Zápis pro školní rok 2021-22

  28.4.2021

  Zápis se uskuteční  dle prvotního plánu, nutné použití respirátorů (dospělí) a roušek (děti). Před vstupem prosím použít dezinfekci. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

  7.4.2021

  Organizace zápisu zatím zůstává nezměněna, Den otevřených dveří letos bude, jen se bude nutné rezervovat na přesný čas na tomto odkaze: https://materska-skola-mesice.reservio.com/booking/business/service/resource/time?businessId=0cda03ea-c23e-11e6-8b1c-525400ef745e&serviceId=5f2e0bb3-a9e2-4e36-a687-ed8db26ee133&resourceId=86bf8726-019e-4e54-9527-633d56d51dca

  Toto opatření je z důvodu toho, aby nedocházelo ke kumulaci osob a tím možnému přenosu nemoci Covid 19. Objednávání je možné v desetiminutových intervalech. V budově Vám bude k dispozici personál a bude zde možnost vyzvednout si Žádosti k přijetí a Evidenční list.

  Pokud se Vám k nám nepodaří dostat, nic se neděje, všechny tyto dokumenty jsou k vytisknutí v záložce v dolní části této stránky. Naše třídy je též možné si prohlédnout ve zbrusu nové virutální prohlídce, též výše na liště.

  Děkuji, Klára Foniová Pokorná

   

  Přihlášení se na zápis – kdykoli od teď do 1.května 2021

  Abych Vám ušetřila čas, předešla postávání ve frontě na zápis, aby tento akt byl důstojnou a milou událostí, abyste měli prostor zeptat se na vše co potřebujete, budete se i letos na samotný zápis objednávat v rezervačním formuláři a to přímo na konkrétní hodinu na adrese:

  http://materska-skola-mesice.reservio.com/

  Na této stránce potvrdíte „Vytvořit rezervaci“. Tento rezervační web používáme i pro rezervaci konzultačních hodin s učitelkami, takže se Vám ukáže nabídka "ZÁPIS"  a pod nimi "Konzultace". Zvolíte ZÁPIS a nabídne se Vám 5. květen (termín zápisu). Vpravo si zvolíte čas, který Vám bude nejvíce vyhovovat. Volba probíhá kliknutím na danou hodinu a stisknutím „Pokračovat“. Dále vyplníte požadované údaje s tím, že uvedete Vaše jméno, e-mail, telefonní spojení na Vás a do poznámky jméno a datum narození Vašeho dítěte. Údaje potvrdíte stisknutím „Vytvořit rezervaci“. Na Vámi udaný e-mail Vám přijde potvrzení o rezervaci.

  Věřím, že i toto přispěje k tomu, aby zápis byl milým, klidným okamžikem...

  V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit. Telefonní spojení na mě je: 777 304 024, mail: info@msmesice.cz. Kontaktujte mě samozřejmě i v případě, že nemáte možnost se přes internet objednat...

   

  Den otevřených dveří - pondělí 12. dubna

  Rodiče, kteří se budou chtít dostavit k zápisu si v tento den mohou prohlédnout prostory naší školy a vyzvednout potřebné formuláře k zápisu. Z organizačních důvodů v následujícím časovém rozvržení: dopoledne od 10 do 11.30 hodin V NOVÉ BUDOVĚ (areál CVČ Měšice Nosticova 15) a odpoledne od 15 do 16.30 hodin V HLAVNÍ BUDOVĚ (Nostiocova 17 - vedle fotbalového hřiště).

  Potřebné formuláře je též možno stáhnout přímo z našich webových stránek www.msmesice.cz v záložce na horní liště „Zápis na rok 2021-22“, případně se se mnou domluvte na telefonním čísle 777 304 024 či emailu: info@msmesice.cz.

   

  Zápis do MŠ – pondělí 3. května 2021

  V tento den proběhne odevzdání vyplněných přihlášek a dokumentů (seznam viz níže). Přijdete v konkrétní čas, na který jste se objednali a to do třídy, která je umístěna v přízemí staré  budovy, hned za hlavními dveřmi. Máte-li možnost, přijďte s dítětem, na každé čeká úkol a také malý dáreček vyrobený našimi dětmi.

   

  Dokumenty, které je potřeba vzít s sebou na zápis:

  1.       Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  2.      Vyplněná přihláška ke stravování v MŠ

  3.      Evidenční list potvrzený lékařem

  4.      Originál rodného listu dítěte (k nahlédnutí) + kopie rodného listu k založení (stačí obyčejná, neověřená)

   

  SLEDUJTE PROSÍM NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, KDE BUDOU AKTUALIZOVÁNY INFORMACE K PODOBĚ ZÁPISU V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI PANDEMICKÉ SITUACE.

   

  Pořadí ve kterém budou přijímány děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Měšice bude následující:

  ·         děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Měšice. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

  ·         děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Měšice,  narozené nejpozději 31.8.2017 k pravidelné docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

  ·         děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Měšice,  narozené nejpozději 31.8.2018 k pravidelné docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

  ·         děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Měšice,  narozené nejpozději 31.1.2019 k pravidelné docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

  ·         děti s trvalým pobytem mimo obec Měšice u Prahy, seřazené chronologicky dle věku od nejstaršího po nejmladší a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

   

  Povinné předškolní vzdělávání!

  Vzhledem k proběhlé legislativní úpravě platí povinné předškolní vzdělávání, tzn., že dítko, které do 31.8.2021 dosáhne pěti let věku, je povinno (resp. jeho zákonný zástupce) přijít k zápisu do spádové mateřské školy (v případě trvalého pobytu dítěte v obci Měšice je spádová mateřská škola MŠ Měšice, Nosticova 17)

  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky. Zákonný zástupce může (nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku) oznámit řediteli školy, že dítě bude vzděláváno jiným způsobem a to buď v přípravné třídě základní školy, v zahraniční škole na území ČR nebo (v odůvodněných případech) individuálním vzděláváním dítěte, které se uskutečňuje  bez pravidelné denní docházky do mateřské školy. Podrobnější  informace vizte na této stránce dole.

  Pokud dítě plní povinné předškolní vzdělávání v jiném akreditovaném vzdělávacím zařízení (v jiné MŠ zapsané ve školském rejstříku), prosím o sdělení této skutečnosti písemnou formou.

   

  K individuálnímu vzdělávání:

  Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

  - jméno/jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte

  - uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

  - důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

  Oznámení o individuálním vzdělávání přineste ideálně rovnou k zápisu. Zákonný zástupce dítěte dostane od ředitele mateřské školy oblasti dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v nichž má být dítě vzděláváno. Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech ověří mateřská škola mezi 3. a 4. měsícem od počátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte na ověření. Jestliže dojde k ukončení individuálního vzdělávání (zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření), nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. Náklady spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce dítěte.

  
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy