Žabičky

  LISTOPAD 2022

   
  LISTOPAD, LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD
   
  Záměr :
    V listopadu si připomeneme svátek dušiček - co se vlastně za touto tradicí skrývá. Nadále se budeme věnovat podzimnímu období. Jak se příroda a zvířata připravují na nadcházející zimu, odletu ptáků do teplých krajin, jak můžeme za slunečních dní pozorovat třpitivá vlákna pavučinek babího léta. Co to vlastně znamená babí léto.
   Dále se budeme věnovat tématu ochrany zdraví v tomto období, jak se oblékat a chránit před nachlazením.
   
   
  Cíle:
     - vytváření kladných postojů k druhým, k přírodě
     - vytváření zdravých životních návyků, jak pečovat o své zdraví
     - uvědomění si vlastního těla
     - rozvoj věku přiměřených znalostí o našem těla
     - rozvoj jazykových dovedností
     - naučit se krátké texty, rozvoj pozornosti
   
  Činnosti: 
     - kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinách
     - tanec, rytmizace, hra na tělo, orffovy nástroje
     - četba, poslech čtených pohádek a příběhů
     - vycházky po okolí, pozorování proměn v přírodě
     - grafomotorické a pracovní listy
     - protahovací, posilovací a uvolňovací cviky

  ŘÍJEN 2022

     

        ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY 

   

  ZÁMĚR : 

  - Poznávání jednotlivých druhů zeleniny, využití smyslů – čich, hmat, zrak, chuť. Vysvětlení jejich významu pro zdraví člověka. Povídání o zelenině a ovoci     jak vypadá, jakou má chuť, jak voní, na co se používá a jaká zelenina a ovoce komu chutná. Třídění ovoce X zelenina. Naučíme se rozpoznat  typické z     znaky podzimního období –barvy podzimu - žlutá, hnědá, červená oranžová, zabarvování listů, proč listy opadávají, budeme sbírat plody    podzimu při     procházkách, rozmary počasí.Odlet ptáků do teplých krajin.  Co znamená ,,babí léto“.

   

  CÍLE : 

  - rozvoj estetického cítění, prožívání radosti ze zvládnuté práce

  - posilování přirozených poznávacích citů

  - rozvoj řečových schopností, paměti a pozornosti

   

    ČINNOSTI A VÝROBKY :

   - četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme"

   - vystříháme si ovoce a zeleninu z barevných papírů – každý si nalepí svůj košík ovoce nebo zeleniny.

   -  vyrobíme si ježka z přírodnin. Muchomůrku prstovými barvami, budeme obtiskávat listy, tvořit z přírodnin

   - sběr přírodnin – porovnávání – více X méně, manipulace

   - procvičování jemné motoriky – modelování a mačkání ovoce , zelenina, houby

   - grafomotorické listy: kruhy, svislé a vodorovné čáry, let ptáčků, dokreslování ovoce a zeleniny

   - pracovní listy: rozpoznávání základních barev, třídění, doplňování

   

  ZÁŘÍ 2022

   
      VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE
   
   
  Záměr :  Adaptace a orientace nových dětí na prostředí MŠ. Seznámení s novými kamarády, zapojení se do společných činností ( hry, tvoření, úklid hraček apod.) Naučit se přizpůsobit a spolupracovat s ostatními dětmi.
                Učit se znát jména všech kamarádů
                Seznámení se s novými návyky a pravidly MŠ a jejich dodržování.
                Seznámení se se svou značkou (místo kam si ukládáme všechny své věci)
                Přiblížit dětem jak to ve školce chodí, co vše budeme společně dělat.
                Zaměříme se na zdokonalení a upevnění hygienických návyků (mytí a dezinfekce rukou, oblékání , používání příboru, osobní hygiena...) 
   
   
  Okruhy činností : 
   
               - rozvoj jemné i hrubé motoriky
               - pohybové a výtvarné činnosti 
               - prohlížení knížek 
               - poslech čtené pohádky
               - společné hry a tvoření
               - opakování známých básniček a písniček
               - upevňování pravidel - ranní kruh, hry na jména, hry  na značky     
               A samozřejmě si budeme hodně hrát :-)  a poznávat okolí naší školky 

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy