Kapříci

  LISTOPAD   2022                                                          

   

  LISTY, LÍSTKY, LÍSTEČKY

  „Listopad, listopad,

  lísteček mi na dlaň spad,

  zlatý lístek z javora,

  zima už jde do dvora.“

  Témata:

  • Podzimní krása
  • Ospalé sluníčko
  • Naše tělo
  • Pečujeme o své zdraví

   

  Záměry: uvědomit si krásy podzimu, vnímat barvy podzimní přírody, vytvářet si hezký vztah k přírodě prostřednictvím zážitků /četba, říkanky, vyprávění o zvířátkách/ S podzimem přichází chladno, sluníčka je málo, proto musíme odolávat nemocem z prochladnutí – naše tělo potřebuje zásobu vitaminů, kterou najdeme v ovoci, bylinných čajích /vyprávění, příklady ze všedního života/, základní pojmy týkající se biologického složení těla.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • poznávat, že příroda je neoddělitelnou součástí našeho života
  • rozvíjet estetické vnímání
  • zazpívat písničku, přednést básničku, vyslechnout pohádku
  • rozvíjet věku přiměřené znalosti o našem těle, jak o něj musíme pečovat v chladném období

   

  Okruhy činností:

  • vnímání podzimní krásy, poznávání lesních tajemství /co víme o lese, kdo tam bydlí, co má les rád, co mu vadí…../
  • tvoření – výrobky z přírodnin (sovičky, lesní skřítci, veselé muchomůrky)
  • říkanky s pohybem
  • zpěv, recitace, příběhy k tématu

   


  ŘÍJEN 2022

  ČERVENÉ JABLÍČKO

                                                   "Když ručičky natáhneme, na jablíčka dosáhneme.

  Trhat zralá jablíčka, umí kluk i holčička.“

  Témata:

  • Jablíčkohrátky
  • Zeleninová zahrádka
  • Podzimní les
  • Halloween

   

  Záměry: Při mnohostranných činnostech a prostřednictvím všech smyslů poznat ovocné plody, které podzimní období nabízí. Prožitkem, poznáním a manipulací dospět k citovému vztahu k jablíčku a ostatnímu ovoci. Vést děti k obdivu a úctě k přírodě a jejímu umění dát možnost svým plodům dobře uzrát. Připomenout ty lidi, kteří se díky svému poslání postarají o stromy či kus svěřené země, protože nic nevyrůstá v přírodě samo. Seznamovat je s jejich významem pro zdraví člověka.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  • manipulovat s drobnými předměty a s modelínou
  • učit se používat správně nůžky
  • naslouchat krátkým příběhům
  • spolupracovat, vzájemně si pomáhat
  • seznámit se s tím, že ovoce prospívá zdraví
  • vytvářet povědomí o důležitosti a nezastupitelnosti přírody

   

  Okruhy činností:

  • pohádky, říkanky s tématem na jablka a podzim
  • kresby, práce s přírodninami, modelování
  • pohybová improvizace
  • zpěv, recitace
  • práce s obrázky

   


  ZÁŘÍ 2022

  VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  Témata:

  • Moji první kamarádi ve třídě

  • Seznamujeme se s pravidly soužití ve třídě kapříků

  • Osvojujeme si základní pravidla chování

  • Co nám roste na zahrádce

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co se děti mají naučit, co poznat, stanovení hodnot, se kterými chceme děti seznámit, metody vedení k samostatnosti/:

  • poznávat nové kamarády ve třídě kapříků

  • osvojit si základní pravidla chování  - ve vztahu k paní učitelce, k dětskému kolektivu

  • poznat svoji značku

  • podílet se na společném vytváření pravidel pro vzájemné soužití ve školce a chápat potřebu je zachovávat – pravidlo šnečkové, srdíčkové, košťátkové, ouškové, ručičkové, kytičkové a měsíčkové

  • osvojit si pravidlo ukládání hraček, zacházení s hračkami a jejich uklízení po ukončení hry

  • určit plody zeleniny a ovoce, které v září sklízíme na zahradě

   

  Okruhy činností:

  • volné hry ve třídě

  • pohybové hry, hry s říkadly

  • výtvarné činnosti, modelování

  • zpívání

  • rituály – ranní kroužky zaměřené na hry se jmény, vytváření pravidel umožňujících soužití skupiny v bezpečném a přátelském prostředí školky, upevňování hygienických návyků

  • svolávačky – pomáhají k vytvoření vzájemných kamarádských vztahů mezi dětmi

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy