Želvičky

   

  LISTOPAD 2019

  BAREVNÉ LISTÍ

  V listopadu se zaměříme na rozvoj pohybových schopností, rozvoj fyzické zdatnosti, rozvoj verbálních komunikativních dovedností, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat a spolupodílet se). Stále budeme upevňovat školková pravidla. Pomocí her budeme poznávat naše kamarády, společně si budeme hrát a vzájemně si pomáhat.

   Podzim je obdobím přípravy na zimu, dozrává ovoce, zelenina, je čas sklizně, příroda hýří barvami. Děti mohou denně pozorovat postupné barevné proměny a toho všeho využít v tvořivých činnostech.

   

  Témata: Počasí na podzim

               - Když padá listí

  Dílčí vzdělávací cíle:

  - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

  - rozvoj komunikativních dovedností

  - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

  - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

  - rozvoj kooperativních dovedností

  - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

  - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

   

  Vzdělávací nabídka:

  - spontánní činnosti: hry dle výběru dětí, stavebnice, panenky, auta, dřevěné kostky …

  - pracovní list: počasí na podzim; omalovánky: podzimní obrázky

  - pohybová hra: Na vlaštovky

  - hudební činnosti: písničky- V zahradě na hrušce; vyletěl si pyšný drak

  - básničky: stromy; vítr

  - Povídání o barvách podzimu, jaké barvy můžou mít listy, rozdíl mezi listnatými a jehličnatými stromy

  - opakování školkových pravidel, spolupráce s kamarády (pomáhání, prolínání pravidel,…)

  - procházky po okolí Měšic, sbírání listů, a plodů podzimu

  - dramatizace: pohádka- O veliké řepě

  - výtvarné činnosti: tvoření z přírodnin, z listů

   

   

   

   

  ŘÍJEN 2019

  VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

  Cílem tohoto bloku bude poznávání nového prostředí, seznamování se s ostatními dětmi i paní učitelkami. Budeme si utvářet a upevňovat společná pravidla, abychom se ve školce cítili bezpečně. Čeká nás poznávání, pozorování i objevování nových míst kolem nás – prostředí školky a její okolí. Pomocí her se budeme učit novým věcem. Naučíme se poznat a pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni. Děti se naučí vyjádřit svá přání, prosadit se ve skupině, spoluutvářet pravidla chování ve třídě.

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  - uvědomění si vlastního těla

  - rozvoj hrubé i jemné motoriky

  - rozvoj řečových schopností

  - poznávání sebe sama i nových kamarádů

  - seznamování se s pravidly

   

  Vzdělávací nabídka:

  - sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny

  - lokomoční pohybové činnosti, správné držení těla: pohybové hry s říkadly, PH:

  - hry se slovy a vyprávění zážitků: zážitky z víkendů, povídání o barvách podzimu

  - hry zaměřené na poznávání jmen dětí

  - spontánní a smyslové hry

  - aktivity podporující sbližování dětí

  - činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování

  - přímé pozorování blízkého okolí a života v něm

  - poučení o možných nebezpečných situacích a využívání praktických ukázek

  - výtvarné činnosti: naše značka, ovoce

  - hudební činnosti: zpívání dětských písní- Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Prší, prší, Skákal pes, …

  - Halloween

   

   

   

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy