TÝDENÍČEK

  Co jsme dělali v týdnu od 21.11. – 25.11.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – posilování břišních svalů – sedolehy (hají a hačačá 😊)
  • ŘČ – začínáme se zlehka připravovat na vánoce, dnes děti začaly výrobou přáníčka pro Vás, rodiče. Pracovaly s bavlnkou, někdo zamotal do přáníčka i prsty, ale naštěstí nakonec vše dobře dopadlo. Bavlnkou omotané přání dozdobily papírovými výseky dle své fantazie
  • Děti se začaly seznamovat s písničkami na besídku. Záměrně je nedávám na web, chceme, aby to pro Vás bylo překvapení, tak děkuji za pochopení 😊

   

  ÚTERÝ

  Výlet do IQ Parku v Liberci, kterému předcházelo poučení o bezpečnosti, jak se děti mají chovat v autobuse i v areálu. Zážitků si přivezly moc a moc, byly tak nadšené, že by tam klidně jely ještě jednou 😊

  STŘEDA 

  • K. kroužek – Zážitky z výletu
  • TVČ – cvičení s barevnými obručemi, běh s vyhýbáním, reakce na signál (barevný)
  • ŘČ – výtvarné ztvárnění zážitků z výletu – kresba fixem a poté vodovými barvami, přálo se kamarádovi k narozeninám, tak se také zpívalo

   

  ČTVRTEK 

  • K. kroužek –  Jak se doma připravujeme na advent?
  • TVČ – cvičení s balóny, chycení míče odraženého o zem, házení vrchem, spodem, chytání
  • ŘČ – děti zkoumaly různé malé přírodniny, kterými pak zdobily vánoční překvapení pro Vás (dostanete na besídce)

   

  PÁTEK

  • K. kroužek –  Co si kdo přeje k vánocům?
  • TVČ – protahovací cviky zaměřené na svaly na nohou
  • ŘČ – hra zaměřená na krátkodobou paměť – děti si měly zapamatovat, kdo si co přeje
  • Kresbou svá přání ztvárnily a nakonec je všechny společně „zabalily“ do jimi vyrobeného balicího papíru (práce s voskovými pastelkami a vodovými barvami) – vystaveno v mezipatře

   

  Každý den zpíváme s klavírem, učíme se nové písničky a básničky a samozřejmě si hodně hrajeme 😊

  Přejeme pohodový víkend i dny další, Klára, Marie, Hedvika


  Co jsme dělali v týdnu od 14.11 – 18.11.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  povídání o víkendových zážitcích,seznámení s plánem dne
  • TVČ – běh na místě, poskoky, křížové pohyby, změny cviků a tempa na pokyn
  • Procvičování předmat. dovedností – přiřazování čísel k počtu předmětů.
  • Sluchové vnímání – počítání pomocí zvuku padajících předmětů

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  co vše děláme pro ochranu svého zdraví,seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení s prvky jógy
  • Logopedická chvilka – písmeno C,Č – hledání slov
  • Sluchové vnímání – rozlišování podobných slov
  • GFM – souvislý tah, i nadále technika na zlepšení úchopu tužky (součást programu Maxík)
  • Tvoření – vykrajování podkovy ze samotvrdnoucí hmoty

  STŘEDA

  • K. kroužek – co ráno snídáme, co nám nejvíce chutná, seznámení s plánem dne
  • TVČ – dechová a protahovací  skupina cviků zaměřených na procvičení celého těla
  • Grafomotorika – horní oblouk jedním tahem
  • Kresba ptáčků z číslice
  • Procvičování jemné motoriky – společné převlékání peřinek, rozepínání a zapínání knoflíčků J

   

  ČTVRTEK – STÁTNÍ SVÁTEK

  PÁTEK

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ –  jednoduchá sestava cviků, které již známe
  • Vzhledem k malému počtu dětí jsme dopoledne strávili hraním společenských her
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 7.11. – 11.11.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – Uděláme holky, kluci rotaci – protažení celého těla
  • Přijelo divadélko s pohádkou o Medvídkovi Pú a jeho kamarádech. Dětem se moc líbilo a na konci pohádky si mohly všechny postavičky zblízka prohlédnout
  • Před divadélkem básnička z notýsku „Listopad“, vysvětlení neznámých slov („prokřehlý,…)
  • Procházka po okolí, pozorování podzimní přírody

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  Co se nám nejvíce líbilo na divadélku?
  • TVČ –  cvičení se židličkami, pravolevá orientace
  • ŘČ – přiřazování strom – list – plod (soustředili jsme se na základní listnaté – javor, kaštan, dub, buk, lípa
  • Z lístků si děti vytvořily frotáž do notýsků, vybíraly lístky a podzimní barvy voskových pastelek
  • Zazpívali jsme písničku „Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad“ – děti měly stěžejní slova písně namalovaná, takže zpívaly podle obrázků. Zpívání samozřejmě předcházelo vysvětlení neznámých slov (soumrak, sad, vinohrad,…)
  • Procházka k rybníku

   

  STŘEDA 

  • K. kroužek – Co mám rád/a na podzimu?
  • TVČ – chůze ze schodů, do schodů
  • ŘČ – výroba lampionu – stříhání netopýrů, lepení, průvlek provázku, pokusy o kličku
  • Procházka k velkému rybníku, hrátky v lese, stavění domečků

   

  ČTVRTEK 

  • K. kroužek –  Líbil se doma lampión?
  • TVČ – cvičení se švédskou lavičkou – plazení, chůze, přeskoky, posilování („prkno“,…)
  • ŘČ – tento den probíhala logopedická depistáž a tak si děti zopakovaly stromy, jejich listy a plody
  • Zopakovaly si listopadovou básničku a písničku
  • Vypracovaly pracovní list na uvolnění ruky (padající listí), který si dle své fantazie podzimně vykreslily
  • Procházka lesem do Mratína

   

  PÁTEK

  • K. kroužek –  Těšíme se na dnešní noční rej v měšickém parku
  • TVČ – opičí dráha, prevence plochých nohou, průlez tunelem
  • ŘČ – legenda o svatém Martinovi, proč v tento čas pečeme husu?
  • Skřítek z vylisovaného listí dle vlastní fantazie
  • Vycházka po cyklostezce do Mratína

   

  Přejeme pohodový víkend i dny další, Klára, Marie, Hedvika, Hanka

   


  Co jsme dělali v týdnu od 31.10. – 4.11.2022

  PONDĚLÍ – Halloweenské dopoledne ve školce

  • K. kroužek  –  prohlížení a hodnocení masek,seznámení s plánem dne
  • TVČ – diskotéka na přání, tanec ,,Hra na tělo“
  • Téma : Jak rozumíme tradici ,,Halloween, kde se dodržuje, co k němu patří?“
  • Společné dlabání dýně, hledání halloweenských symbolů.

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  dýně a tradice u nás doma,seznámení s plánem dne
  • TVČ –  stoj na špičkách, balanční cviky, opakování a řazení jednotlivých cviků na posílení velkých svalových skupin, zařazeny křížové pohyby se závěrečným protažením.
  • Téma:  lidské tělo – smysly (čím vnímáme, příklady a názorné ukázky)
  • Úvod do stimulačního programu Maxík – tečkování s plynulým  posunem ruky, cviky na vyvození správného úchopu tužky.

   

  STŘEDA

  • K. kroužek – dušičkové téma, vzpomínáme na své blízké, význam zapalování svíček
  • TVČ – učíme se populární tanec  (snaha o nápodobu choerografie známého videoklipu)
  • Hra na opice – cílený a uvědomělý pohyb na vlastním těle (součást 1.lekce Maxíka)
  • Grafomotorika – soubor souvislých čar
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena Z,Ž , hledání slov.

   

  ČTVRTEK

  • K.kroužek – povídání o tom co rádi děláme, co nás baví, seznámení s plánem dne
  • TVČ  –  tanec podle videoklipu, poté protažení
  • Opakování básničky ,,naše smysly“
  • Grafomotorika – lomená čára s úvodním procvičením prstů
  • Cvičení na sluchové vnímání – rozlišování podobných samohlásek/hlásek

   

  PÁTEK

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení s prvky obecné TV, jednoduchá sestava cviků, které již známe
  • Opakování naučeného – hra s kostkami (přiřazování čísel)
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   


  Co jsme dělali v týdnu od 24.10. – 27.10.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – Zasoutěžili jsme si ve družstvech, skákali, běhali, lezli…
  • ŘČ – blíží se nám Helloween, pověděli jsme si o našem svátku Dušiček i o dětmi milovaném Helloweenu. Děti si do svých notýsků vystřihaly obrázky, které po nalepení vytvořily krásnou strašidelnou koláž
  • Naučili jsme se novou písničku „Babím létem říjen šije“, s dětmi jsme si rozebrali, jednotlivá, méně častá a pro ně méně srozumitelná větná spojení a pak už jsme se pustili do zpívání u klavíru
  • Procházka měšickým parkem

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  Vzhledem ke slavení narozenin v tento den, se děti chlubily, kdo má kdy narozeniny. Někdo věděl i měsíc, někdo že „hned po Ježíšku“, někdo v létě – chválím, všechny děti se snažily vyjádřit (zejména počasím), kdy právě ony mají narozeniny
  • TVČ –  protahování celého těla, dřepy s výskokem
  • ŘČ – k pondělní písničce jsme přidali podzimní básničku z notýsku
  • Děti si pomalovaly skleničku a z připravených vystříhaných kousků papíru sestavovaly obličej dle vlastní fantazie, který se nalepil na skleničku. Vznikl tak hezký svícínek.
  • Ven se vyrazilo brzičko, protože děti šly do Veleně pohrát si na multifunkčním hřišti a pak je čekala zase cesta zpět. Zvládly to na jedničku.

   

  STŘEDA 

  • K. kroužek – proč je v pátek školka zavřená, co budu s rodiči (případně co bych chtěl) v tento volný den dělat
  • TVČ – sportovně pohybové hry „molekuly“ (děti se po třídě pohybují dle instrukcí a v určený moment vytvářejí skupinky dle daného počtu), hra na „Čaroděje a zvířátka“
  • ŘČ – foukání do kapky tuše, obtiskování listů stromů do skvrny pro rozfoukané kapce tuše, stylizace podzimních stromů, barvy podzimu, dušičkové počasí
  • Procházka po měšickém parku

   

  ČTVRTEK 

  • K. kroužek –  podzimním výzdoba u nás doma
  • TVČ – Dynamická sestava zaměřená na rytmus a pravolevou orientaci, změny tempa na pokyn,

  Poté klidové cviky s prvky jógy

  • ŘČ – Kolektivní zapojení dětí do výzdoby třídy, věšení dýní a netopýrů
  • Procházka k rybníku

   

  Přejeme pohodový prodloužený víkend!

  Klára, Marie, Hedvika, Hanka

  Co jsme dělali v týdnu od 17.10. – 21.10.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – protahovací a posilovací cvičení
  • Téma : těšíme se na Halloween, seznámení s plánem dne
  • Tvoření – obrázek netopýra (práce s vodovými barvami)
  • Dopolední výlet na hřiště do Hovorčovic – naše první společná cesta MHD

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  co se mi líbí na kamarádech, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  sestava cviků na oblíbenou písničku na přání, rytmizace, relaxace
  • Téma:  lidské tělo obecně (práce s encyklopedií), povídání o důležitých orgánech.
  • Poslech audio záznamu tlukotu srdce a plic
  • Pojmenovávání částí těla na sobě

   

  STŘEDA

  • K. kroužek – jak se o své tělo staráme?
  • TVČ – cviky na zvýšení TF , uvědomění si vlastního těla v reakci na fyzickou zátěž, postupné uvolnění s relaxací (vnímání dechu)
  • Tvoření – společná práce na velkoformátovém obrázku kostry lidského těla s popisem jednotlivých    částí
  • Cvičení na rozvoj sluchového vnímání – zkoušíme vyčleňovat hlásku na začátku slova

   

  ČTVRTEK

  • K.kroužek – pohyb nám dělá radost, co máme nejraději?
  • TVČ  –  protažení celého těla, zařazeny prvky jógy, technika provedení cviku
  • Pokračování v tématu lidské tělo – svaly a jejich funkce, pozorování vlastního těla při pohybu
  • Opakování naučených básniček
  • Rytmizace – hra na tělo

   

  PÁTEK

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení s prvky obecné TV, technika provedení cviku, rytmizace
  • Opakování naučeného – co už víme o svém těle?
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   


  Co jsme dělali v týdnu od 10.10. – 14.10.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – cvičíme podle písničky „Leze ježek, leze v lese“- lezení ve vzporu dřepmo (děti nelezou po kolenou, kolena jsou nad pod podložkou, protáhne se tak spousta svalů v těle), běh s vyhýbání, stočení do klubíčka
  • ŘČ (řízená činnost) – stříhání a lepení žlutých koleček („smajlíků“), na papír, který se jim zalaminuje a děti to budou mít jako pomůcku při další řízené činnosti, pomocí veselých a smutným smajlíků budou sdělovat, co je a není dobře, co je a není pravda apod.
  • Ukázka živého ptactva, děti se mnoho dozvěděly a někdo se i nebál a nechal se vyfotit buď s papouškem či přítomným dravcem.
  • Procházka měšickým parkem

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  Co se nám nejvíce líbilo na včerejším povídání s ornitologem a ukázce živého ptactva?
  • TVČ –  opakování pondělní rozcvičky
  • ŘČ – podzimní obrázek – lepení špachtlí na karton, poté dekorování kapradím a výstřižky z ubrousků
  • Zpěv s klavírem „Leze ježek, leze v lese“ – rozbor písně, čím se doopravdy ježek živí?
  • Pobyt na školní zahradě

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – máme rádi podzim
  • Dopolední celoškolkové focení dětí
  • Kolektivní práce – krájení a sušení jablíček – křížal (plody naší zahrady)
  • Pobyt na školní zahradě

   

  ČTVRTEK  

  • K. kroužek –  jak vnímám podzim?
  • TVČ – hra na molekuly – lezení, plazení, poskoky, na signál utváření skupinek podle daného počtu (skvělé na protažení a také na sledování třídního sociogramu)
  • ŘČ - Společné vytvoření pavučiny – děti spojovaly rovnou čárou jednotlivá vlákna pavučiny
  • Povídání o pavoucích, jak se liší od brouku a hmyzu, prohlížení obrázků s pavouky, kresba pavouka fixou, poté vykreslení a nalepení na naši společnou pavučinu
  • Procházka do Líbeznic a hrátky na multifunkčním hřišti

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek –  víkendové plány či přání
  • TVČ –  hry s malými míčky – předávání, hod spodem, vrchem,…
  • ŘČ – měsíce v roce, které jsou ty podzimní?
  • Pracovní list – individuálně každý dokresluje vlákna své pavučiny (rovné čáry, spojování s daným bodem)
  • Dotvoření společné pavučiny ze čtvrtka – pomocí prášku z progresek děti prsty vytvořily pavučině krásné podzimní pozadí.
  • Opakování písničky „Leze ježek, leze v lese“ s klavírem
  • Procházka lesem do Mratína

   

  Přeji krásný víkend i dny další, Klára a Marie

  Co jsme dělali v týdnu od 3.10. – 7.10.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – procvičení celého těla, sestava cviků s počítáním, rytmizace
  • Téma : Co se děje v lese ?, pohybová hra na lišku a na zajíce
  • PL – grafomotorika ( šikmá čára souvislým tahem)
  • Logopedická říkanka – písmeno S, Š

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  Kdo u nás doma pracuje na zahradě, jak si pomáháme?
  • TVČ –  sestava cviků z obecné TV, postupné přidávání nových prvků, rytmizace, relaxace
  • Nácvik básničky ,,Podzim“
  • Práce s číselnými kartami – poznávání a rozvoj matematické představy čísel

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – naše nápady na podzimní tvoření, co známe z domova, co bychom mohli zkusit
  • TVČ – přeskoky, poskoky, křížové pohyby, technika správného dýchání, závěrečná relaxace
  • Opakování básničky podzim
  • PL – zaměřeno na rozvoj zrakového vnímání, hledání čísel v textu, práce se čtecí šablonkou
  • Tvoření – slepovaný obrázek žaludu ( samostatná práce podle předlohy)

   

  ČTVRTEK  

  • K.kroužek –  kam chodíme s rodiči na hřiště, seznámení s plánem cesty
  • TVČ  –  protažení před kondiční procházkou
  • Opakování naučených básniček
  • Pěší výlet stezkou na multifunkční hřiště do Mratína

   

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení s prvky jógy
  • Opakování naučeného – psaní jedním tahem ( rovné a šikmé čáry)
  • Procházka k velkému rybníku
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit  

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie


  Co jsme dělali v týdnu od 26.9.- 30.9.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků
  • TVČ – taneček na písničku ,,Řípa se vdávala“
  • Kimova hra – co se změnilo?
  • PL -rozlišování plodů  ovoce  a zeleniny – co o skupiny nepatří
  • Zpívánky – zpěv s klavírem ,,Řípa se vdávala“

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  Co nás čeká v den volna?
  • TVČ –  taneček + pravolevá orientace
  • Pověst o svatém Václavovi – vyprávění
  • IT tabule – pohádka  ,,Jak to bylo na svatého Václava“
  • Pracovní list – rozvoj matemat. představ, vykreslování počtu plodů, číselná řada

   

  STŘEDA  –  státní svátek

   

  ČTVRTEK  

  • K.kroužek –  jak jsme strávili volný den, seznámení s plánem dne
  • TVČ  –  cviky s obručí , přeskoky, prolézání, provlékání, posilovací a dechová cvičení vleže
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena  L, hledání slov
  • Pr. List – i nadále procvičování svislé a vodorovné čáry, kontrola  a upevňování správného úchopu
  • Cvičení na rozvoj fonematického sluchu – zní to stejně ? (sluchové rozlišování podobných hlásek)

   

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení s prvky jógy
  • Opakování naučeného – psaní jedním tahem (nácvik lehkého posunu ruky zleva do prava)
  • Jednoduchá matematika -  určování pořadí obrázků
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

  Příjemné dny Vám přeje Klára a Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 19.9.- 23.9.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  povídání o tom , jak jsme strávili víkend, seznámení s plánem dne
  • TVČ – dynamická sestava cviků zaměřená na procvičovaní koordinaci ruce x nohy, technika správného dýchání, udržení rytmu
  • Opakování básničky ,,Podzim“
  • Tvoření – velkoformátový obrázek lesa, kolektivní práce dětí
  • Jednoduchá matematika – vyvozování počtu, představa čísla (práce s kuličkovým počítadlem)

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  co vidíme z okna, podzimní změny kolem nás, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  jednoduchá sestava naučených cviků obecné TV, postupné zařazování a kombinace nových prvků s následným protažením a relaxačním dechovým cvičením
  • Pracovní list – nácvik svislé čáry a správného úchopu tužky
  • Hra s kostkami – prostorová orientace

   

  STŘEDA – výlet do svíčkárny v Šestajovicích

  • Barvení svíček
  • Vrstvení barevné soli
  • Krmení zvířátek

   

  ČTVRTEK  

  • K.kroužek –  povídání o tom, jak se nám líbil výlet a jaká zvířata si pamatujeme
  • TVČ  –  cvičení s prvky jógy
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena C,Č
  • Nácvik básničky ,, Drak“
  • Pr. List – procvičování svislé a vodorovné čáry, souvislý tah, kontrola úchopu.
  • Práce s tabulkou, určování sloupce a řádku (základ budoucího čtení a psaní, orientace v textu)

   

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ –  jednoduchá sestava cviků na procvičení celého těla
  • Opakování naučeného – práce s číselnými kartami, nácvik správného úchopu tužky
  • Básnička s pohybem - Drak
  • Hodnocení uplynulého týdne- co se nám povedlo, co musíme zlepšit

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   

   

  Co jsme dělali v týdnu od 12.9.- 16.9.2022

  Pondělí jsme zahájili zdobením notýsků. Děti si vybíraly ozdobné pásky a lepily na okraje přední strany notýsku. Občas se trochu zamotaly, ale nakonec se vše podařilo. Přední stranu dále polepily obrázky, které si vybraly. Učíme se používat při lepení podložku (papír), aby se eliminovalo umazání stolu i dětí samotných. Povídali jsme si, co kdo dělal o víkendu, zacvičili a už tu bylo divadélko s pohádkou „Princezna a kašpárek“. Hezké počasí si děti užily dopoledne i odpoledne na školní zahradě.

  V úterý jsme opakovali školková pravidla, děti si je vykreslily do notýsků. Protáhli jsme se při rozcvičce „Uděláme holky, kluci rotaci, ať máme legraci“ a děti pokračovaly ve „vyplňování“ svých notýsků. Nakreslily sluníčko, aby nám svítilo ve školce, i když se venku budou honit mraky. Namalovaly postavu maminky, dbalo se na správný úchop tužky – tady jsou ještě mezery, ale máme čas… Opakovala se básnička „Podzim“ z minulého týdne. Ven se šlo na cyklostezku na Mratín, kde se děti mohly vyřádit v kreslení křídami, skákaly panáka, zkrátka si to užily.

  Středa bude vždy tvořivá, dnes se vyráběl náhrdelník z jeřabin pro maminky. Děti napichovaly jeřabinky tupou jehlou a navlékaly na nit jako korálky. K tomu jsem měli samozřejmě básničku „Když má léto namále, navlékám si korále. Červená se jeřabina, chladno značí, bude zima“. Vysvětlili jsme si, co znamená „Když má léto namále“. Cvičení dnes bylo zaměřeno na břišní svaly – děti dělaly „hají a hačačá“ (sedolehy 😊)Potom přišla řada zase na správné držení tužky, v notýsku děti obtahovaly předtištěná kolečka (jeřabiny), která poté vykreslily. Ve středu budou děti dostávat domů vždy úkol, který je potřeba přinést do následujícího úterý. Tentokrát byl zaměřený na slabikování. Ve školce jsme si to vyzkoušeli, děti slabikovaly různá slova společně i individuálně, poté vypracovaly pracovní list, který byl podobný tomu, který dostaly děti domů… Deštivé počasí nás neodradilo a šlo se na procházku k rybníku.

  Ve čtvrtek jsme se soustředili na svoje jméno. Děti poznávaly písmena svého jména, každé dítko má kartičku se svým jménem v šuplíku a budeme se snažit naučit podepisovat (někdo již umím, chválím). V notýsku děti zkoušely písmena svého jména obtahovat a nakonec přepsat… Povídali jsme si o tom, koho co ve školce baví, co mu chutná, jakou má rád barvu, čím by chtěl být… Vše jsme zapsali do notýsků a za pár let se možná nad těmito řádky všichni zasmějete 😊 Notýsek Vám děti určitě mohou ukazovat při předávání, ale prosím, neberte domů, pracujeme s ním. Zacvičili jsme si se sáčky naplněnými polystyrenovými kuličkami, to děti bavilo. Děti byly změřeny a zváženy a ještě jsem se stihli naučit novou písničku „Když nastane měsíc září“, kterou si děti zazpívaly s klavírem. Venkovní procházka v dešti již nikoho nezaskočila, naopak si to děti užily…

  V pátek budeme vždy opakovat vše z předchozích dnů. Takže si děti zopakovaly básničky, s klavírem zazpívaly, hledaly svoje jméno na deskách… Desky jsou na výkresy zde ve školce, na konci roku dostanete domů. Ozdobily si je obtiskáváním rozkrojených jablíček a hrušek pomocí temperových barev. Stejnou technikou „vyrobily“ i koš s ovocem, který můžete shlédnout v mezipatře. Při  cvičení jsme se věnovali prevenci plochých nohou, děti chodily bez bačkůrek po různých površích včetně lana. Na závěr každý zkusil průlez tunelem 😊

  Přeji všem pohodový víkend! Klára


  Co jsme dělali v týdnu od 5.9.- 9.9.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  naše cesta do školky, seznámení s plánem dne
  • TVČ – jednoduchá sestava cviků, dechová cvičení¨
  • Kimova hra – hledáme rozdíly
  • Kresba své postavy – dokončení (obrázky vystavené ve třídě)

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  povídání o tom co se změnilo na našich zahrádkách (podzimní se hlásí)
  • TVČ –  koordinační cviky, poskoky, změny tempa, dechová cvičení
  • Práce s vodovými barvami – ovoce z naší zahrady
  • Básnička ,,Podzim“

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – co se nám líbí ve školce, seznámení s plánem dne
  • TVČ – posilovací  a protahovací cviky
  • Procvičování PL orientace, sluchové vnímání
  • Práce s nůžkami a lepidlem – dokončení obrázku (ovoce z naší zahrádky)

   

   

  ČTVRTEK  

  • K.kroužek –  povídání o tom, co vše mužeme dělat v lese, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení s prvky jógy
  • Logopedická chvilka – básnička na procvičování písmena Z
  • Kresba obrázku  krok za krokem  - nástěnka v mezipatře
  • Pohybové hry a míčové hry na zahradě

   

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ –  jednoduchá sestava cviků na procvičení celého těla
  • Opakování naučeného – grafomotorický prac. list, nácvik správného úchopu tužky
  • Hodnocení uplynulého týdne- co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   

  Co jsme dělali 1.9. – 2.9.2022

  V prvních zářijových dnech se děti seznamovaly s novým prostředím třídy předškoláků.

  Společně jsme sdíleli zážitky z prázdnin a děti si navzájem ukazovaly své suvenýry či fotografie z cest.

  Také jsme si ukázali, kde mají hračky a pomůcky své místo a vysvětlili jsme si, jak je důležité dodržovat pravidla.

  Děti byly poučeny nejen o pravidlech bezpečnosti, ale i tom jak bychom se k sobě měli navzájem chovat a  jak si udržovat pořádek ve třídě i ve svých věcech.

  Všichni jsme si slíbili, že se budeme společně snažit a podílet na tom, aby se nám ve školce líbilo.

  Přeji příjemné (stále ještě letní) dny

  Marie

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy