Kroužky

  Kroužky naše mateřská škola na základě rozhodnutí České školní inspekce a v souladu s RVP PV  (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) neorganizuje, pouze na základě dohody mezi MŠ a zřizovatelem (obcí) poskytuje místnost lektorům, kteří si zde provozuji zájmové aktivity avšak mimo rámec  naší mateřské školy.

  Na každý kroužek je třeba mít vyplněné zmocnění (přílohou níže), na základě kterého můžeme dítko lektorovi předat.

  Pro školní rok 2021-22 jsou v nabídce tyto odpolední aktirivty mimo rámec MŠ:

  Pondělí 16.05- 16.50 hod. TANEČNÍ VŠESTRANNOST

   

  Úterý 15.00-15.45 hod. ANGLIČTINA

   

  Středa 14.45-15.40, 15.45.-16.40 KERAMIKA

   

  Potvrzená je taneční všestrannost i angličtina a keramika, letáčky s podrobnými informacemi včetně toho, kde již teď můžete své dítko přihlásit je přiložen níže.

   

  Všechny kroužky budou probíhat v hlavní budově, v dolní třídě Žabiček.

   
  Po ukončení aktivity si rodič musí dítko vyzvednout, již se nemůže vrátit do MŠ!!!
   
  
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy