůstane prázdá.

  Klidné dny všem, Klára Foniová Pokorná

  ! INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU ZÁPISU DO NOVÉ BUDOVY NAŠÍ MŠ V SAMOSTATNÉ ZÁLOŽCE NAHOŘE !

   

  Pro rodiče dětí přijatých během řádného zápisu, tedy těch dětí, které budou chodit do "staré" budovy, se uskuteční třídní schůzky ve čtvrtek 5. září 2019 od 16 hodin v prvním patře "staré" budovy - Nostiocova 17

  Dále oznamuji, že od 1.9.2019 bude provoz naší MŠ v čase 7-17 hodin.

  Ve školním roce 2019-20 byl na zahradě MŠ Měšice realizován projekt doplnění a výměny nových herních prvků.
  Děti si nové herní prvky již od jara užívají. V rámci projektu bylo instalováno 12 nových prvků, některé staré byly demontovány a odstraněny, některé přesunuty. Zároveň si děti zasadily bylinky do bylinkové zahrádky a doplnili si hmyzí domeček a spolupracovaly při terénních úpravách.
  Název projektu: Návrh herních prvků do zahrady MŠ Měšice na č. parc. 18/11 a 18/3 k. ú. Měšice.
  Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.mzp.cz, www.sfzp.cz

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy