Vodníci

  MĚSÍČNÍ PLÁN  -  ZÁŘÍ 2019

  Témata:

  AHOJ KAMARÁDI

  BEZPEČNOST VE ŠKOLCE

   

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem zářijového vzdělávacího bloku je co nejpříjemnější adaptace nových dětí v novém prostředí mateřské školy, seznámení se s novými kamarády, učitelkami, poznávání prostředí školky a jejího okolí, vytvoření si společných pravidel bezpečného chování, seznámení se s režimem dne a jeho postupné přijetí, zapojení stávajících dětí do procesu adaptace jejich nových kamarádů.

   

  Vzdělávací cíle:

  ·         přirozené zapojení dětí do režimu třídy

  ·         přijmout nové  kamarády

  ·         podporovat prosociální chování

  ·         znát bezpečně prostory MŠ, které využívají

  ·         učit se kde mají hračky své místo

  ·         rozvíjet citovou samostatnost, schopnost samostatně se  rozhodovat

  ·         osvojit si základní hygienické návyky

  ·         rozvíjet představivost a fantazii

  ·         osvojit si věku přiměřené praktické a tělesné dovednosti

             

  Vzdělávací nabídka:

  ·         aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

  ·         společné upevňování pravidel chování v prostředí MŠ

  ·         činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování

  ·         procházky a seznamování se s okolím MŠ

  ·         činnosti podporující pochopení a přijetí režimu dne

  ·         volné hry na zahradě

  ·         vyprávění vlastních zážitků z prázdnin

  ·         říkanky, básničky

  ·         seznamovací komunitní kruh – rozhovory, spontánní hry

  ·         výtvarné činnosti

  ·         pohybové hry

   

   

   

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy