Vodníci

  LEDEN 2018

  -         Vzpomínka na Vánoce, povídání si o tom „Co mi přinesl Ježíšek. Co mi udělalo největší radost“, hry s hračkami, čtení a převyprávění  legendy o „Třech králích“, píseň, odstrojování vánoční výzdoby, malba nejoblíbenějšího dárku, výroba koruny a dramatizace při písni.

  -         Naučit se časové pojmy, roční období, posloupnost dne.

  -         Zimní příroda a počasí, zima-přiřazování obrázků, zimní sporty, vnímání teploty –procházky a pozorování počasí s následnými rozhovory, pokusy- vlastnosti ledu, sněhu (dle počasí), rostliny a zvířata v zimě- jak se můžeme o ně starat, jak jim pomoci přečkat zimu, typické znaky, zvěř a její stopy- přiřazování stop, která zvířata spí zimním spánkem a která ne,  pracovní listy.

  -         Zimního počasí- zimní sporty, bobování, sáňkování (dle počasí): rozhovory o bezpečnosti při zimních hrách. Básně, písně viz na našich MŠ stránkách – popěvky říkadlového rázu, vytleskávání a vydupávání rytmu, výroba krmítka – lepení, stříhání, vhodná potrava pro ptáčky, Sněhulák- tiskání, lepení, omalovánky, malba na uvolnění zápěstí. Hry na smyslové vjemy - Na Mrazíky, Na Sněhulku, Na Peška…

   

  PROSINEC 2017

   

  -         Příprava na příchod Mikuláše a besídky: poslech a zpěv písní, vánoční koledy, básně.

  -         Četba o tom co je advent, vánoční příběhy-pohádky (citové vnímání).

  -         Osvojování dovedností, které předcházejí čtení i psaní: rozkládání slov na slabiky, hry se slovy a říkadly, grafické znázornění počtu slabik ve slově (na dané téma).

  -         Rozvíjení jemné motoriky: práce s nůžkami, práce s drobným materiálem, výroba dárků, Mikulášů, vykrajování vánočního cukroví, výroba vánočního řetězu…J

  -         Rozvoj pohybových dovedností, využívání všech smyslů: říkadlové melodie, rytmická pravidelnost hrou na tělo, nácvik písní s vánoční tématikou.

  -         Řečové schopnosti a jazykové dovednosti: vyprávění a hry dětí o přípravě na vánoce a jaké vánoce jsou nich doma (nákupy, úklid, vaření…). Jaké vánoce mají zvířátka (výroba krmítka).  Procvičení hlásky R, L-ozvěnové hry, čertíci.

  -          Vztahy k rodině ke kamarádům: společná výzdoba a příprava třídy na advent, příprava k pohoštění rodičů, příprava dárků pro své nejbližší.

  -          Rozvoj estetického kulturního cítění: výroba z různorodého materiálu, kreslení, pracovní listy, seznamování dětí s lidovými zvyky, příslovími.

  Krásné a spokojené vánoční svátky. Štěstí zdraví v novém roce 2018

   

  LISTOPAD 2017

  Po světě se mi hezky chodí 

  U lékaře – uvědomění si částí vlastního těla, hygienické návyky, ochrana zdraví, práce lékaře, rozlišování pravé a levé strany, námětové hry na doktora, hádanky s obrázky lidského těla, puzzle. Rozkládání slov na slabiky. Jaké důležité orgány v lidském těle jsou – maketa 3D lidského těla- stavebnice. Vitamíny a jejich důležitost.

  Četba: „Jak jsem se narodil? Jak rostu? Jaký je rozdíl mezi holkou a klukem“.

  Výtvarné ztvárnění „Bacil. Lidský orgán“

  Pracovní listy.

  Rozcvičky. Procházky na čerstvém vzduchu.           

  Lidé kolem nás- Rodiče, sourozenci a ostatní lidé kolem nás - vztahy… rozhovory: jací jsou, jací jsme my a koho máme rádi J

  Smyslová hra :“Vlaštovička seděla - co, koho viděla …,“ popis prostoru, předmětu a osoby, vyjadřování se celou větou. Sestavování obrázků – pod, nad, vedle…

  Výtvarné ztvárnění spolupráce.

  Příprava na svatého Martina, na první adventní neděli, čertovskou nadílku – básně, písně.

   

  ŘÍJEN 2017/2018

  Když jsou hrušky otrhané

   

  -    Charakteristika „babího léta“.

  -          Písně: „ Těžký život ježků.  Podzim.   Jaro,léto, podzim, zima“.

  -          Roční období, rozmary počasí a jeho vliv na člověka a přírodu. Jak vzniká déšť? Co je to mlha, jinovatka?

  -          Jak se v kterém ročním období (dle počasí) oblékat. Nácvik-tkaničky.

  -          Já a moje tělo, uvědomění si vlastního těla-lokomoční činnosti, vycházky do okolí.

  -          Pozorování měnící se přírody. Znaky, barvy podzimu (hnědá, oranžová, žlutá, červená). Stěhovaví ptáci, houfování.

  -          Sklizeň ovoce a zeleniny.

  -          Hádanky.

  -          Pracovní listy: geometrické tvary, přiřazování, smyslové vnímání,…

  -          Zdravotní cvičení : cviky na plosky nohou, úchopy.

                                       „Vycházka do lesa“

  -          Výtvarné činnosti : Navlékání korálků (přírodniny)

                                              Ježek ( koláž)

                                              Ovoce, zelenina (muchláž J ).      

                                              List ( zapouštění barev, klovatina)

                                              List (frotáž –zvýraznění struktury listu přes papír)

                                              Keře (foukaná technika, přírodniny).

                                              Vlaštovka (kresba-šablona)

                                              Dětské hry na podzim- pouštění draka.

   

  ZÁŘÍ  2017/2018

  PO PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLCE - RODINA

   

  -          Seznámení se s novými kamarády.

  -          Vzájemné poznávání s pravidly školky, s hračkami.

  -          Přátelské vztahy, bezpečnost.

  -          Rozhovory o prázdninách, o kamarádech, o rodině (komunikace, prověření výslovnosti).

  -          Zahrajeme si námětové hry „Poznej svoji značku. Na jména. Na barvy. Na domácnost.“

  -          Pohybové činnosti „Cesta do školky“ s říkankou.

  -          Přečteme si (příběh) -  Jak se zdravíme. Půjčujeme si hračky.

  -          Naučíme se básničku „O školce. Kamarád. Rodina.“

  -          Nakreslíme si svoji značku, dle šablony si vyrobíme (vystřiháme) svého kamaráda, namalujeme akvarel.barvami svoji rodinu.                                                               

  -          Osvěžíme si rituál „Veselé ranní přivítání.“

  -          Formou her a pracovních listů si řekneme o odlišnostech mezi děvčaty a chlapci (respektovat odlišnosti, chování, vzhled…).

  -          Budeme si povídat o vztazích k rodičům, sourozencům. Kdo jak doma rodičům pomáhá.

  -          Připomeneme si pravidla „slušného“ chování – zdravení, děkování, ohleduplnost…

  -          Vytvoříme si „Náš dům.“   

  -          budeme chodit na procházky, dbát na bezpečnost a to i v MŠ.

    

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy