Prázdninový provoz

  Termín prázdninového provozu v naší MŠ: 2.-4. července 2018

  Naše MŠ má provoz od 7.00 do 16.30 hodin.

  Děti se scházejí do 8 hodin. V době od 7 do 7.30 hodin se všechny děti scházejí v horní třídě Vodníků, po 7.30 si je učitelky přebírají do svých tříd a tedy v době mezi 7.30 a 8.00 je již předáváte tam kam patří. (zatím jsou děti rozděleny tak, že děti z Líbeznic v horní třídě Kapříků a děti z  Báště a Mratína v horní třídě Vodníků)

  Vzhledem ke stísněnějším prostorám jsou šatny dětí umístěny v přízemí, v mezipatře i nahoře. Poličky na boty mají všechny děti v přízemí. Kapříci mají šatny až nahoře u tříd, Vodníci šatny někdo v přízemí, někdo v mezipatře.Od prvního dne budou mít všechny děti označeny poličky svým jménem a určitě bude k dispozici někdo z personálu, který poradí co a jak, nebojte :-)

  Do školky vemte dítěti s sebou náhradní oblečení a OBLEČENÍ NA VEN, pláštěnku, holiny. Nenoste nám prosím kartáčky a zubní pasty, obvykle z toho bývá víc škody než užitku.

  Přineste prosím vyplněnou přihlášku ke stravování a pokud nebude vyzvedávat dítko zákonný zástupce, tak ještě zplnomocnění (obé lze stahnout na této stránce dole). Číslo bankovního účtu na přihlášce ke stravování chci zejména z toho důvodu, že Vám na něj zašlu případné přeplatky ze stravného.

  Prosím, ať děti nenosí do školky žádné hračky. Není v naší moci je uhlídat a pak z toho bývá kopa smutku. Pokud dítko odpočívá, nechť si vezme plyšáka, to samozřejmě není problém.

  Pokud k tomu máte jakékoli dotazy, připomínky, spojte se se mnou...

  Děkuji, přeji Vám klidné dny,

  Klára Pokorná

  tel: 777 304 024

   

  archiv:

  PRO RODIČE DĚTÍ Z KMENOVÉ ŠKOLKY MĚŠICE (pro ostatní info do konce května)

   

  Je možné své děti přihlásit k prázdninovému provozu v mateřských školách Měšice, Mratín, Líbeznice a Bášť. Přihlášky jsou k dispozici ke stažení na této stránce stejně jako informace k platbám za stravné a úplatu za vzdělávání do spolupracujících mateřských školek. Přihlášky jsou k dispozici i na nástěnce v prvním patře.

  Termíny prázdninového provozu:

  Měšice: 2.7.- 4.7.2018
  Mratín: 9.7.- 13.7.2018

  Líbeznice: 30.7.- 3.8.2018

  Bášť: 6.8.-10.8.2018

  Přihlášky je nutné odevzdat na třídách nejpozději do 17. května 2018.

  Pro lepší kontrolu nad přijatými přihláškami Vás ještě prosím, abyste mi po odevzdání vyplněné přihlášky třídní paní učitelce poslali krátký informativní mail: „Odevzdal/a jsem přihlášku pro svého syna/dceru na prázdninový provoz v Měšicích / Mratíně / Líbeznicích / Bášti.“ Děkuji.

  Žádosti k prázdninovému provozu podléhají správnímu řízení a jsou závazné.

   

  Je mojí povinností upozornit zákonné zástupce dětí platících školné, že i když dítě kmenovou mateřskou školu o prázdninovém provozu navštěvovat nebude, jsou povinni hradit úplatu za předškolní vzdělávání v poměrné výši, která na tyto dny činí 58 Kč. Stanoveno vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Tuto úplata za vzdělávání nemusíte hradit zvlášť, pokud s tím nebudete mít problém, odečtu Vám ji z přeplatků, které u nás máte.

  §6 odst. 5 výše zmiňované vyhlášky:

  "Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu."

   

  
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy