TÝDENÍČEK

  Týden od 22.6. – 26.6. 2020

  Téma: Indiánské léto

  Pondělí

  Hned v pondělí nás čekal výlet do Pony – parku. Sotva jsme si ráno trochu pohráli, již jsme se připravovali. Všichni jsme měli batůžky, nikdo nezapoměl. Cesta nám ubíhala a bez problémů jsme dorazili do cíle. Nejprve jsme se nasvačili a pak jsme si šli prohlédnout všechna zvířátka, která zde bydlí. Vyzkoušeli jsme jízdu na ponících a pohráli si na hřišti. Na oběd jsme se vrátili do školky a cestou jsme si povídali, co jsme dnes zažili.

  Úterý

  Když jsme se ráno ve školce sešli, povídali jsme si o tom, že už je léto. Vymýšleli, co všechno léto sebou přináší a těšili se mimo jiné i na sluníčko, koupání a hry. Začali jsme si pro hry vyrábět indiánskou čelenku. Vybarvili jsme ji veselými barvami i peří, kterým indiáni čelenky zdobili. V kruhu jsme vzpomínali na včerejší výlet a navzájem si sdělovali nejlepší zážitek. Před svačinou jsme si zacvičili na písničku „Indiáni jedou“ a na indiány jsme si zahráli. Po svačině jsme ještě rychle dokončili zdobení čelenek a poslouchali jsme povídání o tom, jak indiáni žijí. Naučili jsme se básničku „Indiáni, ti se mají“ a vyrazili za sluníčkem. Cílem byl park. Zde jsme zdolávali všechny přírodní překážky, které jsme zde objevili. 

  Středa

  V ranním kruhu jsme si dnes opakovali básničku „Indiáni, ti se mají“, a také básničky a písničky, které jsme se učili. Zkoušeli jsme si některé básničky i vytleskat a docele nám to šlo. Zacvičili jsme si indiánskou překážkovou dráhu a  zahráli hru „Na židličky“. Po svačině jsme dokončovali naše indiánské čelenky - stříhali jsme podle čáry. Po dokončení jsme se všichni ozdobili a vyfotili. Na procházce jsme  nejprve u rybníka pozorovali všechno živé, prohlédli jsme si kvetoucí lekníny a rákosí. Potom jsme šli do parku a tam jsme stavěli domečky pro malá zvířátka.

  Čtvrtek

  Po ránu jsme si prohlíželi knihy o Indiánech a zahráli hry u stolečku. V kruhu jsme si zopakovali školková pravidla. Při cvičení jsme zapojili cviky uvolňovací a protahovací. Zahráli jsme si hru: na Bublinu, kolo, kolo mlýnský. Při hlavní činnosti jsme si povídali o Indiánech a postavili si z víček indiánské teepee, stavby byly krásné. Ven jsme vyrazili na zahradu, kde si děti pohrály na písku a probíhaly pod barevným padákem.

  Pátek

  Ráno jsme si vybarvili indiánské omalovánky. V kroužku jsme procvičili písničky a básničky, které známe. Zacvičili jsme si s overbally a zahráli hru na kocoura a myš. Po svačině jsme si vyrobili z kartonu indiánský totem a dokreslovali obličej indiánské holky. Potom jsme šli na louku, kde jsme hráli pohybové hry, na sluníčko a mráček, na babu, na ježka. Týden jsme si krásně užili a těšíme se na poslední dny.

  Přejeme hezký víkend Hanka a Katka

   

  15.6. – 19.6.

  Pomalu se nám blíží školní rok ke konci – opakujeme si vše, co jsme se za celý rok naučili, a že toho bylo opravdu hodně – písničky, básničky, říkadla, básničky s pohybem, pohybově umíme ztvárnit písně a rytmická cvičení nám jdou stále lépe a lépe, už se při chůzi nekymácíme a chodíme (pochodujeme, běháme) pěkně podle rytmu hudby.

  Ve středu děti absolvovaly pěší výlet do Líbeznic. Na hřišti zdolaly lanovou dráhu, zaskákaly si na trampolínách a za odměnu dostaly nanuka. Zpáteční cestu zvládly bez problémů.

  Ve čtvrtek a v pátek se společně tvořilo o sto šest – děti vytvořily velký mozaikový obraz, představující letní krajinu. Děti stříhaly a lepily – jemná motorika se opravdu procvičila a co bylo důležité, děti to bavilo!

  Nakonec se všichni zvážili a změřili – tím jsme uzavřeli portfolio každého kapříka – dokument o tom, jak se z malého kapříčka (po celý školní rok plnil úkoly, pracovní listy, kreslil ) stal velký kapr, který v září vpluje do vedlejší třídy a stane se vodníkem.

   

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

   

  Týden od 15.6. – 19.6. 2020

  Téma: Kniha je studnice  moudrosti

  Pondělí

  Při pondělku jsme se přivítali naší básničkou, a vyprávěli si zážitky z víkendu. Zacvičili jsme si s básničkami a protáhli tak celé tělo. Zahráli si hru na Palečka a obra. Po svačině jsme si povídali o knihách a společně prohlíželi, ty co máme ve školce. Nakonec jsme si přečetli pohádku: O neposlušných kůzlátkách. Ven jsme šli do zámeckého parku a zdolávali jsme překážkovou dráhu a kreslili klacíky do písku.

  Úterý

  Hned po ránu jsme si prohlíželi knihy, které si děti přinesli. Každý si přinesl svou oblíbenou knihu, kterou doma rád prohlíží a čte s rodiči. V kruhu jsme si logopedickou básničkou procvičili mluvidla. Cvičení bylo se stuhami a moc nás bavilo. Ještě jsme si zahráli na bublinu. Po svačině jsme si povídali o oblíbených knihách, a některé z nich prohlédli a přečetli. Ještě jsme si vyrobili záložku do knížky a pak už jsme vyrazili na výpravu ven. Běhali jsme na louce a hráli různé pohybové hry. Také jsme hledali šneky a udělali pro ně šnečí farmu. Děti si to užily.

  Středa

  Když jsme se všichni sešli ve školce, začali jsme se chystat na výlet. Kolem půl deváté jsme vyrazili. Šli jsme lesem do Mratína. Cestou jsme běhali, pozorovali stopy zvířat, hráli si s klacíky. Po cestě jsme se zastavili u rybníka a dali si svačinku a pití. V Mratíně jsme první zavítali na veliké hřiště, kde si to děti opravdu užili, houpali se, jezdili na klouzačce, hráli na babu, prolézali různé herní prvky. Pak jsme se přesunuli k živému bludišti, které mělo největší úspěch, všichni se rozběhli do různých stran a pak jsme se v bludišti hledali, bylo to super. Nakonec nás čekala odměna v podobě točené zmrzliny, na kterou už se všechny děti moc těšily. Někdo si dal vanilkovou, někdo míchanou. Po cestě nazpět už byly děti vysíleny, ale zvládly to. Moc je chválíme, všichni byli úžasní a hodní.

  Čtvrtek

  Ráno jsme začali pracovat na dárečku pro tatínky. Naše ruce z papíru jsme ozdobili barevnými kytičkami a ještě přidali velké srdce. V kruhu jsme se přivítali básničkami a potom jsme vzpomínali na včerejší povedený výlet. Děti měly plno zážitků a vzájemně se o ně podělily. Zacvičili jsme s hudbou a zahráli hru „ Najdi si kamaráda“. Po svačině, kdy další děti donesly své oblíbené knihy, jsme se zaměřili na správné zacházení s knihou. Knížky jsme si společně prohlíželi a četli z nich úryvky. Povídali jsme si o tom, co všechno v knize najdeme a jak se k ní chovat, protože je náš kamarád. Děti zaujala pohádka „O písmenkách“. Před obědem jsme si hráli s míčem a kostkami na louce. Trénovali jsme házení i chytání a dětem to již dobře jde.

  Pátek

  V kruhu jsme si po ránu zopakovali, co jsme všechno tento týden dělali a prožili. Také i to, jak se chovat ke knížkám a jak s nimi správně zacházet. Děti se dozvěděly, že je hned po víkendu v pondělí čeká další výlet, a to do Pony – parku. Správně si pamatovaly, co mají mít v batůžku. Potom jsme si procvičili celé tělo, dnes se dvěma míčky. Naučili jsme se novou hru „Dobrý den, pojďte ven“. Po svačině jsme si povídali o tom, že o víkendu mají tatínkové svátek, pro ně jsme vyráběli přáníčka.  Děti vzpomínali, co mají na taťkovi rády a s čím si nejraději s taťkou hrají. Naučili jsme se básničku i písničku „Taťka je můj kamarád“.  Protože dnes velmi silně pršelo, vyjímečně jsme nešli na procházku a ve školce jsme si hezky pohráli.

   

  Týden od 8.6. – 12.6. 2020

  Téma: Vesmír

  Pondělí

  Jako tradičně jsme se přivítali básničkami. Nejprve jsme se seznámili s novým kamarádem a společně s dětmi jsme si zopakovali pravidla. Poté už došlo i na zážitky z uplynulého víkendu. Před svačinou jsme si procvičili celé tělo zdoláváním překážkové dráhy. Po jídle děti se zaujetím vyslechly pohádku „O tmě“, z které se  dozvěděly, co je to vesmír, jak vznikl, i to, že naše planeta Země není jediná, která se otáčí kolem slunce. Na závěr jsme si zopakovali básničku „Naše Země“. Na procházku jsme vyrazili k rybníku. Zde jsme pozorovali život kolem něj. Zaujali nás hlavně rackové, ale i kachny na vodě. Před naším odchodem zpět do školky jsme je pořádně nakrmili.

  Úterý

  Po ránu jsme vybarvovali grafický list Raketoplán a hlavně dbali na správné držení pastelky (to stále upevňujeme), na správný výběr barev dle návodu a nepřetahování linií. V kruhu jsme cvičili hlas, hráli si s ozvěnou a opakovali potichu i nahlas posílaná slova. Potom jsme si zacvičili s míčky a na závěr si zahráli hru „Kolo, kolo mlýnský“. Po svačině jsme pracovali s vlnou. Zkoušeli jsme obalit hvězdu. Nebyl to vůbec lehký úkol, ale děti se velice snažily. Na procházku jsme šli do parku. Sbírali jsme přírodniny (hlavně klacíky) a pak z nich stavěli domečky pro broučky.

  Středa

  Ráno jsme prohlíželi encyklopedie s tématem vesmír a planeta Země. Děti nejvíce zaujala kosmonautika a dlouze jsme si nad obrázky povídali. V kruhu jsme si hráli hru „Poznej kamaráda“ a společně procvičovali nejen jména dětí, ale i název oblečení a barvy. Zacvičili jsme si s hudbou, a to mají děti velice rády. Zahráli jsme si oblíbenou hru „Na ježka“. Po svačině jsme se naučili písničku s pohybem „Naše Země kulatá je“. Zpívali jsme i tancovali. Před obědem jsme opět vyrazili do parku k našim domečkům, které jsme ještě vylepšovali. Také jsme prošli bludištěm. Nikdo se neztratil, cestu našly všechny děti a všem se to líbilo. Proto jsme si slíbili, že se do bludiště zase brzy vrátíme.

  Čtvrtek

  Hned ráno jsme se dali do společného vybarvování rakety a moc nás to bavilo. V ranním kruhu jsme si povídali o raketách a planetách, a zkoušeli vymýšlet, co vše ještě může být ve vesmíru. Na cvičení jsme si připravili prolézací tunel, balančního hada, kruhy a dřevěné tyče – přeskakovali jsme překážky, podlézali, běhali, plazili se a prolézali i obručí. Po svačině jsme se seznámili s novou básničkou: „Vesmír“ a povídali si o mimozemském klukovi, jak by asi mohl vypadat. Ven jsme vyrazili do zámeckého parku, kde jsme závodili, ukazovali si krmelec, krmítko a připomněli si rozdíl mezi nimi.

  Pátek

  Po ránu jsme si udělali fotky v naší raketě. V ranním kruhu jsme si připomněli jména všech kamarádů ve školce, a jakou má kdo značku. Děti jsou šikovné a hodně si pamatují. Zacvičili jsme si prvky jógy – pozdrav slunci. Zahráli si hru na mimozemšťany a hledali své planety. Po svačině jsme začali tvořit vesmír, s různými prvky a tvary. Tiskali jsme na černý papír, kruhy jako planety, tvořili různé prstence a pohrávali si s fantazií, jak podle nás vypadá vesmír. Při procházce na čerstvém vzduchu jsme si na louce zahráli pohybové hry, na kočku a myš, na jelena.

  Přejeme všem hezký víkend a v pondělí se budeme těšit. Hanka a Katka

   

  Týden od 1.6. – 5.6. 2020

  Téma: Planeta Země

  Pondělí

  Při pondělku jsme se v kruhu přivítali naší básničkou. Děti vyprávěly, co zažily o víkendu. Pak jsme si dali svačinku, a protože byla dětský den, vyrazili jsme cestou za pokladem, a po cestě plnili úkoly, které nám připravil skřítek. Cesta byla označená barevnými fáborky. Na některých místech na děti čekaly úkoly. Zpívali jsme písničky pro skřítka, tvořili domečky z klacíků, kreslili obrázky křídami, vyfukovali bubliny z bublifuku, házeli míčkem na cíl, skákali přes lano, závodili v běhu, poznávali květiny i zvířátka a také hádali hádanky. Děti hledání pokladu moc bavilo a všichni jsme si to užili. Na konci cesty nás čekala odměna, poklad, který si děti mezi sebe rozdělily.

  Úterý

  Z pondělního pokladu nám zbyly větrníky. Ty jsme si však nejprve museli dodělat – ozdobit tiskátky, omalovat a pak ohýbat podle vzoru. To nás zaměstnalo téměř celé ráno, ale výsledek stál za to. V kruhu jsme si hráli hru na velký – malý a společně vymýšleli správné názvy pro velké a malé předměty. Zacvičili jsme si se stuhami a pěkně jsme protáhli a rozhýbali celé tělo. Po výborné svačince jsme si povídali o naší planetě Zemi. Pracovali jsme s globusem a zjiťovali, že naše Země je kulatá. Žijí zde lidé i zvířata, rostou zde lesy i pralesy, jsou zde pouště i moře. K tomu jsme se naučili básničku „Naše Země“. Nejvíc nás pak bavilo, když jsme na závěr Zemi skládali z barevných víček a doplňovali plyšovými zvířátky, která zde žijí. Před obědem jsme v parku zdolávali přírodní překážky.

  Středa

  Po ránu jsme si vybarvili papírové mravence a dolepili jim oči. V kruhu jsme si pak pověděli pohádku: „O Jazýčku“ a procvičili mluvidla. Zacvičili jsme si: „honky, tonky rotaci“, a protáhli všechny části těla. Dali jsme si svačinku a vyrazili jsme ven do zámeckého parku. V parku jsme tvořili na velké papíry mraveniště, pro ty naše papírové mravence. Pracovali jsme z přírodninami, pískem, kamínky, klacíky, lístečky. Mraveniště se nám povedli a můžete se podívat na nástěnce ve školce. Potom jsme ještě vyrazili za kamarády zvířátky, kozou a kozlem a krmili je větvičkami s lístečky, které měli připravené u ohrady.

  Čtvrtek

  Ráno jsme v kruhu hráli hru „Jak se jmenuješ“ a tleskali do rytmu. Dnes jsme si zacvičili a zatančili na písničky Míši Růžičkové a oprášili hru „Na hlídače“. Po svačině jsme pracovali s encyklopedií  a vyprávěli si o Zemi, proč ji chceme mít čistou, aby se nám tady dobře žilo a dýchalo. Zkoušeli jsme sílu našeho dechu foukáním brčkem do víček. Také jsme na grafickém listě řešili, co patří do čistého lesa a co ne. Na procházku jsme šli do oblíbeného parku a po zdolání hmatové stezky jsme v písku kreslili a vytvářeli domečky pro zvířátka.

  Pátek

  V ranním kruhu jsme si zopakovali básničky a písničky, které známe. Vytleskávali a krokovali jsme dny v týdnu. Zacvičili jsme si s overbally a zahráli pohybovou hru: „naše planeta“. Po svačině jsme si vyprávěli o jiných zemích, a jací tam žijí lidé. Prohlíželi jsme v knihách a encyklopediích. Ven jsme vyrazili na procházku po okolí a pozorovali vše živé i neživé kolem nás. Poznávali stromy a květiny.

  Všem přejeme hezký víkend. Hanka a Katka

   

   

  týden 1.-5. červen

  PO - KK -  přivítání po víkendu, počítání, opakování dnů v týdnu

        - cvičení -  protahovací cviky, cvičení s říkankou
        - po svačince odchod na zahradu , kde jsme si na oslavu MDD zasoutěžili, skákali jsme do dálky, vozili kolečka s míčem, chytali rybky, skákali v pytli, hledali čtyřlístky atd. atd. Po splnění všech disciplín si děti vylosovali čísla a vybrali si odměnu
   
  ÚT - KK - charakteristika léta , znaky tohoto období. co nám dává leto
        - cvičení - skákání panáků, posilování paží a nohou
        - ŘČ - co nám dává letní zahrádka - vystřihování a lepení( jahody, třešně, meloun, zmrzlina...)
   
  ST - KK - dny v týdnu, roční období, četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme" - letní oblečení, části těla - umět sorávně pojmenovat
        - cvičení - skákání panáků, posilovací cviky s těl. názvoslovím ( vzpažit, upažit, předpažit..)
        - ŘČ - nácvik stříhání po vyznačené linii - pampeliška , sestavení a nalepení na barevnýnpodklad
   
  ČT - KK - znaky léta , život v trávě , jaký hmyz tu najdeme?
        - cvičení - protahovací cviky, posilování bříška , PH "Na žraloka!
        - ŘČ - " Včela" vystřihování, pepení, skládání - práce dle vzoru, grafomot. listy - vlny v moři
   
  PÁ - KK - víkendové plány, na co se těším o víkendu, báseň "VČELA"
       - cvičení - protažení těla, posilování bříška, relaxace
       - ŘČ - život na louce - koláž - ťupkání barev houbičkou, otisky korkovou zátkou a dotvoření  - práce dle fantazie
   
   

  Týden od  25.5. – 29.5. 2020

  Téma: Co létá, jezdí, pluje

  Pondělí

  Ráno jsme si hráli Na dopravu s vláčkodráhou a  auty. Potom jsme se v kruhu nejprve přivítali a pak si navzájem sdělovali zážitky z prožitého víkendu. Před svačinou jsme si ještě zacvičili, jak šlapeme - běžíme do školky. Velkou radost udělala dětem pohybová hra  Na ježka, kterou chtěli několikrát opakovat. Po svačině jsme poslechli pohádku O vláčku, která nás navedla následně k poznávání a pojmenování jednotlivých dopravních prostředků. Rozlišovali jsme, kde se pohybují a co mají za úkol. Před obědem jsme se prošli částí Měšic a trénovali jsme chůzi v útvaru.

  Úterý

  Po ránu jsme skládali z papíru loďku. Práci s papírem budeme opakovat, zvláště provedení podle pokynů. V kruhu jsme hráli hru Co létá, jezdí, pluje. Dětem se hra líbila a reagovali věcné správně. Při cvičení jsme si hráli Na řidiče a využili k tomu barevné kroužky. Po svačině jsme se společně učili písničku Auto. Zpěv jsme zkoušili propojit s pohybem. Potom jsme na procházce vyrazili k lesu a cestou jsme poznávali známé jarní květiny.

  Středa

  V ranním kruhu nás čekalo pásmo hádanek. Děti nejdříve říkaly příklady dopravních prostředků podle toho, kde se vyskytují, voda, vzduch, silnice, a pak hádaly dopravní prostředky z hádanek. Šlo jim to perfektně. Cvičení bylo protahovací s pohybovými básničkami. Ještě jsme si zahráli pohybovou hru na vláček. Po svačině jsme se seznámili s novou básničkou: „Letadlo“ a opakovali si ji s pohybovými prvky, aby se nám lépe pamatovala. Venku jsme byli u rybníka na palouku, udělali jsme si průzkumnou obchůzku rybníka, pozorovali a hledali žabky, které seděly na kamenech. Ukázali jsme si leknín a vyrazili zpět na oběd.

  Čtvrtek

  Ráno jsme se uvítali naší básničkou a zazpívali si písničku: auto. Na cvičení jsme si připravili opičí dráhu. Prolézali jsme tunelem, běhali okolo kuželů slalom a skákali do kruhů, chodili pozpátku jako raci, ve dřepu jako kačenky i jiná zvířátka. Po svačině jsme si povídali o létajícím balónu, jak vypadá, a jakým způsobem létá. Nakonec jsme si balón vyrobili, a každý namaloval někoho z rodiny do svého balónu. Výrobky se moc povedly a visí na nástěnce. Ven jsme vyrazili do zámeckého parku a šli jsme se podívat na naše kamarády zvířátka.

  Pátek

  Jako každý den jsme přivitali básničkou. V kruhu jsme si opakovali názvy dopravních prostředků a procvičovali mluvidla hrou Na startovací auto a traktor a rozjíždějící se vláček. Při cvičení jsme si zahráli Na dopravu a proměňili jsme se v letadla, vlaky, auta a jízdní kola. Po svačině jsme si povídali o dopravních značkách a s těmi nejznámějšími jsme se seznámili. Potom jsme z geometrických tvarů sestavovali jako konstruktéři dopravní prostředky. Výsledné výtvory jsme nalepili. Před obědem jsme se vypravili na překážkovou dráhu v parku. Tu jsme úspěšně zdolali a ještě jsme si stihli kreslit klacíky do písku.

  Užijte si pohodový víkend                                        Katka a Hanka

   

  Týden 18.5. – 22.5. 2020

  Téma: Každý člověk má svou práci

  Pondělí

  Při pondělku jsme se v kruhu přivítali naší básničkou a děti vyprávěly zážitky z víkendu. Připomněli jsme si pravidla ve školce a správné mytí rukou. Pak jsme se dali do cvičení, cvičili jsme s básničkami, a protáhli ruce, nohy, hlavu i krk. Po svačině jsme si povídali o povoláních, která děti znají i neznají, a co je potřeba ke každému povolání. Děti dostaly za úkol zjistit, co dělají jejich maminky a tatínkové, jakou mají práci. Ještě jsme si zahráli na cukráře a vyrobili krásné dortíky z papíru. Venku jsme si kreslili křídami a pozorovali mravence. Nakreslili jsme si panáka a zkusili ho skákat, dětem to šlo krásně.

  Úterý

  Ráno jsme si povídali, co dělají maminky a tatínkové v práci, a co je to za práci. Skoro nikdo to nevěděl. Ještě jsme si zazpívali písničky, které známe a šli jsme cvičit. Zařadili jsme protahovací a uvolňovací cviky a také si zahráli hru s hudbou: „na želvičky“. Dali jsme si svačinku. Poté nás čekalo seznámení s novou písní: „Šel zahradník do zahrady“. Zazpívali jsme si jí s pianem a tleskali do rytmu. Ven jsme vyrazili na zahradu. Děti si hrály v písku, stavěly hrady a jezdili auty. Pozorovaly také broučky v trávě.

  Středa

  Po ránu jsme společně prohlíželi knížky s obrázky. Poznávali a pojmenovávali povolání, snažili jsme se najít i pracovní nástroje pro jednotlivé profese. Skládali jsme puzzle s povoláním. V kruhu jsme si procvičili mluvidla a hlásku p. Před svačinou jsme si ještě stihli zacvičit s míčky. Moc to děti bavilo. Po svačině jsme si opakovali společně známé písničky. Potom jsme si trochu pohráli s písničkou „Šel zahradník do zahrady“ a zpěv jsme doplnili pohybem. Před procházkou jsme jako zedníci společně pomáhali při sestavování kartonového domu na hraní. Před obědem jsme si pohráli na zahradě u druhé školky, stavěli jsme stavby z písku a také zdolávali překážky.

  Čtvrtek

  Ráno jsme si povídali o tom, co dělá pošťák, jak se posílá správně dopis, kam se hází, co na něj musíme nalepit. V kruhu jsme se přivítali a zopakovali písničku: „Šel zahradník do zahrady“. Na cvičení jsme si vzali plyšáky, aby se s námi protáhly. Dětem se to moc líbilo. Po svačině jsme se dali do malování papírového domečku, barvili jsme ho prsty a celou rukou, pomocí prstových barev. Barvy byly všude, ale stálo to za to, domeček se povedl. Ven jsme došli na zahradu, kde děti běhaly, hrály si v domečku a také na písku.

  Pátek

  Hned ráno jsme testovali náš papírový domeček. Vydržel naše hry a celé ráno byl obsazený. V kruhu jsme dnes hádali hádanky na téma: povolání, pracovní nástroje a pomůcky. Docela už nám to hádání šlo. Zacvičili jsme si podle říkanek a protáhli celé tělo. Po svačině jsme byli tak trochu dlaždiči a dláždili chodník ke školce  z barevných geometrických tvarů. Tvary dlaždic jsme třídili nejen podle barvy, ale i podle tvaru. Kruh, trojúhelník, obdélník a čtverec jsme i pojmenovávali. Před obědem jsme zase šli na zahrádku druhé školky, už se zde dobře orientujeme a s novými kamarády si vyhrajeme.

  Užijte si společně víkend a v pondělí se budeme na vás těšit.              Katka a Hanka

   

  Týden od 11. 5. - 15. 5. 2020

  Téma: Maminka má svátek

  Pondělí

  Moc jsme se všichni radovali, že se zase po dlouhé době vidíme. Hned od rána byly děti plné dojmů a zážitků. V komunikačním kruhu jsme si povídali, co zažili v době, kdy jsme se neviděli. Prohlédli jsme si vypracované úkoly, které některé děti přinesli ukázat. Moc nás to potěšilo. Zacvičili jsme si, ale děti se nějak nemohly dostat do tempa. Rozhýbala je až pohybová hra Na domečky. Po svačině vyslechli Pohádku o mamince a potom jsme si společně o  svých maminkách povídali. Každý vyrobil pro svou maminku srdíčko a podepsal se. Venku jsme si hráli u školky s míči, trénovali házení a chytání míče.

  Úterý

  Ráno v kruhu jsme pokračovali v povídání o mamince, ale i o dalších členech rodiny. Připoměli jsme společné činnosti i jejich práci a vzájemnou pomoc v domácnosti. Při cvičení jsme si  Šlapali do školky. Dnešní cvičení už bylo standartní, děti se snažily. Po svačině jsme se naučili písničku Muzikantská rodina a vyzkoušeli i netradiční hudební nástroje – nádobíčko. Muzicírování děti velmi bavilo. Při pobytu venku jsme využili kaluží, které kolem školky zůstaly po nočním dešti. Děti se vyřádily, zkoušely mokré stopy, poznávaly na vlastní kůži vlastnosti vody a hloubku kaluží.

  Středa

  Ráno jsme si společně hráli Na rodinu a Na maminky. Oblékali a svlékali panenky, koupali je a ošetřovali. V kruhu jsme procvičovali mluvidla a především hlasku z. To jsme dostatečně využili při cvičení a zahráli si na včeličky. Po svačině jsme si stříháním připravili z roličky tiskátko, které jsme namáčeli do barvy. Tiskli jsme Kytičky pro maminku. Před obědem jsme na přilehlé louce běhali tunelem a zahráli jsme si Na domečky.

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme si povídali o tom, jak vypadá naše maminka, jaké má vlasy, oči, co se na mamince dětem líbí. Většina dětí odpověděla, když jim maminka uvaří něco dobrého k jídlu nebo, když si s nimi maminka hraje. Zacvičili jsme si s kruhy a zahráli hru na želvičky. Po svačině jsme si hráli s mašinkami a kolejemi, postavili jsme velikou dráhu a postupně děti u stolečku kreslily svou maminku. Obrázky se vydařily. Ven jsme šli na zahrádku ke staré školce a děti se seznamovaly s herními prvky a hrály na objevitele.

  Pátek

  Po ránu jsme si zazpívali písničky, které známe. Protáhli jsme si celé tělo s básničkami a želvičkovou rozcvičkou. Zahráli si novou hru: „cesta k domečku“, dětem se hra moc líbila.

  Hned po svačince jsme si připomněli pohádku o třech prasátkách a děti si jí zkusily zahrát.

  Venku jsme pozorovali kytičky a broučky v trávě po cestě na zahradu, tam si děti hrály v domečku a vařily nějaké dobroty, z trávy a kamínků. Byl to krásný týden

  Přejeme pohodový a odpočinkový víkend a budeme se těšit v pondělí. Hanka a Katka

   

  Týden 9.3. – 13.3.

  Téma: Hrajeme si celý den (časové pojmy)

  Pondělí

  Ráno jsme si stihli pohrát, navlékali jsme dřevěné korále, skládali puzzle a zahráli si domino. Ještě jsme si v kruhu stačili připomenout, jak se chováme na divadle. Hned po svačině jsme vyrazili do staré budovy školky, kde nás čekalo divadelní představení: Král Kejklíř. Dětem se moc líbilo a užily si to. Ven jsme na louku, kde jsme zdolávali překážkovou dráhu.

  Úterý

  V ranním kruhu jsme si povídali, co jsme zažili, když bylo volno. Ukazovali a říkali jsme si, jak správně si myjeme ruce, a jak se chráníme před nemocemi. Zacvičili jsme si s básničkami a protáhli celé tělo. Zahráli si hru: na domečky. Po svačině jsme mluvili o tom, jak poznáme, že je den a co se děje v noci. Vyrobili jsme si domečky z papíru a poznávali rozdíly mezi dnem a nocí. Venku jsme šli procházkou a trénovali chůzi ve dvojicích.

  Středa

  Po ránu si zazpívali písničky, které známe a znovu připomněli mytí rukou. Na cvičení jsme si vytvořili překážkovou dráhu, prolézali kruhy ve výšce i na zemi, běhali i přeskakovali překážky, prolézali tunelem. Zahráli si hru na želvičky. Při hlavní činnosti jsme si povídali, co děláme doma po probuzení, a v průběhu celého dne i ve školce, abychom si lépe upevňovali pojmy: ráno, odpoledne a večer. Vybarvili si pracovní list: Náš den. Venku jsme byli v parku, kde jsme proběhli přírodní stezku a kreslili klacíky do písku.

  Čtvrtek

  Ráno jsme si prohlíželi knižky a povídali jsme si nad obrázky, co děláme celý den od vstávání až do večera, kdy si jdeme lehnout. V ranním kruhu jsme pojmy ráno, dopoledne , poledne, odpoledne a večer formou hry znovu procvičili. Před svačinou jsme si zacvičili a zahráli oblíbené hry. Po svačině jsme se učili písničku k tématu „Adámku náš“. Před obědem jsme se prošli v parku a povídali jsme si o blížícím se jaru.

  Pátek

  V ranním kruhu jsme si zopakovali základní časové pojmy. Také jsme si pověděli, co nás bude čekat o víkendu. Zacvičili jsme si při hudbě. Po svačině jsme si společně vymalovali a ozdobili svůj snídaňový hrníček. Před obědem jsm se šli projít do zámeckého parku a zdolávali jsme přírodní překážky na stezce zručnosti.

   

  Týden 2. 3. – 6. 3. 2020

  Téma: Domácí zvířata a jejich mláďata

  Pondělí

  V ranním kruhu jsme se přivítali uvítacími básničkami a poté děti vyprávěly zážitky z víkendu. Zacvičili jsme si při hudbě a zahráli si hry „Na bublinu“ a „Kolo, kolo, mlýnský“. Po svačině jsme si poslechli pohádku o ztraceném koťátku. Podle obrázků jsme poznávali domácí zvířata i s jejich mláďaty. Dospělé jedince jsme poznali všichni, ale pojmenovat jejich mláďata nám dělalo ještě problém. Ale přiřadit je k sobě, to bylo bez chybičky. Také jsme se seznámili s tím, jak se říká jejich obydlí a čím se zvířata krmí. Na vycházce k rybníčku nás zaujaly kachny, které jsme pozorovali na vodě.

  Úterý

  Ráno jsme vyplňovali grafický list. Cvičili jsme horní oblouk přesně tak, jak kočka skáče za vrabčáky. A potom jsme si vyhráli se zvířátky na statku. V ranním kruhu jsme procvičili jazyk, rty a mluvidla jako „zvířátka“. Dnes jsme si zacvičili s novými obručemi. Je to nové náčiní, ale děti velice zaujalo. A nejvíc je bavila hra“Na barevné domečky“. Po svačině jsme kreslili kočku. Úkolem bylo vyplnit celou plochu výkresu, střídat barvy a snažit se nepřetahovat kontury. Před obědem jsme se šli projít k bikeparku a zdolávali jsme nakloněnou rovinu překážkové dráhy.

  Středa

  Celý týden je ve znamení domácích zvířat, proto jsme v kruhu zkoušeli luštit jednoduché hádanky na toto téma. I při cvičení jsme se mávnutím kouzelného proutku stávali zvířátky a cvičili jako ony. Také po svačině jsme si další zvířátko vyrobili. Jednalo se o prasátko. Dbali jsme na správné držení štětce a přiměřené použití barvy. Potom jsme lepili a dokreslovali. Prasátka se povedla a dětem se výsledek moc líbil. Na procházce jsme pozorovali předjarní přírodu. Zaujali nás nejen sýkorky, ale i objevující se hmyz a především první jarní květiny.

  Čtvrtek

  Po ránu jsme si vyrobili pejsky ze skládaného papíru, dolepovali jsme oči a nos. V ranním kruhu jsme procvičovali domácí zvířata a jejich hlasy. Zacvičili jsme si se stuhami s motivy písní o zvířátkách a zahráli si pohybovou hru: „Na slepičky“. Po svačině jsme se seznámili s novou písní: „ Slepičí písnička“ a zkusili si ji zazpívat s pianem a poté i s dřívky. Dětem jsou šikovné a šlo jim to samo. Ven jsme vyrazili do parku, kde jsme se vydali cestou přírodní stezky a zdolávali překážky.

  Pátek

  V ranním kruhu jsme se zaměřili na domácí zvířata a jejich barvu. Při cvičení jsme prolézali tunelem a protáhli tělo s overbally. Zahráli si hru ve dvojicích: najdi správné zvířátko. Po svačině jsme si zahráli pohádku o zvířátkách a postavili jim z dřevěných kostiček domečky. Venku se šli podívat na naše zvířecí kamarády: kozu a kozla.

  Přejeme klidný a odpočinkový víkend. Hanka, Katka, Hanka


   

  Týden 24.2. – 28.2. 2020

  Téma: Masopust

  Pondělí

  V ranním kruhu jsme se přivítali uvítací básničkou a děti vyprávěly zážitky z víkendu. Zacvičili jsme si s prvky jógy a zahráli hru na želvičky. Po svačině jsme se dali do vyrábění karnevalových masek, někdo si vybral prasátko, lišku, pejska, kachničku nebo třeba kravičku. Masky si děti hned nandali a předváděli daná zvířátka. Ven jsme vyrazili procházkou okolo Měšic a trénovali chůzi ve dvojicích.

  Úterý

  Po ránu jsme si povídali o Masopustu, jaké známe masky, a zazpívali jsme si píseň: Karneval. Při cvičení jsme se zaměřili na protažení všech částí těla při honky tonky rotaci. Zahráli jsme si hru: najdi svoji značku. Při hlavní činnosti jsme trénovali správný úchop tužky a obtahovali jsme masopustní koblížky na pracovním listu, ještě jsme si je krásně vybarvili, chvilku si pohráli, a vyrazili ven. Na louce u rybníka jsme si zahráli různé pohybové hry, a pořádně se vyběhali.

  Středa

  Celé ráno jsme společně zdobili třídu na karneval. Všechny děti přišly v pěkných maskách a byly mocnatěšené. V ranním kruhu jsme si povídali o masopustu a našem karnevalu. Každé z dětí představilo a pojmenovalo svou masku. A pak už začal ten pravý karneval. Děti se daly s chutí do tance a vůbec nepociťovaly únavu. Po svačině náš karneval pokračoval. Naučili jsme se taneček na písničku „Sloník Toník“ a hráli jsme různé soutěže a hry, které na karneval patří. Před obědem jsme se šli projít k rybníčku a na louce jsme hráli pohybové hry podle volby dětí.

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme vzpomínali na včerejší karneval a děti spontálně vypravovaly, co se jim a která maska nejvíc na karnevale líbilo. Protože jsme dnes měli „Modrý den“, tak každý řekl, které jeho oblečení je modré. Při cvičení jsme zase vzpomínali na karneval a tancovali a cvičili podle hudby. Po svačině jsme si zase zahráli hry, kdy jsme poznávali a vyhledávali určené barvy. Potom jsme barvami malovali  a „pekli masopustní koláče“. Při tom jsme trénovali správné držení štětce a práci s barvou. Na vycházce jsme vyhledávali modré předměty.

  Pátek

  Ráno jsme si procvičili jazýček s logopedickou pohádkou. Zacvičili jsme si s overbally a zahráli hru na auta. Po svačině jsme kreslili kamaráda a jeho masku, která nás nejvíce zaujala na karnevalu. Procvičovali jsme barvičky, děti jsou moc šikovné a jde jim to parádně. Také už se zvládají sami oblékat a děkujeme, že to s nimi doma trénujete. Jsou to šikulky. Na vycházce jsme se zašli podívat na domácí zvířátka – kozy a slepičky.

  Přejeme hezký a pohodový víkend a v pondělí se na všechny budeme těšit. Hanka, Katka, Hanka

   

  Týden od 17.2. – 21.2.2020

  Téma: Z pohádky do pohádky

  Pondělí

  Na začátku týdne jsme se v kruhu přivítali básničkami a pak už jsme si sdělovali, jak jsme prožili uplynulý víkend. Během cvičení jsme si „zašli“ do pohádky a moc nás to bavilo. Po svačině jsme poznávali rozdíl mezi písničkou a pohádkou. Poslechli jsme si pohádku „O perníkové chaloupce“. Protože se dětem pohádka líbila, domluvili jsme se, že si takou perníkou chaloupku vyrobíme. Hned jsme se pustili do díla a pekli – malovali perníčky. Před obědem jsme si užili pěkného počasí a u Sokolovny jsme neúnavně zdolávali bikecrossovou dráhu.

  Úterý

  Hned po ránu jsme ještě „ozdobili“ perníčky. Otisky štětce vypadaly jako poleva a mandle. Potom v kruhu jsme si připomněli dnešní výlet a zopakovali, jak se máme chovat v autobuse a na výletě. Po svačině již na nás čekal autobus, který nás odvezl do velké haly plné písku. Moc jsme si pískové dovádění užili a ani se nám nechtělo zpátky. Na cestě do školky nás některé zmáhala únava, ale nakonec jsme ji překonali.

  Středa

  Dnes jsme ráno tvořili naší perníkovou chaloupku. Ozdobené perníčky jsme lepili na stěny i střechu. Činnost nás zcela zaujala a chaloupka se povedla. V ranním kruhu jsme ještě zavzpomínali na včerejší výlet a těšili se na příští. Zacvičili jsme si s hudbou a zahráli naší oblíbenou hru „Na slepičky“. Po svačině jsme opakovali poznávání barev a dětem to šlo opravdu dobře. Naučili jsme se novou písničku „Barvičky“. Před obědem jsme se šli projít do parku, kde jsme si na louce zahráli některé pohybové hry.

  Čtvrtek

  Celým dnem nás provázela zelená barva. Děti přišly v zeleném, moc děkujeme rodičům za spolupráci. V ranním kruhu jsme si povídali, co všechno může být zelené, pozorovali jsme různé odstíny této barvy a zazpívali si písničku: Travička zelená. Na cvičení jsme si připravili balančního hada, dřevěné tyče, tunel a vytvořili jsme si opičí dráhu, skákali jsme snožmo, po jedné noze, plazili se jako hadi, skákali jako žabky, lezli jsme pozpátku jako raci a udržovali rovnováhu při chůzi po cvičebních prvcích. Po svačině jsme si zopakovali pravidla, která známe a vyrobili si želvičku s krásným zeleným krunýřem. Na procházku jsme vyrazili k lesu, kde jsme běhali mezi stromy a hráli na babu.

  Pátek

  Po ránu jsme si povídali, jaké známe pohádky, a která je naše oblíbená. Zacvičili jsme si rozcvičku pro želvičky a zahráli pohybovou hru: Na sochy. Po svačině jsme se usadili na koberci a zkusili si zahrát divadélko s pohádkou: O Budulínkovi. Povídali jsme si o postavách, které v pohádce vystupovaly, a naučili se básničku o lišce. Venku jsme došli na hřiště, a protože jsme si s sebou vzali i míče, chvilku jsme si házeli, kopali a hráli míčové hry.

  Přejeme všem klidný a pohodový víkend a budeme se těšit na další týden. Hanka, Katka, Hanka

   

  Týden 10.2. – 14.2.

  Téma: Barevný týden

  Pondělí

  Při pondělku jsme se přivítali v kruhu naší básničkou: „Dobrý den“. Děti vyprávěly zážitky z víkendu, kde byly, co dělaly. Zacvičili jsme si s overbally, chvilku jsme na nich i balancovali a udržovali rovnováhu. Zahráli si pohybovou hru na jelena. Po svačině jsme pracovali s proužky barevných papírů a určovali správnou barvu, poté se děti rozdělily do skupinek a tvořily z víček stavby domečků pro skřítky. Každá skupinka měla svou barvu, a dětem se domečky moc povedly. Ven jsme vyrazili na louku před školkou a děti probíhaly v prolézačce z vrbových proutků.

  Úterý

  Hned po ránu jsme si dali svačinku, oblékli se, a procházkou chůzí jsme vyrazili do staré budovy školky, kde na nás čekalo divadelní představení. Byla to loutková pohádka o sedmi trpaslících, při divadle se zpívalo a tleskalo a dětem se to moc líbilo. Dozvěděli se něco o jehličnatých stromech, a jak vypadají jejich šišky. Děti hádaly co je červené a roste to venku a krásně se u toho pobavily. Na procházce jsme trénovali chůzi ve dvojicích i trojicích, cestou jsme pozorovali stromy a opakovali, co jsme se o nich dozvěděli.

  Středa

  V ranním kruhu jsme se naučili barevnou básničku a zopakovali jsme si písničky, které známe. Při cvičení jsme zapojili cviky protahovací a uvolňovací, a pomocí pohybových básniček jsme se protáhli celé tělo. Po svačině jsme opakovali barvy a vyrobili si semafor a procvičili jsme při tom prostorové pojmy: nahoře, dole, uprostřed, nad, pod. Venku na velikou louce u rybníčka jsme si zahráli na kočky a myš, a ukazovali si strom, na kterém rostou kočičky.

  Čtvrtek

  Již během ranních her jsme znovu procvičovali stříhání podle rovné čáry. Správné držení nůžek je u některých dětí stále problematické, tak cvičíme. Dnešní den byl ve znamení červené barvy a děti přišly oblečené do červena. Dostali velkou pochvalu, že nezapomněli. Hledali jsme, co je červené a barvy jsme si hravou formou opakovali. Stejně tak při cvičení. Po svačince jsme si vyprávěli pohádku „O červené Karkulce“. A potom jsme již pracovali s obrázky k pohádce, které jsme si ráno vystříhali. Řadili jsme je podle toho, jak to bylo v pohádce. Obrázky jsme nalepili a Karkulku vybarvili. Úkol to byl náročný, ale nakonec ho zvládli všichni. Na procházce v parku jsme zjišťovali, co ztropil silný vítr. Než jsme se vraceli na oběd, tak jsme ještě absolvovali přírodní překážkovou dráhu.

  Pátek

  Ráno jsme si společně vytvořili duhu na velký papír. V ranním kruhu jsme zkoušeli pásmo hádanek s barevnou tématikou. Dětem hádání šlo velmi dobře. Zacvičili jsme si „honky tonky rotaci“ a procvičili jednotlivé části těla, a zopakovali jejich názvy. Zahráli jsme si hru: „židličkovaná“. Po svačince jsme pracovali s barvami a kouskem bavlněného provázku, zkusili jsme vytvořit abstraktní obrazy. Ven jsme šli pomalou i rychlou chůzí parkem, až jsme došli ke koze a kozlovi. V týdnu jsme jim nasušili rohlíky a chleba, a tak jsme je nakrmili. Děti měli radost, že zvířátkům chutná. Byl to krásný týden.

  Hezký víkend přejí Hanka, Katka a Hanka

   

  Týden od 3. 2. – 7.2. 2020

  Téma týdne: Oblečení

  Pondělí

  Dnešní den byl již od rána trochu netradiční. A to ze dvou důvodů. Jedním byl nástup čtyř nových dětí, kterým jsme se snažili pobyt v naší školce, co nejvíce zpříjemnit a seznámit je s tím, co je zde čeká a na co se mohou těšit. Druhým důvodem byl fakt, že jsme museli dnes vynechat ranní cvičení a posunout čas svačiny. Čekala nás ukázka živých ptáků a povídání o nich. Přecházeli jsme tedy do velké školky. Děti program zaujal, ale největší zážitky měli ze společného fotografování s velkým papouškem arou či s orlem skalním.

  Úterý

  Dnes již bylo vše tak, jak jsou děti zvyklé. V ranním kruhu jsme se navzájem představili a zahráli si hru, kdy jsme poznávali své bačkory a oblečení. Po cvičení a svačince jsme formou hry pojmenovávali jednotlivé druhy oblečení. Díky příběhu o panenkách Honzíkovi a Nikolce jsme si procvičovali správný postup při oblékání i podle počasí. Některé části oděvu nám ale stále dělají potíže, proto se budeme k tomuto tématu vracet a trénovat i manuální zručnost. Na procházce v dešti jsme zkoumali kaluže a všímali si, co déšť udělal v přírodě. Děti zaujaly i dešťovky, které jsme cestou potkali.

  Středa

  Hned po ránu jsme tušemi obarvili papírové čepice. Pak už jsme si hráli všichni v domečku nebo na koberci se stavebnicemi a vláčkodráhou. V kruhu jsme si znovu opakovali naše pravidla, zvláště želvičkové. Po svačině, kdy nám barevné čepice uschly, jsme je zdobili tvary. Nejčastější byla klubíčka, rovné a přerušované čáry. Před obědem jsme v parku využili popadaných klacíků a zkoušeli jsme s nimi kreslit do hlíny.

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme si povídali o žluté barvě, co všechno je žluté, a zopakovali jsme básničky, které známe. Protáhli jsme si tělo s pohybovými básničkami a ještě se prolezli po opičí dráze. Zkusili jsme házet na daný cíl a dětem to šlo moc krásně, jsou to šikulky. Po svačině jsme se seznámili s písní: „zimní oblečení“, zazpívali si jí s pianem. Ještě jsme vyzkoušeli, jak nám to půjde s orffovými nástroji, a bylo to parádní, děti to moc bavilo. Ven jsme vyrazili do lesa, došli jsme k rybníku, kde jsme nakrmili kachničky a rybky starými rohlíky.

  Pátek

  Po ráno jsme si procvičili jazýček s logopedickými básničkami a připomněli si pravidla. Zacvičili jsme si s prvky jógy, a zahráli pohybovou hru: najdi svoji značku. Při hlavní činnosti jsme trénovali stříhání nůžkami a každý si vyrobil svoje sluníčko. Ještě jsme ve třídě hledali předměty, které mají žlutou barvu, kvůli zopakování z předešlého dne. Venku jsme šli procházkou do parku, kde jsme prozkoumávali domeček s obrázky zvířátek a rostlin. Byl to krásný týden.

  Přejeme krásný a pohodový víkend, Hanka, Hanka a Katka

   

  Týden od 27.1. – 31.1. 2020
  Téma: Vitamíny a bacily
   
  Pondělí
  Na začátku týdne jsme se v kruhu přivítali uvítací básničkou a děti vyprávěly zážitky z víkendu. Zacvičili jsme si rozcvičku pro želvičky a protáhli si pořádně celé tělo, zahráli si hru na sochy, a napodobovali ostatní sochy, šlo nám to krásně. Po svačině jsme si řekli básničku o těle, a povídali si o tom, jak se chránit před bacily, v čem jsou vitamíny, co je zdravé. Nakreslili jsme si každý svého bacila a vymysleli jméno, jak by se mohl jmenovat. Venku jsme běhali na louce před školkou a probíhali vrbovou průlezkou.
  Úterý
  Ráno jsme si dali svačinku. V kruhu jsme si pověděli, jak se správně chováme v divadle a vyrazili jsme do staré školky na divadelní představení. Čekala nás pohádka: „kuchařka Apolenka“. V pohádce vystupovala: babička Apolenka, husa Agáta, pošťák, tři králové. Dětem se pohádka líbila, zazpívaly si u ní písničky a zasmály se. Pak jsme vyrazili ven, na louce u rybníka jsme hráli různé pohybové hry: na ovečky a vlka, rybičky rybáři.
  Středa
  V ranním kruhu jsme si procvičili jazýček s logopedickou pohádkou: „Jak šel jazýček na procházku“. Zahřáli jsme se střídáním běhu a chůze. Zacvičily si s písničkou honky tonky rotace a protřepali různé části těla. Zahráli jsme si hru: „dobrý den, pojďte ven“. Po svačině jsme si řekli, proč si myjeme ruce, a kdy je správně mýt. Vybarvili jsme si kohoutek s vodou z papíru a vystřihli naše ruce, které jsme nalepili na papír. Zkusili jsme tupování pomocí kolíčků a vaty. Pak jsme šli na procházku do parku, kde jsme si říkali názvy stromů, zahráli si na babu, na kočku a myš a pořádně se proběhli.
  Čtvrtek
  Hned ráno jsme si navlékali korálky. Byla to nová činnost a moc nás to všechny bavilo. V kruhu jsme si zahráli hru „Chodím, hledám“ a vyhledávali jsme stejně barevné předměty jako v básničce. Barvy se nám ještě pletou, tak je musíme stále procvičovat. Pak jsme si zacvičili a také jsme zkoušeli zakoulet míč do branky. Hry s míčem s různými obměnami děti moc baví. Po svačině jsme si poslechli pohádku o vitamínkovi a medvědovi, který rád mlsal med, až ho z toho rozbolel zub. A potom už jsme vybírali z obrázků, co je pro naše zuby i tělo zdravé a co ne. Obrázky jsme si vystříhli a nalepili. K usměvavému zubu zdravé jídlo s vitamíny a do smutného zubu to, co nám sice chutná, ale zdravé to není. Před obědem jsme se prošli k lesu a u rybníčku jsme si všímali, co všechno dovede silný vítr s hladinou vody i v přírodě.
  Pátek
  V ranním kruhu jsme opakovali, o čem jsme si  tento týden povídali. Zopakovali jsme si, co je pro naše tělo zdravé a co ne, kde najdeme vitamíny a jak se bránit bacilům. Zvesela jsme si poté zacvičili a zatancovali při písničkách. Po svačině jsme si při pohádce o medvídkovi procvičili mluvidla a dech. Potom jsme se o nemocném medvídkovi učili písničku a náš zpěv jsme doprovodili na dětské nástrojky. Některé už umíme i správně pojmenovat.Na procházku jsme se vydali opět k lesu a cestou jsme vyhledávali turistické značky na stromech.
   
   

  Týden od 20.1. – 24.1. 2020

  Téma: Moje tělo

  Pondělí

  V pondělí jsme se všichni v kruhu přivítali našimi vítacími básničkami a společně vyprávěli o prožitém víkendu i o pobytu na horách. Rozcvička byla v duchu písničky „Šlapu si to do školky“ a celé nás dostatečně rozehřála. Po svačině jsme se podle obrázků seznámili s jednotlivými částmi těla, jejich názvy a funkcí, vycházeli jsme při tom z vlastního těla. Prakticky jsme si hledali jednotlivé části na svém těle. Výborně jsme si je potom procvičili při básničce „Zatleskáme, zamotáme“. Na vycházce v parku jsme si společně zahráli oblíbené pohybové hry.

  Úterý

  Ráno jsme potom dokreslovali do obrázku svůj obličej a bylo vidět, že to je pro děti zajímavé téma. I v ranním kruhu i při cvičení jsme se opírali o zkušenosti dětí a pomocí hry jsme procvičili nejen zrak, ale i celé tělo. Po svačině jsme se učili novou písničku „Kdo má“. Děti velice rády zpívají a „muzicírují“. Při rytmizaci i zpěvu jsme zase zapojovali jednotlivé části těla a spojovali je s pohybem do rytmu. Vzhledem k tomu, že mráz i jinovatka vydržely celé dopoledne, opět jsme je využili k pokusům. Na vycházce k rybníčku jsme zkoušeli pevnost ledu a všímali si, co dovede jinovatka.

  Středa

  Děti velice rády skládají puzzle. Ve středu ráno jsme aktuálně vybrali dřevěné puzzle s lidským tělem a opakovali jednotlivé části těla. V ranním kruhu jsme pomocí „Kouzelného košíku“ procvičovali hmat a zrak a poznávali předměty. Před svačinou jsme si zacvičili se stuhami a zahráli novou hru „Na slepičky“, kde jsme hádali, který kamarád chybí. Užili jsme si při tom hodně smíchu. Minulý týden jsme stříhali nůžkami dle nakreslené čáry. Proužky papíru jsme dnes využili pro sestavení panáčka. Procvičili jsme si tvoření, lepení, stříhání i dokreslování. Po dokončení prací jsme si pomocí her procvičili jednotlivé smysly a zahráli „Hlava, ramena“. Na procházce v parku jsme zkoušeli kreslit klacíky do písku.

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme se přivítali naší básničkou. Zahráli jsme si hru: „Přebíhanou“ na upevnění a zopakování jmen dětí. Při cvičení jsme zařadili protahovací a uvolňovací cviky s básničkami a ještě potrénovali hod horním a spodním obloukem s overbally. Zahráli jsme si pohybovou hru na auta a rozlišovali signály na „semaforu“. Při hlavní činnosti jsme se věnovali početním operacím do tří a opakovali základní barvy, což jsme upevnili pracovním listem: „naše domky“. Ven jsme vyrazili do parku, kde jsme potkali pana zahradníka, a tak jsme si mohli vyslechnout krásnou přednášku o tom, jak se udržují stromy a jiné rostliny. Bylo to opravdu moc zajímavé.

  Pátek

  Ráno na nás čekalo pásmo hádanek se zimní tématikou. V kruhu jsme si zazpívali známé písně a procvičili jazýček s logopedickou říkankou. Vytvořili jsme si opičí dráhu a protáhli tak celé tělo. Děti moc baví různé prolézání tunelem a chůze po balančním hadovi i jiné. Při hlavní činnosti jsme se zaměřili na to, co víme o svém tělo, co máme na těle v páru a co pouze jednou. Naučili jsme se básničku: „moje tělo“. Chvilku jsme si pohráli, skládali dřevěné puzzle – části těla a vyrazili jsme ven. Šli jsme se podívat na naše zvířecí kamarády- kozu, kozla a slepičky. Po cestě děti běhaly k vytyčeným cílům.

  Přejeme klidný a pohodový víkend. Hanka, Hanka a Katka

   

  Týden 13.1. – 17.1. 2020

  Téma: Zvířata i ptáci v zimě

  Pondělí

  Při pondělku jsme se přivítali naší básničkou: „Dobrý den“. Děti vyprávěly zážitky z víkendu, a s čím si hrály, když bylo volno. Na protažení těla jsme si zahráli na lesní zvířátka a předváděli pohyby různých zvířat, jako jsou třeba: liška, jelen, medvěd, zajíc, srnka. Seznámili jsme se s novou pohybovou hrou: „Na medvěda“. Po svačině jsme si povídali, jaká známe lesní zvířátka, kde žijí, co jedí, a pak si každý jedno zvířátko vybarvil. Venku jsme šli do lesa kolem rybníka a cestou jsme hledali a pozorovali stopy zvířat. Objevili jsme koňské stopy a také stopy psů.

  Úterý

  Ráno jsme si zopakovali písničku z minulého týdne: „Sněží“, a zazpívali si i jiné známé písně. Zacvičili jsme si se stuhami a protáhli si celé tělo. Zahráli jsme si hru na medvěda a šli na svačinku. Po svačině jsme se seznámili s novou básničkou: „Medvěd“, a s pohybovými prvky jsme si jí opakovali. Vzali jsme si zvířátka, která jsme si v pondělí vybarvili a připravili jsme pro ně lesní krajinu na velký karton z krabice, zvířátka jsme nalepili, poté z vaty udělali sníh. Dětem se společné tvoření moc povedlo. Venku jsme se vydali do parku a cestou došli až ke krmelci, donesli jsme zvířátkům usušený chléb a housky a povídali jsme si, která zvířátka ke krmelci chodí.

  Středa

  V kruhu jsme procvičili jazýček logopedickými říkankami, a zopakovali básničku o medvědovi. Cvičili jsme s overbally, to děti moc baví. S kamarádem trénovaly hody i kutálení overballů. Jako pohybovou hru jsme zvolili: „Na jelena“. Při hlavní činnosti jsme se zaměřili na dechové cvičení, pomocí brček jsme foukali do papírků a zkoušeli odfouknout papírek kamarádovi, a také ho přenést pomocí brčka na jiné místo. Temperami jsme si vytvořili: „mráz v okně“, na papíru, a rozfoukávali barevnou tuš do různých tvarů. Venku jsme došli až k lesu a zaposlouchali jsme se do zvuků, hlasů zvířat. Slyšeli jsme ťukat datla do stromů, i zpívat ptáčky.

  Čtvrtek

  Hned po ránu jsme si v kruhu připomněli, která zvířátka zimu prospí a s kým se naopak můžeme v zimě potkat. Stejně tak jsme vzpomínali, kteří ptáčkové odlétli za sluníčkem a kterým naopak musíme nasypat do krmítek, aby zimu přežili. Při cvičení jsme si na tato zvířátka zahráli. Na závěr jsme si zahráli hru „Na ježka“. Po svačině jsme si nejprve rozcvičili jazyk a mluvidla  a potom jsme si společně zahráli pohádku „Budka“. Na vycházce jsme pozorovali domácí zvířata – kozu, kozla a slepice.

  Pátek

  Po ranním pozdravu v kruhu jsme poznávali barvy a hledali jsme je kolem sebe. To se dětem líbilo a  základní barvy červenou, žlutou, modrou a zelenou na balančním hadu určovali až na malé vyjímky správně. Sestavený had nám pak posloužil při cvičení. Cvičili jsme na boso a zaměřovali jsme se především na procvičování plosky nohy. Dnes jsme zkoušeli samostatné stříhání dle nakreslené čáry se správným držením nůžek. Dětem tato činnost činí potíže, a tak stříhání budeme zařazovat častěji. Na procházce k rybníku jsme prakticky zkoušeli, co zima a mráz udělaly s vodní hladinou.

   

  Zimní radovánky – týden od 6.1. – 10.1. 2020

  Pondělí

  Po vánočních prázdninách jsme se všichni sešli s úsměvem. Děti byly plné zážitků a o překot je chtěly všem sdělit, což jsme v ranním kroužku udělali. Potom jsme si zacvičili na písničku „Šlapu si to do školky“. Po svačině jsme se dozvěděli, že dnes mají svátek Tři králové a pověděli jsme si, co to znamená a proč. Také jsme si na ně zahráli, poslechli jejich písničku a vymalovali jsme si omalovánku. Před obědem jsme se v parku proběhli a všímali jsme si, co umí mrazík v přírodě.

  Úterý

  Ráno jsme si prohlíželi knížky o zimě a povídali si o tom, jak si děti v zimě hrají. Poznávali jsme na obrázku zimní sporty a společně jsme se těšili, až nasněží. V kruhu jsme si cvičili mluvidla hrou na zimu a mráz. Zacvičili jsme si s hudbou a na závěr jsme s míči trénovali koulení do branky, což se nám dařilo. Po svačince jsme si zazpívali písničku „Přišla zima“ a vlastnoručně se doprovodili na dětské hudební nástrojky. To se dětem moc líbí. Také jsme se učili hru s písničkou „Honili se dva mrazíci“. Na procházce jsme potom zamířili k rybníčku v parku a seznámili se s vlastnostmi mrazu a jinovatky pomocí praktického pokusu.

   

  Středa

  Hned ráno při hře jsme se učili správně prostírat při jídle, pojmenovávali a třídili jsme správně potraviny, ale i jednotlivé nádobí a pomůcky k vaření. Dětem se hra „Na návštěvu“ moc líbila . V kruhu jsme si povídali a  zjišťovali, že předměty mají různý tvar – kulatý nebo hranatý, hledali jsme  další i mezi hračkami a prakticky zjišťovali jejich vlastnosti. Po cvičení a svačině jsme pak zdobili rukavičku, které mráz olízal všechny ozdoby. Pracovali jsme s tiskátky, které děti natírali barvou. Na procházce k lesu nás zaujali kachny, které děti se zaujetím pozorovali. A opět jsme dělali zkoušku, zda je hladina zmrzlá nebo ne.

   

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme se přivítali básničkou. Zopakovali jsme školková pravidla. Na cvičení jsme si připravili opičí dráhu, skákali a lezli jsme přes dřevěné tyče, prolézali tunelem, pochodovali po hmatových kruzích a udržovali rovnováhu na balančním hadovi, které jsme si sestavili. Při hlavní činnosti jsme se zaměřili na zpěv, seznámili se s novou písní: „Sněží“, objasnili si slova v písni a s pohybem jsme si ji zazpívali a zahráli na piano. Venku jsme šli procházkou do parku a trénovali chůzi ve dvojicích i trojicích. V parku jsme si připomněli co je to krmelec a krmítko, a která zvířátka k nim chodí.

  Pátek

  Ráno jsme procvičili jazýček pomocí logopedické pohádky. Zacvičili jsme si s prvky jógy: Pozdrav slunci a jiné, a zahráli pohybovou hru: „Na mrazíky“. Po svačině jsme pracovali s temperami, pastelkami, zkoušeli jsme i nůžky. Dětem to šlo krásně. Vyrobili jsme si z ruliček každý svého lyžaře a povídali si o zimních sportech. Ven jsme vyrazili na velikou louku a zahráli si na babu a pozorovali zimní přírodu. Byl to vydařený týden.

  Přejeme Vám klidný a pohodový víkend Hanka, Hanka, Katka

   

  Je tu zima – týden od 16.12. – 20.12.

  Pondělí

  Při pondělku jsme se přivítali v kruhu naší básničkou „Dobrý den, dobrý den…“. Zacvičili jsme si motivací: Sněhulák a zvířátka v zimě a zahráli pohybovou hru: „Na želvičky“. Po svačině jsme si přečetli příběh: Sněhulák a krtek a vyrobili si sněhuláka na papír. Procvičovali jsme pojmy, velký, menší, malý a prostorové pojmy: nahoře a dole. Ven jsme vyrazili do parku, kde jsme střídali pomalou i rychlou chůzi a také běh.

  Úterý

  V kruhu jsme si opakovali básničky, které známe. Zacvičili jsme si se stuhami a zatančili vánoční taneček. Po svačině jsme se seznámili s novou písní: „O vánocích“ a s pianem jsme si jí zkusili zazpívat. Šlo nám to krásně, děti jsou šikovné. Při procházce jsme došli až ke zvířátkům, a našli větvičky s lístečky, abychom nakrmili kozu a kozla. Dětem se to moc líbilo.

  Středa

  V kruhu jsme si povídali o zvycích a tradicích, které dodržujeme na Vánoce. Zacvičili jsme si s overbally. Trénovali jsme hod jednoruč a obouruč. Při hlavní činnosti jsme si poslechli z kazeťáku pohádku: „Jak myslivec Drobínek vařil s čertem elixír“. Pověděli jsme si, co se v pohádce stalo, jaké postavy tam vystupovaly a komu se pohádka líbila. Venku jsme se proběhli v zámeckém parku a vzali jsme s sebou bublifuk, děti s velkou radostí běhaly a praskaly bubliny.

  Čtvrtek

  Ráno děti zaujala nová hra s navlékáním kuliček. Procvičovali jsme při tom barvy a pojmy první , poslední, před, za.  U hry se vystřídaly všechny děti a museli jsme stále chválit za správnost. V kruhu jsme si povídali o zimním počasí. Dětmi vytvořené papírové koule jsme poté využili při cvičení. Po svačině byl již prostor na pohádku „ O Zimě a malém kocourkovi“. Určovali jsme potom vhodné oblečení do zimy a chladu a oblečení do tepla. Dětem se hra líbila a vše správně určily. Také jsme se naučili básničku s návodem na správný postup při oblékání „Tričko, mikina“. Zkoušeli jsme i jednoduché hádanky, ale to se dětem moc nedařilo. Venku v parku jsme si zahráli hru „Na ovečky a vlka“ a proběhli se.

  Pátek

  Dnešní poslední den před blížícími se  vánocemi jsme využili dětských časopisů s vánočními úkoly a náměty a povídali jsme si nad obrázky. V kruhu jsme pak procvičovali hravou formou výslovnost samohlásek. Po ranním cvičení a svačině jsme vyplňovali grafický list „Vánoční stromeček“ Úkolem bylo dokreslit uzavřený kruh „ozdoby“. Protože se nám práce dařila ,na závěr jsme se odměnili hrou „Na muzikanty“ a na dětské rytmické nástrojky jsme si zahráli a zazpívali písničku „Když přijde zima“. Na procházce k lesu jsme se učili správně se chovat na vozovce a přecházet ji .

   

  Těšíme se na Vánoce - týden od 9. 12. - 13. 12. 

  Pondělí

  Hned v pondělí ráno jsme si nad knihou a obrázky povídali o vánocích a o všem, co jim předchází a také, co k nim patří. Děti s radostí sdělovaly, jaké přípravy probíhají u nich doma a také jak pomáhají např. s pečením cukroví. To nám připomnělo, že ne všichni mohou být doma, protože někdo je nemocný. A právě proto jsme se hned po svačině vypravili do místní nemocnice, abychom tam nemocným lidem předvedli, co jsme se společně naučili a tak je potěšili. Sklidili jsme nejen potlesk a poděkování, ale ještě jsme si odnášeli sladkou odměnu.

  Úterý

  V ranním kruhu jsme vzpomínali na včerejší vystoupení a pak jsme si celou naši besídku společně zopakovali. Po cvičení, které nás pěkně rozehřálo a po dobré svačině, jsme se začali učit novou písničku „Když přijde zima“. Zahráli jsme si na zimu, mráz, velký i malý vítr a také zkoušeli, jak se hraje na triangl. To se dětem velice líbilo. Na konec jsme si při písničce ještě zatancovali. Na procházce jsme se v parku proběhli a vyfoukaní jsme se vraceli na oběd.

  Středa

  Ve středu jsme se uvítali naší básničkou. Povídali jsme si o přáních dětí. Zacvičili jsme si s básničkami a protáhli celé tělo. Vyrobili jsme si na papír vánoční stromeček, který jsme vystřihli a poprvé zkusili pracovat s nůžkami, někomu to šlo samo a ostatní to zvládli s pomocí. Venku jsme se proběhli na veliké louce, děti hrály na babu a běhaly z kopce.

  Čtvrtek

  V kruhu jsme si procvičili jazýček a pověděli si o něm pohádku: „Jak šel jazýček zimní krajinou“. Pak jsme vyrazili ven, kde jsme pozorovali první mrazíky a poletující sníh. Ještě nás čekala výprava do Sokolovny, kde jsme naposledy procvičili nástup na večerní besídku. Opakovali jsme si básničky a písničky. Děti jsou opravdu moc šikovné a šlo jim to krásně.

  Pátek

  Ráno už na nás čekaly pod stromečkem dárečky, které si děti zasloužily za krásnou besídku. V kruhu jsme si pověděli, že jsou to dárečky do školky a dali jsme se do rozbalování. Dostali jsme různé hry, dřevěné puzzle, míče, spousty věcí na cvičení, auta, barvy na výtvarku a jiné. S dětmi jsme si postupně všechno prohlédli a vyzkoušeli. Parádně jsme si pohráli a vyrazili jsme ven. Udělali jsme si procházku do zámeckého parku, proběhli se k sochám, a ještě jsme potkali kamarády ze staré školky a tak jsme si zaběhali i s nimi.

  Byl to krásný týden a moc jsme si ho užili. Přejeme všem klidný a pohodový víkend a budeme se těšit na pondělí.

  Hanka, Hanka a Katka

   

  Týden od 2.12 – 6.12.

  Pondělí

  V pondělí hned z rána jsme vyrazili pěšky na výlet do Mratína, kde byl pro nás připraven program v kině. V Mratíně jsme se usadili do sálu v Sokolovně, kde nám promítli příběh několika kamarádů ze série: „Čtyřlístek“. Zpáteční cesta vedla lesem, kde jsme se i chvilku proběhli. Pak už byly děti unavené, a tak jsme se pomalu ploužili ke školce, cesta byla dlouhá, ale všichni jsme to zvládli.

  Úterý

  Po ránu jsme se přivítali v kroužku naší „uvítací básničkou“ a povídali jsme si o příběhu, která jsme viděli v kině, „co se komu nejvíc líbilo“. Pak jsme si zacvičili s míčky a protáhli celé tělo. Zahráli jsme si hru: „Čáp ztratil čepičku“, abychom zopakovali barvy. Po svačině jsme se věnovali nácviku na besídku, opakovali jsme vánoční básničky a písničku. Pak jsme vyrazili ven na procházku do zámeckého parku, kde jsme si zahráli na babu.

  Středa

  V ranním kruhu jsme si povídali o „Mikuláši“. Zacvičili jsme si s básničkami a zahráli hru na ježka. Pak jsme se vypravili do Sokolovny, abychom se podívali, jak to tam vypadá, a zkusili si nácvik besídky. Šlo nám to krásně, ale ještě musíme trénovat. Ven jsme vyrazili na louku, protože krásně svítilo sluníčko, sbírali jsme lístky a pozorovali jejich tvary.

  Čtvrtek

  Tento celý týden se nese v duchu přípravy vánoční besídky, ale především příchodem Mikuláše, anděla a čerta i blížících se vánoc. Povídáme si o tom nejen v kruhu, ale i během celého dne. Hned po ránu nás čekal výlet do Ponny parku. Kromě jízdy na ponících, návštěvy zvířátek, především důležitý úkol: poslat přání Ježíškovi. Vše jsme splnili, jak bylo naplánováno. Děti se pak před obědem spokojené a plné zážitků vracely do školky.

  Pátek

  Hned ráno děti kreslily uhlem čerta a poté v ranním kruhu jsme vzájemně sdíleli své zážitky a zkušenosti s mikulášskou nadílkou, případně návštěvou Mikuláše, anděla a čerta. Vypravování nebralo konce, ale museli jsme ho ukončit. Čekal nás dnes stejně náročný program jako v předchozích dnech. Po svačině jsme šli do Sokolovny a společně zkoušeli program besídky pro rodiče a potom už na nás ve staré školce čekalo pohádkové představení o  sněhulácích. Děti pohádku sledovaly s napětím a všem se moc líbila. Po skončení přišel mezi děti Mikuláš s čertem. V některých byla malá dušička, ale hrdinně to zvládli. Odměnou pak byla sladká nadílka.

   

  TÝDEN OD 25. 11. - 29. 11. 2019

  Téma týdne – PODZIM V LESE

  Pondělí

  Ráno jsme se v kruhu tradičně přivítali básničkou a pak už vzpomínali, co jsme dělali o víkendu. Celý týden nás při všech činnostech provází podzimní les. Povídali jsme si o tom, co roste v lese a kdo tam žije, poznávali jsme zvířátka a seznamovali jsme s tím, že některá se ukládají k zimnímu spánku. Při cvičení jsme si zahráli na procházku do lesa. Po svačině jsme z listů tvořili ježka. Venku v parku jsme se proběhli k určeným cílům. Již nám nedělá potíže se v terénu orientovat.

  Úterý

  Po ránu v kruhu jsme si povídali o počasí a vzpomínali, kdo nám dneska chybí. Děti se již dobře znají jménem a bez problému určí, kde chybí. Zopakovali jsme si všechny básničky a písničky, které jsme se dosud naučili. Potom jsme se seznámili s novou písničkou „Když se ruka“. Na procházce v parku jsme zdolávali přírodní překážky v terénu a moc se nám to líbilo.

  Středa

  Po přivítání v kruhu jsme si zahráli hru „Co patří nebo nepatří do lesa“ a snažili se zrytmizovat odpovědi. Zacvičili jsme si s plyšáky za hudebního doprovodu a na závěr jsme si zahráli hru „ Na ježka“. Z papíru jsme si vyrobili smrk se šiškami a zvědavou veverkou. Moc se nám to povedlo a své výtvory jsme si odnesli domů. Na procházce jsme došli až k Ponny parku a procvičili jsme si správné přecházení vozovky.

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme krokovali názvy zvířat, která žijí v lese a opakovali básničky. Zacvičili jsme si ve družstvech- běh, skoky, poskoky, plazení a zahráli si pohybovou hru: „ Na želvičky“. Pomocí kávy a razítek vyřezaných z brambor jsme si vytvořili podzimní strom s barevnými listy. Začali jsme s nácvikem na besídku a řekli si vánoční básničku s ukazováním, šlo nám to krásně. Venku jsme se proběhli v nerovném terénu a hledali novou cestu zpět do školky.

  Pátek

  V kruhu jsme se přivítali uvítací básničkou a procvičili jsme jazýček s logopedickou pohádkou: „ Jak šel jazýček za zvířátky“. Zacvičili jsme si s míčky a zahráli hru: „Na veverky“. Povídali jsme si o krmítku a ptáčcích, které do našeho krmítka před školkou přilétají. Vyrobili jsme si krmítko i ptáčka z papíru. Venku jsme vyrazili k rybníku a nakrmili kachničky tvrdými rohlíky. Byl to krásný týden.

  Přejeme příjemně strávený víkend a v pondělí se budeme na všechny želvičky těšit.

  Hanka, Hanka a Katka

   

  Týden od 18.11. – 22.11. 2019

  Téma týdne – Podzimní počasí

  Pondělí

  V kruhu jsme se přivítali naší uvítací básničkou: „Dobrý den“. Děti vyprávěly zážitky z víkendu. Zacvičili jsme si rozcvičku pro želvičky a protáhli celé tělo, ještě jsme stihli zahrát si hru: „dobrý den, pojďte ven“. Po svačince jsme se seznámili s novou básničkou: „dešťové kapičky“. Společně jsme vyrobili a vybarvili mraky a dešťové kapky.

  Úterý

  V kruhu jsme si povídali o počasí, a jaké máme dny v týdnu. Zacvičili jsme si s písničkami: „Hop Hop Tanyny. Jako pohybovou hru jsme si zahráli: čáp ztratil čepičku, abychom poznávali barvy kolem nás. Při hlavní činnosti jsme se zaměřili na zpěv a naučili se novou píseň: „Máme draka“. Venku jsme se vydali prozkoumávat okolí, došli jsme k rybníku a k lesu, cestou jsme pozorovali zvířátka v zahradách (sochy zvířat) a říkali si jejich názvy.

  Středa

  V ranním kruhu jsme si zopakovali školková pravidla a také básničky a písničky, které známe. Při cvičení: Honky, tonky rotace“ jsme protřepali a rozhýbali ruce, nohy, hlavu, a jiné části těla. Zahráli jsme si hru: na želvičky. Při hlavní činnosti jsme si zahráli divadlo – pohádka: „ Boudo, budko“. Povídali jsme si, která zvířátka přišla nejdřív k domečku, a která později, vybarvili jsme obrázky k dané pohádce a vyrazili ven. V zámeckém parku jsme se proběhli a zkoušeli si zahrát hru: cukr, káva, limonáda.

  Čtvrtek

  Ráno v kruhu jsme jsme se přivítali básničkou a zopakovali jsme si písničky a básničky, které již známe. Potom jsme si při cvičení hráli na počasí a naučili se hru „Deštník“. Při vyprávění pohádky o sluníčku a mráčku jsme zkoušeli kreslit kapičky deště. Ze začátku nám dělalo problém kreslit jenom kapky (přerušované čáry), lehčí se nám zdálo kreslení lijáku (nepřerušovaná čára). Ale nakonec se i kapky povedly. V zámeckém parku jsme si s radostí zaběhali a ještě zdolali překážku z mohutného stromu.

  Pátek

  Po společném přivítání v kruhu jsme si zopakovali dny v týdnu s tím, že nás čeká víkend doma s rodiči. Zacvičili jsme si se stuhami a zahráli hru „Na ježka“. Po svačině jsme si povídali o tom, co si oblékneme, když svítí slunce, když prší, když fouká nebo když mrzne. Vybírali jsme to správné oblečení „ze skříně“ a oblékali i naše panáčky. Venku jsme došli až do lesa a nasbírali jsme si hezké listy.

   

   

  TÝDEN OD 11. 11. - 15. 11. 2019 – OVOCE PRO JEŽKA

  Pondělí

  Ranní hry – hry v kuchyňce, skládací kostky, domino, cvičení jemné motoriky -

                           mačkání měkkého papíru – kuličky

  Komunikativní kruh - přivítání po víkendu, sdělení zážitků z víkendu

  Ranní cvičení – motivovaná cvičení „Na zvířátka“, PH „Na zajíčka“

  Řízené činnosti – pohádka „O ježkovi“ - poznat a pojmenovat jablko, hrušku - rozlišit zrakem,   

           hmatem, chutí, lepení kuliček z rána do obrázku – ovoce, nácvik básně „Leze ježek“

  Pobyt venku – v parku, pozorování změn v přírodě v souvislosti s počasím a ročním obdobím

   

  Úterý

  RH – hra „Pexeso“ - seznámit se s pravidly hry, hra oblíbeného domina, vláčkodráha

  KK – poděkovat a poprosit, oslovovat se jmény „ Půjčím ti hračku“

  RC – procvičit chůzi, běh, poskoky, cvaly, lezení „Šlapu si to do školky“, PH „ Na ježka“

  ŘČ -  nácvik písně „Ježek“ - rytmická cvičení s deklamací, seznámení a hra na dětské hudební

            nástrojky - ozvučná dřívka (tyčky)

  PV – k rybníčku, pozorovat kachny, seznamovat děti s charakteristickými rysy zvířat

   

  Středa

  RH – skládací kostky, magnetická skládanka, „Příšerky“, hra „Na kadeřnictví“

  KK – opakování poznatků o podzimu, písničky „Leze ježek“

  RC -  překážková dráha, PH „Tančila holčička“

  ŘČ -  tvoření z papíru „Lampion“ - technika práce s tiskátky, lepení papíru

  PV – ke hřišti, pozorovat další zvířata v přírodě – koně, kozy

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme si povídali: jaké známe druhy ovoce, každý z nás vymyslel jeden druh, pověděli jsme si jakou má barvu a vytleskali jeho název. Zacvičili jsme si s básničkami o jablíčku a seznámili se s novou pohybovou hrou: „který kamarád nám chybí“. Po svačině jsme se zaměřili na opakování pravidel a také na jména dětí, aby znaly bezpečně i jména svých kamarádů. Ještě jsme stihli tiskat na papír jablíčka a vyrazili jsme ven. Procházkou jsme došli ke zvířátkům v zámeckém parku. Pozorovali jsme kozu s kozlem a také slepičky.

  Pátek

  V ranním kruhu jsme se přivítali uvítací básničkou: „Dobrý den“, a zopakovali, co jsme se tento týden naučili. Zacvičili jsme si se stuhami, a poslouchali u toho dětské písně. Po svačině jsme se dali do společného tvoření, každý měl jeden druh ovoce, které jsme si správně pojmenovali a vyrobili jsme si velikou mísu s ovocem. Venku jsme si zahráli na babu a pořádně jsme se proběhli. Byl to krásný týden.

  Přejeme klidný víkend, a budeme se těšit na pondělí Hanka R., Hanka H., Katka

   

  Týden 4.11. – 8.11.

  Pondělí

  Při pondělku jsme se krásně přivítali společnou básničkou. V kroužku jsme si pověděli zážitky z víkendu. Pak jsme si protáhli tělo s básničkami a zahráli pohybovou hru: „bublina“. Po svačině nás čekalo opakování pravidel z minulého týdne a seznámení s novým pravidlem: „kapičkovým“. Aby se nám pravidlo lépe pamatovalo, řekli jsme si básničku a vyrobili kapičku z papíru. Vše se nám krásně povedlo. Venku jsme šli procházkou do zámeckého parku, dali závody v běhu a prozkoumali obrázky zvířátek v domečku u hmatové stezky.

  Úterý

  Den jsme začali povídáním, jaký máme den, co se dá dělat na podzim. Na cvičení jsme si připravili opičí dráhu- prolézání tunelu, přelézání bedýnky, skoky snožmo přes plyšáky, poskoky a běh kolem překážek. Ještě jsme vyzkoušeli házení do krabice a cvičení zakončili pohybovou hrou, zaměřenou na orientaci v prostoru, zapamatování místa a poznávání vlastní značky. Po svačince jsme si vyrobili „naší školku“, obtiskli jsme každý svou ruku na karton krabice a dolepili střechu z papíru a na ní přilepili tašky. Venku jsme si ukázali jehličnatý strom a pozorovali barvy listí. Nakonec jsme potkali kamarády z druhé školky, kteří nás pořádně přivítali.

  Středa

  Ráno jsme si vyrobili náhrdelník z nabarvených těstovin v podzimních barvách. V kroužku jsme si povídali o podzimu- co se děje s listím, jaké barvy listí může mít, jaké máme počasí a co se sklízí. Zacvičili jsme si s plyšáky a pustili si k tomu dětské písničky. Ještě jsme si zahráli hru: „na veverky“, a pak už na nás čekala svačinka. Seznámili jsme se s písničkou: „Muchomůrka“ a společně si ji zazpívali. Venku jsme si nakreslili panáka, a zkoušeli skákat po jedné noze. Děti kreslily křídami obrázky, a ještě se proběhly vrbovým tunelem u volnočasového centra. Den jsme si krásně užili.

  Čtvrtek

  Po příchodu do školky jsme využili toho, že si děti oblíbily skládání puzzle. Velkoformátový obrázek ze zahrady nám krásně zapadl do měsíčního tématu, povídali jsme si o podzimní zahradě. Potom jsme trénovali orientaci v ploše a vyhledávali dle pokynů předměty, rostliny či zvířata na obrázku. Děti činnosti bavily a byly velice aktivní a šikovné. Stejně tak je zaujalo „vybarvování“ obrázku barevnými víčky. Před cvičením jsme si opakovaly říkadla k pravidlům. Zacvičily jsme si motivované cvičení „Šlapu si to do školky“ a zahráli hru „Na bublinu“. Po svačině jsme si poslechli pohádku „O stromečku“ a následně třídili podle barvy, velikosti a tvaru listí. Listy jsme poté dozdobili křídami, abychom jimi mohli ozdobit okna naší školky. Na procházce v parku jsme posbírali ještě další zajímavě zbarvené listy.

  Pátek

  Ráno jsme s nasbíranými listy pracovaly dál, zkusili jsme je překreslit. Potom jsme si pohráli s autodráhou a uvařili v kuchyňce hostinu. V kruhu jsme vzpomínali, co jsme tento týden zažili a co se nám nejvíc líbilo. Zahráli jsme si na zvířátka a zacvičili jsme si. Zatancovali jsme si „Tančila holčička, tančila“. Po výborné svačině z nás byli malíři  a jako Podzim jsme zapouštěním barev do mokrého podkladu sami malovali podzimní listy. Před obědem jsme se šli projít a vyvětrat se.

   

  Týden 29.10. – 1.11.

  Adaptační týden byl ze začátku trochu náročný, u některých dětí se objevily slzičky, ale během dvou dnů se vše srovnalo a děti si ve školce krásně hrály a usmívaly se na nás. V kroužku jsme se všichni společně představili a pomocí her opakovali jména dětí, aby se vzájemně znali. Děti si našli nové kamarády a společně prozkoumávaly místa nového prostředí. Ukázali jsme si, kde máme záchody, kde se bude odpočívat, kde jsou knihy a různé hry, a také kde nám chystá paní kuchařka svačinky a obědy. Každé ráno jsme se vítali naší uvítací básničkou a na konci týdne už ji děti s námi krásně říkali. Děti se seznamovali se svými značkami a byly perfektní, šlo jim to rychle. Řekli jsme si základní pravidla, a to: „želvičkové“ – ve školce chodíme pomalu jako želvičky, abychom se nezranili, pravidlo „srdíčkové“ – všichni se tu máme rádi, protože jsme kamarádi a také pravidlo „hračkové“ – abychom si hračky po sobě uklízeli, a další den jsme si s nimi mohli zase hrát. V dalším týdnu na nás budou čekat další pravidla, abychom se ve školce cítili bezpečně. Děti bavilo malování s temperami a první společné vyrábění také si užili pohybové hry, jako: „kolo, kolo, mlýnské; bublina se nafukuje; cvičení- „šlapu si to do školky“, cvičení s písničkami. Společně jsme si zpívali dětské písničky: skákal pes, pec nám spadla, kočka leze dírou; prší, prší; já do lesa nepojedu, a jiné. Venku jsme se vyřádili hrátkami s listím a postavili domeček pro ježka. Společně jsme procházeli hmatovou stezkou a prohlíželi obrázky zvířátek u stezky. Děti jsou moc šikovné. Týden jsme si užili a budeme se těšit na další.

  Krásný pohodový víkend přeje Katka, Hanka R., Hanka H.

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy