TÝDENÍČEK

   

  Týden od 2.12 – 6.12.

  Pondělí

  V pondělí hned z rána jsme vyrazili pěšky na výlet do Mratína, kde byl pro nás připraven program v kině. V Mratíně jsme se usadili do sálu v Sokolovně, kde nám promítli příběh několika kamarádů ze série: „Čtyřlístek“. Zpáteční cesta vedla lesem, kde jsme se i chvilku proběhli. Pak už byly děti unavené, a tak jsme se pomalu ploužili ke školce, cesta byla dlouhá, ale všichni jsme to zvládli.

  Úterý

  Po ránu jsme se přivítali v kroužku naší „uvítací básničkou“ a povídali jsme si o příběhu, která jsme viděli v kině, „co se komu nejvíc líbilo“. Pak jsme si zacvičili s míčky a protáhli celé tělo. Zahráli jsme si hru: „Čáp ztratil čepičku“, abychom zopakovali barvy. Po svačině jsme se věnovali nácviku na besídku, opakovali jsme vánoční básničky a písničku. Pak jsme vyrazili ven na procházku do zámeckého parku, kde jsme si zahráli na babu.

  Středa

  V ranním kruhu jsme si povídali o „Mikuláši“. Zacvičili jsme si s básničkami a zahráli hru na ježka. Pak jsme se vypravili do Sokolovny, abychom se podívali, jak to tam vypadá, a zkusili si nácvik besídky. Šlo nám to krásně, ale ještě musíme trénovat. Ven jsme vyrazili na louku, protože krásně svítilo sluníčko, sbírali jsme lístky a pozorovali jejich tvary.

  Čtvrtek

  Tento celý týden se nese v duchu přípravy vánoční besídky, ale především příchodem Mikuláše, anděla a čerta i blížících se vánoc. Povídáme si o tom nejen v kruhu, ale i během celého dne. Hned po ránu nás čekal výlet do Ponny parku. Kromě jízdy na ponících, návštěvy zvířátek, především důležitý úkol: poslat přání Ježíškovi. Vše jsme splnili, jak bylo naplánováno. Děti se pak před obědem spokojené a plné zážitků vracely do školky.

  Pátek

  Hned ráno děti kreslily uhlem čerta a poté v ranním kruhu jsme vzájemně sdíleli své zážitky a zkušenosti s mikulášskou nadílkou, případně návštěvou Mikuláše, anděla a čerta. Vypravování nebralo konce, ale museli jsme ho ukončit. Čekal nás dnes stejně náročný program jako v předchozích dnech. Po svačině jsme šli do Sokolovny a společně zkoušeli program besídky pro rodiče a potom už na nás ve staré školce čekalo pohádkové představení o  sněhulácích. Děti pohádku sledovaly s napětím a všem se moc líbila. Po skončení přišel mezi děti Mikuláš s čertem. V některých byla malá dušička, ale hrdinně to zvládli. Odměnou pak byla sladká nadílka.

   

  TÝDEN OD 25. 11. - 29. 11. 2019

  Téma týdne – PODZIM V LESE

  Pondělí

  Ráno jsme se v kruhu tradičně přivítali básničkou a pak už vzpomínali, co jsme dělali o víkendu. Celý týden nás při všech činnostech provází podzimní les. Povídali jsme si o tom, co roste v lese a kdo tam žije, poznávali jsme zvířátka a seznamovali jsme s tím, že některá se ukládají k zimnímu spánku. Při cvičení jsme si zahráli na procházku do lesa. Po svačině jsme z listů tvořili ježka. Venku v parku jsme se proběhli k určeným cílům. Již nám nedělá potíže se v terénu orientovat.

  Úterý

  Po ránu v kruhu jsme si povídali o počasí a vzpomínali, kdo nám dneska chybí. Děti se již dobře znají jménem a bez problému určí, kde chybí. Zopakovali jsme si všechny básničky a písničky, které jsme se dosud naučili. Potom jsme se seznámili s novou písničkou „Když se ruka“. Na procházce v parku jsme zdolávali přírodní překážky v terénu a moc se nám to líbilo.

  Středa

  Po přivítání v kruhu jsme si zahráli hru „Co patří nebo nepatří do lesa“ a snažili se zrytmizovat odpovědi. Zacvičili jsme si s plyšáky za hudebního doprovodu a na závěr jsme si zahráli hru „ Na ježka“. Z papíru jsme si vyrobili smrk se šiškami a zvědavou veverkou. Moc se nám to povedlo a své výtvory jsme si odnesli domů. Na procházce jsme došli až k Ponny parku a procvičili jsme si správné přecházení vozovky.

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme krokovali názvy zvířat, která žijí v lese a opakovali básničky. Zacvičili jsme si ve družstvech- běh, skoky, poskoky, plazení a zahráli si pohybovou hru: „ Na želvičky“. Pomocí kávy a razítek vyřezaných z brambor jsme si vytvořili podzimní strom s barevnými listy. Začali jsme s nácvikem na besídku a řekli si vánoční básničku s ukazováním, šlo nám to krásně. Venku jsme se proběhli v nerovném terénu a hledali novou cestu zpět do školky.

  Pátek

  V kruhu jsme se přivítali uvítací básničkou a procvičili jsme jazýček s logopedickou pohádkou: „ Jak šel jazýček za zvířátky“. Zacvičili jsme si s míčky a zahráli hru: „Na veverky“. Povídali jsme si o krmítku a ptáčcích, které do našeho krmítka před školkou přilétají. Vyrobili jsme si krmítko i ptáčka z papíru. Venku jsme vyrazili k rybníku a nakrmili kachničky tvrdými rohlíky. Byl to krásný týden.

  Přejeme příjemně strávený víkend a v pondělí se budeme na všechny želvičky těšit.

  Hanka, Hanka a Katka

   

  Týden od 18.11. – 22.11. 2019

  Téma týdne – Podzimní počasí

  Pondělí

  V kruhu jsme se přivítali naší uvítací básničkou: „Dobrý den“. Děti vyprávěly zážitky z víkendu. Zacvičili jsme si rozcvičku pro želvičky a protáhli celé tělo, ještě jsme stihli zahrát si hru: „dobrý den, pojďte ven“. Po svačince jsme se seznámili s novou básničkou: „dešťové kapičky“. Společně jsme vyrobili a vybarvili mraky a dešťové kapky.

  Úterý

  V kruhu jsme si povídali o počasí, a jaké máme dny v týdnu. Zacvičili jsme si s písničkami: „Hop Hop Tanyny. Jako pohybovou hru jsme si zahráli: čáp ztratil čepičku, abychom poznávali barvy kolem nás. Při hlavní činnosti jsme se zaměřili na zpěv a naučili se novou píseň: „Máme draka“. Venku jsme se vydali prozkoumávat okolí, došli jsme k rybníku a k lesu, cestou jsme pozorovali zvířátka v zahradách (sochy zvířat) a říkali si jejich názvy.

  Středa

  V ranním kruhu jsme si zopakovali školková pravidla a také básničky a písničky, které známe. Při cvičení: Honky, tonky rotace“ jsme protřepali a rozhýbali ruce, nohy, hlavu, a jiné části těla. Zahráli jsme si hru: na želvičky. Při hlavní činnosti jsme si zahráli divadlo – pohádka: „ Boudo, budko“. Povídali jsme si, která zvířátka přišla nejdřív k domečku, a která později, vybarvili jsme obrázky k dané pohádce a vyrazili ven. V zámeckém parku jsme se proběhli a zkoušeli si zahrát hru: cukr, káva, limonáda.

  Čtvrtek

  Ráno v kruhu jsme jsme se přivítali básničkou a zopakovali jsme si písničky a básničky, které již známe. Potom jsme si při cvičení hráli na počasí a naučili se hru „Deštník“. Při vyprávění pohádky o sluníčku a mráčku jsme zkoušeli kreslit kapičky deště. Ze začátku nám dělalo problém kreslit jenom kapky (přerušované čáry), lehčí se nám zdálo kreslení lijáku (nepřerušovaná čára). Ale nakonec se i kapky povedly. V zámeckém parku jsme si s radostí zaběhali a ještě zdolali překážku z mohutného stromu.

  Pátek

  Po společném přivítání v kruhu jsme si zopakovali dny v týdnu s tím, že nás čeká víkend doma s rodiči. Zacvičili jsme si se stuhami a zahráli hru „Na ježka“. Po svačině jsme si povídali o tom, co si oblékneme, když svítí slunce, když prší, když fouká nebo když mrzne. Vybírali jsme to správné oblečení „ze skříně“ a oblékali i naše panáčky. Venku jsme došli až do lesa a nasbírali jsme si hezké listy.

   

   

  TÝDEN OD 11. 11. - 15. 11. 2019 – OVOCE PRO JEŽKA

  Pondělí

  Ranní hry – hry v kuchyňce, skládací kostky, domino, cvičení jemné motoriky -

                           mačkání měkkého papíru – kuličky

  Komunikativní kruh - přivítání po víkendu, sdělení zážitků z víkendu

  Ranní cvičení – motivovaná cvičení „Na zvířátka“, PH „Na zajíčka“

  Řízené činnosti – pohádka „O ježkovi“ - poznat a pojmenovat jablko, hrušku - rozlišit zrakem,   

           hmatem, chutí, lepení kuliček z rána do obrázku – ovoce, nácvik básně „Leze ježek“

  Pobyt venku – v parku, pozorování změn v přírodě v souvislosti s počasím a ročním obdobím

   

  Úterý

  RH – hra „Pexeso“ - seznámit se s pravidly hry, hra oblíbeného domina, vláčkodráha

  KK – poděkovat a poprosit, oslovovat se jmény „ Půjčím ti hračku“

  RC – procvičit chůzi, běh, poskoky, cvaly, lezení „Šlapu si to do školky“, PH „ Na ježka“

  ŘČ -  nácvik písně „Ježek“ - rytmická cvičení s deklamací, seznámení a hra na dětské hudební

            nástrojky - ozvučná dřívka (tyčky)

  PV – k rybníčku, pozorovat kachny, seznamovat děti s charakteristickými rysy zvířat

   

  Středa

  RH – skládací kostky, magnetická skládanka, „Příšerky“, hra „Na kadeřnictví“

  KK – opakování poznatků o podzimu, písničky „Leze ježek“

  RC -  překážková dráha, PH „Tančila holčička“

  ŘČ -  tvoření z papíru „Lampion“ - technika práce s tiskátky, lepení papíru

  PV – ke hřišti, pozorovat další zvířata v přírodě – koně, kozy

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme si povídali: jaké známe druhy ovoce, každý z nás vymyslel jeden druh, pověděli jsme si jakou má barvu a vytleskali jeho název. Zacvičili jsme si s básničkami o jablíčku a seznámili se s novou pohybovou hrou: „který kamarád nám chybí“. Po svačině jsme se zaměřili na opakování pravidel a také na jména dětí, aby znaly bezpečně i jména svých kamarádů. Ještě jsme stihli tiskat na papír jablíčka a vyrazili jsme ven. Procházkou jsme došli ke zvířátkům v zámeckém parku. Pozorovali jsme kozu s kozlem a také slepičky.

  Pátek

  V ranním kruhu jsme se přivítali uvítací básničkou: „Dobrý den“, a zopakovali, co jsme se tento týden naučili. Zacvičili jsme si se stuhami, a poslouchali u toho dětské písně. Po svačině jsme se dali do společného tvoření, každý měl jeden druh ovoce, které jsme si správně pojmenovali a vyrobili jsme si velikou mísu s ovocem. Venku jsme si zahráli na babu a pořádně jsme se proběhli. Byl to krásný týden.

  Přejeme klidný víkend, a budeme se těšit na pondělí Hanka R., Hanka H., Katka

   

  Týden 4.11. – 8.11.

  Pondělí

  Při pondělku jsme se krásně přivítali společnou básničkou. V kroužku jsme si pověděli zážitky z víkendu. Pak jsme si protáhli tělo s básničkami a zahráli pohybovou hru: „bublina“. Po svačině nás čekalo opakování pravidel z minulého týdne a seznámení s novým pravidlem: „kapičkovým“. Aby se nám pravidlo lépe pamatovalo, řekli jsme si básničku a vyrobili kapičku z papíru. Vše se nám krásně povedlo. Venku jsme šli procházkou do zámeckého parku, dali závody v běhu a prozkoumali obrázky zvířátek v domečku u hmatové stezky.

  Úterý

  Den jsme začali povídáním, jaký máme den, co se dá dělat na podzim. Na cvičení jsme si připravili opičí dráhu- prolézání tunelu, přelézání bedýnky, skoky snožmo přes plyšáky, poskoky a běh kolem překážek. Ještě jsme vyzkoušeli házení do krabice a cvičení zakončili pohybovou hrou, zaměřenou na orientaci v prostoru, zapamatování místa a poznávání vlastní značky. Po svačince jsme si vyrobili „naší školku“, obtiskli jsme každý svou ruku na karton krabice a dolepili střechu z papíru a na ní přilepili tašky. Venku jsme si ukázali jehličnatý strom a pozorovali barvy listí. Nakonec jsme potkali kamarády z druhé školky, kteří nás pořádně přivítali.

  Středa

  Ráno jsme si vyrobili náhrdelník z nabarvených těstovin v podzimních barvách. V kroužku jsme si povídali o podzimu- co se děje s listím, jaké barvy listí může mít, jaké máme počasí a co se sklízí. Zacvičili jsme si s plyšáky a pustili si k tomu dětské písničky. Ještě jsme si zahráli hru: „na veverky“, a pak už na nás čekala svačinka. Seznámili jsme se s písničkou: „Muchomůrka“ a společně si ji zazpívali. Venku jsme si nakreslili panáka, a zkoušeli skákat po jedné noze. Děti kreslily křídami obrázky, a ještě se proběhly vrbovým tunelem u volnočasového centra. Den jsme si krásně užili.

  Čtvrtek

  Po příchodu do školky jsme využili toho, že si děti oblíbily skládání puzzle. Velkoformátový obrázek ze zahrady nám krásně zapadl do měsíčního tématu, povídali jsme si o podzimní zahradě. Potom jsme trénovali orientaci v ploše a vyhledávali dle pokynů předměty, rostliny či zvířata na obrázku. Děti činnosti bavily a byly velice aktivní a šikovné. Stejně tak je zaujalo „vybarvování“ obrázku barevnými víčky. Před cvičením jsme si opakovaly říkadla k pravidlům. Zacvičily jsme si motivované cvičení „Šlapu si to do školky“ a zahráli hru „Na bublinu“. Po svačině jsme si poslechli pohádku „O stromečku“ a následně třídili podle barvy, velikosti a tvaru listí. Listy jsme poté dozdobili křídami, abychom jimi mohli ozdobit okna naší školky. Na procházce v parku jsme posbírali ještě další zajímavě zbarvené listy.

  Pátek

  Ráno jsme s nasbíranými listy pracovaly dál, zkusili jsme je překreslit. Potom jsme si pohráli s autodráhou a uvařili v kuchyňce hostinu. V kruhu jsme vzpomínali, co jsme tento týden zažili a co se nám nejvíc líbilo. Zahráli jsme si na zvířátka a zacvičili jsme si. Zatancovali jsme si „Tančila holčička, tančila“. Po výborné svačině z nás byli malíři  a jako Podzim jsme zapouštěním barev do mokrého podkladu sami malovali podzimní listy. Před obědem jsme se šli projít a vyvětrat se.

   

  Týden 29.10. – 1.11.

  Adaptační týden byl ze začátku trochu náročný, u některých dětí se objevily slzičky, ale během dvou dnů se vše srovnalo a děti si ve školce krásně hrály a usmívaly se na nás. V kroužku jsme se všichni společně představili a pomocí her opakovali jména dětí, aby se vzájemně znali. Děti si našli nové kamarády a společně prozkoumávaly místa nového prostředí. Ukázali jsme si, kde máme záchody, kde se bude odpočívat, kde jsou knihy a různé hry, a také kde nám chystá paní kuchařka svačinky a obědy. Každé ráno jsme se vítali naší uvítací básničkou a na konci týdne už ji děti s námi krásně říkali. Děti se seznamovali se svými značkami a byly perfektní, šlo jim to rychle. Řekli jsme si základní pravidla, a to: „želvičkové“ – ve školce chodíme pomalu jako želvičky, abychom se nezranili, pravidlo „srdíčkové“ – všichni se tu máme rádi, protože jsme kamarádi a také pravidlo „hračkové“ – abychom si hračky po sobě uklízeli, a další den jsme si s nimi mohli zase hrát. V dalším týdnu na nás budou čekat další pravidla, abychom se ve školce cítili bezpečně. Děti bavilo malování s temperami a první společné vyrábění také si užili pohybové hry, jako: „kolo, kolo, mlýnské; bublina se nafukuje; cvičení- „šlapu si to do školky“, cvičení s písničkami. Společně jsme si zpívali dětské písničky: skákal pes, pec nám spadla, kočka leze dírou; prší, prší; já do lesa nepojedu, a jiné. Venku jsme se vyřádili hrátkami s listím a postavili domeček pro ježka. Společně jsme procházeli hmatovou stezkou a prohlíželi obrázky zvířátek u stezky. Děti jsou moc šikovné. Týden jsme si užili a budeme se těšit na další.

  Krásný pohodový víkend přeje Katka, Hanka R., Hanka H.

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy