TÝDENÍČEK

   

  Co jsme dělali v týdnu od 22.11. – 26.11. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  opičí dráha, prolézání, podlézání
  • Nácvik básniček a písniček k rozsvěcení vánočního stromu

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  – vzpomínání na vánoční strom v Měšicích
  • TVČ –  PL orientace, skákání panáků, dřepy
  • Tvoření – výroba andělíčků na měšický vánoční strom

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – blížící se advent, kdo zapálí svíčku u nás doma ?
  • TVČ – protahovací a posilovací cviky s prvky jógy, technika správného dýchání při pohybu
  • PL – šikmá čára
  • Obrázek pro čerta s Mikulášem
  • Opakování vánočních básniček a písniček

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – výzdoba u nás doma,  seznámení s  plánem dne
  • TVČ – poskoky stranou, běh na místě se změnou tempa na signál, protažení s kostkou
  •  Tvoření – vánoční zvoneček ( práce s nůžkami a lepidlem)
  • Opakování básniček , psaní dopisů Ježíškovi
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka C, Č

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ –  dynamická sestava cviků se změnou pohybu na signál, poté protažení.
  • Nácvik básniček na vystoupení u rozsvěcení vánočního stromu
  • Logopedická chvilka – výslovnost, artikulace....zaměřeno na písmeno R, Ř
  • Společná adventní výzdoba třídy
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 8.11. – 12.11. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  pohyby částí těla dle pokynů se změnou poloh na signál
  • Práce s encyklopedií – základní funkce lidského těla – popis
  • Audio záznam tlukotu srdce – kdo ho pozná, co nám to připomíná
  • PL – doplňování částí těla
  • Logopedická chvilka – písmenko L, hledání slov

  ÚTERÝ

  • Ráno – procvičování prstů, stříhání podle čar
  • K. kroužek  – povídání o lampionovém průvodu, kdo se někdy zúčastnil
  • TVČ –  posilování břišních svalů
  • Tvoření – výroba lampiónu ( práce s papírem s následným zdobením výseky)
  • Logopedická chvilka – i nadále procvičování písmenka L, hledání slov

  STŘEDA  

  • Ráno –  počítání  kamarádů, seznámení s plánem dne, povídání na téma jak se o své tělo staráme, jak si správně čistíme zuby
  • TVČ – protahovací  a posilovací cviky, posílání míče
  • Zpívánky – nácvik písně ,, Čas vánoční“
  • Jednoduchá matematika – doplňování čísel, přiřazování předmětů podle počtu
  • Logopedická chvilka – písmeno Š
  • Tvoření – zuby ( práce s lepidlem a vatovými štětičkami)

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – povídání o svatém Martinovi
  • TVČ – cvičení s prvky jógy, technika správného dýchání, balanc na špičkách, protažení s kostkou
  •  Opakování naučených básniček a písniček
  • Tvoření – bílý kůň (práce s temperou a lepidlem)
  • Nácvik básničky ,,lidské smysly“

  PÁTEK  

  • K. kroužek – jak strávíme víkend, kam se chystáme?
  • TVČ – cvičení s míči, protažení, dechová cvičení
  • PL – Co nám škodí /co prospívá
  • Logopedická chvilka – výslovnost, artikulace....zaměřeno na písmeno C
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 1.11. – 5.11. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  sestava cviků obecné TV + protažení
  • Tvoření – podzimní listí (práce s temperou)
  • Logopedická chvilka – písmeno Ř, hledaní slov
  • Pěší výlet hovorčovickou stezkou ..po stopách hraběnčiny cesty“

  ÚTERÝ

  • Ráno – poznávám své jméno na kartičkách
  • K. kroužek  – máme rádi déšť, co děláme , když prší?
  • TVČ –  cvičení s látkovými sáčky – vzpřímená chůze, hod spodem, vrchem, vzpory
  • Tvoření – decoupage (zdobení  pořadače na výkresy)
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka L, hledání slov

  STŘEDA  

  • Ráno –  počítání  kamarádů, seznámení s plánem dne, povídání o tom, jak se nám ráno vstává
  • TVČ – cvičení s obručemi (rotace, poskoky, přeskoky z kruhu do kruhu), protažení
  • Zpívánky – nácvik písně ,,Vánoční přání“
  • PL – procvičování prostorové orientace, určování směru šipek
  • Slabikování – rozlišování krátkých a dlouhých slabik

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – co máme rádi na podzimu, seznámení s plánem dne,počítání kamarádů
  • TVČ – poskoky, křížové pohyby,  protažení s kostkami
  •  Opakování naučených básniček
  • Tvoření – kukuřičné pole, kolektivní práce s přírodním materiálem
  • Logopedická chvilka – správná výslovnost, práce s dechem, slabikování

  PÁTEK  

  • K. kroužek – jak strávíme víkend, kam se chystáme?
  • TVČ – překážková dráha
  • Praktické procvičování smyslů (hmat, čich), popis co cítíme
  • Logopedická chvilka – i nadále písmeno Ř, hledání slov, slabikování
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 25.10 – 29.10 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  sestava cviků na protažení a posílení celého těla
  • Grafomotorika – velké a malé kruhy, správný úchop
  • Tvoření –papírový lampion, práce s nůžkami a lepidlem
  • Logopedická chvilka – písmeno C- hledaní slov

   

  ÚTERÝ

  • Ráno – hlavolamové hry, mozaika
  • K. kroužek  – těšíme se na Halloween
  • TVČ –  cvičení s dřevěnými tyčemi, protažení celého těla
  • Tvoření – netopýr, práce s nůžkami
  • Zpívánky – počítací písnička s doprovodem klavíru
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka L, hledání slov

   

  STŘEDA  - Halloweenské dopoledne

  • Promenáda masek
  • Soutěže – házení na cíl, překážková dráha, posílání kostek
  • Dlabání dýně
  • Diskotéka s písničkami na přání
  • IT tabule – pohádka ,,Halloweenský příběh“

   

  ČTVRTEK  - státní svátek

  PÁTEK  

  • K. kroužek – jak strávíme víkend, kam se chystáme?
  • TVČ – cvičení s prvky jógy
  • Vzhledem k malému počtu dětí jsme dopoledne věnovali společenským hrám
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 18.10 – 22.10 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  dynamická sestava cviků – skákání panáka,zklidnění, protažení, posilování
  • Hra ,,já mám , ty máš“ – práce s kartami geometrických tvarů
  • Tvoření – obrázek ducha, práce s nůžkami a lepidlem
  • Logopedická chvilka – písmeno R, hledaní slov

  ÚTERÝ

  • Ráno  skládání papírových puzzlí - dýně
  • K. kroužek  – cesta do školky
  • TVČ –  lezení ve vzporu dřepmo, poskoky, běh s vyhýbáním
  • Tvoření – lepení papírových puzzlí do notýsku s následným zdobením
  • Básnička ,,Byla jedna dýně“
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka L, hledání slov

   

  STŘEDA  - výlet

  • Ráno –  instrukce k výletu, poučení o bezpečnosti
  • Návštěva svíčkárny a čokoládovny v Šestajovicích

  - vylévání čokolády do formiček s následným zdobením podle vlastní fantazie

  - venkovní prohlídka zvířátek

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, co se nám nejvíce líbilo na výletě?
  • TVČ –poskoky, křížové pohyby,  protažení s kostkami
  •  Opakování naučených básniček
  • Tvoření – obrázek dýně ( práce s voskovkami, nůžkami a lepidlem)
  • Logopedická chvilka – písmeno C, hledání slov

  PÁTEK  

  • K. kroužek – jak strávíme víkend, kam se chystáme?
  • TVČ – cvičení s prvky jógy, správné držení těla
  • PL – grafomotorické cvičení , uvolňovací cviky zápěstí, prstoklad
  • Logopedická chvilka – i nadále písmeno R, Ř
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 11.10 – 15.10 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  dynamická sestava cviků – poskoky, skoky z místa s následným protažením vleže
  • Divadelní představení – pohádka ,,Jak se Barunka zatoulala“

  ÚTERÝ

  • Ráno vykreslování draka – pozadí dle vlastní fantazie
  • K. kroužek  – proč mám rád podzim v lese, co se mi tam přihodilo?
  • TVČ –  cvičení s kostkou – protažení, koordinace, posilování
  • Tvoření – výroba podzimní dekorace z kaštanů a textilních stuh
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka Š, hledání slov

  STŘEDA  

  • K.  kroužek  –  seznámení  s plánem dne, počítání kamarádů, co je za den
  • Povídání na téma: Les  a jeho kouzlo – jak často tam chodím?
  • TVČ – sestava cviků  s prvky  jógy
  • Tvoření  -  podzimní strom (práce s temperou)
  • PL – svislé a vodorovné čáry
  • IT tabule – život v lese, poznáváme jehličnaté a listnaté stromy
  • Logopedická chvilka – i nadále procvičování písmenka Š, hledání slov

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – plán dne, co si pamatuji z dokumentu o lese
  • TVČ – výpady vpřed, poskoky, protažení , nové balanční cviky
  •  Zpívánky – Holka modrooká
  • Hra - ,,já mám -  ty máš“ praktické procvičování geometrických tvarů a sluchového vnímání
  • Kresba postavy

  PÁTEK  

  • K. kroužek – jak strávíme víkend, kam se chystáme?
  • TVČ – překážková dráha (podlézání a přeskakování překážek)
  • Zdobení desek metodou decoupage
  • Hrátky s kaštany – rozvoj prostorového vnímání, procvičování barev základních a doplňkových
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 4.10 – 8.10 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • Téma : co vidíme na podzim v lese
  • TVČ – pochod v rytmizaci kroku, změny stran na signál, protažení
  • PL- obrázkové čtení, orientace v textu ( příprava na budoucí čtení )
  • Obrázek ježka – kresba krok za krokem

  ÚTERÝ

  • Ráno vykreslování draka – pozadí dle vlastní fantazie
  • K. kroužek  – ,,Co mám rád/a na podzimu?
  • TVČ –  posilování břišních svalů, házení míčem – spodní  oblouk
  • Tvoření – lepení krepových fáborků dráčkovi
  • Nácvik podzimní básničky ,,Dráček“
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka S, hledání slov

  STŘEDA  

  • K.  kroužek  –  seznámení  s plánem dne, počítání kamarádů, co je za den

  Jaké mám rád/a  barvy v podzimní přírodě?

  • TVČ –  sestava cviků s prvky jógy, posílání molitanových kostek různými směry
  • Kolektivní práce – velkoformátový obrázek podzimní oblohy s 3D deštníčky
  • Logopedická chvilka – i nadále procvičování písmenka S, hledání slov

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – plán dne, rozhovory na téma co dělat, když nám počasí nepřeje
  • TVČ  –  protahovací cvičení  s prvky jógy ( využití molitanových kostek k dosažení maximálního rozsahu pohybu)
  • Zpívánky – Stojí , stojí  bedla.....
  • Tvoření  - houby v mechu ( práce s vodovými barvami,vystřihování, lepení, zdobení)
  • Dopolední sportovní hry na multifunkčním hřišti – celoškolková soutěž družstev

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, kam se s rodiči chystáme?
  • TVČ – opičí dráha ( přeskakování a podlézání překážek, balanční chůze)
  • Ukázka syrové cukrové řepy – kdo ji pozná , co o ní vím?
  • IT tabule –  zpracování a využití cukrové řepy (naučné video pro předškoláky)
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena C, hledání slov
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 20.9 – 24.9. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • Téma : druhy ovoce, z čeho roste, co škodí a prospívá stromům
  • TVČ – ,, foukej , foukej větříčku“ – básnička s pohybem, přísunný krok
  • Tvoření – lepení ovoce z papíru do košíčku

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  poznávání svého psaného jména, co nás ve školce nejvíc baví, co rádi jíme....
  • TVČ –  cvičení s pěnovými deskami, prostorová a PL orientace, vzpřímená chůze
  • Obtah jména , obtisk a zakreslení oblíbené barvy, zápis váhy a výšky
  • Logopedická chvilka – i nadále procvičování písmenka Ř, hledání slov

  STŘEDA  

  • K.  kroužek  –  seznámení  s plánem dne, počítání kamarádů, co je za den, jaké je počasí
  • Téma : zavařování ovoce – poklady z naší zahrady, ovocná výroba
  • TVČ –  dynamická sestava cviků z obecné tělovýchovy, protažení
  • PL – druhy zeleniny , hláskování, oprava předtištěných chyb
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka  P, hledání slov

   

  ČTVRTEK – dopolední výlet lesní stezkou do Mratína

  • K. kroužek – seznámení s plánem výletu, poučení o bezpečnosti
  • TVČ  –  hlava , ramena, kolena , palce ....písnička s pohybem
  • Nákres jednoduché mapy stezky – znázornění trasy (prověrka orientace)
  • Pobyt na multifunkčním hřišti, hledání pokladu v bludišti

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – poskoky, přeskakování z obruče do obruče, PL orientace se změnou směru na pokyn
  • IT tabule – rok v přírodě v září
  • Matematická výchova – hra s kostkami ve dvojicích.
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena C, hledání slov
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie


   

  Co jsme dělali v týdnu od 13.9 – 17.9. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – koordinace – posílání míče v kruhu, změny směru na pokyn, změny poloh na signál
  • Básnička Drak
  • Hra na rozvoj jemné motoriky – sbírání keramické mozaiky pinzetami (soutěž dvojic)
  • Práce s nůžkami a lepidlem – obrázek draka

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  co se mi líbí/ nelíbí na létě?
  • TVČ –  hra Molekuly, lezení ve vzporu dřepmo, běh s vyhýbáním
  • Zdobení notýsků barevnými páskami, papírovými obrázky
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka Ř, hledání slov

  STŘEDA  

  • K.  kroužek  –  seznámení  s plánem dne, počítání kamarádů, co je za den, jaké je počasí
  • TVČ –  sestava cviků z obecné tělovýchovy
  • Práce s vodovými barvami – natírání košíčků z papírových tácků - 1.část
  • Zpívánky - ,,Koulelo se koulelo.....“
  • PL - ,,Vytleskej a zapiš „ – procvičování hláskování

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, počítání kamarádů
  • Matematická chvilka – házení kostkami, praktické procvičování  a porovnávání čísel
  • TVČ  –  hlava , ramena, kolena , palce ....písnička s pohybem
  • Práce s temperou – vybarvování ovoce – 2.část
  • Logopedická chvilka – poznáváme písmenko R, příklady slov

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – běh v kruhu, změny směru na signál s následným protažením
  • Způsoby zpracování a uskladnění ovoce – ochutnávka marmelád, povidel, kompotů a sušeného ovoce.
  • Tvoření – můj kompot - práce s temperami, stříhání , lepení.
  • Zpívánky s klavírem  ,,Koulelo se koulelo....“
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 6.9 – 10.9. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – cvičení ve dvojicích, PL orientace
  • Dopolední divadelní představení- pohádka o Budulínkovi
  • Míčové a pohybové hry na zahradě

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  nejhezčí prázdninový zážitek
  • Poznávání písmen svého jména
  • TVČ –  ,,Uděláme holky , kluci rotaci“
  • Kresba postavy na začátku školního roku
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka S

   

  STŘEDA  

  • K.  kroužek  –  seznámení  s plánem dne, počítání kamarádů, co je za den, jaké je počasí
  • TVČ –  ,sestava cviků zaměřených na posílení DK, protažení, koordinace pohybu ruce x nohy
  • Charakteristika babího léta – co se děje v přírodě
  • Nácvik básničky ,,Ruce“
  • Rozmary počasí - malba deštníku temperovými barvami

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, počítání kamarádů
  • Matematická chvilka – házení kostkami, praktické procvičování  a porovnávání čísel
  • TVČ  –  sestava cviků z obecné tělovýchovy, protažení
  • Vybarvování podle čísel
  • Logopedická chvilka – poznáváme písmenko Ř, příklady slov

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – protahovací a kompenzační cvičení, technika správného držení těla
  • Tvoření – vlaštovka (práce s nůžkami a pastelkami)
  • Písnička ,,Pásla ovečky“
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali první zářijový týden po prázdninách

  STŘEDA 

  • Komunitní kroužek   - přivítání po prázdninách, seznámení a vzájemné představení se

                         - vyprávění o prázdninových zážitcích – prohlížení suvenýrů z cest        

                         - poučení o pravidlech bezpečnosti, plán dne

  • TVČ –  protažení těla s hudebním doprovodem, stabilizační cviky , běh v kruhu se změnou směru na pokyn
  • Rozdělování a spoluvytváření zasedacího pořádku – děti mají své stálé místo v lavici
  • Dopolední hry na zahradě

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, počítání kamarádů
  • Charakteristika letního období – co se děje v přírodě na konci léta
  • TVČ  –  cvičení  ve dvojicích s následným protažením
  • Kresba  pastelkami  – nakresli sám/a   sebe.
  • Vzhledem ke krásnému slunečnému počasí jsme zbytek dopoledne strávili na zahradě školky

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – dynamická sestava cvičebních prvků zaměřená na posílení nohou , koordinace pohybů, poté protažení
  • Charakteristika babího léta
  • Pozorování přírody na zahradě školky – všímáme si změn
  • Hodnocení uplynulých dní - co se nám nejvíce líbilo, jak si můžeme vzájemně pomáhat a spolupracovat


   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy