Mimořádný zápis

   

  Č.j.:     430 /019

  Datum vyhotovení: 25.10.2019

  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od 29.10.2019 takto:


   

  Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí  k předškolnímu vzdělávání v Mateřské  škole Měšice  uchazečů s tímto registračním  číslem:

  408/019, 409/019, 410/019, 411/019, 412/019, 413/019, 415/019, 417/019, 419/019, 420/019, 421/019, 422/019, 423/019, 425/019, 428/019, 429/019,

  Přerušení správního řízení:

  414/019, 416/019, 418/019, 424/019, 426/019, 427/019,

  Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 25.10 2019 v 18 hodin na veřejně přístupném místě – na úřední desce MŠ Měšice před vchodem do budovy Nosticova 17, na vchodové dveře odloučeného pracoviště Nosticova 15 a na web stránkách. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.                                                                                       

  Pokud máte zájem o vydání rozhodnutí o přijetí, je to možné po telefonické domluvě.

  Klára Foniová Pokorná, ředitelka MŠ Měšice

   

  23.10.2019

  Mimořádný zápis do odloučeného pracoviště MŠ Měšice se uskuteční v pátek 25.10.  v čase 8-10 a 14-16 hodin v nové budově MŠ v ulici Nosticova 15. Přihlásit se na konrétní čas můžete na adrese:

  https://materska-skola-mesice.reservio.com/

  Na této stránce potvrdíte „Vytvořit rezervaci“. Tento rezervační web používáme i pro rezervaci konzultačních hodin s učitelkami, takže se Vám ukáže nabídka "MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS"  a pod nimi "Konzultace". Zvolíte MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS a nabídne se Vám 25. říjen (termín zápisu). Vpravo si zvolíte čas, který Vám bude nejvíce vyhovovat. Volba probíhá kliknutím na danou hodinu a stisknutím „Pokračovat“. Dále vyplníte požadované údaje s tím, že uvedete Vaše jméno, e-mail, telefonní spojení na Vás a do poznámky jméno a datum narození Vašeho dítěte. Údaje potvrdíte stisknutím „Vytvořit rezervaci“. Na Vámi udaný e-mail Vám přijde potvrzení o rezervaci.

  V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit. Telefonní spojení na mě je: 777 304 024, mail: info@msmesice.cz. Kontaktujte mě samozřejmě i v případě, že nemáte možnost se přes internet objednat nebo pokud Vám nabízené časy nevyhovují.

  Dokumenty, které je potřeba vzít s sebou na zápis:

  1.       Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - je níže ke stažení, ale je možno ji vyplnit i na místě, bude  je mít přípravené

  2.      Vyplněná přihláška ke stravování v MŠ

  3.      Evidenční list potvrzený lékařem

  4.      Originál rodného listu dítěte (k nahlédnutí) + kopie rodného listu k založení (stačí obyčejná, neověřená)

  Od 29.10. je zahájen provoz, děti prosím voďte do školky mezi 7. a 8. hodinou a vyzvedávejte  v tomto prvním týdnu mezi 12.30 a 13. hodinou, aby se děti vklidu adaptovaly na nové prostředí, nové paní učitelky, nové kamarády. V týdnu od 4.11. již bude provoz 7-17 hodin.

   

   

  22.10.2019

  Potřebná stanoviska od Krajské hygienické stanice máme, nyní očekáváme souhlas od Krajského úřadu. Vzhledem k tomu, že ke dnešnímu dni jej nemám, bude zápis pravděpodobně ve čtvrtek 24.10.2019 . Pokud by nemohl být zápis ani k tomuto datu, byl by zápis v pátek 25.10.2019. Stále předpokládáme zahájení provozu od 29.10.2019.

  11.10.2019

  Je vydané kolaudační rozhodnutí, po kterém následuje vydání stanoviska Krajskou hygienickou stanicí ohledně navýšení kapacity současné mateřské školy, poté žádost na Krajský úřad pro Středočeský kraj k navýšení kapacity. Reálně by se toto mohlo uskutečnit do 23.10.2019 a předběžně počítám s termínem zápisu 23. příp. 24.10.2019. Bezodkladně s dodržením všech legislativních povinností bych do pátku 25.10.2019 vydala rozhodnutí o přijetí a od 29.10.2019 je velmi pravděpodobné zahájení provozu. Předem upozorňuji, že tento první týden bude adaptační, tedy jen s dopolední docházkou (vyzvedáváním dětí mezi 12 a 12.30 hodin), aby si děti vklidu zvykly na nové prostředí, nové kamarády i paní učitelky.

  Vše budu průběžně upřesňovat, sledujte tedy prosím stále tuto stránku.

  10.10.2019

  Probíhá poslední předávání papírových dokumentů nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí. Pevně věřím, že během příštího týdne budu moci s kolaudačním rozhodnutím v ruce zažádat Krajskou hygienickou stanici a Krajský úřad pro Středočeský kraj o potřebné navýšení kapacity, na základě kterého se ke konci října uskuteční zápis. Po proběhnutém zápisu může být neprodleně zahájen provoz mateřské školy. Je mi líto, že se otevření třídy oddaluje, ale věřte, že se dělá vše proto, aby veškeré legislativě bylo učiněno zadost co nejdříve. Rozumím, že to některým maminkám může působit komplikace, je mi to líto, ale pevně věřím, že už k dašímu oddálení termínu otevření nedojde.

  20.9.2019

  Vzhedem k nutnosti odstranit administrativní nedostatky zjištěné při kolaudaci se termín zápisu posouvá na první polovinu října. Omlouvám se, je mi to líto, ale bohužel budeme muset všichni vydržet. Doboru zprávou je, že téměř veškeré vybavení je již na svém místě, pracuje se na úklidových pracech, takže školka je připravena, aby si v ní děti mohly začít hrát....

  17.9.2019

  Zápis se bude konat v závislosti na vyřízení všech potřebných formalit koncem příštího týdne.

  10.9.2019

  Vše okolo odloučeného pracovště finišuje, v týdnu od 16.9. by měly být všechny fyzické práce skončeny, bude ještě záležet na rychlosti zvládnutí potřebných formalit. Sledujte prosím tyto stránky, hned jak budu mít informaci o možném termínu zápisu, sdělím ji zde. Mimořádný zápis se s největší pravděpodobností uskuteční koncem týdne od 16.9.2019, případně začátkem týdne od 23.9.2019 tak, aby do konce září mohla školka přivítat děti již do plného provozu.

  Přílohou je Evidenční list, který je potřeba potvrdit lékařem.

  Na samotný zápis bude potřeba ještě přinést Přihlášku ke stravování (možno též stahnout na této stránce dole)

  Samotnou přihlášku do MŠ vyplníte na místě.

  Kritéria pro přijímání jsou též zveřejněna na této stránce dole.

  Hezké dny, Klára Foniová Pokorná

   

  ARCHIV:

  Vážení rodiče,

  otevření nového detašovaného pracoviště MŠ Měšice v areálu u Centra volného času dle současné situace vypadá až na druhou polovinu září a v souvislosti s tím bude termín mimořádného zápisu pravděpodobně v půlce září, budeme informovat. Sledujte prosím naše webové stránky, informace budou aktualizovány.

  V každém případě je možno si připravit Evidenční list, který je potřeba vyplnit od lékaře. Najdete ho ke stažení na této stránce dole. Přihlášku budu moci připravit, až budu mít konkrétní informace o otevření MŠ. Tu je ale možno vyplnit pak až na místě při zápisu. K samotnému zápisu bude ještě potřeba přinést kopii Rodného listu dítěte + originál k nahlédnutí.

  Děkuji za pochopení, přeji krásné letní dny,

  Klára Foniová Pokorná

   

   

   

  
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy