TÝDENÍČEK

  TÝDEN  24.6. - 28.6. 
   
  PO - přivítání po víkendu
        - cvičení - uděláme holky kluci rotaci
        - opis jména, oblíbená barva, oblíbená hračka, vážení a měření - porovnávání se začátkem školního roku
   
  ÚT -  opakování dnů v týdnu, počítání, porovnávání
        - četba z knihy o vynálezcích - kdo je vynálezce a co děla
        - cvičení - protahovací cviky a posilování bříška
        - část dětí odjela na poslední lekci plavání , zbytek připojen ke  Kapříkům
   
  ST , ČT a PÁ - jsme si užili podle přání dětí - hráli jsme oblíbené hry "NA MRAZÍKA, NA VČELIČKY, UVÍJÍME VĚNEČEK, BUBLINA " atd. cvičili jsme za doprovodu hudby, vytřídili a uklidili hračky, kuchyňku, užívali si sluníčka na zahrádce, kde jsme si hráli, kreslili a stavěli stavebnice na dece ve stínu. V  pátek jsme vzpomínali na to, co se nám ve školce nejvíc libilo, co nás bavilo. Poté jsme se rozloučili i s kamarády Kapříky a Vodníky, rozdali si drobné dárečky  a užili si pohodový poslední den ve školce . :-)
   
  Užívejte léto, buďte na sebe opatrní a budu se těšit zase v září na viděnou.
  Lea :-)
   
   

  TÝDEN 17.6. - 21.6.

  PO - přivítání po víkendu,natírání temperou - košík na ovoce
        - cvičení - válení sudů, hra "MOLEKULY"  - tvoření skupinek po 2,3,4
        - ovoce - jaké známe, co do skupiny nepatří , hra na postřeh - co zmizelo, určování počtů, přiřazování, trhání, stříhání, lepení ovoce do košíku
   
  ÚT - opakování dny v týdnu, počty, porovnávání
        - cvičení - protahovací cviky - krční páteř, zádové svaly, posilování bříška
        - část dětí odjezd na lekci plavání, zbytek spojen s" kapříky"  , zde skládání chobotniček z papíru
   
  ST - co nás dnes čeká za překvapení na zahrádce? 
        - cvičení podle Laury - děti napodobovaly cviky
        -VČELÍ KRÁLOVSTVÍ - ekologicky zaměřený program pro děti , ukázka jak se rodí nové  včelky,jak se krmí včelí miminka,  kde se bere med, a nejen to  děti viděly v proskleném úle
   
  ČT - celodenní výlet na hrad " KOST" - souboj rytířů, záchranná cesta za princeznou proměněnou v draka, prohlídka hradu s princeznou Adélkou
   
  PÁ - vzpomínání na čtvrteční výlet, plány na víkend
        - cvičení - protahovací cviky - záda, nohy, paže
        - beseda s policií -jak se zachovat kdybych se ztratil(a), bezpečnost při jízdě na kole a při koupání, jak se zachovat když nás osloví cizí člověk a pod. , děti dostaly i drobné dárky
   
  Hezký víkend Lea
   
   

  TÝDEN 10.6. - 14.6.

  PO - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - prolézání strachovým pytlem, vzpřímená chůze
        - jak se oblékáme v letních měsících, pr. listy - hledání stejných párů bot  - zrakové vnímání
   
  ÚT - práce s temper. barvami - natírání krabiček a ruliček
       - počítání, porovnávání, opakování básniček
       - část dětí odjezd na lekci plavání, zbývající - logoped. chvilka - "Deštník", "Padák", "Sluníčko", poh. hry na přání dětí
   
  ST - počítání, porovnávání více x méně, dny v týdnu, četba "Hádám, hádáš, hádáme" - lodě
        - cvičení - s velkými a malými obručemi , reakce na signál
       - "Moře" -malba temperou na velký formát, dotvoření krepovým papírem, skládání lodiček 
   
  ČT - počítání, porovnávání, dny v týdnu
        - "Jede, jede mašinka, veze samá písmenka, jede, jede do dáli, kdepak jsme to přistáli   ....hledání slov na dané písmeno
        - četba z knihy "Hádám....."  hromadná doprava
        - pojmenovávání geom. tvarů , skládání dopr. prostředků - práce dle fantazie
   
  PÁ - prohlížení a pojmenovávání dopr. značek
        - povídání o včerejší zahradní slavnosti
        - cvičení - auta, volanty, běh s vyhýbáním, běh do rytmu, chůze
        - dopr. značky - co která znamená , vybarvování a vystřižení, lepení na špejli, dotvoření dráhy a silnice
   

   

  TÝDEN  3.3. - 7.6.

  PO - přivítání po víkendu, , jak jsme si užili volné dny 
        - kresba postavy - sebe
        - cvičení - šlapu si to do školky - skoky, lezení, běh s vyhýbáním
        - četba příběhu "Jak pejsek s kočičkou vařili dort" - převyprávění příběhu, co dělali pejsek s kočičkou špatně? co zvířátka jedí, jak vaříme dort my lidi?
   
  ÚT - nácvik krátkého pásma básniček na rozloučení s předškoláky
        - cvičení - protahovací cviky
        - část dětí odjezd na lekci plavání, zbytek spojen do 2. a 3. oddělení - zde procvičování pravolevé orientace
   
  ST - povídání o létu, o prázdninách, četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme" - letní oblečení
       - cvičení - PH "Na auta" -reakce na signál, rozlišování barev, cvičení s malými obručemi - předávání nad hlavou, pod nohama, za zády...  
       - prac. listy - grafomotorika - vlny - oblouky 
       - opakování básniček
   
  ČT - procvičování počítání , porovnávání, dny v týdnu, jaké známe dopravní prostředky
        - cvičení "Šlapu si to do školky", PH "Na auta", cvičení s obručemi
        - mašinka z papíru - vystřižení , vybarvení , přidělání koleček , opakování básniček
   
  PÁ - co budu dělat o víkendu, na co se těšíme
        - logopedická prevence _ jede vláček ši- ši -ši , jede do tunelu - hů-hů-hů
        - cvičení - "Semafor"- reakce na signál, správné zařazení po 3
        - vagonky z papíru - vystřižení, vybarvení, přidělání koleček a připojení k mašince
   
  Hezký víkend Lea
   

  TÝDEN 27.5. - 31.5.

   
  PO - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků 
        - práce s temperovými barvami - natírání housenky, lámaní špejlí, prostrkávní špejlí dírkami (nožky stonožky:-))
        - cvičení - přeměna housenky v motýla - protahování, běh s vyhýbáním
        - hádanky z knihy "Hádám, hádáš, hádáme"
   
  ÚT - opakování básniček, logopedická chvilka - jede , jede, vlak  (ššš, tůůůů, hůůů)
        - část dětí odjela na lekci plavání, část připojena do oddělění kapříků
   
  ST - co dělá maminka a co tatínek? , děti dostaly domácí úkol, zjistit povolání rodičů...
        - odchod do Líbeznic na meziškolkovou olympiádu  -větší děti soutěžily, menší děti  zase fandily....umístili jsme se na 3. místě
   
  ČT - opakování počtů, povídání o povolání rodičů a o tom, co dělá daná profese - co dělá kuchař, instalatér, cukrář, švadlena...
        - zahráli jsme si na cukráře - vystřihování a zdobení koláčků
        - procvičování grafomotoriky - míchání těsta
   
  PÁ - DĚTSKÝ DEN V MŠ - procházka zámeckým parkem- hledání správné cesty a  plnění úkolů, které nás nakonec zavedly k "pokladu" ukrytému v parku. Při návratu na zahrádku nás čekalo další překvapení , a to opičí dráha na konci které jsme si vytáhli z klobouku číslo a podle toho jsme hledali dárky umístěné po zahradě. No a nakonec jsme našli další "sladký poklad. Takže prostě  parádní dětsky den :-)
   
  Hezký slunečný víkend
   

  TÝDEN  20.5. - 24.5.

   
  PO - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - posilování břišních svalů, rovnováha, úpony
        - prac. listy - přiřazování počtů, vybarvení daného počtu 
        - řezání dřevěných profilů, barvení akrylovými barvami
   
  ÚT - opakování počtů, dny v týdnu, básničky
        - protahovací cviy, nácvik správného dýchání - nádech nosem a výdech ústy
        - část dětí odjela na lekci plavání, část spojena do "kapříků" 
   
  ST - povídání o "našem domě" - jakou má barvu, je velký nebo malý, s kým v domě bydlím...
        - PH " Na včeličky" , protahovací cviky 
        - skládání domu z papíru, vybarvení dle skutečnosti, dokreslení rodiny, opis čísla
   
  ČT - celodenní výlet na Farmapark Soběhrdy - prohlídka a krmení zvířátek, vystoupení pro děti
   
  PÁ  - vzpomínání na včerejší výlet, plány na víkend s rodinou
         - protahovací cviky, prevence plochých nohou - zvedání předmětů nohama, PH " Na motýlky"
         - školková olympiáda  - skákání v pytli, slalom, vožení míčku, štafeta - všechny děti si zasoutěžily, fandily a za svůj výkon dostaly diplom a  sladkou odměnu :-)
   
  Slunečný víkend Lea
   
   

  TÝDEN 13.5. - 17. 5.

  PO - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků 
        - procvičování pravolevé orientace
        - divadelní  představení v mš " O Terezce a Matějovi"
   
  ÚT - povídání o rodině, co to znamená rodina, kdo patří do rodiny. Opakování počítání, dnů v týdnu
        - protahovací cviky - paže, nohy, záda
        - část dětí odjezd na lekci plavání, zbývající "květinová zahrada"  - tiskání barev korkovou zátkou
   
  ST - povídání o rodině , jak se jmenuje táta, máma, sourozenci. Kdo je babička a děda
       - protahovací cviky, uvolnění velkých kloubů, pravolevá orientace, hra "zrcadlo"
       - prac. listy - vpravo, vlevo - vyhledat a vybarvit obrázky jdoucí daným směrem
   
  ČT - kdo všechno patří do mojí rodiny, jak se jmenuje babička a děda , kde bydlí?
        - protahovací cviky, cvičení s plyšáky - podávání nad hlavou, za zády, mezi nohama, před sebou...
       - kresba rodiny, táta, máma, sourozenci a já
       - opakování básniček 
   
  PÁ - polytechnická výchova - práce se dřevem, řezání dřevěných profilů, jejich barvení akrylovými barvami a celé dohromady památka na MŠ, kterou si děti odnesou domů na loučení s předškoláky
  - environmentální výchova - vývojové fáze motýla, názorná ukázka živých housenek, pozorování...
   

  TÝDEN  6.5 - 10.5 .

  PO - přivítání po víkendu, vypravování zážitků, připomenutí pravidel bezpečnosti
        - rozcvička na zahřátí, procvičování břišních a zádových svalů
        - výroba kytičky z krepového papíru - muchlání a napichování na špejle
   
  ÚT - povídání o mamince, proč slaví maminky svátek? 
        - část dětí odjezd na lekci plavání, část dětí spojena do kapříků - PL - hledání stejných symbolů
   
  ST - STÁTNÍ SVÁTEK 
   
  ČT - povídání o mamince, jaká je moje maminka, jak se jmenuje - samostatné vyjadřování
        - cvičení - napodobování činností které dělá maminka - žehlí, cvičí, vaří, vysává...
        - hry s labyrinty - hledání cesty k mamince, nácvik básniček, hry s plyšáky
   
  PÁ - co budu dělat o víkendu, na co se těšíme
        - jaká je moje maminka  - popis - vlasy, oči, co má ráda...
        - kresba maminky, snaha o zachycení detailů , nová básnička "Krokodýl"
    
  Pohodový víkend 
  lea
   

  TÝDEN 29.4. - 3.5.

  PO - scházení čarodějnic a čarodějů, přehlídka masek
        - cesta za čarodějnicí - překážková dráha. V jeskyni jsme ale místo čarodějnice našli plyšáky a tak jsme si s nimi zacvičili ( posílání nad hlavou, za zády, úklony vlevo, vpravo, posílání rychle za sebou - honička plyšáků
        - diskotéka, vaření kouzelného lektvaru - snad to bude fungovat :-)
        - společná práce - koláž -natírání velkého formátu , vybarvování a vystřihování netopýrů a čarodějky
   
  ÚT - povídání o čarodějnicích, těšíme se na večerní rej a pálení čarodějnic
        - část dětí odjezd na lekci plavání , ostatní nácvik písničky "Nejlepší maminka", výroba čarodějky
   
  ČT - práce s knihou "Rostu a učím se" -opakování barev, geom. tvarů, protikladů, počtů,poznatků o našem těle a základů slušného chování a pravidel bezpečnosti
        - cvičení - "šlapu si to do školky" -pochod, chůze, chůze pozpátku, poskoky, skoky, lezení, plazení
        - grafomot. listy - cviky k uvolnění ruky a zápěstí - kroužení se střídáním směru
        - opakování básniček " VČELKA " " ČERVÍK" "ŽABKY" "BROUČEK A BERUŠKA " 
   
  PÁ - co budeme dělat o víkendu - rozhovory
        - opakování - dny v týdnu, počítání, pojmy první / poslední , vpředu / vzadu
        - cvičení - elce pelce kotrmelce
        - kočička z roliček od papíru - natírání barvou, dolepení očí a fousků - práce dle vzoru
   
  HEZKÝ VÍKEND Lea
   

  TÝDEN 22.4. - 26.4.

  ÚT - přivítání po prodlouženém víkendu, vypravování zážitků z volných dní a z hodování
        - část dětí odjela na lekci plavání, zbytek dětí procvičování matematických představ za pomoci počítadla, nácvik básničky pro maminku
   
  ST - četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme" - zvířata která žijí ve vodě, v ZOO, která s námi , která létají apod.
        - cvičení  - zvířecí rozcvička - napodobování zvířat
        - pr. listy - grafomotorika - ovál, opakování počtů, básniček
   
  ČT - natírání papírových ruliček barvou - příprava na výrobu strašidelného hradu
        - opakování počtů, dnů v týdnu, básniček
        - cvičení - protahovací cviky za doprovodu hudby
        - část dětí odjezd na lekci tenisu, zbytek koláž "jarní strom" - malba temperou , dolepování krepového papíru
   
  PÁ - dotvoření strašidelného hradu
        - cvičení - elce pelce kotrmelce
        - divadelní představení v MŠ " Zvířátka a loupežníci"
   
  Hezký víkend Lea
   
   

  TÝDEN 15.4. - 19.4.

   
  PO - přivítání po víkendu, logopedická prevence - básnička " Hele tele" :-)
        - cvičení s míčem, předávání z ruky do ruky, nad hlavou, stoj na jedné noze..
        - výroba přáníčka pro maminku, lepení různých materiálů, práce dle vzoru
   
  ÚT - návštěva Národního zemědělského muzea v Praze, kde si děti vyrobily velikonoční přání, zajíčka, nazdobily perníčky ...
   
  ST - dodělávání velikonoční výzdoby, setí osení a zdobení vajíček
        - cvičení - elce pelce - hudebně poh. CD , PH "voda x země"
        - velikonoční přání "slepička" vybarvení, lepení na barevný podklad
   
  ČT - opakování počtů, plány na prodloužený víkend
        - zpívání u klavíru za doprovodu hudebních nástrojů, nácvik písně "Písnička o usmívání"
        - cvičení - šlapu si to do školky - chůze, běh, skoky, poskoky, chůze pozpátku 
        - prac. listy - geometrické tvary, vyhledání, rozlišení a vybarvení dle instrukcí, poté dlouhá procházka okolo velkého rybníky
   
  hezké velikonoční svátky všem 
  Lea
   
     
   

  TÝDEN  8.4. - 12.4.

   
  PO -  přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - hra na sochy - střídání rychlé a pomalé chůze, zastavení v pohybu
        -  veselé cirkusové představení "CECILKA" se zvířátky
   
  ÚT - opakování dnů v týdnu, počítání, básničky
        - cvičení -  křížové programování
        - výroba slepičky z kartonu na vajíčka, natírání barvou, zdobení vajíček cukrem a barvami
   
  ST - četba z knihy "Slabikář slušného chování" , jak se k sobě chovají kamarádi
        - cvičení - taneček ve dvojicích "Vrabec a sýkorka" , PH " Na mrazíka"
        - pr. list - zrakové vnímání - hledání rozdílných tvarů ,artikulační cvičení - "jablíčko, parník, myška, kapřík..
        - dodělávání slepiček a vajíček
   
  ČT - opakování dnů v týdnu, počítání, básniček
        - proč mám rád/a svého kamaráda
        - cvičení - uděláme holky kluci rotaci  - ruce, nohy, hlava..
        - 1 skupina odjezd na lekci tenisu/solné, ostatní si vyrobili velikonoční vajíčko zdobené krepovým papírem
   
  PÁ - výroba zápichu - velikonočního zajíčka, taneček "Pásla ovečky", zvířecí hádanky, procházka za ovečkami a jejich krmení
   
   

  TÝDEN 1.4. - 5.4.

  PO - přivítání po víkendu , jak jsme si užili volné dny
        - natírání vajíček lepidlem a sypání krupicí, zapouštění vodových barev a zdobení
        - cvičení - posilování břišních svalů - hají a hačačá
   
  ÚT - opakování jarních květin, přiřazování zvířat, četba "O Peciválkovi"
        - cvičení - zvířecí rozcvička - skoky,poskoky , plazení, běh
        - ptáci, poslové jara - vystřihování, omotávání vlnou, dozdobení
        - pr. listy -počítání ptáčků, zapisování počtu, vybarvování
   
  ST - opakování početní řady do 10, dny v týdnu, popis jarního obrázku
        - cvičení - protahovací cviky - záda, krční páteř , PH " Na sluníčko"
        - jarní koláž "Zlatý déšť" - lepení kuliček z krepového papíru na větvičky
        - procvičování pojmů před, za , vedle, opakování básniček
   
  ČT - práce s vodovými barvami - ptáček
       - opakování dnů v týdnu, počítání, roční období
       - část dětí odjela na lekci tenisu / solné, zbývající děti zpěv u piana, nácvik nové písně "Jarní reggae"
   
  PÁ - co budu dělat o víkendu? , na co se těšíme
        - cvičení - elce pelce kotrmelce - hudebně pohybové CD
        - barvení vajíček,  obalování v cukru, zapouštění barev
        - nácvik nové básničky " BROUČEK A BERUŠKA" , opakování básniček a písniček které již známe
        - hry dle volby dětí
   
   

  TÝDEN  25.3. - 29.3. 

   
  PO - přivítání po víkendu, odlévání mýdel, výběr barvy
        - zvířecí rozcvička - nápodoba zvířátek
        - výroba velikonočního přáníčka  -lepení kytiček, kuřátek a motýlků
   
  ÚT - povídání o tom, kdo má doma nějaké zvířátko   
        - rozdělování na zvířata domácí a hospodářská, četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme"  
        - cvičení  - elce pelce kotrmelce - cvičení za doprovodu hudby
        - práce s obrazovým materiálem  - správně pojmenovat a přiřadit mládě
        - ovečka - lepení vatových tamponů a krepového papíru
   
  ST - pokračování z předešlého dne , hospodářská zvířata, jejich užitek , přiřazování mláďat
        - cvičení - šlapu si to do školky - pohyby zvířat
        - grafomotorické cvičení - ležatá osmička, nejprve rukou, poté velký formát a naposled prac. list
        - četba z knihy "Zvířata na statku", opakování básniček
   
  ČT - opakování dnů v týdnu, počítání, porovnávání více x méně
        - cvičení - protahovací cviky
        - část dětí odjela do solné / tenis, zbývající děti procvičovaly barvy, počítání, vědomostní otázky z různých oblastí
   
  PÁ  - co budu dělat o víkendu - samostatné vyjadřování
         - četba příběhu "Domácí mazlíčci"
         - kdo má doma  "mazlíčka"? jak se jmenuje , jak vypadá ....
         - zvířecí rozcvička - skoky, klus poskoky, lezeni...
         - pr. list - počítání a zapisování kytiček ,opakování básniček, hry na přání dětí
  A stále opakujeme a trénujeme stříhání, správný úchop tužky, uvolňovací cviky ruky, počítání a porovnávání, básničky a taky si samozřejmě hodně hrajeme :-)
   
  Hezký a slunečný víkend Lea
   
   

  TÝDEN  18.3 .- 22.3.

  PO - přivítání po víkendu, jak jsme si užili volné dny
        - opakování počítání do 10, dny v týdnu, roční období, znaky jara
        - v mš probíhalo focení děti proto jsme šli brzy po svačince na zahrádku a pořádně jsme si to užili
   
  ÚT - jaké známe jarní květiny, vytleskávání názvu , určování počtu slabik, počítání do 10, dny v týdnu
        - cvičení - protahovací cviky - jak roste květina
        -  grafomotorické cvičení -kudrlinky pro ovečku, nejprve rukou, poté velký formát, poté pr. list
        - opakování básniček, hry s pet víčky - skládání květin, sluníčka, mraků...
   
  ST - znaky jara, počítání, dny v týdnu, četba z knihy "Ferda mravenec"
       - cvičení za doprovodu hudby
       - pr. list - zrakové vnímání- najdi květinu která do řady nepatří, nácvik nové básničky "Červík"
       - procvičování jemné motoriky - modelování květin
   
  ČT - první jarní den, co se mi líbí na jaře, znaky jara
        - opakování básniček
        - cvičení - protahovací cviky - ruce, nohy, zádové svaly
        - jedna skupina odjela na lekci tenisu, druhá opakovala číselnou řadu do 10, sčítání dřívek, stavění dřívek dle fantazie
   
  PÁ - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme a jak si užijeme slunečné počasí
        - cvičení s hudbou _ "elce pelce " 
        - pr. list - hledání stejných dvojic květin ,opakování básniček
        - koláž z barevného papíru - motýl , zaplnění vyznačené plochy
   

  TÝDEN 11.3. - 15. 3 .

   
  PO -  sdílení víkendových zážitků, jak jsme si užili volné dny
        -  cvičení - posilování břišních svalů
        - div. představení v mš - " O zvědavém slůněti" - převyprávění příběhu , co se nám líbilo
        - zpěv oblíbených písniček - přání  narozeninám
   
  ÚT - opakování dnů v týdnu, povídání o tom, co nás baví
        - cvičení - protahovací cviky, sed na paty, stoj na jedné noze 
        - jarní květinová výzdoba třídy - stříhání, lepení, skládání velkých květin
   
  ST - opakování dnů v týdnu, počítání, co jsme dělali včera?
        - četba "Ferda mravenec" - jaká zvířata vystupují v příběhu? 
        - cvičení- " na včeličky" - reakce na signál
        - popis jarního obrázku - co vše na obrázku vidím - snaha o samostatné souvislé vyjadřování 
        - klíč k jaru - zdobení dle fantazie 
   
  ČT - opakování dnů v týdnu, počítání,kdo mě vodí do školky?
        - cvičení - protahovací cviky 
        - skupina dětí odjela na další lekci tenisu/ solné , zbývající děti - skládání květin z krepového papíru
   
  PÁ  - povídání o prvních jarních kytičkách
         - kytičkové hádaní z knížky "Hádám, hádáš, hádáme"
         - výroba zápichu - tulipánku - stříhání, lepení, opakování barev základních i doplňkových
   
  Pěkný víkend, Lea
   
   

  TÝDEN 4.3. - 8.3.

   
  PO -  přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
       - poznávání všemi smysly (hmatem, zrakem..) různé materiály (rýže, těstoviny, dřevo, kukuřice..)
       - cvičení - s dřevěnými kolečky - rovnováha, stisk, správné držení těla
       - výroba obrázku z barveného písku a rýže - společná práce
   
  ÚT - kresba postavy, procvičování dnů v týdnu, počítání, porovnávání, povídání o jaru
        - cvičení - skákání "panáka" , posilování bříška a nohou
        - četba z knihy " Hádám, hádáš, hádáme" - jarní květiny
        - skládání jarních kytiček z bar. papíru (vystřižená srdce) - práce dle vzoru
   
  ST - opakování dnů v týdnu, jaké známe jarní květiny, četba "Jak roste tráva"
        - cvičení -PH "Na včeličky" 
        - grafomotorické cvičení - ovál šikmý - nejprve rukou ve vzduchu, poté na velký formát a pak pr. list
        - četba z knihy "Ferda mravenec" , nácvik básničky " Včelka"
   
  ČT - opakování - dny v týdnu, početní řada do 10, 
        - hra "Uvíjíme věněček" - každý musel říci jakou zná jarní květinu
        - skupina dětí odjela na další lekci tenisu, zbytek dětí prac. činnosti ve 3. odd.
   
  PÁ - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - nácvik básně "Včelka" , četba z knihy "Ferda mravenec"
        - cvičení - dle volby dětí - šlapu si to do školky - běh, klus, cval, skoky a poskoky..
        - grafomot. cvičení - klubíčka - kruh odstředivý, nejprve velký formát, poté prac. list
   
  Pohodový víkend Lea
   
   

  TÝDEN 18.-22.2.2018

  PO - posilování břišních svalů (hají, hačačá), výroba veselého šaška (obkreslování, stříhání, lepení, dokreslování detailů)

  ÚT - počítání do deseti, dny v týdnu, mobilní planetárium v MŠ (příběh o výpravě do vesmíru přizpůsobený předškolním dětem), povídání, co jsme shlédli, pokus o převyprávění příběhu

  STŘ - karnevalové veselí - přehlídka masek, promenáda, decoupage (lepení ubrousků) na veselý zápich, který si děti odnesly domů a na který získavaly samolepky za soutěžení a za splněné úkoly. Hromadná přehlídka ještě i s Vodníky a Kapříky, diskotéka

  ČT - překážková dráha z tunelu, molitanových kostek, část dětí odjezd do solné jeskyně, část se mnou předmatemaická gramotnost - hra molekuly (děti se srocoují do hloučku po tolika dětech, kolik je zadání), házení velkými kostkami (určování počtu), pracovní listy na porovnávání více x méně, práce s obrázkovými kartonovými žetonky, plnění úkolu dle zadání (přidej, odeber, porovnej,...) Děti to moc a moc bavilo i jim to šlo a mně tím udělaly velikou radost.

  PÁ - výroba sněhuláka z vaty, stříhání lepení a těšení se na víkend a někdo i na prázdniny, hory, babičky,.... :-)

  Děkuji Vám i dětem za zvládnutí týdne bez Ley, v úterý 26.2. pokud zdravotní stav dovolí, tak Lea dorazí.

  Mějte pěkný víkend, Klára, Katka

   

  TÝDEN 11.-15.2.2018

  PO - povídání o masopustu, dřívější význam, výroba koruny pro princezny a krále, muchlání krepového papíru, cvičení s pěnovými podložkami, připomínka všech školkových pravidel

  ÚT - opakování básniček (Ptáček v zimě), zapouštění vodových barev do klovatiny - zamrzlé okno

  STŘ - práce s papírovými výřezy - výroba záložky do knížky, moje oblíbená knížka, čtení příběhu (jak pejsek s kočičkou vařili dort), pokus o převyprávění příběhu, co bylo v příběhu špatně, poučení

  ČT - výroba "valentýnky" - práce s krepovým papírem, stříhání, lepení

  PÁ - těšení se na víkend, ale i karneval, kdo má již připravenou masku? Za co půjdu? Výzdoba třídy na veselý karnevalový rej - slepování proužků papíru, výroba barevného řetězu.

  Vzhledem k nemoci paní učitelky Ley jsem po většinu týdne byla s dětmi já, případně paní učitelka Katka, a bude to takto i příští týden! Mějte hezkou sobotu a neděli i dny další! Klára

   

  TÝDEN 4.2. -  8.2.

   
  PO  - přívítání po víkendu, jak jsme si užili sněhovou nadílku
         - cvičení s obručemi, prostorové  vnímání, procvičování barev
         - práce s vodovými barvami, natírání krabiček od sýru - rybník s rybami
         - seznámení s ptactvem druhu všelikého - seznámení s různými druhy, kde žijí a čím se živí
   
  ÚT - povídání o tom, jak žijí zvířata v zimě, čím jim můžeme pomoci
        - popis zimního obrázku, snaha odpovídat celou větou a samostatně se vyjádřit
        - procvičování jemné motoriky - skládání krmítka, dolepování ptáčků - práce dle vzoru
        - nácvik básničky "Ptáček v zimě"
   
  ST - jaká zvířata žijí v lese a jak se o ně můžeme postarat
       - cvičení -  cesta za zvířátky  -lezení, plazení, přelézání
       - popis zimního obrázku -  co vidím na obrázku, jaké je roční období, co mají děti na sobě, co dělají...
       - práce s encyklopedii Larousse 
   
  ČT - procvičování dnů v týdnu, roční období, počítání
        - cvičení - posilování bříška a nohou, protažení celého těla
        - jedna skupina dětí odjela na první  lekci tenisu / solné a druhá skupina byla připojena do třídy kapříků
   
  PÁ -  co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - zpěv oblíbených písniček za doprovodu orfových hud. nástrojů  ( Bude zima , bude mráz, Černá vráno, krákorej )
        - grafomotorické listy - dokreslování vloček a  malba slanou vodou na barevný papír (uvidíme co nám z toho vznikne :-) 
   
  Hezký víkend Lea
   
   

  TÝDEN 28.1. - 1.2.

  PO - přivítání po víkendu, jaké známe zimní sporty, které jsme už sami vyzkoušeli
        - cvičení - relaxační protahovací cviky, správné držení těla
        - prac. listy - sněhové závěje, správný úchop tužky, 
        - četba zimního příběhu - následné převyprávění , rozšiřování slovní zásoby
   
  ÚT - procvičování dnů v týdnu, zimní sporty a bezpečnost, ochranné pomůcky
        - cvičení - šlapu si to do školky - napodobování zimních sportů
        - grafomot. listy - zimní sporty - obtahování cest kterými jeli lyžaři, správný úchop tužky
   
  ST - početní řada do 6, kdo umí lyžovat, bruslit , co vše můžeme dělat na sněhu
       - cvičení -  šlapu si to do školky - chůze pozpátku , pochod, klus, posilování bříška
       - "koláž" zimní sporty - ťupkání křídou namočenou ve vodě na barevný papír
       - nácvik tanečku dvojic "Dva mrazíci"  , 
   
  ČT - celodopolední výlet BEACH  KLUBU v Kobylisích, dovádění v písku, hry s míčem a pod.
   
  PÁ - jak se nám líbil včerejší výlet, co nás nejvíc bavilo, co budeme dělat o víkendu
        - cvičení - pantomima zimní sporty
        - procvičování barev nácvik stříhání, početní řada do 6
        - dodělávání zimních obrázků, úklid třídy a hraček
   
  hezký víkend Lea
   
   
  týden 21.-25.1.2019
   
  PO - přivítání po víkendu, povídání o zimě, co můžeme v zimě dělat
        - rytmické cvičení s hudebním doprovodem, hra voda / země
        - dokončení velkoformátového obrazu , dolepování tučňáku, vloček, opakování básniček
   
  ÚT - četba "O Sněhuláčkovi " 
        - bitva papírovými koulemi , posilování bříška
        - nácvik stříhání po rovné linii, grafomotorické cvičení - kruh odstředivý - sněhuláci
    
  ST - četba "Dráček Mráček a sníh", z čeho je sníh? 
        - rozcvička s papírovými koulemi .- hod na cíl, horní oblouk
       - procvičování jemné motoriky - modelování sněhuláků, řazení větší, menší nejmenší
        - nácvik tanečku "Dva mrazíci"
   
  ČT - opakování básniček , nácvik tanečku dvojic " Dva  mrazíci "
        - " Kulíšek " práce se štětcem a barvou, uvolňovací cviky ruky
        -  hry s pet víčky
   
  PÁ - povídání o tom, co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - cvičení s papírovými koulemi, počítání, porovnávání více X méně
        - procvičování jemné motoriky, muchlání papíru, lepení na velký formát, - sněhulák , dodělávání kulíšků
   
  Hezký víkend Lea

   

  TÝDEN  14.1. - 18.1.

  PO - divadelní představení v mš " O VODNÍKU ŘEŠÁTKOVI" 
        - cvičení - protahovací cviky 
   
  ÚT  - opakování dnů v týdnu, roční období, zimní měsíce, znaky zimy
        - četba z knihy " Hádám, hádáš hádáme" - zimní oblečení
        - cvičení "zrcadlo" pravolevá orientace
        - zimní koláž - sněhulák z vatových tamponů , natírání čtvrtky temperou, poté lepení sněhuláka
   
  ST - opakování dnů v týdnu, jak se oblékáme v chladném období, na co nesmíme zapomenout
        - cvičení za doprovodu hudby - tvoření dvojic, trojic, posilování bříška
        - prac. listy - zrakové vnímání - zimní oblečení
        - nácvik písně "BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ" 
   
  ČT - opakování dnů v týdnu, početní řady do 6, porovnávání více x méně
        - PH " Na mrazíka" , posilování bříška
        - pr. listy - zrakové vnímání , hledání páru stejných rukavic, snaha nepřetahovat, správný úchop tužky, soustředit se delší dobu na činnost
        - píseň "Bude zima, bude mráz"
   
  PÁ - popis zimních obrázků, povídání o tom, co nám zima přináší, jak pomáhat zvířátkům v zimě
        - společná práce - velkoformátový obraz tučňáků z obkreslených rukou - budeme dodělávat v pondělí
   
  Krásný víkend, Lea

   

  TÝDEN 7.1. - 11.1.

   
  PO - přivítání po Vánocích, vyprávění o Ježíškovi, o tom co jsme našli pod stromečkem 
        - kresba nejmilejšího dárku, povídání o třech králích, zpěv " My tři králové"
        - cvičení - uděláme holky kluci rotaci
   
  ÚT - četba legendy o třech králích - . kam šli , proč a co nesli
        - cvičení - cesta tří králů - chůze po špičkách, lezení, běh, skoky
        - "Tři králové" - lepení, dokreslování obličeje, opis písma K, M ,B
   
  ST - opakování dnů v týdnu, měsíce v roce, roční období, porovnávání více x méně
        - motivované cvičení - putování tří králů , PH - tvoření trojic 
        - prac. listy - labyrint - přiřazování koruny ke králi, opis písmen
   
  ČT - opakování dnů v týdnu, měsíce, roční období, znaky zimy
       - cesta tří králů - překážková dráha - plazení, podlézání, přelézání
       -  "Sněhuláček" - samostatná práce podle vzoru - skládání a lepení jednotlivých částí 
       - opakování písničky " My tři králové" 
   
  PÁ - dny v týdnu, početní řada do 6
        - hry s míčky - přenášení, kutálení, řazení po 3
        - rozlišování a opis písmen  K - M - B , jména která začínají na stejné hlásky, řazení trojic  za sebe, vedle sebe, po třech
        - hry s novými hračkami - oblíbené jsou magnetické tabulky, velká plastová autodráha a korálky
   
   
  Hezký víkend Lea

   

  TÝDEN 17.12. -21.12.

   
  PO - vzpomínání na páteční překvapení pod stromečkem
        - nácvik správného dýchání, pravolevá orientace
        - četba "O narození Jezulátka", poznávání geometrických tvarů, zdobení papírového zvonečku flitrami
   
  ÚT - četba "Čekání na Vánoce"  - legenda o Ježíškovi
        - prac. list -  zrakové vnímání- hledání a vybarvení stejných stromků
        - třídění prac.listů a úkolů a výtvorů dětí
   
  ST - četba" Čekání na Vánoce" -  jaké dodržujeme zvyky u nás doma
        - protahovací cviky - ruce nohy, uvolňovací cviky ruky
        - omalovány- správný úchop, snaha nepřetahovat
        - lepení barevných papírových hvězdíček - stromek
   
  ČT - četba "Jak to chodí o Vánocích" - povídání o tom , jak to chodí v té dané rodině
        -  malba vodovkami - pokrytí celé plochy, dolepení dárků - vystřihování, skládání
        - dopoledne jsme si dosyta užili čerstvý sníh :-)
   

  PÁ - společné těšení se, jak můžeme doma pomoci s vánočním úklidem, výzdobou, obalováním řízků apod., čím bychom mohli udělat mamince radost, zdobíme perníčky vyšlehanými bílky, cukrovým pestrým posypem, zpíváme koledy, hrajeme si s novými hračkami od školkového Ježíška a už se moc těšíme, s jakými dárečky přijde za námi domů

  Hezký vánoční čas,

  Lea

   

   
   

  TÝDEN 10.12. 14.12.

   
  PO - přivítání po víkendu, četba z knihy "čekání na Vánoce" a společné zdobení stromku - děti zdobily sami 
        - opakování básniček
   
  ÚT - četba na pokračování "čekání na Vánoce" 
        - cvičení "šlapu si to do školky" pochod, lezení, plazení
        - výroba dárečků pro rodiče - plnění skleniček cukrem , dozdobení
        - opakování básniček
   
   ST - četba "čekání na Vánoce" 
        - cvičení "zrcadlo" - děti moc baví- opakují přesně to , co ukazuji já
        - procvičování pravolevé orientace
        - "kapřík" zdobení různorodým materiálem - těstoviny, luštěniny
        - opakování básniček
   
  ČT - četba na pokračování
        - cvičení "šlapu si to do školky" - běh, klus, poskoky
        - vánoční stromek - omotávání vlnou, kreslení lepidlem a zdobení cukrem
   
  PÁ  - vzpomínání a čtvrteční tvoření 
         - ráno nás ve třídě čekalo velké překvapení - dárečky pod stromečkem. Nemohli jsme se dočkat abychom si je po svačince mohli rozbalit.
  Každý si rozbalil nějaký ten dárek, a poté jsme si už jen hráli s novými hračkami.
   
  Hezký adventní víkend
  Lea
   
   

  TÝDEN 3.12. 7.12.

   
  Po - muchlání krepového papíru - zdobení stromků které jsme nesli jako dárky  do nemocnice pro tamní pacienty
       - vykreslování přání pro Ježíška
        - nácvik správného držení těla, poskoky v rytmu
   
  ÚT - dopolední výlet do Ponnyparku , projížďka na ponících, prohlídka místní mini farmy, hry ve vytopené jurtě
   
  ST - četba " Čekání na Vánoce" , překvapení z adventního kalendáře, opakování básniček
        - divadelní představení s Mikulášskou nadílkou
   
  ČT - vzpomínání na včerejší návštěvu Mikuláše , anděla a čerta
        - četba z knihy "Čekání na Vánoce"
        - vystoupení v místní nemocnici na zámku , zpěv, přednes básniček a rozdání dárků pacientům nemocnice
   
  PÁ - cvičení - šlapu si to do školky - chůze, běh skoky, poskoky, lezení
        - četba z knihy " Čekání na Vánoce" 
        - výroba dárečků a přáníček  pro rodiče
   
  Klidný víkend Lea
   

  TÝDEN 26.11. - 30.11.

   
  PO  - pěší procházka lesem do Mratína na promítání pohádky " Když draka bolí hlava"
   
  ÚT - vzpomínání na pondělní promítání
        - protahovací cviky , soustředění se na správné dýchání
        - procvičování základních barev, početní řady do 6, 
        - výroba andílka - lepení okrasné tapety, dokreslení obličeje - práce podle vzoru
   
  ST - vykreslení dopisu pro Ježíška ( hodíme ho v pondělí v Ponny parku do schrány)
        - četba z knihy "Čekání na Vánoce " 
        - výroba čerta a Mikuláše - práce podle vzoru
        - zapouštění barev do klovatiny - putování vločky Sněhulky na Zem ( příběh z knížky)
   
  ČT  - četba dalšího příběhu z knihy "  Čekání na Vánoce", povídání o adventu
         - prac. list - grafomotorika - řetěz pro čertíka- malé kruhy spojené
         - opakování básniček
   

  "PÁ - výroba andílka - natírání temperou, provlékání drátku, stříhání křídel, dodělávání přáníček a "čekacího " kalendáře, básnička do přáníčka "Posílám hvězdičku"

   

  TÝDEN  19.11. - 23.11.

   
  PO - přivítání po víkendu, zdobení školkových sešitů "na odměny"
        - cvičení - lezení ve vzporu dřepmo, posilování bříška 
        - namotávání vlny, práce s dekoračními páskami
   
  ÚT - práce s encyklopedii - naše tělo, prohlížení obrázků, pojmenování jednotlivých částí těla
        - cvičení "zrcadlo" - jednotlivé části těla - protahování
        - prac. listy - hledání obrázků se stejným motivem - čtveřice
        - přání kamarádce k svátku a opakování básniček
   
  ST - práce s encyklopedii - naše smysly - jak poznáváme svět
        - četba z knihy "Hádám, hádáš , hádáme" - části těla
        - společná práce "lidské tělo a orgány" - obkreslení postavy a doplňování vnitřních orgánů podle knihy, lepení krepového papíru
         - cvičení -  PH "Na bacila"
   
  ČT  - hry s PET víčky - skládání srdce , postava
         - opakování - lidské tělo, písnička "Hlava, ramena, kolena, palce"
         - ekologicko - výchovná ukázka pracovníků LESY ČR , povídání o lesních zvířatech, jak žijí, čím se živí atd
          - opakování básniček
   
  PÁ - povídání o tom, co budeme dělat o víkendu
        - četba z knihy " Hádám, hádáš, hádáme"
        - prac. listy . - puzzle - lidské tělo, opakování básniček, hry dle volby dětí.
   
  Hezký víkend Lea

   

  TÝDENÍČEK 12.11. - 16.11.

   
  PO - přivítání po víkendu, povídání o významu vitamínů v tomto období
        - protahovací cviky na koberci
        - zdobení chodby školky - společná práce, malba temperovými barvami
        - opakování básniček
   
  ÚT - jak pečujeme o své zdraví a jak můžeme předcházet nemocem
        - cvičení - "zrcadlo" -protahovací cviky , poslech tlukotu srdce kamaráda , před cvičením a po cvičení|
        - pr. listy - zdravé / nezdravé potraviny
   
  ST - co je důležité pro naše zdraví, jak se o sebe staráme - o zuby, hygiena, jídlo, odpočinek atd. 
        - zahřátí těla a posilovací cviky - ruce, nohy břisko, poté uvolnění a protažení svalů
        - "šípkový čaj pro zdraví"  ťupkání prstovými barvami
        - dlouhá procházka za slunečného počasí, obejití velkého rybníka
   
  ČT - jak se staráme o své zoubky, co bychom měli jíst a jak se oblékat v chladném počasí
        - protahování celého těla, pravolevá orientace, orientace v prostoru
        - pr. listy - vybarvení, vystřižení a přiřazení zdravých a nezdravých pochoutek pro naše zuby
        - čtení pohádky a převyprávění obsahu -co si pamatujeme
   
  PÁ - procvičování - den, roční období, měsíc, plány na víkend
        - "zrcadlo" - protahovací cviky
        - pr. listy - co do řady nepatří - zrakové vnímání
        - pakování básniček, úklid hraček a pomůcek
   
  Klidný víkend Lea
   
   
  Týden 5.11. - 9.11.
   
  Po - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
       - cvičení "Země / voda"   - reakce na signál
       - divadelní představení v mš " Podzime, podzime" - poté individuální kresba z tohoto představení
   
  ÚT - povídání o počasí, jaké máme počasí, střídání ročního období, čtení z encyklopedie
        - četba příběhu " O větru, jabloňce a holčičce Verunce"
        - dechová cvičení - foukání - vánek ,vítr, vichřice
        - výroba deštníku pro dešťovou vílu - zapouštění barev do klovatiny
   
   
  ST - omalovány s podzimní tématikou, správný úchop tužky
        - procvičování počítání, porovnávání více x méně
        - opakování básniček , nová básnička "LISTY"
        - prac. listy - počasí - přiřazování oblečení k symbolům, co si oblékneme když svítí sluníčko, když prší atd
   
  ČT - vybarvování narozeninového dortíku, pečlivost , snaha nepřetahovat
        - práce s encyklopedií, opakování znaků podzimu, počasí
        - PH na přání dětí, opakování básniček
        - grafomotorické listy - rovné přerušované čáry - déšť 
   
  PÁ -  co budeme dělat o víkendu
        - protahovací cviky, uvolňovací cviky ruky
        - výroba papírového větrníku- skládání, práce dle instrukcí. Dětem se větrníčky moc povedly.
   
  Hezký víkend Lea
   
   

   

  týden 29.10.-2.11.2018

  PO - povídání o tom jak jsme strávili deštivý víkend
        - cvičení - překážková dráha, běh s vyhýbáním, lezení ve vzporu dřepmo
        - procvičování základních i doplňkových barev, hádanky dráčka Fráčka
   
  ÚT - logopedická cvičení a prstové cvičení s říkankami
        - hra na jména, židličkovaná
        - výroba papírového ducha, vybarvování voskovkami, dotvoření obličeje - závěs do okna
   
  ST - povídání o halloweenu, kde a jak se slaví halloween 
        - výroba strašidýlek, vydlabávání dýně - společná práce
        - hry na přání dětí
        - přání  kamarádům k svátku a narozeninám
   
  ČT - povídání o podzimu, četba "Proč se vítr Fičák rozzlobil"
       - logopedická a prstová cvičení 
       - opakování básniček
       - "duchové mezi námi" - natírání barevného papíru lepidlem a posyp moučkovým cukrem
   
  PÁ - plány na víkend , četba " O draku Papírákovi"
        - PH "Na vlaštovky" a pakování básniček
        - prac. list - zrakové vnímání - hledání a vyčlenění stejných tvarů
  Samozřejmě jsme si nezapomněli  celý týden hrát, nejvíce nás baví kinetický písek, omalovánky, stavby z kostek a autodráha s autíčky.
   
  Hezký víkend Lea

   

  TÝDEN 22.10. - 26.10.

   
  PO - přivítání po víkendu, povídání o tom, jak jsme víkend prožili
        - poznávání jména podle počátečního písmene, zdobení desek na výkresy, četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme"
         - cvičení - běh s vyhýbáním, dřepy, vytahování - sběr jablíček
   
  ÚT - četba příběhu o tom , jak se stromy a keře loučily se zvířátky, a proč se loučí
        - prac. listy - LES - spojování obrázků s jejich stíny - zrakové vnímání
        - cvičení - napodobování pohybů zvířat
   
  ST - četba pohádky O Krtkovi - jak se loučil s čápy, rozhovory o tom, kam a proč odlétají ptáci a jak se zvíata připravují na zimu
        - hra na veverky - sběr oříšků - soutěže družstev
        - výroba vlaštovky- vybarvení, vystřižení a nalepení 
   
  ČT - četba z encyklopedie "Zvířata kolem nás"  - ptáci kteří odlétají do teplých krajin
        - cvičení - protahovací cviky - záda, ruce , krční svaly - správné dýchání
        - ČÁP - práce podle vzoru - sestavení a nalepení na barevný papír
        - opakování básniček
   
  PÁ - povídání o víkendových plánech
        - PH "Vlaštovky" - reakce na signál
        - výzdoba oken a třídy na příští halloweenský týden, vystřihování netopýrů a dýní, lepení papírového řetězu, úklid hraček
   
  Přeji klidný víkend Lea
   
   

  TÝDEN 15.10. - 19.10.

  PO - prohlížení a poznávání přírodnin všemi smysly, pojmenovávání
        - kimova hra - co z přírodnin zmizelo? čeho je více a čeho méně? postřeh a pozornost
        - cvičení - uděláme holky kluci rotaci
        - výroda věnce z přírodnin
   
  ÚT - povídání o lese, co je to les, kdo tam bydlí - práce s encyklopedii
        - cvičení - ELCEPELCE KOTRMELCE - protahovací cviky
        - pr. listy - šikmé čáry krátké - ježek
        - básnička "LES"
   
  ST - prohlížení přírodnin, přiřazování plodů ke stromům
       - četba  " HÁDÁM, HÁDÁŠ, HÁDÁME - zvířata která žijí v lese
       - cvičení - napodobování zvířat
       - výroba ježečka - omotávání vlnou, procvičování jemné motoriky
   
  ČT - těšení se na kouzelnické představení v mš , jak se při představení máme chovat, už byl někdo na kouzelnickém představení? 
         -  četba " O VEVERCE KORDULCE" 
         - PH "ZAJÍČEK V SVÉ JAMCE " 
         - kouzelnické představení v mš "KOUZELNÁ POHÁDKA"
   
  PÁ - Co se nám líbilo na kouzelném představení? Snažíme se vyjadřovat celou větou, necháme druhého domluvit...
       - Cvičení s obručemi - barvy, prostorová orientace (na, pod, před, za, vpravo, vlevo)
       - Práce s temperovými barvami - obtiskávání vlastních rukou na papírové desky, které si děti odnesly domů a do kterých si mohou dávat ze školky přinesené obrázky
       - dotváření desek obtiskáváním prstíků dle své fantazie
   
  Krásný víkend,
  Lea
   

  Týden 8.10. - 12.10.

   
  PO - povídání o tom, jak jsme prožili víkend
        -  protahovací cviky ve dvojicích
        - prac.list - puzzle - jablíčko - vybarvení a poté nalepení rozstříhaného na papír
        - opakování básniček
   
  ÚT - práce s obrazovým materiálem, přiřazování obrázků - co děláme na podzim
        - cvičení "šlapu si to do školky" 
        - nácvik stříhání po rovné linii
        - pr. listy - grafomotorika - stromy, listy, houby
   
  ST - povídání o podzimu,podzimní počasí,  kde se bere mlha
       - protahovací a posilovací cviky
        - výroba zápichu do květináče - dráček, stříhání, lepení očí , nosu a úst, přidělání mašličky
   
  ČT - prohlížení knížek, hledání stromů a keřů, rozdíly mezi nimi, správné pojmenování jejich částí
        - cvičení - rozdělení dětí do skupinek - ovoce/zelenina - na signál se správně zařadit
        - grafomotorika - spodní oblouk , omalovánky, správný úchop tužky
   
  PÁ - co budu dělat o víkendu? 
        - opakování básniček a písniček
         - fotografování dětí
   
  Celý týden jsme si užívali slunečného počasí , chodili jsme na procházky, sbírali žaludy, bukvice, šípky kaštany...se kterými budeme ve školce pracovat a budeme také něco vyrábět. 
   
  Pěkný slunečný víkend 
  Lea
   
   

  TÝDEN 1.10. - 5.10.

   
  PO - výlet do svíčkárny v Šestajovicích, výroba svíček které si děti namáčeli v oblíbených barvách, voskovek  a voskových zvířátek. Prohlídka minifarmy se zvířátky - ovečky, slepičky, poník, oslík..
   
  ÚT - povídání o podzimu, znaky tohoto období
        - četba příběhu "Podzimní sluníčko"
        - pr. list -  LISTY -vybarvení dle zadání, správný úchop tužky, procvičování barev
        - přání kamarádům k svátku - zpěv oblíbených písniček
        - PH "Sluníčko"
   
  ST - co roste na podzim v lese? kdo chodí do lesa na houby?
        - soutěže druzstev - sběr ovoce a zeleniny
        - HOUBY - malba temperou, ťupkání prstovými barvami, stříhání
        - nová básnička " Dráček"
   
  ČT - co se děje na podzim na zahrádce? ( hrabe, stříhá, ryje...)
        - cvičení "Šlapu si to do školky"  skoky, poskoky, pochod, lezeni.   
        - PH "Pejsek" , četba príběhu "O jabloňce"
        - obtiskávání listů natřených barvou "LES" dotvoření houbičkami - společná práce
   
  PÁ - co budu dělat o víkendu? 
        - soutěže družstev - sběr ovoce a zeleniny - třídění
        - četba príběhu "O jabloňce" - pr. list - jabloň - vybarvit a dolepit daný počet jablíček z krepového papíru, procvičování jemné motoriky a počítání
   
  hezký víkend Lea
   
   

  24.9. - 28.9.

  PO - povídání o tom, jak jsme strávili víkend
        - protahovací cviky za doprovodu hudby
        - pr. listy - vybarvování jablíček podle daných kriterii - procvičování pojmů nahoru, dolů , 
        - veselé představení v mš " Klaun Pepíno"
  ÚT - přišel podzim - znaky podzimu, podzimní počasí - rozhovory
        - cvičení - " ŠLAPU SI TO DO ŠKOLKY " - chůze , běh, klus stranou, pochod, chůze vzad...
         - pr. listy - sběr ovoce - správně pojmenovat a vybarvit ovoce
         - hry na přání dětí " Sluníčko"  "Uvíjíme věneček" "Pejsek"
  ST - prohlížení knížek - hledáme ovoce
        - cvičení "ŠLAPU SI TO DO ŠKOLKY" -napodobování dopravních prostředků" - skoky, poskoky , skok na jedné noze, skok vzad
        - poznávání ovoce po hmatu se zavázanýma očima, poté ochutnávka
        - "kompot" - obtiskávání ovoce
  ČT - povídání o tom, co budeme dělat o prodlouženém víkendu, kam pojedeme s rodiči
        - cvičení "ŠLAPU SI TO DO ŠKOLKY" - napodobování dopravních prostředků
        - pr. listy - grafomotorika - dokreslování druhé poloviny listů - vybarvení dle zadání , správný úchop tužky
   
  Slunečný prodloužený víkend :-)
    Lea
   
   

  TÝDEN 17.9. - 21.9.

  PO - zdobení "školkového sešitu"  zdobení rámečku dekorační páskou, obtahování písmen jména, pokus o opis písma, moje oblíbená barva a kolik svíček jsem měl/a na posledním dortu
   
  ÚT - relaxační cvičení "pan paleček" - zklidnění před řízenou činností, grafomotorické listy - vodorovné čáry, spojování bodů a procvičování barev, nácvik správného úchopu tužky, opakování básničky "DĚTI"  PH " UVÍJÍME VĚNEČEK ", cvičení - poskoky snožmo, na jedné noze , rovnováha
   
  ST - jaké máme rádo ovoce, proč je zdravé jíst ovoce? četba z knihy " hádám, hádáš, hádáme - ovoce, procvičování jemné motoriky- trhání barevného papíru, lepení papír. kousků . snaha o vyplnění určené plochy - hruška, jablko, cvičení - posilování nohou, skoky, dřepy
   
  ČT - jakou známe zeleninu, význam pro naše zdraví, četba z knihy "HÁDÁM, HÁDÁŠ, HÁDÁME" - zelenina, grafomotorické listy - motanice- balení švestek do těsta,  nácvik správného úchopu, cvičení - protahovací cviky, uvolňovací cviky ruky před řízenou činností
   
  PÁ - nová písnička s tanečkem "Trháme jablíčka", pečení jablečných šátečků, válení těsta, vykrajování, plnění nastrouhanými jablíčky, mašlování vejcem , paní kuchařka nám šátečky upekla a my jsme si je odnesli domů
  - celý týden jsme si také užívali krásné počasí na zahrádce, procházku do zámeckého parku a samozřejmě jsme si hráli. Nejvíc nás baví modelování, kynetický písek, barevné korálky, vaření v kuchyňce, stavění z lega, autodráha s autya omalovánky. 
   
  Hezký víkend Lea
   
   

  TÝDEN 10.9. 14.9.

  PO - opakování školkových pravidel - vykreslování - prac. listy, cvičení v kruhu, procvičování pravolevé orientace, kresba postavy - sebe - diagnostika
  ÚT - povídání o oblíbené hračce ve školce, poté kreslení této hračky, trénování chůze v zástupu za vedoucím dítětem.  PH "Sluníčko" , nácvik básničky "Děti", přání kamarádkám Deniskám k svátku - zpěv oblíbených písniček a rozdání sladké odměny
  ST - početní řada do 10, porovnávání více x méně , chůze ve dvojicích se změnou směru, střídání chůze/ běh, četba pohádky "O koblížkovi" , PH "Sluníčko" - skládání sluníčka z pet víček - třídění žluté barvy
  ČT - protahovací cviky - napodobování pohybu zvířat, procvičování jemné motoriky - trhání papíru - "sluníčko" -snaha o pokrytí celé plochy- práce s lepidlem a papírovými kousky - společná práce
  PÁ - povídání o tom , co budeme dělat o víkendu , četba pohádky "O koťátku které hledalo mlíčko" - kde se bere mlíčko? , cvičení na hudbu , zpěv oblíbených písniček, didaktické hry ve skupinkách . "zajíček v své jamce " a " pexeso , úklid hraček
  ....a samozřejmě jsme si celý týden hodně hráli :_)

   

  Týden 3.9. - 7.9.2018

  První týden jsme zvládli u nás u žabiček v poklidu. Sice se objevilo pár slziček ale vše jsme zvládli a je nám spolu dobře :)

  PO - scházení dětí, seznamování se s novými kamarády, s novými pravidly, novými hračkami
  - společné hry na podporu kamarádských vztahů
  - výlet po třídě - ukázka a představení herních koutků, ,, jak uklízíme hračky"
  - posílání míče - zapamatování si jmen kamarádů
  - školková pravidla - ouškové, srdíčkové, ručičkové, šněčkové

  ÚT - ,,Těšili jsme se do školky?" - povídání o tom, jestli jsme se těšili do školky, co se nám tu líbí, co nás tady nejvíce baví
  - ,,poznej svou značku" - prolézání tunelem ze židliček. Úkolem bylo najít svou značku umístěnou v prostoru třídy.

  ST- nácvik správného úchopu tužky, poznávání barev - omalovánka (hruška), snaha o vyplnění celé plochy bez přetahování
  - procvičování jemné motoriky - modelování, navlékání korálků
  - zpěv oblíbených písniček ,,Prší, prší"; ,,Pec nám spadla"; ,,Skákal pes"
  - protahovací cviky - ruce, nohy, břišní svaly

  ČT - ,,Naše školka" - obtisky rukou - vybírání oblíbené barvy - viz nástěnka v šatně
  - protahovací cviky - ruce, nohy, uvolňovací cviky ruky - kroužení zápěstí

  PÁ - povídali jsme si o tom, co nás tento týden nejvíce bavilo, co se nám nejvíce líbilo
  - čtená pohádka ,,Červená Karkulka"
  - procvičování základních barev - ,,Najdi barvičku"
  - zvířecí rozcvička - běh, poskoky, skok
  - nácvik básničky ,,Děti"

  Celý týden jsme si užívali slunečné počasí na naší zahrádce, vyzkoušeli jsme si houpačky, klouzačky a hry v písku a poznali jsme nové kamarády ze třídy Vodníků a Kapříků. Trénovali jsme chůzi ve dvojicích a samozřejmě jsme si hodně hráli :)

  Hezký víkend a těším se v pondělí s úsměvem
  Lea

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy