TÝDENÍČEK

  TÝDEN 13.3 - 17.3.

   
  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací a posilovací cviky, cviky s prvky jogy
        - ŘČ - poznávání jarních květin - práce s obrazovým materiálem
                - grafomot. listy  - ležatá osmička
                - klíč k jaru - zapouštění barev do klovatiny
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací a posilovací cviky, PH "Uvíjíme věneček"
        - ŘČ - skládání papíru dle vzoru - sněženka
                - pr. listy - jarní květiny - pojmenovat a vybarvit
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání, znaky jara
        - TV - protahovací cviky, hry s míčem, na peška
        - ŘČ - obkreslování dlaně - sněženka - lepení na velký formát
                - píseň "Jaro už je tu"
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou, zvířecí rozcvička
        - ŘČ - předmatematické představy - vybarvování daného počtu 
                - hádání jarních květin - ze sněhu roste...., fialová je ...., keř se žlutými kvítky....atd.
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, co bude zítra. jaké máme plány na víkend
        - TV - protahovací a posilovací cviky, šlapu si to do školky
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Jak krtek a skřivánek přivolali jaro"+ otázky
                - grafomot. listy - obtahování květin jedním tahem, vybarvování
   
  Slunečný víkend všem  Lea, Petra a Hanka

   

  Týden od 6. března do 10. března 2023

   
  PO - KK- sdílení víkendových zážitků, co nás o volných dnech bavilo, na co se těším v týdnu
                - poučení o zásadách chování při divadelním představení
          TV - protažení, cvičení s písničkou, pohybová hra "Na žraloka"
          ŘČ - divadelní představení s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
   
  ÚT - KK - opakování číselné řady do 10, kdo je ve školce a kdo nám chybí
                - orientace v ročních obdobích a opakování pojmenování dnů v týdnu a měsíců v roce
          TV - aerobní rozcvičení, jógové protahovací sestavy na podporu koordinace pohybu
         ŘČ - PL- zrakové vnímání- hledání určitých prvků v obrázku, vykreslování dle pokynů
                - nácvik písně " Volání jara", rytmizace písně
   
  ST - KK - v čem je významný dnešní den -MDŽ, co připravím mamince, babičce...
               - co už můžeme venku vidět jarního
         TV - cvičení s židličkou,  pohybová hra " židličkovaná"
         ŘČ - 3D obrázek jarních narcisek- stříhání, lepení, vnímání kompozice
               - obrázek s motivem jarních větviček
               - opakování písničky " Volání jara"
   
  ČT - KK - opakování ročních období a měsíců v roce
                - co patří k jaru, jarní květiny
          TV - rozcvičení, protažení, posilování dolních a horních končetin pomocí váhy vlastního těla
          ŘČ - práce s uměleckými akvarelovými pastelkami, roztírání pastelové barvy
                - rytmizace písní " Volání jara" a " Pásla ovečky "
   
  PÁ - KK - co nás čeká o nadcházejícím víkendu, na co se těším, jaké máme počasí
          TV - opičí dráha - prolézání, poskoky a přeskoky, zdolávání překážek
          ŘČ - práce s notýskem - tisk jarních květů na větvičce pomocí různých materiálů a struktur
                - zpěv s doprovodem klavíru a dětské hry na tělo ( tleskání, pleskání do stehen, dupání)
                - pohybové hry v tělocvičně v CVČ
   
  S přáním klidného a krásného víkendu 
  Hanka, Petra a Lea
   
   

  TÝDEN  27.2. - 3.3.

  PO - KK - přivítání po víkendu, představení masek
        - karneval v mš - tanec s balonky, diskotéka, soutěže a odměna
   
  ÚT - KK - sdílení karnevalových zážitků, jaká maska se nám nejvíce líbila
        - TV - protahovací a posilovací cviky, cvičení jogy
        - ŘČ - výroba karnevalové masky, pr. list - šašek - spirály
   
  ST - KK - březen měsíc knihy -povídání o knížkách
        - TV - pohybové hry, procvičování před, za , vedle
        - ŘČ - kresba vlastní knížky 
                - pr. list - šašek - hledání cesty k balonku
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání
        - TV - protahovací a posilovací cviky, cviky s prvky jogy
         - ŘČ - pr. list -  geometrické tvary - vybarvování dle zadání
                  - báseň "První sněženka!"
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme 
        - TV - protahovací a posilovací cviky, 
         - ŘČ - moje oblíbená kniha - hledání pohádek podle obrázků, pohádkové postavy
   
  Slunečný víkend všem
  Lea, Hanka, Petra
   

  TÝDEN 20.2 - 24.2

   
  PO - KK- sdílení víkendových zážitků, co nás dnes čeká
                 - kolik nás je, kdo nám chybí, opakování dnů v týdnu
           TV - protažení, posílení velkých svalových skupin
           ŘČ - divadelní představení " Princ Bajaja"
   
  ÚT - KK - můj oblíbený večerníček, postava z večerníčkových pohádek
                - vzpomínání na včerejší divadelní pohádku
          TV - sportovně pohybová hra "židličkovaná"
                - protahovací cviky
          ŘČ - práce s temperovou barvou- obrázek oblíbeného večerníčku
   
  ST - KK - masopust, půst, popeleční středa...vysvětlení pojmů, povídání o období masopustu a karnevalu
          TV - aerobní cvičení, poskoky
                - cvičení s židličkou
          ŘČ - krátká pohádka o masomustu
                - masopustní koláče - práce s barvou, stříhání, lepení
                - práce s notýskem- malba koláče
   
  ČT - KK - co nás dnes čeká- organizace dne
                - povídání a poučení o bezpečnosti
          TV - cvičení na lavičce- cviky na rozvoj hrubé motoriky a koordinace
          ŘČ - fotografování tříd i jednotlivců
                 - PL- barvy a rozeznávání základních geometrických tvarů
   
  PÁ - KK - naše víkendové plány, na co se těšíme
                - opakování číselné řady do 10
           TV - Pohybová hra na "Kouzelníka a zvířátka"
                - protažení s jógou
          ŘČ - Práce v notýsku, dokončení obrázků v něm, otisk dlaně- porovnávání a hledání rozdílů v otisku
                - sportovně pohybové hry v tělocvičně CVČ
   
  S přáním krásně prožitého víkendu Hanka a Petra

   

  TÝDEN 13.2 - 17.2

  PO - KK - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků

        - TV - protahovací a posilovací cviky
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Boudo, budko"+ otázky -kolik bylo zvířátek a jaká, kdo přišel první/poslední, procvičování pojmů před, za
                - grafomot. list - pelech pro medvěda
                - žabka z ruličky od toal. papíru
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu
                - dramatizace pohádky "Boudo, budko"
       - TV - protahovací a posilovací cviky
       - ŘČ - poslech čtené pohádky "O veliké řepě" +otázky - kdo tahal řepu, jaká zvířátka pomáhala, kdo byl první/poslední, procvičování před, za
               - pr. list k pohádce
               - myška z ruličky od toal. papíru
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu
       - TV - protahovací a posilovací cviky
       - ŘČ - poslech čtené pohádky "O Červené Karkulce" + otázky -  kam šla Karkulka, co nesla, komu, koho potkala...
               - pr. list k pohádce 
               - Červená Karkulka z bar. papíru
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu
       - TV - protahovací a posilovací cviky
       - ŘČ - poslech čtené pohádky "O perníkové chaloupce"+ otázky - jak hledali cestu, jakou našli chaloupku,kdo v chaloupce bydlel...
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o vikendu, na co se těšíme
        - TV - protahovací a posilovací cviky, překážková dráha
        - ŘČ - výroba medvídka z ruličky od toaletního papíru, dramatizace pohádky
                - opakování básniček a písniček o zvířátkách 
   
  Pohodový víkend přeje Lea a Petra
               - 
   
   

  TÝDEN 6.-10.2.

  Žabičky byly v tomto týdnu z důvodu nízkého počtu dětí ve třídě i personálu v MŠ spojeny do oddělení Kapříků, tak prosím, mrkněte na týdeníček Kapříků. Děkuji. Hezký víkend!

   

  TÝDEN 30.1. - 3.2.

   
  PO - KK - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací a posilovací cviky , cviky s prvky jogy
        - ŘČ - práce s encyklopedií - lidské tělo - kostra - pojmenování kostí a dokreslování 
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání
                - lidské tělo - jak rosteme a vyvíjíme se
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou
        - ŘČ - ve třídě kapříků
   
  ST - KK - co je dnes za den, práce s encyklopedii - lidské tělo
        - TV - protahovací cviky, cviky s prvky jogy
        - ŘČ - tělní orgány- jejich funkce - dolepování do obkreslené postavy
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu
                - z čeho se skládá naše tělo
        - TV - protahovací a posilovací cviky, cviky s prvky jogy
        - ŘČ - co je důležité pro správný vývoj - pohyb, odpočinek, pitný režim, hygiena ....rozhovory
                - "bacily" malba temperou dle fantazie
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - TV - pobyt v tělocvičně cvč - míčová hry a soutěže družstev
        - ŘČ - zdravé/ nezdravé potraviny - třídění a dolepování do obkreslené postavy
   
  Hezký víkend přeje Lea, Petra a Hanka
   
   

  Týden 23.1 - 27.1 2023

   
  PO - KK - sdílení víkendových zážitků, kolik nás je, kdo nám chybí
          TV - opičí dráha- prolézání, poskoky, překonávání překážek
          ŘČ - divadelní představení Divadla Harmonika " Sněžibába a Čert"
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, jaký byl den včerejší a co bude za den zítra
                 - jak v zimě vypadá les a jak pole
                 - co v tomto období dělají různá zvířata ( zimní spánek, dokrmování zvěře)
          TV - pohybová hra " Na žraloka" 
                 - protažení s písničkou
          ŘČ - obrázek " zimní okno" - skládání obrázku, stříhání, lepení
                 - opakování pojmů - dole, nahoře, pod, nad, před, za...
   
  ST - KK -opakování dnů v týdnu, opakování číselné řady
          TV - protažení s jógovou sestavou " Zvířátka světa"
          ŘČ - společná práce - obrázek krmítka s ptáčky - práce s různými povrchy, stříhání, lepení, rozvoj jemné motoriky
   
  ČT -  KK - kdo žije na poli a kdo v lese
                 - stopy ve sněhu a v blátě
           TV - cvičení s pomůckou- kruh (obruč ), dlouhá pěnová tyč
           ŘČ - PL-  cesty ptáků
                 - GML - šikmé a a rovné čáry
   
  PÁ - KK - těšení na dny volna, co nás čeká, co máme v plánu
          TV - aerobní cvičení s písničkou
                - protažení velkých svalů
         ŘČ - 3D obrázek sněhulák- zima venku
               - PL - barevná posloupnost dle předlohy
               - pohybové hry v tělocvičně CVČ
   
  S přáním krásného víkendu 
  Hanka, Lea a Petra
   
   

  TÝDEN 16.1. - 20.1.

   
  PO - KK - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací cviky, cvičení s hudbou
        - ŘČ - pr. list -  procvičování barev a posloupnosti, píseň "Sněhulák"
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání
        - TV - protahovací a posilovací cviky celého těla
        - ŘČ - nácvik stříhání, kresba postavy, třídění předmětů dle barev a tvarů, geom. tvary
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, roční období - kde se bere sníh
        - TV - protahovací cviky, hod na cíl papír. koulí, přenášení koulí na čas
        - ŘČ - prohlížení a popis zimního obrázku, co vše můžeme dělat v zimě
                - pr. list - malé kruhy - vločky -
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu
                - poslech čtené pohádky "Sněhuláček " + otázky
       - TV - protahovací cviky, cviky s prvky jogy
       - ŘČ - skládání cukrářských tácků - zimní strom -výstavka
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - TV - protahovací a posilovací cviky celého tělo
        - ŘČ - grafomot. list - sněhulák - kruh vpravo
                - pobyt v tělocvičně cvč - míčové hry
   
  Hezký víkend Lea, Petra a Hanka
   
   

  TÝDEN 9.1 - 13.1 2023

   
  PO - KK - sdílení víkendových zážitků, co je dnes za den, kolik nás je, kdo dnes chybí
         - TV - papírová koulovačka
                 - cvičení s židličkou
         - ŘČ - práce s umělým sněhem - sněhulák - rozvoj jemné motoriky
   
  ÚT - KK - kdo byl s rodiči na horách, co se dá na horách dělat a co nás venku v zimě baví
        - TV - balanční cvičení, hra na bruslení- poskoky snožmo i na jedné noze
        - ŘČ - grafomotorické listy na uvolnění zápěstí- volné kruhy- PL sněhuláci  a PL bruslaři
                - nácvik písně " Postavil jsem sněhuláka na stráni"
   
  ST - KK - zimní sporty- jaké známe, co je k jejich výkonu potřeba a jak se při nich chovat bezpečně
        - TV -  protažení, posílení dolních končetin 
                - pohybová hra " Na slepičky"
        - ŘČ - obrázek s využitím fotografie tváře dítěte ( na dveřích do třídy) - vybarvování
                - opakování písně " Postavil jsem sněhuláka na stráni" s nácvikem dalších slok
   
  ČT - KK - opakování dnů v týdnu, ročních období a měsícův roce
               - odkud se bere led a sníh, proč je v zimě zima
        - TV - sportovně pohybová hra " Na zmrzlíka", papírová koulovačka, nácvik hodu na cíl
        - ŘČ - společná práce- " děti na kopci" - rozvoj jemné motoriky a spolupráce
                                                                      - vybarvování, stříhání a lepení
                 
  PÁ - KK - na co se těším o víkendu, co budu dělat, co bychom dělali rádi
        - TV - opičí dráha - prolézání, poskoky, slalom, zdolávání překážek
                - pohybová hra " na sochy"
       - ŘČ -  obrázek do notýsku- vločkový sněhulák- skládání a stříhání vloček z papíru, lepení a dotvoření
               - písnička " Postavil jsem sněhuláka na stráni" doprovázená hrou na tělo a s doprovodem Orffových hudebních nástrojů
   
  S přáním krásného víkendu 
  Hanka, Lea a Petra
   
                                   
   

  TÝDEN 2.1. - 6.1.

   
  PO - KK - přivítání se po Vánocích, sdílení zážitků, můj nejhezčí dárek
        - TV - posilovací a protahovací cviky 
        - ŘČ - novoroční ohňostroj - společná práce - lepení bar. papíru a dozdobení
   
  ÚT - KK - legenda o třech králích - kdo byli , co nesli, kam a komu
        - TV - cvičení za doprovodu hudby
        - ŘČ - tvoření z papíru- královská koruna - zdobení dle fantazie
                - píseŇ "My tři králové"
   
  ST - KK - opakování legendy o třech králích - vysvětlování pojmů - myrha, kadidlo, zlato
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou
        - ŘČ - pr. list -bludiště - cesta tří králů
                - píseň "My tři králové"
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací cviky
                - hra na cvičení pozornosti - slepičky do kurníku
        - ŘČ - pr. list - tvoření trojic - počty, poroznost
   
  PÁ - KK -  co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - TV - cvičení s hudbou - tělocvična
        - ŘČ - Tři králové - tvoření z papíru, skládání, lepení
   
  Hezký víkend Lea, Petra a Hanka
   
   

  TÝDEN 19.12-22.12 2022

  V tomto týdnu jsme se s  dětmi těšili na příchod Ježíška a hlavních Vánočních svátků, stejně jako dnů, které prožijeme se svými rodinami.
  Děti vyprávěly kdo už má doma ozdobený stromeček, kdo s maminkou peče cukroví, komu září světýlka v oknech... jak se doma na Vánoční svátky všichni připravují...
  Společně jsme si s dětmi vyprávěli o našich, třeba i pozapomenutých, tradicích a zvycích spojených s Adventem. Děti si mohly vyrobit papírovou krabičku, svíčky z včelího vosku a skořápek ořechů, několik obrázků...předpovídali jsme co nás čeká v novém roce podle litého vosku (obdoba lití olova), pozorovali větvičku "Barborky", zazpívali si koledy. Ve čtvrtek děti pod stomečkem našly drobnosti od soukromého dárce, které jim udělají radost doma.
  Děti ještě navštívily v tomto roce naposledy tělocvičnu v Centru volného času a užívaly zbytky sněhové nadílky.
   
  S přáním krásných Vánočních svátků a všeho dobrého v novém roce 2023 všem přejí
  Hanka, Lea a Petra
   
   

  TÝDEN 12.12. - 16.12.

   
  PO - KK - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - uděláme kluci holky rotaci
        - ŘČ - vánoční přáníčko- práce s lepidlem, skořicí - zdobení
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání
        - TV - protahovací cviky, PH "Na mrazíka" 
        - ŘČ - skládání z papíru - stromek , zdobení dle fantazie
                - nácvik básniček na besídku
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání
        - TV - protahovací cviky, spol. hry !Na peška", "Na mrazíka"
        - ŘČ - grafomot. listy - ozdoby - dokreslování druhé poloviny obrázku
                - nácvik básniček na besidku
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu
                - prohlížení encyklopedie - zimní příroda, kde se bere sníh
       - TV - cvičení za doprovodu hudby
       - ŘČ - vánoční stromek - lepení, zdobení
   
  PÁ - KK -  jak se nám líbila včerejší besídka s tvořením
                - nadílka v mš ( překvapení pro děti)
                - hry s novými hračkami, společná zábava
   
  Klidný a pohodový adventní víkend přeje Lea, Petra a Hanka

   

  Týden 5.12-9.12 2022

   
  PO- KK - co nás dnes čeká, koho už navštívil svatý Mikuláš
         TV - protahovací cviky-"cvičení s Bertíkem"
         ŘČ - Návštěva Mikuláše a čerta, Mikulášská nadílka
               - zdobení papírových vloček
   
  ÚT- KK - vzpomínání na Mikuláše, kdo co našel v balíčku od Mikuláše
                 legenda o svatém Mikuláši
         TV - "čertí cvičení"- kardio rozcvička s následnou relaxací
         ŘČ - společná práce- lepení papírového velkoformátového obrázku
                - vánočního stromečku
                - výroba papírových ozdob na  vekloformátový stromeček
                - divadelní představení divadelního souboru DIVADLO POD KLOBOUKEM
   
  ST- KK - vzpomínání na divadelní pohádku
               - vánoční zvyky u nás a v jiných kulturách
         TV - jógová sestava Síty Rojové, relaxace
         ŘČ - výroba překvapení pro rodiče
               - nácvik pásma na besídku
               - obrázek vánočních ozdob do notýsku- lepení, stříhání, barevná a prostorová kompozice
   
  ČT- KK - kolik nás dnes je, kdo nám chybí, co je dnes za den
               - opakování dnů v týdnu
               - jaké cukroví peče moje maminka, jak u nás doma probíhají přípravy na Vánoce
         TV - protažení velkých svalů
               - pohybová hra na sochy
         ŘČ - grafomotorický list- čáry a oblouky
               - nácvik pásma na besídku
   
  PÁ- KK - sdílení plánů na volné dny
               - co bychom chtěli dělat, jak doma pomůžu
         TV - postřehová hra " Na Slepičky"
                - pohybová hra " Na zvířátka"
                - protažení
        ŘČ - pracovní list- co přináší advent
              - nácvik pásma na besídku
   
  Krásný adventní víkend přeje Hanka, Lea a Petra
   
   

  TÝDEN 28.11. - 2.12.

   
  PO - KK -  přivítání se po víkendu, jaká byla 1 adventní neděle
        - TV - protahovací cviky, šlapu si to do školky
        - ŘČ - čerti v peklíčku - práce dle vzoru - skládání, lepení, zdobení
                - nácvik krátkého pásma pro rodiče
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání
        - TV - protahovací cviky, PH "Nebe/peklo/ - reakce na signál, tvoření skupin dle určení
        - ŘČ - anděl - stříhání, lepení, zdobení - práce dle vzoru
                - nácvik nové písně "Čertovská polka"
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací cviky, PH na přání dětí 
        - ŘČ -  sluchové vnímání - určování první hlásky, 
                - slova začínající na dané písmeno
                - Mikuláš - stříhání, lepení, zdobení
   
  ČT - KK - co je dnes za den, co bude zítra, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací cviky, PH "na čertíky" - řízená honička - sbírání čertích ocásků
        - ŘČ - čert, Mikuláš a anděl - vykreslování a vystřihování
                - společný dopis Ježíškovi - 1 úkol ze školkového adventního kalendáře
   
  PÁ - KK -  co budeme dělat o víkendu, těšíme se na rozsvícení měšického vánočního stromu
        - ŘČ - pr. list  - řetěz pro čerta  - malé spojené kruhy
                - nácvik pásma pro rodiče na vánoční vystoupení
        - TV - návštěva tělocvičny v cvč - společné hry, nácvik chytání a házení míče, posilovací cviky paží a nohou , překážková dráha
   
  Klidný adventní víkend přeje Lea, Petra a Hanky
   
   

  TÝDEN 21.11. - 25.11.

   
  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací cviky, říkanky s pohybem + relaxace
        - ŘČ - zdobení papírových taštiček na dárky - lepení hvězdiček
                - báseň "Hvězda "
   
  ÚT - celodenní výlet do IQ PARKU v Liberci
        - pokusy s vodou, přírodní zákonitosti, poznávání světa a věcí kolem sebe, herna
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, znázorňování počtu
       - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou
              - uvolňovací cviky ruky a zápěstí
       - ŘČ - přání pro rodiče - lepení a zdobení
               - nácvik krátkého pásma na vánoční  vystoupení
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu
                - práce s encyklopedií Larousse - lidské tělo - kosti a svaly
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou
               - říkanka s pohybem "Hlava, ramena, kolena..."
       - ŘČ - pojmenovávání jednotlivých částí těla
               - pr. list - kostra - skládání
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o víkendu - čeká nás první adventní víkend
        - TV - protahovací cviky, PH "lepidlo " - spojování dvojic danou částí těla, "Hlava, ramena, kolena.."
        - ŘČ .- práce s encyklopedii - lidské tělo
                 - skládání puzzle - tělo
   
  Klidný první adventní víkend 
  Lea, Petra a Hanka

   

  TÝDEN 14.11. - 18.11. 

   
  PO - KK -  přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "O poslední vlaštovce" + otázky
                - znaky podzimu, kteří ptáčkové odlétají do teplých krajin a proč
                - grafomot. list - jednotažka, smyčka - vlaštovka
   
  ÚT - KK - co je dnes za den dny v týdnu, co budeme dnes dělat
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou
        - ŘČ - vlaštovky - natírání lepidlem, zdobení, vybarvování
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu
                - o kom jsme četli včera pohádku? 
       - TV - říkanky s pohybem, protahovací cviky
       - ŘČ - výroba dárků pro pacienty místní nemocnice - vykrajovaní andílků ze samotvrdnoucí hmoty, poté zdobení
   
  ČT - STÁTNÍ SVÁTEK 
   
  PÁ - Děti spojeny do třídy Kapříků
   
   

  Týden 5.11. - 11.11. 2022

   
  PO - KK - čeká nás divadelní představení, jak se chováme v divadle, kdo už v byl v "klasickém" divadle
                - sdílení víkendových zážitků
          TV - Jógová sestava s dechovým cvičením a celkovým protažením na motivy sestavy Síty Rojové
          ŘČ - Divadelní představení " Medvídek Pú"
   
  ÚT - KK - proč se krátí dny a prodlužují noci
                - blíží se lampionový průvod
          TV - cvičení  písničkou, pohybové sestavy, rytmizace
          ŘČ - výroba lampionu- lepení, stříhání
                - opakování básniček a písniček, které děti už znají
   
  ST - KK - blíží se svátek svatého Martina, vysvětlení příslový a neznámých slov
               - opakování dnů v týdnu
         TV - opičí dráha, poskoky snožmo, prolézání, překonávání překážek
         ŘČ - obrázek ke svátku sv. Martina- bílý kůň- práce s přírodninou, lepení, práce s barvou- tupování
               - vysvětlení některých slov z písničky " Štěstí, zdraví, pokoj svatý"
   
  ČT - KK - jaký je dnes den, kolik nás je, kdo nám chybí
               - porovnávání čeho je víc a čeho míň, málo x hodně
         TV - cvičení s pomůckou- zaměření na koordinaci pohybů končetin
         ŘČ - PL- matematické představy- počítání do 10
                 PL- grafomotorika - oblouky  a zrakové vnímání
   
  PÁ - KK - jaké máme plány na volné dny
               - co se mi v tomto týdnu ve školce líbilo nejvíc
               - legenda o svatém Martinovi
          TV - sportovně pohybové hry
               - cvičení s obručí
         ŘČ - obrázek do notýsku ke svátku sv. Martina
               - opakování básniček a písniček- trénujeme na Vánoční besídku
   
  S přáním krásného a klidného víkendu
  Hanka, Lea a Péťa
   
   

  TÝDEN 31.10 - 4.11.

   
  PO - HALLOWEENSKÁ V MŠ 
        - společná příprava občerstvení - mazání sušenek + tyčinky+olivy - pavouček
        - dlabání a zdobení dýně, diskotéka, židličkovaná, občerstvení a sladká odměna
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, vzpomínka na včerejší oslavu
        - TV - protahovací cviky, šlapu si to do školky, cvičení s plyšáky
        - ŘČ - zrakové vnímání - hledání stejných dýní v řadě
                - píseň "Vzal si mrak černý frak "
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, poslech čtené pohádky "Je tu podzim"+ otázky
        - TV - zahřátí, protahovací cviky, posilování celého těla
        - ŘČ - grafomot listy - HALLOWEEN - spojování teček a vybarvování
   
  ČT - KK - co je dnes za den dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - říkanky s pohybem, cvičení v prostoru - pojmy pod, nad, vedle
        - ŘČ - grafomot. listy - pavučina pro pavoučka
                - báseň "Hvězda"
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - TV - protahovací cviky, posilování paží a nohou, cvičení s plyšáky
        - ŘČ - předmatematické dovednosti - vybarvování podkov dle počtu teček , početní řada do 5 
                - báseň "Hvězda"
   
  Klidný víkend Lea, Hanka a Petra
   
   

  TÝDEN 24.10 - 30.10 2022

   
  PO - KK - sdílení zážitků ze dnů volna
                - kolik nás je, kdo nám chybí
                - který je dnes den, jak jdou dny v týdnu
          TV - pohybová hra na "kolíčkovanou"
                - hod papírovou koulí na terč- pavučinu
                - protažení velkých svalů
          ŘČ - halloweenské sudoku do notýsku
                 - stříhání spirály- duchové
                 - nácvik písně "Dýně" s použitím hry na Orffovi hudební nástroje
   
  ÚT - KK - jak doma dlabeme dýně, jak se chystáme na "Dušičky"
                - seznámení s plánem týdne
                - proč je v pátek 28.10 školka zavřená
         TV - opičí dráha- nácvik lezení po žebříku, prolézání tunelem, poskoky
         ŘČ- výroba "dýňové krabičky"- vykreslování pastelkou, stříhání, skládání
                                                         - práce podle předlohy
               - opakování písničky "Dýně"
   
  Ve středu a ve čtvrtek byly děti z organizačních důvodů sloučeny se třídou Kapříků. 
  Další informace o činnostech dětí v tomto tydnu tedy naleznete v týdeníčku Kapříků.
   
  Děkuji 
  S přáním krásného prodlouženého víkendu
  Hanka, Petra a Lea
   
   

  TÝDEN 17.10. - 21.10.

   
  PO - KK - přivítání po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Dráček Papíráček" + otázky
                - drak - práce dle předlohy- lepení mašliček na vyznačenou linii
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, počítání dětí, porovnávání, kdo nám chybí
        - TV - protahovací cviky, uvolňovací cviky ruky a zápěstí
        - ŘČ - grafomot. listy - jak létá drak - spirály
                - báseň "Drak"
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací cviky,  PH "Na draky" - reakce na signál, rozlišování barev a počtů
        - ŘČ - drak - logické střídání barev dle zadání
                 - báseň "Drak"
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání , porovnávání
        - TV - zahřátí - běh na místě, "šlapu si to do školky" 
                - básničky s pohybem "Bublina " "Ježek" "Pejsek "
        - ŘČ - drak z oooobrovských listů :-) -lepení očí, vázání mašliček, nácvik uzlíku
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - TV - protahovací cviky, cviky s prvky jogy
        - ŘČ - barvy podzimu - ťupkání "podzimních " barev houbičkou, dotvoření přírodninami
   
  Klidný víkend Lea, Petra a Hanka
   
   

  TÝDEN 10.10. - 14.10.

  PO - KK - vzpomínání na víkendové zážitky,

                 - co nás dnes čeká, co je dnes za den
           TV - opičí dráha 
                - rozvoj koordinace a rovnovážná cvičení
          ŘČ - ukázka živého ptactva
                 - povídání s ornitologem
                 - zajímavosti ze světa ptáků, čím se liší, čím se živí...
   
  ÚT - KK - vzpomínání na ukázku ptactva, co si o nich pamatujeme
               - jak se na podzim mění příroda
          TV - sportovně pohybové hry rozvíjející rychlost a postřeh
          ŘČ - společná práce- výroba podzimní dekorace do okna naší třídy
                - navlékání kaštanů, nácvik vázání uzlíků
   
  ST - KK - co je dnes za den, jaké jsou dny v týdnu, 
                - kolik nás je, je víc hochů nebo dívek, porovnávání množství
                - co nás dnes čeká, jak probíhá focení, jak se budu chovat
          TV - cvičení s lavičkou - přeskoky s držením, nácvik chůze přes překážku
               - přitahování, rovnovážná chůze
         ŘČ - focení jednotlivců
               - 3D obrázek- vykreslování předlohy, stříhání, lepení ( s dopomocí)
   
  ČT - KK - jaké jsou podzimní měsíce, jak se na podzim mění příroda
                - co se děje na podzim v lese a co na poli
          TV - aerobní cvičení s písničkou
               - seznámení s jógou, cviky, pozice, principy
         ŘČ - grafomotorický list- dlouhé rovné čáry / krátké lomené čáry
               - pracovní list- logické střídání barev
   
  PÁ - KK - jaké jsou naše plány na volné dny, co se dá na podzim dělat venku
                - opakování dnů v týdnu, jaká známe roční období, měsíce v roce
          TV -  učíme se Jógové sestavy ( Síta Rojová- Svět zvířátek a lidí, Zvířátka jsou kamarádi)
          ŘČ - obrázek "Podzimní skřítek" - práce s přírodninou
                - koláž z listí, vykreslování, stříhání, lepení
                - vlastní práce dětí pro rozvoj fantazie
   
  Hezký podzimní víkend přje
  Hanka, Lea a Petra
   
   

  TÝDEN 3.10. - 7.10.

  PO - KK - co jsme dělali o víkendu, sdílení  víkendových zážitků
                - počítání dětí, porovnávání  více X méně
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Ježek " + otázky  
                - přiřazování a třídění ovoce/ zelenina
                - četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme" - ovoce / zelenina
                - grafomot. listy - tvary a vybarvení dle sutečnosti
   
  ÚT - KK - co je dnes za den dny v týdnu, počítání dětí , porovnávání
                - co nám pomůže při nachlazení 
       - TV - protahovací a posilovací cviky celého těla
       - ŘČ - poslech čtené pohádky "Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj "
               - příprava na vaření na šípkového čaje - čištění, drcení čerstvých šípků, máčení, louhování
               - podzimní úklid zahrádky - hrabání listí
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání dětí, porovnávání, do nám chybí
       - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou
              - šlapu si to do školky - chůze, skoky, poskoky, běh
      - ŘČ - vaření šípkového čaje - zahřátí, cezení přes plátno, dochucení medem a ochutnávka
   
  ČT - KK - co je dnes za den dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou
        - ŘČ - poslech čtené pohádky" Rákosníček a vítr" + otázky 
                - foukání do papírových kuliček - nádech nosem a výdech ústy - jemně, více, nejvíce
                - navlékání listů - skřítek Podzimníček , dotvoření
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - TV - protahovací cviky, cvičení s plyšáky 
        - ŘČ - grafomot. listy - dokreslování druhé poloviny listu, vybarvení dle zadání
                - nácvik písně "Šel zahradník do zahrady" , opakování básně "Jabloňka " 
   
  Slunečný  víkend přeje Lea, Hanka a Petra
   

  TÝDEN 19.9. - 23.9.

   
  PO - KK - co jsme dělali o víkendu, sdílení víkendových zážitků
         - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou
         - ŘČ - poslech čtené pohádky "Jak jablíčko uteklo ze sadu"+ otázky
                 - grafomot. listy - jablíčko - kruh odstředivý
                 - přiřazování ovoce ke stromu
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítáni a porovnávání
        - TV - protahovací cviky, cviky s prvky jogy
        - ŘČ - procvičování jemné mot. - muchlání krepového papíru - jablíčka
                - grafomot. listy- jablíčko - kroužíme od středu k vnějšímu okraji
                - píseŇ "Koulelo se, koulelo"
   
  ST - dopolední výlet do svíčkárny Šestajovice, zde výroba a zdobení svíček a dárkového balení vonné soli, krmení zvířátek v místní minizoo
   
  ČT - KK - jak se nám líbil včerejší výlet
                - početní řada do 10, počítání dětí a porovnávání více X méně
        - TV - protahovací cviky s říkankou "Jabloňka"
                - PH " Na dešťové kapičky "
        - ŘČ - otisky jablíček na velký formát - jakou barvu má jablíčko
                - říkanka "Jabloňka"
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - TV - protahovací cviky +cviky s prvky jogy
        - ŘČ - 1 podzimní den - znaky podzimu, jaké barvy má podzim - rozhovory
                - procvičování jemné motoriky - lepení ústřižků z bar. papíru  - hruška
   
  Hezký slunečný víkend
  Lea, Petra a Hanka
   
   

  TÝDEN 12.9.-17.9.

   
  PO- KK- co jsme dělali o volných dnech, sdílení zážitků z víkendu
       - TV- cvičení s písničkou, pohybová hra "Na žraloka"
       - ŘČ- divadelní představení souboru DIVADLO V KUFRU, pohádka Kašpárek a princezna
   
  ÚT- KK- opakování básničky z minulého týdne, orientace v čase, dny v týdnu
       - TV - sada protahovacích cviků, hra "Na kouzelníka a zvířátka" a postřehová hra "Kdo nám chybí"
       - ŘČ- nácvik stříhání a lepení- tvoření obrázku žabky na školkový notýsek
             - kresba postavy do notýsku
   
  ST- KK- dny v týdnu, kdo nám chybí, kolik nás je, porovnávání množství
       - TV- cvičení s židličkou, sada cviků na protažení a posílení dolních končetin
       - ŘČ- naše třídní pravidla, pravidla chování venku a ve třídě
               - násvik špetkového úchopu psací potřeby, vykreslování obrázků
   
  ČT- KK- jaké je dnes počasí, co mě ve školce baví, co rád dělám venku
       - TV- sestava uvolňovacích cviků s prvky jógy
       - ŘČ- uvolňování ruky, zejména zápěstí, grafomotorický list 
               - pracovní list zaměřaný na barvy
   
  PÁ- KK- jaký je dnes den, jaké máme plány na víkend, co budu dělat s rodiči, na co se těším
       -TV- protažení, nácvik hodu a chytání míče, nácvik hodu na cíl
       - ŘČ- zkoušíme mozaiku a malbu, rozdílné techniky a velikosti formátu
              - výtvarné zpracování našich třídních pravidel dětmi- společná práce
   
  Hezký víkend přeje
  Hanka, Petra a Lea
   
   

  TÝDEN 5.9. - 10.9.

   
  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací cviky, tunel ze židliče - lezení, plazení
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Adámek jde do školky" + otázky
                - poznávání značek, otisky rukou - naše třída
   
  ÚT - KK  - co je dnes za den, počítání dětí , porovnávání více X méně
        - TV - protahovací cviky, šlapu si to do školky - skoky, poskoky, pochod, chuze pospátku
        - ŘČ - uvolňovací cviky ruky, grafomot. listy - sluníčko - rovné čáry
                - nácvik správného úchopu tužky
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání dětí , porovnávání
        - TV - protahovací cviky, cvičení s plyšáky, chůze po špičkách, jako opičky, po patách
        - ŘČ - uvolňovací cviky ruky,  nácvik správného úchopu tužky
                - grafomot. listy -rovné čáry -spojování bodů
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací cviky, cvičení s prvky jogy, uvolnění relaxace
        - ŘČ - uvolňovací cviky ruky, kresba na velký formát, poré grafomot. list - volné čmárání - cesta do školky
                - nácvik básničky "DĚTI"
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - TV - protahovací cviky, cvičení s plyšáky
        - ŘČ - orientace v prostoru - procvičování pojmů pod, nad, na , vedle - s plyšáky
                - četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme" 
   
  Přeji hezký víkend 
  Lea

  PRVNÍ ŠKOLKOVÉ DNY

   
  První školkové dny proběhly v poklidu. Děti se již znají, měly  tedy velkou radost ze shledání se svými kamarády. Objevilo se sice pár slziček, ty byly ale během okamžiku zapomenuty při společném hraní. Ve čtvrtek jsme se seznamovali , společně si zacvičili, vykreslili žabičku a užili si naší zahrádku - svítilo nám sluníčko, takže krása :-)
  V pátek jsme se seznámili se školkovými pravidly, protáhli jsme si tělíčko a zacvičili s plyšáky, děti poznávaly svou značku. S kamarády vodníky a kapříky jsme byli na procházce v zámeckém parku a poté jsme si užívali slunečného počasí na zahrádce. Hráli jsme si s míčem, vařili z přírodnin a vozili panenky.  
   
  Hezký víkend a budu se těšit v pondělí
  Lea
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy