TÝDENÍČEK

  týden 22.-25.6.
   
  PO - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - odchod do Ponnyparku, prohlídka zvířátek která zde žijí, projížďka na ponících, opičí dráha , dětské hřiště
   
  ÚT - KK - počítání, kdo nám chybí ,jak se mi líbil včerejší výlet
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží, nohou a bříška
        - ŘČ - KDO JSEM - povídání si o sobě , kdo nebo co jsem, člověk/zvíře/věc ,dítě/dospělí, holka /kluk,koli je mi roků, co mám/nemám rád...
        - kresba sebe sama,vážení a měření , opis jména ,má oblíbená barva, hračka, činnost... procvičování smyslů
   
  ST - KK - počítání, dny v týdnu, rozlišování jednotlivých částí dne , ráno - poledne - večer - co v kterou dobu děláme, střídání dne a noci
        - cvičení - "Šlapu si to do školky" chůze, běh, poklus, skoky a poskoky, chůze pozpátku
        - ŘČ - "DEN A NOC" papírový kalendář - natírání barvou, vystřižení sluníčka, měsíce a mraků , 
   
  ČT - KK - počítání, dny v týdnu, opakování ze čtvrtka, jak se těšíme na prázdniny, co vše budeme o prázdninách dělat
        - cvičení - skákání panáků , posilování paží, bříška a nohou, PH "Na žraloka"
        - ŘČ - NA CO SE TĚŠÍME - výtv. ztvárnění - hry s míčem, fotbal s kamarády, hry v písku, plavání ,koupání a potápění....
   
  Tak a to byl poslední týdeníček :-) 
  Přeji Vám hezké a klidné léto, odpočiňte si a budu se těšit v září. Lea
   
   

  TÝDEN  15.6. - 19.6.

  PO - KK -  přivítání se po víkendu, jak jsme se měli a co jsme dělali, počítání a opakování dnů v týdnu
        - cvičení - hra na auta - stůj, připrav se , běž, PH "Na žraloka"
        - ŘČ - prac. list SEMAFOR , druhy dopr. prostředků, jak bezpečně jezdí auta, jak se chováme na silnici
   
  ÚT - KK - dny v týdnu, počítání, poslech čtené pohádky "O nespokojeném semaforu" , co která barva znamená, co by se stalo, kdyby se barvy vyměnily 
        - cvičení -PH "Na auta" - reakce na signál, pravolevá orientace, cvičení s malými kruhy
        - ŘČ - výroba semaforu- vystřihování, sestavení +co je to "zebra" - přechod pro chodce a jak se správně na přechodu chovat
   
  ST - pěší procházka "Mratínkou"  do Líbeznic na areál zdraví, zde hry na hřišti, velké trampolíně a na lanové dráze, samozřejmě jsme nevynechali zmrzlinku - aby se nám lépe šlapalo :-)
   
  ČT - KK - počítání, dny v týdnu, četba  z knihy "Hádám, hádáš..." - dopr. prostředky - co létá, jezdí, pluje..
        - cvičení - skákání panáků, posilování bříška a hýždí, správné dýchání, PH " Na žraloky"
        - ŘČ - prac. list - práce dle zadání - rozdělení dopr. prostředků podle toho, kde se pohybují
   
  PÁ - KK -  co budeme dělat o víkendu? na co se těšíme
        - cvičení - posilovací a protahovací cviky
        - ŘČ - grafomot. listy - ležatá osmička, mašinka - vybarvení, vystřižení + kola z roliček 


   

  TÝDEN 8.6. - 12.6.

   
  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků, počítání, dny v týdnu
        - cvičení - protahovací cviky, PH na přání dětí
        - ŘČ - společná práce - velká koláž letní krajiny - stříhání, lepení, příprava na další činnost - krajina se bude postupně plnit
   
  ÚT - KK - dny v týdnu, počítání, kdy začíná léto ? co znamená letní slunovrat - práce s encyklopedii
        - cvičení -zahřátí těla, protažení a posílení bříška , paží a nohou
        - ŘČ - procvičování geom. tvarů, správné pojmenování, hledání v prostoru, rozklad slov na slabiky - určování počtu slabik
   
  ST - KK - dny v týdnu, počítání, popis letního obrázku - samostatné vyjadřování 
        - cvičení - skákání panáků, posilování a protažení celého těla, PH "Na žraloka"
        - ŘČ - práce s přírodninami ( suché  makovice) - dotvoření květů z krepového papíru
   
  ČT - KK - práce s encyklopedii - život rostlin, proč je pro nás rostlinná příroda důležitá, co vše potřebují rostliny k životu
        - cvičení - protažení celého těla, PH "Na pampelišky", cvičení za doprovodu hudby
        - ŘČ - pr. list - zrakové vnímání - předmět otočený na opačnou stranu, báseň "VČELY"
   
  PÁ - KK - plány na víkend, počítání , opakování - co si pamatuje z včerejšího zajímavého čtení
        - cvičení - protahovací a posilovací cviky
        - ŘČ - co je živá a neživá příroda - práce s přírodninami - malba na kameny dle fantazie
   
  Hezký slunečný víkend Lea
   

  TÝDEN 25.5. - 29.5.

   
  PO - přivítání se po víkendu, počítání děti a sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - protažení se u hry na profese - jak pradlenka věší prádlo a zahradník sází květiny...
        - ŘČ- pr. list - kadeřnice - dokreslování vlasů, poté stříhání
   
  ÚT - opakování dnů v týdnu, roční období, počítání. Jaké povolání vykonávají rodiče, co dělá : švadlena, řidič, pekař....
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží a nohou, křížové programování
        - ŘČ- co potřebuje k práci švadlena? poslech pohádky "O líné švadleně" , pr. list - vyhledání a označení kulatých knoflíků, "šití" - provlékání bavlny
   
  ST - opakování - dny v týdnu, počítání, co dělá pekař? co vše umí upéct, co potřebuje ke své práci?
       - cvičení - skákání panáků, posilování paří, nohou a bříška, křížové programování
       - ŘČ - příprava těsta, válení a tvarování rohlíčků
   
  ČT - opakování dnů v týdnu, počítání, kdo je to šperkař, co dělá? 
        - cvičení - nácvik správného dýchání, posilování paží a nohou, relaxace
        - ŘČ - výroba náhrdelníku pro maminu - válení samotvrdnoucí hmoty, vykrajování a zdobení, pr.list - porovnávání více X méně - vyhledat a označit
   
   
   

  TÝDEN 18.5. - 22.5.

   
  PO - KK -  přivítání po víkendu, počítání, kdo nám chybí
        - cvičení - protahovací cviky
        - ŘČ - výroba kasičky z obalu na sypaný čaj - stříhání. lepení, zdobení
   
  ÚT - KK - opakování počtů, dnů v týdnu, nácvik básničky "Kdo to je"
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží, bříška a nohou
        - ŘČ - " Můj dům" - skládání, vybarvení , do vše patří do mojí rodiny
   
  ST -KK -  opakování "Kdo to je", víme kde žijeme? (země, město/vesnice, jméno vesnice a ulice)
       - cvičení - skákání panáků, posilování paží a nohou, PH - tvoření dvojic, trojic do obruče
       - ŘČ - pr. listy - labyrint - kytička pro maminku, omalovánky - kdo jsem (kluk/holka)
   
  ČT - KK - opakování - kde žijeme,  básničky "Houpy, houpy , "Kdo to je"
        - skákání panáků, křížové programování
        - ŘČ - znát celé své jméno a adresu - prosím opakujte..
                - pravolevá orientace - pr. list, 
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o víkendu
        - cvičení - posilování, protahovací cviky, křížové programování
        - ŘČ - opakování - umět se představit celým jménem a znát celou svou adresu, jména všech členů rodiny
                 - určování počtu - pr. list
   
  Hezký víkend Lea
   
   
  Týden 11.-15.5.
  Dobrý den, tak jsme se po 7 týdnech opět sešli v naší školce. Všichni jsme se těšili, děti hlavně na své kamarády a tak si to  patřičně užíváme. 
  V pondělí jsme si povídali o tom, jaké to bylo doma, kdo se zúčastnil hledačky a jak se mu dařily úkoly. Řeč přišla i na to, kdo všechno s námi byl doma, kdo pomáhal mamince atd.
  Připomněli jsme si techniku správného mytí rukou a důsledné dodržování hygienických pravidel v souvislosti se současnou situací.
  U úterý jsme si povídali o mamince, jak bychom jí mohli udělat radost a vyrobili jsme jí přáníčko  k Svátku matek. Také jsme si procvičili tělíčko skákáním panáků a posilovacími cviky.
  Ve středu jsme si povídali o rodičích. Jak se jmenuje maminka a tatínek, jakou má maminka barvu vlasů a očí, prostě o tom, jaká je. Naučili jsme se básničku "Kdo je to "a kreslili jsme postavu.
  Čtvrtek byl stále ve znamení rodiny - kdo všechno patří do naší rodiny, jak se všichni členové jmenují, jak se jmenuje babička s dědou. Opakovali jsme básničku "Kdo to je", a kreslili jsme portrét maminky.
  V pátek jsme procvičovali pojmy nahoře/dole, opakovali básničku, posilovali paže a nohy, povídali si o tom co všechno dělá maminka a snažili jsme se o nápodobu,  jak jí pomáháme a s čím, jestli také pomáhá tatínek. Kreslili jsme rodiče a sourozence. A samozřejmě jsme si hodně hráli.  :-)
   
  Hezký víkend Lea
   
   
  TÝDEN 9.3. - 13.3
   
  PO - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - běh s vyhýbáním, PH "Na mrazíka"
        -  div. představení v mš "Králův kejklíř"
   
  ÚT - jak poznáme že přichází jaro? znaky jara
        - cvičení - s obručemi, PH "Uvíjíme věneček " - jména jarních květin
        - ŘČ - práce s obrazovým materiálem - jarní květiny, vytleskávání názvu květin, klíč k jaru - vystřižení a zdobení
   
  ST - opakování dnů v týdnu, počítání, kdo nám chybí
        - cvičení -  s plyšáky
       - ŘČ - opakování jarních květin - práce s encyklopediií Larousse, četba z knihy "Hádám, hádáš.." - jarní květiny, báseň "Jaro slaví svátek"
   
  ČT - dny v týdnu, počítání, báseň "Jaro slaví svátek"
        - cvičení - PH "Na motýlky", překážková dráha
        - část dětí odjezd na lekci tenisu/ solné , zbývající kresba jarních květin
   
  PÁ - plány na víkend, co budeme dělat o víkendu
        - cvičení - posadí se hodná holka, posadí se hodný kluk, skákání panáků 
       - grafomot. listy - ovál -housenka, uvolňovací cviky ruky, HV-  hra na dřívka
   
   

  TÝDEN  2.2. - 6.3.

  PO - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - překážková dráha
        - ŘČ - povídání o jaru, výroba jarních kytiček - skládání, stříhání a lepení
   
  ÚT - probouzející se příroda, jaké známe jarní květiny
        - cvičení - překážková dráha - prevence plochých nohou
        - ŘČ - hyacint -muchlání krepového papíru, lepení na podklad
   
  ST - opakování dnů v týdnu, počítání
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží a nohou, "Šlapu si to do školky"
        - ŘČ - nácvik stříhání - velký formát, poté vystřihování srdíček a skládání květů - výzdoba třídy
   
  ČT - co máme dnes za den dny v týdnu, počítání , znaky jara
       - cvičení - skákání panáků, šlapu si to do školky, cvičení s říkankami
       - jarní květiny- obrázky, popis , "Čapí příběh" - přílet ptáků z teplých krajin - interaktivní tabule
   
  PÁ - ohlédnutí za uplynulým týdnem, plány na víkend a dny další
        - kompenzační cvičení s prvky jógy
        - Kimova hra - Co zmizelo?, zrakové vnímání - najdi a označ odlišný symbol
   
   

  TÝDEN 24.2. - 28.2.

   
  PO - přivítání o víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - protahovací cviky, PH "Hlava, ramena, kolena, palce"
        - ŘČ - povídání o masopustu, výroba masopustní masky -vybarvení
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, počítání, porovnávání , kdo nám chybí
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží
        - ŘČ - výroba šaška- práce dle vzoru - sestavení a nalepení, 
                - grafomot. listy - smyčky (klaun), poté odchod do tělocvičny, zde cvičení na lavičce + opičí dráha
   
  ST - MASOPUSTNÍ KARNEVAL - ráno přehlídka masek
        - podlézání a přeskakování překážky, chytání balonku v běhu, soutěž v pití brčkem, diskotéka u Vodníků
   
  ČT - KK - co je dnes za den, co bylo včera a co bude za den zítra, počítání
        - cvičení - skákání panáků, válení sudů, skok na jedné noze
        - ŘČ - zrakové vnímání - najít a vybarvit dané předměty dle zadání, poté odjezd na lekci tenisu a solné
   
  PÁ - KK - plány na víkend, na co se těšíme
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží a nohou, PH "Na lístečky,
        - ŘČ - PUZZLE - vybarvení, vystřižení a sestavení -nalepení na bar. papír
   
  Klidný víkend Lea


   

  TÝDEN  17.2. -21.2.

  PO - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - orientace v prostoru - před, za, vedle ...
        - poslech čtené pohádky "O perníkové chaloupce" - pokus o převyprávění, pr. list + omalovánka k pohádce
   
  ÚT - dopolední výlet do Beachklubu Ládví, zde hod přes síť, nácvik chytání a házení a dovádění v písku
   
  ST - opakování počtů, počítání, naše oblíbené pohádky     
       - cvičení - básničky s pohybem
       - poslech čtené pohádky "Boudo, budko" - jaká zvířátka vystupují v pohádce, jak přicházela za sebou, napodobování zvuků zvířátek
       - pr. list a omalovánka k pohádce - medvěd v pelíšku- velké kruhy oběma směry
   
  ČT - opakování počtů, počítání, dny v týdnu
        - cvičení ve dvojicích, poté odjezd na lekci tenisu / solné, zbývající děti vyráběly ptáčky z papíru
   
  PÁ - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - cvičení - opičí dráha - cesta Karkulky lesem
        - poslech čtené pohádky "O Červené Karkulce" - převyprávění, kvíz k pohádce + časová posloupnost - skládání obrázků podle toho co se stalo nejdříve, co potom... a co se stalo nakonec
   
  Hezký víkend Lea
   
   

  TÝDEN 10.2. - 14.2.

  PO - přivítání po víkendu , sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - protahovací cviky, PH "Hlava, ramena, kolena, palce"
        -ŘČ - poslech čtené pohádky "Hrnečku, vař" - pokus o převyprávění - kdo si co zapamatoval, vybarvování hrnečku
   
  ÚT - opakování dnů v týdnu, počítání, kdo nám chybí, jaké máme rádi pohádky, nalepování vatových tamponů k hrnečku
        - cvičení - rozcvička s plyšáky
        - divadelní představení s harmonikou  "O 7 trpaslících", poté procházka a  společné hry na louce
   
  ST - opakování dnů v týdnu, co je dnes za den, počítání
        - fotografování dětí, poté procházka po okolí
   
  ČT - poslech čtené pohádky "O Koblížkovi", jaká zvířata vystupují v pohádce, koho potkal Koblížek 
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží a nohou, PH "Na lístečky"
        - část dětí odjezd na lekci tenisu / solné, zbývající děti procvičování pravolevé orientace s tabulkou
   
  PÁ - těšíme se na víkend? , připomenutí pohádky "O Koblížkovi" - jaká zvířata potkal 
        - cvičení - kutálení sudů ( jako Koblížek), protahovací cviky
        - ŘČ - výroba  vlka, lišky, medvěda a Koblížka z papírových tácků - lepení bar. papíru, písnička "Já koblížek"
   
  Hezký víkend Lea
   
   

  TÝDEN  3.2. - 7.2.

   
  PO - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - posilovací a protahovací cviky s papírovými koulemi, hod na cíl
        - ŘČ - povídání o zimních sportech, jaké sporty známe
                 - návštěva ornitologa v mš - seznámení s ptactvem druhu všelikého :-) 
   
  ÚT -  povídání o tom, co dělají zvířátka v zimě, jak jim můžeme pomoci, počítání a procvičování dnů v týdnu
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží a nohou, skákání jako ptáčci - snožmo, poskoky, stoj na jedné noze
        - ŘČ - skládání krmítka z papíru, vybarvení, zdobení ptáčka a dolepení zrníček, tanec ve dvojicích "Vrabec a sýkorka"
   
  ST - opakování dnů v týdnu, počítání, kdo a jak se stará o zvířátka žijící v lese
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží a nohou, taneček "Vrabec a sýkorka"
        - ŘČ - pracovní list - ptáci - počítání a zapisování, poté vybarvení
   
  ČT - opakování dnů v týdnu, počítání do 10, porovnávání
       - cvičení - skákání panáků, posilování bříška a paží, přítahování (plazení tunelem ze židliček)
       - část dětí odjezd na lekci tenisu/ solné, část dětí spojena do odd. vodníků- zde nácvik stříhání a vybarvování
   
  PÁ - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - cvičení - tanec ve dvojicích "Vrabec a sýkorka", hod na cíl - horní oblouk
        - grafomotorické  cvičení - sněhulák -kruhy- od nejmenšího po největší, básnička "Ptáček"
   
  Hezký víkend Lea

   
   
  PO - přívítání po víkendu, povídání si o zimních sportech, koulovaná z papírových kolí, hod na cíl, vykreslení obrázku lyžaře, pokus o nepřetahování
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání. Jaké známe zimní sporty, co můžeme dělat v zimě venku
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží, bříška a nohou
        - divadelní představení v mš "Kuchařka Apolenka"
   
  ST - KK - opakování dnů v týdnu, počítání do 10, porovnávání, kdo nám chybí, básnička "Houpy, houpy"
        - cvičení - nácvik správného dýchání, skákání panáků, posilování paží, nohou, bříška a zadečku, PH "Na vločky"
        - ŘČ - grafomotorické listy -cesta lyžaře - vlny, správný úchop tužky, třídění prací a pr. listů
   
  ČT - KK - dny v týdnu, počítání dětí, porovnávání, kdo chybí, nácvik tanečku dvojic "Dva mrazíci "
        - cvičení - šlapu si to do školky, PH "Na vločky"
        - ŘČ - zimní sporty- piktogramy - vystřihování a lepení na barevný podklad
   
  PÁ - sešlo se nás jen málo, tak si děti užily hodně hraní, legrační rozcvičku, kdy jsme zkoušely různé sporty jako jízdu či skok na lyžíš, vyrobili jsme si papírového lyžaře z roličku od toaletního papíru. Hodně se stříhalo a lepilo
   
  Krásný víkend(
   

  TÝDEN  20.10 - 24.1.

   
  PO - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        -  cvičení - protahování s pěnovými podložkami, pravolevá orientace, procvičování před, za, na
        - ŘČ - znaky zimního počasí , práce s temper. barvami - obtiskávání polystyrenových výřezů na skla vchodových dveří
   
  ÚT - opakování dnů  v týdnu, co je dnes za den, počítání dětí, kdo nám chybí, znaky zimy, zimní měsíce
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží, bříška a nohou
        - kresba postavy a poté odchod do tělocvičny, zde cvičení ve dvojicích, s míči a pod.
   
  ST - dny v týdnu, co je dnes za den, počítání do 10, 
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží, bříška a nohou, nácvik správného dýchání, PH "Na vločky"
        - ŘČ - grafomotorické listy - kruh odstředivý (koulíme koule), cviky na uvolnění zápěstí, nácvik básně "Houpy, houpy"
   
  ČT - dny v týdnu, počítání do 10, co se stane s vodou když mrzne?
        - cvičení - skákání panáků, posilování bříška, paží a nohou
        -ŘČ - zapouštění barev do klovatiny - když mráz čaruje
   
  PÁ - opakování dnů v týdnu, počítání do 10, plány na víkend
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží, bříška a nohou, PH "Na vločky"
        - ŘČ - pr. listy- hledání stejných párů rukaviček, správný úchop tužky, snažíme se nepřetahovat,  básnička "Houpy, houpy", 
   
  Hezký víkend Lea
   

  TÝDEN 13.1. - 17.1.

   
  PO - přivítání po víkendu, počítání, porovnávání, kdo nám chybí
        - cvičení - protahovací cviky, PH "Čáp ztratil čepičku"
        - povídání o zimě, jak se chráníme před zimou, vybarvování a vystřihování rukaviček
   
  ÚT - co je dnes za den, počítání, porovnávání, kdo nám chybí, znaky zimního období , zimní oblečení
        - četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme" -  zimní oblečení
        - cvičení - protahovací a posilovací cviky paží, trupu a bříška
        - ŘČ - výroba zimního věnce - zdobení dle fantazie - vločky, sněhuláci, hvězdy....
   
  ST - co je dnes za den, dny v týdnu, roční období, zimní měsíce, počítání, porovnávání, kdo nám chybí
        - poslech čtené pohádky "Jak se dráčkovi Mráčkovi zamlouval sníh"
        - cvičení -protahovací a posilovací cviky paží, nohou
        - ŘČ - pr. list - znaky zimního období -zimní oblečení - najít a vytřídit
   
  ČT - dny v týdnu, roční období , zimní měsíce, počítání, porovnávání, kdo nám chybí
        -  cvičení - skákání panáků, protažení a posilování paží a nohou, PH "Na vločky" 
        - ŘČ - ZIMNÍ KOLÁŽ - natírání velkého formátu temper. barvami - dotvoření krajiny, domů
   
  PÁ - dny v týdnu, počítání, porovnávání, co budeme dělat o víkend   
        - četba z knihy "Roční období" 
        - cvičení - skákání panáků, posilovací cviky paží a hohou

        - dodělávání zimní koláže - vystřihování a lepen

  hezký víkedn, Lea

   

  TÝDEN 6.1. 10.1. 

   
  PO - přivítání se po vánočních svátcích, povídání o tom, co mi přinesl Ježíšek a z jakého dárku jsme měli největší radost
        - cvičení - protahovací cviky, posilování bříška
        - ŘČ - kresba mého nejoblíbenějšího dárku
   
  ÚT - co je za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - převyprávění legendy o třech králích, kam šli, proč a co nesli....
        - ŘČ - výroba tří králů - lepení, dokreslení obličeje, opis počátečních písmen K, M, B
        -odchod do tělocvičny- zde cvičení s velkými míči, lavičkami...
   
  ST - opakování legendy o třech králích, hledání jmen začínajících stejnými písmeny, procvičování počtů a dnů v týdnu
        - cvičení - protahovací cviky , šlapu si to do školky
        - ŘČ - prac. listy -labyrint - hledání koruny pro krále, nápodoba počátečních písmen
   
  ČT - co je za den, kdo chybí, počítání, porovnávání 
        - hra "Král je/ není doma"  , PH "Na tři krále" - tvoření trojic (do obručí)
        - ŘČ - procvičování počtů a barev,  počítání, omalovánky "Tři králové" - správný úchop, snažit se nepřetahovat
   
  PÁ - opakování dny v týdnu, počítání, co budeme dělat o víkendu
        - cvičení - PH "Na tři krále" - tvoření trojic, král je/není doma
        - výroba královské koruny, zdobení dle fantazie, básnička "Pan král sedí na trůnu"
   
  hezký víkend Lea


   

  TÝDEN  16.12. - 20.12.

   
  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků, počítání dětí , do nám chybí
        - cvičení - protahovací cviky, PH "Čáp ztratil čepičku"
        - ŘČ - povídání o Vánocích, jak se na Vánoce připravujeme. vybarvování vánočního svícnu, dbáme na správný úchop tužky a nepřetahujeme
   
  ÚT - KK - poslech čtené pohádky k knihy "Čekání na Vánoce"- počítání, porovnávání, kdo chybí
        - pečení mrkvového cukroví s vodníky a kapříky - děti dostaly domů i pro vás na ochutnání 
        - po svačině odchod do tělocvičny - zde cvičení na hudebně pohybové CD "Elce pelce kotrmelce"a  cvičení na lavičce
   
  ST - KK - poslech čtené pohádky z knihy "Čekání na Vánoce", povídání o tom, kdo už má doma nazdobený stromeček
        - cvičení - hudebně pohybové CD "Elce pelce kotrmelce"
        - ŘČ - prac. listy na procvičení pozornosti - co do řady nepatří,  počítání do 5, více x méně
   
  ČT - KK - poslech čtené pohádky z knihy "Čekání na Vánoce" , povídání o tom, jak se těšíme na Ježíška a co nám asi přinese
        - cvičení - protahovací cviky, hudebně poh. CD "Elce pelce kotrmelce"
        - ŘČ - prac. listy - " vánoční stromky" - hledání stejných dvojic, hry dle volby dětí - "Na mrazíka"
   
  PÁ - Zpívání koled, výroba svícínku a těšní se na vánoce :-)
   
  Krásné svátky, Lea
   
   

  TÝDEN 9.12. - 13.12.

   
  PO - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků  
        - po svačince odchod do zámku za místními pacienty, pro které měli děti připraveny drobné dárky a krátké pásmo písniček a básniček
        - krátká procházka parkem
   
  ÚT - KK - opakování - počty, dny v týdnu, porovnávání více x méně, poslech čtené pohádky u knihy "Ježíšek"
       - po svačině odchod do tělocvičny, procházka
   
  ST - KK - opakování již naučeného, poslech čtené pohádky z knihy "Ježíšek"+ plnění úkolů
        - cvičení - šlapu si to do školky, poté odchod do sokolovny na zkoušku vystoupení
   
  ČT - KK - poslech čtené pohádku z knihy "Ježíšek" + plnění úkolů
        - cvičení - protahovací cviky, šlapu si to do školky
        - ŘČ - grafomot. listy "KAPŘÍCI" - kruhy, kroužky a pulkruhy
   
  PÁ -  v pátek nás ve třídě čekalo překvapení v podobě nadílky od Ježíška, nechal nám pod stromečkem spoustu dárků. POstupně jsme si všechny společně rozbalili , prohlédli a pak jsme si s nimi konečně pohráli. Ani se nám nechtělo ven :-)
   
  Hezký sváteční víkend Lea
   
   

  TÝDEN  2.12. -  6.12.

  PO - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - po svačině odchod do Mratína na promítání animovaného filmu "Velké dobrodružství čtyřlístku"
   
  ÚT - KK  -co je dnes za den,  dnů v týdnu, počítání, porovnávání
        - výzdoba třídy - stromky a zvonky z bar. papíru, poté pravidelné cvičení v tělocvičně
   
  ST - KK - ranní rituál - počítání, porovnávání, dny v týdnu, kdo chybí
        - cvičení -šlapu si to do školky, po svačině odchod do sokolovny na obhlídku a zkoušku vystoupení, poté zahrada mš
   
  ČT - celodopolední návštěva Pony parku - prohlídka zvířátek které zde žijí, projížďka na ponících, hození dopisu pro Ježíška 
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - společné zdobení vánočního stromečku a poté divadelní představení s Mikulášskou nadílkou
   
  Hezký adventní víkend 
  Lea
   
   

  TÝDEN 25.11. -  29.11.

  PO - přivítání po víkendu,sdílení víkendových zážitků,  dopis pro Ježíška 
        - cvičení - uděláme holky, kluci rotaci , skákání panáků, lezení ve vzporu dřepmo
        - ŘČ - "Kimova hra" - co zmizelo? , vykreslování přání pro Ježíška
   
    ÚT  - opakování dnů v týdnu, počítání dětí, kolik je holek a kolik kluků, kdo nám chybí , nácvik krátkého pásma pro rodiče
           - natírání šišek barvou a sypání třpytkami ( dárek pro rodiče)
          - krátká procházka do tělocvičny , zde cvičení na žebřinách, lavičkách - chůze, přitahování, lezení, cvičení s velkým míčem
   
  ST - opakování dnů v týdnu, počítání dětí, porovnávání více x méně, kdo nám chybí
        - cvičení - šlapu si to do školky -chůze, chůze po špičkách, po patách, jako opičky, běh, běh se změnou směru
        - výroba vánočního přáníčka - natírání vodovými barvami, posyp solí, lepení a dokreslení andílka
   
  ČT - opakování dnů v týdnu, počítání dětí, kolik je holek a kolik kluků, kdo chybí,
        - povídání o blížícím se Adventu -přípravy a těšení se na Vánoce
        - cvičení - protahovací cviky, posilování bříška - hají a hačačá, relaxace
        - ŘČ - zdobení papírového stromu barevnými výřezy - výzdoba oken  
        - dloooouhá procházka do Mratína a zpět :-)  děti krásně zvládly
   
   
  PÁ - co budeme dělat o víkendu, kdo půjde na rozsvícení stromku?
        - cvičení -šlapu si to do školky
        - ŘČ - práce s encyklopedii a knihou "Hádám, hádáš, hádáme - naše smysly
        - dokončování výzdoby oken - papírové stromky zdobené bar. hvězdami
   
  Hezký sváteční víkend
  Lea
   

  TÝDEN 18.11 .-  22.11

  PO - přivítání se po víkendu, počítání dětí, kdo nám chybí
        - cvičení - protahovací cviky, poh. hra "Čáp ztratil čepičku"
        - ŘČ - procvičování jemné motoriky - modelování postavy
   
  ÚT - opakování dnů v týdnu, počítání do 5, porovnávání, kdo chybí
        - ŘČ -  krátká procházka do tělocvičny, zde cvičení s malými kroužky, obručemi, šlapu si to do školky, cvičení za doprovodu hudby, písničky s pohybem "Beruška" , "Popelář" , "Jede, jede mašinka"
   
  ST - povídání o lidském těle - opakování, počítání, dny v týdnu, kolik je dětí a kolik dětí chybí
        - cvičení - protahovací cviky, "Hlava, ramena, kolena...
        - ŘČ - doplňování orgánů do obkreslené postavy - správné umístění - práce s barevným papírem
   
  ČT - opakování počtů do 5, dny v týdnu, kolik je dětí a kolik chybí, opakování o lidském těle
        - cvičení - cvičení s plyšáky, "Hlava, ramena, kolena.....
        - ŘČ - práce s encyklopedii - orgány a jejich funkce, nácvik básniček na besídku
        - procházka kolem velkého rybníka
   
  PÁ - jaké máme plány na víkend
        - opakování dny v týdnu, počítání dětí, kolik je holčiček a kluků, kdo nám chybí
        - cvičení - skákání panáků, posilování bříška a nohou, relaxace na koberci
        - ŘČ - co vše už víme o našem těle, jak se máme o sebe starat, co je zdravé a co našemu tělu škodí, nácvik básniček na besídku
   
  Hezký víkend Lea
   
   

  TÝDEN 11.11. - 15.11.

  PO - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - protahování, držení rovnováhy, pravolevá orientace
        - ŘČ - pověst o Svatém Martinovy, výroba a zdobení lampionů 
   
  ÚT - procvičování dnů v týdnu, počítání do 5, porovnávání více x méně
        - práce s encyklopedii - moje tělo, kostra
        - cvičení - v tělocvičně - cvičení s obručemi, soutěže, slalom
   
  ST - procvičování dnů v týdnu, počítání do 5, co je důležité pro naše tělo - práce s encyklopedií
       - cvičení - skákání panáků, posilování a procvičení paží a nohou, kroužení -hlava, ramena, předloktí, trup, písnička s ukazováním "Hlava, ramena, kolena...."
        ŘČ - sestavování kostry na velký formát - práce dle vzoru (knihy)
   
  ČT - procvičování dnů v týdnu, počítání do 5, hra na postřeh - kdo nám chybí
        - jak se chráníme před nemocemi a bacily
        - cvičení - protahovací cviky, řízená honička "Na bacila", relaxace 
        - ŘČ - skládání puzzle - moje tělo
   
  PÁ -  opakování počtů a toho, co jsme se učili celý týden, co budeme dělat o víkendu
        - co je pro naše tělo dobré a co je špatné
        - cvičení - "Na bacila" , šlapu si to do školky
        - ŘČ - postava z pet víček -obkreslení postavy a poté vyplnění - společné práce
   
  Klidný víkend Lea
   
   

  TÝDEN 4.11.  - 8.11.

  PO - KK -  přivítání po víkendu, dopracovávání prac. listů
        - cvičení - skákání panáků, křížové programování
        - divadelní představení v mš " O rybářovi a rybce"
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, počítání do 5, roční období
        - cvičení - práce s encyklopedii Larousse - lidské tělo - jak vypadá a funguje
        - cvičení - protahovací cviky, zahřátí, posilování a protažení
        -ŘČ - grafomotorické listy - dokreslení druhé poloviny obrázku - listy, četba z encyklopedie -vliv počasí na naše tělo
   
  ST - KK -  co je dnes za den, opakování z předešlého dne - kostra , svaly, orgány a jejich funkce
        - cvičení - skákání panáků - zahřátí, posilování břišních svalů, protahovací a uvolňovací cviky
        - ŘČ - "Lístečky" - zapouštění barev do klovatiny , poté dlouhá procházka do Mratína (2,5 km)
   
  ČT - KK - co je dnes za den, počítání do 5, dny v týdnu, četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme" _ části těla
        - cvičení - písnička s ukazováním "Hlava, ramena, kolena palce..."procvičení a správné pojmenování částí těla
        - ŘČ - grafomotorické listy - jednotažky, šikmé čáry - uvolňení zápěstí, správný úchop tužky
        - poh. hry na procvičení běhu, chůze
   
  PÁ - KK - plány na víkend, procvičení početní řady do 5 , dnů v týdnu
        - cvičení - zahřátí, posilování a protažení svalů paží a nohou+ "Hlava, ramena ...."
        - ŘČ - pojmenování částí těla, k čemu nám tyto části slouží, co děláme pro svoje tělo, aby bylo spokojené - práce s knihami, rozhovory
   
  Hezký víkend Lea
   
   

  TÝDEN  28.10. - 1.11.

   
  ÚT - KK - přivítání po prodlouženém víkendu, jak  jsme trávili volné dny
        - cvičení - protahovací cviky, hry dle volby dětí 
        - ŘČ - výroba dýní ze skleniček - natírání barvou, dotvoření obličeje - lampička, poslech čtené pohádky " O dýni a čarodějnici"
   
  ST - KK - co je dnes za den a co budeme dělat
        - cvičení - protahovací cviky + šlapu si to do školky
        - výzdoba třídy na zítra - výroba strašidýlek, netopýrů, dýní z papírových tácků - natírání barvou a dotvoření
   
  ČT - Halloweenská slavnost, cvičení s hudbou, diskotéka, hry "Na duchy" , společné vydlabávání dýně - můžete ji vidět před školkou,soutěže družstev na hřišti, pohádka "Mrňous a ježibaba"
   
  PÁ - KK - jak  se nám líbil včerejší den, co nás čeká o víkendu
        - cvičení - šlapu si t školky, PH "Na lístečky " "Na duchy"
        -  ŘČ -grafomotorické listy - dýňě, strašidýlka + uvolňovací cviky ruky
   
  Hezký víkend Lea
   
   
  Týden 21.-25.10.2019
   
  PO - KK - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - šlapu si to do školky
        - ŘČ - osobní listy- jednoduchý opis jména, správný úchop tužky, co mám rád/a
   
  ÚT - KK- co máme dnes za den, poslech čtené pohádky "O poslední vlaštovce"
        - cvičení - PH "na vlaštovky" - reakce na signál, procvičování jemné motoriky -sběr papírových mušek kolíčky
        - ŘČ - práce s mramorovacími barvami - namáčení čtvrtky do barvy (podklad pro vlaštovky), poté vybarvení vlaštovek a dotvoření na čtvrtku
   
  ST - KK - co máme dnes za den, opakování toho, co jsme včera četli
        - cvičení - PH "Na vlaštovky", soutěž družstev - sběr papírových mušek kolíčky
        - ŘČ - pr. listy - dráty pro vlaštovku -spodní oblouk
   
  ČT - KK - co máme dnes za den, poslech čtené pohádky "Vláďův drak" 
       - cvičení - s barevnými kroužky - protahování , předávání nad hlavou, za zády, pod nohama, z ruky do ruky...
       - ŘČ - "DRÁČEK" - práce dle vzoru - vybarvení, dolepení očí, nosu, úst, ocasu
   
   

  TÝDEN 14.10 - 18.10

  PO -KK - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - cvičení s prvky jogy
        - divadélko v mš  "O tom, jak tygr našel svou odvahu"
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, proč je zelenina a ovoce zdravá?
        - cvičení - motivované cvičení - jak roste rostlina, PH "Leze ježek" , "Posadí se hodná holka.."
        - ŘČ - poznávání ovoce a zeleniny všemi smysly ( se zavázanýma očima", poté ochutnávání,
   
  ST - KK - opakování . jaké známe ovoce a zeleninu
       - cvičení - nácvik správného dýchání , poté protahovací a uvolňovací cviky
       -ŘČ - "Zavařování" - obtiskávání ovoce, skládání ovoce z pet víček
   
  ČT - KK - co je dnes za den, poté opakování -ovoce x zelenina - třídění
        - cvičení - šlapu si to do školky, protahovací a posilovací cviky - bříško, ruce a nohy
        - ŘČ - práce s obrazovým materiálem - třídění a přiřazování, pr. list - co je ovoce a co zelenina, vybarvení misky ovoce
   
  PÁ - KK - plány na víkend, kam se kdo chystá? Pamatujeme si, co říkal kamarád?
        - cvičení - vymýšlíme různá zvířátka a hýbeme se jako daná zvířátka (žaba, koník, had, pejsek, zajíček...)
        - řízená činnosti - třídíme ovoce a zeleninu, vypracováváme pracovní "ovocnězeleninový" pracovní lsit
   
  Krásný víkend, Lea
   
   

  TÝDEN  7.10. - 11.10.

   
  PO  - přívítání po víkendu, sdílení zážitků
         - cvičení - pravolevá orientace, posilování bříška
         - ŘČ -zdobení desek na výkresy, tupování temper. barvami
   
  ÚT - KK - co je dnes za den , jak poznáme že už je podzim? poslech čtené pohádky "Ježek a podzimní sluníčko"
       - cvičení - protahovací cviky, posilování bříška a zadečku + nácvik správného dýchání
       - ŘČ - "JEŽEK" - polepování barevnými výřezy - práce podle vzoru, počítání kaštanů - počítání do 5
   
  ST - KK - co je dnes za den, opakování z předešlého dne
       - cvičení - protahovací cviky, šlapu si to do školky, PH "Na lístečky"
       - ŘČ - grafomotorické listy - šikmé čáry - nejprve prstem na papíře, poté pr. list
   
  ČT - KK - co je dnes za den co nás dnes čeká a stále opakujeme znaky podzimu protože si to stále nepamatujeme:- ( 
       - cvičení - protahovací cviky+ šlapu si to do školky
       - rychlá procházka a poté fotografování dětí
   
  PÁ - KK - co nás čeká o víkendu? asi sluníčko a jak si ho užijeme
        - cvičení - protahovací cviky, šlapu si to do školky, PH" NA veverky"
        - ŘČ - "Šípkový keř " -rozfoukávání tuše + dolepování šípků
   
  Hezký slunečný víkend 
  Lea
   
  Týden 30.9.-4.10.
   
  PO - přivítání se po víkendu, opakování jmen kamarádů
  cvičení - "Muchomůrka" "Semínko" - básničky s pohybem 
  ŘČ - dramatizace pohádky "O Červené karkulce" - pr. list - hledání vlka a pojmenovávání ostatních postav v pohádce
   
  ÚT- KK  - co máme dnes za den a co jsme dělali včera?
  cvičení - protahovací cviky + šlapu si to do školky - chůze pozpátku, pochod, běh se změnou směru
  ŘČ - houbičky- ťupkání houbičkou namočenou v barvě - práce dle instrukce
   
  ST - KK - co máme dnes za den, co nás dnes čeká - vycházka za pokladem (hledání kešky)
   cvičení - "Koulelo se, koulelo" - válení sudů, cvičení s barevnými kroužky(jablíčky)
  ŘČ - obtiskávání listů natřených barvou - podzimní koláž, dolepení houbiček
   
  ČT - KK - co máme dnes za den, roční období , poslech čtené pohádky "Jak Dráček Mráček hledal houby"
  cvičení - protahovací cviky +šlapu si to do školky
   
  PÁ - výroba skřítka Podzimníčka - lepení listů, dokreslování a k tomu pěkná básnička...
   
  Krásný víkend, Lea
   
   
  Týden23.-27.9.
   
  ŘČ - prac. listy - plnění úkolů dle zadání - vybarvování listů, nácvik správného úchopu tužky
   
  PO - přivítání se po víkendu, poznávání svého jména podle prvního písmene
        - sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - protahovací cviky
        - ŘČ -  kresba své značky, pokus o opis písma, zdobení desek na pr. listy 
   
  ÚT - KK - přišel k nám podzim - jak to poznáme ?
        - cvičení -  protahovací cviky
        - veselé klaunovské představení v mš -Klaun Pepíno - žonglování, tancování, dětská kapela a  veselí pejskové :-)
   
  ST - KK -opakování z předešlého dne - znaky podzimu
        - poslech čtené pohádky "Dráček Mráček" 
        - cvičení - protahovací cviky -posilování bříška "hají a hačačá" 
        ŘČ -  grafomotorické listy- spirála, nejprve prstem ve vzduchu, poté prstem na papíře a poté pr. list 
   
  ČT - KK - co máme dnes za den, povídání o včerejší procházce ke krmelci kde jsme našli "poklad"
       - cvičení - protahovací cviky, PH "Na lístečky" - reakce na hudbu
        ŘČ - básnička s pohybem "Leze ježek" + grafomot. list domeček pro ježka - horní oblouk . Nejprve prstem na papíře, poté pr. list
   
  PÁ - KK kam se chystáme na víkend?
       - cvičení: běh s vyhýbáním, reakce na signál, běh / chůze do rytmu, lezení ve vzporu dřepmo
       - řízená činnost. kresba postavvy - děti si zakkládají do svých desek, které jsou pro Vás ve třídě kdykoli k nahlédnutí. Budete moci na konci školního roku pozorovat pokroky....
   
  Krásný víkend, Lea

   

  TÝDEN 16.9. - 20.9.

   
  PO - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - cvičení - šlapu si to do školky - chůze, běh, poskoky
        - ŘČ - práce s barevnou skvrnou -  dechová cvičení - foukání
   
  ÚT -  KK - co je dnes za den a co budeme dnes dělat
        - cvičení - šlapu si to do školky + básnička s pohybem " POSADÍ SE HODNÁ HOLKA, POSADÍ SE HODNÝ KLUK" -  reakce na pokyn
        - ŘČ - jaké známe ovoce a zeleninu, četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme" 
        - JABLÍČKO -  práce s lepidlem, polepení vyznačené plochy trhaným papírem
   
  ST - KK - co je dnes za den, představení nového kamaráda " Dráčka Mráčka"
        - cvičení - rozcvička s plyšákem - podávání nad hlavou, za zády, pod nohama + šlapu si to do školky
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Žabík a Žabula" - omalovánka žabky, nácvik správného úchopu tužky, pokrytí celé plochy
   
  ČT - KK - co je dnes za den a co budeme dělat
        - cvičení - protahovací cviky +šlapu si to do školky, nácvik správného dýchání 
        - básnička s pohybem "Leze ježek, leze v lese"
        - ŘČ - obtiskávání jablíček - natírání barvou a obtiskávání na velký formát - jablko
   
  PÁ -KK -  co budeme dělat o víkendu? 
        - cvičení - šlapu si to do školky, oblíbené básničky s pohybem " Posadí se hodná holka" , Leze ježek " , "Dobrý den dobrý den"
        - ŘČ - obtiskávání hrušek - natírání barvou a tiskání na velký formát - hruška
        -  zhodnocení celého týdne - co se nám tento týden líbilo ve školce...
   
  Hezký víkend Lea
   

   

  TÝDEN 9.9 - 13.9.

   
  PO - přivítání se po víkendu, výroba notýsků do kterého se dětem budou lepit samolepky ( za vše, co se jim povede)
        - cvičení - uděláme holky kluci rotaci
        - ŘČ -  zdobení notýsků, výběr oblíbené barvy, zdobení, venku na zahradě jsme popřáli kamarádkám k svátku
   
  ÚT - opakování jmen kamarádů, zpěv oblíbených písniček (to nám zatím moc nejde ):-)
        - cvičení - šlapu si to do školky + protahovací cviky
        - ŘČ - " NAŠE TŘÍDA" - natírání  rukou temper. barvami  a obtiskávání na velký formát
   
  ST - procvičování jemné motoriky - modelování
       - cvičení - šlapu si to do školky - chůze, běh, pochod, lezení + protahovací cviky
       - ŘČ - poslech čtené pohádky " O pejskovi a kočičce" , omalovánka k pohádce , nácvik správného úchopu tužky
   
  ČT - povídání si o školce - proč chodíme do školky a jak to tu "funguje"
        - cvičení - šlapu si to do školky - cvičení s barevnými kroužky - jedeme autem,vlakem, na motorce, letíme, 
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "O pejskovi a kočičce" +omalovánka k pohádce, nácvik správného úchopu tužky, vybarvení dle skutečnosti
   
  PÁ - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - cvičení - nácvik správného dýchání, + šlapu si to do školky - chůze za vedoucím dítětem , chůze ve dvojicích
        - četba pohádky dle výběru dětí "Když je větřík mrňavý"  , nácvik básničky "Dobrý den, dobrý den"
        - hry dle volby dětí - nejoblíbenější je dřevěná autodráha, modelování, magnetická tabulka, vaření v kuchyňce a omalovánky.
   
   
  První týden ve třídě " Žabiček " proběhl v poklidu. Sice se objevilo pár slziček, ale vše jsme zvládli a děti si pomalu zvykají na nový režim a na  na nové kamarády. 
  V pondělí jsme se vzájemně představili abychom věděli jak se jmenují naši noví kamarádi. Udělali jsme si výlet po třídě, ukázali si herní koutky a řekli si , jak to ve školce chodí.
  Co se ve školce může a co se nemůže - abychom si neublížili. 
  V úterý jsme si i společně zacvičili " Šlapu si to do školky"- chůze, běh pochod.., přečetli jsme si pohádku  "Žabula a Žabík", udělali si tunel ze židliček na konci kterého jsme hledali svou značku. 
  Ve středu jsme cvičení zopakovali - už nám to šlo lépe :_), modelovali jsme a hráli společné hry " Uvíjíme věneček ", "Kolo, kolo mlýnský ", "Had leze z díry"
  Čtvrtek byl trochu uplakaný a tak jsme si společně vybarvovali omalovánky,modelovali,  jezdili s auty , stavěli kostky ...prostě si jen hráli.
  V pátek jsme si povídali o tom, co budeme dělat o víkendu, protahovali se, opakovali jsme si školková pravidla (jako celý tento týden) a poté jsme si vybavili symboly těchto pravidel.
  A samozřejmě jsme si celý první týden hodně hráli, od úterý jsme si užívali hezké počasi na  naší zahrádce a prostě jsme si to užívali.
   
   
  Hezký víkend
  A v pondělí s úsměvem Lea
   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy