Vodníci

   

   

  Listopad   2018/2019

   

  TÉMATA:

  VÍTR A DÉŠŤ

  Pozorujeme změny v počasí, umíme vyjmenovat znaky podzimu

  Opakujeme barvy a umíme je rozpoznat

  Rozvíjíme jemnou motoriku a osvojujeme si výtvarné techniky (artefiletika, zapouštění barev, rozfoukávání, stříhání, lepení aj.)

  Učíme se správně dýchat pomocí dechových cvičení, uvolňujeme jemnou motoriku mluvidel, nacvičujeme rytmický doprovod na tělo

  Procvičujeme paměť

   

  Výtvarné činnosti: Dráček na špejli, kaluže, deštník a holínky

  Básničky: „Déšť“

  Písničky: „Vyletěl si pyšný drak, Foukej, foukej větříčku, Prší, prší aj.

   

  MOJE TĚLO

  Umíme pojmenovat části těla a vím, kde se nachází

  Vím, jak se jmenují jednotlivé prsty na rukou

  Učím se pojmenovat chutě (slané, sladké, kyselé a hořké) a umím je rozpoznat

  Cviky zejména na plosky nohou a protažení svalů zad

  Procvičujeme paměť a zpíváme s pohybem

  Rozvoj sluchového a hmatového vnímání

   

  Výtvarné činnosti: Skupinová práce - obkreslovaní těla, pracovní listy

  Básničky: „Prsty“

  Písničky: „Hlava, ramena, kolena, palce

   

  JÁ A MOJE ZDRAVÍ

  Víme, co je dobré pro moje zdraví, snažíme se o něj správně pečovat

  Umíme se správně obléknout (proměnlivé počasí)

  Dodržujeme správnou hygienu, abychom předcházeli nemocem

  U pana doktora se umíme slušně chovat a nebojíme se ho

  Učíme se pečovat o své zuby, abychom neměli kazy

   

  Výtvarné činnosti: Moje zoubky

  Básničky: „Čistím zoubky řízy říz“

  Písničky: „Doktora se nebojíme“

   

  Říjen   2018/2019

  RUKU V RUCE S PŘÍRODOU

  Když jsou hrušky otrhané

  Charakteristika „babího léta“.

  -          Četba s převyprávěním příběhu (procvičování logopedické výslovnosti, plynulé vyjadřování se) „Jakub a babí léto. Jak pavouček cestoval. Jablíčko“.

  -          Hudební, pohybové a výtvarné ztvárnění deště, deštíku, lijáku.                                             

  -          Písně: „ Těžký život ježků.  Podzim.   Jaro,léto, podzim, zima“.

  -          Roční období, rozmary počasí a jeho vliv na člověka a přírodu. Jak vzniká déšť? Co je to mlha, jinovatka?

  -          Jak se v kterém ročním období (dle počasí) oblékat. Nácvik-knoflíky, zipy.                          

  -          Já a moje tělo, uvědomění si vlastního těla-lokomoční činnosti, vycházky do okolí.

  -          Pozorování měnící se přírody. Znaky, barvy podzimu (hnědá, oranžová, žlutá, červená). Stěhovaví ptáci, houfování. Sklizeň ovoce a zeleniny.

  -          Hádanky.

  -          Pracovní listy: geometrické tvary, přiřazování, smyslové vnímání,…

  -          Zdravotní cvičení : cviky na plosky nohou, úchopy.

                                       „Vycházka do lesa“

  -          Opakování, procvičování stran Levá-pravá (prosím o procvičování i s rodiči).

  -          Výtvarné činnosti : Navlékání korálků (přírodniny)

                                              Ježek ( koláž)

                                              Ovoce, zelenina (muchláž J ).      

                                              List ( zapouštění barev, klovatina)

                                              List (frotáž –zvýraznění struktury listu přes papír)

                                              Keře (foukaná technika, přírodniny).

                                              Vlaštovka (kresba-šablona)

                                              Myška (modelína, přírodniny)

  -          Dětské hry na podzim- pouštění draka.

  ZÁŘÍ  2018

   

  PO PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLCE - RODINA

  -         Seznámení se s novými kamarády.

  -         Vzájemné poznávání s pravidly školky, s hračkami.

  -         Přátelské vztahy, bezpečnost.

  -         Rozhovory o prázdninách, o kamarádech, o rodině (komunikace, prověření výslovnosti).

  -         Zahrajeme si námětové hry „Poznej svoji značku. Na jména. Na barvy. Na domácnost.“

  -         Pohybové činnosti „Cesta do školky“ s říkankou.

  -         Přečteme si (příběh) -  Jak se zdravíme. Půjčujeme si hračky.

  -         Naučíme se básničku „O školce. Kamarád. Rodina.“

  -         Nakreslíme si svoji značku.                                                               

  -         Osvěžíme si rituál „Veselé ranní přivítání.“

  -         Formou her a pracovních listů si řekneme o respektování, chování k druhým.

  -         Budeme si povídat o vztazích k rodičům, sourozencům. Kdo jak doma rodičům pomáhá.

  -         Připomeneme si pravidla „slušného“ chování – zdravení, děkování, ohleduplnost…

  -         Vytvoříme si „Náš dům.“   

  budeme chodit na procházky, dbát na bezpečnost a to i v MŠ.   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy