Kapříci

  ZÁŘÍ 2023

   
  VÍTÁME TĚ MEZI NÁMI- VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE
   
  ZÁMĚR
  Adaptace děti na prostředí mateřské školy
  Seznámení s novými kamarády
  Zapojení všech do společných aktivit (společné hry, tvoření, pohybové aktivity...)
   
  DÍLČÍ CÍLE
  Seznámení se s  pravidly v mateřské škole a jejich dodržování- pravidla ve třídě, na hřišti, na procházce...
  Seznámení se se svou značkou, mistem kam si ukládám své věci- péče o svěřené věci 
  Seznámení dětí s běžným chodem mateřské škoy- plán dne, společné aktivity, individuální možnosti aktivit
  Zameřeni se na upevňování a zdokonalování hygienyckých návyků a samoobslužnosti dítěte- mytí rukou, oblékání se, používání příboru...
   
  NABÍDKA ČINNOSTÍ
  Pohybové činnosti ( ve třídě i venku)
  Procházky po okolí mateřské školy (seznámení se s okolím)
  Výtvarné činnosti (různého charakteru s možností využítí různých materiálů i technik)
  Prohlížení knih
  Poslech čtené pohádky i jiných příběhů
  Společné hry (zejména ty posilující pozitivní vztahy v kolektivu)
  Společné tvoření ( uděláme si to ve třídě hezké)
  Opakování známých básniček a písniček ( s doprovodem klavíru a možností využití Orffových hudebních nástrojů)
  Učení (formou hry) nových básniček a písniček
  Upevňování vztahů a pravidel ( povídání v kruhu, sdílení zážitků, hra na jména, hry na značky...)
  Možnost volné hry i klidových aktivit 
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy