Žabičky

  ČERVEN 2018

   
   
  Děti mají svátek
   Oslava dětského dne ,dopolední program na zahradě, hry, soutěže,diskotéka,  bohatá tombola. 
   
  Pozorujeme svět rostlin
  Jak rostou rostliny a jak rostu já, co potřebují rostliny k růstu a lidé k životu. Království vody - seznámení s funkcí vody na planetě, životem u vody i ve vodě - rostliny a zvířata, povídání o tom, proč je voda důležitá, pokusy s vodou - obarvování vody barvami, poté vložení květin,,....obarví se také? Modelování květin - jemná motorika, grafomotorické listy - květiny, vlny ....Poznávání a určování v květin při vycházkách,
   
  Těšíme se na prázdniny
  Charakteristické znaky léta
  Kam pojedeme s rodiči na prázdniny, co budeme o prázdninách dělat a Jak na sebe dávat pozor při letních radovánkách, jak se chránit před sluncem atd.   Rozloučení s předškoláky na školní zahrádce, rozdávání dárečků. Užívání si slunečného počasí na zahrádce a při procházkách po okolí
   
  Co už umím
  Opakování početní řady, vytleskávání slabik, barev, dnů v týdnu, částí těla, pojmenování prstů, představení se  celým jménem, geom. tvarů...atd.  .. a všeho co jsme se dosud snažili naučit
   
   
  ČINNOSTI A VÝROBKY
  Modelování rostlin
  Pokusy s vodou a barvami
  Akvárium - malování, dolepování rybiček a rostlin
  Pracovní a grafomotorické listy
  Procházky  velkému rybníku
  PH "Uvíjíme věneček"
  Píseň "Kapky"
  Letní koláž - využití různorodého materiálu
  Moře s rybkami
   
   

  KVĚTEN 2018

   
  Můj domov, moje rodina
  Cílem je přiblížit dětem blíže "domov" jako místo, kde je nám dobře,uvědomit si příslušnost k rodině a rozvíjet kladné vztahy a city k rodině, kamarádům. Znát jména rodičů a sourozenců,orientace v rodině,kolik má členů naše rodina a jak pomáhám doma a s čím.  Kde bydlím, znát svou adresu. 
   
  Maminka má svátek
  povídání o maminkách, proč mám rád svoji maminku, co se mi na ní nejvíc líbí. Budeme se snažit nakreslit svoji maminku, kdo zná povolání maminky, jak mamince pomáhám, předvádění co maminka dělá - pere, žehlí,vaří, chová sourozence....
  Vyrobíme pro maminku dáreček a přáníčko
   
  Kam na výlet?
  Kam a čím pojedeme na výlet? Napodobování - auta, letadla, vlaky, kola, ....PH na dopravní prostředky. Co vše potřebujeme sebou na výlet, a hlavně...kam to vlastně pojedeme a jak se máme chovat
  užijeme si celodenní výlet na zámek Berchtold do země skřítků
  cestu do zrcadlového labyrintu v Líbeznicích - pěškobusem :_)
  meziškolkovou olympiádu u nás v Měšicíc a dvě divadelní představení
   
  ČINNOSTI A VÝROBKY
  Rozhovory o rodině, o mamince..
  Stavění domů z kostek, krabiček a stavebnic
  Kresba - můj dům, moje rodina , moje mamina
  Dáreček a přáníčko pro maminku
  Prac. a grafomot. listy  s tématem rodina, povolání
  Obraz pro maminku
  Procvičování více x méně, geom. tvary, stříhání
   
   

  DUBEN 2017

  Jak jsem prožil/a Velikonoce - vyprávění, sdílení zážitků. Změny v přírodě, jarní (aprílové) počasí - déšť,sníh, sluníčko. Ptáci - poslové jara , návrat ptáků z teplých krajin - vlaštovičky.
  Mláďata - rozlišování domácí x hospodářská, povídání o tom, kdo má doma zvířátko a jaké, jak se ke zvířecím kamarádům chováme. Poznávání zvířat podle obrázků, procvičování a rozeznávání první hlásky v názvu zvířat, napodobování zvuků která zvířata vydávají, napodobování zvířat - klus, skok, běh...
   
  Máme se rádi
  Společné hry a skupinové činnosti, podpora přátelství, umět se s kamarády domluvit a přizpůsobit se, půjčovat si hračky, dělit se,  cvičení a pohybové hry ve dvojicích, koho a proč máme rádi,  hry na rodinu. 
   
  Čarodějnice
  Rej čarodějů a čarodějnic, diskotéka a přehlídka masek
   
  ČINNOSTI A VÝROBKY
   
  Prac. listy s jarní a zvířecí tématikou - přiřazování matka x mládě, kytička pro včeličku, hledání stejných květin....
  Zvířecí hádanky -rozvoj fantazie a myšlení
  Modelování zvířat- rozvoj jemné motoriky
  Ptáčkové - zápich do kvetináče
  Jarní koláž
  Netopýr, pavouk, kočka z roliček od toal. papíru

   

  BŘEZEN 2018

   
  Poslové jara, mláďata 
   
  Utváření vztahu k přírodě,první jarní květiny, pozorování změn, jarní počasí a znaky jara, seznámení s některými tradicemi a zvyky vážících  se k jarnímu období.
   Rodící se mláďata, přiřazování matka a mládě, umět je správně pojmenovat, chráníme rostliny a vše živé.
   Návštěva knihovny v Líbeznicích, povíme si jak se máme chovat ke knížkám, budeme číst oblíbené pohádky a každý si bude moci přinést svou oblíbenou knihu do školky
   
   
  ČINNOSTI A VÝROBKY
  jarní květiny - skládání z papíru, pr. listy s jarní tématikou
  klíč k jaru - vystrižení a zdobení dle fantazie, pr. list  hledání  stejných klíčů
  jarní sluníčko - skládání z papíru - procvičování jemné motoriky
  malba "jaro na zahrádce" - ťupkání houbičkou, zapouštění barev
  Poh. hry "Na motýly" Na kytičky
  grafomotorické a pracovní  listy s jarní tématikou

   

     ÚNOR 2018

   
  Malíř mráz, hry a pohádky, karneval
   
  Vnímat a umět ocenit přírodní prostředí v zimě, vyprávění zážitků ze zimních radovánek, pozorování počasí.
  Budeme si také hrát na zvířátka, procvičovat obratnost, hbitost a postřeh. Poznávat zvuky a hlasy zvířat, prohlížet knihy a poznávat zvířata kolem nás.
  Seznámíme se s klasickými pohádkami ,budeme podporovat fantazii a představivost, pozorně budeme sledovat děj a zkusíme si také pohádky převyprávět. Připomeneme si, jak se zachází s knížkami. Každý den si přečteme jednu pohádku a budeme plnit úkoly, činnosti nebo výrobky vážící se k dané pohádce.
  Seznámíme se se zvyky a tradicemi masopustu, co znamená masopust a užijeme si karneval masek a soutěže
   
  Činnosti a výrobky
   
  zamrzlé okýnko - zapouštění barev 
  překážková dráha - cesta do pohádky
  zvířecí rozcvičky
  písničky a básničky o zvířátkách
  papírové masky - zvířat 
  modelování zvířat- jemná motorika
  navlékání korálků pro princeznu
  perníková chaloupka
  hrnečku vař
  masopustní masky, koláče z krepového papíru
  grafomotorické listy, spojovačky
   

         LEDEN 2018

   
  - vzpomínky na Vánoce, na Ježíška, nejoblíbenější dárek- rozhovory. Kresba / výroba nej dárku. Příchod nového roku - výtvarné ztvárnění
  - tři králové - převyprávění legendy, příběh o kometě, o putování tří králů - kam šli a proč, co nesli ( zlato, kadidlo, myrhu ). Jména tří králů - K, M, B -rozlišování a nápodoba písma
  - zima - charakteristika zimního období, zimní měsíce, jak se mění příroda v zimě a jak v zimě pečujeme o své zdraví
   
  Výrobky a činnosti
  - nejoblíbenější dárek
  - novoroční ohňostroj - zapouštění barev dolovatiny
  - královská koruna - zdobení dle fantazie, nápodoba písma
  - tři králové - skládání a lepení, řazení figurek dle instrukcí ( za sebe, nad sebe)
  - stavba hradu pro krále - molitanové kostky
  - vystřihování vloček
  - hry a cvičení s papírovými koulemi
  - grafomotorické listy- spojování vloček, sněhulák (kruhy), cesta ke koruně (bludiště)
  - trénování stříhání, dny v týdnu, početní řada do 6, správný úchop  tužky
   
  Poh. hry - cesta tří králů -překážková dráha, hledání komety 
                - král je / není doma
                - řazení do obruče po 3
   
  Písně, básně
  - My tři králové
  - Pan král sedí na trůnu
  - Bude zima, bude mráz

                        

  PROSINEC 

   
  ČERTI, ADVENT, VÁNOCE
   
  Hned zpočátku měsíce nás ve školce navštíví čert, Mikuláš a anděl, na které se moc těšíme. Máme pro ně připravenou i pěknou písničku.
  Poté se zbytek prosince budeme věnovat adventu, přípravam na Vánoce (zvyky a tradice) , budeme vyrábět přáníčka, dárečky pro rodiče,vyzdobíme si třídu a nazdobíme stromeček. Nacvičíme si krátké pásmo písmiček a básniček. Navštívíme i pacienty v místní nemocnici, pro které máme připravené drobné dárky. Budeme si užívat vánoční atmosféru, poslouchat a zpívat koledy, každý den na nás bude čekat překvapení z adventního kalendáře. Budeme číst příběhy z knihy " Čekání na Vánoce" a budeme se těšit, že nás ve školce navštíví  Ježíšek :-)
   
   
  ČINNOSTI A VÝROBKY 
  čert, anděl a Mikuláš z barevného papíru - práce dle předlohy
  vánoční stromek - omotávání vlnou, natírání a zdobení
  vánoční přáníčka - zdobení dle fantazie
  dárečky pro rodiče
  papírové perníčky - zdobení
  zvonečky z kávových kapslí - natírání barvou
  grafomotorické listy -  vánoční stromky, ozdoby, dárečky 
   
  Opakování početní řady do 6, správný úchop tužky, nácvik stříhání, dny v týdnu

   

            LISTOPAD 2017

  Poznávání hlavních znaků podzimu, proměn, které s podzimem přicházejí. Poznávání listnatých a jehličnatých stromů, rozdíly mezi listy a upevňovaní poznatků o přírodě – vnímat změny počasí. Rozhovory o mracích, větru, dešti, určování počasí podle obrázků.

         Halloween – výzdoba třídy , přehlídka a diskotéka masek, halloweenský týden

         Příprava na advent ,těšení se  na nejhezčí období roku – tradice a zvyky

  ·                    ČINNOSTI

          Výroba dýní z papírových tácků, netopírů z roliček od tol. papíru, svícínků a duchů

          Čtení strašidelných příběhů

  Deštník pro dešťovou vílu – zapouštění barev do klovatiny

  Dráček – stříhání, skládání mašliček

  Dechová cvičení – slabý, silný vítr, vánek, vichřice

  Procvičování barev, početní řady do 10, porovnávání více x méňe

  Pracovní listy s podzimní tématikou – hledání listů se stejným tvarem, přiřazování listů ke stromům, pavučina pro pavoučka, spodní oblouk

   

  Září  2017

  VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

   

  ·         Seznámení s novým prostředím a novými pravidly (podání ruky při přivítání a loučení, uklízení hraček). Budeme podporovat utváření vztahů mezi dětmi (zapojení se do společných her a činností), učit se spolupráci a toleranci.

  ·         Navození radostné nálady ve třídě a snaha o to, aby se děti těšily na další dny ve školce, a získaly pocit bezpečí ve školce. Prohlídka prostor MŠ, seznámení s ostatními zaměstnanci a začlenění do nového kolektivu. Zvládnutí odloučení od rodičů, zvykání si na nový režim dne. Seznámení s tím, co budeme ve školce dělat a jak to ve školce chodí – sebeobsluha, správné stolování atd. Seznámení se se školní zahrádkou – pravidla bezpečnosti, a okolím, kam budeme chodit na procházky. Povíme si zážitky z prázdnin – výslovnost, souvislé vyjadřování.

  Motivované hry: Najdi svou značku

                                     Jak se jmenuješ – seznámení se, jména kamarádů ve třídě

  Hry dle volby dětí

  Vyzdobíme si třídu – společná práce – sluníčko z obtisků rukou

                                                          - žabičky

                                                         - naši školku – také obtisky rukou

  Procvičíme si základní dětské písničky a HPH: Prší, prší

                                                                       Pec nám spadla

                                                                         Kolo, kolo mlýnský

                                                                         Had leze z díry (značky)

                                                                         Utíkej, Káčo, utíkej

                         

  Básničky: Těším se do školky, My jsme velké dětičky 

  Budeme trénovat správný úchop tužky, základní barvy, nácvik stříhání a začneme s jednoduchými pracovními a grafomotorickými listy (svislé, rovné čáry).

  A budeme si samozřejmě hodně hrát.

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy