Žabičky

  ČERVEN 2020

  Hned první týden v červnu si oslavíme na zahrádce Den dětí - užijeme si soutěže, diskotéku a bude i odměna :-)
   
  Celý červen se poté budeme věnovat charakteristickým znakům léta, rozhovory o tom, jak budeme trávit  léto /prázdniny , upozornění na možná nebezpečí, budeme se věnovat bezpečnosti při letních radovánkách, ochraně při pobytu na slunci, pitný režim, bezpečnost při cestování, v dopravním provozu..
   
  Pojmenovávání a poznávání dopravních prostředků, co  létá, pluje, jezdí po silnici, po kolejích... vytleskávání slabik, určování první hlásky
   
  Čím vším můžeme cestovat , proč se řídíme dopravními značkami , co znamenají, k čemu slouží semafor
   
  Celý měsíc budeme opakovat ve, co jsme ve školce již procvičovali
   
  Logopedické chvilky - jede, jede, vláček  ŠI-ŠI-ŠI
                                   - jede, jede, auto  TŮ-TŮ-TŮ
                                   - jede do tunelu HŮ-HŮ-HŮ
   
  Četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme" - dopr. prostředky, letní oblečení
   
  V červnu se také rozloučíme s dětmi, které půjdou po prázdninách do školy
   
  ČINNOSTI A VÝROBKY
   Skládání dopr. prostředků z geometrických tvarů , z krabiček
  Skládání lodiček
  Prac. a grafomot. listy  - vlny, geom tvary, 
  Opakování básniček a her na přání dětí, užívání si hezkého počasí na zahrádce
  Cvičení na téma dopravní prostředky
   

  KVĚTEN 2020

   
   MAMINKA  MÁ SVÁTEK, MOJE RODINA, MŮJ DOMOV
   
  Povídání o mamince, jaká je moje maminka - samostatné vyjadřování . Čím můžeme mamince udělat radost, jak jí pomáháme,  co dělá moje mamina , napodobování činností - vaří , žehlí, chová...
   
  Co je to "rodina" , kdo tvoří  mojí rodinu, orientace v rodině, kolik členů má moje rodina, rozdělení rolí v rodině - co dělá maminka a co tatínek, jak trávíme společně volný čas, jak pomáháme a proč bychom měli pomáhat. Znát jména a povolání rodičů, důležitost každého povolání
   
  Přiblížení dětem blíže "domov" jako místo, kde žijeme, kde je nám dobře a kde nás mají rádi, prohlubování vztahu k místu kde žijeme, ale znát také svou adresu.
   
  ČINNOSTI A VÝROBKY
   
  Dárek a přáníčko pro maminku k svátku
  Kresba  - moje maminka
               - moje rodina
               - můj dům
  Můj dům - stavby z kostek, stavby  z lega
  Hádání povolání - co dělá řidič, učitel, prodavač, pekař.....
  Cvičení - cviky které napodobují činnost maminky - pantomima
  Prac. listy - povolání , grafomotorika
  Hry s pet víčky , hry na povolání - přišívání knoflíků, pečení koláčů, 
               
   
  BÁSNIČKY 
  Vaří, pere, žehlí, šije, houpe děti, hrnky myje.
  Odpovídá na otázky, dává pusy z velké lásky. 
  Kdo je to?   MAMINKA
   
  Řídí auto, kdeco spraví. Co ho baví? Fotbal, zprávy.
  Když se vrátí po práci, je pro každou legraci. 
  Kdo je to?  TATÍNEK

   

   

  BŘEZEN 2020 

  Jaro ťuká na dveře, kdopak mu je otevře
   
  Utváření vztahu k přírodě,charakteristické znaky jara, první jarní květiny, pozorování změn, jarní počasí ,návrat ptáčků z teplých krajin,  seznámení s některými tradicemi a zvyky vážících  se k jarnímu období.
   
   Rodící se mláďata, přiřazování matka, otec a mládě, umět je správně pojmenovat, chráníme rostliny a vše živé.Co se děje v trávě - život hmyzu
   
   
  ČINNOSTI A VÝROBKY
  četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme"
  jarní květiny - skládání, mačkání, lepení z papíru, pr. listy s jarní tématikou
  klíč k jaru - vystřižení a zdobení dle fantazie, pr. list  hledání  stejných klíčů
  jarní sluníčko - skládání z papíru - procvičování jemné motoriky
  malba "jaro na zahrádce" - ťupkání houbičkou, zapouštění barev
  Poh. hry "Na motýly", Na kytičky, "Uvíjíme věneček"
  grafomotorické a pracovní  listy s jarní tématikou
  rozpočítadlo "U potoka roste kvítí...", písnička "Jaro dělá pokusy"
   

  ÚNOR 2020

   
  Malíř mráz, hry a pohádky, karneval
   
  Vnímat a umět ocenit přírodní prostředí v zimě, vyprávění zážitků ze zimních radovánek, pozorování počasí, pohybová improvizace na téma Zima
   
  Budeme si také hrát na zvířátka, procvičovat obratnost, hbitost a postřeh. Poznávat zvuky a hlasy zvířat, prohlížet knihy a poznávat zvířata kolem nás.
   
  Seznámíme se s klasickými pohádkami ,budeme podporovat fantazii a představivost, pozorně budeme sledovat děj a zkusíme si také pohádky převyprávět. Připomeneme si, jak se zachází s knížkami. Každý den si přečteme jednu pohádku a budeme plnit úkoly, činnosti nebo výrobky vážící se k dané pohádce.
   
  Seznámíme se se zvyky a tradicemi masopustu, co znamená masopust a užijeme si karneval masek a soutěže
   
  Činnosti a výrobky
   
  básnička s pohybem " Dva mrazici "
  PH "Na vločky"
  překážková dráha - cesta do pohádky
  jak asi vypadá paní Zima - výtvarné ztvárnění
  zvířecí rozcvičky
  písničky a básničky se zimni tématikou
  navlékání korálků pro princeznu
  perníková chaloupka
  hrnečku vař
  masopustní masky, koláče z krepového papíru
  grafomotorické listy, spojovačky,přiřazování  zvířat  ..

  LEDEN 2020


  - přivítání se po vánočních svátcích, vzpomínky na Vánoce, na Ježíška,můj nejoblíbenější dárek, jak jsme si užili volno

  - rozhovory. Kresba/ výroba nej dárku. Příchod nového roku - výtvarné ztvárnění - tři králové - četba a převyprávění legendy, příběh o kometě, o putování tří králů - kam šli a proč, co nesli ( zlato, myrhu, kadidlo). Jména tří králů K, M, B -rozlišování a nápodoba písmen, výroba koruny

  - zima - charakteristika zimního období, zimní měsíce, jak se mění příroda v zimě, jak v zimě pečujeme o své zdraví , zimní sporty a bezpečnost s tím související, a jak můžeme pomoci volně žijícím zvířátkům v zimním období.

  VÝROBKY A ČINNOSTI

  - nejoblíbenější dárek
  - královská koruna- tři králové
  - skládání a lepení
  - stavba hradu pro krále
  -molitanová kostky
  - hry a cvičení s papírovými koulemi
  - zimní básničky, grafomotorické a pracovní listy
  - překážková dráha
  - cesta tří králů , poh. hra -"Král je / není doma

  PROSINEC 2019

  ČERTI, ADVENT, VÁNOCE

  Hned zpočátku měsíce nás čeká cesta do Mratína na promítání , ve školce nás navštíví čert, Mikuláš a anděl, na které se moc těšíme. Máme pro ně připravenou i pěknou písničku. Navštívíme také Pony park, kde si vymalujeme dopis pro Ježíška, který zde dáme do schránky pro Ježíška, prohlédneme si zvířátka která zde žijí a samozřejmě se na konících svezeme. Čeká nás také vystoupení pro rodiče v místní sokolovně, to bude spojeno s vánočním tvořením rodičů s dětmi Poté se zbytek prosince budeme věnovat adventu, přípravám na Vánoce (zvyky a tradice) , jak se na Vánoce připravujeme u nás doma, budeme vyrábět přáníčka, dárečky pro rodiče,vyzdobíme si třídu a nazdobíme stromeček. Nacvičíme si krátké pásmo písmiček a básniček. Navštívíme i pacienty v místní nemocnici, pro které máme připravené drobné dárky. Budeme si užívat vánoční atmosféru, poslouchat a zpívat koledy, každý den na nás bude čekat překvapení z adventního kalendáře. Budeme číst příběhy z knihy " Čekání na Vánoce" a budeme se těšit, že nás ve školce navštíví Ježíšek :-)

  ČINNOSTI A VÝROBKY

  čert, anděl a Mikuláš z barevného papíru - práce dle předlohy

  vánoční stromek - omotávání vlnou, natírání a zdobení
  stromek z barevného papíru zdobený barevnými výřezy - výzdoba oken
  vánoční přáníčka - zdobení dle fantazie
  dárečky pro rodiče grafomotorické listy - vánoční stromky, ozdoby, dárečky , kapříci aj.
  opakování dnů v týdnu, početní řady do 6, správný úchop tužky, nácvik stříhání

  LISTOPAD 2019


  PODZIM / MOJE TĚLO

  Stále opakujeme znaky podzimu, podzimní počasí a jeho vliv na naše tělo. Budeme rozvíjet pozitivní city k sobě samému (sebedůvěra, samostatnost), uvědomění si vlastního těla, rozvoj a užívání všech smyslů (sluch, zrak, chuť, hmat,čich ). Budeme rozvíjet schopnosti k podpoře zdraví - co nám škodí a co prospívá. Osvojíme si poznatky o našem těle a zdraví, naučíme se pojmenovat některé části těla, orgány a jejich funkci, trénovat pravolevou orientaci.

  ČINNOSTI A VÝROBKY

  Cvičení -nácvik správného dýchání , správné držení těla, hry k procvičení chůze, běhu, lezení, plazení...
  Činnosti zaměřené na rozvoj vnímání, pozornosti , zrakové a sluchové paměti
  Dechová cvičení - vánek, slabý vítr, vichřice
  Skládání a modelování kostry, puzzle - moje tělo
  Četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme " - části těla
  Píseň s ukazováním "Hlava, ramena, kolena, palce" , ukaž kde máš.....počítání - ukaž počet prstů...
  Grafomotorické listy, co do řady nepatří, dokreslování druhé půlky obrázku, obkreslování postavy....

  SMYSLY
  Nač má člověk smyslů pět?
  Aby mohl poznat svět.
  Hmatem pozná , co je hladké, chuť mi poví, co je sladké.
  Čich, ten vždycky vyzvoní, když mi něco nevoní.
  Zrak mi slouží ke koukání a sluch zase k poslouchání.

  ŘÍJEN 2019
  ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY


  Poznávání jednotlivých druhů zeleniny, využití smyslů – čich, hmat, zrak, chuť. Vysvětlení jejich významu pro zdraví člověka. Povídání o zelenině a ovoci – jak vypadá, jakou má chuť, jak voní, na co se používá a jaká zelenina a ovoce komu chutná. Třídění ovoce X zelenina. Naučíme se rozpoznat typické znaky podzimního období –barvy podzimu - žlutá, hnědá, červená oranžová, zabarvování listů, proč listy opadávají, budeme sbírat plody podzimu při procházkách, rozmary počasí.Odlet ptáků do teplých krajin. Co znamená ,,babí léto“. ·

  ČINNOSTI A VÝROBKY

  Četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme"
  Vystříháme si ovoce a zeleninu z barevných papírů – každý si nalepí svůj košík ovoce nebo zeleniny.
  Vyrobíme si ježka z přírodnin. Muchomůrku prstovými barvami, budeme obtiskávat listy, tvořit z přírodnin
  Sběr přírodnin – porovnávání – více X méně, manipulace
  Procvičování jemné motoriky – modelování a mačkání ovoce , zelenina, houby ·
  Grafomotorické listy: kruhy, svislé a vodorovné čáry, let ptáčků, dokreslování ovoce a zeleniny
  Pracovní listy: rozpoznávání základních barev, třídění, doplňování

  Září 2019 VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE


  Seznámení s novým prostředím a novými pravidly (podání ruky při přivítání a loučení, uklízení hraček, školková pravidla atd. ). Budeme podporovat utváření kladných vztahů mezi dětmi (zapojení se do společných her a činností), učit se spolupráci a toleranci, vzájemně se poznávat a být samostatný/á.

  Navození radostné nálady ve třídě a snaha o to, aby se děti těšily na další dny ve školce, a aby zde získali pocit bezpečí. Prohlídka prostor MŠ, seznámení s kamarády z oddělení Kapříků a Vodníků, s ostatními zaměstnanci a začlenění do nového kolektivu. Zvládnutí odloučení od rodičů, zvykání si na nový režim dne. Seznámení s tím, co budeme ve školce dělat a jak to ve školce chodí – režim dne, sebeobsluha, správné stolování, pracovní činnosti, pracovní listy atd. Seznámení se se školní zahrádkou – pravidla bezpečnosti, a okolím, kam budeme chodit na procházky. Povíme si zážitky z prázdnin , naučíme se představit celým jménem, budeme nacvičovat správný úchop tužky, stříhání po rovné linii, procvičovat barvy, hrubou i jemnou motoriku a nezapomeneme si samozřejmě hodně hrát. :-)

  Motivované hry:

  Najdi svou značku - tunel ze židliček
  Cesta po třídě - mašinka
  Jak se jmenuješ –hra s míčem, autíčkem
  seznámení se, jména kamarádů ve třídě
  Hry dle volby dětí
  Vyzdobíme si třídu - sluníčko z obtisků rukou
  žabičky - vybarvení, vystřižení - naši školku – také obtisky rukou
  Procvičíme si základní dětské písničky a HPH:
  Prší, prší Pec nám spadla Kolo, kolo mlýnský Had leze z díry (značky)
   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy