TÝDENÍČEK

  Týden od 20.1. – 24.1. 2020

  Téma: Moje tělo

  Pondělí

  V pondělí jsme se všichni v kruhu přivítali našimi vítacími básničkami a společně vyprávěli o prožitém víkendu i o pobytu na horách. Rozcvička byla v duchu písničky „Šlapu si to do školky“ a celé nás dostatečně rozehřála. Po svačině jsme se podle obrázků seznámili s jednotlivými částmi těla, jejich názvy a funkcí, vycházeli jsme při tom z vlastního těla. Prakticky jsme si hledali jednotlivé části na svém těle. Výborně jsme si je potom procvičili při básničce „Zatleskáme, zamotáme“. Na vycházce v parku jsme si společně zahráli oblíbené pohybové hry.

  Úterý

  Ráno jsme potom dokreslovali do obrázku svůj obličej a bylo vidět, že to je pro děti zajímavé téma. I v ranním kruhu i při cvičení jsme se opírali o zkušenosti dětí a pomocí hry jsme procvičili nejen zrak, ale i celé tělo. Po svačině jsme se učili novou písničku „Kdo má“. Děti velice rády zpívají a „muzicírují“. Při rytmizaci i zpěvu jsme zase zapojovali jednotlivé části těla a spojovali je s pohybem do rytmu. Vzhledem k tomu, že mráz i jinovatka vydržely celé dopoledne, opět jsme je využili k pokusům. Na vycházce k rybníčku jsme zkoušeli pevnost ledu a všímali si, co dovede jinovatka.

  Středa

  Děti velice rády skládají puzzle. Ve středu ráno jsme aktuálně vybrali dřevěné puzzle s lidským tělem a opakovali jednotlivé části těla. V ranním kruhu jsme pomocí „Kouzelného košíku“ procvičovali hmat a zrak a poznávali předměty. Před svačinou jsme si zacvičili se stuhami a zahráli novou hru „Na slepičky“, kde jsme hádali, který kamarád chybí. Užili jsme si při tom hodně smíchu. Minulý týden jsme stříhali nůžkami dle nakreslené čáry. Proužky papíru jsme dnes využili pro sestavení panáčka. Procvičili jsme si tvoření, lepení, stříhání i dokreslování. Po dokončení prací jsme si pomocí her procvičili jednotlivé smysly a zahráli „Hlava, ramena“. Na procházce v parku jsme zkoušeli kreslit klacíky do písku.

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme se přivítali naší básničkou. Zahráli jsme si hru: „Přebíhanou“ na upevnění a zopakování jmen dětí. Při cvičení jsme zařadili protahovací a uvolňovací cviky s básničkami a ještě potrénovali hod horním a spodním obloukem s overbally. Zahráli jsme si pohybovou hru na auta a rozlišovali signály na „semaforu“. Při hlavní činnosti jsme se věnovali početním operacím do tří a opakovali základní barvy, což jsme upevnili pracovním listem: „naše domky“. Ven jsme vyrazili do parku, kde jsme potkali pana zahradníka, a tak jsme si mohli vyslechnout krásnou přednášku o tom, jak se udržují stromy a jiné rostliny. Bylo to opravdu moc zajímavé.

  Pátek

  Ráno na nás čekalo pásmo hádanek se zimní tématikou. V kruhu jsme si zazpívali známé písně a procvičili jazýček s logopedickou říkankou. Vytvořili jsme si opičí dráhu a protáhli tak celé tělo. Děti moc baví různé prolézání tunelem a chůze po balančním hadovi i jiné. Při hlavní činnosti jsme se zaměřili na to, co víme o svém tělo, co máme na těle v páru a co pouze jednou. Naučili jsme se básničku: „moje tělo“. Chvilku jsme si pohráli, skládali dřevěné puzzle – části těla a vyrazili jsme ven. Šli jsme se podívat na naše zvířecí kamarády- kozu, kozla a slepičky. Po cestě děti běhaly k vytyčeným cílům.

  Přejeme klidný a pohodový víkend. Hanka, Hanka a Katka

   

  Týden 13.1. – 17.1. 2020

  Téma: Zvířata i ptáci v zimě

  Pondělí

  Při pondělku jsme se přivítali naší básničkou: „Dobrý den“. Děti vyprávěly zážitky z víkendu, a s čím si hrály, když bylo volno. Na protažení těla jsme si zahráli na lesní zvířátka a předváděli pohyby různých zvířat, jako jsou třeba: liška, jelen, medvěd, zajíc, srnka. Seznámili jsme se s novou pohybovou hrou: „Na medvěda“. Po svačině jsme si povídali, jaká známe lesní zvířátka, kde žijí, co jedí, a pak si každý jedno zvířátko vybarvil. Venku jsme šli do lesa kolem rybníka a cestou jsme hledali a pozorovali stopy zvířat. Objevili jsme koňské stopy a také stopy psů.

  Úterý

  Ráno jsme si zopakovali písničku z minulého týdne: „Sněží“, a zazpívali si i jiné známé písně. Zacvičili jsme si se stuhami a protáhli si celé tělo. Zahráli jsme si hru na medvěda a šli na svačinku. Po svačině jsme se seznámili s novou básničkou: „Medvěd“, a s pohybovými prvky jsme si jí opakovali. Vzali jsme si zvířátka, která jsme si v pondělí vybarvili a připravili jsme pro ně lesní krajinu na velký karton z krabice, zvířátka jsme nalepili, poté z vaty udělali sníh. Dětem se společné tvoření moc povedlo. Venku jsme se vydali do parku a cestou došli až ke krmelci, donesli jsme zvířátkům usušený chléb a housky a povídali jsme si, která zvířátka ke krmelci chodí.

  Středa

  V kruhu jsme procvičili jazýček logopedickými říkankami, a zopakovali básničku o medvědovi. Cvičili jsme s overbally, to děti moc baví. S kamarádem trénovaly hody i kutálení overballů. Jako pohybovou hru jsme zvolili: „Na jelena“. Při hlavní činnosti jsme se zaměřili na dechové cvičení, pomocí brček jsme foukali do papírků a zkoušeli odfouknout papírek kamarádovi, a také ho přenést pomocí brčka na jiné místo. Temperami jsme si vytvořili: „mráz v okně“, na papíru, a rozfoukávali barevnou tuš do různých tvarů. Venku jsme došli až k lesu a zaposlouchali jsme se do zvuků, hlasů zvířat. Slyšeli jsme ťukat datla do stromů, i zpívat ptáčky.

  Čtvrtek

  Hned po ránu jsme si v kruhu připomněli, která zvířátka zimu prospí a s kým se naopak můžeme v zimě potkat. Stejně tak jsme vzpomínali, kteří ptáčkové odlétli za sluníčkem a kterým naopak musíme nasypat do krmítek, aby zimu přežili. Při cvičení jsme si na tato zvířátka zahráli. Na závěr jsme si zahráli hru „Na ježka“. Po svačině jsme si nejprve rozcvičili jazyk a mluvidla  a potom jsme si společně zahráli pohádku „Budka“. Na vycházce jsme pozorovali domácí zvířata – kozu, kozla a slepice.

  Pátek

  Po ranním pozdravu v kruhu jsme poznávali barvy a hledali jsme je kolem sebe. To se dětem líbilo a  základní barvy červenou, žlutou, modrou a zelenou na balančním hadu určovali až na malé vyjímky správně. Sestavený had nám pak posloužil při cvičení. Cvičili jsme na boso a zaměřovali jsme se především na procvičování plosky nohy. Dnes jsme zkoušeli samostatné stříhání dle nakreslené čáry se správným držením nůžek. Dětem tato činnost činí potíže, a tak stříhání budeme zařazovat častěji. Na procházce k rybníku jsme prakticky zkoušeli, co zima a mráz udělaly s vodní hladinou.

   

  Zimní radovánky – týden od 6.1. – 10.1. 2020

  Pondělí

  Po vánočních prázdninách jsme se všichni sešli s úsměvem. Děti byly plné zážitků a o překot je chtěly všem sdělit, což jsme v ranním kroužku udělali. Potom jsme si zacvičili na písničku „Šlapu si to do školky“. Po svačině jsme se dozvěděli, že dnes mají svátek Tři králové a pověděli jsme si, co to znamená a proč. Také jsme si na ně zahráli, poslechli jejich písničku a vymalovali jsme si omalovánku. Před obědem jsme se v parku proběhli a všímali jsme si, co umí mrazík v přírodě.

  Úterý

  Ráno jsme si prohlíželi knížky o zimě a povídali si o tom, jak si děti v zimě hrají. Poznávali jsme na obrázku zimní sporty a společně jsme se těšili, až nasněží. V kruhu jsme si cvičili mluvidla hrou na zimu a mráz. Zacvičili jsme si s hudbou a na závěr jsme s míči trénovali koulení do branky, což se nám dařilo. Po svačince jsme si zazpívali písničku „Přišla zima“ a vlastnoručně se doprovodili na dětské hudební nástrojky. To se dětem moc líbí. Také jsme se učili hru s písničkou „Honili se dva mrazíci“. Na procházce jsme potom zamířili k rybníčku v parku a seznámili se s vlastnostmi mrazu a jinovatky pomocí praktického pokusu.

   

  Středa

  Hned ráno při hře jsme se učili správně prostírat při jídle, pojmenovávali a třídili jsme správně potraviny, ale i jednotlivé nádobí a pomůcky k vaření. Dětem se hra „Na návštěvu“ moc líbila . V kruhu jsme si povídali a  zjišťovali, že předměty mají různý tvar – kulatý nebo hranatý, hledali jsme  další i mezi hračkami a prakticky zjišťovali jejich vlastnosti. Po cvičení a svačině jsme pak zdobili rukavičku, které mráz olízal všechny ozdoby. Pracovali jsme s tiskátky, které děti natírali barvou. Na procházce k lesu nás zaujali kachny, které děti se zaujetím pozorovali. A opět jsme dělali zkoušku, zda je hladina zmrzlá nebo ne.

   

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme se přivítali básničkou. Zopakovali jsme školková pravidla. Na cvičení jsme si připravili opičí dráhu, skákali a lezli jsme přes dřevěné tyče, prolézali tunelem, pochodovali po hmatových kruzích a udržovali rovnováhu na balančním hadovi, které jsme si sestavili. Při hlavní činnosti jsme se zaměřili na zpěv, seznámili se s novou písní: „Sněží“, objasnili si slova v písni a s pohybem jsme si ji zazpívali a zahráli na piano. Venku jsme šli procházkou do parku a trénovali chůzi ve dvojicích i trojicích. V parku jsme si připomněli co je to krmelec a krmítko, a která zvířátka k nim chodí.

  Pátek

  Ráno jsme procvičili jazýček pomocí logopedické pohádky. Zacvičili jsme si s prvky jógy: Pozdrav slunci a jiné, a zahráli pohybovou hru: „Na mrazíky“. Po svačině jsme pracovali s temperami, pastelkami, zkoušeli jsme i nůžky. Dětem to šlo krásně. Vyrobili jsme si z ruliček každý svého lyžaře a povídali si o zimních sportech. Ven jsme vyrazili na velikou louku a zahráli si na babu a pozorovali zimní přírodu. Byl to vydařený týden.

  Přejeme Vám klidný a pohodový víkend Hanka, Hanka, Katka

   

  Je tu zima – týden od 16.12. – 20.12.

  Pondělí

  Při pondělku jsme se přivítali v kruhu naší básničkou „Dobrý den, dobrý den…“. Zacvičili jsme si motivací: Sněhulák a zvířátka v zimě a zahráli pohybovou hru: „Na želvičky“. Po svačině jsme si přečetli příběh: Sněhulák a krtek a vyrobili si sněhuláka na papír. Procvičovali jsme pojmy, velký, menší, malý a prostorové pojmy: nahoře a dole. Ven jsme vyrazili do parku, kde jsme střídali pomalou i rychlou chůzi a také běh.

  Úterý

  V kruhu jsme si opakovali básničky, které známe. Zacvičili jsme si se stuhami a zatančili vánoční taneček. Po svačině jsme se seznámili s novou písní: „O vánocích“ a s pianem jsme si jí zkusili zazpívat. Šlo nám to krásně, děti jsou šikovné. Při procházce jsme došli až ke zvířátkům, a našli větvičky s lístečky, abychom nakrmili kozu a kozla. Dětem se to moc líbilo.

  Středa

  V kruhu jsme si povídali o zvycích a tradicích, které dodržujeme na Vánoce. Zacvičili jsme si s overbally. Trénovali jsme hod jednoruč a obouruč. Při hlavní činnosti jsme si poslechli z kazeťáku pohádku: „Jak myslivec Drobínek vařil s čertem elixír“. Pověděli jsme si, co se v pohádce stalo, jaké postavy tam vystupovaly a komu se pohádka líbila. Venku jsme se proběhli v zámeckém parku a vzali jsme s sebou bublifuk, děti s velkou radostí běhaly a praskaly bubliny.

  Čtvrtek

  Ráno děti zaujala nová hra s navlékáním kuliček. Procvičovali jsme při tom barvy a pojmy první , poslední, před, za.  U hry se vystřídaly všechny děti a museli jsme stále chválit za správnost. V kruhu jsme si povídali o zimním počasí. Dětmi vytvořené papírové koule jsme poté využili při cvičení. Po svačině byl již prostor na pohádku „ O Zimě a malém kocourkovi“. Určovali jsme potom vhodné oblečení do zimy a chladu a oblečení do tepla. Dětem se hra líbila a vše správně určily. Také jsme se naučili básničku s návodem na správný postup při oblékání „Tričko, mikina“. Zkoušeli jsme i jednoduché hádanky, ale to se dětem moc nedařilo. Venku v parku jsme si zahráli hru „Na ovečky a vlka“ a proběhli se.

  Pátek

  Dnešní poslední den před blížícími se  vánocemi jsme využili dětských časopisů s vánočními úkoly a náměty a povídali jsme si nad obrázky. V kruhu jsme pak procvičovali hravou formou výslovnost samohlásek. Po ranním cvičení a svačině jsme vyplňovali grafický list „Vánoční stromeček“ Úkolem bylo dokreslit uzavřený kruh „ozdoby“. Protože se nám práce dařila ,na závěr jsme se odměnili hrou „Na muzikanty“ a na dětské rytmické nástrojky jsme si zahráli a zazpívali písničku „Když přijde zima“. Na procházce k lesu jsme se učili správně se chovat na vozovce a přecházet ji .

   

  Těšíme se na Vánoce - týden od 9. 12. - 13. 12. 

  Pondělí

  Hned v pondělí ráno jsme si nad knihou a obrázky povídali o vánocích a o všem, co jim předchází a také, co k nim patří. Děti s radostí sdělovaly, jaké přípravy probíhají u nich doma a také jak pomáhají např. s pečením cukroví. To nám připomnělo, že ne všichni mohou být doma, protože někdo je nemocný. A právě proto jsme se hned po svačině vypravili do místní nemocnice, abychom tam nemocným lidem předvedli, co jsme se společně naučili a tak je potěšili. Sklidili jsme nejen potlesk a poděkování, ale ještě jsme si odnášeli sladkou odměnu.

  Úterý

  V ranním kruhu jsme vzpomínali na včerejší vystoupení a pak jsme si celou naši besídku společně zopakovali. Po cvičení, které nás pěkně rozehřálo a po dobré svačině, jsme se začali učit novou písničku „Když přijde zima“. Zahráli jsme si na zimu, mráz, velký i malý vítr a také zkoušeli, jak se hraje na triangl. To se dětem velice líbilo. Na konec jsme si při písničce ještě zatancovali. Na procházce jsme se v parku proběhli a vyfoukaní jsme se vraceli na oběd.

  Středa

  Ve středu jsme se uvítali naší básničkou. Povídali jsme si o přáních dětí. Zacvičili jsme si s básničkami a protáhli celé tělo. Vyrobili jsme si na papír vánoční stromeček, který jsme vystřihli a poprvé zkusili pracovat s nůžkami, někomu to šlo samo a ostatní to zvládli s pomocí. Venku jsme se proběhli na veliké louce, děti hrály na babu a běhaly z kopce.

  Čtvrtek

  V kruhu jsme si procvičili jazýček a pověděli si o něm pohádku: „Jak šel jazýček zimní krajinou“. Pak jsme vyrazili ven, kde jsme pozorovali první mrazíky a poletující sníh. Ještě nás čekala výprava do Sokolovny, kde jsme naposledy procvičili nástup na večerní besídku. Opakovali jsme si básničky a písničky. Děti jsou opravdu moc šikovné a šlo jim to krásně.

  Pátek

  Ráno už na nás čekaly pod stromečkem dárečky, které si děti zasloužily za krásnou besídku. V kruhu jsme si pověděli, že jsou to dárečky do školky a dali jsme se do rozbalování. Dostali jsme různé hry, dřevěné puzzle, míče, spousty věcí na cvičení, auta, barvy na výtvarku a jiné. S dětmi jsme si postupně všechno prohlédli a vyzkoušeli. Parádně jsme si pohráli a vyrazili jsme ven. Udělali jsme si procházku do zámeckého parku, proběhli se k sochám, a ještě jsme potkali kamarády ze staré školky a tak jsme si zaběhali i s nimi.

  Byl to krásný týden a moc jsme si ho užili. Přejeme všem klidný a pohodový víkend a budeme se těšit na pondělí.

  Hanka, Hanka a Katka

   

  Týden od 2.12 – 6.12.

  Pondělí

  V pondělí hned z rána jsme vyrazili pěšky na výlet do Mratína, kde byl pro nás připraven program v kině. V Mratíně jsme se usadili do sálu v Sokolovně, kde nám promítli příběh několika kamarádů ze série: „Čtyřlístek“. Zpáteční cesta vedla lesem, kde jsme se i chvilku proběhli. Pak už byly děti unavené, a tak jsme se pomalu ploužili ke školce, cesta byla dlouhá, ale všichni jsme to zvládli.

  Úterý

  Po ránu jsme se přivítali v kroužku naší „uvítací básničkou“ a povídali jsme si o příběhu, která jsme viděli v kině, „co se komu nejvíc líbilo“. Pak jsme si zacvičili s míčky a protáhli celé tělo. Zahráli jsme si hru: „Čáp ztratil čepičku“, abychom zopakovali barvy. Po svačině jsme se věnovali nácviku na besídku, opakovali jsme vánoční básničky a písničku. Pak jsme vyrazili ven na procházku do zámeckého parku, kde jsme si zahráli na babu.

  Středa

  V ranním kruhu jsme si povídali o „Mikuláši“. Zacvičili jsme si s básničkami a zahráli hru na ježka. Pak jsme se vypravili do Sokolovny, abychom se podívali, jak to tam vypadá, a zkusili si nácvik besídky. Šlo nám to krásně, ale ještě musíme trénovat. Ven jsme vyrazili na louku, protože krásně svítilo sluníčko, sbírali jsme lístky a pozorovali jejich tvary.

  Čtvrtek

  Tento celý týden se nese v duchu přípravy vánoční besídky, ale především příchodem Mikuláše, anděla a čerta i blížících se vánoc. Povídáme si o tom nejen v kruhu, ale i během celého dne. Hned po ránu nás čekal výlet do Ponny parku. Kromě jízdy na ponících, návštěvy zvířátek, především důležitý úkol: poslat přání Ježíškovi. Vše jsme splnili, jak bylo naplánováno. Děti se pak před obědem spokojené a plné zážitků vracely do školky.

  Pátek

  Hned ráno děti kreslily uhlem čerta a poté v ranním kruhu jsme vzájemně sdíleli své zážitky a zkušenosti s mikulášskou nadílkou, případně návštěvou Mikuláše, anděla a čerta. Vypravování nebralo konce, ale museli jsme ho ukončit. Čekal nás dnes stejně náročný program jako v předchozích dnech. Po svačině jsme šli do Sokolovny a společně zkoušeli program besídky pro rodiče a potom už na nás ve staré školce čekalo pohádkové představení o  sněhulácích. Děti pohádku sledovaly s napětím a všem se moc líbila. Po skončení přišel mezi děti Mikuláš s čertem. V některých byla malá dušička, ale hrdinně to zvládli. Odměnou pak byla sladká nadílka.

   

  TÝDEN OD 25. 11. - 29. 11. 2019

  Téma týdne – PODZIM V LESE

  Pondělí

  Ráno jsme se v kruhu tradičně přivítali básničkou a pak už vzpomínali, co jsme dělali o víkendu. Celý týden nás při všech činnostech provází podzimní les. Povídali jsme si o tom, co roste v lese a kdo tam žije, poznávali jsme zvířátka a seznamovali jsme s tím, že některá se ukládají k zimnímu spánku. Při cvičení jsme si zahráli na procházku do lesa. Po svačině jsme z listů tvořili ježka. Venku v parku jsme se proběhli k určeným cílům. Již nám nedělá potíže se v terénu orientovat.

  Úterý

  Po ránu v kruhu jsme si povídali o počasí a vzpomínali, kdo nám dneska chybí. Děti se již dobře znají jménem a bez problému určí, kde chybí. Zopakovali jsme si všechny básničky a písničky, které jsme se dosud naučili. Potom jsme se seznámili s novou písničkou „Když se ruka“. Na procházce v parku jsme zdolávali přírodní překážky v terénu a moc se nám to líbilo.

  Středa

  Po přivítání v kruhu jsme si zahráli hru „Co patří nebo nepatří do lesa“ a snažili se zrytmizovat odpovědi. Zacvičili jsme si s plyšáky za hudebního doprovodu a na závěr jsme si zahráli hru „ Na ježka“. Z papíru jsme si vyrobili smrk se šiškami a zvědavou veverkou. Moc se nám to povedlo a své výtvory jsme si odnesli domů. Na procházce jsme došli až k Ponny parku a procvičili jsme si správné přecházení vozovky.

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme krokovali názvy zvířat, která žijí v lese a opakovali básničky. Zacvičili jsme si ve družstvech- běh, skoky, poskoky, plazení a zahráli si pohybovou hru: „ Na želvičky“. Pomocí kávy a razítek vyřezaných z brambor jsme si vytvořili podzimní strom s barevnými listy. Začali jsme s nácvikem na besídku a řekli si vánoční básničku s ukazováním, šlo nám to krásně. Venku jsme se proběhli v nerovném terénu a hledali novou cestu zpět do školky.

  Pátek

  V kruhu jsme se přivítali uvítací básničkou a procvičili jsme jazýček s logopedickou pohádkou: „ Jak šel jazýček za zvířátky“. Zacvičili jsme si s míčky a zahráli hru: „Na veverky“. Povídali jsme si o krmítku a ptáčcích, které do našeho krmítka před školkou přilétají. Vyrobili jsme si krmítko i ptáčka z papíru. Venku jsme vyrazili k rybníku a nakrmili kachničky tvrdými rohlíky. Byl to krásný týden.

  Přejeme příjemně strávený víkend a v pondělí se budeme na všechny želvičky těšit.

  Hanka, Hanka a Katka

   

  Týden od 18.11. – 22.11. 2019

  Téma týdne – Podzimní počasí

  Pondělí

  V kruhu jsme se přivítali naší uvítací básničkou: „Dobrý den“. Děti vyprávěly zážitky z víkendu. Zacvičili jsme si rozcvičku pro želvičky a protáhli celé tělo, ještě jsme stihli zahrát si hru: „dobrý den, pojďte ven“. Po svačince jsme se seznámili s novou básničkou: „dešťové kapičky“. Společně jsme vyrobili a vybarvili mraky a dešťové kapky.

  Úterý

  V kruhu jsme si povídali o počasí, a jaké máme dny v týdnu. Zacvičili jsme si s písničkami: „Hop Hop Tanyny. Jako pohybovou hru jsme si zahráli: čáp ztratil čepičku, abychom poznávali barvy kolem nás. Při hlavní činnosti jsme se zaměřili na zpěv a naučili se novou píseň: „Máme draka“. Venku jsme se vydali prozkoumávat okolí, došli jsme k rybníku a k lesu, cestou jsme pozorovali zvířátka v zahradách (sochy zvířat) a říkali si jejich názvy.

  Středa

  V ranním kruhu jsme si zopakovali školková pravidla a také básničky a písničky, které známe. Při cvičení: Honky, tonky rotace“ jsme protřepali a rozhýbali ruce, nohy, hlavu, a jiné části těla. Zahráli jsme si hru: na želvičky. Při hlavní činnosti jsme si zahráli divadlo – pohádka: „ Boudo, budko“. Povídali jsme si, která zvířátka přišla nejdřív k domečku, a která později, vybarvili jsme obrázky k dané pohádce a vyrazili ven. V zámeckém parku jsme se proběhli a zkoušeli si zahrát hru: cukr, káva, limonáda.

  Čtvrtek

  Ráno v kruhu jsme jsme se přivítali básničkou a zopakovali jsme si písničky a básničky, které již známe. Potom jsme si při cvičení hráli na počasí a naučili se hru „Deštník“. Při vyprávění pohádky o sluníčku a mráčku jsme zkoušeli kreslit kapičky deště. Ze začátku nám dělalo problém kreslit jenom kapky (přerušované čáry), lehčí se nám zdálo kreslení lijáku (nepřerušovaná čára). Ale nakonec se i kapky povedly. V zámeckém parku jsme si s radostí zaběhali a ještě zdolali překážku z mohutného stromu.

  Pátek

  Po společném přivítání v kruhu jsme si zopakovali dny v týdnu s tím, že nás čeká víkend doma s rodiči. Zacvičili jsme si se stuhami a zahráli hru „Na ježka“. Po svačině jsme si povídali o tom, co si oblékneme, když svítí slunce, když prší, když fouká nebo když mrzne. Vybírali jsme to správné oblečení „ze skříně“ a oblékali i naše panáčky. Venku jsme došli až do lesa a nasbírali jsme si hezké listy.

   

   

  TÝDEN OD 11. 11. - 15. 11. 2019 – OVOCE PRO JEŽKA

  Pondělí

  Ranní hry – hry v kuchyňce, skládací kostky, domino, cvičení jemné motoriky -

                           mačkání měkkého papíru – kuličky

  Komunikativní kruh - přivítání po víkendu, sdělení zážitků z víkendu

  Ranní cvičení – motivovaná cvičení „Na zvířátka“, PH „Na zajíčka“

  Řízené činnosti – pohádka „O ježkovi“ - poznat a pojmenovat jablko, hrušku - rozlišit zrakem,   

           hmatem, chutí, lepení kuliček z rána do obrázku – ovoce, nácvik básně „Leze ježek“

  Pobyt venku – v parku, pozorování změn v přírodě v souvislosti s počasím a ročním obdobím

   

  Úterý

  RH – hra „Pexeso“ - seznámit se s pravidly hry, hra oblíbeného domina, vláčkodráha

  KK – poděkovat a poprosit, oslovovat se jmény „ Půjčím ti hračku“

  RC – procvičit chůzi, běh, poskoky, cvaly, lezení „Šlapu si to do školky“, PH „ Na ježka“

  ŘČ -  nácvik písně „Ježek“ - rytmická cvičení s deklamací, seznámení a hra na dětské hudební

            nástrojky - ozvučná dřívka (tyčky)

  PV – k rybníčku, pozorovat kachny, seznamovat děti s charakteristickými rysy zvířat

   

  Středa

  RH – skládací kostky, magnetická skládanka, „Příšerky“, hra „Na kadeřnictví“

  KK – opakování poznatků o podzimu, písničky „Leze ježek“

  RC -  překážková dráha, PH „Tančila holčička“

  ŘČ -  tvoření z papíru „Lampion“ - technika práce s tiskátky, lepení papíru

  PV – ke hřišti, pozorovat další zvířata v přírodě – koně, kozy

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme si povídali: jaké známe druhy ovoce, každý z nás vymyslel jeden druh, pověděli jsme si jakou má barvu a vytleskali jeho název. Zacvičili jsme si s básničkami o jablíčku a seznámili se s novou pohybovou hrou: „který kamarád nám chybí“. Po svačině jsme se zaměřili na opakování pravidel a také na jména dětí, aby znaly bezpečně i jména svých kamarádů. Ještě jsme stihli tiskat na papír jablíčka a vyrazili jsme ven. Procházkou jsme došli ke zvířátkům v zámeckém parku. Pozorovali jsme kozu s kozlem a také slepičky.

  Pátek

  V ranním kruhu jsme se přivítali uvítací básničkou: „Dobrý den“, a zopakovali, co jsme se tento týden naučili. Zacvičili jsme si se stuhami, a poslouchali u toho dětské písně. Po svačině jsme se dali do společného tvoření, každý měl jeden druh ovoce, které jsme si správně pojmenovali a vyrobili jsme si velikou mísu s ovocem. Venku jsme si zahráli na babu a pořádně jsme se proběhli. Byl to krásný týden.

  Přejeme klidný víkend, a budeme se těšit na pondělí Hanka R., Hanka H., Katka

   

  Týden 4.11. – 8.11.

  Pondělí

  Při pondělku jsme se krásně přivítali společnou básničkou. V kroužku jsme si pověděli zážitky z víkendu. Pak jsme si protáhli tělo s básničkami a zahráli pohybovou hru: „bublina“. Po svačině nás čekalo opakování pravidel z minulého týdne a seznámení s novým pravidlem: „kapičkovým“. Aby se nám pravidlo lépe pamatovalo, řekli jsme si básničku a vyrobili kapičku z papíru. Vše se nám krásně povedlo. Venku jsme šli procházkou do zámeckého parku, dali závody v běhu a prozkoumali obrázky zvířátek v domečku u hmatové stezky.

  Úterý

  Den jsme začali povídáním, jaký máme den, co se dá dělat na podzim. Na cvičení jsme si připravili opičí dráhu- prolézání tunelu, přelézání bedýnky, skoky snožmo přes plyšáky, poskoky a běh kolem překážek. Ještě jsme vyzkoušeli házení do krabice a cvičení zakončili pohybovou hrou, zaměřenou na orientaci v prostoru, zapamatování místa a poznávání vlastní značky. Po svačince jsme si vyrobili „naší školku“, obtiskli jsme každý svou ruku na karton krabice a dolepili střechu z papíru a na ní přilepili tašky. Venku jsme si ukázali jehličnatý strom a pozorovali barvy listí. Nakonec jsme potkali kamarády z druhé školky, kteří nás pořádně přivítali.

  Středa

  Ráno jsme si vyrobili náhrdelník z nabarvených těstovin v podzimních barvách. V kroužku jsme si povídali o podzimu- co se děje s listím, jaké barvy listí může mít, jaké máme počasí a co se sklízí. Zacvičili jsme si s plyšáky a pustili si k tomu dětské písničky. Ještě jsme si zahráli hru: „na veverky“, a pak už na nás čekala svačinka. Seznámili jsme se s písničkou: „Muchomůrka“ a společně si ji zazpívali. Venku jsme si nakreslili panáka, a zkoušeli skákat po jedné noze. Děti kreslily křídami obrázky, a ještě se proběhly vrbovým tunelem u volnočasového centra. Den jsme si krásně užili.

  Čtvrtek

  Po příchodu do školky jsme využili toho, že si děti oblíbily skládání puzzle. Velkoformátový obrázek ze zahrady nám krásně zapadl do měsíčního tématu, povídali jsme si o podzimní zahradě. Potom jsme trénovali orientaci v ploše a vyhledávali dle pokynů předměty, rostliny či zvířata na obrázku. Děti činnosti bavily a byly velice aktivní a šikovné. Stejně tak je zaujalo „vybarvování“ obrázku barevnými víčky. Před cvičením jsme si opakovaly říkadla k pravidlům. Zacvičily jsme si motivované cvičení „Šlapu si to do školky“ a zahráli hru „Na bublinu“. Po svačině jsme si poslechli pohádku „O stromečku“ a následně třídili podle barvy, velikosti a tvaru listí. Listy jsme poté dozdobili křídami, abychom jimi mohli ozdobit okna naší školky. Na procházce v parku jsme posbírali ještě další zajímavě zbarvené listy.

  Pátek

  Ráno jsme s nasbíranými listy pracovaly dál, zkusili jsme je překreslit. Potom jsme si pohráli s autodráhou a uvařili v kuchyňce hostinu. V kruhu jsme vzpomínali, co jsme tento týden zažili a co se nám nejvíc líbilo. Zahráli jsme si na zvířátka a zacvičili jsme si. Zatancovali jsme si „Tančila holčička, tančila“. Po výborné svačině z nás byli malíři  a jako Podzim jsme zapouštěním barev do mokrého podkladu sami malovali podzimní listy. Před obědem jsme se šli projít a vyvětrat se.

   

  Týden 29.10. – 1.11.

  Adaptační týden byl ze začátku trochu náročný, u některých dětí se objevily slzičky, ale během dvou dnů se vše srovnalo a děti si ve školce krásně hrály a usmívaly se na nás. V kroužku jsme se všichni společně představili a pomocí her opakovali jména dětí, aby se vzájemně znali. Děti si našli nové kamarády a společně prozkoumávaly místa nového prostředí. Ukázali jsme si, kde máme záchody, kde se bude odpočívat, kde jsou knihy a různé hry, a také kde nám chystá paní kuchařka svačinky a obědy. Každé ráno jsme se vítali naší uvítací básničkou a na konci týdne už ji děti s námi krásně říkali. Děti se seznamovali se svými značkami a byly perfektní, šlo jim to rychle. Řekli jsme si základní pravidla, a to: „želvičkové“ – ve školce chodíme pomalu jako želvičky, abychom se nezranili, pravidlo „srdíčkové“ – všichni se tu máme rádi, protože jsme kamarádi a také pravidlo „hračkové“ – abychom si hračky po sobě uklízeli, a další den jsme si s nimi mohli zase hrát. V dalším týdnu na nás budou čekat další pravidla, abychom se ve školce cítili bezpečně. Děti bavilo malování s temperami a první společné vyrábění také si užili pohybové hry, jako: „kolo, kolo, mlýnské; bublina se nafukuje; cvičení- „šlapu si to do školky“, cvičení s písničkami. Společně jsme si zpívali dětské písničky: skákal pes, pec nám spadla, kočka leze dírou; prší, prší; já do lesa nepojedu, a jiné. Venku jsme se vyřádili hrátkami s listím a postavili domeček pro ježka. Společně jsme procházeli hmatovou stezkou a prohlíželi obrázky zvířátek u stezky. Děti jsou moc šikovné. Týden jsme si užili a budeme se těšit na další.

  Krásný pohodový víkend přeje Katka, Hanka R., Hanka H.

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy