TÝDENÍČEK

  Týden od 22. 11.  - 26. 11. 2021

  Téma: Zvířátka se chystají na zimu

  Pondělí

  Dnes ráno jsme si v kruhu povídali o tom, jak jsme prožili víkend a co jsme hezkého zažili. Cvičili jsme podle říkanek.  Po svačině jsme si poslechli pohádku O čtyřech vránách. Seznámili jsme se s názvy nejznámějších ptáků. Vyprávěli si, jak se ptáci chystají na zimu a kteří odlétají do teplých krajin. A také jak se staráme o ty, kteří zůstávají přes zimu. Na procházce jsme pak pojmenovávali viděné ptáky.

  Úterý

  V kruhu jsme se dnes začali učit říkadlo s pohybem Přiletěla vrána. Cvičili jsme při hudbě a zahráli si  hru Na peška. Po svačině jsme si vystříhali a slepili vránu.  Na procházce v okolí školky jsme hledali krmítka a do každého jsme ptáčkům nasypali krmení.

  Středa

  Ráno jsme si nejprve zkoušeli nakreslit ptáčky se všemi detaily ptačího těla. V kruhu jsme si  opakovali známá říkadla a básničky. Dnes jsme se při cvičení zaměřili na procvičování plosky nohy a v tomto duchu zdolávali speciální překážkovou dráhu. Po svačině jsme se říkadlo s pohybem Přiletěla vrána naučili zpívat. Na procházce jsme poté u krmítek pozorovali ptáčky.

  Čtvrtek

  Dnes jsme v ranním kruhu vzpomínali, jak jsme doma pomáhali s pečením perníčků a také, které vánoční cukroví máme nejradši. Zacvičili jsme si s padákem. Když jsme dojedli svačinu, poslechli jsme si pohádku O ježkovi. Seznámili jsme se s tím, jak se zvířátka připravují na zimu a která ji celou prospí. Naučili jsme se básničku s pohybem „Ježek“. Na procházce v parku jsme pozorovali při práci zahradníka.

  Pátek

  Po ránu jsme lepili ze dřívek krmítko pro ptáčky. V kruhu jsme si povídali o tom, co jsme tento týden dělali ve školce a co se dětem nejvíc líbilo. Cvičili jsme se šátky na hudbu a protáhli si celé tělo.  Jakmile jsme posvačili, dokončili jsme obrázek z rána a do krmítka jsme dotiskli ptáčka. Na procházce parkem jsme procvičovali orientaci v přírodním prostředí.

   Příjemný víkend                                                                                   Hanka, Katka a Kristýna                                                                                            

   

  Týden od 15.11 – 19.11. 2021

  Téma: Tady jsem doma/ Moje vesnice

  Pondělí

  Po příchodu do školky jsme si kreslili a vybarvovali obrázky, hráli si s kočárky a panenkami, stavěli koleje pro vláčky. V kruhu děti vyprávěly zážitky z víkendu. Na cvičení jsme si připravili překážkovou dráhu a trénovali skok snožmo a také rovnováhu. Po svačině jsme si povídali jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem, kde bydlíme, co vše okolo sebe máme. Venku jsme byli v parku, kde jsme zdolávali velký kmen stromu chůzí a udržováním rovnováhy.

  Úterý

  Po ránu jsme navlékali korálky, hráli si s kostkami, skládali puzzle. V kruhu děti povídaly, s kým bydlí v domečku, bytě. Při cvičení jsme si protáhli záda, ruce i nohy a zahráli si pohybovou hru: na domečky.  Dali si svačinku a dali se do vybarvování svých domečků, zkoušeli jsme stříhat podle rovných čar a pak jsme domečky skládali a lepili. Ven jsme šli procházkou k lesu, kde jsme pozorovali domky a jejich zahradní výzdobu.

  Čtvrtek

  Ráno jsme vařili v kuchyňce, hráli si v domečku a také jezdili s auty. V kroužku jsme si povídali, kdo byl na lampionovém průvodu a jak se to dětem líbilo. Cvičení bylo s básničkami a zahráli jsme si pohybovou hru: chodí pešek okolo. Po svačině jsme dolepovali naše domečky na velký karton a naučili se básničku: Domečky. Ven jsme šli do parku, kde jsme skládali z klacíků, překonávali překážky z kmenů stromů.

  Pátek

  Po ránu jsme stavěli velké puzzle, vybarvovali omalovánky a hráli domino. V kruhu jsme si povídali na téma: co všechno je v Měšicích, co jsme viděli na procházkách. Zacvičili jsme si s overbally a trénovali hod jednoruč i obouruč. Po svačině jsme si poslechli pohádku: O třech prasátkách a děti si ji také zkusily zahrát. Ven jsme šli procházkou po Měšicích a pozorovali podzimní přírodu.

  Přejeme všem krásný víkend plný pohody a v pondělí se opět budeme těšit, až se uvidíme ve školce. Katka, Hanka, Hanka a Kristýna.

   

  Týden od 8. 11.  - 12. 11. 2021

  Téma: Barevné listí. Stromy listnaté a jehličnaté

  Pondělí

  Dnes ráno jsme si v kruhu povídali o tom, jak jsme prožili víkend a co jsme hezkého zažili. Cvičili jsme na písničku Do rytmu se hýbej. Po svačině jsme si poslechli pohádku O malém doubku. Poznávali jsme nejznámější listnaté a jehličnaté stromy, keře a jejich plody. Všímali jsme si rozdílu mezi nimi i tvaru listů.  Venku v parku jsme pak stromy vyhledávali a pojmenovávali.

  Úterý

  V kruhu jsme se dnes začali učit básničku s pohybem Padá listí. Cvičili jsme opět při hudbě a naučili se novou pohybovou hru Na peška. Po dobré svačince jsme z barevného listí lepili Podzimníčka. Na procházce jsme v parku hledali listy dle zadání – podle druhu, podle velikosti a barvy. To děti velmi bavilo a vybíraly správně.

  Středa

  Ráno jsme si nejprve prohlíželi a četli knihy dle výběru dětí. Poté jsme do notýsku dotvářeli podzimní strom a využili k tomu rozdrolené suché listy. V kruhu jsme si povídali o tom, co se jim ve školce líbí a co zde dělají rády. Při cvičení jsme protáhli celé tělo jako stromy ve větru. Holý podzimní strom jsme po svačině zdobili tiskátky s barvou. Před obědem jsme si na zahrádce zacvičili na průlezkách.

  Čtvrtek

  Dnes jsme v ranním kruhu vzpomínali na to, jaké je to na podzim. Potom jsme při cvičení trénovali slalom, běh s vyhýbáním a zahráli si novou hru Na zvoníka. Po svačině jsme se učili písničku Listopad a doprovázeli jsme se na hudební nástroje. Na procházce do vesnice jsme si všímali změn v přírodě v souvislosti s podzimním počasím.

  Pátek

  Po ránu jsme řešili pracovní list a vyhledávali stejné listy v řádce. V kruhu jsme si povídali o blížící se zimě a o tom, co bychom si přáli najít pod vánočním stromečkem. Zacvičili jsme si na známá říkadla a zatancovali na písničku. Jakmile jsme posvačili, zkoušeli jsme novou výtvarnou techniku, a to frotáž podzimního listí. Projít jsme se šli k lesu a tam jsme si zahráli závodivé hry.

   Klidný a pohodový víkend                                                     Hanka, Katka, Hanka a Kristýna                                                                                             

   

  Týden od 1.11.-5.11. 2021

  Téma: Moje tělo

  Pondělí

  Po ránu jsme si pohráli s vláčky, auty a také vařili v kuchyňce. V kruhu jsme si vyprávěli zážitky z víkendu. Zacvičili jsme si s básničkami a zahráli pohybové hry: na bublinu a kolo, kolo, mlýnské. Pak jsme si povídali o lidském těle. Z různých pomůcek na cvičení jsme si poskládali kamaráda, a upevňovali tak, co vše je na našem těle. Společně jsme mu vymýšleli jméno, pojmenovali jsme ho Pepík. Venku jsme byli u rybníčka a hráli pohybové hry: na kočku a myš, na babu.

  Úterý

  Ráno jsme prohlíželi knížky, skládali puzzle. V kroužku jsme si povídali, jaké známe písničky a společně si některé zazpívali. Zacvičili jsme si: hlava, ramena, kolena, palce a zahráli hru na sochy. Po svačině jsme se vrhli na kreslení částí těla, holka nebo kluk. Z látky jsme vystřihli i oblečení a ozdobili knoflíky. Pak jsme vyrazili na procházku po okolí Měšic.

  Středa

  Po příchodu do školky jsme skládali puzzle lidské tělo a prohlíželi obrázky částí těla. V ranním kruhu jsme si povídali: proč se těším do školy a, na které kamarády nejvíce. Cvičení bylo na proměny kouzelného čaroděje ve zvířátka. Po svačině jsme poznávali naše smysly, vysvětlovali si pojmy: zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Ven jsme šli na zahrádku, kde jsme si pohráli i s kamarády z druhé školky.

  Čtvrtek

  V kroužku jsme si povídali, kde mám ramena, kolena, loket, paty, …. Kolik je kamarádů ve školce, jestli je více chlapců nebo holek. Na cvičení jsme si protáhli všechny části těla při: honky, tonky, rotaci. Ještě jsme zkoušeli chodit po patách, špičkách a celých chodidlech, a trénovali rovnováhu těla. Po svačině jsme se seznámili s písničkou o těle, kterou jsme si zazpívali a zatančili. Venku jsme byli na procházce po parku, kde jsme přeskakovali překážky a hráli pohybové hry.

  Pátek

  V ranním kruhu jsme si povídali, kteří kamarádi nám chybí, a na co se těšíme ve volných dnech. Zacvičili jsme si s padákem a zahráli pohybovou hru: na peška. Po svačině jsme si poslechli pohádku o Otesánkovi a vybarvili obrázky z pohádky. Ven jsme vyrazili do parku, kde jsme sbírali žaludy a běhali s kamarády.

  Přejeme všem krásný víkend a v pondělí se na všechny opět těšíme. Katka, Hanka, Hanka a Kristýna

   

  Týden od 25. 10.  - 29. 10. 2021

  Téma: Halloween

  Pondělí

  Dnes ráno jsme si v kruhu povídali o tom, jak jsme prožili víkend a co jsme hezkého zažili. Zacvičili jsme si podle hudby a zahráli oblíbenou hru Na slepičky. Po svačině jsme se dozvěděli, co je to Halloween, odkud přišel, jak se slaví, jaké jsou pro něj charakteristické barvy a co ho charakterizuje. Také jsme si slíbili, že si tento svátek oslavíme i ve školce a školku si v tomto duchu ozdobíme. Na závěr jsme řešili pracovní listy a na obrázku vybarvovali schované dýně. Na procházku jsme šli do parku a všímali si, jak mrazík změnil trávu i stromy s listím.

  Úterý

  Hned po ránu jsme se dali do výroby strašidýlek. Pracovali jsme s tiskacími fixy a zdobili šaty strašidla. Ze zmačkaného papíru jsme vyráběli hlavičky. Strašidýlka se dětem moc povedla. V kruhu jsme si hráli na strašidla a vymýšleli jsme různé strašidelné zvuky. Zacvičili jsme si s míčky – malými dýněmi a zahráli hru Na kouzelníka. Po svačině jsme vyráběli pravý halloweenský řetěz a učili se lepidlem spojovat proužek papíru do kroužku. Před obědem jsme si na louce zahráli hry a zazávodili.

  Středa

  Ráno jsme strašidelný řetěz ozdobili strašidýlky a pak už jsme vítali příchozí děti, které dorazily v halloweenských kostýmech. V kruhu jsme si povídali o tom, jestli se někdy bojíme a čeho. Zacvičili jsme si na písničku Strašidýlko Emílek. Také jsme soutěžili a hráli legrační strašidelné hry, což se dětem moc líbilo. Hned jakmile jsme se nasvačili jsme se společně dali do dlabání dýně. Práce nám šla pěkně od ruky, takže za chvíli z dýně bylo velké strašidlo. Než jsme vyrazili na procházku, zapálili jsme v dýni světýlka. Před obědem jsme si pohráli na zahrádce.

  Pátek

  I když jsme se ráno sešli jen v malém počtu, stejně jsme si stihli každý vyrobit netopýří masku. V kruhu jsme si povídali o tom, jak jsme slavili Halloween doma. Při cvičení jsme zdolávali lezením překážkovou dráhu. Po svačině jsme zdobili své šanony na výkresy , pracovali jsme s tiskátky a lepili různé tvary. Než jsme vyrazili na procházku, ještě jsme si zahráli hry, při kterých jsme prověřovali, jak slyšíme a co slyšíme. Před obědem jsme pozorovali život u rybníčka.

   Užijte si společně pohodový a slunný víkend                                     Hanka, Katka, Hanka a Kristýna                                                                                             

   

  Týden od 18.10. – 22.10.

  Téma: Zvířátka v lese

  Pondělí

  Po ránu jsme si prohlíželi v knihách a hledali obrázky zvířátek. V kruhu jsme si vyprávěli, co jsme zažili o víkendu, řekli si dny v týdnu a počítali kamarády. Cvičili jsme s básničkami jako zvířátka, která žijí v lese. Po svačině jsme si prohlíželi obrázky lesních zvířat a povídali si, jakou mají barvu, jak se jmenují. Ven jsme vyrazili do parku, kde jsme hráli na babu, sbírali žaludy a lístečky.

  Úterý

  Ráno jsme si hráli s auty a skládali velká puzzle. V ranním kruhu jsme si povídali o výletě, který nás čekal ve středu, na co se těšíme. Při cvičení jsme zapojili cviky uvolňovací a protahovací. Zahráli si hru: na sochy. Dali si svačinku a začali jsme malovat les pro zvířátka, která jsme vybarvili pastelkami a poté nalepili. Venku jsme byli v parku a procházeli přírodní stezkou.

  Středa

  Po příchodu jsme skládali puzzle, hráli domino a vybarvovali omalovánky. Pak jsme si jen připomněli, jak se chováme v autobuse a vyrazili jsme na výlet do čokoládovny. Po příjezdu jsme si dali svačinu, abychom se posilnili před výrobou čokolády. Potom jsme dostali v kelímku rozpuštěnou čokoládu, kterou jsme vylili na ozdobný tácek a ještě nazdobili ořechy, kokosem, marshmallowny a perníkovými srdíčky. Děti čokoládu i ochutnávaly, a moc se jim vyrábění líbilo. Pak jsme vyrazili ven, kde jsme si prohlíželi všechna zvířátka, prasátka, selátka, telátka, slepičky, králíky, morčata, papoušky, kozy, berana,…, některá zvířátka jsme si i pohladili. Výlet se vydařil a s dětmi jsme si to moc užili.

  Čtvrtek

  Po ránu jsme vařili v kuchyňce a hráli si v domečku. V kruhu jsme si povídali, co se nám nejvíce líbilo na výletě. Na cvičení jsme si připravili překážkovou dráhu z lavičky, prolézacího tunelu, kruhu a přelézací tyče. Po svačině jsme se seznámili s písní: sedí liška pod dubem, zazpívali si jí s pianem a také zkusili zahrát s hudebními nástrojky. Venku jsme byli na louce před školkou, kde jsme probíhali pod proutěnou prolézačkou a hráli si s kamarády.

  Pátek

  Ráno jsme navlékali korálky, hráli hry u stolečku, a stavěli koleje pro mašinky. V kroužku jsme si dali pásmo hádanek o zvířátkách a povídali si, na co se těšíme o víkendu. Zacvičili jsme si s šátky a protáhli celé tělo. Zahráli pohybovou hru: na veverky. Po svačině jsme u stolečků trénovali správný úchop tužky u grafomotorického listu: ježek. Ven jsme vyrazili k rybníčku a na louku, kde jsme hráli pohybové hry.

  Přejeme všem klidný a pohodový víkend a v příštím týdnu se opět budeme těšit na viděnou. Katka, Hanka, Hanka, Kristýna

   

  Týden od 11. 10.  - 15. 10. 2021

  Téma: Dary a barvy podzimu – ovoce

  Pondělí

  Ráno jsme si povídali o nejznámějším ovoci – jablku a hrušce. Potom jsme naše ovoce zdobili tiskem z bublinkové folie. V kruhu jsme si sdělovali zážitky z prožitého víkendu. Zacvičili jsme si podle říkanek. Po svačině k nám přijelo divadlo s hudební pohádkou „Jak se Barunka zatoulala“. Dětem se pohádka moc líbila, zatančili si při ní, zazpívali, a ještě si ji někteří i zahráli. Před obědem jsme si na louce zazávodili.

  Úterý

  Ráno jsme si hráli v kuchyňce a připravovali pro kamarády parádní hostinu. Učili jsme se správně prostřít a chovat „u jídla“. V kruhu jsme vzpomínali na včerejší divadlo, co se nám nejvíc líbilo. Dnes jsme při cvičení na překážkové dráze trénovali skoky sounož do dálky, zdolávání překážek a prolézání strachovým pytlem. Po svačině jsme se naučili novou písničku „Dva ježci“ s pohybem. Na procházce v parku jsme vyhledávali zajímavě zbarvené podzimní listy.

  Středa

  Ráno jsme v knížkách na obrázcích vyhledávali a pojmenovávali ovoce. V kruhu jsme si povídali, které ovoce máme nejradši a proč. Zacvičili jsme si se šátky a zahráli hru „Na kouzelníka“. Po dobré svačině jsme si hráli Na sadaře. Trhali jsme (hledali po třídě) barevná jablíčka, třídili jsme je podle barev, podle velikosti, umísťovali podle pokynů na tácek a společně počítali. Před obědem jsme prošli vesnicí a hledali ovocné stromy na zahradách.

  Čtvrtek

  Ráno jsme si poskládali pár skládaček a pohráli s kostkami. V kroužku si povídali i podzimu a o tom, co kdo na podzim rád dělá. Protáhli se při pohybové hře s míčem a overbally. Po svačině si pak povídali o rozmanitosti podzimní zeleniny, ukázali si rozdíl mezi červenou a cukrovou řepou (kdo chtěl, ten i ochutnal), dále si vysvětlili rozdíl mezi velkým a malým tvarem a vše si zopakovali při práci s pracovním listem. Před procházkou jsme ještě vyrobili podzimní dekoraci z kaštanů a společně ji připevnili za zábradlí před školkou. To děti moc bavilo, a tak při procházce parkem nasbíraly další kaštany na vyrábění.

  Pátek

  Ráno si děti prohlížely knihy a vybarvovaly obrázky s podzemní tematikou. V kruhu jsme se nejprve spočítali, řekli si, zda je ve školce víc děvčat či chlapců. Děti si zopakovaly dny v týdnu a vyprávěli co budou, nebo co by rády dělali s rodiči o víkendu.  Při raním cvičení byly děti „začarovány“ do zvířátek a při hře na proměny se protáhly jako kočka, poskakovaly jako klokan, plazily se jako had… Po svačině děti čekala ukázka ovoce a zeleniny, kterou si nejprve prohlédly a později ji poznávaly pomocí hmatu a čichu. Kdo chtěl mohl i ochutnat. Děti si vybíraly, zda chtějí ochutnat něco konkrétního, nebo zda se nechají překvapit a budou hádat. Zahráli jsme si i „stínové pexeso“, kde děti nejen hledaly stín ovoce a zeleniny, ale i určovaly co je co. Po procházce parkem na děti už čekal chutný oběd.

   Užijte si příjemný víkend                                                            Hanka, Katka, Hanka a Kristýna                                                                                             

   

  Týden od 4.10. – 8.10. 2021

  Téma: Počasí a draci

  Pondělí

  Po ránu jsme si pohráli s vláčky, navlékali jsme korálky a vybarvovali omalovánky. V kruhu děti vyprávěly zážitky z víkendu. Zacvičili jsme si s básničkami a zahráli hru: „na draka“. Po svačině jsme si povídali, jaká máme roční období a jaké počasí patří k podzimu, co se děje venku s přírodou. Ještě jsme se seznámili s básničkou s pohybem: o drakovi. Venku jsme byli na louce a sbírali jsme kaštany a různě barevné lístečky.

  Úterý

  V kroužku jsme si povídali, jaké máme dny v týdnu, počítali kamarády a každý připomněl kamarádům své jméno a značku. Na cvičení jsme si připravili překážkovou dráhu, dětem šlo cvičení hezky, protáhli jsme celé tělo a ještě trénovali hody kroužků na tyč. Po svačině jsme se dali do tvoření, a vytvořili jsme krásné draky z lístečků, které jsme si nasbírali. Ven jsme šli do parku a nakrmili kozu, kozla i kůzlata sušeným pečivem.

  Středa

  V kruhu jsme povídali na téma, jaké známe podzimní počasí. Při cvičení jsme protahovali různé části těla a zahráli si různé pohybové hry: na bublinu, na sochy. Po svačině jsme se vrhli na výtvarnou činnost, pracovali jsme s temperou a lepidlem, vznikly moc hezké deštníky. Venku jsme byli u rybníka, kde jsme pozorovali živou i neživou přírodu.

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme si zopakovali školková pravidla. U cvičení jsme napodobovali pohyby přírody a zvířat. Zahráli si hru: „na želvičky“. Po svačině jsme se seznámili s písničkou: „Vyletěl si pyšný drak“, a s pohybem se naučili první sloku. Pak jsme vyrazili do parku a závodili v běhu, trénovali chůzi pomalou i rychlou.

  Pátek

  V kruhu jsme si povídali, jaké máme dnes počasí a co nás čeká o víkendu. Připomněli si básničku i písničku. Zacvičili jsme si s plyšáky a písničkami. Zahráli si kolo, kolo mlýnské. Dali si svačinku a pak jsme procvičovali mluvidla s logopedickou pohádkou: Jak šel jazýček na výlet. Venku jsme se procházeli po okolí a pozorovali změny v přírodě.

  Přejeme všem pohodový víkend a v pondělí se opět na všechny těšíme. Katka, Hanka, Kristýna a Hanka

   

  Týden od 27. 9.  - 1. 10. 2021

  Téma: Ve školce je prima

  Pondělí

  Ráno jsme si hráli s víčky a „vybarvovali“ obrázky. Také jsme tvořili ze stavebnic a pohráli si s auty. V kruhu jsme po tradičním pozdravu vzpomínali na to, co jsme dělali o víkendu. Při cvičení jsme se změnili na řidiče a zacvičili jsme si s kroužky. Po svačině jsme si zazpívali písničky, které jsme se již ve školce naučili. Zatancovali jsme si a také zahráli „na tělo“. Na procházce v parku jsme si všímali, jak se stromy začínají s podzimem vybarvovat a nejhezčí listy jsme si sebrali pro další tvoření.

  Středa

  Po ránu jsme doplňovali náš notýsek, kreslili jsme, vážili se a měřili. V kruhu jsme si sdělovali zážitky z prožitého včerejšího svátku. Zahráli jsme si pohybové hry v kruhu a naučili se novou hru „Na ježka“. Po svačině jsme se odebrali do hlavní budovy, kde na nás již čekal pan fotograf a každého vyfotil. Před obědem jsme v parku pod kaštanem a ořechem hledali jejich plody.

  Čtvrtek

  Ráno jsme pokračovali v doplňování notýsku. Tentokrát jsme pracovali s lepidlem a lepili drakovi na ocásek barevné mašličky. V kruhu jsme na říkanku „Přiletěla vrána“ pojmenovávali věci a předměty kolem sebe. Před svačinou jsme si ještě zacvičili podle říkadel. Jakmile jsme dosvačili, pustili jsme se do malování „Sluníčka“. Děti měly za úkol vyplnit celou plochu papíru, správně držet štětec a vystihnout kulatý tvar  s paprsky. Na procházce jsme zamířili k lesu a snažili se udržet v útvaru.

  Pátek

  Ráno jsme společně skládali velké puzzle a pak si povídali o obrázku. V kruhu jsme hráli hru „Poznáš kamaráda“ a zopakovali jsme si tak jména všech kamarádů ze školky. Zacvičili jsme si s plyšáky a zdolávali překážkovou dráhu přeskakováním a lezením. Po svačině jsme hrou s míčkem Flíčkem procvičovali paměť dětí a posilovali kamarádské vzájemné vztahy. Před obědem jsme se prošli k rybníku a pozorovali jsme život kolem něj.

  Slunečný a pohodový víkend                                  Hanka, Katka, Hanka a Kristýna                                                                                        

   

  Týden od 20.9. – 24.9. 2021

  Téma: Školková pravidla

  Pondělí

   Při pondělku jsme se přivítali naší básničkou. V kruhu jsme si vyprávěli zážitky z víkendu. Zacvičili si s overbally, a potrénovali hody a chytání míče a také opakovali jména. Po svačině jsme si povídali, jaká máme ve školce pravidla a vyrobili si srdíčko k jednomu pravidlu. Ven jsme vyrazili do parku, po cestě jsme hledali kaštany a žaludy.

  Úterý

  V kruhu jsme si zazpívali písně, které známe. Na cvičení jsme si připravili překážkovou dráhu z balančního hada, lavičky, velkých kostek a prolézacího kruhu. Pak jsme si ještě říkali další pravidla, abychom se ve školce cítili bezpečně. A také jsme si vyrobili kapičku, dětem se moc povedla. Venku jsme byli v parku, kde jsme nakrmili starým pečivem kozu, kozla a kůzlátka.

  Středa

  Při ranním kruhu jsme zkoušeli počítat kamarády, holky a kluky, říkat si dny v týdnu. Při cvičení si děti vyzkoušely hru na tělo a rytmizaci písniček, třeba Pec nám spadla… Také jsme opakovali pravidla a poté si v notýsku vybarvili a někdo zkusil nakreslit sluníčko. V parku jsme si stavěli domečky z klacíků.

  Čtvrtek

  V kruhu jsme si povídali, na co jsme se těšili do školky, procvičili prstíky s říkankou. Cvičení bylo s padákem, to děti moc bavilo. Zahráli jsme si hru: svoláváme kamarády s krtkem a opakovali tak jména dětí. Po svačině jsme si poslechli pohádku: Krtek se představuje, a povídali si, kde jeho kamarádi zvířátka bydlí. Venku jsme pak vyrazili cestičkou k poli, jestli neuvidíme někde pobíhat nějakého zajíce a ukazovali si krmelec.

  Pátek

  V ranním kruhu jsme si říkali, na co se těšíme o víkendu. Cvičení bylo motivované s básničkami. Pak jsme si zatančili s kamarády. Po svačině jsme si zazpívali Uklízecí písničku. Vytleskávali do rytmu a zahráli i s nástroji. Venku jsme byli na louce, kde jsme si hráli s míčem.

  Přejeme všem pohodový víkend a v pondělí se opět na všechny těšíme. Katka, Hanka, Hanka.

   

  Týden od 15. 9.  - 17. 9. 2021

  Téma: Mám tu kamarády

  Středa

  Když jsme se ráno sešli v kruhu, museli jsme konstatovat, že nás hodně chybí. Vzpomínali jsme na kamarády a jejich jména. Při cvičení jsme se v rytmu hudby prošli a proběhli a učili se orientovat v prostoru a měnit směr podle pokynu. Po svačině jsme si ozdobili každý svůj notýsek na pochvaly, a to samolepkami a také otiskem své ruky. Před obědem jsme si pohráli na pískovišti a „vařili“ a tvořili z písku.

  Čtvrtek

  Po ránu ve školce jsme si dolepili každý svou želvičku a pak už jsme si hráli Na dopravu s autíčky a Na kuchařky v kuchyňce. V kruhu jsme si povídali o kamarádství a kamarádech. Zacvičili jsme si podle říkadel o zvířátkách. Po dobré svačině jsme se naučili písničku s pohybem Kamarád. Na procházce v parku jsme zdolávali přírodní překážky.

  Pátek

  Ráno jsme pracovali s pracovním listem. Pojmenovávali kamarády na obrázku a zkusili počítat 1 – 3. V kruhu jsme hráli rytmickou hru Jak se jmenuješ a Jak se jmenuje kamarád. Cvičili jsme podle písničky Šlapu si to do školky. Po svačině jsme si poslechli pohádku Boudo, budko a podle básničky naučili kreslit sluníčko. Před obědem jsme v parku zdolávali hmatovou stezku.

   Užijte si pohodový víkend s vašimi dětmi                                                                                                             

                                                                                                                       Hanka a Katka                                                                                             

   

  Týden od 6.9. – 10.9. 2021

  Téma: Moje školka

  Pondělí

  V kruhu jsme si vyprávěli, co jsme zažili o víkendu. Řekli si, co nás celý den čeká, a začali se připravovat na divadlo. Po svačině nás čekala divadelní pohádka: O Budulínkovi. Dětem se představení moc líbilo, byly nadšené. Venku jsme byli v parku, kde jsme zdolávali stezku s překážkami.

  Úterý

  V kroužku jsme se seznámili s uvítací básničkou s pohybem a vyprávěli si zážitky z prázdnin a ukazovali si fotečky. Zopakovali jména kamarádů při hře: „pod deštníkem“. Zacvičili jsme si v začarovaném lese, různé zvířecí pohyby. Po svačině jsme dodělávali želvičky, pracovali s lepidlem. Ven jsme vyrazili ke školce na naše pískoviště, kde jsme dělali bábovky a vařili pískové dobroty.

  Středa

  V kruhu jsme prohlíželi a seznamovali se s notýsky ve školce. Říkali si školková pravidla. Na cvičení jsme si připravili překážkovou dráhu, kde jsme zdolávali lavičku, prolézací tunel a skákali do kruhů. Po svačince si děti ozdobily své sešitky samolepkami podle vlastního výběru. Venku jsme byli na louce u rybníčka, kde jsme pozorovali žabky a házeli s míčem.

  Čtvrtek

  Po ránu jsme prohlíželi knihu o krtečkovi. V ranním kruhu jsme si opakovali uvítací básničku a vyprávěli si, jaká je naše oblíbená hračka. Cvičení bylo s písničkami, protáhli jsme celé tělo. Zahráli si pohybovou hru na poznávání barev: „čáp ztratil čepičku“. Po svačině jsme se seznámili s písničkou: „ V zahradě na hrušce“, zazpívali jsme si jí s pohybovými prvky a pianem. Venku jsme si hráli na písku a také běhali na louce a hráli na babu.

  Pátek

  V kruhu jsme si připomněli, jaké máme značky a povídali, co nás čeká o víkendu. Zacvičili s písničkou: hlava, ramena,… Zahráli pohybovou hru: na sochy. Po svačině jsme trénovali správný úchop pastelky u pracovního listu: stíny dětí a rozlišovali pojmy kluci a holky. Venku jsme byli na zahrádce a cestou jsme běhali za bublinami z bublifuku. Byl to hezký týden. Děti jsou moc šikovné.

  Přejeme všem krásný a pohodový víkend a opět se budeme těšit v pondělí. Katka, Hanka, Hanka a Kristýna

   

  Týden od 1. 9.  - 3. 9. 2021

  Téma: já už chodím do školky

  Středa

  Ráno jsme se všichni navzájem seznamovali, ale to nejen spolu, ale i s naší školkou. Prohlídli jsme si hračky. V kruhu jsme se všichni představili jmény. Potom jsme si prošli celou školku a seznamovali se, co zde máme a proč. Před svačinou jsme si zahráli hry a zazpívali písničku. Než jsme se vypravili na procházku do parku, tak jsme si ještě chvilku pohráli.

  Čtvrtek

  V ranním kruhu jsme si spolu se želvičkou opakovali svá jména i jména našich kamarádů. Zahráli jsme si pohybové hry a zpívali jsme. Po svačině jsme společně tvořili naše školkovské sluníčko. Místo paprsků jsme si každý otiskl svoji ruku. Na procházce v parku jsme zamířili ke slepičkám a kozám s krmením.

  Pátek

  Po ránu jsme se všichni přivítali v kroužku a zahráli si Na listonoše. Pojmenovávali  a poznávali naše značky. Zacvičili jsme si podle říkadla Co děláme ve školce. Po svačině jsme lepili a zdobili želvičky. Před obědem jsme se vypravili na zahrádku ke staré školce, abychom se seznámili a pohráli si i s ostatními dětmi.

   

   Užijte si  společně slunečný víkend                                                                                                                  

                                                                                                     Hanka, Katka,Hanka a Kristýna                                                                                               

   

   

   

   

   


   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy