Žabičky

  ÚNOR 2020

   
  Malíř mráz, hry a pohádky, karneval
   
  Vnímat a umět ocenit přírodní prostředí v zimě, vyprávění zážitků ze zimních radovánek, pozorování počasí, pohybová improvizace na téma Zima
   
  Budeme si také hrát na zvířátka, procvičovat obratnost, hbitost a postřeh. Poznávat zvuky a hlasy zvířat, prohlížet knihy a poznávat zvířata kolem nás.
   
  Seznámíme se s klasickými pohádkami ,budeme podporovat fantazii a představivost, pozorně budeme sledovat děj a zkusíme si také pohádky převyprávět. Připomeneme si, jak se zachází s knížkami. Každý den si přečteme jednu pohádku a budeme plnit úkoly, činnosti nebo výrobky vážící se k dané pohádce.
   
  Seznámíme se se zvyky a tradicemi masopustu, co znamená masopust a užijeme si karneval masek a soutěže
   
  Činnosti a výrobky
   
  básnička s pohybem " Dva mrazici "
  PH "Na vločky"
  překážková dráha - cesta do pohádky
  jak asi vypadá paní Zima - výtvarné ztvárnění
  zvířecí rozcvičky
  písničky a básničky se zimni tématikou
  navlékání korálků pro princeznu
  perníková chaloupka
  hrnečku vař
  masopustní masky, koláče z krepového papíru
  grafomotorické listy, spojovačky,přiřazování  zvířat  ..

  LEDEN 2020


  - přivítání se po vánočních svátcích, vzpomínky na Vánoce, na Ježíška,můj nejoblíbenější dárek, jak jsme si užili volno

  - rozhovory. Kresba/ výroba nej dárku. Příchod nového roku - výtvarné ztvárnění - tři králové - četba a převyprávění legendy, příběh o kometě, o putování tří králů - kam šli a proč, co nesli ( zlato, myrhu, kadidlo). Jména tří králů K, M, B -rozlišování a nápodoba písmen, výroba koruny

  - zima - charakteristika zimního období, zimní měsíce, jak se mění příroda v zimě, jak v zimě pečujeme o své zdraví , zimní sporty a bezpečnost s tím související, a jak můžeme pomoci volně žijícím zvířátkům v zimním období.

  VÝROBKY A ČINNOSTI

  - nejoblíbenější dárek
  - královská koruna- tři králové
  - skládání a lepení
  - stavba hradu pro krále
  -molitanová kostky
  - hry a cvičení s papírovými koulemi
  - zimní básničky, grafomotorické a pracovní listy
  - překážková dráha
  - cesta tří králů , poh. hra -"Král je / není doma

  PROSINEC 2019

  ČERTI, ADVENT, VÁNOCE

  Hned zpočátku měsíce nás čeká cesta do Mratína na promítání , ve školce nás navštíví čert, Mikuláš a anděl, na které se moc těšíme. Máme pro ně připravenou i pěknou písničku. Navštívíme také Pony park, kde si vymalujeme dopis pro Ježíška, který zde dáme do schránky pro Ježíška, prohlédneme si zvířátka která zde žijí a samozřejmě se na konících svezeme. Čeká nás také vystoupení pro rodiče v místní sokolovně, to bude spojeno s vánočním tvořením rodičů s dětmi Poté se zbytek prosince budeme věnovat adventu, přípravám na Vánoce (zvyky a tradice) , jak se na Vánoce připravujeme u nás doma, budeme vyrábět přáníčka, dárečky pro rodiče,vyzdobíme si třídu a nazdobíme stromeček. Nacvičíme si krátké pásmo písmiček a básniček. Navštívíme i pacienty v místní nemocnici, pro které máme připravené drobné dárky. Budeme si užívat vánoční atmosféru, poslouchat a zpívat koledy, každý den na nás bude čekat překvapení z adventního kalendáře. Budeme číst příběhy z knihy " Čekání na Vánoce" a budeme se těšit, že nás ve školce navštíví Ježíšek :-)

  ČINNOSTI A VÝROBKY

  čert, anděl a Mikuláš z barevného papíru - práce dle předlohy

  vánoční stromek - omotávání vlnou, natírání a zdobení
  stromek z barevného papíru zdobený barevnými výřezy - výzdoba oken
  vánoční přáníčka - zdobení dle fantazie
  dárečky pro rodiče grafomotorické listy - vánoční stromky, ozdoby, dárečky , kapříci aj.
  opakování dnů v týdnu, početní řady do 6, správný úchop tužky, nácvik stříhání

  LISTOPAD 2019


  PODZIM / MOJE TĚLO

  Stále opakujeme znaky podzimu, podzimní počasí a jeho vliv na naše tělo. Budeme rozvíjet pozitivní city k sobě samému (sebedůvěra, samostatnost), uvědomění si vlastního těla, rozvoj a užívání všech smyslů (sluch, zrak, chuť, hmat,čich ). Budeme rozvíjet schopnosti k podpoře zdraví - co nám škodí a co prospívá. Osvojíme si poznatky o našem těle a zdraví, naučíme se pojmenovat některé části těla, orgány a jejich funkci, trénovat pravolevou orientaci.

  ČINNOSTI A VÝROBKY

  Cvičení -nácvik správného dýchání , správné držení těla, hry k procvičení chůze, běhu, lezení, plazení...
  Činnosti zaměřené na rozvoj vnímání, pozornosti , zrakové a sluchové paměti
  Dechová cvičení - vánek, slabý vítr, vichřice
  Skládání a modelování kostry, puzzle - moje tělo
  Četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme " - části těla
  Píseň s ukazováním "Hlava, ramena, kolena, palce" , ukaž kde máš.....počítání - ukaž počet prstů...
  Grafomotorické listy, co do řady nepatří, dokreslování druhé půlky obrázku, obkreslování postavy....

  SMYSLY
  Nač má člověk smyslů pět?
  Aby mohl poznat svět.
  Hmatem pozná , co je hladké, chuť mi poví, co je sladké.
  Čich, ten vždycky vyzvoní, když mi něco nevoní.
  Zrak mi slouží ke koukání a sluch zase k poslouchání.

  ŘÍJEN 2019
  ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY


  Poznávání jednotlivých druhů zeleniny, využití smyslů – čich, hmat, zrak, chuť. Vysvětlení jejich významu pro zdraví člověka. Povídání o zelenině a ovoci – jak vypadá, jakou má chuť, jak voní, na co se používá a jaká zelenina a ovoce komu chutná. Třídění ovoce X zelenina. Naučíme se rozpoznat typické znaky podzimního období –barvy podzimu - žlutá, hnědá, červená oranžová, zabarvování listů, proč listy opadávají, budeme sbírat plody podzimu při procházkách, rozmary počasí.Odlet ptáků do teplých krajin. Co znamená ,,babí léto“. ·

  ČINNOSTI A VÝROBKY

  Četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme"
  Vystříháme si ovoce a zeleninu z barevných papírů – každý si nalepí svůj košík ovoce nebo zeleniny.
  Vyrobíme si ježka z přírodnin. Muchomůrku prstovými barvami, budeme obtiskávat listy, tvořit z přírodnin
  Sběr přírodnin – porovnávání – více X méně, manipulace
  Procvičování jemné motoriky – modelování a mačkání ovoce , zelenina, houby ·
  Grafomotorické listy: kruhy, svislé a vodorovné čáry, let ptáčků, dokreslování ovoce a zeleniny
  Pracovní listy: rozpoznávání základních barev, třídění, doplňování

  Září 2019 VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE


  Seznámení s novým prostředím a novými pravidly (podání ruky při přivítání a loučení, uklízení hraček, školková pravidla atd. ). Budeme podporovat utváření kladných vztahů mezi dětmi (zapojení se do společných her a činností), učit se spolupráci a toleranci, vzájemně se poznávat a být samostatný/á.

  Navození radostné nálady ve třídě a snaha o to, aby se děti těšily na další dny ve školce, a aby zde získali pocit bezpečí. Prohlídka prostor MŠ, seznámení s kamarády z oddělení Kapříků a Vodníků, s ostatními zaměstnanci a začlenění do nového kolektivu. Zvládnutí odloučení od rodičů, zvykání si na nový režim dne. Seznámení s tím, co budeme ve školce dělat a jak to ve školce chodí – režim dne, sebeobsluha, správné stolování, pracovní činnosti, pracovní listy atd. Seznámení se se školní zahrádkou – pravidla bezpečnosti, a okolím, kam budeme chodit na procházky. Povíme si zážitky z prázdnin , naučíme se představit celým jménem, budeme nacvičovat správný úchop tužky, stříhání po rovné linii, procvičovat barvy, hrubou i jemnou motoriku a nezapomeneme si samozřejmě hodně hrát. :-)

  Motivované hry:

  Najdi svou značku - tunel ze židliček
  Cesta po třídě - mašinka
  Jak se jmenuješ –hra s míčem, autíčkem
  seznámení se, jména kamarádů ve třídě
  Hry dle volby dětí
  Vyzdobíme si třídu - sluníčko z obtisků rukou
  žabičky - vybarvení, vystřižení - naši školku – také obtisky rukou
  Procvičíme si základní dětské písničky a HPH:
  Prší, prší Pec nám spadla Kolo, kolo mlýnský Had leze z díry (značky)
   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy