Vodníci

  MĚSÍČNÍ PLÁN  -  ZÁŘÍ 2023

  Témata:

  AHOJ KAMARÁDI

  BEZPEČNOST VE ŠKOLCE

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem zářijového vzdělávacího bloku je co nejpříjemnější adaptace  dětí v  prostředí mateřské školy. Děti si po prázdninách opět upevní pravidla  bezpečného chování ve školce a režimu dne.

  Nedílnou součástí v tomto období je i aktivní zapojení stávajících dětí do procesu adaptace jejich nových kamarádů.

   

  Vzdělávacím cílem měsíce září je:

  • přirozené zapojení dětí do režimu třídy
  • přijmutí   nových  kamarádů
  • podpora  prosociálního  chování – vedení k vzájemné spolupráci a pomoci při činostech
  • učit se, kde mají hračky své místo
  • vytvářet u dětí  poznatky o vhodném společenském chování – pozdrav, poděkování, formulace prosby.....
  • rozvíjet citovou samostatnost, schopnost se samostatně rozhodovat
  • rozvíjet představivost a fantazii
  • osvojit si věku přiměřené praktické a tělesné dovednosti
  • postupný rozvoj předmatematických představ a zrakového vnímání  pomocí hry

             

  Vzdělávací nabídka:

  • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy- rozhovory, komunitní kruh
  • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování – námětové hry
  • práce s knihami – orientace v dětské encyklopedii
  • volné hry na zahradě
  • pozorování přírody při vycházkách
  • vyprávění vlastních zážitků z prázdnin
  • říkanky, básničky a písničky na rozvoj rytmizace
  • komunitní kruh
  • výtvarné činnosti  s podzimní tématikou
  • pohybové a motivační hry
  • praktické činnosti na procvičování  PL orientace

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy