TÝDENÍČEK

  Co jsme dělali v týdnu od 13.3. – 17.3.2023

  PONDĚLÍ -

  • K. kroužek  – povídání na téma ,,Jaro na zahrádce“, seznámení s plánem dne
  • TVČ – Vodnická sestava s počítáním, po té protažení a s relaxací
  • Grafomotorika – Maxík 10/1, souvislý tah s ostrým obratem
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena C,Č+ hledání slov, určování počtu slabik.
  • Básnička ,,Je tady jaro“

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  – Jak pomáháme na zahrádce?
  • TVČ – cvičení s prvky z obecné TV, zařazeny cviky z jógy, protažení
  • Logopedická chvilka – procvičování hlásky S , hledání slov
  • Část dětí odjezd do solné jeskyně a na tenis, zbývající děti zpěv s klavírem

   

  STŘEDA

  • K. kroužek – Povídání na téma ,, Stěhovaví ptáci“
  • TVČ – tělocvična : Rozcvička, polohové pokyny (procvičování základních TV prvků)
  • Grafomotorika – Maxík 10/2 i nadále ostrý obrat s tahem.
  • Logopedická chvilka – procvičování hlásky R, Z + hledání slov, určování počtu slabik.
  • Tvoření – obrázek čápa ( práce s lepidlem, vatovými tampony a nůžkami)

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  jak se nám vstávalo do mrazivého rána?

  Seznámení s plánem dne, počítání kamarádů

  • TVČ – cvičení s prvky jógy
  • Logopedická chvilka – zaměřeno na hlásku S, Š, vyčleňování ve slovech
  • Procvičování prostorového vnímání sebe a předmětů

   

  PÁTEK

  • K.kroužek  –  co nás čeká o víkendu, kam se chystáme?
  • TVČ – cvičení s kostkami
  • Opakování naučeného –  sluchové rozlišování, zrakové vnímání (práce na tabuli)
  • Zpěv s klavírem – písnička ,,Statistika“
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

  Krásné a pohodové dny Vám přeje  Marie


  Co jsme dělali v týdnu od 6. 3. do 10.3.

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  Jak jsme prožili víkend?
  • TVČ – chůze z a do schodů
  • Přijelo za námi divadélko se známými i méně známými písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Děti byly vtaženy do všech písniček, užily si Orffovy hudební nástroje i různé masky
  • Procházka po okolí Měšic

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  – Které roční období mám nejraději
  • TVČ – soutěže v družstvech (lezení, plazení, cval, poskoky)
  • ŘČ – opakování dnů v týdnu, měsíců v roce, ročních období, přiřazování měsíců k ročním obdobím, písnička Jaro, léto, podzim zima (co se můžeme v jednotlivých ročních obdobích dělat, jak se chová příroda)
  • část dětí odjezd do solné jeskyně a na tenis, ostatní hrátky s molitanovými kostkami, určování počtu, větší, menší, rovno, zpěv s klavírem

   

  STŘEDA 

  • K. kroužek – MDŽ, jak můžeme udělat mamince radost?
  • TVČ – hry se sáčky s polystyrenovými kuličkami, vzpřímená chůze, předávání, hod vrchem, spodem
  • ŘČ – výroba zápichu – kytičky pro maminku k MDŽ (stříhání, lepení)
  • Tělocvična – rozcvička, soutěž s obručemi, driblink s míčem

   

  ČTVRTEK 

  • K. kroužek –  Těšíme se na jaro? Proč?
  • TVČ – hra na molekuly, tvoříme skupinky dle určeného počtu po dané aktivitě (lezení ve vzporu dřepmo, poskoky, běh s vyhýbáním,…)
  • ŘČ – Poznávání přírodnin zrakem, po hmatu, čichu
  • Stříhání, lepení papírového klíče (kterým si odemkneme jaro 😊) a zdobení přírodninami
  • Procházka do Mratína

   

  PÁTEK

  • K. kroužek –  Těšíme se na víkend
  • TVČ – sestava cviků z obecné TV
  • ŘČ – Kolektivní práce, velkoformátový obrázek Vítáme jaro
  • Logopedická chvilka – písmeno C, Č, hledání slov, slabikování
  • Pobyt venku – okruh Měšice - Mratín

   

  Přejeme pohodový víkend i dny další, Klára, Marie, Hedvika


  Co jsme dělali v týdnu od 27.2. – 3.3.2023

  PONDĚLÍ - KARNEVAL

  • K. kroužek  – kdo nám pomáhal do kostýmu, za co přišel můj kamarád?
  • KARNEVALOVÝ PROGRAM:

  - diskotéka na přání

  - promenáda masek

  - hry: židličkovaná, soutěž v držení balónků

  - společné focení

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  – počítání kamarádů, procvičování paměti ( jakou masku měl kamarád/ka?)
  • TVČ – cvičení s prvky z obecné TV, zařazeny cviky z jógy, protažení
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena L,C , hledání slov
  • Část dětí odjezd do solné jeskyně a na tenis, zbývající děti hrály Kimovu hru.

   

   

  STŘEDA

  • K. kroužek – jak se nám vstávalo do mrazivého rána?
  • TVČ – překážková dráha, skákání do obručí, přeskakování bedýnek
  • Grafomotorika – Maxík 9/2, nácvik dolního oblouku s říkankou
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena R, Z + hledání slov, určování počtu slabik.

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  kdo mi čte před spaním pohádku? Seznámení s plánem dne, počítání kamarádů
  • TVČ – kruhové cvičení se závěrečným protažením
  • Rozbor pohádky ,,Perníková chaloupka“
  • Grafomotorika – dokončení 9.lekce Maxíka (souvislé tahy dolního oblouku )
  • Zpěv s klavírem – písnička ,,Jaro , léto , podzim, zima“

   

  PÁTEK

  • K.kroužek  –  co nás čeká o víkendu, kam se chystáme?
  • TVČ – rozcvička na přání – oblíbené cviky dětí na jejich přání
  • Opakování naučeného – dny v týdnu, měsíce v roce, roční období
  • Zpěv s klavírem – písnička ,,Statistika“ – vysvětlení neznámých pojmů, rytmizace
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

  Krásné a pohodové dny Vám přeje  Marie

   


  Co jsme dělali v týdnu od 20.2. – 24.2023

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  – jak jsme strávili víkend, sdílení zážitků
  • TVČ – sestava cviků na posílení a protažení celého těla
  • Dopolední divadelní představení ,,Princ Bajaja“

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  – co jsme dělali, když jsme nebyli ve školce ?
  • TVČ – uděláme holky, kluci rotaci (pohyb s písničkou)
  • Procvičování paměti a pozornosti ( schopnost vybavit si a reprodukovat ,co dělal kamarád o jarních prázdninách)
  • Práce s fixem a vodovými barvami – obrázek zážitku z prázdnin

   

  STŘEDA

  • K. kroužek – i nadále sdílení zážitků z jarních prázdnin
  • TVČ – nácvik skákání panáka, protažení
  • Procvičování geometrických tvarů – porovnávání a určování tvaru u předmětů okolo nás
  • Básnička ,,Až budu.......(vysvětlení, že vše má svůj smysl)

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  naše nápady na karnevalový kostým
  • Dopolední celoškolkové focení dětí

   

  PÁTEK

  • K.kroužek  –  co nás čeká o víkendu
  • TVČ - Sestava cviků z obecné TV
  • Logopedická chvilka – zaměřeno na správnou artikulaci, hledaní slov na dané písmeno
  • Obrázek klauna – práce s nůžkami a lepidlem (samostatná práce podle vzoru)
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

  Krásné a pohodové dny Vám přeje  Klára,  Marie a Hedvika

   


  Co jsme dělali v týdnu od 13.2. – 17.2.2023

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  – jak jsme strávili víkend, sdílení zážitků
  • TVČ – cvičení s molitanovými kostkami s posilováním břišních svalů
  • Práce s k nihou – hledání přezimujících ptáků
  • Výroba krmítka  - práce se špachtlemi a barevným papírem

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  – jak pomáháme zvířatům, co mají rády
  • TVČ – překážková dráha
  • Jednotažná cvičení na uvolnění ruky, správný úchop a souvislý tah
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena C, Č, hledání slov
  • Procvičování jemné motoriky – zapínání knoflíků na peřinkách

   

  STŘEDA

  • K. kroužek – jak to chodí u nás doma (ranní rituály a povinnosti)
  • TVČ – běh na místě se střídáním tempa, poskoky, výskoky
  • Logopedická chvilka - písmeno Z, Ž, hledání slov
  • Grafomotorika – jednotažná cvičení

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  oblíbené zvíře v přírodě
  • TVČ – pohybová hra na zvířata ( nápodoba jejich pohybu na signál)
  • Hra s kostkami – jednoduché počítání ve dvojicích
  • Písnička ,,Jaro, léto , podzim, zima....

   

  PÁTEK

  • K.kroužek  –  co nás čeká o víkendu
  • TVČ - Sestava cviků z obecné TV
  • Logopedická chvilka – zaměřeno n artikulaci, nápodobu sluchového vjemu, opakování vět
  • Obrázek na téma ,,Život zvířat v zimě“
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Krásné a pohodové dny Vám přeje  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 6.2. – 10.2.2023

  PONDĚLÍ - výlet

  • K. kroužek  – poučení o bezpečnosti při jízdě autobusem
  • Dopolední výlet do hvězdárny v Ďáblicích

  - Zde povídání o planetách přizpůsobena věkové kategorii dětí

  - promítání filmu o planetkách a kometě

  - pozorování objektů dalekohledem

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  – je mi v zimě zima? 😊
  • TVČ – protahovací cviky,  pravolevá orientace, křížové programování
  • Část dětí odjezd do solné jeskyně a na tenis
  • Hra ,,Sudoku“- seznámení s pravidly, společné doplňování , poté samostatná práce

   

  STŘEDA

  • K. kroužek – jakou hračku máme ve školce nejraději?
  • Předmatematické dovednosti – porovnávání čísel, PL orientace
  • Hra na opice – napodobování gest a cviků
  • TVČ – tělocvična :  rozcvička, překážková dráha, soutěž družstev, na závěr hra ,,Sochy“
  • Logopedická chvilka - písmeno C, Č

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  vzpomínáme na hvězdárnu
  • TVČ – opičí dráha
  • Obrázek hvězdného nebe – tvoření pomocí vodových barev , špejle a provázku
  • Zpěv s klavírem

   

  PÁTEK

  • K.kroužek  –  co nás čeká o víkendu, seznámení s plánem dne
  • TVČ - Sestava cviků z obecné TV
  • Páteční dopolední prodloužená chvilka na hraní
  • Velkoformátový obrázek – společné natírání  temperou, lepení vloček a stromečků
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Krásné a pohodové dny Vám přeje  Klára, Marie, Hedvika


  Co jsme dělali v týdnu od 30.1. – 3.2.2023

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  – téma povolání (čím budu, co se mi líbí...)
  • TVČ – jednoduchá sestava s počítáním, rotace, koordinační cviky
  • Grafomotorika – Maxík 8.lekce ( i nadále horní oblouk, nácvik souvislého tahu)
  • Cvičení na rozvoj sluch. vnímání – zvuk padajících předmětů s přiřazováním čísel podle jejich počtu
  • Básnička ,, Pekař a kominík“

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  – co dělají rodiče, co potřebují ke své profesi ?
  • TVČ –  sestava cviků zaměřených na posílení a protažení celého těla, koordinace ruce x nohy
  • Část dětí odjezd do solné jeskyně a na tenis, zbývající grafomotorický pracovní list

   

  STŘEDA

  • K. kroužek – zimní království ( jak si ho představuji, co by v něm mělo být) seznámení s plánem dne
  • Grafomotorika – Maxík 8/3 (souhrnné opakování naučených tahů)
  • TVČ – tělocvična : rozcvička s oblíbenými hity, chytání a házení míčů, na závěr hra ,,Sochy“
  • Pantonima – hra ,,hádej , kterou profesi předvádím?“
  • Čtení s čísly – zaměřeno na zrakové vnímání (orientace na řádku a sloupci)

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  co děláme po příchodu ze školky?
  • TVČ – rytmická sestava , posilovací cviky na nohy, závěrečné protažení
  • Grafomotorika – Maxík dokončení 8.lekce
  • Opakování básničky ,,Sněhulák“
  • Grafomotorická kresba - tučňák

   

  PÁTEK

  • K.kroužek  –  co nás čeká o víkendu, seznámení s plánem dne
  • Sluchová diferenciace – vyčleňování podobných slov formou hry
  • Páteční dopolední prodloužená chvilka na hraní
  • IT tabule – pexeso
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Krásné, pohodové dny Vám přeje Marie


  Co jsme dělali v týdnu od 23.1. do 27.1.2023

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  Jak jsme prožili víkend?
  • TVČ – protahování horních a dolních končetin, dřepy s výskokem
  • Přijelo za námi Divadlo Harmonika a zahrálo moc krásné představeni Sněžibába a Čert. Bylo plné písniček s doprovodem na harmoniku, děti byly zapojeny do děje a moc si to užily
  • Pobyt venku byl dnes okruh Měšice - Mratín

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  – Mé mimoškolkové aktivity
  • TVČ – pravolevá orientace, křížové programování
  • ŘČ – práce s inkoustem – roztíraní po tácku (vyrábíme zamrzlý rybník 😊)
  • část dětí odjezd do solné jeskyně a na tenis, ostatní orientace v prostoru dle výukových karet (před, za vedle, na, mezi…), zpěv s klavírem

   

  STŘEDA 

  • K. kroužek – Bruslil/a jsem někdy, líbí se mi bruslení?
  • TVČ – hra na molekuly, tvoříme skupinky dle určeného počtu po dané aktivitě (lezení ve vzporu dřepmo, poskoky, běh s vyhýbáním,…)
  • ŘČ – práce s vodovými barvami – vymalováváme bruslařku, bruslaře
  • Vystřihování, lepení na tácek, práce s kamínky (vystaveno v mezipatře)
  • Nová písnička s klavírem „Na lyže“, vysvětlení neznámých pojmů: meluzína, vámice
  • Tělocvična – překážková dráha, koordinace chytání míče

   

  ČTVRTEK 

  • K. kroužek –  Jak ráno vstáváme, co děláme před spaním?
  • TVČ – poskoky, pochod, změna na pokyn, poté protažení
  • ŘČ – Maxík 7, horní a dolní oblouk, sluchové vnímání
  • Nácvik tkaničky, zpěv s klavírem
  • Procházka po cyklostezce

   

  PÁTEK

  • K. kroužek –  Těšíme se na víkend
  • TVČ – interaktivní tabule – tanec podle oblíbeného videoklipu (na přání 😊)
  • Protahovací a posilovací cviky na celé tělo
  • ŘČ – Maxík 7, dokončení, horní a dolní oblouk jedním tahem
  • Sluchové vnímání – čtení příběhu, reakce na předem domluvené slovo
  • Nácvik zavazování tkaničky – děti moc chválím, snaží se a většina už sama zvládne!!! 😊
  • Procházka po cyklostezce do Mratína

   

  Přejeme pohodový víkend i dny další, Klára, Marie, Hedvika


  Co jsme dělali v týdnu od 16.1. – 20.1.2023

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  – naše zážitky z víkendu, kde jsme byli, co jsme dělali?
  • TVČ – vodnická sestava cviků z obecné TV
  • Čtení s obrázky ,, O chytrých kůzlátkách“ – orientace v obrázkovém textu
  • Rozpoznávání krátkých/ dlouhých samohlásek
  • Logopedická chvilka – písmeno R, Ř

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  – jaké sporty máme rádi, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  sestava cviků zaměřených na posílení a protažení celého těla, koordinace ruce x nohy
  • Sluchové vnímání – vyčleňování podobných slov
  • Grafomotorika – Maxík 6.lekce, souvislý tah horního a dolního oblouku
  • Básnička ,,Sněhulák“

  STŘEDA

  • K. kroužek – jak trávíme čas v zimě, seznámení s plánem dne
  • Grafomotorika – 6/3, i nadále horní/ dolní oblouk
  • Jednoduchá matematika – větší / menší číslo, zkoušíme dopočítávat s kostkami
  • TVČ – tělocvična : rozcvička s protažením, koordinační a balanční cvičení, základní jóga
  • Pantonima – hra ,,hádej , který sport předvádím“

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  co nás nejvíc baví ve školce, seznámení s plánem dne
  • TVČ – cvičení s prvky jógy
  • Grafomotorika – Maxík dokončení 6.lekce
  • Hra ,,Hledá se kamarád“ – popis kamaráda , který se schoval (cílem je rozvoj slovní zásoby a postřehové paměti)
  • Obrázek – portrét kamaráda

   

  PÁTEK

  • K.kroužek  –  co nás čeká o víkendu, seznámení s plánem dne
  • Dokončení obrázku s portrétem kamaráda
  • Logopedická chvilka – písmeno S, Š
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

  Krásné, pohodové dny Vám přeje Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 9.-13.1.2023

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  Co kdo dělal o víkendu?
  • TVČ – Uděláme holky kluci rotaci – protažení celého těla
  • ŘČ – Správný úchop tužky, krouživé pohyby zápěstím, pracovní list Sněhulák, krouživými pohyby děti obtahují koule, seznámení s novou písničkou „Postavil jsem sněhuláka na stráni“
  • Procházka po okolí Měšic

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  – Zimní sporty
  • TVČ – zimní sportování, bruslíme, lyžujeme, běžkujeme, skáčeme na lyžích
  • ŘČ – Tupování barevnými temperami papírové brusle, kterou si děti předtím vystřihly,
  • Tupování zimního pozadí do notýsků
  • Začali jsme s nácvikem tkaničky, dnes zatím „jen“ uzlík
  • procházka do Líbeznic

   

  STŘEDA 

  • K. kroužek – Jaké cvičení koho baví?
  • TVČ – cvičení v družstvech, lezení ve vzporu dřepmo, průlezy tunelem, žabáci
  • ŘČ – práce s malířským válečkem (tempery), obtisk sněhuláka do notýsku
  • Provlékání tkaničky dírkami brusle, nácvik uzlíku
  • Maxík 5 – šikmé čáry, upevňování správného úchopu tužky
  • V tělocvičně trénování zejména správné techniky chytání a házení míče

   

  ČTVRTEK 

  • K. kroužek –  Už jsem letos postavil sněhuláka?
  • TVČ – překážková dráha zaměřená na prevenci plochých nohou
  • ŘČ – dotvoření sněhuláka v notýsku – stříhání, lepení – můžete kouknout 😊
  • Dny v týdnu, měsíce v roce (dny už jdou dětem dobře, měsíce ještě moc ne, ale budeme procvičovat 😊)
  • Procházka do Mratína

   

  PÁTEK

  • K. kroužek –  Těšíme se na víkend
  • TVČ – cvičení se židličkami, pravolevá orientace
  • ŘČ – dozdobování brusle barevnými tekutými lepidly
  • Po všemi zvládnutém uzlíku jsme se dnes pustili do vázání tkaničky, děti chválím, jsme na dobré cestě 😊
  • Maxík 5 – šikmá čára (od středu, ke středu), zrakové vnímání, procvičování očních pohybu (hledáme nesmysly v zimním obrázku, vyjadřujeme se celou větou)
  • procházka po okolí Měšic

   

  Každý den jsme hodně zpívali s klavírem nejen novou písničku, přálo se i kamarádům k narozeninám, tak bylo veselo…

  Přejeme pohodový víkend i dny další, Klára, Marie, Hedvika

   

  Co jsme dělali v týdnu od 2.1. – 6.1.2023

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  – přivítání po vánočních svátcích, sdílení zážitků a překvapení od Ježíška
  • TVČ – běh na místě, poskoky,střídání tempa a výšky výskoku
  • Společné hledání míst pro nové hračky
  • Obkreslování šablon pro budoucí tvoření

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  jak jsme prožili vánoční svátky, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  sestava cviků na posílení a protažení celého těla, závěrečná relaxace
  • Tvoření – zdobení čepice základními grafomotorickými prvky
  • Sluchové vnímání – vyčleňování podobných slov

   

  STŘEDA

  • K. kroužek – tři králové byli u nás doma ( svátky a tradice které dodržujeme a známe)
  • Grafomotorika – Maxík 4/1, kruhy s říkankou
  • Předmatematika – větší / menší číslo
  • TVČ – tělocvična : rozcvička s protažením, koordinační a balanční cvičení, základní jóga
  • Tvoření – tři králové ( práce s nůžkami a lepidlem) 1.část

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  co si v novém roce přejeme, seznámení s plánem dne
  • TVČ – cvičení s prvky jógy
  • Tvoření – dokončení obrázku tři králové ( práce s nůžkami a lepidlem)
  • Grafomotorika – Maxík 4/2, cviky na vyvození správného úchopu tužky

   

  PÁTEK

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, seznámení s plánem dne
  • PMT dovednosti – poznáváme čísla (jednoduchý dopočet)
  • Dokončení 4. Lekce Maxíka
  • Logopedická chvilka – písmeno C, Č
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Krásné, pohodové dny a úspěšný nový rok Vám přeje Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu 19.-22.12.2022

  Celý týden si děti ze všeho nejvíc užívaly nových magnetických stavebnic, staví krásné, veliké stavby dle své fantazie. V pondělí se děti byly podívat za místní paní seniorkou, která má doma sbírku papírových betlémů. Věnovali jsme se samozřejmě každodennímu cvičení, pomocníkem nám jsou při cvičení například i židličky, ve středu byla k dispozici zase tělocvična. Hodně se povídalo, kdo co má již nachystáno na vánoce, kdo už má doma stromeček, kdo si co nejvíc ze všeho přeje pod stromečkem. Děti se též seznámily s významem (pro většinu nových) slov TRADICE, PŘEDSEVZETÍ, povídalo se tedy o českých tradicích i o těch domácích, které dodržujeme doma. Věštilo se z odlitého vosku, pouštěly se lodičky a děti si i vyrobily svíčičky z včelího vosku do skořápek ořechů, které si můžete pustit doma. Z grafomotoriky se procvičovaly rovné a šikmé čáry, dále se upevňovaly pojmy kratší – delší a to při výrobě stromečku z různě dlouhých proužků papíru. Poslední školkový den ještě děti rozradostnily dárečky, které na ně čekaly pod stromečkem, a které si mohou odnést  domů (věnoval nám místní občan Bohumil Havel – děkujeme).

  Přeji Vám i dětem radostně prožité vánoce a v novém roce pevné zdraví.

  Klára


  Co jsme dělali v týdnu od 12.12. – 16.12.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  jak  jsme strávili adventní víkend, máme radost ze sněhové nadílky
  • TVČ – "uděláme holky, kluci rotaci" - protažení všech částí těla
  • Tvoření – výroba voňavého vánočního přání dle fantazie (práce s lepidlem a skořicí)
  • Nácvik básniček a písniček na vánoční besídku

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  co děláme v tyto dny doma, jak se připravujeme na Vánoce?
  • TVČ –  cvičení s molitanovými kostkami
  • Obrázek vánočního stromečku ze základního geometrického tvaru – kresba krok za krokem
  • I nadále nácvik na vánoční besídku, dnes již v Sokolovně

   

  STŘEDA

  • K. kroužek – kdo nám peče cukroví, které máme nejraději?
  • Nácvik na vánoční besídku v Sokolovně
  • TVČ – tělocvična : rozcvička s protažením, běh okolo kuželů, chytání a házení míčem
  • Otevírání adventního kalendáře – plnění úkolu, odměna

   

  ČTVRTEK – vánoční besídka

  • K. kroužek  –  těšíme se na odpolední vystoupení
  • TVČ – cvičení s obručemi, protahovací a relaxační cviky
  • Otevírání adventního kalendáře – plnění úkolu
  • Nácvik na odpolední besídku, společné zdobení prostor Sokolovny
  • Odpolední vánoční besídka

   

  PÁTEK - nadílka

  • K.kroužek –  sdílení dojmů z besídky
  • Ježíšek ve školce – rozbalování dárků a obrovská radost z dalších kousků magnetické stavebnice, z kuličkové modelíny a mnoho dalšího. Se vším si děti měly prostor pohrát…
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Krásné a pohodové adventní dny Vám přeje Marie

   


  Co jsme dělali v týdnu od 5.-9.12.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  kdo se bojí čerta?
  • TVČ – cvičení s jednoduchou sestavou cviků z obecné TV
  • Příchod Mikuláše a čerta, Mikuláš probíral s jednotlivými dětmi jejich dobré i špatné  chování, dobré skutky i to jak kdo pomáhá… Všechny děti byly odměněny dárečky, které si nadšeně prohlížely.
  • Procházka po okolí Měšic

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  – Sdílení zážitků s Mikulášem
  • TVČ – protahování, krouživé pohyby
  • ŘČ – výroba papírového zápichu – andělíčka
  • A protože v adventním kalendáři byl dnes úkol, aby děti vzájemně kooperovaly, nechaly jsme je vyrobit výzdobu z živých větviček do mezipatra, které ještě ozdobily sušeným ovocem… Byl to takový nácvik na výrobu vánoční výzdoby na doma….

   

  STŘEDA 

  • K. kroužek – Kdo už viděl rozsvícený měšický vánoční strom? Libí se?
  • TVČ – překážková dráha, balanc na lavičce, prolézání, poskoky snožmo, prevence plochých nohou
  • ŘČ – dekorování vánočních papírových ozdob („perníčků“) barevným cukrovým zdobením na opravdové perníčky
  • Oslava svátků kamarádů -  zpívání písniček

   

  ČTVRTEK 

  • K. kroužek –  Jak doma pomáhám s vánočními přípravami?
  • TVČ – křížové programování, běh s vyhýbáním
  • ŘČ – zdobení vánočních truhlíků – zapichování živých větviček do floristické hmoty, zdobení vyrobenými ozdobami, andělíčkem, sušeným ovocem

   

  PÁTEK

  • K. kroužek –  Těšíme se na víkend
  • TVČ – kruhový trénink, „kardio“ na hudbu, hra na peška
  • ŘČ – dopomoc s výrobou rekvizit na besídku
  • Pracovní listy – rovné čáry, vlnky, početní řada do 10

   

  Každý den trénujeme na besídku a samozřejmě si hodně hrajeme, nejraději s magnetickou stavebnicí 😊

  Přejeme pohodový třetí adventní víkend i dny další, Klára, Marie, Hedvika


  Co jsme dělali v týdnu od 28.11 – 2.12.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  jak  jsme strávili adventní víkend, seznámení s plánem dne
  • TVČ – pohotová orientace v prostoru se změnami směru na pokyn, po té cvičení s prvky jógy
  • Kresba čerta – práce s uměleckou tuhou a pastelkami s použitím vlny
  • Nácvik básniček a písniček na vánoční besídku

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  naše přání k Vánocům, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  protahovací a dechová cvičení, přetahovaná ve dvojicích
  • Vystřihování, lepení a zdobení vánočních zvonků
  • I nadále nácvik na vánoční besídku

   

  STŘEDA

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, oblíbené cukroví
  • TVČ – tělocvična : rozcvička s protažením, běh v kruhu, přísunný krok, poskoky stranou, nácvik techniky chytání a házení míčem spodem
  • Předmatematické dovednosti – větší x menší číslo
  • Opakování básniček

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  pečení cukroví u nás doma, seznámení s plánem dne
  • TVČ – cvičení s prvky jógy, křížové pohyby, relaxace
  • Tvoření – sovička ze šišky.
  • Pečení mrkvového cukroví
  • Otevírání adventního kalendáře – plnění úkolu (společný dopis pro Ježíška)

   

   

  PÁTEK

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, naše plány.
  • TVČ –  jednoduchá sestava cviků, které již známe
  • Opakování písniček na besídku
  • Otevírání adventního kalendáře
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné adventní dny Vám přeje Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 21.11. – 25.11.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – posilování břišních svalů – sedolehy (hají a hačačá 😊)
  • ŘČ – začínáme se zlehka připravovat na vánoce, dnes děti začaly výrobou přáníčka pro Vás, rodiče. Pracovaly s bavlnkou, někdo zamotal do přáníčka i prsty, ale naštěstí nakonec vše dobře dopadlo. Bavlnkou omotané přání dozdobily papírovými výseky dle své fantazie
  • Děti se začaly seznamovat s písničkami na besídku. Záměrně je nedávám na web, chceme, aby to pro Vás bylo překvapení, tak děkuji za pochopení 😊

   

  ÚTERÝ

  Výlet do IQ Parku v Liberci, kterému předcházelo poučení o bezpečnosti, jak se děti mají chovat v autobuse i v areálu. Zážitků si přivezly moc a moc, byly tak nadšené, že by tam klidně jely ještě jednou 😊

  STŘEDA 

  • K. kroužek – Zážitky z výletu
  • TVČ – cvičení s barevnými obručemi, běh s vyhýbáním, reakce na signál (barevný)
  • ŘČ – výtvarné ztvárnění zážitků z výletu – kresba fixem a poté vodovými barvami, přálo se kamarádovi k narozeninám, tak se také zpívalo

   

  ČTVRTEK 

  • K. kroužek –  Jak se doma připravujeme na advent?
  • TVČ – cvičení s balóny, chycení míče odraženého o zem, házení vrchem, spodem, chytání
  • ŘČ – děti zkoumaly různé malé přírodniny, kterými pak zdobily vánoční překvapení pro Vás (dostanete na besídce)

   

  PÁTEK

  • K. kroužek –  Co si kdo přeje k vánocům?
  • TVČ – protahovací cviky zaměřené na svaly na nohou
  • ŘČ – hra zaměřená na krátkodobou paměť – děti si měly zapamatovat, kdo si co přeje
  • Kresbou svá přání ztvárnily a nakonec je všechny společně „zabalily“ do jimi vyrobeného balicího papíru (práce s voskovými pastelkami a vodovými barvami) – vystaveno v mezipatře

   

  Každý den zpíváme s klavírem, učíme se nové písničky a básničky a samozřejmě si hodně hrajeme 😊

  Přejeme pohodový víkend i dny další, Klára, Marie, Hedvika


  Co jsme dělali v týdnu od 14.11 – 18.11.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  povídání o víkendových zážitcích,seznámení s plánem dne
  • TVČ – běh na místě, poskoky, křížové pohyby, změny cviků a tempa na pokyn
  • Procvičování předmat. dovedností – přiřazování čísel k počtu předmětů.
  • Sluchové vnímání – počítání pomocí zvuku padajících předmětů

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  co vše děláme pro ochranu svého zdraví,seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení s prvky jógy
  • Logopedická chvilka – písmeno C,Č – hledání slov
  • Sluchové vnímání – rozlišování podobných slov
  • GFM – souvislý tah, i nadále technika na zlepšení úchopu tužky (součást programu Maxík)
  • Tvoření – vykrajování podkovy ze samotvrdnoucí hmoty

  STŘEDA

  • K. kroužek – co ráno snídáme, co nám nejvíce chutná, seznámení s plánem dne
  • TVČ – dechová a protahovací  skupina cviků zaměřených na procvičení celého těla
  • Grafomotorika – horní oblouk jedním tahem
  • Kresba ptáčků z číslice
  • Procvičování jemné motoriky – společné převlékání peřinek, rozepínání a zapínání knoflíčků J

   

  ČTVRTEK – STÁTNÍ SVÁTEK

  PÁTEK

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ –  jednoduchá sestava cviků, které již známe
  • Vzhledem k malému počtu dětí jsme dopoledne strávili hraním společenských her
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 7.11. – 11.11.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – Uděláme holky, kluci rotaci – protažení celého těla
  • Přijelo divadélko s pohádkou o Medvídkovi Pú a jeho kamarádech. Dětem se moc líbilo a na konci pohádky si mohly všechny postavičky zblízka prohlédnout
  • Před divadélkem básnička z notýsku „Listopad“, vysvětlení neznámých slov („prokřehlý,…)
  • Procházka po okolí, pozorování podzimní přírody

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  Co se nám nejvíce líbilo na divadélku?
  • TVČ –  cvičení se židličkami, pravolevá orientace
  • ŘČ – přiřazování strom – list – plod (soustředili jsme se na základní listnaté – javor, kaštan, dub, buk, lípa
  • Z lístků si děti vytvořily frotáž do notýsků, vybíraly lístky a podzimní barvy voskových pastelek
  • Zazpívali jsme písničku „Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad“ – děti měly stěžejní slova písně namalovaná, takže zpívaly podle obrázků. Zpívání samozřejmě předcházelo vysvětlení neznámých slov (soumrak, sad, vinohrad,…)
  • Procházka k rybníku

   

  STŘEDA 

  • K. kroužek – Co mám rád/a na podzimu?
  • TVČ – chůze ze schodů, do schodů
  • ŘČ – výroba lampionu – stříhání netopýrů, lepení, průvlek provázku, pokusy o kličku
  • Procházka k velkému rybníku, hrátky v lese, stavění domečků

   

  ČTVRTEK 

  • K. kroužek –  Líbil se doma lampión?
  • TVČ – cvičení se švédskou lavičkou – plazení, chůze, přeskoky, posilování („prkno“,…)
  • ŘČ – tento den probíhala logopedická depistáž a tak si děti zopakovaly stromy, jejich listy a plody
  • Zopakovaly si listopadovou básničku a písničku
  • Vypracovaly pracovní list na uvolnění ruky (padající listí), který si dle své fantazie podzimně vykreslily
  • Procházka lesem do Mratína

   

  PÁTEK

  • K. kroužek –  Těšíme se na dnešní noční rej v měšickém parku
  • TVČ – opičí dráha, prevence plochých nohou, průlez tunelem
  • ŘČ – legenda o svatém Martinovi, proč v tento čas pečeme husu?
  • Skřítek z vylisovaného listí dle vlastní fantazie
  • Vycházka po cyklostezce do Mratína

   

  Přejeme pohodový víkend i dny další, Klára, Marie, Hedvika, Hanka

   


  Co jsme dělali v týdnu od 31.10. – 4.11.2022

  PONDĚLÍ – Halloweenské dopoledne ve školce

  • K. kroužek  –  prohlížení a hodnocení masek,seznámení s plánem dne
  • TVČ – diskotéka na přání, tanec ,,Hra na tělo“
  • Téma : Jak rozumíme tradici ,,Halloween, kde se dodržuje, co k němu patří?“
  • Společné dlabání dýně, hledání halloweenských symbolů.

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  dýně a tradice u nás doma,seznámení s plánem dne
  • TVČ –  stoj na špičkách, balanční cviky, opakování a řazení jednotlivých cviků na posílení velkých svalových skupin, zařazeny křížové pohyby se závěrečným protažením.
  • Téma:  lidské tělo – smysly (čím vnímáme, příklady a názorné ukázky)
  • Úvod do stimulačního programu Maxík – tečkování s plynulým  posunem ruky, cviky na vyvození správného úchopu tužky.

   

  STŘEDA

  • K. kroužek – dušičkové téma, vzpomínáme na své blízké, význam zapalování svíček
  • TVČ – učíme se populární tanec  (snaha o nápodobu choerografie známého videoklipu)
  • Hra na opice – cílený a uvědomělý pohyb na vlastním těle (součást 1.lekce Maxíka)
  • Grafomotorika – soubor souvislých čar
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena Z,Ž , hledání slov.

   

  ČTVRTEK

  • K.kroužek – povídání o tom co rádi děláme, co nás baví, seznámení s plánem dne
  • TVČ  –  tanec podle videoklipu, poté protažení
  • Opakování básničky ,,naše smysly“
  • Grafomotorika – lomená čára s úvodním procvičením prstů
  • Cvičení na sluchové vnímání – rozlišování podobných samohlásek/hlásek

   

  PÁTEK

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení s prvky obecné TV, jednoduchá sestava cviků, které již známe
  • Opakování naučeného – hra s kostkami (přiřazování čísel)
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   


  Co jsme dělali v týdnu od 24.10. – 27.10.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – Zasoutěžili jsme si ve družstvech, skákali, běhali, lezli…
  • ŘČ – blíží se nám Helloween, pověděli jsme si o našem svátku Dušiček i o dětmi milovaném Helloweenu. Děti si do svých notýsků vystřihaly obrázky, které po nalepení vytvořily krásnou strašidelnou koláž
  • Naučili jsme se novou písničku „Babím létem říjen šije“, s dětmi jsme si rozebrali, jednotlivá, méně častá a pro ně méně srozumitelná větná spojení a pak už jsme se pustili do zpívání u klavíru
  • Procházka měšickým parkem

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  Vzhledem ke slavení narozenin v tento den, se děti chlubily, kdo má kdy narozeniny. Někdo věděl i měsíc, někdo že „hned po Ježíšku“, někdo v létě – chválím, všechny děti se snažily vyjádřit (zejména počasím), kdy právě ony mají narozeniny
  • TVČ –  protahování celého těla, dřepy s výskokem
  • ŘČ – k pondělní písničce jsme přidali podzimní básničku z notýsku
  • Děti si pomalovaly skleničku a z připravených vystříhaných kousků papíru sestavovaly obličej dle vlastní fantazie, který se nalepil na skleničku. Vznikl tak hezký svícínek.
  • Ven se vyrazilo brzičko, protože děti šly do Veleně pohrát si na multifunkčním hřišti a pak je čekala zase cesta zpět. Zvládly to na jedničku.

   

  STŘEDA 

  • K. kroužek – proč je v pátek školka zavřená, co budu s rodiči (případně co bych chtěl) v tento volný den dělat
  • TVČ – sportovně pohybové hry „molekuly“ (děti se po třídě pohybují dle instrukcí a v určený moment vytvářejí skupinky dle daného počtu), hra na „Čaroděje a zvířátka“
  • ŘČ – foukání do kapky tuše, obtiskování listů stromů do skvrny pro rozfoukané kapce tuše, stylizace podzimních stromů, barvy podzimu, dušičkové počasí
  • Procházka po měšickém parku

   

  ČTVRTEK 

  • K. kroužek –  podzimním výzdoba u nás doma
  • TVČ – Dynamická sestava zaměřená na rytmus a pravolevou orientaci, změny tempa na pokyn,

  Poté klidové cviky s prvky jógy

  • ŘČ – Kolektivní zapojení dětí do výzdoby třídy, věšení dýní a netopýrů
  • Procházka k rybníku

   

  Přejeme pohodový prodloužený víkend!

  Klára, Marie, Hedvika, Hanka

  Co jsme dělali v týdnu od 17.10. – 21.10.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – protahovací a posilovací cvičení
  • Téma : těšíme se na Halloween, seznámení s plánem dne
  • Tvoření – obrázek netopýra (práce s vodovými barvami)
  • Dopolední výlet na hřiště do Hovorčovic – naše první společná cesta MHD

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  co se mi líbí na kamarádech, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  sestava cviků na oblíbenou písničku na přání, rytmizace, relaxace
  • Téma:  lidské tělo obecně (práce s encyklopedií), povídání o důležitých orgánech.
  • Poslech audio záznamu tlukotu srdce a plic
  • Pojmenovávání částí těla na sobě

   

  STŘEDA

  • K. kroužek – jak se o své tělo staráme?
  • TVČ – cviky na zvýšení TF , uvědomění si vlastního těla v reakci na fyzickou zátěž, postupné uvolnění s relaxací (vnímání dechu)
  • Tvoření – společná práce na velkoformátovém obrázku kostry lidského těla s popisem jednotlivých    částí
  • Cvičení na rozvoj sluchového vnímání – zkoušíme vyčleňovat hlásku na začátku slova

   

  ČTVRTEK

  • K.kroužek – pohyb nám dělá radost, co máme nejraději?
  • TVČ  –  protažení celého těla, zařazeny prvky jógy, technika provedení cviku
  • Pokračování v tématu lidské tělo – svaly a jejich funkce, pozorování vlastního těla při pohybu
  • Opakování naučených básniček
  • Rytmizace – hra na tělo

   

  PÁTEK

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení s prvky obecné TV, technika provedení cviku, rytmizace
  • Opakování naučeného – co už víme o svém těle?
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   


  Co jsme dělali v týdnu od 10.10. – 14.10.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – cvičíme podle písničky „Leze ježek, leze v lese“- lezení ve vzporu dřepmo (děti nelezou po kolenou, kolena jsou nad pod podložkou, protáhne se tak spousta svalů v těle), běh s vyhýbání, stočení do klubíčka
  • ŘČ (řízená činnost) – stříhání a lepení žlutých koleček („smajlíků“), na papír, který se jim zalaminuje a děti to budou mít jako pomůcku při další řízené činnosti, pomocí veselých a smutným smajlíků budou sdělovat, co je a není dobře, co je a není pravda apod.
  • Ukázka živého ptactva, děti se mnoho dozvěděly a někdo se i nebál a nechal se vyfotit buď s papouškem či přítomným dravcem.
  • Procházka měšickým parkem

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  Co se nám nejvíce líbilo na včerejším povídání s ornitologem a ukázce živého ptactva?
  • TVČ –  opakování pondělní rozcvičky
  • ŘČ – podzimní obrázek – lepení špachtlí na karton, poté dekorování kapradím a výstřižky z ubrousků
  • Zpěv s klavírem „Leze ježek, leze v lese“ – rozbor písně, čím se doopravdy ježek živí?
  • Pobyt na školní zahradě

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – máme rádi podzim
  • Dopolední celoškolkové focení dětí
  • Kolektivní práce – krájení a sušení jablíček – křížal (plody naší zahrady)
  • Pobyt na školní zahradě

   

  ČTVRTEK  

  • K. kroužek –  jak vnímám podzim?
  • TVČ – hra na molekuly – lezení, plazení, poskoky, na signál utváření skupinek podle daného počtu (skvělé na protažení a také na sledování třídního sociogramu)
  • ŘČ - Společné vytvoření pavučiny – děti spojovaly rovnou čárou jednotlivá vlákna pavučiny
  • Povídání o pavoucích, jak se liší od brouku a hmyzu, prohlížení obrázků s pavouky, kresba pavouka fixou, poté vykreslení a nalepení na naši společnou pavučinu
  • Procházka do Líbeznic a hrátky na multifunkčním hřišti

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek –  víkendové plány či přání
  • TVČ –  hry s malými míčky – předávání, hod spodem, vrchem,…
  • ŘČ – měsíce v roce, které jsou ty podzimní?
  • Pracovní list – individuálně každý dokresluje vlákna své pavučiny (rovné čáry, spojování s daným bodem)
  • Dotvoření společné pavučiny ze čtvrtka – pomocí prášku z progresek děti prsty vytvořily pavučině krásné podzimní pozadí.
  • Opakování písničky „Leze ježek, leze v lese“ s klavírem
  • Procházka lesem do Mratína

   

  Přeji krásný víkend i dny další, Klára a Marie

  Co jsme dělali v týdnu od 3.10. – 7.10.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – procvičení celého těla, sestava cviků s počítáním, rytmizace
  • Téma : Co se děje v lese ?, pohybová hra na lišku a na zajíce
  • PL – grafomotorika ( šikmá čára souvislým tahem)
  • Logopedická říkanka – písmeno S, Š

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  Kdo u nás doma pracuje na zahradě, jak si pomáháme?
  • TVČ –  sestava cviků z obecné TV, postupné přidávání nových prvků, rytmizace, relaxace
  • Nácvik básničky ,,Podzim“
  • Práce s číselnými kartami – poznávání a rozvoj matematické představy čísel

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – naše nápady na podzimní tvoření, co známe z domova, co bychom mohli zkusit
  • TVČ – přeskoky, poskoky, křížové pohyby, technika správného dýchání, závěrečná relaxace
  • Opakování básničky podzim
  • PL – zaměřeno na rozvoj zrakového vnímání, hledání čísel v textu, práce se čtecí šablonkou
  • Tvoření – slepovaný obrázek žaludu ( samostatná práce podle předlohy)

   

  ČTVRTEK  

  • K.kroužek –  kam chodíme s rodiči na hřiště, seznámení s plánem cesty
  • TVČ  –  protažení před kondiční procházkou
  • Opakování naučených básniček
  • Pěší výlet stezkou na multifunkční hřiště do Mratína

   

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení s prvky jógy
  • Opakování naučeného – psaní jedním tahem ( rovné a šikmé čáry)
  • Procházka k velkému rybníku
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit  

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie


  Co jsme dělali v týdnu od 26.9.- 30.9.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků
  • TVČ – taneček na písničku ,,Řípa se vdávala“
  • Kimova hra – co se změnilo?
  • PL -rozlišování plodů  ovoce  a zeleniny – co o skupiny nepatří
  • Zpívánky – zpěv s klavírem ,,Řípa se vdávala“

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  Co nás čeká v den volna?
  • TVČ –  taneček + pravolevá orientace
  • Pověst o svatém Václavovi – vyprávění
  • IT tabule – pohádka  ,,Jak to bylo na svatého Václava“
  • Pracovní list – rozvoj matemat. představ, vykreslování počtu plodů, číselná řada

   

  STŘEDA  –  státní svátek

   

  ČTVRTEK  

  • K.kroužek –  jak jsme strávili volný den, seznámení s plánem dne
  • TVČ  –  cviky s obručí , přeskoky, prolézání, provlékání, posilovací a dechová cvičení vleže
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena  L, hledání slov
  • Pr. List – i nadále procvičování svislé a vodorovné čáry, kontrola  a upevňování správného úchopu
  • Cvičení na rozvoj fonematického sluchu – zní to stejně ? (sluchové rozlišování podobných hlásek)

   

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení s prvky jógy
  • Opakování naučeného – psaní jedním tahem (nácvik lehkého posunu ruky zleva do prava)
  • Jednoduchá matematika -  určování pořadí obrázků
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám povedlo, co musíme zlepšit

  Příjemné dny Vám přeje Klára a Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 19.9.- 23.9.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  povídání o tom , jak jsme strávili víkend, seznámení s plánem dne
  • TVČ – dynamická sestava cviků zaměřená na procvičovaní koordinaci ruce x nohy, technika správného dýchání, udržení rytmu
  • Opakování básničky ,,Podzim“
  • Tvoření – velkoformátový obrázek lesa, kolektivní práce dětí
  • Jednoduchá matematika – vyvozování počtu, představa čísla (práce s kuličkovým počítadlem)

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  co vidíme z okna, podzimní změny kolem nás, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  jednoduchá sestava naučených cviků obecné TV, postupné zařazování a kombinace nových prvků s následným protažením a relaxačním dechovým cvičením
  • Pracovní list – nácvik svislé čáry a správného úchopu tužky
  • Hra s kostkami – prostorová orientace

   

  STŘEDA – výlet do svíčkárny v Šestajovicích

  • Barvení svíček
  • Vrstvení barevné soli
  • Krmení zvířátek

   

  ČTVRTEK  

  • K.kroužek –  povídání o tom, jak se nám líbil výlet a jaká zvířata si pamatujeme
  • TVČ  –  cvičení s prvky jógy
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena C,Č
  • Nácvik básničky ,, Drak“
  • Pr. List – procvičování svislé a vodorovné čáry, souvislý tah, kontrola úchopu.
  • Práce s tabulkou, určování sloupce a řádku (základ budoucího čtení a psaní, orientace v textu)

   

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ –  jednoduchá sestava cviků na procvičení celého těla
  • Opakování naučeného – práce s číselnými kartami, nácvik správného úchopu tužky
  • Básnička s pohybem - Drak
  • Hodnocení uplynulého týdne- co se nám povedlo, co musíme zlepšit

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   

   

  Co jsme dělali v týdnu od 12.9.- 16.9.2022

  Pondělí jsme zahájili zdobením notýsků. Děti si vybíraly ozdobné pásky a lepily na okraje přední strany notýsku. Občas se trochu zamotaly, ale nakonec se vše podařilo. Přední stranu dále polepily obrázky, které si vybraly. Učíme se používat při lepení podložku (papír), aby se eliminovalo umazání stolu i dětí samotných. Povídali jsme si, co kdo dělal o víkendu, zacvičili a už tu bylo divadélko s pohádkou „Princezna a kašpárek“. Hezké počasí si děti užily dopoledne i odpoledne na školní zahradě.

  V úterý jsme opakovali školková pravidla, děti si je vykreslily do notýsků. Protáhli jsme se při rozcvičce „Uděláme holky, kluci rotaci, ať máme legraci“ a děti pokračovaly ve „vyplňování“ svých notýsků. Nakreslily sluníčko, aby nám svítilo ve školce, i když se venku budou honit mraky. Namalovaly postavu maminky, dbalo se na správný úchop tužky – tady jsou ještě mezery, ale máme čas… Opakovala se básnička „Podzim“ z minulého týdne. Ven se šlo na cyklostezku na Mratín, kde se děti mohly vyřádit v kreslení křídami, skákaly panáka, zkrátka si to užily.

  Středa bude vždy tvořivá, dnes se vyráběl náhrdelník z jeřabin pro maminky. Děti napichovaly jeřabinky tupou jehlou a navlékaly na nit jako korálky. K tomu jsem měli samozřejmě básničku „Když má léto namále, navlékám si korále. Červená se jeřabina, chladno značí, bude zima“. Vysvětlili jsme si, co znamená „Když má léto namále“. Cvičení dnes bylo zaměřeno na břišní svaly – děti dělaly „hají a hačačá“ (sedolehy 😊)Potom přišla řada zase na správné držení tužky, v notýsku děti obtahovaly předtištěná kolečka (jeřabiny), která poté vykreslily. Ve středu budou děti dostávat domů vždy úkol, který je potřeba přinést do následujícího úterý. Tentokrát byl zaměřený na slabikování. Ve školce jsme si to vyzkoušeli, děti slabikovaly různá slova společně i individuálně, poté vypracovaly pracovní list, který byl podobný tomu, který dostaly děti domů… Deštivé počasí nás neodradilo a šlo se na procházku k rybníku.

  Ve čtvrtek jsme se soustředili na svoje jméno. Děti poznávaly písmena svého jména, každé dítko má kartičku se svým jménem v šuplíku a budeme se snažit naučit podepisovat (někdo již umím, chválím). V notýsku děti zkoušely písmena svého jména obtahovat a nakonec přepsat… Povídali jsme si o tom, koho co ve školce baví, co mu chutná, jakou má rád barvu, čím by chtěl být… Vše jsme zapsali do notýsků a za pár let se možná nad těmito řádky všichni zasmějete 😊 Notýsek Vám děti určitě mohou ukazovat při předávání, ale prosím, neberte domů, pracujeme s ním. Zacvičili jsme si se sáčky naplněnými polystyrenovými kuličkami, to děti bavilo. Děti byly změřeny a zváženy a ještě jsem se stihli naučit novou písničku „Když nastane měsíc září“, kterou si děti zazpívaly s klavírem. Venkovní procházka v dešti již nikoho nezaskočila, naopak si to děti užily…

  V pátek budeme vždy opakovat vše z předchozích dnů. Takže si děti zopakovaly básničky, s klavírem zazpívaly, hledaly svoje jméno na deskách… Desky jsou na výkresy zde ve školce, na konci roku dostanete domů. Ozdobily si je obtiskáváním rozkrojených jablíček a hrušek pomocí temperových barev. Stejnou technikou „vyrobily“ i koš s ovocem, který můžete shlédnout v mezipatře. Při  cvičení jsme se věnovali prevenci plochých nohou, děti chodily bez bačkůrek po různých površích včetně lana. Na závěr každý zkusil průlez tunelem 😊

  Přeji všem pohodový víkend! Klára


  Co jsme dělali v týdnu od 5.9.- 9.9.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  naše cesta do školky, seznámení s plánem dne
  • TVČ – jednoduchá sestava cviků, dechová cvičení¨
  • Kimova hra – hledáme rozdíly
  • Kresba své postavy – dokončení (obrázky vystavené ve třídě)

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  povídání o tom co se změnilo na našich zahrádkách (podzimní se hlásí)
  • TVČ –  koordinační cviky, poskoky, změny tempa, dechová cvičení
  • Práce s vodovými barvami – ovoce z naší zahrady
  • Básnička ,,Podzim“

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – co se nám líbí ve školce, seznámení s plánem dne
  • TVČ – posilovací  a protahovací cviky
  • Procvičování PL orientace, sluchové vnímání
  • Práce s nůžkami a lepidlem – dokončení obrázku (ovoce z naší zahrádky)

   

   

  ČTVRTEK  

  • K.kroužek –  povídání o tom, co vše mužeme dělat v lese, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení s prvky jógy
  • Logopedická chvilka – básnička na procvičování písmena Z
  • Kresba obrázku  krok za krokem  - nástěnka v mezipatře
  • Pohybové hry a míčové hry na zahradě

   

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ –  jednoduchá sestava cviků na procvičení celého těla
  • Opakování naučeného – grafomotorický prac. list, nácvik správného úchopu tužky
  • Hodnocení uplynulého týdne- co se nám povedlo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   

  Co jsme dělali 1.9. – 2.9.2022

  V prvních zářijových dnech se děti seznamovaly s novým prostředím třídy předškoláků.

  Společně jsme sdíleli zážitky z prázdnin a děti si navzájem ukazovaly své suvenýry či fotografie z cest.

  Také jsme si ukázali, kde mají hračky a pomůcky své místo a vysvětlili jsme si, jak je důležité dodržovat pravidla.

  Děti byly poučeny nejen o pravidlech bezpečnosti, ale i tom jak bychom se k sobě měli navzájem chovat a  jak si udržovat pořádek ve třídě i ve svých věcech.

  Všichni jsme si slíbili, že se budeme společně snažit a podílet na tom, aby se nám ve školce líbilo.

  Přeji příjemné (stále ještě letní) dny

  Marie

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy