Kapříci

   

  LISTOPAD

  LISTY, LÍSTKY, LÍSTEČKY

  „Listopad, listopad,

  lísteček mi na dlaň spad,

  zlatý lístek z javora,

  zima už jde do dvora.“

  Témata:

  • Podzimní krása
  • Ospalé sluníčko
  • Naše tělo
  • Pečujeme o své zdraví

   

  Záměry: uvědomit si krásy podzimu, vnímat barvy podzimní přírody, vytvářet si hezký vztah k přírodě prostřednictvím zážitků /četba, říkanky, vyprávění o zvířátkách/ S podzimem přichází chladno, sluníčka je málo, proto musíme odolávat nemocem z prochladnutí – naše tělo potřebuje zásobu vitaminů, kterou najdeme v ovoci, bylinných čajích /vyprávění, příklady ze všedního života/, základní pojmy týkající se biologického složení těla.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • poznávat, že příroda je neoddělitelnou součástí našeho života
  • rozvíjet estetické vnímání
  • zazpívat písničku, přednést básničku, vyslechnout pohádku
  • rozvíjet věku přiměřené znalosti o našem těle, jak o něj musíme pečovat v chladném období

   

  Okruhy činností:

  • vnímání podzimní krásy, poznávání lesních tajemství /co víme o lese, kdo tam bydlí, co má les rád, co mu vadí…../
  • tvoření – výrobky z přírodnin (sovičky, lesní skřítci, veselé muchomůrky)
  • říkanky s pohybem
  • zpěv, recitace, příběhy k tématu

   

   

  ŘÍJEN

  ČERVENÉ JABLÍČKO

                                                             "Když ručičky natáhneme,

  na jablíčka dosáhneme.

  Trhat zralá jablíčka,

  umí kluk i holčička.“

  Témata:

  • Vůně ovoce
  • Podzimní zahrada
  • Podzimní les
  • Svátek Halloween

   

  Záměry: Při mnohostranných činnostech a prostřednictvím všech smyslů poznat ovocné plody a zeleninu, které podzimní období nabízí. Vést děti k obdivu a úctě k přírodě a jejímu umění dát možnost svým plodům dobře uzrát. Dovést děti k poznání, že ovoce a zelenina není pouze „zboží“ v supermarketu. Seznamovat je s jejich významem pro zdraví člověka.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  • manipulovat s drobnými předměty a s modelínou
  • učit se používat správně nůžky
  • naslouchat krátkým příběhům s podzimní tematikou
  • spolupracovat, vzájemně si pomáhat
  • seznámit se s tím, že ovoce a zelenina prospívají zdraví
  • vytvářet povědomí o důležitosti a nezastupitelnosti přírody

   

  Okruhy činností:

  • pohádky, říkanky s tématem ovoce a podzim
  • zpěv písní zaměřených na podzim
  • kresby, práce s přírodninami, modelování
  • pohybová improvizace a rytmizace písní
  • práce s obrázky

   

  ZÁŘÍ

  VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  Témata:

  • Poznáváme nové kamarády
  • Seznamujeme se s pravidly soužití ve třídě kapříků
  • Školka plná zábavy
  • Přišel podzim

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co se děti mají naučit, co poznat, stanovení hodnot, se kterými chceme děti seznámit, metody vedení k samostatnosti/:

  • poznávat nové kamarády ve třídě kapříků
  • osvojit si základní pravidla chování  - ve vztahu k paní učitelce, k dětskému kolektivu
  • poznat svoji značku
  • podílet se na společném vytváření pravidel pro vzájemné soužití ve školce a chápat potřebu je zachovávat – pravidlo šnečkové, srdíčkové, košťátkové, ouškové, ručičkové, kytičkové a měsíčkové

   

  Okruhy činností:

  • volné hry ve třídě
  • pohybové hry, hry s říkadly
  • výtvarné činnosti, modelování
  • zpívání
  • rituály – ranní kroužky zaměřené na hry se jmény, vytváření pravidel umožňujících soužití skupiny v bezpečném a přátelském prostředí školky, upevňování hygienických návyků
  • svolávačky – pomáhají k vytvoření vzájemných kamarádských vztahů mezi dětmi

   

   

   

   

   


   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy