TÝDENÍČEK

  Týden od 3.5. – 7.5.

  Téma: Moje Maminka

  Pondělí

  Při pondělku jsme se přivítali naší básničkou, připomněli jsme si jména všech kamarádů, přivítali nové kamarády. Moc jsme se na sebe těšili, tak jsme si hodně vyprávěli, co jsme zažili, když byla školka zavřená. Zacvičili jsme si s písničkou: do rytmu se hýbej, zahráli hru: kolo, kolo mlýnské. Po svačině jsme si ukazovali úkoly, které děti doma s maminkami vypracovali, říkali jsme si, co děti bavilo a co jim nešlo. Pohráli jsme si u stolečků i na koberci, skládali puzzle, hráli s autodráhou a užívali si kamarádů. Ven jsme šli do parku, kde jsme střídali běh a chůzi, pozorovali jarní květiny. 

  Úterý

  Ráno jsme si pohráli v kuchyňce, zahráli si na restauraci, stavěli z velkých kostek domeček. V kruhu jsme si povídali, co rádi děláme. Cvičili jsme: hlava, ramena, kolena, palce…, zahráli si pohybovou hru: bublina. Dali jsme si svačinku. Seznámili jsme se s novou písní: Mamince, nejprve jsme si vysvětili slova a pak si ji zazpívali s pianem. Děti jsou moc šikovné, zpívání jim šlo samo. Venku jsme byli na louce u rybníčka, kde jsme si prošli stezku a zacvičili se zvířátky.

  Středa

  Po ránu jsme vybarvovali omalovánky, skládali z kostek, hráli si s legem. V kroužku si povídali, co se nám líbí na mamince. Cvičení bylo s básničkami: nevídáno, neslýcháno. Pohybová hra: na sochy. Po svačině jsme vyráběli přáníčko pro maminky, všem se krásně povedlo. Na vycházku jsme šli do parku a stavili jsme se nakrmit kozu, kozla i kůzlátko.

  Čtvrtek

  Po příchodu do školky jsme si hráli na kadeřnictví, zahráli pexeso, skládali puzzle. V ranním kruhu jsme si říkali básničku: moje maminko a procvičili mluvidla. Zacvičili si s písničkami: sloník Toník a mašinka. Dali si svačinu a každý si vybral omalovánku kytky, kterou pro maminku vybarvil. Venku jsme byli v parku u veliké hromady klacků, kde jsme dělali jen jako ohniště a jiné stavby z klacíků.

  Pátek

  Hra s plyšáky a kočárky. Prohlížení knih a povídání s kamarády. V kruhu jsme si řekli, co máme v plánu na víkend, a zkusili si říct dny v týdnu. Na cvičení jsme si připravili překážkovou dráhu a zdolávali lavičku, skákali v kruzích, přelézali obří pytle. Po svačině jsme kreslili i malovali naši maminku, dokreslovali obličej a štětcem malovali vlasy. Maminky se povedly, jsou na nástěnce.

  Bylo hezké se opět shledat ve školce. Přejeme všem hezký víkend a budeme se opět těšit v pondělí. Katka, Hanka, Hanka

   

  Týden od 22.2. – 26.2. 2021

  Téma: BUDE KARNEVAL

  Pondělí

  Při pondělku jsme si postavili dráhu pro auta. Vybarvili jsme si omalovánku klauna. V kruhu děti vyprávěly zážitky z víkendu. Zacvičili jsme si s písničkou: do rytmu se hýbej. Po svačině jsme si povídali o masopustu, co to je, jak ho lidé slavili a shlédli jsme pohádku k danému tématu: V chaloupce na vršku. Ven jsme vyrazili do parku, kde jsme nakrmili naši zvířecí kamarády, kozu, kozla i kůzlátko.

  Úterý

  Ráno jsme stavěli z velkých kostek, hráli pexeso a tvořili klauna. Zacvičili jsme si s písničkou hlava, ramena, …. Zahráli si hru na želvičky a hádali, který kamarád je schovaný pod dekou. Po svačině jsme dodělávali náš výrobek, dolepovali krepové praporky a zdobili třídu na karneval. Ven jsme šli do parku, kde jsme střídali pomalou a rychlou chůzi, běh.

  Středa

   Po ránu jsme vítali kamarády v maskách/karnevalových kostýmech a tančili na koberci. V ranním kruhu jsme představili své masky. Na cvičení jsme zařadili slalom mezi kužely, podlézání lana. Dali jsme si svačinku a začali karnevalové soutěže, přenášení vajíčka pomocí lžíce, tancování s kamarádem a overbally, trefování míčků do otvorů v krabici, házení s nafukovacím balónkem. Venku jsme pozorovali změny počasí. Byl to krásný den a moc jsme si ho užili, děti měly krásné masky.

  Čtvrtek

  Ráno jsme si vybarvili omalovánku a prohlíželi knihy. V kroužku jsme si povídali, který kamarád a kostým se nám nejvíce líbil. Cvičili jsme s plyšáky a písničkou: Strašidýlko Emílek. Dali jsme svačinu a poslechli si zpívanou pohádku: O červené Karkulce. Dětem se moc líbila. Na procházce jsme prohlíželi stopy zvířat a hádali zvířátka.

  Pátek

  Po ránu jsme si hráli v kuchyňce, připravovali jsme hostinu, skládali velké puzzle. V kruhu jsme si povídali, co bychom chtěli dělat, až bude volno. Zkusili jsme uhodnout karnevalové hádanky. Zacvičili jsme si s básničkou a připravili překážkovou dráhu. Po svačině jsme se seznámili s novou písničkou: Karneval. Zkusili jsme si ji zazpívat a zahrát s hudebními nástroji. Ven jsme šli na procházku po okolí, v parku jsme si zahráli na babu a jiné pohybové hry. Byl to krásný týden. Děti jsou moc šikovné.

  Přejeme všem klidný a odpočinkový týden a v pondělí se na všechny budeme těšit. Katka, Hanka a Hanka

   

  Týden od 17. 2. - 19. 2. 2021

  Téma: Z pohádky do pohádky

  Středa

  Ráno jsme v kruhu přivítali nové děti, představili jsme se navzájem a opakovali jsme si školková pravidla. Také jsme společně sdíleli zážitky z „prodlouženého víkendu“. Rozehřáli jsme se při rozcvičce a protáhli celé tělo. Dbali jsme na přesné provedení cviků. Po svačině jsme se seznámili s Františkem z Kouzelné školky, který nám přinesl pohádky.  Dnes to byla pohádka O Šípkové Růžence. Děti poslouchali se zájmem. Pak jsme podle obrázků zkoušeli pohádku vyprávět znovu, ale samostatně nám to ještě moc nešlo. Před obědem jsme se proběhli u školky. Z posledního sněhu jsme dělali koule a házeli je do dálky.

  Čtvrtek

  Hned po ránu jsme kreslili spodní oblouk a zdobili princezně Růžence šaty. V kruhu jsme si vyprávěli podle obrázků pohádku O Šípkové Růžence. Při cvičení jsme se vypravili do pohádky a zdolávali překážkovou dráhu. Po svačince mezi děti přišel další pohádkový skřítek – Večerníček. Nejprve jsme si ho celého vymalovali a pak jsme mu z papíru skládali čepici. Tu jsme mu nalepili na hlavu. Práce se dětem povedla, avšak skládání papíru musíme ještě trénovat. Před obědem jsme se prošli do vesnice a pozorovali , jak díky sluníčku se sníh mění na vodu.

  Pátek

  Ráno jsme si společně postavili z kostek velký dům a hráli jsme si v něm. Také jsme tuší malovali princeznu. V kruhu jsme hádali hádanky z pohádek. Cvičili jsme podle písničky Ouky, kouky a procvičili v rytmu celé tělo. Naučili jsme se písničku Písnička se zpívá. Než jsme vyrazili na procházku do parku, ještě jsme se podívali na hranou pohádku Hrnečku, vař.

  Pohodový víkend                                                                      Hanka, Katka a Hanka                                                                                                

   

   

  Týden od 8.2. – 12.2. 2021

  Téma: Pečujeme o zdraví

  Pondělí

  Po ránu jsme stavěli z velkých kostek. V ranním kruhu děti vyprávěly zážitky z víkendu. Cvičili jsme s básničkami a naučili se novou básničku: „mytí rukou“, zahráli si pohybové hry: kolo, kolo mlýnské, a bublinu. Po svačině jsme si povídali na téma: jak pečujeme o své tělo. Nejprve pomocí hmatu jsme poznávali ovoce a zeleninu a pak jsme se zaměřili na chuť, kdy jsme některé ovoce i zeleninu ochutnávali. Ven jsme vyrazili do zámeckého parku, kde jsme bobovali a užívali si sněhových hrátek.

  Úterý

  Ráno jsme si postavili dráhu pro auta a skládali puzzle. V kruhu jsme si povídali, co je zdravé na zoubky a co ne. Na cvičení jsme si připravili překážkovou dráhu a pak se seznámili s hrou: koulovaná, která nás moc bavila. Po svačině jsme pracovali s dechem a rozfoukávali barvy, tvořili jsme: „bacila“, poté jsme mu dolepovali oči. Venku jsme si u školky hrály ve sněhových hroudách a koulovali se.

  Středa

  Ráno jsme si pohráli s panenkami a kočárky, stavěli z lega. Pak jsme si povídali, jak ještě můžeme pečovat o své zdraví, tělo. Při cvičení jsme čarovali a měnili se ve zvířátka, napodobovali jejich chůzi. Zahráli si koulovanou a dali si svačinu. Pak jsme zpívali písně: zimní oblečení a další, které známe. U stolečků jsme stříhali zub a přiřazovali co je zdravé a co není.

  Čtvrtek

  Ráno jsme si udělali hostinu v kuchyňce a hráli si na restauraci. V kruhu jsme si povídali, jaký máme doma kartáček, jakou má barvu. Cvičili jsme s písničkami. Zahráli si hru na sochy. Dali si svačinku a povídali si, jak správně čistíme zoubky. Vybarvili jsme si kelímek a k němu nazdobili kartáček. Venku jsme bobovali na kopci u školky.

  Pátek

  Po příchodu do školky jsme prohlíželi obrázkové knihy a hledali v knihách ovoce a zeleninu. V ranním kruhu jsme si povídali, na co se těšíme, až bude volno. Zacvičili jsme si s padákem. Zahráli pohybovou hru na vitamin a bacil. Po svačině jsme si poslechli pohádku: O zlém Bacilu a hodném Vitaminu. Pak jsme se oblékli na ven, a tam jsme bobovali a dováděli na sněhu.

  Přejeme všem klidný a pohodový víkend a v pondělí se budeme opět těšit. Katka, Hanka a Hanka.

   

  Týden od 1. 2. - 5. 2. 2021

  Téma: Moje tělo

  Pondělí

  Ráno jsme si hráli s papírovými cihlami, stavěli jsme z nich domečky a hned je zabydleli i s plyšáky. Ještě jsme stihli vyplnit grafický list, kde jsme přiřazovali oblečení, které oblékáme na jednotlivé části těla. Po přivítání v kruhu jsme si sdělovali zážitky z prožitého víkendu i z návštěvy hor. Při rozcvičce jsme si nejprve rozehřáli celé tělo a potom jsme zdolávali překážkovou dráhu. Nejtěžší byl přeskok přes kostku. Po svačině nás pohádka o sněhulákovi a jeho kamarádu medvědovi uvedla do týdenního tématu, kterým je naše tělo. Uvědomovali jsme si a pojmenovávali jednotlivé části těla a současně je ukazovali na svém těle. Před obědem jsme venku zkoušeli vlastnosti ledu.

  Úterý

  Ráno jsme skládali dřevěné skládanky holčičky i kluka. Při skládání jsme si opakovali názvy jednotlivých částí těla. V kruhu jsme se naučili říkanku Každá ručka a povídali jsme si, co všechno ruce dělají, ale i to, co by dělat neměly. Zacvičili jsme si s plyšáky na hudbu a zahráli hru Na kouzelníka. Po dobré svačince jsme si prohlíželi obrázky s vnitřními orgány těla a seznamovali se tak s jejich funkcí. Na závěr jsme vytvořili z víček obrysy kamrádů. Na procházce v parku jsme se proběhli a zazávodili jsme si.

  Středa

  Dnes jsme si  ráno postavili autodráhu a s autíčky ji projížděli. Také jsme oblékali panenky do zimy a přitom pojmenovávali části těla panenek. V kruhu jsme si povídali o tom, že všechny části těla i orgány máme stejné, ale přesto se od sebe lišíme. Hledali jsme odlišnosti – barva vlasů, očí apod. u kamarádů. Pak jsme si procvičili celé tělo a naučili se novou hru Na čertíka. Naše poznatky o důležitých orgánech těla jsme uplatnili při výtvarné činnosti. Z různých materiálů jsme do obrázku nalepovali nejdůležitější orgány, které se ukrývají v našem těle. Na procházce v parku jsme si všímali změn v přírodě v souvislosti s dešťem.

  Čtvrtek

  Při hře jsme dnes postavili kolem autodráhy z kostek město i les. Ještě jsme společně prohlíželi dětskou encyklopedii s obrázky lidského těla a opakovali názvy částí těla. Děti si pojmy již dobře pamatují a bez pomoci jmenují a poznávají. V kruhu jsme si povídali o tom, co je živé a co ne. Zacvičili jsme si s hudbou a zahráli hru Hlava, ramena.. Po svačině jsme se vrátili k tématu odlišnosti těla kamarádů, opakovali jsme pojmy malý x velký a pak jsme se změřili a srovnali podle naší výšky. Pracovali jsme potom samostatně u stolečků a vybarvovali postavy kluka a holky. Vybarvené jsme je podle čar rozstříhali a pak skládali jako puzzle. Výsledek jsme nalepili na papír. Před obědem jsme se prošli ve vsi  a snažili jsme se v přiměřené rychlosti udržovat správný útvar.

  Pátek

  V ranním kruhu jsme z kouzelné krabice vybírali předměty, poznávali po hmatu a určovali jejich vlastnosti.  Zacvičili jsme si s padákem. Po svačině jsme si povídali o našich smyslech a hráli různé smyslové hry, které naše smysly důkladně procvičily. Před obědem jsme si venku zahráli známé pohybové hry.

   Prožijte pohodový víkend                                                                      Hanka, Katka a Hanka                                                                                                

   

  Týden od 25.1. – 29.1. 2021

  Téma: Počasí v zimě a správné oblékání

  Pondělí

  Po ránu jsme si vyndali puzzle a skládali společně s kamarády. V ranním kruhu jsme si vyprávěli zážitky z víkendu. Zacvičili jsme si s overbally a trénovali házení. Zahráli si pohybovou hru kolo, kolo mlýnský. Po svačině jsme se dali do výtvarné činnosti a vybarvili si čepici temperami podle vlastní fantazie a dolepovali puntíky. Ven jsme šli do parku a po cestě jsme nakrmili sušenými rohlíky kozla, kozu i kůzlátko.

  Úterý

  Ráno jsme navlékali korálky, hráli si s auty. Povídali jsme si, jaké máme počasí v zimě. Zacvičili si na lavičce, přitahování, plazení, udržování rovnováhy. Zahráli si pohybovou hru na rybičky a rybáře. Po svačině jsme si povídali, jak se správně obléknout, když je venku zima. A ještě jsme si stihli vyrobit a nazdobit rukavice. Ven jsme šli do zámeckého parku, kde jsme stavěli malé sněhuláky a dělali sněhové koule.

  Středa

  Po příchodu do školky jsme si zahráli hru na barvičky a prohlíželi obrázkové knihy. V kruhu děti vyprávěly, jaké počasí mají nejraději.  Cvičení bylo s básničkami a protáhli jsme celé tělo. Zahráli si hru na sochy. Po svačině jsme procvičili mluvidla a jazýček s logopedickou pohádku O jazýčku. Procvičovali jsme barvy s pracovním listem šály. Venku jsme si zahráli na babu a hráli si se sněhem.

  Čtvrtek

  Ráno jsme si zahráli hru dobble, kreslili obrázky a prohlíželi knihu o vodnících. V kruhu jsme si zazpívali oblíbené písně. Při cvičení jsme zapojili cviky uvolňovací a protahovací. Zahráli si hru na kočku a myš. Pak na nás čekal pracovní list: oblékáme Kuliferdu, vybírali jsme správné oblečení na ven, když je zima a vybarvovali bez přetahování. Venku v parku jsme střídali běh s pomalou chůzí a pozorovali změny v počasí.

  Pátek

  Po ránu jsme si zkusili obkreslit šablonu postavy a snažili se dokreslit obličej a části oblečení. V kruhu jsme si povídali, na co se těšíme, až bude volno. Na cvičení jsme si připravili překážkovou dráhu. Dali jsme si svačinku a poslechli pohádku: O drakovi a princezně. Ještě jsme si zazpívali písně, které známe a vyrazili ven. Na kopci jsme stavěli malé sněhuláky a koulovali se.

  Přejeme všem klidný víkend a v pondělí se budeme těšit. Katka a Hanka

   

  Týden od 18. 1. - 22. 1. 2021

  Téma: Zvířátka v zimě

  Pondělí

  Ráno po příchodu do školky jsme společně stavěli z papírových cihel město a k tomu pro auta autodráhu. V kruhu jsme se poznali s novou holčičkou a  navzájem se představili. Zopakovali jsme si naše pravidla. Potom jsme se dali do cvičení podle říkanek s pohybem na téma Zima. Po svačině jsme rozlišovali a třídili předměty na malý – větší -největší nebo velký – menší – nejmenší. Nejlépe to šlo na sněhulákovi. Před obědem jsme si užili bobování na kopci.

  Úterý

  Ráno jsme malovali sněhuláka a při tom opakovali velikosti koulí. Sněhuláci se nám moc povedli. V kruhu jsme vzpomínali na víkend a těšili se na další. Zacvičili jsme si se šátky a zahráli hru Na barevné domečky. Po dobré svačince jsme si poslechli pohádku O hladovém vrabci a povídali si, jak se v zimě staráme o ptáčky. Poznávali jsme nejčastější návštěvníky krmítek a vyplňovali grafický list Co zobají ptáčci v zimě. Potom jsme se rychle oblékli a zase vyrazili s boby na kopec.

  Středa

  Dnes jsme si nejvíc hráli v kuchyňce a s panenkami, ale také jsme kreslili a skládali dřevěné skládanky. V ranním kruhu jsme hádali hádanky se zimní tématikou a také hádanky vymýšleli. Zacvičili jsme si s papírovými kostkami a zahráli hru Na ježka. Po svačině jsme zpívali známou písničku Sněhulák a Huboval vrabčák a ke zpěvu se i doprovodili na dětské rytmické nástrojky. Dětem se činnost líbila a tak jsme pokračovali ve zpěvu a tanci na novou písničku Fouká vítr. Na procházce jsme v parku hledali krmítka pro ptáčky a nasypali tam slunečnicová semínka.

  Čtvrtek

  Ráno při hře Na hostinu jsme zkoušeli nejen správně prostřít, ale i chovat se u jídla. V kruhu jsme cvičili mluvidla a vrátili se ke hře Na hádanky, která se dětem moc líbila. Při protažení celého těla jsme cvičili správné reakce na signál i slovo. Po svačině jsme pracovali s netradičním materiálem – vatou a dřevěnými dřívky a poznávali jejich vlastnosti. Tvořili jsme pro ptáčky krmítko. Do něho jsme vybarvili ptáčky a „nasypali“ semínka (tečky fixou). Při pobytu venku jsme došli až ke kozám a společně je nakrmili.

  Pátek

  Ráno jsme si prohlíželi dětské časopisy a řešili úkoly, které zde pro nás byly.  Ještě jsme si stihli vyplnit grafický list a vyřešit jednoduché bludiště. V kruhu jsme si povídali  o tom, jak se děti starají o zvířátka a ptáčky v zimě. Dostali jsme novou lavičku na cvičení a tak jsme ji hned vyzkoušeli. Děti byly nadšené a cvičení se jim dařilo. Před procházkou jsme si povídali o zvířátkách v přírodě, jak přečkávají zimu, která zvířátka ji radši  prospí a které musíme, stejně jako ptáčky, také dokrmovat. Před obědem jsme došli ke krmelci se podívat, co mají zvířátka nejradši. Také jsme poznávali vlastnosti ledu a klouzali se.                                    

  Užijte si společné chvíle a v pondělí se zase uvidíme                               Hanka a Katka                                                                               

   

  Týden od 11.1. – 15.1. 2021

  Téma: Zimní hry a sporty

  Pondělí

  Ráno jsme skládali puzzle, stavěli stavby z velkých kostek a vařili v kuchyňce. V kruhu děti vyprávěly, kde byli o víkendu, co všechno zažily. Zacvičili jsme si rozcvičku pro želvičky a zahráli hru na bublinu. Po svačině jsme si povídali o zimních sportech, a co všechno můžeme dělat, když napadne sníh. Venku jsme se prošli k rybníku a pozorovali cestou zamrzlé kaluže a také led na rybníku.

  Úterý

  Po příchodu do školky jsme navlékali korálky, hráli si s kočárky a panenkami, jezdili autíčky. V kruhu jsme se bavili na téma: co nejraději dělám venku. Na cvičení jsme si připravili překážkovou dráhu s balančním hadem, tunelem, masážními podložkami a kruhy. Dali jsme si svačinku a pak jsme se seznamovali s písní: Huboval vrabčák na zimu, zazpívali jsme si jí s pianem a šlo nám to krásně. Venku jsme vyzkoušeli kopec u školky a běhali nahoru a dolů. Také jsme kreslili klacíky do padajícího sněhu.

  Středa

  Pohráli jsme si s plyšáky a v domečku, skládali ze stavebnice. V kroužku děti vyprávěli, kdo s nimi bydlí doma. Cvičení bylo motivované: lyžaři a bruslaři. Ještě jsme si zahráli hru na sněhové vločky. Pak jsme se dali do výtvarné činnosti: vybarvovali jsme, dokreslovali, lepili i stříhali a nakonec nám vznikli krásní lyžaři nebo bruslaři. Na procházku jsme šli do zámeckého parku, cestou jsme se klouzali na ledových cestičkách.

  Čtvrtek

  Skládání lega, dráha z dřevěných kolejí a mašinky, kreslení, puzzle. V kruhu jsme se učili básničku s pohybem: na saních a také si vysvětlovali, co některá slova znamenají. Zacvičili jsme si s písničkou sněhulák a zahráli hru: na ledových krách. Po svačině jsme si nazdobili brusli, každý podle své fantazie, pracovali jsme s inkoustem a zmizíkem. Nejlepší část dne byla venku, když jsme bobovali v zámeckém parku a parádně jsme si to užili.

  Pátek

  Po ránu jsme si prohlíželi obrázkové knihy, hráli domino a postavili dráhu pro autíčka. V ranním kruhu jsme si povídali o zážitcích z bobování. Cvičili jsme s šátky a zahráli si hru: tref trpaslíka sněhovou koulí. Potom jsme si zahráli pohádku: O Sněhurce a sedmi trpaslících. Zkoušeli jsme si zapamatovat jejich jména. Venku jsme dováděli ve sněhu a dali koulovanou.

  Přejeme všem pohodový víkend a v pondělí se budeme na všechny těšit. Katka a Hanka

   

  Týden od 4. 1. - 8. 1. 2021

  Téma: Tři králové

  Pondělí

  Všichni jsme se po vánočních svátcích na sebe moc těšili. Od příchodu do školky, během her i v komunitním kruhu děti sdělovaly své zážitky a především to, co našli pod stromečkem. Před svačinou jsme si zacvičili podle dětských písniček a při tom trénovali správné reakce na pokyn či signál. Dětem se to dařilo. Při řízené činnosti jsem si povídali o příchodu tří králů, děti se dozvěděly jejich jména i to, čím Ježíška obdarovali. Také se seznámily s tradicí tříkrálového koledování. Před obědem jsme se šli projít do vsi a prohlíželi si vánoční výzdobu domů.

  Úterý

  Po ránu jsme vyplňovali grafický list novoroční ohňostroj a navzájem si sdělovali své zážitky. V kruhu jsme se opět vrátili k prožitým vánocím. Některé děti dokonce donesly ostatním ukázat, co dostaly pod stromeček. Při cvičení jsme se proměnili ve hvězdičky a procvičili si celé tělo. Po svačině jsme naučili písničku My tři králové. Na procházce do vesnice jsme na domech hledali značky tří králů, kteří tady koledovali.

  Středa

  V ranním kruhu jsme si opakovali, co víme o třech králích, zazpívali písničku a vzpomínali na značky koledníků na domech. Zacvičili jsme si podle hudby a na závěr si zatančili dětmi oblíbený Čertí tanec. Po svačině jsme lepili obrázek tří králů. Děti pracovaly podle pokynů a práce se jim moc povedly. Před obědem jsme si v parku dávali závody v běhu.

  Čtvrtek

  Ráno jsme si pohráli a po hře jsme upevňovali šetrný úklid hraček na správné místo. Děti chválím, protože jakmile zazvoní zvoneček k úklidu, všichni bez odkladu začnou uklízet. V kruhu bylo dnes téma: sníh, mráz a hry se sněhem. Děti byly z čerstvě napadaného sněhu nadšené a povídaly a povídaly. Potom jsme si zacvičili. Podle hudby jsme představovali tři krále a procvičili nejen chůzi se správným držením těla, ale i přímivá cvičení. Na závěr jsme naučili hru „Na krále“. Po svačině jsme vyráběli královské koruny. Při jejich zdobení jsme vybírali velké, menší a nejmenší „kameny“ na ozdobu. S vyrobenými korunami jsme si potom pohráli. Před obědem jsme na louce nejprve z různě velikých koulí postavili sněhuláky a pak jsme se pořádně koulovali.

  Pátek

  Ráno jsme si mezi hrou ještě stihli vyplnit grafický list, kde jsme hledali stejnou královskou korunu. V kruhu jsme zkoušeli luštit zimní hádanky. Zacvičili jsme si se šátky. Při hře „Na jelena“ jsme trénovali hod na cíl. Po svačině jsme si poslechli pohádku „O princezně na hrášku“ a potom jsme ji znovu pro všechny vypravovali. Při pobytu venku jsme na kopečku trochu bobovali.

                                                  

   Příjemný víkend                                 Hanka, Katka a Hanka                                                                                 

   

  Týden od 14. 12. - 18. 12. 2020

  Téma: Předvánoční čekání

  Pondělí

  Dnes jsme se ráno v kruhu přivítali. Potom jsme si povídali o tom, co jsme dělali o víkendu a jak se doma připravují na vánoce. Zacvičili jsme si na písničky pro besídku Čertí tanec a Sněhuláci. Dětem se velmi líbí a tancovali by stále. Po svačině děti vyslechly pohádku o Ježíškovi a společně jsme si popovídali o vánočních tradicích. Poslechli jsme si některé známé koledy. Dětem se nejvíce líbila Pásli ovce valaši, kterou jsme se nakonec naučili. Před obědem jsme potom v parku trénovali chůzi po nakloněné rovině.

  Úterý

  Ráno jsme si společně pohráli v kuchyňce a v domečku. V kruhu jsme si povídali, co by si přáli od Ježíška. Potom jsme si protáhli těla při svižné rozcvičce. Po svačině jsme začali vyrábět z papíru dáreček – andělíčka. Nejvíce dětem dělalo problém skládání sukničky. Nakonec, některé s pomocí, úkol zvládli. Na procházce jsme zamířili do parku a zdolávali přírodní překážkovou dráhu.

  Středa

  Dnes konečně nastal ten kouzelný den. Ve slavnostním oblečením děti rozechvěle očekávaly Ježíška. Nejprve jsme pro rodiče předvedli, co jsme se naučili. Bohužel bez diváků, jen pro natáčení videa. Vystoupení se dětem povedlo, a proto je čekala odměna v podobě dárků. Nadšeně trhali obaly a projevovali radost, když se pod papírem objevila nová hračka. Největší úspěch u holčiček, ale i u kluků sklidil kočárek pro panenky a stavebnice Seva. Vůbec se od hraček nemohli odtrhnout. Procházku jsme neošidili. S odpadem – obaly od dárků, jsme došli ke kontejnerům a správně roztřídili, kam který odpad patří.

  Čtvrtek

  Ráno si děti pohrály s novými hračkami. V kruhu jsme vzpomínali, co přinesl Ježíšek do školky. Zacvičili jsme si s novými papírovými cihlami a děti se moc snažily. Po svačince jsme se učili písničku Vánoce a také si o nich popovídali. Před obědem jsme v parku „hráli“ Na závody a cvičili jsme běh v přírodním terénu.

  Pátek

  V ranním kruhu jsme vzpomínali, co jsme tento týden zažili, co se nám nejvíc líbilo a proč. Cvičili jsme s padákem, který nám přinesl Ježíšek a dětem se to moc líbilo. K vánocům patří mimo jiné i kapr, proto jsme po svačině lepili kaprovi šupiny a barvou zdobili ploutvičky. Dětem se práce dařila a bavila je. Před obědem jsme se prošli po louce a zahráli si pohybové hry.

                                                  

   Klidný a pohodový poslední adventní víkend                                  Hanka, Katka a Hanka                                                                                 

   

  Týden od 7.12. – 11.12.

  Téma: Besídka pro rodiče

  Pondělí

  V ranním kruhu jsme se přivítali naší básničkou. Povídali jsme si zážitky z víkendu, u koho byl Mikuláš a co mu přinesl. Zacvičili jsme si honky, tonky rotaci a pořádně se zasmáli. Zahráli si pohybové hry: na mrazíka, „dobrý den, pojďte ven“. Po svačině jsme trénovali tvary: kruh, trojúhelník a čtverec a hledali ve třídě hračky podobných tvarů. Poskládali jsme si stromeček z tvarů a seznámili se s básničkou: vánoční stromeček. Ven jsme vyrazili do parku, střídali jsme chůzi a běh, a také jsme se pohoupali na houpačce.

  Úterý

  Ráno jsme si zahráli pexeso a domino. Postavili dráhu pro auta. V kroužku jsme si povídali na téma: oblíbená písnička a některé písničky si zazpívali. Zacvičili jsme si s básničkami. Zahráli hru: čarodějův taneček. Po svačině jsme tvořili u stolečků – ozdobičku na stromeček, dětem se moc povedla a visí na nástěnce. Ven jsme se prošli cestou kolem pole, hráli si s klacíky a vyprávěli, co si přejeme od Ježíška.

  Středa

  Při ranních hrách jsme vařili v kuchyňce, navlékali korálky a skládali velké puzzle. V kruhu jsme si povídali na téma: s čím doma pomáhám. Cvičení bylo na písničku sněhulák. Pohybová hra: na bublinu. Po svačině jsme společně ozdobili stromeček a dětem se moc povedl, vypadá krásně, chvilku jsme u něho poseděli a užívali vánoční atmosféry. Venku jsme byli v parku, kde jsme hráli na babu. Po příchodu ke školce jsme ještě poslali přání Ježíškovi.

  Čtvrtek

  Ráno jsme si pohráli v domečku, postavili koleje a mašinky. V kruhu jsme si povídali, jak se doma připravujeme na Ježíška. Cvičení bylo s básničkami a písničkami: o čertech a Mikuláši. Po svačince jsme nacvičovali na besídku, tančili jsme a zpívali, děti jsou opravdu šikovné a šlo jim to nádherně. Pak jsme šli na procházku po okolí, došli se podívat na vánoční stromeček a pozorovali výzdobu v oknech.

  Pátek

  Po ránu jsme si prohlíželi knihy. Kreslili obrázky u stolečků. V kruhu děti povídaly, s čím si nejraději hrají. Na cvičení byla překážková dráha. Pohybová hra: kolo, kolo mlýnský. Po svačině jsme se opět dali do nácviku na besídku pro rodiče, kterou Vám příští středu natočíme. Už se všichni moc těšíme. Ven jsme šli do parku, kde jsme si zahráli pohybové hry, na kočku a myš, …

  Přejeme všem klidný a pohodový víkend a v pondělí se opět budeme těšit.

   Katka, Hanka, Hanka

   

  Týden od 23.11. – 27.11.

  Téma: Ptáci

  Pondělí

  Při pondělku jsme se přivítali naší básničkou s pohybem a vyprávěli si zážitky z víkendu. Při ranním cvičení jsme se řídili signálem na bubínek, který určoval změnu cviků, sedy, lehy, poskoky, skoky snožmo,… Pohybová hra byla: židličkovaná. Dali jsme si svačinku, pak jsme se seznámili s novou písničkou: Vlaštovičko leť. Lítali jsme po třídě jako vlaštovky a zpívali s pianem. Venku jsme si pořádně užili házenou s listím, lítalo všude kolem nás, děti v něm běhaly a vyhazovaly ho do vzduchu.

  Úterý

  Pohráli jsme si se stavebnicí, postavili farmu pro zvířátka a chvilku vařili i v kuchyňce. V kruhu jsme si zahráli logopedickou hru: říkej se mnou a procvičili mluvidla. Cvičení bylo s básničkami. Pohybová hra na ptáčky. Po svačině jsme se dali do vybarvování vlaštovek a povídání o tom, kam ptáci odlétají. Pak nás čekala procházka do zámeckého parku, kde jsme běhali a prohlíželi obrázky u stezky.

  Středa

  V ranním kruhu jsme zkusili hádat podzimní hádanky, dětem to šlo skvěle. Na cvičení jsme zařadili cviky rovnováhy a zahráli si hru: na sochy. Pak si děti vyrobily vánoční ozdobičku, kterou si mohou doma pověsit, a trénovaly uzel a šikovné prstíky. Potom následovala procházka do lesa, kde jsme hledali klacíky a hráli si s nimi.

  Čtvrtek

  Ráno jsme kreslili stromeček a pořádně jsme si ho nazdobili. V kroužku jsme si ukazovali, jak správně si mýt ruce, pomocí básničky. Zacvičili jsme si se stuhami a zahráli pohybovou hru: „dobrý den, pojďte ven.“ Po svačině jsme hledali ve třídě malé a velké věci a zkoušeli rozlišovat vyšší x nižší, pak jsme si u stolečků vybarvili pracovní list, kde jsme určovali tyto pojmy. Ven jsme šli do zámeckého parku, objevovali jsme nové cesty a zahráli si na babu.

  Pátek

  Po ránu jsme si prohlíželi knihy a hledali obrázky ptáčků. Poskládali jsme veliké puzzle Ferdy mravence a zahráli si domino. V ranním kruhu jsme si zazpívali písničky, které známe, šlo nám to krásně, děti jsou šikovné a hodně si pamatují. Zacvičili jsme si honky, tonky rotaci a protáhli některé části těla. Po svačině jsme si poslechli pohádku o čertíkovi a povídali si o ní, co všechno si pamatujeme. Na procházku jsme vyrazili k lesu, kde jsme cestou zastavili u poníka a dali mu sušené rohlíky a jablíčko.

  Přejeme klidný a pohodový víkend a v pondělí se budeme těšit. Katka, Hanka a Hanka

   

  Týden od 16. 11 - 20. 11. 2020

  Téma: Barevné listí

  Pondělí

  Celé ráno jsme si prohlíželi knížky. Podle obrázků jsme poznávali písničky a říkadla a hned jsme si je zopakovali. Děti rády zpívají, takže písničky nás pak provázely celým dnem. Bylo jedno, jestli to bylo při hře, nebo v šatně při oblékání či venku na procházce. Tradičně jsme se v kruhu přivítali a pak jsme si povídali o tom, jaké hračky máme doma i ve školce. Jak je důležité  nejen se k nim dobře chovat, ale také je uklízet na správné místo. Zacvičili jsme si při hudbě s barevnými kroužky a na závěr si zahráli hru Na kočku a myš. Po svačině děti pohádka O stromečku navedla na týdenní téma. Děti se seznámily s pojmy listnatý a jehličnatý strom a s jejich charakteristickými rysy. Také se dozvěděli, jakými barvami maluje podzim listí a podle barev ho třídili. Na procházce jsme sbírané listy třídili podle barev, velikosti a tvaru.

  Středa

  Dnes jsme si po přivítání v kruhu povídali o tom, jak jsme prožili včerejší volný den. Celé tělo jsme si procvičili při hře Na kouzelníka, kdy jsme se měnili v různá zvířátka. Zakončili jsme cvičení oblíbenou hrou Na slepičky.  Po svačině jsme se proměnili na Podzim, který nestihl vybarvit všechny listy na stromech. Nasbírané listy jsme malovali barvami a ty jsme otiskávali na bílé listy. Při procházce kolem rybníka jsme pozorovali rybáře a dokonce jsme se dočkali i úlovku.

  Čtvrtek

  Ráno jsme si hráli Na kuchaře a také skládali oblíbené puzzle. Podle zájmu dětí jsme jsme skládali, stříhali a lepili různě tvarované listy. Byl to náročný úkol, zvláště stříhání, ale nakonec i s tím si děti poradily. V kruhu jsme se naučili básničku Padá listí. Zacvičili jsme si podle hudby a učili se na pokyn zastavit pohyb. Po svačině jsme poznávali známé písně podle melodie, hrané na klavír. To byl pro děti velký oříšek. Potom jsme se učili písničku Listopad a zkusili vyjádřit melodii pohybem. Před obědem jsme se šli projít cestou do polí. Podle stop v terénu jsme určovali, kdo tu před námi šel nebo jel.

  Pátek

  Dnes jsme při hrách zkoušeli z víček postavit stromy, listy i domy. V kruhu jsme cvičili mluvidla a opakovali říkadla. Při cvičení jsme tentokrát zdolávali překážky lezemím, prolézáním i přelézáním. Než jsme šli na procházku, tak jsme tvořili z papíru podzimní strom i s barevnými listy. Zaměřili jsme se na čistotu při lepení a na správné reakce na pokyn. Před obědem jsme v parku hledali listnaté a jehličnaté stromy.

                                                 

  Týden od 9.11. – 13.11.

  Téma: Dráček letí

  Pondělí

  V ranním kroužku jsme si vyprávěli jako obvykle zážitky z víkendu. Zacvičili jsme si: „Honky tonky rotaci“ a pořádně se u toho zasmáli. Zahráli jsme si hru: dračí doupě. Po svačině jsme se seznámili s novou písničkou: Vyletěl si pyšný drak. Děti jsou moc šikovné a hned se naučily první sloku. Písničku jsme trénovali s pohybem i s pianem. Ven jsme vyrazili do zámeckého parku, kde jsme pozorovali stromy a jejich listy.

  Úterý

  V ranním kruhu jsme si procvičili mluvidla s logopedickou pohádkou: Jak šel jazýček na výlet. Při cvičení jsme zařadili cviky uvolňovací a protahovací, s básničkami si protáhli některé části těla. Pohybová hra byla: Na mráček a sluníčko. Dali jsme si svačinku a začali vyrábět u stolečků draka na špejli. Děti tvořily podle instrukce a dolepovaly různé části, dráčkové se povedli. Při procházce venku jsme se stavili za zvířátky v parku a nakrmili je sušenými rohlíky.

  Středa

  V kruhu jsme si povídali legendu o Svatém Martinovi. Popřáli k svátku našemu kamarádovi Martínkovi. Při cvičení jsme trénovali běh, skoky, poskoky, lezení, plazení, a jiné. Zahráli si hru: Martin na bílém koni. Při hlavní činnosti jsme se seznámili s básničkou: „papírový drak“ a tvořili ve skupinkách draky z víček. Venku jsme prozkoumali novou cestičku kolem parku, pak jsme přelézali přes lano a hráli pohybové hry: na koníky.

   

  Čtvrtek

  Ráno jsme si zahráli pexeso, poskládali jsme puzzle s krtečkem. V ranním kruhu jsme si zazpívali písničky, které známe. Na cvičení jsme si připravili překážkovou dráhu z balančního hada, kruhů a dřevěných tyčí. Zkoušeli jsme udržovat rovnováhu a protáhli si celé tělo. Po svačině jsme se dali do kreslení dráčka, pracovali jsme s křídami a temperovými barvami. Venku jsme střídali pomalou a rychlou chůzi a zaběhali si u pole.

  Pátek

  Po ránu jsme si vybarvili omalovánku, hráli domino a stavěli z velkých kostek. V kroužku jsme povídali, co se nám líbí na podzimu. Zacvičili jsme si s prvky jógy – pozdrav slunci a zahráli si pohybovou hru na kočku a myš. Po svačině jsme si poslechli čtenou pohádku: „Proč se draci smějí?“ Ven jsme vyrazili na polní cestu, kde si děti hrály s klacíky, sbíraly různé lístečky a zkoumaly jejich tvary.

   

  Týden od 2. 11 - 6. 11. 2020

  Téma: Podzimní počasí

  Pondělí

  Po ránu jsme si dost vyhráli a ještě jsme stihli v grafickém listu trénovat kreslení spodního oblouku při říkance Houpy, kroupy. V kruhu jsme se nejdříve přivítali naší vítací básničkou a pak už jsme vzpomínali, co jsme všechno dělali o víkendu doma. Při cvičení jsme si hráli Na déšť a naučili se novou říkanku s pohybem Dešťové kapičky. Po svačině děti pozorně shlédly pohádku O mráčku, hranou prstovými loutkami. Potom jsme si společně povídali o počasí a dozvěděli se, co znamenají některé pojmy označující podzimní počasí. Na procházku jsme zamířili do parku a sbírali hezky zbarvené listy.

  Úterý

  Ráno jsme si stavěli ze stavebnic, ale i skládali nové puzzle s krtečkem. Ty nás teď hodně baví. Jsou sice těžší, ale my jsme šikulky a určitě je brzy zvládneme skládat bez pomoci. Ještě jsme si tiskátky ozdobili boty do deště – gumáky, které budem lepit do obrázků. V kruhu jsme si zahráli pohádku O mráčku a zopakovali „meterologické označení stavu počasí“. Děti nezapomněly a správně označovaly počasí. Zacvičili jsme si s plyšáky na známé dětské písničky. Po svačině jsme si hráli s barvou a zkoušeli brčky rozfoukávat „kaluže“ jako vítr. Stále cvičíme správný nádech a výdech. Před obědem jsme se šli projít do parku a cestou si zpívali oblíbené písničky.

  Středa

  Dnes ráno jsme si všichni hezky pohráli s auty, vláčky a zvířátky. Ještě jsme stihli vybarvit omalovánku deštníku. V kruhu jsme procvičovali hlásku F a učili se říkanku Fouká, fouká. Potom jsme si zahráli Na kouzelníka a měnili se na různá zvířátka. Těla jsme si protáhli při známých říkankách s pohybem. Po svačině jsme si hráli Na divadlo a připomněli jsme si, jak se v divadle chovat a kolikrát se před divadlem zvoní. Na programu byla dnes pohádka O třech prasátkách. Děti pohádka zaujala, celou dobu zaujatě poslouchaly a poté pohádku správně reprodukovaly. Na procházce k lesu jsme se učili přiměřeně rychlé chůzi ve skupince.

  Čtvrtek

   V ranním kruhu jsme si opakovali říkanku Fouká, fouká a další známé básničky. Zacvičili jsme si se stuhami a na závěr zahráli hru Na slepičky.  Protože si celý týden povídáme o počasí na podzim, po svačině jsme nafoukanou barvou zdobili dešťové kapičky. Děti tato nová technika moc bavila. Před obědem jsme se šli projít k lesu a obdivovali, co všechno umí podzim vymalovat.

  Pátek

  Po příchodu do školky jsme nejprve ráno kreslili do grafického listu déšť – rovné přerušované čáry a pak už jsme si společně hráli. Ráno jsme si v kruhu připomněli, co jsme tento týden všechno dělali a  co se naučili. Při cvičení jsme zdolávali překážkovou dráhu z tunelů, a to nejen chůzí, ale i během a skokem. Po dobré svačince jsme se naučili novou písničku Mráček pláče a doprovodili jsme se hrou Na tělo i dětskými hudebními nástroji. Na procházku jsme šli k rybníku a pozorovali život kolem něj.

   

  Užijte si víkend ve zdraví                                                      

                                                                                        Hanka, Katka a Hanka


   

  Týden od 26.10. – 30.10.

  Téma: Dary a barvy podzimu

  Pondělí

  Po ránu jsme si pohráli s velkými kostkami, stavěli jsme hrady a letadla. V kruhu jsme si vyprávěli zážitky z víkendu. Připomněli si bezpečnostní a hygienická pravidla, správné mytí rukou. Při cvičení jsme cvičili cviky uvolňovací a protahovací a také cviky na rovnováhu. Zatančili jsme si s písničkami a zahráli hru na sochy. Po svačince jsme si vyprávěli o podzimu a pak jsme si vyrobili houbu a šnečka. Pracovali jsme s klovatinou a vodovými barvami. Venku jsme se vydali na výpravu za kozou, kozlem a kůzlátkem. Po cestě zpátky jsme si užili hrátky s listím.

  Úterý

  Ráno jsme si vybarvili halloweenské sádrové postavičky fixami. Při ranním kruhu jsme si zpívali písničky, které už umíme a hráli na dřívka do rytmu. Při cvičení jsme si protáhli celé tělo s prvky jógy. Zahráli si hru: liška spí v noře. Po svačině jsme trénovali správný úchop tužky, cviky na uvolnění ruky, doplňovali pracovní listy, jednotažku a babiččino pletení. Venku jsme prozkoumali novou cestu, kolem lesa a velkého rybníka.

  Čtvrtek

  Při ranním hrách jsme navlékali korálky, stavěli puzzle a hráli si s plyšáky. V kroužku jsme si procvičili mluvidla s logopedickou básničkou. Cvičili jsme s overbally, to děti moc bavilo, zkoušeli jsme si házet ve dvojicích, dětem to šlo krásně. Pohybovou hru jsme si zahráli na mráček a sluníčko. Dále jsme tvořili u stolečků podzimní strom s barevnými lístky. Venku jsme byli na procházce po okolí a trénovali chůzi ve dvojicích.

  Pátek

  Po ránu jsme prohlíželi knihy a hledali podzimní obrázky. V kroužku jsme si opakovali, co už víme o podzimu. Na cvičení jsme si připravili naši oblíbenou překážkovou dráhu. Po svačině jsme si přečetli pohádku: O červené Karkulce a děti ji zkusily převyprávět. Vybarvili jsme si obrázek k pohádce, a vyrazili ven na procházku, po cestě jsme pozorovali stromy a tvary jejich listů a zkoušeli si zapamatovat jejich jména.

  Přejeme pohodový a odpočinkový víkend. Katka, Hanka a Hanka.

   

  Týden od 19.10. - 23. 10. 2020

  Téma: Podzim na poli

  Pondělí

  Při pondělku jsme se v kruhu tradičně přivítali. Pak už jsme vzpomínali, co jsme dělali o víkendu a s čím si doma nejraději hrajeme. Zacvičili jsme si na dětské písničky a trénovali správnou reakci na slovo nebo na domluvený signál. Po svačině jsme si podle obrázků opakovali, co se děje na podzim. Děti se dobře orientují a správně reagovaly. Vyprávěli jsme si, co všechno se sklízí na poli. Potom již jsme „sbírali“ brambory, třídili je podle velikosti na malé a velké a vzpomínali, co všechno se z brambor vaří k jídlu. Na procházku jsme se vydali k polím, abychom zjistili, jak jsou připraveny na zimu.

  Úterý

  Ráno jsme si pohráli s vláčkodráhou a  také trénovali grafické zobrazení brambory (oválu).  V kruhu jsme procvičovali výslovnost hlásky B a naučili se básničku Brambora. Tuto básničku jsme pak při cvičení doprovodili pohybem a zacvičili si i na jiná říkadla. Po svačině jsme se naučili písničku Jedna, dva, tři a doprovodili se na dětské hudební nástrojky. Před obědem jsme vyrazili do aleje a sbírali jsme šípky.

  Středa

  V kruhu jsme opakovali známá říkadla a připomněli jsme si, o čem si od pondělí povídáme. Potom jsme si protáhli celé tělo na Šlapu si to do školky a zacvičili si s kroužky. Po svačině jsme malovali brambory a snažili jsme se vyplnit celou plochu „pytle“. Děti práce s barvami velmi baví a je to znát i na výsledných výtvorech. Na procházce v parku jsme se nejen prošli, ale i proběhli na čerstvém vzduchu. Sebranými klacíky jsme kreslili do písku obrázky.

  Čtvrtek

  Hned po ráno jsme stříhali podle nakreslené linie dýni. V pátek ji potom dozdobíme. V kruhu jsme si poslechli pohádku o princezně a také se o ní naučili básničku. Podle pohádky a básničky jsme pak cvičili. Nejvíc se nám líbilo skákání v pytlích, které zakončilo naše cvičení. Po svačině jsme potom bramborovými tiskátky zdobili šaty pro princeznu. Před obědem jsme se prošli v aleji a cestou jsme si zpívali známé písničky.

  Pátek

  Dnes jsme se všichni těšili na Dýňový den. Nejprve jsme ráno dozdobili naši dýni ze včerejška. V kruhu  jsme si pak povídali o Halowenu, co k němu patří a taky trochu o strašidlech a čarodějích. Potom jsme si zacvičili ve dvojicích s míčky – našimi dýněmi. Po svačině jsme si nejprve zahráli různé sluchové hry, taky si trochu zasoutěžili a pak už jsme společně dlabali dýni a tvořili strašidlo. Moc jsme si to užili. Před obědem jsme se šli provětrat do přírody a vybírali krásně zbarvené listy.

   

  Užijte si hezký víkend s vašimi dětmi a v pondělí se budeme zase těšit

                                                                                                                           Hanka, Katka a Hanka

   

  Týden od 12.10. – 16.10.

  Téma: Podzim v lese, Lesní zvířátka

  Pondělí

  V ranním kruhu jsme se přivítali a vyprávěli si zážitky z víkendu. Zacvičili si honky tonky rotaci a protáhli tak všechny části těla. Zahráli si pohybovou hru na sochy. Po svačině jsme se seznámili s písničkou: „Běží liška k Táboru“, a nacvičovali ji s pohybem i pianem. Ven jsme vyrazili na zahradu, abychom si naposledy užili sluníčka a prolezli herní prvky a pohoupali se.

  Úterý

  Ráno jsme prohlíželi knihy a hledali lesní zvířátka. V kruhu jsme si zazpívali písně, které už známe. Děti jsou šikovné a krásně zpívají. Při cvičení jsme si zahráli na zvířátka a napodobovali jsme jejich pohyby. Zahráli si hru: Na bublinu. Dali si svačinku a připravili se na tvoření, skládali jsme z papíru, dokreslovali a dolepovali, z papíru se nám povedla krásná Lištička, visí na nástěnce. Při procházce jsme pozorovali barvy podzimu.

  Středa

  Ve středu jsme navlékali korálky, hráli domino a skládali puzzle. V kroužku jsme si povídali o lesních zvířátkách, určovali jejich barvu a napodobovali zvuky. Na cvičení jsme si připravili překážkovou dráhu a děti to moc bavilo. Zahráli si hru na domečky. Po svačině jsme si poslechli pohádku: „O Koblížkovi“, děti si ji s plyšáky také zkusily zahrát, byly úžasné. Venku jsme nacvičovali chůzi ve dvojicích, střídali rychlou a pomalou.

  Čtvrtek

  V kruhu jsme se seznámili s novou básničkou Lištička. Cvičili jsme s kruhy, cviky protahovací i uvolňovací. Zkoušeli jsme házet kruhy na určené místo a procvičovali hod horním obloukem. Připravili jsme si obrázky k pohádce o Koblížkovi a trénovali paměť a pozornost při sestavování správné posloupnosti příběhu. Venku jsme byli na louce a sbírali kaštany a běhali kolem stromů.

  Pátek

  V kruhu jsme si procvičili mluvidla a pověděli logopedickou říkanku. Cvičili jsme s šátky a zahráli si na lesní skřítky. Dali jsme si svačinku a na koberci jsme skládali z víček. S kamarády děti zkoušely stavět stromy, zvířátka, domky i kytky z různě barevných víček. Ven jsme šli do parku za zvířátky, kozou, kozlem a kůzlátkem.

  Týden se nám vydařil a budeme se těšit na ten další. Přejeme klidný a pohodový víkend. Katka, Hanka a Hanka

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy