TÝDENÍČEK

  Co jsme dělali v týdnu od 27.6 – 30 .6.2022

  Náš poslední týden ve školce se nesl v duchu hraní, ,sdílení plánů na nadcházející prázdniny a loučení s dětmi, které nastupují v září do školy. Také jsme se ohlédli za uplynulým školním rokem a vzpomínali na to , co vše jsme ve školce zažili a co se nám líbilo.

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – bezpečnost o prázdninách. Máme doma trampolínu – co na ní nesmíme dělat.
  • TVČ- protahovací cvičení ve dvojicích s  důrazem  na správnou techniku provedení jednotlivých cviků
  • Čtený příběh ,,Poprvé do školy“
  • Povídání o škole – co nás tam čeká, jak se těšíme....
  • Třídění hraček – připravujeme hračky pro nové Vodníky.

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – co se nám ve školce nejvíc líbilo
  • TVČ – uděláme holky kluci rotaci, protažení celého těla
  • Společenská hra sudoku – společné vykreslování na tabuli, poté samostatně na papír

   

  STŘEDA

  • K.kroužek – těšíme se na prázdniny – co bychom chtěli zažít
  • Vyklízení šuplíčků
  • Hraní , hraní , hraní......

  ČTVRTEK

  • K.kroužek – vzájemné loučení s přáním úspěchů ve škole, plány na prázdniny
  • TVČ – protažení celého těla
  • Kresba obrázku – jak si představuji Pipi Dlouhou punčochu z knihy, kterou jsme dočetli

   

  Vážení rodiče, moc děkuji za spolupráci a přeji Vám i Vašim dětem co nejkrásnější prožití prázdnin. Školákům hladký průběh nástupu do školy a mnoho zdaru.

  Pokud se něco nepovede, nezoufejte.........

  Život běží moc rychle, tak ať vzpomínáme jen na to dobré......

  Marie

   


  Co jsme dělali v týdnu od 20.6. – 24.6.2022

   

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  cestování, má nejdelší cesta
  • TVČ – pohybová hra Auta
  • Práce s obrázkovými kartami – dopravní prostředky
  • Kresba – libovolný dopravní prostředek  a jeho popis

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  první letní den
  • TVČ – překážková dráha
  • Zrakové vnímání – překreslování  podle vzoru
  • Obrázkové čtení – doplňování s básničkou

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek –  kam bychom chtěli jet o prázdninách
  • TVČ – Vodnická sestava cviků z obecné TV
  • Motivační příběh o sluníčku
  •  PL  počasí v létě (vybarvování podle čísel)

   

  ČTVRTEK  - celodenní výlet na Staré hrady

   

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ –  cvičení s prvky jógy
  • Kresba obrázku – zážitek z výletu
  • Pohybové hry a míčové hry na zahradě
  • Hodnocení uplynulého týdne

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   

   


  Co jsme dělali v týdnu od 13.6. – 17.6.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  jak jsme strávili víkend, plán dne
  • TVČ – cvičení s prvky jógy
  • Téma – loučíme se školkou, kresba
  • Nácvik písniček a choreografie

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  těšíme se na zahradní slavnost
  • Vykreslování , sudoku – společné vyplňování  na tabuli
  • TVČ – překážková dráha
  • Opakování naučených básniček a písniček

   

  STŘEDA  - loučení s předškoláky

  • K. kroužek –  motivační rozhovory k odpolednímu představení
  • Dopolední činnosti přizpůsobené zahradní slavnosti – brzký odchod na zahradu

  Zkoušení písniček, básniček, choreografie a  společné dokončení výzdoby

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – sdílení dojmů  z loučení
  • TVČ -  cvičení z obecné TV
  • Kimova hra  - hledání rozdílů, doplňování chybějících předmětů
  • Úklid zahrady, pohybové hry

   

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ –  cvičení s míči
  • Kresba obrázku – co se mi nejvíce líbilo na zahradní slavnosti
  • Pohybové hry na zahradě – soutěž družstev
  • Hodnocení uplynulého týdne

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   


  Co jsme dělali v týdnu od 6.6. – 10.6.2022

   

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  jak jsme strávili víkend, plán dne
  • TVČ – cvičení s prvky jógy
  • Téma – rozdíl mezi živou  a neživou přírodou
  • IT tabule – dokument , práce s encyklopedií
  • Nácvik písničky na loučení

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  těšíme se na výlet
  • TVČ – cvičení s míči (chytání, snaha o driblink, házení mezi sebou)
  • Názvy měsíců – spojení názvu s charakteristikou
  • Práce s lepidlem – zdobení košíčků

   

  STŘEDA  - celodenní výlet

  • K. kroužek –  seznámení  s instrukcemi  a bezpečnostními pokyny
  • Odjezd do Hummer centra

  Zde program pro děti – soutěže, jízda ve voze, diskotéka, hádání pohádek.

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – co se nám nejvíce líbilo na výletě?
  • TVČ -  cvičení z obecné TV
  • Básnička ,,Prázdniny“, písnička ,,Červnová učitelka“
  • PL – tvarová podobnost , rozlišování

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ –  posilovací a protahovací cviky, koordinace
  • Dopolední činnosti ve třídě nahrazeny úklidem školkové zahrady.
  • Třídění hraček, sbírání kamenů a větví, mytí altánu.
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám nejvíce líbilo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie


  Co jsme dělali v týdnu od 30.5 – 3.6.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  jak jsme strávili víkend, plán dne
  • TVČ – cvičení s prvky jógy
  • Proč se slaví MDD,jak se na něj těšíme.....
  • Nácvik písničky na loučení
  • Kimova hra – co je jinak?

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  jak oslavíme MDD?
  • TVČ – posilování břišních svalů, technika provedení cviku
  • Decoupage – zdobení rámečků
  • Desatero života štěstí – vysvětlení pojmů, které neznáme (měšec, nesváry, statečnost,...)

   

  STŘEDA  - MDD

  • K. kroužek –  seznámení  s instrukcemi na dopolední program
  • TVČ – protažení před cestou do Mratína
  • Oslava MDD na mratínské louce – piknik v trávě, tombola

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – jak jsme oslavili den dětí s rodiči?
  • TVČ -  cvičení z obecné TV
  • Básnička ,,Prázdniny“, písnička ,,Červnová učitelka“
  • Téma – chov a  užitečnost včel
  • Tvoření – včelky (práce s nůžkami, lepidlem a barevným papírem)

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ –  ,, přísunný krok, poskok, běh na místě, PL orientace, protažení
  • Opakování naučeného – poznávání čísel, grafomotorický pracovní list“
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám nejvíce líbilo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 23.5 – 27.5.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  jak jsme strávili víkend, plán dne
  • TVČ – cvičení s prvky jógy
  • Máme doma zvíře, popis domácího mazlíčka (zaměřeno na rozvoj slovní zásoby)
  • Nácvik písničky na loučení
  • Vystřihování šablonek na pozdější tvoření

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  co se nám líbí ve školce, o máme nejraději
  • TVČ – překážková dráha, prevence plochých nohou
  • Doplňování notýsků – další hry a zážitky z aktuálního měsíce
  • Část dětí odjezd na plavecký výcvik, zbývající  hry na zahradě
  • Logopedická chvilka – písmeno C,Č

   

  STŘEDA  - meziškolková olympiáda

  • K. kroužek –  seznámení  s instrukcemi na dopolední sportovní klání  v Mratíně
  • TVČ – protažení
  • Účast na olympiádě

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – jaké zvíře se nám nejvíce líbí, kde žije, čím se živí
  • TVČ -  cvičení z obecné TV
  • Básnička ,,Prázdniny“
  • Kresba podle předlohy

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ –  ,,Vodnická sestava s prvky jógy“
  • Opakování naučeného – poznávání čísel, grafomotorický pracovní list“
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám nejvíce líbilo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   


  Co jsme dělali v týdnu od 16.5 – 20.5.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  co děláme cely´den po probuzení, seznámení s plánem dne
  • TVČ – cvičení s prvky jógy
  • Kresba maminky (obrázek bude vystaven v den loučení s předškoláky)
  • Nácvik písničky na loučení
  • Vystřihování šablonek na pozdější tvoření

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  co jsme viděli kvést a kde, plán dne
  • TVČ – hra molekuly, lezení ve vzporu dřepmo
  • Decoupage –  vyjádření měsíce května donotýsku dle fantazie
  • Část dětí odjezd na plavecký výcvik, zbývající vystřihování jarních květin
  • Logopedická chvilka – písmeno R, Ř

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek –  seznámení  s instrukcemi na dopolední sportovní klání  na hřišti
  • TVČ – protažení
  • Nácvik písničky na loučení s předškoláky
  • Sportovní  hry na hřišti – plnění disciplín ,  hodnocení, rozdávání diplomů a medailí

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – jak trávíme odpoledne v týdnu a o víkendu, plán dne
  • TVČ -  protažení před kondiční procházkou
  • Poznávání čísel – čtení po řádcích
  • Cesta do Veleně na multifunkční hřiště

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ –  opičí dráha, přeskakování a podlézání překážek
  • Kresba obrázku – má oblíbená činnost
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám nejvíce líbilo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 9.5 – 13.5.2022

   

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  místo kde žijeme, co vidíme kolem sebe
  • TVČ – poskoky snožmo se střídáním tempa,výskoky na místě, protažení
  • Maxík 15.lekce – křížové pohyby, přesmyčky, plynulost tahů
  • Dopolední cirkusové představení  Cecilka

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  ulice ve které bydlíme  (popis)
  • TVČ – cvičení s lany, přetahování, podlézání, přeskoky
  • Část dětí odjezd na plavecký výcvik, zbývající hry na zahradě
  • Logopedická chvilka – písmeno C,Č

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek –  příroda okolo nás, co nám roste na zahrádce
  • TVČ – sestava cviků obecné TV, protažení
  • Maxík 15.lekce - obtahy, cviky na uvolnění ruky, grafomot. nácvik na budoucí psaní
  • Tvoření – kresba krajiny voskovkami, motýl (práce s mramorovacími barvami)

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – jak se mění příroda , co vidíme cestou do školky
  • TVČ -  protažení před kondiční procházkou
  • Maxík – pokračování 15.lekce, i nadále zdokonalování základu budoucího psaní
  • Cesta do Mratína na multifunkční hřiště

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ – cvičení s prvky jógy
  • Dokončení programu  Maxík (souhrnné opakování naučeného)
  • Nácvik písničky k loučení s předškoláky
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám nejvíce líbilo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   


  Co jsme dělali v týdnu od 2.5 – 6.5.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  členové naší rodiny, jak si pomáháme
  • TVČ – poskoky, střídání tempa, protažení
  • Maxík 14.lekce – ležatá osmička, křížové pohyby, básnička s pohybem
  • Tvoření –  postupné dokončovaní dárku pro maminku
  • Edukativní přednáška ,,Včelí království“ na zahradě MŠ

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  maminka má svátek , čím jí uděláme radost
  • TVČ – uděláme holky, kluci rotaci
  • Tvoření – přání pro maminku, práce s dekoračními lepícími páskami, třpytivé vodové barvy
  • Logopedická chvilka – písmeno S, hledání slov

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek –  co pro mě maminka znamená
  • TVČ – přísunný krok, změny směru na signál, protažení
  • Maxík 14.lekce- ležatá osmička – osvojení souvislého pohybu ruky
  • Tvoření – sluníčko na houpačce (práce s vodovými barvami, stříhání, lepení)

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek –  nápady k plnění přání mamince
  • TVČ -  protažení před cestou
  • Maxík – pokračování 14.lekce, i nadále zdokonalování základu budoucího psaní
  • Cesta do Mratína na multifunkční hřiště

  PÁTEK  

  • K.kroužek –  co nás čeká o víkendu, kam pojedu s rodiči
  • TVČ – prvky obecné TV, jednoduchá sestava kroků se střídáním tempa
  • Dokončení 14.lekce Maxíka (souhrnné opakování naučeného)
  • Nácvik písničky k loučení s předškoláky
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám nejvíce líbilo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 25.4. – 29.4.2022

   

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek  –  sdílení víkendových zážitků, počítání kamarádů, seznámení s plánem dne
  • TVČ – cviky z obecné TV, protažení
  • Maxík 13.lekce- horní a dolní klička, slabikování
  • Tvoření –  čarodějnice ( práce s barevným papírem, nůžkami a lepidlem)
  • Logopedická chvilka – písmeno R, hledání slov

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  jaké počasí jsme zažili v posledních dnech
  • TVČ - reakce na signál, běh s vyhýbáním, chůze
  • Razítkování a vykreslování voskovkami různých druhů počasí
  • Část dětí odjezd na plavecký výcvik, zbývající  kresba čarodějnice
  • Logopedická chvilka – písmeno S, hledání slov

   

  STŘEDA  - ČARODĚJNICKÝ REJ VE ŠKOLCE

  • K. kroužek –  odkud mám kostým, jak se nám líbí kamarádi
  • TVČ – protažení celého těla
  • Dopolední soutěže, kresba čarodějnic, diskotéka s písničkami na přání
  • Promenáda masek, společné focení

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek –  zvířátko u nás doma, jak se o něj staráme?
  • Seznámení s plánem cesty pěšího výletu
  • TVČ -  protažení před cestou
  • Maxík – pokračování 13.lekce, i nadále zdokonalování horní a dolní kličky budoucích písmen
  • Cesta do Veleně na dětské hřiště

  PÁTEK  

  • K.kroužek – domácí a divoká zvířata, poznáme rozdíl a víme , kde je najdeme
  • TVČ – prvky obecné TV, jednoduchá sestava kroků se střídáním tempa
  • Dokončení 13.lekce Maxíka
  • Opakování básničky ,,Zebra“
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám nejvíce líbilo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   

   

  Co jsme dělali v týdnu od 18.4. – 22.4.2022

  PONDĚLÍ – velikonoční pondělí

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  jak jsme prožili velikonoční svátky
  • TVČ – protažení celého těla, posilování paží a nohou
  • Část dětí odjezd na plavecký výcvik, zbývající pohybová hra ,,třídíme odpad“
  • Logopedická chvilka – písmeno Z, hledání slov

   

  STŘEDA  -  přerušení provozu

  ČTVRTEK

  • K. kroužek –  jak se staráme o naši planetu (projekt PLANETA ZEMĚ)
  • TVČ -  sestava cviků z obecné TV
  • PL – třídění odpadu
  • Procházka do přírody se sbíráním odpadu ( co do lesa nepatří?)

   

  PÁTEK   - DEN ZEMĚ

  • K.kroužek – co je Den Země, proč se musíme chovat hezky k přírodě?
  • TVČ – procvičování a posilování nohou, křížové pohyby, protažení
  • Opakování básničky ,,Jaro je tady“
  • Obrázek na téma ,,Ukliďme Česko“
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám nejvíce líbilo, co musíme zlepšit

   

  Příjemné dny Vám přeje Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 11.4. – 15.4.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak se nám líbilo u zápisu, sdílení dojmů
  • TVČ –  posilovací a kompenzační cviky
  • Maxík 12. Lekce – grafomotorika ,dolní klička
  • Zpívánky – Červený šátečku kolem se toč
  • Kimova hra – co se změnilo

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  těšíme se na Velikonoce
  • TVČ – pohybová hra na  semínko ( protahovcí cviky na celé tělo, dřepy s výskokem)
  • Tvoření – velikonoční přání (práce s lepidlem a nůžkami)
  • Velikonoční básnička ,,Já jsem malý zajíček“

   

  STŘEDA  - dopolední výlet

  • Cesta vlakem do Satalic
  • Návštěva satalické obory
  • Cesta lesní pěšinou za pokladem - (naučná stezka, orientace podle turistických značek,

  pozorování přírodních krás)

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek –  proč máme pomlázku při hodování, velikonoční tradice u nás doma
  • TVČ -  sestava cviků z obecné TV
  • Maxík 12/3  – dokončení lekce. Dolní klička, sluchová diferenciace
  • PL – horní a dolní klička jedním tahem
  • PL orientace – přenášení a vkládání předmětů do boxů  na pokyn

   

  PÁTEK   - Velký pátek

  Přeji krásné a veselé velikonoční svátky

  Marie

   


  Co jsme dělali v týdnu od 4.4. – 8.4.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili víkend, sdílení zážitků
  • TVČ –  poskoky, přísunný krok, protažení
  • Maxík 11. Lekce – grafomotorika ,horní klička
  • Divadelní představení ,,O kouzelné vodě“

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  jak se chystáme na Velikonoce
  • TVČ – posilování břišních svalů, technika dýchání při provedení cviku
  • Tvoření – výroba kuřátka z plast.kindervajíčka
  • Setí velikonočního osení

  STŘEDA  

  • K. kroužek –  jak se těšíme na zápis do školy,seznámení s plánem dne, počítání kamarádů
  • TVČ –  protahovací a posilovací cviky s kostkou, zařazeny balanční cviky, koordinace
  • Maxík  11/2 –  sluchové rozlišování, horní klička s říkankou, slabikování
  • Velikonoční básnička ,,Hody, hody, zdravíčko......

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek –  zápis je za dveřmi, kdo se těší, kdo se bojí?
  • TVČ –  pohybová hra (soutěž družstev – přemisťování kruhů, protažení)
  • Maxík 11/3  – dokončení lekce. Sluchová diferenciace, souhrnné opakování  tvarů, které umíme.
  • Barvení vajíček akrylovými barvami

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, kam se s rodiči chystáme?
  • Motivační rozhovory k zápisu do školy.
  • TVČ –  cvičení s prvky jógy, koordinace, PL orientace
  • Tvoření – zápich velikonoční zajíček (práce s nůžkami a lepidlem)
  • Zpívánky ,,Jaro dělá pokusy"
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo
  • zdobení obecní  velikonoční břízky

   

  Přeji příjemné a pohodové dny -  Marie

   

   


  Co jsme dělali v týdnu od 28.3. – 1.4.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili víkend, sdílení zážitků
  • TVČ –  Vodnická sestava“ s následným protažením ( koordinace, výdrž, technika dýchání při cviku)
  • Maxík 10. Lekce – grafomotorika , lomená čára, sluchové rozlišování
  • Opakování básničky ,,Jak se pozná jaro“
  • Písnička ,,Jaro dělá pokusy“

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  ,,Co už vím o jaru, seznámení s plánem dne
  • TVČ – protahovací cviky před kondiční procházkou
  • Tvoření – velikonoční věnec
  • Kondiční procházka na mratínské multifunkční hřiště

  STŘEDA  

  • K. kroužek –  co je zápis do školy (představa), seznámení s plánem dne, počítání kamarádů
  • TVČ –  dynamické cvičení, poskoky, křížové pohyby,,
  • Maxík  10. Lekce  –  sluchové rozlišování, grafomotorický list s říkankou
  • Námětová hra na školu
  • Spojování hlásek do slov – zaměřeno na rozvoj sluchového vnímání

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek –  Proč je škola důležitá?
  • TVČ –  dynamické cvičení, poskoky, křížové pohyby,,
  • Maxík 10/3 . lekce  –  sluchová diferenciace, lomená čára, slabikování
  • Spojování hlásek do slov – zaměřeno na rozvoj sluchového vnímání
  • Hra – Já mám, ty máš

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, kam se s rodiči chystáme?
  • TVČ –  cvičení s prvky jógy, koordinace, PL orientace
  • Dokončení 10.lekce - souhrnné opakování
  • Tvoření – zdobení velikonočních košíčků
  • Zpívánky ,,Jaro dělá pokusy
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

  Přeji příjemné a pohodové dny -  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 21.3. - 25.3.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili víkend, sdílení zážitků
  • TVČ –  dynamické cvičení, poskoky, křížové pohyby
  • Určování pravolevé orientace na vlastním těle
  • Logopedická básnička – písmeno L, Z – hledání slov
  • Maxík 9. Lekce – dolní oblouk s říkankou

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  vítání kamaráda, kdo byl v zimě v teple u moře?
  • TVČ – molekuly, lezení ve vzporu dřepmo, tvoření skupinek dle určeného počtu
  • Projektový den – setkání s canisterapeutickými psy

  STŘEDA  - dopolední výlet do Veleně

  • Jízdy na skluzavce
  • Pobyt na dětském hřišti
  • Návrat pěšky stezkou

  ČTVRTEK

  • K. kroužek –  co se nám nejvíce líbilo předchozí den
  • TVČ –  ,,Vodnická sestava“ s následným protažením ( koordinace, výdrž, technika dýchání při cviku)
  • Maxík  9. Lekce  –  zrakové rozlišování, dolní oblouk
  • Spojování hlásek do slov – zaměřeno na rozvoj sluchového vnímání
  • PL – grafomotorika (lomená čára, oblouk)

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, kam se s rodiči chystáme?
  • TVČ –  cvičení s molitanovými kostkami
  • Dokončení 9.lekce - souhrnné opakování ( horní/dolní oblouk, lomená čára, sluchová diferenciace - rozlišování slabik)
  • Zpívánky ,,Komáři se ženili“
  • Opakování básniček, které známe
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny -  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 14.3. - 18.3.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili víkend, sdílení zážitků
  • TVČ –  protahovací cviky s molitanovou kostkou, křížové pohyby.
  • Dopolední  návštěva základní školy – prohlídka prostor, seznámení s průběhem vyučování  ( co nás čeká a nemine...)

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  sdílení zážitků ze školy
  • TVČ – cvičení s dřevěnými tyčemi, protažení celého těla
  • Povídání o jaru – z čeho vyroste květina, strom?
  • Zdobení jarního klíče – práce s lepidlem a semínky
  • Kimova hra – co se změnilo na paní učitelce?

  STŘEDA  

  • K. kroužek – máme doma zahrádku, která se probouzí.
  • TVČ –  sestava cviků obecné TV – kombinace s prvky jógy, technika dýchání při provedení cviku
  • Maxík 8/2 – křížové pohyby, horní oblouk s říkankou, obtah po slovech/slabice.
  • Poznáváme čísla
  • Výroba jarní dekorace – jarní strom (práce s krepovým papírem)

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek –  oblíbený hrdina z pohádky. Co se mi na něm líbí?
  • TVČ –  pouze protažení před pěším výletem
  • Maxík  8. Lekce  –  dokončení.

  Souhrnné opakování – horní/dolní oblouk, sluchová diferenciace- rozlišování slabik.

  • Tvoření – ovečka (práce s obvazovou vatou, lepidlem a nůžkami)
  • Kondiční procházka na multifunkční hřiště do Mratína

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, kam se s rodiči chystáme?
  • TVČ –  cvičení s molitanovými kostkami
  • Jarní rostliny, výtvarná práce – zdobíme větvičku zlatého deště (práce s temperovými barvami, krepovým papírem)
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny -  Marie

   


  Co jsme dělali v týdnu od 7.3 - 11.3.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili víkend, sdílení zážitků
  • TVČ –  protahovací cviky, vzpory, koordinace, křížové pohyby.
  • Dopolední divadelní představení ,, O chytrém kašpárkovi“
  • Kondiční procházka Měšice - Mratín

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  co nás čeká ve škole, jak se těšíme?
  • TVČ – cvičení s pěnovými podložkami, PL orientace, vpřed, vzad, vzpřímená chůze
  • ,,jedno jablko denně zahání lékaře – co to znamená ? Vliv ovoce na naše zdraví
  • Praktická ukázka jak se dělají křížaly
  • Pobyt na multifunkčním hřišti v Líbeznicích

  STŘEDA  

  • K. kroužek – březen měsíc knihy. Jaká je má oblíbená knížka, co mi rodiče čtou?
  • TVČ –  sestava cviků obecné TV, protažení zádových svalů
  • Pohádka o Budulínkovi – rozbor příběhu. Jaké poučení si můžeme z pohádky můžeme vzít?
  • Maxík 8.lekce – horní / dolní oblouk, psychomotorická koordinace
  • Výroba jarní dekorace – narcis (práce s krepovým papírem)

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek –  oblíbený hrdina z pohádky. Co se mi na něm líbí?
  • TVČ –  pouze protažení před pěším výletem
  • Maxík  8/2 –  horní / dolní oblouk, plynulý pohyb ruky s říkankou
  • Pěší výlet do Veleně na dětské hřiště

  PÁTEK  

  • K. kroužek – oblíbený knižní příběh, jaké máme doma knížky?
  • TVČ –  koordinační cvičení na místě
  • Výroba záložky – vystřihování, lepení, provlékání korálku, nácvik podpisu (opis písma)
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

  Přeji příjemné a pohodové dny -  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 28.2. – 4.3.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili víkend, sdílení zážitků
  • TVČ –  protahovací cviky, vzpory, koordinace, křížové pohyby.
  • Básnička ,,Karneval“
  • Maxík  6.lekce – dokončení. PL -  souhrnné opakování naučeného
  • Obrázek sněženky – kresba voskovkami

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  bezpečnostní pokyny před odjezdem
  • Dopolední návštěva beach volejbalového hřiště

  Zde dovádění v písku, stavění hradů hry s míčem ( hody vrchem a spodem, snaha dostat míč přes síť)

  STŘEDA  

  • K. kroužek – březen za kamna vlezem ? Proč bychom tam měli být, jak se mění počasí v průběhu dne.
  • TVČ –  sestava cviků obecné TV, protažení zádových svalů
  • Básnička ,, Jak se pozná jaro? “
  • Maxík 7.lekce – horní / dolní oblouk, slabikování
  • Logopedická chvilka – písmeno R, hledání slov

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek –  Jaká jarní kvítka se nám líbí ?Seznámení s plánem dne.
  • TVČ –  sestava s křížovými pohyby, poskoky, přeskoky, přísunný krok, relaxace  s protažením
  • Maxík 7/3 –  horní / dolní oblouk plynulým pohybem
  • Opakování básničky ,,Jak se pozná jaro?“
  • Procvičování fonematického sluchu – hra ,,Tichá pošta „

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, kam se s rodiči chystáme?
  • TVČ –  protažení velkých svalů
  • Maxík 7.lekce – dokončení. PL – souhrnné opakování  pro nácvik budoucího psaní.
  • Příklady slov – rozlišování krátkých a dlouhých slabik
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo
  •  

  Přeji příjemné a pohodové dny -  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 21.2. – 25.2.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili víkend, sdílení zážitků
  • TVČ –  procvičování krokových variací, PL orientace – spojení v jednoduchou sestavu cviků
  • Básnička ,,Karneval“
  • Maxík  6.lekce – křížové pohyby, horní oblouk, slabikování
  • Tvoření –  klaun (samostatná práce podle vzoru)

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  Za co půjdu na karneval?
  • TVČ –  cvičení se sáčky s polystyrenovými kuličkami (hod spodem /vrchem)
  • Procvičování pozornosti a krátkodobé paměti – pamatuji si, za co půjdou ostatní na karneval
  • Zpěv  s klavírem ,, Jaro, léto, podzim , zima“
  • A opět nácvik zavazování tkaničky

   

  STŘEDA  - Karneval ve školce

  • K. kroužek –prohlížení masek, která se nám nejvíce líbí, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  protažení v kruhu
  • Dopolední karnevalový rej masek
  • diskotéka na přání, soutěž v hodu na cíl
  • soutěž v podávání tácku kolíčkem
  • promenáda masek

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek –  Jak se nám líbilo mrazivé ráno?Seznámení s plánem dne.
  • TVČ – protahovací cviky, technika správného dýchání
  • Maxík 6/2 – Obousměrný horní oblouk
  • Procházka do Hovorčovic – zde pobyt na hřišti

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, kam se s rodiči chystáme?
  • TVČ –  balanční cviky, koordinace ruce/nohy, poskoky se střídáním tempa, protažení .
  • Maxík 6/3 – sluchová analýza se zrakovou oporou
  • PL  - doplňování čísel
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

  Přeji příjemné a pohodové dny -  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 14.2. – 18.2.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili prázdniny a víkend, sdílení zážitků
  • TVČ –  poskoky, přísunný krok, koordinace ruce /nohy
  • Zpívánky – Jaro, léto, podzim, zima...
  • Maxík  5.lekce – křížové pohyby, šikmá čára, plynulost pohybu
  • Kondiční procházka na mratínské multifunkční hřiště

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  jak nejraději trávím čas venku?
  • TVČ –  cvičení s dřevěnými tyčemi, protažení celého těla
  • Vykreslování a zdobení klauna – práce s lepidlem a vlnou
  • Zpěv s klavírem – Jaro, léto, podzim, zima

  STŘEDA  

  • K. kroužek – Kdo chodí pěšky do školky, co po cestě vídáme ? Seznámení s plánem dne
  • TVČ –  Vodnická sestava s počítáním
  • Kimova hra ,,Hádej, co chybí?“
  • Maxík 5/3 – čára do středu, slabikování
  • Návštěva mratínského  bludiště
  • Logopedická chvilka - písmeno Ř, hledání slov

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – Co máme v Měšicích rádi ? Seznámení s plánem dne
  • TVČ – protahovací cviky, technika správného dýchání
  • Tvoření – ptáček v krmítku

  Maxík 5/4 – dokončení. Zrakové rozlišování, úvaha, rozvoj řeči.

  • Dopolední focení
  • PL  č.2  – dokreslování  detailů obrázku podle vzoru (zaměřeno na rozvoj pozornosti)

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, kam se s rodiči chystáme?
  • TVČ –  hra na molekuly, lezení ve vzporu dřepmno
  • Procvičování kličky – uzlu
  • Zpívánky s klavírem – Jaro, léto, podzim,  zima ....Vrabec  a sýkorka
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny -  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 7.2. – 11.2.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – co jsme dělali o víkendu, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  skoky snožmo , přeskoky, výskoky, protažení, dechová cvičení, rytmizace
  • Zpívánky – Vrabec a sýkorka
  • PL na rozvoj zrakového vnímání – doplňování co chybí

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  který olympijský sport se mi nejvíc líbí,  proč  jsou olympijské kruhy barevné
  • TVČ –  cvičení na lavičce (přeskoky, přítahy, skoky, seskoky)
  • Vv - olympijské kruhy (obtiskávání), kresba české vlajky
  • Kondiční procházka

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek –  fandíme našim  reprezentantům, kdo se u nás doma dívá na olympiádu?
  • TVČ –  cvičení na lavičce, výstupy a sestupy v na počítání, přítahy, posilování bříška
  • IT tabule – pexeso zimní sporty, dokument – nejrychlejší sporty na OH
  • Hra s čísly – určování počtu
  • Logopedická chvilka - písmeno R, hledání slov

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, jakých změn v přírodě jsme si všimli?
  • TVČ – dynamická sestava cviků, křížové pohyby, protažení s molitanovou kostkou
  • Cvičení na rozvoj sluchového vnímání – rozlišování  slov.
  • PL – dokreslování  detailů obrázku podle vzoru (zaměřeno na rozvoj pozornosti)
  • Kondiční procházka do Hovorčovic ( hry na dětském hřišti)

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ –  Vodnická sestava, zařazeny cviky obecné TV
  • PL – procvičování geometrických tvarů
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

  Přeji příjemné a pohodové dny -  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 31.1 – 4.2.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – co jsme dělali o víkendu, počítání kamarádů, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  vodnická sestava cviků obecné TV, protažení s kostkami
  • Zpívánky – Vrabec a sýkorka
  • Maxík – 4.lekce (kruhy, křížové pohyby)
  • Kresba postavy
  • Logopedická chvilka – písmeno L, hledání slov

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  kde jsme si letos užili sníh?
  • TVČ –  Uděláme holky, kluci rotaci
  • Tvoření – práce s temperou (obtisk dlaně do notýsku)
  • PL – hledání shodných sněhových vloček (zrakové vnímání a rozlišování)
  • Kondiční procházka – (okruh Měšice – Mratín)

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek –  jak si představuji masopustní průvod, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení s prvky jógy
  • Opakování písničky Vrabec a sýkorka
  • Maxík 4/2 – kruhy v rytmu říkanky
  • Kondiční procházka na multifunkční hřiště do Líbeznic
  • Logopedická chvilka - písmeno R, hledání slov

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, pokračování v rozhovorech na  téma  Masopust
  • TVČ – dynamická sestava cviků, protažení, balanc
  • Maxík  4/3 – kruhy, prostorová orientace
  • Kondiční procházka do Líbeznic

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ –  cviky obecné TV, změna polohy na signál
  • Dokončení 4.lekce Maxíka – rozvoj řeči, početní dovednosti + souhrnné opakování lekce
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

  Přeji příjemné a pohodové dny -  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 24.1 – 28.1.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – co jsme dělali o víkendu, počítání kamarádů, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  písnička s pohybem ,,Padá, padá sníh“
  • Tvoření – zimní městečko
  • Maxík – 3.lekce (svislá čára s rytmizací, slabikování)
  • Logopedická chvilka – písmeno Č, hledání slov

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  čím bychom chtěli být (povolání)
  • TVČ –  protahování se sáčky s polystyrenovými kuličkami, hod vrchem
  • Tvoření – kresba zmizíkem na inkoustový podklad
  • Zpěv s klavírem ,,Pojedeme na lyže“
  • Kondiční procházka – (okruh Měšice – Mratín)

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek –  povolání učitel/policista. Proč se nám líbí?
  • TVČ –  balanční cvičení, koordinace pohybu, rytmizace, protažení
  • Básnička ,,Setkání“
  • Barvení větviček temperou – dokončení  zimního městečka
  • Logopedická chvilka - písmeno L, hledání slov

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, pokračování v rozhovorech na téma povolání
  • TVČ – dynamická sestava cviků, protažení, balanc
  • Hra s čísly – přiřazování správného počtu předmětů
  • Maxík  3/2 – svislá čára, slabikování
  • Kondiční procházka do Líbeznic

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ –  cviky obecné TV
  • Dokončení 3.lekce Maxíka – sluchové vnímání a rozlišování
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny -  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 17.1 – 21.1.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – co jsme dělali o víkendu, počítání kamarádů, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  písnička s pohybem ,,hlava, ramena, kolena....“
  • Tvoření – brusle (práce s alobalem, lepidlem, nůžkami)
  • Maxík – 2.lekce (vodorovná čára s rytmizací slabik)
  • Logopedická chvilka – písmeno C, hledání slov

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  kdo jezdí na hory, co nás tam baví?
  • TVČ –  slalom  s hokejkou
  • Tvoření – sáňkař (mozaika z natrhaného papíru)
  • Logopedická chvilka - jazykolamy
  • Kondiční procházka – (okruh Měšice – Mratín)

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek –  jak se chráníme při sportovních hrách, bezpečnost
  • TVČ – rytmizovaný běh při hudbě
  • Maxík 2/2 - rytmizace, křížové pohyby, vodorovná čára jedním tahem
  • Předčítání z knihy Birlibán – rozbor příběhu
  • Logopedická chvilka - písmeno Č, hledání slov

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, jaké zimní sporty děláme s rodiči
  • TVČ – dynamická sestava cviků, protažení, balanc
  • Hra s čísly – počítání pomocí  číselných karet
  • Maxík – dokončení  2.lekce
  • Básnička ,,Měsíce“

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ –  cviky obecné TV
  • Tvoření – lyžař z ruličky od toaletního papíru
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny -  Marie

   

   

  Co jsme dělali v týdnu od 10.1 – 14.1.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – co jsme dělali o víkendu, počítání kamarádů, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  protažení celého těla, zařazení prvků z jógy
  • Tvoření – práce s temperou, obrázek sněhuláka
  • Seznámení se stimulačním programem Maxík – 1.lekce
  • Básnička ,,Sněhulák“

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  co děláme rádi v zimě
  • TVČ –  hrátky se skákací gumou
  • Hry s obrázkovými kartami – hledání shodných znaků, třídění podle ročních období
  • Nácvik uzlíků/ kličky na tkaničce
  • Kondiční procházka – (okruh Měšice – Mratín)

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek –  orientujeme se v čase, vzpomínáme co jsme ve školce dělali předchozí dny
  • TVČ – protahovací a posilovací cviky s molitanovými kostkami
  • Maxík ½ - tečková ní, rytmizace, křížové pohyby
  • Tvoření – dokončení sněhuláčků

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – co děláme po příchodu ze školky, seznámení s plánem dne
  • TVČ – dynamická sestava cviků, protažení, balanc
  • Hra s čísly – počítání pomocí kostek
  • Maxík – dokončení  1.lekce (cvičení orientace na vlastním těle, cílený pohyb ruky s přesností a pozorností)
  • Procházka do Líbeznic na kluziště

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ –  cviky obecné TV
  • Matematická chvilka – zkoušíme dopočítávat pomocí kostek, orientace v číselné řadě
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny -  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 3.1 – 7.1.2022

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení zážitků z vánočních svátků , můj nejhezčí dárek
  • TVČ –  cvičení  v kruhu, protažení celého těla
  • Tvoření – kresba obrázku nejhezčího dárku od Ježíška
  • Logopedická chvilka – jazykolamy

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  pokračování  ve vyprávění o Vánocích u nás doma
  • TVČ –  hra molekuly
  • Legenda o 3 králích
  • Tvoření  –  Tři králové (skládání z papíru, lepení)

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek –  ke komu chodí Tři králové, jak se jmenují ?
  • TVČ – protahovací a posilovací cviky s prvky jógy
  • PL – obtah horního oblouku, prstoklad

   

  ČTVRTEK – povánoční /novoroční besídka

  • K. kroužek – těšíme se na odpolední besídku
  • TVČ – sestava cviků s prvky jógy
  • Doplňování slov – dokončování vět
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka S, Š
  • Odpolední besídka s nadílkou

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ –  cviky obecné TV
  • Rozbalování zbylých dárků – hraní s novými hračkami
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  V novém roce  přeji Vám všem především  pevné  zdraví -  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 6.12. – 10.12. 2021

   
  PONDĚLÍ
   
  Komunitní kroužek- Byli u nás čerti. Děti vyprávěly zážitky z Mikulášské nadílky
  TVČ- Kruhové cvičení
  Grafomotorika- Horní oblouk
  Rozlišování tvarů- čtverec, obdelník, kruh,trojúhelník
   
  ÚTERÝ
   
  Komunitní kroužek- jakou máme doma vánoční výzdobu?
  TVČ- Opičí dráha
  Tvoření- vyrábíme adventní truhlík
   
  STŘEDA
   
  Komunitní kroužek- co jsou to vánočnín tradice, jakén tradice dodržujeme doma
  TVČ- posilování s vahou vlastního těla
  Řízená činnost- Svátky patřící do Adventu ( sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Lucie, Ježíšek, sv. Štěpán, tři králové),   jak slaví Vánoce v jiných zemích světa
  Plnění úkolů ze školkového adventního kalendáře- nadílka do krmelců
   
  ČTVRTEK
   
  Komunitní kroužek- Kde se vzala tradice vánočního stromku, adventního věnce, Betlémského světla...
  TVČ- Cvičení s molytanovou kostkou- posílení velkých svalů
  Vyrábění- Tvorba a zdobení vánočního stromečku ze šišiky, Výroba 3D obrázku- zimní krajina
  Nácvik na Vánoční besídku, zkoušímesčítat do 10
   
  PÁTEK
   
  Komunitní kroužek-  Jaké doma pečeme cukroví, kdy doma zdobíme stromeček s kým slavíme Vánoce
  TVČ- Protažení, hra na "židličkovanou"
  Řízená činnost- zdobení třídního vánočního stromečku, vánoční omalovánka
  Probrání úkolů na víkend.
   
  Hanka a Klára
     
     
   

  Co jsme dělali v týdnu od 29.11. – 3.12. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  cvičení  v kruhu, posílání míče, protažení
  • Tvoření – výroba anděla
  • Nácvik básniček a písniček k rozsvěcení vánoční besídku
  • Logopedická chvilka – písmeno S, hledání slov

   

  ÚTERÝ

  • Ráno – dokončování chybějícího tvoření (dekorace na desky, zdobení ozdob – perníčků)
  • K. kroužek  –  děláme si radosti
  • TVČ –  ,,uděláme  holky, kluci rotaci“, dřepy s výskokem
  • Tvoření – výroba přání pro rodiče (práce se zdobnou lepenkou)

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – otevírání okének adventního kalendáře ( co jme v tom svém našli )
  • TVČ – protahovací a posilovací cviky s prvky jógy
  • PL – prohnutá a šikmá čára (plachetnice)
  • Opakování vánočních básniček a písniček
  • Průběžné dokončování andělů

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – co dalšího jsme našli v okénku svého adventního kalendáře, seznámení s  plánem dne
  • TVČ – relaxačně protahovací cviky s molitanovými kostkami
  • Opakování básniček
  • Kimmova hra – co je jinak?
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka S, Š

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ –  protažení velkých svalů
  • Plnění úkolu z adventního kalendáře (kresba obrázku čertovi s Mikulášem)
  • Mikulášská nadílka
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové adventní dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 22.11. – 26.11. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  opičí dráha, prolézání, podlézání
  • Nácvik básniček a písniček k rozsvěcení vánočního stromu

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  – vzpomínání na vánoční strom v Měšicích
  • TVČ –  PL orientace, skákání panáků, dřepy
  • Tvoření – výroba andělíčků na měšický vánoční strom

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – blížící se advent, kdo zapálí svíčku u nás doma ?
  • TVČ – protahovací a posilovací cviky s prvky jógy, technika správného dýchání při pohybu
  • PL – šikmá čára
  • Obrázek pro čerta s Mikulášem
  • Opakování vánočních básniček a písniček

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – výzdoba u nás doma,  seznámení s  plánem dne
  • TVČ – poskoky stranou, běh na místě se změnou tempa na signál, protažení s kostkou
  •  Tvoření – vánoční zvoneček ( práce s nůžkami a lepidlem)
  • Opakování básniček , psaní dopisů Ježíškovi
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka C, Č

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ –  dynamická sestava cviků se změnou pohybu na signál, poté protažení.
  • Nácvik básniček na vystoupení u rozsvěcení vánočního stromu
  • Logopedická chvilka – výslovnost, artikulace....zaměřeno na písmeno R, Ř
  • Společná adventní výzdoba třídy
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 8.11. – 12.11. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  pohyby částí těla dle pokynů se změnou poloh na signál
  • Práce s encyklopedií – základní funkce lidského těla – popis
  • Audio záznam tlukotu srdce – kdo ho pozná, co nám to připomíná
  • PL – doplňování částí těla
  • Logopedická chvilka – písmenko L, hledání slov

  ÚTERÝ

  • Ráno – procvičování prstů, stříhání podle čar
  • K. kroužek  – povídání o lampionovém průvodu, kdo se někdy zúčastnil
  • TVČ –  posilování břišních svalů
  • Tvoření – výroba lampiónu ( práce s papírem s následným zdobením výseky)
  • Logopedická chvilka – i nadále procvičování písmenka L, hledání slov

  STŘEDA  

  • Ráno –  počítání  kamarádů, seznámení s plánem dne, povídání na téma jak se o své tělo staráme, jak si správně čistíme zuby
  • TVČ – protahovací  a posilovací cviky, posílání míče
  • Zpívánky – nácvik písně ,, Čas vánoční“
  • Jednoduchá matematika – doplňování čísel, přiřazování předmětů podle počtu
  • Logopedická chvilka – písmeno Š
  • Tvoření – zuby ( práce s lepidlem a vatovými štětičkami)

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – povídání o svatém Martinovi
  • TVČ – cvičení s prvky jógy, technika správného dýchání, balanc na špičkách, protažení s kostkou
  •  Opakování naučených básniček a písniček
  • Tvoření – bílý kůň (práce s temperou a lepidlem)
  • Nácvik básničky ,,lidské smysly“

  PÁTEK  

  • K. kroužek – jak strávíme víkend, kam se chystáme?
  • TVČ – cvičení s míči, protažení, dechová cvičení
  • PL – Co nám škodí /co prospívá
  • Logopedická chvilka – výslovnost, artikulace....zaměřeno na písmeno C
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 1.11. – 5.11. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  sestava cviků obecné TV + protažení
  • Tvoření – podzimní listí (práce s temperou)
  • Logopedická chvilka – písmeno Ř, hledaní slov
  • Pěší výlet hovorčovickou stezkou ..po stopách hraběnčiny cesty“

  ÚTERÝ

  • Ráno – poznávám své jméno na kartičkách
  • K. kroužek  – máme rádi déšť, co děláme , když prší?
  • TVČ –  cvičení s látkovými sáčky – vzpřímená chůze, hod spodem, vrchem, vzpory
  • Tvoření – decoupage (zdobení  pořadače na výkresy)
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka L, hledání slov

  STŘEDA  

  • Ráno –  počítání  kamarádů, seznámení s plánem dne, povídání o tom, jak se nám ráno vstává
  • TVČ – cvičení s obručemi (rotace, poskoky, přeskoky z kruhu do kruhu), protažení
  • Zpívánky – nácvik písně ,,Vánoční přání“
  • PL – procvičování prostorové orientace, určování směru šipek
  • Slabikování – rozlišování krátkých a dlouhých slabik

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – co máme rádi na podzimu, seznámení s plánem dne,počítání kamarádů
  • TVČ – poskoky, křížové pohyby,  protažení s kostkami
  •  Opakování naučených básniček
  • Tvoření – kukuřičné pole, kolektivní práce s přírodním materiálem
  • Logopedická chvilka – správná výslovnost, práce s dechem, slabikování

  PÁTEK  

  • K. kroužek – jak strávíme víkend, kam se chystáme?
  • TVČ – překážková dráha
  • Praktické procvičování smyslů (hmat, čich), popis co cítíme
  • Logopedická chvilka – i nadále písmeno Ř, hledání slov, slabikování
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 25.10 – 29.10 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  sestava cviků na protažení a posílení celého těla
  • Grafomotorika – velké a malé kruhy, správný úchop
  • Tvoření –papírový lampion, práce s nůžkami a lepidlem
  • Logopedická chvilka – písmeno C- hledaní slov

   

  ÚTERÝ

  • Ráno – hlavolamové hry, mozaika
  • K. kroužek  – těšíme se na Halloween
  • TVČ –  cvičení s dřevěnými tyčemi, protažení celého těla
  • Tvoření – netopýr, práce s nůžkami
  • Zpívánky – počítací písnička s doprovodem klavíru
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka L, hledání slov

   

  STŘEDA  - Halloweenské dopoledne

  • Promenáda masek
  • Soutěže – házení na cíl, překážková dráha, posílání kostek
  • Dlabání dýně
  • Diskotéka s písničkami na přání
  • IT tabule – pohádka ,,Halloweenský příběh“

   

  ČTVRTEK  - státní svátek

  PÁTEK  

  • K. kroužek – jak strávíme víkend, kam se chystáme?
  • TVČ – cvičení s prvky jógy
  • Vzhledem k malému počtu dětí jsme dopoledne věnovali společenským hrám
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 18.10 – 22.10 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  dynamická sestava cviků – skákání panáka,zklidnění, protažení, posilování
  • Hra ,,já mám , ty máš“ – práce s kartami geometrických tvarů
  • Tvoření – obrázek ducha, práce s nůžkami a lepidlem
  • Logopedická chvilka – písmeno R, hledaní slov

  ÚTERÝ

  • Ráno  skládání papírových puzzlí - dýně
  • K. kroužek  – cesta do školky
  • TVČ –  lezení ve vzporu dřepmo, poskoky, běh s vyhýbáním
  • Tvoření – lepení papírových puzzlí do notýsku s následným zdobením
  • Básnička ,,Byla jedna dýně“
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka L, hledání slov

   

  STŘEDA  - výlet

  • Ráno –  instrukce k výletu, poučení o bezpečnosti
  • Návštěva svíčkárny a čokoládovny v Šestajovicích

  - vylévání čokolády do formiček s následným zdobením podle vlastní fantazie

  - venkovní prohlídka zvířátek

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, co se nám nejvíce líbilo na výletě?
  • TVČ –poskoky, křížové pohyby,  protažení s kostkami
  •  Opakování naučených básniček
  • Tvoření – obrázek dýně ( práce s voskovkami, nůžkami a lepidlem)
  • Logopedická chvilka – písmeno C, hledání slov

  PÁTEK  

  • K. kroužek – jak strávíme víkend, kam se chystáme?
  • TVČ – cvičení s prvky jógy, správné držení těla
  • PL – grafomotorické cvičení , uvolňovací cviky zápěstí, prstoklad
  • Logopedická chvilka – i nadále písmeno R, Ř
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 11.10 – 15.10 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ –  dynamická sestava cviků – poskoky, skoky z místa s následným protažením vleže
  • Divadelní představení – pohádka ,,Jak se Barunka zatoulala“

  ÚTERÝ

  • Ráno vykreslování draka – pozadí dle vlastní fantazie
  • K. kroužek  – proč mám rád podzim v lese, co se mi tam přihodilo?
  • TVČ –  cvičení s kostkou – protažení, koordinace, posilování
  • Tvoření – výroba podzimní dekorace z kaštanů a textilních stuh
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka Š, hledání slov

  STŘEDA  

  • K.  kroužek  –  seznámení  s plánem dne, počítání kamarádů, co je za den
  • Povídání na téma: Les  a jeho kouzlo – jak často tam chodím?
  • TVČ – sestava cviků  s prvky  jógy
  • Tvoření  -  podzimní strom (práce s temperou)
  • PL – svislé a vodorovné čáry
  • IT tabule – život v lese, poznáváme jehličnaté a listnaté stromy
  • Logopedická chvilka – i nadále procvičování písmenka Š, hledání slov

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – plán dne, co si pamatuji z dokumentu o lese
  • TVČ – výpady vpřed, poskoky, protažení , nové balanční cviky
  •  Zpívánky – Holka modrooká
  • Hra - ,,já mám -  ty máš“ praktické procvičování geometrických tvarů a sluchového vnímání
  • Kresba postavy

  PÁTEK  

  • K. kroužek – jak strávíme víkend, kam se chystáme?
  • TVČ – překážková dráha (podlézání a přeskakování překážek)
  • Zdobení desek metodou decoupage
  • Hrátky s kaštany – rozvoj prostorového vnímání, procvičování barev základních a doplňkových
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 4.10 – 8.10 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • Téma : co vidíme na podzim v lese
  • TVČ – pochod v rytmizaci kroku, změny stran na signál, protažení
  • PL- obrázkové čtení, orientace v textu ( příprava na budoucí čtení )
  • Obrázek ježka – kresba krok za krokem

  ÚTERÝ

  • Ráno vykreslování draka – pozadí dle vlastní fantazie
  • K. kroužek  – ,,Co mám rád/a na podzimu?
  • TVČ –  posilování břišních svalů, házení míčem – spodní  oblouk
  • Tvoření – lepení krepových fáborků dráčkovi
  • Nácvik podzimní básničky ,,Dráček“
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka S, hledání slov

  STŘEDA  

  • K.  kroužek  –  seznámení  s plánem dne, počítání kamarádů, co je za den

  Jaké mám rád/a  barvy v podzimní přírodě?

  • TVČ –  sestava cviků s prvky jógy, posílání molitanových kostek různými směry
  • Kolektivní práce – velkoformátový obrázek podzimní oblohy s 3D deštníčky
  • Logopedická chvilka – i nadále procvičování písmenka S, hledání slov

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – plán dne, rozhovory na téma co dělat, když nám počasí nepřeje
  • TVČ  –  protahovací cvičení  s prvky jógy ( využití molitanových kostek k dosažení maximálního rozsahu pohybu)
  • Zpívánky – Stojí , stojí  bedla.....
  • Tvoření  - houby v mechu ( práce s vodovými barvami,vystřihování, lepení, zdobení)
  • Dopolední sportovní hry na multifunkčním hřišti – celoškolková soutěž družstev

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, kam se s rodiči chystáme?
  • TVČ – opičí dráha ( přeskakování a podlézání překážek, balanční chůze)
  • Ukázka syrové cukrové řepy – kdo ji pozná , co o ní vím?
  • IT tabule –  zpracování a využití cukrové řepy (naučné video pro předškoláky)
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena C, hledání slov
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 20.9 – 24.9. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • Téma : druhy ovoce, z čeho roste, co škodí a prospívá stromům
  • TVČ – ,, foukej , foukej větříčku“ – básnička s pohybem, přísunný krok
  • Tvoření – lepení ovoce z papíru do košíčku

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  poznávání svého psaného jména, co nás ve školce nejvíc baví, co rádi jíme....
  • TVČ –  cvičení s pěnovými deskami, prostorová a PL orientace, vzpřímená chůze
  • Obtah jména , obtisk a zakreslení oblíbené barvy, zápis váhy a výšky
  • Logopedická chvilka – i nadále procvičování písmenka Ř, hledání slov

  STŘEDA  

  • K.  kroužek  –  seznámení  s plánem dne, počítání kamarádů, co je za den, jaké je počasí
  • Téma : zavařování ovoce – poklady z naší zahrady, ovocná výroba
  • TVČ –  dynamická sestava cviků z obecné tělovýchovy, protažení
  • PL – druhy zeleniny , hláskování, oprava předtištěných chyb
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka  P, hledání slov

   

  ČTVRTEK – dopolední výlet lesní stezkou do Mratína

  • K. kroužek – seznámení s plánem výletu, poučení o bezpečnosti
  • TVČ  –  hlava , ramena, kolena , palce ....písnička s pohybem
  • Nákres jednoduché mapy stezky – znázornění trasy (prověrka orientace)
  • Pobyt na multifunkčním hřišti, hledání pokladu v bludišti

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – poskoky, přeskakování z obruče do obruče, PL orientace se změnou směru na pokyn
  • IT tabule – rok v přírodě v září
  • Matematická výchova – hra s kostkami ve dvojicích.
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena C, hledání slov
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie


   

  Co jsme dělali v týdnu od 13.9 – 17.9. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – koordinace – posílání míče v kruhu, změny směru na pokyn, změny poloh na signál
  • Básnička Drak
  • Hra na rozvoj jemné motoriky – sbírání keramické mozaiky pinzetami (soutěž dvojic)
  • Práce s nůžkami a lepidlem – obrázek draka

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  co se mi líbí/ nelíbí na létě?
  • TVČ –  hra Molekuly, lezení ve vzporu dřepmo, běh s vyhýbáním
  • Zdobení notýsků barevnými páskami, papírovými obrázky
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka Ř, hledání slov

  STŘEDA  

  • K.  kroužek  –  seznámení  s plánem dne, počítání kamarádů, co je za den, jaké je počasí
  • TVČ –  sestava cviků z obecné tělovýchovy
  • Práce s vodovými barvami – natírání košíčků z papírových tácků - 1.část
  • Zpívánky - ,,Koulelo se koulelo.....“
  • PL - ,,Vytleskej a zapiš „ – procvičování hláskování

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, počítání kamarádů
  • Matematická chvilka – házení kostkami, praktické procvičování  a porovnávání čísel
  • TVČ  –  hlava , ramena, kolena , palce ....písnička s pohybem
  • Práce s temperou – vybarvování ovoce – 2.část
  • Logopedická chvilka – poznáváme písmenko R, příklady slov

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – běh v kruhu, změny směru na signál s následným protažením
  • Způsoby zpracování a uskladnění ovoce – ochutnávka marmelád, povidel, kompotů a sušeného ovoce.
  • Tvoření – můj kompot - práce s temperami, stříhání , lepení.
  • Zpívánky s klavírem  ,,Koulelo se koulelo....“
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 6.9 – 10.9. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plánem dne
  • TVČ – cvičení ve dvojicích, PL orientace
  • Dopolední divadelní představení- pohádka o Budulínkovi
  • Míčové a pohybové hry na zahradě

  ÚTERÝ

  • K. kroužek  –  nejhezčí prázdninový zážitek
  • Poznávání písmen svého jména
  • TVČ –  ,,Uděláme holky , kluci rotaci“
  • Kresba postavy na začátku školního roku
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka S

   

  STŘEDA  

  • K.  kroužek  –  seznámení  s plánem dne, počítání kamarádů, co je za den, jaké je počasí
  • TVČ –  ,sestava cviků zaměřených na posílení DK, protažení, koordinace pohybu ruce x nohy
  • Charakteristika babího léta – co se děje v přírodě
  • Nácvik básničky ,,Ruce“
  • Rozmary počasí - malba deštníku temperovými barvami

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, počítání kamarádů
  • Matematická chvilka – házení kostkami, praktické procvičování  a porovnávání čísel
  • TVČ  –  sestava cviků z obecné tělovýchovy, protažení
  • Vybarvování podle čísel
  • Logopedická chvilka – poznáváme písmenko Ř, příklady slov

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – protahovací a kompenzační cvičení, technika správného držení těla
  • Tvoření – vlaštovka (práce s nůžkami a pastelkami)
  • Písnička ,,Pásla ovečky“
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali první zářijový týden po prázdninách

  STŘEDA 

  • Komunitní kroužek   - přivítání po prázdninách, seznámení a vzájemné představení se

                         - vyprávění o prázdninových zážitcích – prohlížení suvenýrů z cest        

                         - poučení o pravidlech bezpečnosti, plán dne

  • TVČ –  protažení těla s hudebním doprovodem, stabilizační cviky , běh v kruhu se změnou směru na pokyn
  • Rozdělování a spoluvytváření zasedacího pořádku – děti mají své stálé místo v lavici
  • Dopolední hry na zahradě

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, počítání kamarádů
  • Charakteristika letního období – co se děje v přírodě na konci léta
  • TVČ  –  cvičení  ve dvojicích s následným protažením
  • Kresba  pastelkami  – nakresli sám/a   sebe.
  • Vzhledem ke krásnému slunečnému počasí jsme zbytek dopoledne strávili na zahradě školky

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – dynamická sestava cvičebních prvků zaměřená na posílení nohou , koordinace pohybů, poté protažení
  • Charakteristika babího léta
  • Pozorování přírody na zahradě školky – všímáme si změn
  • Hodnocení uplynulých dní - co se nám nejvíce líbilo, jak si můžeme vzájemně pomáhat a spolupracovat


   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy