Kapříci

  LISTOPAD

  LISTY, LÍSTKY, LÍSTEČKY

  Témata:

  • Podzimní kouzlení
  • Ospalé sluníčko

   

  Záměry: uvědomit si krásy podzimu, vnímat barvy podzimní přírody, vytvářet si hezký vztah k přírodě prostřednictvím zážitků /četba, říkanky, vyprávění o zvířátkách/

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  ·         poznávat, že příroda je neoddělitelnou součástí našeho života

  ·         rozvíjet estetické vnímání

  ·         zazpívat písničku, přednést básničku, vyslechnout pohádku

  ·         počítání do deseti, dny v týdnu, adresa bydliště

  ·         rozvíjet věku přiměřené praktické dovednosti  - držení příboru,zapínání na zip, srovnání oblečení – kalhoty a rukávy u triček, nazouvání bot (pravá a levá)

  ·         upevňovat hezké vztahy k ostatním dětem

   

  Okruhy činností:

  • vnímání podzimní krásy, poznávání lesních tajemství /co víme o lese, kdo tam bydlí, co má les rád, co mu vadí…../
  • kreslení, malování
  • pohybové činnosti
  • zpěv, recitace, příběhy k tématu
  • dramatizace pohádek – O velké řepě, Boudo, budko

   

   

  ŘÍJEN

  Témata:

  • Vůně podzimního ovoce
  • Sklízíme zeleninu ze zahrádky
  • Zvířátka se připravují na zimu

   

  Záměry: Při mnohostranných činnostech a prostřednictvím všech smyslů poznat ovocné plody, které podzimní období nabízí. Vést děti k  úctě k přírodě a jejímu umění dát možnost svým plodům dobře uzrát. Dovést děti k poznání, že ovoce a zelenina není pouze „zboží“ v supermarketu. Seznamovat je s jejich významem pro zdraví člověka. Příroda se připravuje k zimnímu odpočinku a s ní i zvířata – četba jednotlivých příběhů ze života zvířat volně žijících v přírodě.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  ·         manipulovat s drobnými předměty a s modelínou

  ·         učit se používat správně nůžky

  ·         naslouchat krátkým příběhům

  ·         spolupracovat, vzájemně si pomáhat

  ·         seznámit se s tím, že ovoce a zelenina prospívají zdraví

  ·         vytvářet povědomí o důležitosti a nezastupitelnosti přírody

  Okruhy činností:

  • pohádky, říkanky s tématem podzimu
  • kresby, malby, modelování
  • zpěv, recitace
  • práce s obrázky, s literárními texty

                      

   

   

  ZÁŘÍ 2018

  VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  Témata:

  • Poznáváme nové kamarády
  • Seznamujeme se s pravidly soužití ve třídě kapříků
  • Školka plná zábavy

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co se děti mají naučit, co poznat, stanovení hodnot, se kterými chceme děti seznámit, metody vedení k samostatnosti/:

  • poznávat nové kamarády ve třídě kapříků
  • osvojit si základní pravidla chování  - ve vztahu k paní učitelce, k dětskému kolektivu
  • poznat svoji značku
  • podílet se na společném vytváření pravidel pro vzájemné soužití ve školce a chápat potřebu je zachovávat – pravidlo šnečkové, srdíčkové, košťátkové, ouškové, ručičkové, kytičkové a měsíčkové

   

  Okruhy činností:

  • volné hry ve třídě
  • pohybové hry, hry s říkadly
  • výtvarné činnosti, modelování
  • zpívání
  • rituály – ranní kroužky zaměřené na hry se jmény, vytváření pravidel umožňujících soužití skupiny v bezpečném a přátelském prostředí školky, upevňování hygienických návyků
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy