TÝDENÍČEK

  DUBEN

  8. – 12.

  • v pondělí do naší školky zavítalo „Divadlo v kufru“ s pohádkou „O Budulínkovi“, děti se plně soustředily po celou dobu pohádky – oba herci to s dětmi umí a vědí, jak je zaujmout, obzvláště s písničkami s doprovodem na harmoniku
  • v úterý jsme si povídali o naší obci, postavili jsme si z dřevěné stavebnice společně Měšice s nejdůležitějšími budovami – obecní úřad, obchody, stánek se zmrzlinou ( pro děti velmi důležitý v letním období), centrum volného času, zámek, vlakové nádraží atd., zábavnou formou hry se tak děti naučily orientovat se ve své obci
  • ve středu jsme se věnovali správné výslovnosti  formou rytmizace říkanek, procvičovali jsme PxL orientaci a začali jsme vyrábět hnízdo s ptáčkem, děti si nabarvily papírový tácek modrou a hnědou temperou
  • ve čtvrtek jsme dokončili ptačí hnízdo – děti si vystřihly z barevného papíru ptáčka a nalepily ho na hnízdo s „vajíčky“, hnízdo jsme vytvořily nalepením lýkových proužků
  • v pátek jsme opakovali vše, co jsme se za týden naučili a více jsme se věnovali pohybovým hrám

  Každý den vyrážíme do okolních obcí, pokud to počasí dovolí, nezapomínejte prosím dávat dětem baťůžky s pitím a kapesníčky.

  Hezký víkend přejí paní učitelky Jitka a Pavla


  DUBEN

  2. – 5.

  • v úterý jsme se sešli po velikonocích ve stále ještě malém počtu díky neštovicím a 5.nemoci, povídali jsme si o povoláních – „profesích“ – o významu tohoto slova a děti s radostí předváděly pantomimou různá povolání – za úkol měly zjistit povolání rodičů, na procházku jsme šli do Mratína „přes pole“ – ušli jsme v pohodě 6km
  • ve středu si procvičovaly jednotlivá povolání formou zábavné hry – přiřazovaly k profesím jejich „nástroje“ (kadeřník – hřeben, fén), absolvovali jsme vycházku do Líbeznic na hřiště, kde se děti vydováděly na různých herních prvcích (opět jsme naměřili 6km)
  • ve čtvrtek děti tvořily – tulipány v záhoně (stříhaly a lepily o sto šest), výrobky jsou na síťové nástěnce v přízemí
  • v pátek jsme se věnovali říkankám a písničkám zaměřeným na jaro, opakovali jsme společně různá povolání a nakonec jsme se vydali po cyklostezce do Mratína

  Prosím dávat dětem každý den pití do baťúžku, trávíme venku denně 2 hodiny, proto je důležité dodržovat pitný režim.

  Hezký víkend přejí paní učitelky Jitka a Pavla

   


  BŘEZEN

  25. – 28.

  • v pondělí jsme muzicírovali, pročítali jsme si velikonoční říkanky a upevňovali jsme si znalosti o jarní přírodě, děti si vybarvily velikonoční omalovánku
  • v úterý jsme dokončovali velikonoční přáníčko a trénovali jsme novou písničku „Přišlo jaro“, zahráli jsme si oblíbené hry (hledání schovaného předmětu, židličkovaná)
  • ve středu si děti vyrobily závěs – kuřátko ve skořápce, vydali jsme se do Líbeznic na hřiště, za 35 minut jsme zvládli jednu cestu, což je velmi pěkný výkon
  • ve čtvrtek kvůli malému počtu dětí byly žabky spojeny s kapříky – hráli jsme „svolávačky“, zpívali a pak se děti rozdělily  - buď vybarvovaly velikonoční omalovánky nebo si udělaly zápich – velikonočního zajíčka

   

  Hezké prožití velikonočních svátků přejí paní učitelky Jitka a Pavla

   


  BŘEZEN

  18. – 22.

   

  Celý týden byl věnován velikonočnímu tvoření.

  • v pondělí si děti vyrobily kuřátko ve skořápce – výrobky jsou umístěny na síťové nástěnce, zopakovaly si názvy jarních květin a prošli jsme se do Líbeznic ke hřišti
  • v úterý děti trénovaly říkanky s pohybem a s paní učitelkou Pavlou si nabarvily temperovými barvami sádrové odlitky kuřátek a zajíčků
  • ve středu si děti zasely osení do ozdobených truhlíků a domů si ještě odnesly nabarvené vejce – zápich
  • ve čtvrtek jsme si společně opakovali říkanky, děti se naučily novou říkanku „Běží bílý zajíček“ a udělaly si velikonoční slepičku (výrobky jsou na síťové nástěnce“, na vycházku jsme šli do Mratína
  • v pátek si děti udělaly zápich  - velikonočního zajíčka a slepily si ozdobné vejce na velikonoční přáníčko

   

  Hezký víkend přejí paní učitelky Jitka a Pavla

   

  BŘEZEN

  11. – 15.

  • v pondělí jsme si povídali o příchodu jara, o počasí v jednotlivých ročních obdobích, s radostí jsme si zahráli na paní učitelku a žáky, děti se tak rychle naučily názvy základních jarních květin, k tomu jsme se učili “ Jarní písničku“
  • v úterý se děti věnovaly s paní učitelkou Pavlou tvoření – vyzdobily si notýsky barevným velikonočním vajíčkem
  • ve středu jsme muzicírovali, zpívali, věnovali jsme se říkankám a nacvičovali dramatizaci říkanky „Polámal se mraveneček“
  • ve čtvrtek jsme společně „navlékaly“ vejdumky a upevňovali je na špejli pomocí modelíny, opakovali jsme názvy jarních květin a určovali geometrické tvary
  • v pátek jsme nabarvili všechna vajíčka a poté jsme se vydali na procházku do Nové Vsi, pobyli jsme na dětském hřišti, kde jsou hezké hrací prvky

   

  Prosím, dávejte dětem slabší bundy a čepice, jarní obuv a baťůžek s pitím.

  Hezký víkend přejí paní učitelky Jitka a Pavla

   

  BŘEZEN

  4. – 8.

  • v pondělí jsme se zaměřili na říkanky, rytmická cvičení, nacvičovali jsme „Jarní písničku“
  • v úterý děti tvořily – jarní klíč z barevného papíru (klíče jsou nalepeny na dveřích naší třídy)
  • ve středu si každý vystřihl vázu a naplnil ji větvičkami „kočiček“ – dětem se povedly, výtvory visí na síťové nástěnce
  • ve čtvrtek se děti fotografovaly – individuální foto, poté jsme společně nacvičovali říkanky „Polámal se mraveneček“ a „Byl jeden domeček“
  • v pátek děti vyrobily dárek pro maminku k mezinárodnímu dni žen – orámované srdíčko

  Každý den vyrážíme na procházky do okolí Měšic, cestou nahlížíme do zahrádek a hledáme jarní květiny, na cyklostezce skáčeme „panáka“, přeskakujeme namalované překážky, hrajeme oblíbené pohybové hry nebo si děti malují barevnými křídami různé obrázky na dlažbu.

  Prosím, dávejte dětem slabší bundy a čepice, oteplilo se a děti jsou pak zpocené.

  Hezký víkend přejí paní učitelky Jitka a Pavla

   

  ÚNOR

  26. – 01.03.

  Od pondělí se děti těšily na karneval:

  • v pondělí jsme si vyrobili veselé kravaty – visí v přízemí na síťové nástěnce
  • v úterý si děti samy ozdobily v notýsku měsíc únor – veselé krmítko s ptáčkem, nafoukli jsme 20 balónků, z toho nám 5 prasklo
  • KARNEVAL – děti přišly v různých maskách – tancovali jsme na oblíbené písničky, vyhazovali jsme nafouklé balónky, jednotlivé masky se představovaly a společně jsme si zatleskali, děti přenášely balónek na papírovém tácku, barevné balónky házely do košíku, přeposílali jsme si v leže balónky z jedné strany na druhou (oblíbená hra dětí) a nakonec jsme nakreslili veliký klaunský klobouk
  • ve čtvrtek a v pátek jsme se věnovali říkankám s doprovody na dřívka, zpívali jsme oblíbené písničky a učili jsme se novou jarní písničku
  • v pátek jsme tradičně využili prostory tělocvičny CVČ k řádnému rozhýbání těla

  Na vycházkách věnujeme pozornost dopravním značkám, učíme se určovat čísla popisná na domech.

  Hezký víkend přeje paní učitelka Jitka


  ÚNOR

  19. – 23.

  Tento týden byl prázdninový, v MŠ bylo velmi málo dětí a z tohoto důvodu byly „žabičky“ spojeny s dětmi z „kapříků“:

  • v pondělí jsme si vyrobili milé klauny, jsou vyvěšeni na nástěnce
  • vyzdobili jsme si třídu na karnevalové radovánky - 28.února (středa)
  • děti vytvářely různé podoby klauna – vymalovávaly omalovánky, vystřihovaly a sestavovaly klauna podle vzoru
  • hráli jsme oblíbené hry
  • přes nepřízeň počasí jsme si denně užívali vycházky po naší obci a po okolí

  ÚNOR

  12. – 16.

  • celý týden jsme se věnovali správné výslovnosti – každý den procvičujeme říkanky na vybranou hlásku
  • při říkankách nám pomáhají rytmická cvičení – rozdělování slov na slabiky za pomocí ozvučných dřívek – cvičíme soustředění, sluchové vnímání
  • učili jsme se novou písničku - „Zimní“
  • děti se učí správně vybarvovat omalovánky – nepřetahovat, vnímat sladění barev, tento týden jsme probírali pohádku „O perníkové chaloupce“, společně jsme na tabuli vytvořili moc hezkou perníkovou chaloupku, děti vymalovávaly perníčky a připevňovaly je magnetem na namalovanou chaloupku na tabuli
  • největším zážitkem tohoto týdne byl dopolední výlet do hvězdárny v Praze v Ďáblicích – pro děti byl připraven zábavný program – pohádka „Krejčí a měsíc“, povídání o měsíci  a prohlídka dalekohledu

   

  Hezký víkend přeje paní učitelka Jitka

   

  ÚNOR

  5. – 9.

  • v pondělí jsme procvičovali správnou výslovnost – klasické říkanky, které dětem pomáhají naučit se srozumitelně mluvit, zároveň jsme procvičovali grafomotoriku – správné držení tužky, uvolňovací cviky celé paže a zápěstí, děti si domalovaly pohádku „Boudo, budko“  - učíme se nepřetahovat
  • v úterý jsme se věnovali tvoření – papírové ruličky od toaletního papíru jsme natřeli zelenou, šedou a hnědou barvou
  • ve středu a ve čtvrtek si děti vyrobily hlavy zvířátek, které nalepily na nabarvené ruličky (myška, zajíc a žabka)
  • ve čtvrtek k nám do školky zavítalo divadlo a dětem herci (dvě herečky) zahrály pohádku „O neposlušných kůzlátkách“ – děti byly nadšené, protože mohly vstupovat do děje, zazpívali jsme si a nakonec společně pohádku znovu zahráli
  • v pátek jsme dokončily poslední zvířátko do pohádky – medvěda a společně jsme si s vlastnoručně vyrobenými figurkami zahráli pohádku – děti vám ji samy doma zahrají

   

  Hezký víkend přeje paní učitelka Jitka


  Únor

  29.1. – 2.2.

  V únoru budeme s dětmi podrobně probírat pohádky:

  • v pondělí a v úterý jsme si povídali o „Veliké řepě“
  • děti si vybarvily obrázky k pohádce, mají je zatavené ve fólii jako skládanku a naučily se podle ní vyprávět pohádku
  •  zahráli jsme si pohádku v kostýmech – děti byly nadšeny – fotografie jsou na webových stránkách školky
  • v pátek jsme si všichni užili v tělocvičně CVČ

  Hezký víkend přejí paní učitelky Jitka a Pavla


  Leden

  22. – 26.

  • v pondělí jsme procvičovali předmatematické dovednosti – geometrické tvary, ne všechny děti je správně pojmenují (kruh, trojúhelník, čtverec), děti je vyhledávají podle tvaru ve třídě, pracovní list zvládly samy 4 děti, zatím neumíme nakreslit jednotlivé tvary
  • v úterý děti tvořily – sáňkování, trénovaly vybarvování, stříhání a lepení
  • ve středu a ve čtvrtek jsme společně vyrobili hrnky s čajem – jsou umístěné v přízemí na nástěnce
  • v pátek si děti zadováděly v tělocvičně CVČ, chválím děti za cvičení – zvládají slalom, překážkový běh a už jim jde i předávání štafety

  Prosím, nezapomeňte, že děti chodí v pátek do tělocvičny, s sebou do baťůžku dejte dětem pití a vhodnou sportovní obuv.

  Hezký víkend přejí paní učitelky Jitka a Pavla


  Leden

  15. – 19.

   Tento týden jsme se věnovali zimním radovánkám a zimním sportům

  • v pondělí děti shlédly hezké divadelní představení „O Zlatovlásce“
  • v úterý jsme si povídali o zimních sportech a popisovali jsme sportovní oblečení, děti si samy udělaly sněhovou vločku – šablonu vločky vylepily modrými čtverečky (procvičovali jsme lepení – nanesení lepidla, otočení čtverečku a nalepení na šablonu)
  • ve středu jsme se věnovali správné výslovnosti – říkanka s kreslením „Sněhulák“ a děti se tak samy naučily namalovat sněhuláka, učili jsme se druhou sloku k písni „Kdo to ťuká na okénko“ a v pracovním listě děti přiřazovaly k jednotlivým sportům sportovní náčiní
  •  ve čtvrtek jsme shlédli moc hezké video pro děti na YouTube – „Zimní sporty“, děti odpovídaly na otázky a plnily úkoly, nakonec jsme trénovali správnou výslovnost na říkance „Nešťastné sáně“
  • pátek byl věnován opakování a hlavně si děti pořádně procvičily celé tělo v tělocvičně CVČ

   

  Hezký víkend přeje paní učitelka Jitka

   


  Leden

  8. – 12.

  Jak jsme prožili mrazivý týden:

  • v pondělí děti nacvičovaly koledu „My tři králové“ a připravovaly se na Tříkrálovou sbírku, tvoření – „Sněhový mrak“
  • v úterý si děti dokončily sněhového draka  - všechny draci zdobí naši třídu, děti chválím, protože si samy vyrobily draka s malou dopomocí učitele
  • chválím děti za úterní „koledování“, zpívaly ze všech sil i v mrazivém počasí
  • ve středu si děti vyzdobily notýsky ( měsíc leden) zimními rukavicemi, zároveň jsme si vyzdobili hlavní dveře třídy – také rukavicemi
  • ve čtvrtek jsme opět tvořili a zpívali, děti si nakreslily bílou voskovkou zamrzlé okno a poté ho potřely inkoustem – vznikly zajímavé tvary
  • učíme se novou píseň „Kdo to ťuká na okénko“
  • v pátek si děti zadováděly v tělocvičně CVČ

  Prosím, nezapomeňte, že děti chodí v pátek do tělocvičny, s sebou do baťůžku dejte dětem pití a vhodnou sportovní obuv.

  Hezký víkend přeje paní učitelka Jitka


  Leden

  2. – 5.

   V úterý byly žabičky doma, sešli jsme se až ve středu.

  • ve středu jsme vzpomínali na Vánoce, děti popisovaly dárky, které našly pod stromečkem, zacvičili jsme si, dětem jsem přečetla pohádku „Jak krtek slavil vánoce“ – návodnými otázkami jsem zjišťovala, jak děti porozuměly textu, jestli se dokázaly na pohádku soustředit a nakonec jsme společně pohádku převyprávěli
  •  ve čtvrtek se děti naučily básničku „Zima“, začali jsme se společně učit koledu „My tři králové jdeme k vám“ a děti si samy začaly vyrábět 3 krále – povídali jsme si o příchodu tří mudrců  (králů) z dalekých zemí, kteří přinesli Ježíškovi vzácné dary – zlato, myrhu a kadidlo (pryskyřici)
  • v pátek jsme „drilovali“ koledu „My tři králové „ a v tělocvičně CVČ se děti učily obíhat různé tělocvičné nářadí, s fitballem obíhaly molitanové kostky  a trénovali jsme slalom (ještě ho nezvládáme)

   

  Hezký víkend přeje paní učitelka Jitka


  Prosinec

  18. – 22.

  Tento týden docházelo do třídy žabiček málo dětí z důvodu onemocnění, ale nevadilo nám to, děti si hrály s novými hračkami, každý den objevily novou hračku a společně si hrály – vznikly nové kamarádské vztahy.

  Děti si vytvořily hezké kapříky - jsou umístěny na nástěnce v přízemí, vymalovávaly si vánoční omalovánky, zpívali jsme společně vánoční písničky nejen ve třídě, ale i na procházce (děti samy od sebe zpívaly). Ve čtvrtek si děti odnesly domů vánoční sádrové odlitky, které si vybarvily třpytivými temperami.

  Milí rodiče,

  přejeme vám hezké prožití vánočních svátků, do nového roku přejeme hodně zdraví, pohody, radosti a spokojenosti.

  Těšíme se na další spolupráci

  paní učitelky Jitka a Pavla


  Prosinec

  11. – 15.

  • v pondělí jsme společně ustrojili vánoční stromek
  • v úterý jsme vzpomínali na Mikuláše a čerta – četli jsme pohádku „Jak krtek potkal čerta“, zatím málo dětí je schopné se soustředit na čtenou pohádku, většinou leží na polštářku, ale myšlenkami jsou jinde
  • ve středu si děti samy udělaly podle pokynů zvoneček, který si ozdobily
  • ve čtvrtek jsme trénovali písničky a říkanky na vánoční besídku, děti se moc těšily na vystoupení, protože byly dobře připravené a říkanky včetně písniček perfektně zvládly, přestože jich bylo jen sedm
  • v pátek do školky přišel Ježíšek a nadělil dětem hezké dárky, které si samy rozbalily a měly z nich velkou radost  - po chvíli bylo vidět, jak si hrají na různé profese – kadeřník, lékař, kuchař, prodavač, stavitel …..

  Vánoční besídka se podařila a máme z ní velkou radost, musíme přiznat, že začátky nacvičování nebyly lehké………

  Děkujeme za spolupráci a přejeme hezkou 3. adventní neděli.

  paní učitelky Jitka a Pavla


  Prosinec

  4. – 8.

  • v pondělí k nám zavítalo oblíbené „ Divadlo v kufru“, shlédli jsme moc hezké představení o narození Ježíše Krista ( pro děti Ježíška) a následovala Mikulášská nadílka
  • v úterý si děti vyzdobily vánoční ozdoby z rychleschnoucí hmoty – nabarvily hvězdičky, rybky a podkovičky
  • ve středu jsme vyráběli papírové ozdoby na vánoční strom
  • ve čtvrtek si děti vyzdobily v notýsku měsíc prosinec – lepily a zdobily vánoční koule
  • v pátek jsme si užili radosti z pohybu v tělocvičně CVČ

  Tento týden byl věnován sněhovým radovánkám – denně sušíme oblečení po vycházce, prosím, nezapomínejte náhradní oblečení a kapesníky.

  Děkujeme za spolupráci

  Hezký víkend všem přejí paní učitelky Jitka a Pavla

   

  listopad - prosinec

  27. – 1.12.

  Tento týden se odehrál v duchu přípravy na 1.advent:

  • tvořili jsme od pondělka – skořápky vyplněné barevným polštářkem s poutkem na zavěšení na vánoční strom – ve čtvrtek jsme s dětmi tyto hezké ozdoby pověsili na jedličku před obecním úřadem a děti si rovněž odnesly domů tuto milou ozdobu
  • od pondělí pracujeme s dětmi na obrázku „Mikuláš, čert a anděl“, každý den si děti udělají jednu postavičku, není to pro ně jednoduché, protože zatím neumí stříhat a vše dělají s dopomocí učitelky
  • dokončili jsme kapitolu „Péče o své zdraví“, děti si znalosti procvičovaly v pracovních listech
  • ve čtvrtek si všechny děti ze školky zkusily vykrajování těsta
  • každý den nacvičujeme vystoupení na vánoční besídku
  • pátek  si děti „užily“ v tělocvičně CVČ

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka

   

  Listopad

  20. – 24.

  • v pondělí se děti podílely na pečení perníčků - vykrajovaly různé tvary a každý si odnesl domů symbolicky jeden perníček
  • v úterý jsme si s dětmi povídali o lidském těle, zaměřili jsme se na zdravé zoubky – děti si vytvořily obrázek zdravého a nemocného zubu – výtvory visí na nástěnce v přízemí
  • ve středu a ve čtvrtek jsme si povídali o správném oblékání v jednotlivých ročních období a trénovali jsme oblékání mikin a zapínání zipu
  • ve čtvrtek a v pátek jsme nacvičovali písničky a básničky na vánoční besídku, v pátek si děti užily cvičení v tělocvičně CVČ – procvičovali jsme házení a chytání míče, předávání štafety, prolézání a přeskakování překážek

   

  Hezký víkend všem přejí paní učitelka Jitka a Pavla


  Listopad

  13. – 16.

  Tento týden byl výjimečný tím, že jsme dva dny prožili ve školce společně s kapříky:

  • v pondělí si děti vystřihly podle šablony velkou hlavu koně a ozdobily mu šíji hřívou z barevných modrých pásků – trénovaly nalepování tzv. „vedle sebe“, poté nalepily stříbrné hvězdičky – a hlava koně svatého Martina byla hotova, výtvory jsou vystaveny na nástěnce  - povedlo se všem
  • v úterý jsme s dětmi dokončili barevné lampionky, které si odnesly domů
  • ve středu a ve čtvrtek jsme byli spojeny s „kapříky“ a společně jsme zpívali, tancovali, kreslili, na procházce se děti hodně sblížily a našly si nové kamarády
  • ve čtvrtek se konalo moc zajímavé „povídání“ pod záštitou firmy Curaprox o správném čištění zoubků, dvě studentky zubního lékařství velmi hezkou formou děti poučily o čištění zoubků – děti měly s sebou své kartáčky a podle pokynů si čistily zoubky krouživými pohyby postupně horní a dolní patro – fotografie jsou na našem školkovém webu

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka


  Listopad

  6. – 10.

  Jak jsme prožili tento týden:

  • v pondělí jsme shlédli moc hezkou pohádku „O Honzovi a princezně“, zavítalo k nám „Divadlo v kufru“ – opět nezklamalo, děti byly vtaženy hercem do děje, zpívaly, tleskaly – moc se nám vystoupení líbilo
  • děti chodí každý den na dlouhé procházky do okolí obce – chválím je všechny, jak dobře „šlapou“
  • učíme se básničky a písničky na vánoční besídku, přiznám se, že to není lehké, musíme denně trénovat, cvičit paměť
  • tvoříme – stříháme, jde to pomalu, ale hlavně, že se pomaličku zlepšujeme
  • začali jsme vyrábět lampiony – děti si ozdobily voskový papír
  • v sobotu bude svátek Svatého Martina, děti si vystřihly hlavu koně a vytvořily mu hřívu
  • v pátek jsme si užili v tělocvičně CVČ – děti jsou nadšené a o to nám jde!

   

  Hezký víkend všem přejí paní učitelky Jitka a Pavla


  30.10. – 3.11.

  - Tento týden byl věnován svátku „Halloween“, který děti oslavily v úterý, v maskách prováděly promenádu, tancovaly na oblíbené písničky, vařily lektvar a vyvrcholením bylo dlabání dýně – fotografie jsou na školkovém webu.

  - Tvoření – děti si vyzdobily v notýsku měsíc listopad – nabarvily vybrané vylisované listy a otiskly na celou stranu notýsku.

  - Velkým zážitkem v tomto týdnu bylo cvičení v opravdové tělocvičně CVČ – děti si zasoutěžily v překonávání překážkové dráhy, zaběhaly si a zahrály oblíbené pohybové hry.

  -  Začali jsme nacvičovat recitační pásmo na vánoční besídku.

  Hezký víkend přejí paní učitelky Jitka a Pavla


  Co jsme dělali v týdnu 30.10. – 3.11.2023

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – jednoduchá sestava cviků s počítáním, střídání rytmu, přidány křížové pohyby a rotační pohyby
  • Logopedická chvilka – zaměřeno na hlásku F
  • GFMT – souvislý tah, správné držení tužky

   

  ÚTERÝ-  Halloweenský dopolední program  ve školce:

  • Promenáda masek
  • Soutěž družstev v přenášení tácků poocí kolíčků
  • Házení míčky na ducha
  • Přemisťování obručí
  • Diskotéka  + závěrečné vydlabování dýní

   

  STŘEDA

  • K.kroužek – halloweenská výzdoba u nás doma, plán dne
  • TVČ – cvičení s míčem ( posílání v kruhu s postupným přidáváním dalších míčku)
  • Procvičování zrak. vnímání a paměti pomocí doplňování koleček do tabulky jejíž vzor byl později skrytý
  • Jemná motorika - prstoklad

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  dušičkové povídání ( na koho vzpomínáme)
  • TVČ –  cvičení s prvky jógy, technika provedení jednotlivých cviků
  • Logopedická chvilka – zaměřeno na hlásku S, Š
  • Hra čísly – větší /menší (číselná řada 1-10)
  • GFMT – i nadále nácvik souvislého tahu

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek  –  kam se chystáme o víkendu?
  • TVČ – poskoky, přeskoky, křížové pohyby, závěrečné protahovací a relaxační cviky
  • VV – obrázek draka
  • Krátké připomenutí naučeného (co už umíme)
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Krásné a pohodové dny přeje  Klára, Marie a Hedvika

   


  23. – 27.10.

  - s dětmi jsme si povídali tento týden o zelenině

  - děti si nanášely temperové barvy na papírový tácek, který si ozdobily vystřiženými  mrkvemi

  - ve středu jsme vystřihli Halloweenské dýně a nalepili na barevný papír

  - stále procvičujeme básničky a písničky, které jsme se již naučili

  - čtvrtek a pátek viz. týdeníček KAPŘÍKŮ (sloučení dětí z personálních důvodů a z důvodu malého počtu dětí

  Hezký víkend přeje paní učitelka Pavla

   


  16. – 20.10.

  • děti se naučily písničku Muchomůrka a básničku Čepička za básničku
  • každý si vytvořil svůj podzimní strom z barevného papíru, který zdobí nástěnku v přízemí
  • děti, které minulý týden chyběly, si zdobí podzimní věnec z přírodnin
  • ve čtvrtek nás navštívila paní logopedka
  • tento týden jsme se s dětmi byli vycházkou projít do Hovorčovic – moc chválíme, děti to zvládly na jedničku s hvězdičkou

  Hezký víkend přeje paní učitelka Pavla

   

  ŘÍJEN

  9.-13.

  • v pondělí k nám zavítal ornitolog se svými vzácnými opeřenci – orel skalní, poštolka, sova pálená, papoušci ara a kakadu, děti pozorně naslouchaly vyprávění ze života jednotlivých ptáků, fotografie z návštěvy najdete ve fotogalerii školky
  • v notýsku si děti nalepily draka, kterého samy vystřihly a naučily se k němu krátkou říkanku
  • na nástěnce v přízemí jsou výtvarné práce žabiček – tento týden děti vytvořily misky plné vitamínů – vymalovaly temperovou barvou misku a šablony ovoce vylepily nastříhanými barevnými čtverečky
  • domů si děti odnesly šípkové podzimní věnečky  - vyzdobily jsme je přírodninami
  • chválíme děti, že se naučily zdravit, chodíme bez problémů do okolních obcí na vycházku

   

  Hezký víkend všem přejí paní učitelka Jitka a Pavla

   

  2.-6.10.2023

  Co jsme v tento týden prožili:

  • V pondělí nás navštívil pan fotograf.
  • V úterý jsme si připravili šablonu jablka, kterou jsme pomocí temperových barev a korkového špuntu ozdobili.
  • Ve středu jsme jeli na výlet do Šestajovické svíčkárny, kde si děti dozdobily svíčku ve voskových politurách a vykrájely si barevná mýdla.
  • Ve čtvrtek jsme si vystřihli šablonu jablka a nalepili na barevný papír.
  • Učíme se básničku Jablíčko
  • Každý den chodíme na procházky a sbíráme přírodniny, které použijeme na tvoření podzimního věnce.

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Pavla

   

  25.-27.9.

  Co jsme tento týden zažili:

  • Nácvik stříhání – děti byly poučeny o bezpečnosti, ukázali jsme si jak nosit nůžky, poté jsme nacvičovali stříhání vodorovných čar.
  • Děti si vybarvily obličej a nastříhaly vlasy podle čar, poté si hlavu nalepily na barevný papír. Všem dětem to moc šlo a velice je chválím.
  • Zopakovali jsme si básničky, které jsme se naučili.
  • Počasí nám zatím přeje, proto chodíme stále na delší procházky (Mratín, Líbeznice). Prosíme o nošení batůžků s lahvičkou a papírové kapesníky.

  Hezký prodloužený víkend přeje paní učitelka Pavla.

   

  ZÁŘÍ

  18. – 22.

  Co jsme v tomto týdnu prožili:

  • učíme se poprosit a poděkovat –  jsou to kouzelná slovíčka, která otevírají srdíčka, jsme trpěliví, věřím, že se to všechny děti naučí
  • stále se poznáváme, děti si ještě  nepamatují jména svých kamarádů, proto hrajeme „poznávací hry“
  • chválím děti, že se postupně učí osvojovat základní školkové návyky – samostatné obsluha při stolování (odnášení nádobí), oblékání a příprava na oběd
  • tento týden si děti v notýsku udělaly jablíčko z krepového papíru, naučily se druhou sloku básničky „Kamarád“ a trénujeme píseň „Stojí , stojí bedla“
  • velké zážitky – v pondělí vystoupení „Divadla v kufru“ – pohádka „O tygříkovi“ a ve středu beseda s policisty z obvodního oddělení z Kladna, děti obdivovaly policejní motorku, na kterou si mohly sednout a vyzkoušet bezpečnostní svícení a výstrahu, v „tajném“ autě mačkaly zastavovací signály a ze všeho nejvíce se jim líbilo předvedení výcviku policejních psů

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   

  ZÁŘÍ

  18. – 22.

  Co jsme v tomto týdnu prožili:

  • učíme se poprosit a poděkovat –  jsou to kouzelná slovíčka, která otevírají srdíčka, jsme trpěliví, věřím, že se to všechny děti naučí
  • stále se poznáváme, děti si ještě  nepamatují jména svých kamarádů, proto hrajeme „poznávací hry“
  • chválím děti, že se postupně učí osvojovat základní školkové návyky – samostatné obsluha při stolování (odnášení nádobí), oblékání a příprava na oběd
  • tento týden si děti v notýsku udělaly jablíčko z krepového papíru, naučily se druhou sloku básničky „Kamarád“ a trénujeme píseň „Stojí , stojí bedla“
  • velké zážitky – v pondělí vystoupení „Divadla v kufru“ – pohádka „O tygříkovi“ a ve středu beseda s policisty z obvodního oddělení z Kladna, děti obdivovaly policejní motorku, na kterou si mohly sednout a vyzkoušet bezpečnostní svícení a výstrahu, v „tajném“ autě mačkaly zastavovací signály a ze všeho nejvíce se jim líbilo předvedení výcviku policejních psů

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

  ZÁŘÍ

  11.– 15.

  Naše činnosti tento týden:

  • zaměřili jsme se na jednotlivá školková pravidla – šnečkové, srdíčkové, ručičkové, košťátkové a kytičkové
  • děti si jednotlivá pravidla vybarvily ve svém notýsku
  • učili jsme se básničky „Kamarád“ a „Ranní rituál“
  • tvoření: žabička z tácku – nanášení barvy, lepení očí a jazyka
  • vybarvování obrázku jabloně, rozstříhání na 4 díly a znovunalepení v jeden celek na barevný papír
  • určovali jsme základní geometrické tvary – čtverec, kruh a trojúhelník, děti vyhledávaly obrazce podle „diktátu“ paní učitelky
  • děti již zvládly dvě vycházky do sousedních obcí – do Mratína ke koním a do Líbeznic – herní prvky před základní školou

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   

  ZÁŘÍ

  1. – 8.

  Od pondělí chodí denně 12 „žabiček“, první dny máme za sebou, jak jsme je prožili:

  • děti se vzájemně poznávají, každý den se snažím zdůrazňovat, že jsme kamarádi a budeme si vzájemně pomáhat
  • pro děti je zatím těžké si zapamatovat jména nových kamarádů, z tohoto důvodu hrajeme kontaktní hry, aby se děti navzájem poznaly
  • problémem je špatná výslovnost dětí – komunikativní překážka, proto musím volit zábavné hry, které budou děti spontánně prožívat a budou se dobře cítit
  • pozitivní je, že děti mají rády hudbu – líbí se jim rytmizace – pohybují se podle rytmu a melodie, kterou zahraji na klávesy
  • učíme se ranní rituál a básničku „Kamarád“

  S paní učitelkou Pavlou učíme děti chodit na delší procházku, abychom se mohli postupně vydat do Mratína na hřiště a do Líbeznic na oblíbenou trampolínu. Zatím se „ploužíme“, hlavně na zpáteční cestě, kdy si stěžují na bolení nožiček.  Začátky jsou obtížné, ale postupně vše zvládneme a děti samy potom chtějí chodit po okolí.

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy