Žabičky

   

    LISTOPAD 2018

   

   Poznávání hlavních znaků podzimu,barvy podzimu a proměn, které s podzimem přicházejí,  upevňovaní poznatků o     přírodě – vnímat změny počasí. Rozhovory o mracích, větru, dešti, určování počasí podle obrázků. Vliv počasí na naše  zdraví, péče o zdraví, práce s encyklopedii Larousse

    Halloween – výzdoba třídy,výroba strašidýlek, halloweenský týden

   Příprava na advent ,těšení se  na nejhezčí období roku – tradice a zvyky,

   ČINNOSTI A VÝROBKY

        Vydlabávání dýně, papírový řetěz, strašidýlky z papíru

  Deštník pro dešťovou vílu – zapouštění barev do klovatiny

  Dechová cvičení – slabý, silný vítr, vánek, vichřice

  Procvičování barev, početní řady do 10, porovnávání více x méňe

  Pracovní listy s podzimní tématikou –, pavučina pro pavoučka, spodní oblouk, hledání stejných tvarů, co je důležité pro zdraví..

  Koláž „ šípkový čaj pro zdraví“

  Puzzle -moje tělo

  Soutěže

  Poh.hry „Zajíček v své jamce“ , „Uvíjíme věneček“ , „Na dešťové kapičky“

  Básničky  - LISTOPAD, LISTOPAD.

                     LES

  ŘÍJEN 2018

  ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY

  ·         Poznávání jednotlivých druhů zeleniny, využití smyslů – čich, hmat, zrak, chuť. Vysvětlení jejich významu pro zdraví člověka. Povídání o zelenině a ovoci – jak vypadá, jakou má chuť, jak voní, na co se používá a jaká zelenina a ovoce komu chutná. Třídění ovoce X zelenina. Naučíme se rozpoznat typické znaky podzimního období – zabarvování listů, proč listy opadávají, sběr přírodnin, rozmary počasí.Odlet ptáků do teplých krajin.  Co znamená ,,babí léto“.

   

  ·         ČINNOSTI A VÝROBKY

  Vystříháme si ovoce a zeleninu z barevných papírů – každý si nalepí svůj košík ovoce nebo zeleniny.

  Vyrobíme si ježka z přírodnin. Muchomůrku prstovými barvami, budeme obtiskávat listy, papírového dráčka, vlaštovičky

  Sběr přírodnin – porovnávání – více X méně.

  Procvičování jemné motoriky – modelování a mačkání ovoce , zelenina, houby

   

  ·         Grafomotorické listy: kruhy, svislé a vodorovné čáry, let ptáčků

  ·         Pracovní listy: rozpoznávání základních barev, třídění, 

   

  ·         Písničky a básničky: Dráček

           Muchomůrka

                                              Měla babka čtyři jabka

                                        

  Vytleskávání názvů ovoce a zeleniny

  Chůze po laně – rovnováha, chůze s vyhýbáním, chůze se změnou směru

  Hry dle volby dětí – námětové hry v kuchyňce a v domečku – upevňování sociálního chování

   

  ZÁŘÍ  2018

  VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

  ·         Seznámení s novým prostředím a novými pravidly (podání ruky při přivítání a loučení, uklízení hraček). Budeme podporovat utváření vztahů mezi dětmi (zapojení se do společných her a činností), učit se spolupráci a toleranci.

  ·         Navození radostné nálady ve třídě a snaha o to, aby se děti těšily na další dny ve školce, a získaly pocit bezpečí ve školce. Prohlídka prostor MŠ, seznámení s ostatními zaměstnanci a začlenění do nového kolektivu. Zvládnutí odloučení od rodičů, zvykání si na nový režim dne. Seznámení s tím, co budeme ve školce dělat a jak to ve školce chodí – sebeobsluha, správné stolování atd. Seznámení se se školní zahrádkou – pravidla bezpečnosti, a okolím, kam budeme chodit na procházky. Povíme si zážitky z prázdnin – výslovnost, souvislé vyjadřování, nácvik správného úchopu tužky, základní barvy, procvičování jemné motoriky - modelování 

  Motivované hry: Najdi svou značku - cesta tunelem ze židliček 

                                    Jak se jmenuješ – seznámení se, jména kamarádů ve třídě, posílání míče

         Vyzdobíme si třídu – společná práce – sluníčko z obtisků rukou

                                                                    - žabičky, vybarvení a vystřižení

                                                                      - naši školku – také obtisky rukou

           Procvičíme si základní dětské písničky a HPH: Prší, prší

                                                                                      Pec nám spadla

                                                                                       Kolo, kolo mlýnský

                                                                                       Had leze z díry (značky)

             Básničky - My jsme velké dětičky, Děti

             Prac. listy -  svislé a vodorovné čáry

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy