TÝDENÍČEK

  Co jsme dělali v týdnu 25.-29.9.2023

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků
  • TVČ – hra na molekuly – lezení ve vzporu dřepmo, poskoky, běh s vyhýbáním, tvoření skupinek dětí podle zadaného počtu…
  • Řízená činnost – povídání o tom, co nás ve školce baví, s čím a s kým si rádi hrajeme, čím chceme být až budeme velcí, jaká je naše oblíbená barva… - vše se poctivě zapsalo / zakreslilo do notýsku, na konci roku zapíšeme nové postřehy a za pár let se nad tím vším třeba mile pousmějete 😊
  • Přidaly se záznamy o váze a výšce, aby bylo vidět, jak děti hezky rostou…
  • Procházka po okolí školky s pozorováním přírody
  • Po obědě logopedická chvilka – motorické cviky mluvidel

  ÚTERÝ

  • K. kroužek –  čte nám někdo pohádky? Máme rádi čtené pohádky?
  • TVČ – cvičení s dřevěnými tyčkami -  protahování celého těla
  • Řízená činnost – poslech pohádky O veliké řepě, poté povídání, kdo všechno v pohádce vystupoval a v jakém pořadí (pojmy před-za, první-poslední)
  • Vykreslování postaviček a lepení do notýsku v pořadí podle pohádky…
  • Procházka kolem rybníku, pozorování rybolovu

  STŘEDA

  • K.kroužek –  Známe nějaké hudební nástroje? Máme nějaké doma?
  • TVČ – Rozcvička na přání – cvičíme oblíbené cviky dětí, děti samy předvádějí cviky ostatním dětem
  • Řízená činnost – Legenda o svatém Václavovi, patronu naší země
  • Seznámení s Orffovými hudebními nástroji, učíme se je pojmenovat (nové pojmy: ozvučná dřívka, tamburína, činely, rumbakoule,…
  • Rytmizace – vyťukávání slabik
  • Písničky s klavírem a Orffovými hudebními nástroji – Kočka leze dírou, Hádaly se houby, Počítací
  • Návštěva u včelaře v Hovorčovicích, ukázka úlů, plástů, technika zpracování medu.

   

  ČTVRTEK

  • Státní svátek

  PÁTEK  

  • Vzhledem k odhlášení všech dětí provoz MŠ v tento den přerušen

   

  Mějte hezké dny, Klára, Marie a Hedvika


  Co jsme dělali v týdnu 18.9. – 22.9.2023

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek –sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – jednoduchá sestava cviků na rozehřátí s následným relaxačně dechovým cvičením
  • Logopedická chvilka – artikulační cvičení, hláska C
  • Divadelní představení – pohádka ,,O tygříkovi“

  ÚTERÝ

  • K. kroužek –  co děláme doma nejraději ?,seznámení s plánem dne
  • TVČ – poskoky , střídání tempa na signál, závěrečné relaxační cvičení
  • Cvičení k usnadnění a upevnění orientace na sobě a na ploše s důrazem na sluchové vnímání
  • GFMT – nácvik účelných pohybů ruky při psaní
  • Logopedická chvilka – hláska L, hledání slov, slabikování

  STŘEDA

  • K.kroužek –  ranní vstávání a rituál u nás doma, seznámení s plánem dne
  • TVČ – cvičení s molitanovými kostkami
  • Dopolední beseda s policií na téma bezpečnost a chování v případě nebezpečí

  Ukázka cvičených psů

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  co nás dnes čeká, nápady na využití volného času po školce
  • TVČ – sestava cviků z obecné TV
  • Malba vodovými barvami – sběr ovoce
  • Práce s nůžkami a lepidlem – lepení košíčků
  • Logopedická chvilka – základní motorika mluvidel

  PÁTEK  

  • K. kroužek  –  kam se chystáme o víkendu?
  • TVČ –  relaxační cvičení, technika dýchání při provádění jednotlivých cviků
  • Hra ,, hádej, kdo/co jsem?
  • Dopolední  procházka do Nové Vsi – zde pobyt na hřišti

   

  Krásné a pohodové dny přeje  Klára, Marie a Hedvika

   

  Co jsme dělali v týdnu 11.9. – 15.9.2023

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků
  • TVČ – uděláme holky, kluci rotaci (rozhýbání celého těla)
  • Řízená činnost – hledání své značky, svého jména podle nadepsaného vzoru
  • Práce s dekoračními páskami, zdobení notýsku
  • Početní řada do 5, lepení obrázků přední stranu notýsku
  • Procházka lesem, pozorování přírody

  ÚTERÝ

  • K. kroužek –  jaká pravidla dodržujeme doma?
  • TVČ – hra na molekuly – lezení ve vzporu dřepmo, poskoky, běh s vyhýbáním, tvoření skupinek dětí podle zadaného počtu
  • Řízená činnost – školková pravidla – povídání, vykreslování
  • Kresba postavy, sluníčka
  • Třídní básničkový rituál
  • Procházka do Líbeznic, pobyt na sportovním hřišti

  STŘEDA

  • K.kroužek –  Co mě ve školce nejvíc baví?
  • TVČ – Soutěže v družstvech – plazení, lezení, žabáky
  • Řízená činnost – Nalezení svých desek podle jména
  • Zdobení desek na portfolia papírovými samolepícími proužky
  • Písnička „Hádaly se houby“
  • Procházka do Mratína, hrátky v lese

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  Byl jsem někdy v lese na houbách? Povídání o houbách jedlých, nejedlých)
  • TVČ – Taneček na písničku „Hádaly se houby“, skákání panáků
  • Řízená činnost – hledání houbičky po třídě
  • Práce s temperovými barvami, barvení a dotváření kloboučků
  • Malované čtení (tematické básničky) – děti dokončují rýmy dle obrázků
  • Procházka podle mapy směrem na Sluhy

  PÁTEK  

  • K. kroužek  –  Naše víkendové plány
  • Opakování naučeného
  • Logopedická chvilka
  • Procházka do Mratína, řádění v přírodním bludišti

   

  Mějte hezké dny,  Klára, Marie a Hedvika


  Co jsme dělali v týdnu 4.9. – 8.9.2023

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání po prázdninách, sílení prázdninových zážitků, seznámení s plánem dne, bezpečnost – opakování pravidel
  • TVČ – protahovací cviky ve dvojicích
  • Úkony pomáhající k orientaci ve třídě – kde co máme, s čím budeme pracovat
  • Určení svého místa u stolečku

  ÚTERÝ

  • K. kroužek –  zážitky z prázdnin, prohlížení suvenýrů, seznámení s plánem dne
  • TVČ – poskoky , střídání tempa na signál, závěrečné relaxační cvičení
  • Kresba uměleckým uhlem – obrázek žaludu
  • Kimova hra  ,, Co se změnilo“

  STŘEDA

  • K.kroužek –  jak se nám ráno vstávalo, kdo nás budí?
  • TVČ – cvičení s molitanovými kostkami
  • Postřehová hra – kdo se schoval, co měl na sobě ?
  • Kresba postavy na ,,narozeninovník“

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  cesta do školky (kdo chodí, kdo se vozí?)
  • TVČ – sestava cviků z obecné TV
  • GFMT (grafomotorika) – souvislá vlnovka
  • Kresba temperami – obrázek stromu

  PÁTEK  

  • K. kroužek  –  kam se chystáme o víkendu?
  • TVČ –  relaxační cvičení s prvky jógy
  • Vybarvování podle čísel
  • Dopolední  procházka do Hovorčovic s pozorováním přírody

   

  Krásné a pohodové dny přeje  Klára, Marie a Hedvika

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy