ZÁKLADNÍ INFO

  Třída: I.oddělení „ŽELVIČKY“ – 24 dětí  

  Věková kategorie: 3 – 4 roky

  Třídní učitelky: kateřina Barková, Hana Rašáková

  Hlavním záměrem naší třídy bude rozvíjení všech stránek osobnosti dítěte s ohledem na věk a schopnosti dětí. Zaměříme se na základy osvojování hygienických návyků, podporování samostatnosti, sebeobsluhy dítěte a praktických dovedností.

  Prvotně budeme klást důraz na rozvoj jednotlivých oblastí vývoje dítěte, jako jsou: jemná a hrubá motorika, řeč, zrakové a sluchové vnímání, city, sebepojetí, fantazie, představivost, tvořivé myšlení a povědomí o okolním světě a další.

  Všechny činnosti budou probíhat formou hry. Budeme pozorovat, zkoumat a objevovat vše živé i neživé kolem nás. Chceme především přátelské prostředí plné důvěry a porozumění, kde se děti budou cítit v bezpečí.

  Hana Rašáková, Kateřina Barková

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy