TÝDENÍČEK

  BŘEZEN

  13.3. – 17.3.

  • v pondělí jsme si povídali o příchodu jara a připomněli jsme si jednotlivá roční období a čím jsou charakteristická, začali jsme si vyrábět sluníčko
  • v úterý část dětí odjela do solné jeskyně a na tenis, ostatní děti dokončovaly své sluníčko – dětem se povedla, procvičily si jemnou motoriku – stříhaly a hlavně vytvořily tři malé řetězy (paprsky), které jsme společně připevnili k hlavě sluníčka – výrobky jsou na nástěnce v patře
  • ve středu jsme se učili poznávat jarní květiny – formou hry si děti vytahovaly jednotlivé fotografie květin a na procházce jsme je vyhledávali na zahrádkách před domy, děti se naučily novou písničku s pohybem – „Žabička zelená“
  • ve čtvrtek jsme se věnovali zpívání a rytmizaci říkanek, děti se naučily novou píseň „Vrána popleta“, úspěšně splnily pracovní list zaměřený na vnímání - měly vybarvit jednotlivé věci a rostliny podle skutečnosti – chválím všechny děti
  • v pátek jako vždy byla největším zážitkem tělocvična – děti rády soutěží  -obíhaly molitanové hranoly (bez míče a následně s míčem), přeskakovaly kruhy, podlézaly překážky atd.

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   


  BŘEZEN

  6. – 10.

  • v pondělí se konalo ve třídě vodníků moc hezké divadelní představení, herci po celou dobu navázali kontakt s dětmi, společně zpívali, děti vtahovali do děje pohádky, kluci hráli loupežníky, holky pážata, ptáčky atd…
  • v úterý část dětí odjela do solné jeskyně a na tenis, ostatní děti malovaly první jarní kočičky – jsou na nástěnce v patře
  • ve středu děti vytvořily pro maminku zápich - tulipán
  • ve čtvrtek se děti věnovaly opět tvoření – „jarní okénko“ (větvička ozdobená kvítky v modrém rámečku“) – práce visí v mezipatře
  • v pátek se děti naučily taneček na píseň „Měla babka čtyři jabka“
  • umíme novou jarní básničku „Náš kocourek“

  Hezký víkend všem přeje paní učitelky Jitka  a Pavla


   

  ÚNOR - BŘEZEN

  27.2. – 3.3.

  • v pondělí bylo karnevalové veselí, které si děti hezky a hlavně s radostí prožily – dokonce jsme si připili na zdraví dětským „šampaňským“ (donesla maminka Toníka), byla promenáda masek, tancovali jsme a rytmus jsme zvýraznili  pomocí rumba koulí a chrastítek, děti si vymalovaly klaunský klobouk a domů si odnesly každý jeden balónek
  • v úterý část dětí odjela do solné jeskyně a na tenis, ostatní děti malovaly první jarní keř
  • ve středu jsme si povídali o příchodu jara – jak se příroda probouzí a děti si netradiční technikou namalovaly růžový keř – pomocí pet lahve, začali jsme se učit novou píseň „Vrabec a sýkorka“
  • ve čtvrtek se děti věnovaly tvoření – nanášely modrou temperovou barvu na dřívka (budoucí výrobek na okno) a následně začaly nacvičovat básničku „Náš kocourek“
  • v pátek jsme trénovali výslovnost, krátké a dlouhé slabiky, pravolevou orientaci a nakonec jsme si hezky zazpívali

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   


  ÚNOR

  20. – 24.

  • v pondělí do školky zavítalo divadlo s pohádkou „Bajaja“ – herec pohádku pojal trochu netradičně moderně, což se dětem moc líbilo
  • v úterý část dětí odjela do solné jeskyně a na tenis, ostatní děti si vyzdobily v notýsku měsíc únor (ptáček v krmítku) a společně jsme se věnovali říkankám  - logopedické procvičování
  • ve středu jsem s dětmi probírala pohádku „O perníkové chaloupce“ – zahrála jsem ji v našem divadélku a poté jsme si o ní povídali a vyplnili pracovní list zaměřený na vybarvování obrázku podle čísel
  • ve čtvrtek proběhlo fotografování dětí  - jednotlivců a celé třídy
  • v pátek jsme se připravovali na pondělní karneval – vyzdobili jsme si třídu balónky a klauny

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   


  ÚNOR

  13. – 17.

  Tento týden nás bylo velmi málo z důvodu prázdnin na základní škole, kde mají děti starší sourozence. Kapříci byli spojeni s žabičkami a celý týden probírali nejznámější pohádky.

  • v pondělí jsme si vyrobili z papírové ruličky žabičku k pohádce „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá“, zahráli jsme si pohádku v kostýmech a zazpívali jsme si písničky o zvířátkách
  • v úterý si děti zopakovaly pohádku “ O velké řepě“, vybarvily si hlavní obrázek k pohádce podle čísel a absolvovaly procházku do Mratína
  • ve středu děti probíraly pohádku „O červené Karkulce“, vybarvily si jednotlivé výjevy z pohádky a nakonec si vyrobily  z barevného papíru  Karkulku
  • ve čtvrtek paní učitelka Jitka zahrála dětem v divadélku pohádku „O Červené Karkulce“ , děti aktivně spolupracovaly s paní učitelkou, „napovídaly“, jak bude pohádka probíhat, dokončily si vlastní loutky k pohádce Boudo budko  - zajíce a žabku
  • v pátek si děti udělaly posední loutku  - medvídka k pohádce „Boudo, budko“ a tím mají vyhotoveny všechny loutky a mohu si samy zahrát pohádku

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   


  ÚNOR

  6. – 10.

  • výlet do hvězdárny v Ďáblicích – děti shlédly naučný film, seznámily se se způsobem pozorování oblohy, zážitky z výletu ztvárnily svými zajímavými kresbami
  • počítání do 6 zábavnou formou – určování počtu planet – oživení zážitků z návštěvy hvězdárny, povídání o hvězdných tělesech – procvičení v obrázkovém sudoku
  • rytmizace říkanek – doprovod hrou na tělo
  • dramatizace pohádky „O velké řepě“ – děti shlédly pohádku v divadélku a následně si všichni společně pohádku zahráli – děti měly obrovskou radost z pohádkových kostýmů
  • vytvoření kartiček k pohádce „O velké řepě“ – děti  si vybarvily jednotlivé úseky z pohádky a podle kartiček budou vyprávět celou pohádku
  • dramatizace pohádky „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá“- dětem jsem v našem divadélku zahrála pohádku a poté jsme si opět všichni pohádku zahráli
  • jako každý týden byl pátek pro děti atraktivní zábavným cvičením v tělocvičně CVČ

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   

  30.1-3.2.

  Pondělí

  KK (komunitní kruh) – Sdílení víkendových zážitků, povídání o zdraví

  ZC (zdravotní cvičení) – Pohybová hra na sochy, protažení

  ŘČ (řízená činnost) – Pracovní list, zrakové vnímání, správný úchop tužky, rozvoj jemné motoriky

   

  Úterý

  KK – Jak se staráme o své zdraví

  ZC – Cvičení s hudbou, protahovací cviky

  ŘČ – Jaké jídlo nám svědčí, rozlišování zdravých a nezdravých potravin, stříhání, lepení

   

  Středa

  KK – Jak se kdo stará o své zoubky, kdo už chodí k zubaři?

  ZC – Pohybová hra na kouzelníka, opičí dráha

  ŘČ – Výroba kartáčku na zuby. Nácvik správné techniky čištění zubů, ukázka na modelu 😊

   

  Čtvrtek

  KK – Z čeho se skládá naše tělo?

  ZC – Protažení velkých svalů, kardio cvičení

  ŘČ – Povídání o lidském těle (kostra, svaly, orgány), básnička Rýma, výkres s použitím kapesníku

   

  Pátek

  KK – Víkendové plány, jak počasí ovlivňuje naše zdraví?

  ZC – Jógová sestava zaměřená na správné dýchání a protažení

  ŘČ – 3D obrázek „teplý čaj“ – lepení, stříhání, vykreslování

  Pobyt v tělocvičně v CVČ, cvičení s balónem

   

  Krásný víkend, Petra, Hanka, Klára

   

  LEDEN

  23. – 27.

  Naše aktivity v tomto týdnu:

  • zavítalo k nám oblíbené divadlo Harmonika s milou pohádkou Sněžibába a čert – jako vždy mělo u dětí velký úspěch
  • v úterý trávila část dětí dopoledne v solné jeskyni v Hovorčovicích, děti se střídaly ve skupinkách a zároveň se učily základy tenisu
  • děti absolvovaly dvě delší vycházky – jednu do Líbeznic a druhá vedla přes les kolem rybníka po zasněženém poli směrem na Mratín – ve fotogalerii najdete společná fota
  • tvoření – děti si udělaly záložku sněhuláka do knihy se svým jménem – trénovali jsme psaní vlastního jména – opis a postupné psaní jednotlivých písmen podle předlohy
  • „Jak pejsek vyčenichal krtka“ – rozbor pohádky, převyprávění a nakonec jsme si zahráli hru na hledání krtka – děti jsou z ní nadšené a museli jsme ji několikrát opakovat
  • každý den zpíváme, provádíme rytmizaci slov, trénujeme výslovnost formou „logopedických chvilek“, vymýšlíme hádanky (procvičujeme komunikaci)
  • v pracovních listech – grafomotorika – uvolňování zápěstí, celé ruky a paže (většina dětí křečovitě drží tužku)

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   

  LEDEN

  16. – 20.

  Naše aktivity v tomto týdnu:

  • povídali jsme si o zimních sportech – podrobně jsem dětem popisovala jednotlivé sporty, děti přispívaly svými znalostmi a ty potvrdily v pracovním listě – správně přiřadily sportovní náčiní, ale ne všechny děti zvládly vybarvení obrázku – přetahovaly a nedokázaly vybarvit jednotlivý oděv – čepici, kalhoty, bundu
  • naučili jsme se další říkanky – Mrazík, Sněhulák a písničky – „Zimní“ 1 a 2
  • učíme se chodit v rytmu – počítáme do určitého počtu a snažíme se přesně dodržet chůzi – pro některé děti ještě obtížné
  • v úterý si děti vylepily pomocí krepových kuliček z papíru sněhovou vločku a ve čtvrtek „vykouzlily“ mrazivé okno – pomocí mizíku a modrého inkoustu – výtvory jsou na nástěnkách v 1.patře
  • ve středu napadl sníh a děti se vyřádily v parku, neúnavně se snažily postavit sněhuláčky – podařily se, můžete se podívat do fotogalerie
  • učíme se porozumět pojmům: první řada, druhá řada, třetí řada – 1.okno v 1.řadě, první okno v druhé a třetí řadě – můžete doma zkoušet

   

  Na vycházky chodíme do Líbeznic na hřiště nebo do Mratína – po cyklostezce.

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   

  LEDEN

  9. – 13.

  • v pondělí jsme si povídali o ročních obdobích a věnovali jsme se zimě – co je pro ni charakteristické, jaké je počasí, jak se oblékáme a děti si začaly tvořit sněhuláka – vystřihly si a nalepily nad sebe koule na modrý podklad, začali jsme se učit říkanku „Cupy, dupy“
  • v úterý si děti dokončily obrázek sněhuláka, v grafomotorickém cvičení jsme trénovali kruh – točený vpravo, zazpívali jsme si a na procházku jsme šli do Líbeznic na hřiště
  • ve středu jsme se věnovali prostorové orientaci, většině dětem dělá problém pravolevá orientace, učíme se chápat pojmy – stoupnout si vedle sebe, za sebe, do řady….., na procházce jsme hráli oblíbené pohybové hry
  • ve čtvrtek jsme cvičili se stuhou – děti byly nadšené, hru jsme museli opakovat, do notýsku si děti vylepily barevnými vločkami sněhuláka
  • v pátek jsme zpívali a „muzicírovali“, následně jsme se společně s „žabičkami“ v tělocvičně patřičně „vyřádili“

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   


  LEDEN

  2. – 6.

  • v pondělí přišly do třídy jen 3 děti, ale nám to nevadilo, zazpívali jsme si, zopakovali básničky, vyprávěli o vánočních zážitcích a děti si hrály s novými hračkami, na procházku jsme si vyšli do Líbeznic na hřiště
  • od úterý byly téměř všichni děti ve školce, povídali jsme si o třech králích, děti namalovaly samostatně svůj vánoční stromek s dárky, které podrobně popisovaly
  • ve středu jsme se věnovali tvoření – děti si vytvořili obrázek Tří králů, na kterém si procvičily stříhání kruhu – plášť, hlava a stříhání na šikmo – koruna
  • ve čtvrtek jsme zpívali koledy a naučili jsme se novou písničku „Veverky“, na procházku jsme šli do Mratína ke koním
  • v pátek jsme uklidili vánoční výzdobu včetně vánočního stromku, děti si užily cvičení v tělocvičně centra volného času

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   


   

  Prosinec 2022

  19. – 22.

  Děti jsou plně natěšené na svého Ježíška – co jim asi přinese, o ničem jiném tento týden nemluvily.

  • každý den si děti hrály s novými hračkami, mám radost, že jsem se trefila s jejich výběrem, děti při nich plně rozvíjí svou fantazii – akorát jsou problémy s půjčováním stavebnic, učím je, že se musí průběžně střídat a vzájemně si vycházet vstříc
  • děti si udělaly několik papírových ozdob na svůj stromeček
  • zpívali jsme si vánoční koledy
  • byli jsme si zacvičit a zatancovat v tělocvičně CVČ
  • každý den děti plnily úkoly, které měly ukryty v ozdobných plechovkách (někdy tam našly i sladkou odměnu za splnění úkolu)

   

  Milí rodiče,

  děkuji vám všem za spolupráci, prožijte s dětmi krásné radostné a pohodové vánoce, do nového roku přeji, aby jste byli šťastní a dařilo se vám ve všech sférách života.

  paní učitelka Jitka

   

  Prosinec 2022

  12. – 16.

  Celý tento týden byl věnován přípravě na vánoční besídku – nacvičovali jsme a „pilovali“ každý den. Od úterý jsme chodili do sokolovny, aby si děti zvykly na vystupování na jevišti a zvládly větší počet lidí v hledišti.

  Vánoční besídka se všem dětem podařila – kapříci si vedli velmi dobře, moc je chválím, protože zpívání s „hrou na tělo“ museli sami zvládnout, já jsem hrála na harmonium.

  V pátek k nám přišel „ježíšek“ – to bylo nadšení z rozbalování dárků! Děti si střídavě hrály s novými hračkami a nemohly se jich nabažit, velikou radost měly z pěnové modelíny a z magnetické stavebnice. Od 10 hod do 11 hod jsme si „užívali“ tělocvičnu v centru volného času – všem nám bylo moc fajn!

  Hezký víkend a krásnou adventní neděli přeje

  paní učitelka Jitka


  Prosinec 2022

  5. – 9.

  • V pondělí proběhla tradiční Mikulášská nadílka – děti určitě doma referovaly o Mikulášovi a čertovi. Přednesly vánoční básničku a každý   dostal od Mikuláše balíček s omalovánkou a se sladkostmi.
  • V úterý jsme zavítali do nemocnice na zámku a předali jsme pro pacienty a zaměstnance vlastnoručně vyrobené „dárečky“ od dětí z naší školky, v 11 hod zavítalo do školky profesionální divadlo – představení „Nebesky pekelné vánoce“ – všem se moc líbilo!
  • Ve středu si děti s paní učitelkou Pavlou vyrobily vánoční dekoraci – závěs na dveře.
  • Ve čtvrtek si každé dítě vyrobilo vánočního kapříka – „plavou“ nám na síťované nástěnce.
  •  V pátek jsme důkladně trénovali recitační a pěvecké pásmo na vánoční besídku.

  Prosím, dávejte dětem do bundy papírové kapesníky.

  Hezký víkend všem přeje

  paní učitelka Jitka

   


  listopad -prosinec

  28.11. – 2.12.

  Naše činnosti tento týden:

  • skončil měsíc listopad a začal prosinec - s dětmi jsme si povídali, co nás všechno v tomto měsíci čeká
  • každý den nacvičujeme básničky (3) a písničky s pohybem (2) na vánoční besídku, básničky jsou v přehledu v měsíčním plánu „kapříků“, můžete tak s dětmi trénovat přednes jednotlivých básniček
  • v tomto týdnu si děti vyrobily svého strážného anděla – vystřihovaly křídla, hlavu a vlasy, šaty jsem jim vystřihla z různých kousků látky, které nalepily andělovi na křídla
  • procvičovali jsme rytmizaci říkanek a uvědomění si počet slabik jednotlivých slov - slabikujeme slova a zapisujeme pomocí kroužků počet slabik, pro některé děti je to ještě obtížné
  • přečetla jsem dětem pohádku „Jak se krtek bál čerta“ – některé děti mají perfektní paměť a výborně se soustředí, dokázaly bezchybně odpovědět na všechny otázky
  • děti budou po dobu 24 dnů plnit úkoly – na každý den mají připraven jeden úkol, který je schován v plechové nádobě, je označen číslicí a nádoby visí na vánočně vyzdobeném zábradlí, úkol číslo jedna - napsat společný dopis Ježíškovi, aby nám přinesl nové zajímavé hračky do třídy – dopis máme umístěný na nástěnce u dveří třídy
  • přes víkend budou děti plnit další úkol doma samostatně a v pondělí ho přinesou ukázat, jak ho splnily

   

  Hezký víkend všem a krásnou druhou adventní neděli přeje

  paní učitelka Jitka

   


  Listopad 2022

  21. – 25.

  • V pondělí jsme si povídali o tom, jak pečujeme o své zdraví – jak je důležitá hygiena celého těla, kdy si myjeme ruce, proč musíme čistit zuby ……
  • V úterý jsme absolvovali moc hezký výlet do Liberce  - navštívili jsme science centrum IQLANDIA – prošli jsme zrcadlovým labyrintem, vesmírem – trochu to s námi houpalo, děti fascinoval vodní svět a nejvíce se vyřádily v druhém patře, kde byl obchod s potravinami, restaurace, škola, televizní zpravodajství ….
  • Ve středu jsme si povídali o zdravém jídle, děti vyplnily pracovní list a s chutí jsme si zazpívali všechny podzimní písničky
  • Ve čtvrtek děti začaly vyrábět vánoční podkovičku z tvrdé hmoty, kterou po vyschnutí nabarví, ozdobíme ji mašličkou a budeme mít hezký dárek k vánocům pro pacienty v nemocnici
  •  V pátek jsme si povídali o prvním adventním týdnu a učili jsme se písničky a básničky na vánoční besídku

   

  Hezký víkend všem přeje

  paní učitelka Jitka


  Listopad 2022

  14. – 18.

  • Probíráme tělo člověka – jak vypadá postava, vyprávěli jsme si o důležitých orgánech našeho těla, děti skládaly dřevěné skládanky – jak člověk roste a stárne, kostra, svalstvo, krevní oběhový systém
  • Děti plnily úkoly v pracovních listech zaměřených na naše tělo – umísťovaly do těla jednotlivé orgány, procvičovaly si zrakové vnímání a pravolevou orientaci – vyhledávaly rozdílné obrázky
  • Tvoření – „Naše oko“ – jeden z důležitých smyslů našeho těla, osvojení pojmů “oko“, „zrak“, „vidět“, děti samy vytvořily své oko z barevného papíru – jejich „oči“ jsou vystaveny na nástěnce v 1.patře
  • Naučili jsme se, že máme 5 smyslů a smyslových orgánů – oko – zrak, ucho – sluch, nos – čich, ústa – chuť, ruka – hmat
  • Procvičovali jsme sluchové vnímání – pomocí hudebních nástrojů, hra „Ptáčku pípni“, hmat jsme si ověřili na poznávání tvrdého, měkkého, ostrého materiálu 
  • Chuť – sladké, kyselé, slané…….
  • Každý den nacvičujeme písně a básničky na vánoční besídku

   

  Hezký víkend všem přeje

  paní učitelka Jitka

   

  Listopad 2022

  7. – 11.

  • V pondělí si děti užily divadelní představení „Medvídek PÚ“ – byly nadšené, prožívaly děj – smály se, tleskaly a komunikovaly s hercem
  • V úterý jsme pracovali s pohádkou „Krtek a drak“ – byla výborná zpětná vazba, děti dokázaly pozorně poslouchat a spolupracovat v dalších činnostech spojených s touto pohádkou, děti následně splnily grafomotorické cvičení – svislé kolmé čáry
  • Ve středu si děti vyrobily stříbrné podkovy Svatého Martina
  • Ve čtvrtek jsem s dětmi podrobně probírala legendu o Svatém Martinovi, vysvětlovali jsme si pranostiky, zpívali jsme píseň „Svatý Martin“ doplněnou hudební zvukomalbou
  • Pátek jsme věnovali opakování písní, říkanek a samozřejmě jsme si připomněli svátek Svatého Martina a vysvětlili jsme si, proč se jí „svatomartinská husa“

   

   Hezký víkend všem přeje

  paní učitelka Jitka

   


  Listopad 2022

  31.10. – 4.11

   

  • V pondělí jsme si dopoledne plně užili halloweenský svátek – děti se „vyskotačily“   -  zatancovali jsme si na oblíbené písničky, následovala promenáda všech masek, soutěžili jsme ve foukání pavoučků, vyplnili úkol na vyhledávání halloweenských strašidel a nakonec jsme společně vydlabali dýni, která je umístěna v mezipatře
  • V úterý děti začaly vyrábět obrázek muchomůrek – z nasbíraného listí se staly razítka – houbičkou jsme na listy nanášeli různé barvy  a obtiskávaly je na celou plochu papíru
  • Ve středu jsme si povídali o podzimním lese a o kráse přírody v podzimním období, zazpívali jsme si písničky, učili se chodit v rytmu a učili se básničku „ Fouká, fouká“, nakonec si děti vystřihly muchomůrky a nalepily je na výkres s barevným listím 
  • Ve čtvrtek se děti naučily novou písničku „Muchomůrka sedí v lesíčku“
  • V pátek jsme procvičovali sluchové vnímání za pomoci hudebních nástrojů, orientaci v prostoru, předmatematické dovednosti – určování počtu podle číslice a vyplnili jsme pracovní list zaměřený na zrakové vnímání

   

   Hezký víkend všem přeje

  paní učitelka Jitka

   


  Říjen 2022

  24. – 27.

  Tento týden byl věnován tvoření dekorací k svátku Halloween včetně výzdoby třídy.

  • Děti si vyzdobily svou dýni v notýsku – vyplnily si ji nastříhanými oranžovými čtverečky, které kousek po kousku na sebe lepily a v rámci vycházky zdolaly celý okruh cyklostezky do Mratína a zpět, dalo nám to 5 km
  • V úterý jsme si vyrobili závěs ze strašidýlek – použili jsme barevné křídy a všechny tři duchy provlékli na niti
  • Ve středu byla třída plná papírových netopýrů a děti byly spojeny s třídou „žabiček“
  • Ve čtvrtek jsme si povídali o svátku Halloween, a po svačině jsme si stihli vyrobit ozdobnou dýňovou krabičku z papíru (skládanka)

  Hezký prodloužený víkend a v pondělí se těším na všechny na Halloweenské zábavné dopoledne.

  Paní učitelka Jitka

   


  Říjen 2022

  17. – 20.

  Nejdůležitější činnosti v tomto týdnu:

  • Čtení a společný rozbor pohádky „Jak krtek a veverka zkoumali semínka rostlin“
  • Povídání o životě zvířátek v lese – prohlížení knížek, pracovní list zaměřený na ovoce a zeleninu – dětem stále činí potíže , proto jsme vytvořili nástěnku v patře  zaměřenou na objasnění těchto dvou pojmů
  • Vytvoření vlastního „smajlíka“ – usmívá se, když je správná odpověď a je smutný, když je chybná (s dětmi tak procvičujeme základní znalosti )
  • Děti se naučily 3 sloky písně „Jablíčko“, denně provádíme rytmizaci říkanek
  • Ve čtvrtek si všechny děti zahrály pohádku „O velké řepě“  - pořádně se mi rozdováděly, v kostýmech zahrály postavy zvířátek nebo osob a společně jsme si převyprávěli pohádku
  • Na procházce jsme si zašli na pole a děti si utrhly jednu kukuřici, kterou s mou pomocí ozdobily a odnesly si domů hezkou podzimní dekoraci
  • Trénujeme držení tužky a procvičujeme uvolnění ruky v grafomotorických listech – svislé krátké čáry a krouživé pohyby- uvolnění zápěstí

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   

  Říjen

  10. – 14.

  Naše aktivity:

  • V pondělí dopoledne mezi nás zavítal ornitolog a představil dětem zajímavé ptáky – sovu, sýčka, poštolku, orla a papouška aru, se kterým se děti nechávaly samostatně fotografovat
  • Od úterý se děti věnovaly tématu „Zelenina“, každý den pak podle obrázků určovaly základní druhy a znalosti procvičovaly formou pexesa
  • Ve středu se děti dopoledne fotografovaly a ještě jsme stihly „Zpívánky“, děti umí písničky „Metla liška pokojíček“, „Jablíčko“, „Zaječí říkadlo“, „V zahradě na hrušce“, „Stojí, stojí bedla…“
  • Ve čtvrtek se tvořilo – děti si vyrobily mrkvový záhon z kulatých tácků, které nabarvily modrou a hnědou temperou a do záhonu nalepily vystřižené mrkve
  • V pátek jsme procvičovali sluchové vnímání a předmatematické dovednosti

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   


  Říjen 2022

  3. – 7.

  Naše stěžejní činnosti

  Celý týden jsme se věnovali komunikativním dovednostem, správné výslovnosti, trénovali jsme sluchové a zrakové vnímání, každý den jsme zpívali a „brousili jazýček“ logopedickými říkankami.

  • Četli jsme si pohádku „Zajíc zahradníkem“ – podle ní jsme se učili, co je ovoce a co zelenina
  • Děti vybarvily podle čísel (1 – 6) podzimní strom s jablky
  • Vyhledávali jsme jablíčka různých velikostí a určovali jsme jejich počet
  • Naučili jsme se písně „ Jablíčko“ a „Metla liška pokojíček“, básničku „Číhaná“ – procvičovali jsme výslovnost „č“
  • Na výstavce v mezipatře nám stojí čápi (pokud nespadli, protože modelína nedrží na silonové látce) a jejich peří tvoří ruce jednotlivých dětí
  • Děti perfektně zvládly vyplnit jablko ručně vyrobenými kuličkami z krepového papíru – procvičily si důkladně jemnou motoriku, žádnému dítěti jsem nepomáhala!!!! Mám z vašich dětí velkou radost, jsou opravdu šikovné!!!!

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   


  Září 2022

  26. – 30.

  Co všechno děti v tomto týdnu zvládly:

  • Vytvořily kompotovou sklenici –tiskly do ní půlky jablek nebo hrušek, na které nanášely temperové barvy
  • Naučily se mazurku, kterou tančily na píseň „Měla babka čtyři jabka“, ochutnávaly různé ovoce a podle chutě hádaly název
  • Procvičily si orientaci v pracovním listě, kde vykreslovaly jablka podle směru stopky, která byla umístěna buď nahoře, dole nebo vpravo
  • „Podzimní strom“ – procvičení jemné motoriky, děti nanášely barvy na připravenou šablonu stromu pomocí vatových tyčinek
  • Na procházkách sbíráme ořechy, kaštany, žaludy….a hrajeme oblíbené pohybové hry

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   


  Září 2022

  19. – 23.

  Naše hlavní činnosti v tomto týdnu:

  • Děti si do notýsku nalepily jablko, které si samy vystřihly a ozdobily
  • Básnička „Čepička a jablíčko“ – děti ji nejen umí zpaměti, ale přehrají i děj
  • Podzimní pohádka „Ježek“ – porozumění textu, převyprávění pohádky
  • Ovocná zahrada – zopakovali jsme si názvy stromů a přiřazovali k nim jejich plody
  • Nejhezčím dnem v tomto týdnu byla středa – dopolední výlet do svíčkárny v Šestajovicích, děti si vyzdobily svíčku a naplnily si dózu koupelnovou solí, poté jsme šli společně nakrmit zvířátka - každé dítě dostalo do ruky kbelík naplněný kukuřicí a postupně jsme krmili kůzlata, slepice, krávy, morčata….
  • Procvičujeme grafomotoriku – spojovali jsme vytečkované tvary (list, deštník, houba, stromek) a poté je děti vybarvily

  Každý den procvičujeme sluchové vnímání – hra na bubínek (děti chodí podle rytmu), provádíme hru na tělo a s chutí si zazpíváme podzimní písničky.

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   

  Září 2022

  12. – 16.

  Chválím všechny kapříky, dělají mi radost – s paní učitelkou Pavlou konstatujeme, že se děti opět „navrací“ do školky - až na některé výjimky (ale věřím, že se také začlení) zpívají, učí se říkanky, snaží se dobře cvičit, výtvarné činnosti zvládají, s radostí se pouští do společných aktivit.

   Naše týdenní činnosti:

  Divadelní představení (do MŠ zavítalo Divadlo v kufru) – „Kašpárek a princezna“ – u dětí měla velký úspěch, určitě o svých zážitcích doma vyprávěly.

  • Logopedická říkanka s kreslením „Sluníčko“
  • Básnička „Kamarád“ – 2.část
  • Písnička „Šel zahradník do zahrady“
  • Rytmizace slov, říkanek a písní – hra na tělo
  • Výtvarné činnosti – „Podzimní keř“ a „Ovocná mísa“ – na nástěnce v prvním patře
  • Zdobení hodnotícího notýsku – hlavní strana a vybarvování základních školkových pravidel

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   

  Září 2022

  5. – 9.

  Vzájemně se poznáváme – děti mezi s sebou navzájem a já jako paní učitelka se seznamuji s dětmi, které ke mně přišly ze třídy „želviček“. Neustále zdůrazňuji, že jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme a nikdo nikomu nebude ubližovat nebo někoho šikanovat. Od začátku dbám na to, aby mi některé z dětí nešikanovalo druhé. V případě, že byste jako rodiče zaznamenali nějaké projevy šikany, prosím ihned mi to sdělte a já učiním příslušné kroky.

  Naše týdenní činnosti:

  • Logopedická říkanka s kreslením „Sluníčko“
  • Básnička „Kamarád“ – 1.část
  • Říkanka s pohybem „Co už všechno vím“
  • Kresba sluníčka na velkou čtvrtku, poté do hodnotícího notýsku
  • Děti zvládly procházku do Mratína
  • Vybarvení svého kapříka, vystřižení obrázku a nalepení na barevnou čtvrku – výtvory dětí jsou umístěny na nástěnce v 1.patře
  • Každý den cvičíme – teď jsme používali lana a cvičili jsme s plyšáky, trénujeme orientaci v prostoru – nad, pod, vedle, za, před

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   

  1– 2.září

  • naučili jsme se písničku „Na naší zahradě „ a trénujeme „Ranní rituál“ (každý den budeme zahajovat rituálem) – je to o hezkých vztazích mezi dětmi, kde panuje pohodová a přátelská atmosféra
  • zatancovali jsme si, vyzkoušeli si rytmizaci, zazpívali jsme si
  • vyzkoušeli jsme pohybové hry – oblíbenou hru „na sochy“
  • každé dítě si vybarvilo svou rybičku – kapříka, mám z nich velkou radost, všichni krásně vybarvují, používají všechny barvy
  • na procházce se umí slušně chovat – chodí spolu ve dvojicích a dbají mých pokynů
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy