Žabičky

                  LISTOPAD 2019

       
                 PODZIM  / MOJE TĚLO
   
  Stále opakujeme znaky podzimu, podzimní počasí a jeho vliv na naše tělo. Budeme rozvíjet pozitivní city k sobě samému (sebedůvěra, samostatnost), uvědomění si vlastního těla, rozvoj a užívání všech smyslů (sluch, zrak, chuť, hmat,čich ). Budeme rozvíjet schopnosti k podpoře zdraví - co nám škodí a co prospívá. Osvojíme si poznatky o našem těle a zdraví, naučíme se pojmenovat některé části těla, orgány a jejich funkci, trénovat pravolevou orientaci. 
   
                 ČINNOSTI A VÝROBKY 
   
  Cvičení -nácvik správného dýchání , správné držení těla, hry k procvičení chůze, běhu, lezení, plazení...
  Činnosti zaměřené na rozvoj vnímání, pozornosti , zrakové a sluchové paměti
  Dechová cvičení - vánek, slabý vítr, vichřice
  Skládání a modelování kostry, puzzle - moje tělo
  Četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme " - části těla
  Píseň s ukazováním "Hlava, ramena, kolena, palce" , ukaž kde máš.....počítání - ukaž počet prstů...
  Grafomotorické listy, co do řady nepatří, dokreslování druhé půlky obrázku, obkreslování postavy....
   
  SMYSLY 
  Nač má člověk smyslů pět? 
  Aby mohl poznat svět.
  Hmatem pozná , co je hladké, chuť mi poví, co je sladké.
  Čich, ten vždycky vyzvoní, když mi něco nevoní.
  Zrak mi slouží ke koukání a sluch zase k poslouchání.
   

  ŘÍJEN 2019

  ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY

   

  ·         Poznávání jednotlivých druhů zeleniny, využití smyslů – čich, hmat, zrak, chuť. Vysvětlení jejich významu pro zdraví člověka. Povídání o zelenině a ovoci – jak vypadá, jakou má chuť, jak voní, na co se používá a jaká zelenina a ovoce komu chutná. Třídění ovoce X zelenina. Naučíme se rozpoznat typické znaky podzimního období –barvy podzimu - žlutá, hnědá, červená oranžová, zabarvování listů, proč listy opadávají, budeme sbírat plody podzimu při procházkách, rozmary počasí.Odlet ptáků do teplých krajin.  Co znamená ,,babí léto“.

   

  ·         ČINNOSTI A VÝROBKY

  Četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme"

  Vystříháme si ovoce a zeleninu z barevných papírů – každý si nalepí svůj košík ovoce nebo zeleniny.

  Vyrobíme si ježka z přírodnin. Muchomůrku prstovými barvami, budeme obtiskávat listy, tvořit z přírodnin

  Sběr přírodnin – porovnávání – více X méně, manipulace

  Procvičování jemné motoriky – modelování a mačkání ovoce , zelenina, houby

   

  ·         Grafomotorické listy: kruhy, svislé a vodorovné čáry, let ptáčků, dokreslování ovoce a zeleniny

  ·         Pracovní listy: rozpoznávání základních barev, třídění, doplňování

   

  Září  2019

  VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

   

  ·         Seznámení s novým prostředím a novými pravidly (podání ruky při přivítání a loučení, uklízení hraček, školková pravidla atd. ). Budeme podporovat utváření kladných  vztahů mezi dětmi (zapojení se do společných her a činností), učit se spolupráci a toleranci, vzájemně se poznávat a být samostatný/á

  ·         Navození radostné nálady ve třídě a snaha o to, aby se děti těšily na další dny ve školce, a aby zde získali pocit bezpečí. Prohlídka prostor MŠ, seznámení s kamarády z oddělení Kapříků a Vodníků, s ostatními zaměstnanci a začlenění do nového kolektivu. Zvládnutí odloučení od rodičů, zvykání si na nový režim dne. Seznámení s tím, co budeme ve školce dělat a jak to ve školce chodí – režim dne, sebeobsluha, správné stolování, pracovní činnosti, pracovní listy  atd. Seznámení se se školní zahrádkou – pravidla bezpečnosti, a okolím, kam budeme chodit na procházky. Povíme si zážitky z prázdnin , naučíme se představit celým jménem, budeme nacvičovat správný úchop tužky, stříhání po rovné linii, procvičovat barvy, hrubou i jemnou motoriku a nezapomeneme si samozřejmě hodně hrát. :-)

  Motivované hry:  Najdi svou značku - tunel ze židliček 

                             Cesta po třídě - mašinka

                                    Jak se jmenuješ –hra s míčem, autíčkem - seznámení se, jména kamarádů ve třídě   

                                    Hry dle volby dětí 

          Vyzdobíme si třídu - sluníčko z obtisků rukou

                                         - žabičky - vybarvení, vystřižení

                                         - naši školku – také obtisky rukou

           Procvičíme si základní dětské písničky a HPH: Prší, prší

                                                                              Pec nám spadla

                                                                               Kolo, kolo mlýnský

                                                                               Had leze z díry (značky)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy