Žabičky

  ČERVEN 2019

   
  Celý červen se budeme věnovat charekteristickým znakům léta, rozhovory o tom, jak budeme trávit  léto /prázdniny , upozornění na možná nebezpečí, budeme se věnovat bezpečnosti při letních radovánkách, ochraně při pobytu na slunci, pitný režim, bezpečnost při cestování, v dopravním provozu..
   
  Pojmenovávání a poznávání dopravních prostředků, co  létá, pluje, jezdí po silnici, po kolejích... vytleskávání slabik, určování první hlásky
   
  Čím vším můžeme cestovat , proč se řídíme dopravními značkami , co znamenají, k čemu slouží semafor
   
  Logopedické chvilky - jede, jede, vláček  ŠI-ŠI-ŠI
                                   - jede, jede, auto  TŮ-TŮ-TŮ
                                   - jede do tunelu HŮ-HŮ-HŮ
   
  Četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme" - dopr. prostředky, letní oblečení
   
  V červnu se také rozloučíme s dětmi, které půjdou po prázdninách do školy
  Seznámíme se ze životem včel
  Užijeme si výlet na hrad Kost  de nás čeká bohatý program a prohlídka s princeznou Karolínou
   
  ČINNOSTI A VÝROBKY
   Skládání dopr. prostředků z geometrických tvarů , z krabiček
  Skládání lodiček
  Prac. a grafomot. listy  - vlny, geom tvary, 
  Opakování básniček a her na přání dětí, užívání si hezkého počasí na zahrádce
  Cvičení na téma dopravní prostředky
   

  KVĚTEN 2019

   
   MAMINKA  MÁ SVÁTEK, MOJE RODINA, MŮJ DOMOV
   
  Povídání o mamince, jaká je moje maminka - samostatné vyjadřování . Čím můžeme mamince udělat radost, jak jí pomáháme,  co dělá moje mamina , napodobování činností - vaří , žehlí, chová...
   
  Co je to "rodina" , kdo tvoří  mojí rodinu, orientace v rodině, kolik členů má moje rodina, rozdělení rolí v rodině - co dělá maminka a co tatínek, jak trávíme společně volný čas, jak pomáháme a proč bychom měli pomáhat. Znát jména a povolání rodičů, důležitost každého povolání
   
  Přiblížení dětem blíže "domov" jako místo, kde žijeme, kde je nám dobře a kde nás mají rádi, prohlubování vztahu k místu kde žijeme, ale znát také svou adresu.
   
  ČINNOSTI A VÝROBKY
   
  Dárek a přáníčko pro maminku k svátku
  Kresba  - moje maminka
               - moje rodina
               - můj dům
  Můj dům - stavby z kostek, stavby  z lega
  Hádání povolání - co dělá řidič, učitel, prodavač, pekař.....
  Cvičení - cviky které napodobují činnost maminky - pantomima
  Prac. listy - povolání , grafomotorika
  Hry s pet víčky , hry na povolání - přišívání knoflíků, pečení koláčů, 
               
   
   

  DUBEN 2019

   Změny v přírodě, jarní (aprílové) počasí - déšť, vítr,  sluníčko. Ptáci - poslové jara , návrat ptáků z teplých krajin - vlaštovičky. Která zvířata žijí u vody, ve volné přírodě, které běhá, skáče, létá, kdo má peří, srst....
   Poznávání zvířat podle obrázků, procvičování a rozeznávání první hlásky v názvu zvířat, napodobování zvuků která zvířata vydávají, napodobování zvířat - klus, skok, běh...
   
  Máme se rádi
  Společné hry a skupinové činnosti, podpora přátelství, umět se s kamarády domluvit a přizpůsobit se, půjčovat si hračky, dělit se,  cvičení a pohybové hry ve dvojicích, koho a proč máme rádi,  hry na rodinu. 
   
  Velikonoce - tradice a zvyky vážící se k tomuto období
   
  Čarodějnice
  Rej čarodějů a čarodějnic, diskotéka a přehlídka masek
   
  ČINNOSTI A VÝROBKY
   
  Prac. listy s jarní a zvířecí tématikou - přiřazování matka x mládě, kytička pro včeličku, hledání stejných květin....
  Grafomotorická cvičení
  Zvířecí hádanky -rozvoj fantazie a myšlení
  Modelování a skládání  zvířat- rozvoj jemné motoriky
  Ptáčkové - zápich do kvetináče, vlaštovky
  Velikonoční přání, zdobení vajíček, slepička z obalu na vajíčka, setí osení do truhlíku, zápich zajíček
   
   

  BŘEZEN 2019

  JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA, MLÁĎATA
   
    Příroda se nám rychle  probudila  ze zimního spánku, a s ní přicházejí na svět  i mláďata. Utváření vztahu k přírodě,  první jarní květiny, pozorování změn v přírodě, jarní počasí a znaky jara, seznámení s některými tradicemi a zvyky vážících  se k jarnímu období, popis jarního obrázku- umět se vyjadřovat.
   Rodící se mláďata, přiřazování matka a mládě, umět je správně pojmenovat,dělení zvířat na hospodářská, domácí, ochrana rostlin a všeho živého. 
   Budeme číst z knihy " Ferda mravenec" a  příběhy o zvířatech a hmyzu
  Procvičování početní řady do 10, porovnávání více x méně, nácvik stříhání
   
   
  ČINNOSTI A VÝROBKY
  jarní květiny - skládání z papíru, pr. listy s jarní tématikou
  klíč k jaru - vystrižení a zdobení dle fantazie, pr. list  hledání  stejných klíčů
  jarní sluníčko - skládání z papíru - procvičování jemné motoriky, hry s pet víčky
  koláž -motýl-zaplnění předkresleného tvaru barevnými papíry a ústřižy
  malba "jaro na zahrádce" - ťupkání houbičkou, zapouštění barev
  Poh. hry "Na motýly" Na kytičky, uvíjíme věneček
  grafomotorické a pracovní  listy s jarní tématikou
   

  ÚNOR 2019

   
  Malíř mráz, hry a pohádky, karneval
   
  Vnímat a umět ocenit přírodní prostředí v zimě, vyprávění zážitků ze zimních radovánek, pozorování počasí.
   
  Zvířata v zimě, jak jim můžeme v tomto období pomoci, co potřebují aby se jim dařilo lépe.
   
  Budeme si také hrát na zvířátka, procvičovat obratnost, hbitost a postřeh. Poznávat zvuky a hlasy zvířat, prohlížet knihy a poznávat zvířata kolem nás.
   
  Seznámíme se s klasickými pohádkami ,budeme podporovat fantazii a představivost, pozorně budeme sledovat děj a zkusíme si také pohádky převyprávět. Připomeneme si, jak se zachází s knížkami. Každý den si přečteme jednu pohádku a budeme plnit úkoly, činnosti nebo výrobky vážící se k dané pohádce.
   
  Seznámíme se se zvyky a tradicemi masopustu, co znamená masopust a užijeme si karneval masek a soutěže
   
  Činnosti a výrobky
   
  krmítko pro ptáčky
  překážková dráha - cesta do pohádky, cesta zvířat  
  zvířecí rozcvičky
  písničky a básničky o zvířátkách
  papírové masky - zvířat 
  modelování zvířat- jemná motorika
  navlékání korálků pro princeznu
  perníková chaloupka
  hrnečku vař
  masopustní masky, koláče z krepového papíru
  grafomotorické listy, spojovačky,přiřazování  zvířat, klauni  .

   

  LEDEN 2018

   
  - vzpomínky na Vánoce, na Ježíška, nejoblíbenější dárek- rozhovory. Kresba / výroba nej dárku. Příchod nového roku - výtvarné ztvárnění
  - tři králové - převyprávění legendy, příběh o kometě, o putování tří králů - kam šli a proč, co nesli ( zlato, kadidlo, myrhu ). Jména tří králů - K, M, B -rozlišování a nápodoba písma
  - zima - charakteristika zimního období, zimní měsíce, jak se mění příroda v zimě a jak v zimě pečujeme o své zdraví
   
  Výrobky a činnosti
  - nejoblíbenější dárek
  - novoroční ohňostroj - zapouštění barev dolovatiny
  - královská koruna - zdobení dle fantazie, nápodoba písma
  - tři králové - skládání a lepení, řazení figurek dle instrukcí ( za sebe, nad sebe)
  - stavba hradu pro krále - molitanové kostky
  - vystřihování vloček
  - hry a cvičení s papírovými koulemi
  - grafomotorické listy- spojování vloček, sněhulák (kruhy), cesta ke koruně (bludiště)
  - trénování stříhání, dny v týdnu, početní řada do 6, správný úchop  tužky
   
  Poh. hry - cesta tří králů -překážková dráha, hledání komety 
                - král je / není doma
                - řazení do obruče po 3
   

  PROSINEC

  ČERTI, ADVENT, VÁNOCE

   

  Hned zpočátku měsíce mikulášská nadílka, návštěva Ponny parku, kde se svezeme na ponících,  kde si vymalujeme dopis pro Ježíška, prohlédneme si zvířátka která zde žijí

   

  Poté se zbytek prosince budeme věnovat adventu, přípravám na Vánoce (zvyky a tradice) , jak se na Vánoce připravujeme u nás doma, budeme vyrábět přáníčka, dárečky pro rodiče,vyzdobíme si třídu a nazdobíme stromeček. Nacvičíme si krátké pásmo písmiček a básniček. Navštívíme i pacienty v místní nemocnici, pro které máme připravené drobné dárky. Budeme si užívat vánoční atmosféru, poslouchat a zpívat koledy, každý den na nás bude čekat překvapení z adventního kalendáře. Budeme číst příběhy z knihy " Čekání na Vánoce" a budeme se těšit, že nás ve školce navštíví  Ježíšek :-)

   

  ČINNOSTI A VÝROBKY 

  čert, anděl a Mikuláš z barevného papíru - práce dle předlohy

  vánoční stromek - omotávání vlnou, natírání a zdobení

  vánoční přáníčka - zdobení dle fantazie

  dárečky pro rodiče

  grafomotorické listy -  vánoční stromky, ozdoby, dárečky , kapříci

   

  BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

  "Andílci se v nebi radují"

  "Mikuláši, Mikuláši"

   

  Opakování početní řady do 6, správný úchop tužky, nácvik stříhání, dny v týdnu

   

   

  LISTOPAD 2018

   

   Poznávání hlavních znaků podzimu,barvy podzimu a proměn, které s podzimem přicházejí,  upevňovaní poznatků o     přírodě – vnímat změny počasí. Rozhovory o mracích, větru, dešti, určování počasí podle obrázků. Vliv počasí na naše  zdraví, péče o zdraví, práce s encyklopedii Larousse

    Halloween – výzdoba třídy,výroba strašidýlek, halloweenský týden

   Příprava na advent ,těšení se  na nejhezčí období roku – tradice a zvyky,

   ČINNOSTI A VÝROBKY

        Vydlabávání dýně, papírový řetěz, strašidýlky z papíru

  Deštník pro dešťovou vílu – zapouštění barev do klovatiny

  Dechová cvičení – slabý, silný vítr, vánek, vichřice

  Procvičování barev, početní řady do 10, porovnávání více x méňe

  Pracovní listy s podzimní tématikou –, pavučina pro pavoučka, spodní oblouk, hledání stejných tvarů, co je důležité pro zdraví..

  Koláž „ šípkový čaj pro zdraví“

  Puzzle -moje tělo

  Soutěže

  Poh.hry „Zajíček v své jamce“ , „Uvíjíme věneček“ , „Na dešťové kapičky“

  Básničky  - LISTOPAD, LISTOPAD.

                     LES

  ŘÍJEN 2018

  ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY

  ·         Poznávání jednotlivých druhů zeleniny, využití smyslů – čich, hmat, zrak, chuť. Vysvětlení jejich významu pro zdraví člověka. Povídání o zelenině a ovoci – jak vypadá, jakou má chuť, jak voní, na co se používá a jaká zelenina a ovoce komu chutná. Třídění ovoce X zelenina. Naučíme se rozpoznat typické znaky podzimního období – zabarvování listů, proč listy opadávají, sběr přírodnin, rozmary počasí.Odlet ptáků do teplých krajin.  Co znamená ,,babí léto“.

   

  ·         ČINNOSTI A VÝROBKY

  Vystříháme si ovoce a zeleninu z barevných papírů – každý si nalepí svůj košík ovoce nebo zeleniny.

  Vyrobíme si ježka z přírodnin. Muchomůrku prstovými barvami, budeme obtiskávat listy, papírového dráčka, vlaštovičky

  Sběr přírodnin – porovnávání – více X méně.

  Procvičování jemné motoriky – modelování a mačkání ovoce , zelenina, houby

   

  ·         Grafomotorické listy: kruhy, svislé a vodorovné čáry, let ptáčků

  ·         Pracovní listy: rozpoznávání základních barev, třídění, 

   

  ·         Písničky a básničky: Dráček

           Muchomůrka

                                              Měla babka čtyři jabka

                                        

  Vytleskávání názvů ovoce a zeleniny

  Chůze po laně – rovnováha, chůze s vyhýbáním, chůze se změnou směru

  Hry dle volby dětí – námětové hry v kuchyňce a v domečku – upevňování sociálního chování

   

  ZÁŘÍ  2018

  VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

  ·         Seznámení s novým prostředím a novými pravidly (podání ruky při přivítání a loučení, uklízení hraček). Budeme podporovat utváření vztahů mezi dětmi (zapojení se do společných her a činností), učit se spolupráci a toleranci.

  ·         Navození radostné nálady ve třídě a snaha o to, aby se děti těšily na další dny ve školce, a získaly pocit bezpečí ve školce. Prohlídka prostor MŠ, seznámení s ostatními zaměstnanci a začlenění do nového kolektivu. Zvládnutí odloučení od rodičů, zvykání si na nový režim dne. Seznámení s tím, co budeme ve školce dělat a jak to ve školce chodí – sebeobsluha, správné stolování atd. Seznámení se se školní zahrádkou – pravidla bezpečnosti, a okolím, kam budeme chodit na procházky. Povíme si zážitky z prázdnin – výslovnost, souvislé vyjadřování, nácvik správného úchopu tužky, základní barvy, procvičování jemné motoriky - modelování 

  Motivované hry: Najdi svou značku - cesta tunelem ze židliček 

                                    Jak se jmenuješ – seznámení se, jména kamarádů ve třídě, posílání míče

         Vyzdobíme si třídu – společná práce – sluníčko z obtisků rukou

                                                                    - žabičky, vybarvení a vystřižení

                                                                      - naši školku – také obtisky rukou

           Procvičíme si základní dětské písničky a HPH: Prší, prší

                                                                                      Pec nám spadla

                                                                                       Kolo, kolo mlýnský

                                                                                       Had leze z díry (značky)

             Básničky - My jsme velké dětičky, Děti

             Prac. listy -  svislé a vodorovné čáry

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy