Žabičky

  ŘÍJEN 2020

   
              CO PŘINÁŠÍ PODZIM
   
  Záměr : Poznávání hlavních znaků podzimního období a proměn, které v přírodě na podzim nastávají. Poznávání listnatých a jehličnatých stromů, rozdíly mezi nimi a plody, které nám dávají.                                       Získávání vztahu  k  přírodninám a práce s nimi ( tvoření, hraní, učení).
               Rozvoj poznávacích schopností, vnímání přírodní krásy a harmonie. Rozvoj estetického vnímání. 
               Rozvoj grafomotorických dovedností.
               Stálé upevňování pozice dětí ve školce, snaha o to, aby se děti do školky těšily a chodily do ní rády.
   
   
  Okruhy činností : 
               Pozorování změn v přírodě
               Lokomoční a jiné činnosti
               Poslech čtených pohádek a příběhů
               Nácvik básniček a písniček
               Tvoření z přírodnin, modelování
               Grafomotorické činnosti
   

  ZÁŘÍ

  VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

  Záměr :  Adaptace nových dětí na prostředí MŠ. Seznámení s novými kamarády, zapojení se do společných činností ( hry, tvoření, úklid hraček apod.) Naučit se přizpůsobit a spolupracovat s ostatními 
                dětmi.
                Seznámení se s novými návyky a pravidly MŠ a jejich dodržování.
                Seznámení se se svou značkou (místo kam si ukládáme všechny své věci)
                Přiblížit dětem jak to ve školce chodí, co vše budeme společně dělat.
                Zaměříme se na zdokonalení a upevnění hygienických návyků (mytí a dezinfekce rukou, oblékání , používání příboru, osobní hygiena...) 
   
   
  Okruhy činností :  
               - pohybové a výtvarné činnosti 
               - prohlížení knížek 
               - poslech čtené pohádky
               - společné hry a tvoření
               - opakování známých básniček a písniček
               - upevňování pravidel - ranní kruh, hry na jména, hry  na značky     
               A samozřejmě si budeme hodně hrát :-)  a poznávat okolí naší školky
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy