TÝDENÍČEK

  TÝDEN 8.4. - 12.4.

   
  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací a posilovací cviky, křížové pohyby
        - ŘČ - květiny z papíru
                 - divadelní představení v mš "O Budulínkovi"
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací cviky, posilování paží a nohou, křížové pohyby
        - ŘČ - Maxík 10. lekce - ostrý obrat, sluchové rozlišování - rozpoznávání hlásek
        - květinová výzdoba mezipatra
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, co bude zítra, co je po víkendu, počítání, porovnávání
       - TV - protahovací a posilovací cviky, PH na přání dětí
       - ŘČ - uvolňovací cviky ruky - ležatá osmička na velký formát - tabuli
               - pr. list - početní představy - zapisování počtu . puntíky / číslice
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, těšíme se do školy?
        - TV - protahovací a posilovací cviky, křížové pohyby
        - ŘČ - brzy půjdu do školy - co vše potřebuji vědět a umět k zápisu
                - zápis nanečisto - umět pozdravit, představit se, znát jméńa rodičů a sourozenců, pravolevá orientace, pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, určování slabik, počátečních hlásek atd.
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme
        - TV - protahovací a posilovací cviky, cvičení s plyšáky
        - ŘČ - opakování Maxík 10. lekce - sluchové rozlišování, určování první a poslední hlásky ve slově
   
  Příjemný víkend Lea, Hanka a Petra
   
   

  Co jsme dělali v týdnu od  8.4. – 12.4.2024

  PONDĚLÍ

  • K.kroužek –  sdílení víkendových zážitků
  • TVČ – cviky  z obecné TV
  • Divadlo – pohádka ,,O Budulínkovi“
  • Akce – Ukliďme Česko

  ÚTERÝ

  • K.kroužek –  jak chráníme přírodu s rodiči?
  • TVČ – cviky na protažení celého těla
  • Maxík – horní klička
  • Básnička o měsíci dubnu

  STŘEDA

  • K.kroužek – měšický rybník a život kolem něj (co vidíme při procházkách?)
  • TVČ – cvičení  s prvky jógy
  • Příprava na zápis – jak to chodí u zápisu? (modelová situace)
  • Maxík – dokončení 11.lekce
  • Básnička ,,Duben“

  ČTVRTEK

  • K. kroužek  –  těšíme se k zápisu
  • TVČ – pohyb s písničkou (hlava , ramena, kolena.....)
  • Maxík – opakování (cvičení na sluchovou diferenciaci - podobná slova), nácvik souvislého tahu kličky
  • Modelová situace – průběh zápisu do ZŠ
  • Práce s temperou a klovatinou (motýl)

   

  PÁTEK

  •  K.kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – cviky z obecné TV
  • Převlékání peřinek
  • Opakování naučeného – básničky,rozlišování podobně znějících slov
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit?

  Příjemné dny přeje  Klára, Marie a Hedvika

   


  Týden od 1. dubna do 5. dubna 2024

   
  PO -  Velikonoční pondělí
   
  ÚT - KK - jak jsme prožili Velikonoce, kdo byl koledovat a co si vykoledoval, kdo koho při koledě navštívil,
                  jaké jsme dodrželi tradice
          TV - pohybová hra " Na žraloka", protažení, 
                  rytmicko taneční cvičení s pomocí pěnové podložky
         ŘČ - MAXÍK č.10- sluchové vnímání- rozpoznávání shodných a rozlišně znějících slabik
                  PL - dlouhé čáry podle šipek- nahoru, dolů...
   
  ST - KK - co je dnes za den, měsíc, kolik nás je a kdo nám chybí
                - poslech čtené pohádky- "Jak mluví zvířátka" 
           TV - protahovací cviky- " zvířecí rozcvička"
                  skoky, poskoky, lezení...
          ŘČ - obrázek "Jaro v trávě"- koláž- stříhání, lepení, práce s různými materiály
   
  ČT - KK - opakování číselné řady do 10, porovnávání víc x míň
                  povídání si o zvířátkách, kdo se vylíhne z vejce, kdo rodí živá mláďata, jak komu v živočišné říši říkáme, kdo žije                            v lese,kdo na farmě a kdo s námi doma
          TV - protažení s prvky jógy, pohybová hra " Na čaroděje a zvířátka"
          ŘČ - obrázek "čuník v oboře"- práce s temperovou barvou, lepení, stříhání
                  MAXÍK č. 10 sluchové vnímání
   
  PÁ - KK - jaké máme pláby na víkend, jak se mění na jaře počasí,  
                  jaká zvířata se na jaře probouzí za zimního spánku
          TV - opičí dráha- přeskoky, poskoky, zdolávání překážek
                  relaxační cvičení
           ŘČ - MAXÍK č.10- nácvik ostrých čar ve směru šipek, PL- ježčí bodlinky
                    sluchové vnímání- co zní shodně a co ne
                    Logopedická prevence- logopedické básničky
   
  S přáním krásného a sluncem zalitého víkendu
  Hanka, Petra a Lea
   
   

  TÝDEN 25.3. - 29.3.

  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací cviky, posilování paží a nohou, křížové pohyby
        - ŘČ - Maxík 9. lekce - spodní a horní oblouk
                - pr. list - zrakové vnímání - hledání rozdílů
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, velikonoční zvyky a tradice
        - TV - protahovací cviky, cviky s prvky jogy, křížové pohyby
        - ŘČ - Maxík 9. lekce - pokračování
                 - grafomot. listy - jednotažka - ležatá osmička
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, kdo nám chybí
                - jek dodržujeme velikonoční tradice u nás doma
        - TV - protahovací cviky, křížové pohyby, židličkovaná
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Velikonoce" + otázky
                - Maxík 9. dokončení
   
  ČT - KK - co budeme dělat o prodlouženém víkendu, na co se těšíme
        - TV - pohybové hry na přání dětí 
        - ŘČ - pohádka CHaloupka na vršku  - Jak se pomlázky ztratily 
                - grafomot. listy -  vlny
   
  PÁ - Velký pátek
   
  Hezký velikonoční víkend Lea, Hanka a Petra

   

  Týden od 18.března do 22.března

   
  PO - KK - co je dnes za den, kolik nás je, kdp chybí
                   sdílení víkendových zážitků
           TV - koordinační cvičení s plyšovou hračku, relaxační a protahovací cviky
           ŘČ - MAXÍK lekce 8 - horní napojený oblouk, nácvik a grafomotorický list
                 - příprava prabičky na osení, práce s jutou, dřevěným výsekem, lepení
   
  ÚT - KK -už tu bude jaro a Velikonoce, jaké známe Velikonoční zvyky, "Barevný týden"
          TV - protažení, pohybová hra "na zvířátka", cviky na stimulaci chodidel
          ŘČ - sejeme osení
                   práce na zdobení kraslic, lepení kytiček z textilu
   
  ST - KK - první jarní den, co kdy najdeme v kalendáři, jak jsou četná naše jména, odkud se naše jména vzaly
                 jak se jmenují naši rodiče a prarodiče
          TV - cvičení se švihadlem a gumou, přeskoky, poskoky, plazení se
                  učíme se hry našich maminek
         ŘČ - výroba jarního věnečku, práce s jutou, dřevěnými výseky, tavnou pistolí...
   
  ČT - KK - opakování dnů v týdnu, měsíců v roce, číselné řady
                  porovnávání méně a více, větší a měnší
          TV - pro velký úspěch znovu :-) cvišení s gumou a švihadlem
                  série protahovacích cviků
          ŘČ - Maxík lekce 8- horní napojený oblouk
                   obrázek kraslice - krasba bílou voskovkou a malba vodovými barvami
   
  PÁ - KK - na co se těším o víkendu, opakování koledy " Běží bílý králíček", 
                  Velikonoční zvyky a vysvětlení některých neznámích slov ( provoda, pomlázka od slova pomladit...)
          TV - pohybová hra na " Žraloka", posilovací a protahovací cviky na lavičce
         ŘČ -  PL - MAXÍK 8.lekce, opakování nácviku navázaného horního oblouku
                   zdobení obecní Velikonoční břízky našimi připravenými kraslicemi
   
  S přáním krásného jarního víkendu
  Hanka, Petra a Lea
   
   

  TÝDEN 11.3. - 15.3.

  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - skákání panáků- zahřátí, protahovací a posilovací cviky, křížové pohyby
        - ŘČ - výzdoba třídy - ptáččci - stříhání, lepení
                 - divadelní představení v MŠ " O Terezce a Matějovi"
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV -  protahovací cviky, posilování nohou a paží, křížové pohyby
        - ŘČ - Maxík 7. lekce - horní, spodní oblouk
                - tvoření z papíru - slepička, ptáček - výzdoba třídy
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání
                - sluchové vnímání - počáteční písmeno
       - TV - protahovací cviky, posilování paží, křížové pohyby 
       - ŘČ - Maxík 7. lekce - horní, spodní oblouk 
               - pr. list - zrakové vnímání - hledání klíče k jaru
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací cviky, uvolňovací cviky ruky - rameno. předloktí, zápěstí
                - křížové pohyby v leže, ve stoje, chůze
        - ŘČ - Maxík 7. lekce pokračování
                 - výroba velikonočního přáníčka - vystřihování, skládání, lepení
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, co budeme dělat  víkendu
        - TV - protahovací cviky, cviky s prvky jogy, PH na přání dětí
        - ŘČ - pr. listy - zrakové vnímání - hledání stejných dvojic
                - jarní květiny - poznávání, tisk prstovými barvami - zlatý déšť
   
  Hezký víkend Lea, Hanka a Petra
   

   

  Týden od 4. března do 8. března 2024

   
  PO - KK - vzpomínání na víkendové zážitky, co je dnes za den, měsíc,
                - jaké knihy máme doma, jaký je můj oblíbený knižní příběh, co je to ilustrace
          TV - rozcvička s písničkou, cviky na podporu koordinace pohybů a pravolevé orientace
                - hry na podporu postřehu
          ŘČ - obrázek- kresba pastelkami zachycující nějaký moment z knižního příběhu
                 - nácvik písně "Knihy"
   
  ÚT - KK -  kolik nás je, kdo dnes chybí
                - co je to věta, slova, z čeho slova jsou (slabiky, písmena), příprava pro sluchové cvičení     
           TV - protahovací a posilovací cviky s prvky z jógy
           ŘČ - sluchové vnímání- rozklad slova, dlouhé a krátké slabiky, počáteční a koncové písmenoco 
                 - obrázek do notýsku a na nástěnku- jarní koláž z krajky
                 - opakování písně "Knihy"
   
  ST - KK - co se mi v noci zdálo, jaké máme sny
                - cvičení na sluchové vnímání a opakování číselné řady
          TV - rozcvička s židličkou, pohybová hra "židličkovaná"
          ŘČ - MAXÍK 6. lekce- nácvik horního a dolního velkého oblouku PL
                  PL - zrakové vnímání - hledání shodných obrázků
                  opakování naučené písničky
   
  ČT - KK - dnes za námi přijede pan fotograf- co nás čeká, jak se máme chovat
               - opakování pojmů  nahoře, dole, před, za, pod na
          TV - protahovací sestava podle Síty Rojové
          ŘČ -  fotografie jednotlivců
                -  PL-  MAXÍK č. 6- horní a dolní oblouk
   
  PÁ - KK - na co se těším o víkendu
                - jakou znám koledu, co to koleda je
          TV -cvičení na lavičce- balanční cviky, posilovací cviky
                 zdolávání překážek určeným způsobem
        ŘČ - nácvik Velikonoční koledy " Běží bílý králíček"
               - opakování naučené písničky
   
   
  s přáním krásného a klidného víkendu
  Hanka, Petra a Lea
   
   

  TÝDEN 26.2. -1.3.

  PO - KK - přivítání se po jarních prázdninách, sdílení zážitků
         - TV - protahovací a posilovací cviky, uvolňovací cviky ruky
         - ŘČ - křížové pohyby, Maxík 5. lekce - koordinace pohyb ruky - dech
                  - šikmé čáry
                  - seznámení s tradicemi - masopust - "Chaloupka na vršku"
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, kdo nám chybí
                - poslech čtené pohádky "Sněženka" + otázky, jaké známe jarní květiny
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou, křížové pohyby 
        - ŘČ - Maxík 5. lekce - šikmé čáry
                - výzdoba třídy, Klaun - samostatná  práce dle vzoru
   
  ST - KK - karneval v mš - představení masek, diskotéka, soutěže - tanec dvojic s míčky, klaunská honička, kuželky s klauny, společné focení a hry na přání dětí
   
  ČT - KK - jak se nám líbil včerejší karneval, co je dnes za den, dny v týdnu, roční období
       - TV - protahovací a posilovací cviky, pravolevá orientace
       - ŘČ - pokračování 5. lekce Maxík 
               - pr. list - velké puzzle - klaun
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, co budeme dělat o víkendu
        - TV - protahovací cviky, posilování paží, břicha a nohou
        - ŘČ - pokračování Maxík  5. lekce - zrakové rozlišování - co je špatně na obrázku, jak je to správně - umět popsat celou větou
   
  Hezký víkend Lea, Hanka a Petra
   
    

  Týden od 19.února do 23.února

  Týden školních prázdnin se v celé školce nesl v klidném a pohodovém duchu. 
  Naši třídu kapříků navštívily jak děti z oddělení Žabiček, tak i pár Vodníků. 
  Společně jsme vybarvovali podle čísel, tvořili obrázky veselých klaunů, věnovali se počítání slabik ve slovech a určovali počáteční písmeno slov.  Společně jsme také vyzdobili třídu na karneval, který bude příští týden.
  Děti si prohlížely obrázkové encyklopedie, řešily hádanky a hodně si hrály.... a o všem jsme si hodně povídali...:-)
   
  S přáním krásného a klidného víkendu
  Hanka, Lea a Petra
   
   

  TÝDEN 12.2. - 16.2.

   
  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží, nohou a bříška
        - ŘČ - Maxík 4. lekce - křížové pohyby vleže, poté vestoje
                - velké kruhy ve směru šipek
                - zimní sporty - rozhovory
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
       - TV - protahovací a posilovací cviky, cviky s prvky jogy
       - ŘČ - Maxík 4. pokračování -křížové pohyby , kruhy s říkankou
               - pr. list - zrakové vnímání
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, roční období, počítání
       - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou, PH "Na žraloky
       - ŘČ - Maxík 4. pokračování - křížové pohyby,  zrakové vnímání
               - pr. list - poznávání čísel - číselná řada 1 - 20
   
  ČT - celodopolední výlet do hvězdárny v Ďáblicích, zde naučný program "Měsíc u krejčího"
        - povídání o hvězdách a planetách, o zatmění Slunce, o Zemi atd.
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, co budeme dělat o víkendu    
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou, cvičení s hudbou
        - ŘČ - výroba přívěsku - sněhulák - navlékání dřevěných korálků - práce dle vzoru
                 - pr. list - poznávání písmen, hledání jmen v textu
   
  Klidný víkend přeje Lea, Hanka a Petra
   
   
  TÝDEN 5.2. - 9.2.
   

  PO - KK - co je dnes za den, jaký je měsíc a roční období

                 - sdílení víkendových zážitků
           TV - protažení a posílení končetin, pohybová hra "Na kouzelníka a zvířátka"
          ŘČ - sluchové vnímání- poznej v řadě slovo, které jsme slyšeli 2x (Maxík lekce 3)
                  PL- nácvik svislé čáry- Maxík lekce 3
   
  ÚT - KK - kolik nás je, poznávání čísel, poznávání první hlásky ve slově, vytleskávání slabik
          TV - cvičení se židličkou, pohybová hra " Židličkovaná"
         ŘČ - výroba lojové koule pro ptáky
                  PL- Maxík lekce 3- svislé čáry
   
  ST - KK - Karolínka představila dětem hru, kterou přinesla ukázat z domova
                  jaké stolní hry hrajeme doma, porovnávání pojmů "víc" a "míň"
                  opakování pojmů "sudá" a "lichá"
          TV - aerobní rozcvičení s písničkou
                  stimulační chodníček pro stimulaci chodidel
          ŘČ - počítání s pomocí velkých herních kostek 
                  PL - svislé čáry (opakování)
   
  ČT - KK - povídání o divadle, jak se v divadle chováme, co nás dnes čeká
                  co si pmatuji z pohádky O třech malých kůzlátkách, kdo pohádku zná
          TV - pohybové hry na podporu rozvoje rychlosti a postřehu
                  protažení na zemi
         ŘČ - příprava na obrázek vesmíru a rakety- tupání barvou pomocí houbičky na nádobí
                divadelní představení TŘI MALÁ KŮZLÁTKA
   
  PÁ - KK - povídání o vesmíru- vysvětlení některých základních pojmů
                  prohlížení knih o vesmíru 
           TV - cvičení  s židličkou, protažení, nácvik hodu míčem kamarádovi a nácvik chytání míče
          ŘČ -  dokončení obrázku vesmíru s raketou- vykreslení rakety/létajícího talíře, stříhání, lepení
                   sluchové vnímání (Maxík lekce 3)
   
  S přáním krásného a klidného víkendu
  Hanka, Lea a Petra
   
   

  TÝDEN 29.1. - 2.2.

   
  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací cviky, křížové pohyby, PH "Na mrazíka
        - ŘČ - Maxík 2. lekce - vodorovné čáry s říkankou
                - pr. list - zrakové vnímání - dokreslování řady předmětů dle vzoru
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, roční období, kdo nám chybí
        - TV - protahovací cviky,  nácvik spodní / horní oblouk, hod na cíl - papírovými koulemi
        - ŘČ - poslech čteného příběhu s porozuměním + otázky
                - zimní krajina - práce dle fantazie - ťupkání barvy houbou a bublinkatou folií, stříhání, trhání, muchlání papír. ubrousků a skládání obrázků dle fantazie
   
  ST - KK - co je dnes za den, co bylo včera, jaký den bude zítra
       - TV - protahovací cviky, dynamické cvičení za doprovodu hudby
       - ŘČ - Maxík 2. lekce - pokračování, procvičování zrakové paměti
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání dětí, porovnávání, kdo nám chybí
        - TV - protahovací cviky, posilování paží a nohou, cvičení ve dvojicích s hudbou 
        - ŘČ - Maxík 2. lekce - opakování
                - pr. list - zrakové vnímání + pravolevá orientace - překreslování obrázků z levé strany na pravou
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, co bude zítra, co budeme dělat o víkendu
        - TV - protahovací a posilovací cviky, PH na přání dětí
        - grafomot. listy - poznávání a  obtahování písmen -počáteční písmeno jména
   
  Klidný víkend přeje Lea, Hanka a Petra
   

  TÝDEN 23.1. - 26.1. 

  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací cviky, cvičení na lavičče - přitahování, přeskoky, chůze
        - ŘČ - pravolevá orientace, kresebný diktát - kreslení dle instrukcí
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací cviky, křížové pohyby, uvolňovací cviky ramene, ruky a zápěstí
        - ŘČ - MAXÍK - správné dýchání, úchop tužky, rozvoj zrakového vnímání
   
  ¨ST -  KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, kdo nám chybí
         - TV - protahovací cviky, posilování paží, břicha a nohou
         - ŘČ - pr. list - větší, menší, nejmenší
                 - zrakové vnímání - překreslování obrázků
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, roční období
                - co to je přísloví, co znamenají
       - TV - protahovací cviky, PH na přání dětí
       - ŘČ - malba vidličkou - medvěd, liška - práce s temperou
               - opakování písniček "Huboval vrabčák na zimu"
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, co budeme dělat o víkendu
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží
        - ŘČ - dokončení obrázků lišky a medvěda
                - pr. list - uvolňovací cviky - dlouhá rovná čára
   
  Hezký víkend přeje Lea, Hanka a Petra
   
   

  TÝDEN 15.1. - 19.1.

   
  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací cviky
        - ŘČ - 1. lekce Maxík - nácvik dýchání, křížové pohyby, uvolňovací cviky ruky a nácvik správného úchopu tužky
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací cviky, cviky s prvky jogy
        - ŘČ - pokračování 1. lekce Maxík - křížové pohyby, souvislý tah a plynulý pohyb ruky, tečkovaná
                - pr. list - vločky
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání, kdo nám chybí
       - TV - protahovací cviky, PH na přání dětí, chůze po "krách" - koordinace pohybů
       - ŘČ - pokračování 1. lekce Maxík - křížové pohyby, plynulost pohybu ruky v rameni, vodorovné čáry
               - pr. list - posloupnost znaků v řadě
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, roční období, kdo nám chybí
       - TV - protahovací cviky, posilování paží a nohou
       - ŘČ - pokračování  - křížové pohyby, uvolnění ruky, tečkovaná - zobání pro ptáčky - rytmizace -jedna tečka je jedno slovo
               - pr. list - velký, menší, nejmenší
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, co budeme dělat o víkendu
        - TV - protahovací a posilovací cviky, židličkovaná
        - ŘČ - zimní strom - společná práce - vystřihování, skládání, lepení
                - pr. list - sčítání 
   
  Hezký víkend Lea, Hanka a Petra
   
   

  TÝDEN OD 8.LEDNA DO 12.LEDNA 2024

   
  PO - KK - sdílení víkendových zážitků, jaký je den, měsíc a roční období
                   kolik nás je dnes ve třídě, kdo chybí
           TV - protažení a pohybové hry v kruhu podporující koordinaci pohybu a spolupráci
          ŘČ - tříkrálový obrázek do notýsku- stříhání, lepení, práce podle předlohy
                  opakování tříkrálové koledy před vycházkou s koledou
   
  ÚT - KK - moje oblíbená pohádka, můj oblíbený pohádkový hrdina
                 orientace v roce- jednotlivé měsíce
           TV - pohybová hra na kouzelníka a zvířátka
                   nácvik skoku do dálky
          ŘČ - PL - pohádkové dvojice, doplň kdo chybí, kdo ke komu patří
                  pohádkový kvíz- hádání klasické pohádky podle krátké čtené ukázky, dokončování příběhu
   
  ST - KK - měsíc leden, lednové počasí
                 opakování číselné řady do 10, ponzávání čísel
          TV - cvičení se židličkou, posilování končetin, hra " židličkovaná"
         ŘČ - básnička Leden
                 PL - uvolňovací cviky pro nácvik písma
   
  ČT - KK - pohádky o dracích, jaké děti znají, jak vypadá pohádkový drak
                  sluchové vnímání- pačáteční písmeno slov, jaká slova znám na určité písmeno
          TV - protažení s písničkou
                  pohybová hra "na draka" (obdoba na žraloka), relaxační cviky
          ŘČ - společná práce- dračí hlavy- práce s papírem, stříhání, lepení
   
  PÁ - KK - na co se těším o víkendu, co budeme dělat
                  počítání slabik- vytleskávání slov
          TV - opičí dráha- cvičení na lavičce, zdolávání překážek, přeskoky
                  krátká relaxační jogová sestava podle Síty Rojové
          ŘČ - PL - zrakové vnímání- hledání stínu
                  práce s vodovou barvou- obrázek klasické pohádkové postavy 
   
  S přáním krásného a klidného víkendu
  Hanka, Lea a Petra
   
   

  TÝDEN 1.1. - 5.1.

  PO - NOVÝ ROK
   
  ÚT -  KK - přivítání se po vánočních svátcích, sdílení zážitků, co nám nadělil  Ježíšek
        - TV - protahovací cviky , PH na přání dětí
        - ŘČ - kresba dárku který nás nejvíce potěšil
   
  ST - KK -  co je dnes za den, dny v týdnu, kdo nám chybí
        - TV - protahovací a posilovací cviky, cviky s prvky jogy
        - ŘČ - novoroční ohňostroj - společná práce - tiskání barev na velký formát
   
  ČT - KK -  co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
                - Tři králové - legenda,kam šli a proč, co nesli
        - TV - protahovací cviky, cviky s prvky jogy
        - ŘČ - příběhy z chaloupky na vršku - jak to bylo na Tři krále - převyprávění příběhu
                - pr. list - puzzle - Tři králové -vykreslení, rozstříhání a opětovné složení a nalepení
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, co budeme dělat o víkendu
        -  TV - protahovací cviky , posilování paží a nohou, relaxace
        -  ŘČ - cesta Tří králů - společná práce - velký formát
                 - pr. list - počítání hvězd, poznávání a zapisování čísel
   
  Přejeme vše dobré v novém roce, hezký víkend Lea, Hanka a Petra  
   
   

  Týden od 18. prosince do 22.prosince 2023

  Čtvrtý adventní týden se v naší třídě nesl ve znamení radostného očekávání příchodu Ježíška.
  Ochutnávali jsme s dětmi vánoční cukroví, malovali obrázky, nalepili si textilní vánoční hvězdu do notýsku.
  Všichni jsme rádi přijali pozvání na prohlídku soukromé sbírky betlémů k paní Knížkové.
  Na procházkách si pak děti všímaly vánoční výzdoby v obci...
  Celý týden byl zkrátka takový jiný...slavnostnější.
  Moc Vám děkujeme za dárky, které nám děti nadělily pod školkový vánoční stromeček. 
  Moc děkujeme i za spolupráci, díky které se nám s dětmi daří.
  Přejeme Vám všem krásné a klidné Vánoce a aby ten nastávající rok byl alespoň o trošku lepší než ten, který bude končit.
  S pozdravem Hanka, Lea a Petra
   
   

  TÝDEN 11.12. - 15. 12.

  PO -  KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků, jak prožíváme advent
        - TV - protahovací cviky
        - ŘČ - ván. výzdoba - omotávání papírových výřezů vlnou - jemná motorika
                - grafomot. listy - vánoční kapřík
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, kdo nám chybí
        - TV - protahovací a posilovací cviky
        - ŘČ - poznávání písmen (A ) - hledání v textu a označení
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací cviky , posilování paží a nohou
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Vánoce " +otázky
                - vánoční stromek - ťupkání prstovými barvami - dodržení posloupnosti barev dle zadání
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, těšíme se na dnešní vystoupení ?
        - TV - protahovací cviky, cviky s prvky jogy
        - ŘČ - pr. list - bludiště -cesta ke stromku
                - nácvik pásma pro rodiče
   
  PÁ - KK - jak jsme si užili včerejší vystoupení a tvoření
                - plány na víkend, na co se těšíme
  Ráno při příchodu do školky na nás čekalo velké překvapení - dárky od Ježíška. Počkali jsme až přijdou všichni kamarádi a společně jsme dárky rozbalovali. Největší radost nám udělala kuličková dráha a barevná modelína. Užili jsme si také spoustu legrace s masážními míčky. Každý  dostal knížku a omalovánky, ty si děti mohou vzít  domů. No a pak jsme si už jen hráli :-)
   
  POhodový víkend Lea, Hanka a Petra
   
   

  Týden od 4.prosince do 8.prosince 2023

   
  PO - KK - vzpomínání na sobotní obecní nadílku Mikuláše, povídání o svatém Mikuláši
          TV - čertovská rozcvička s písničkou " Tancovali čerti v pekle"
          ŘČ - divadelní představení o narození Ježíška s následnou MIkulášskou nadílkou
   
  ÚT - KK - kolik nás je, kdo nám chybí, porovnávání víc x míň, 
                 jak se mění příroda kolem nás
          TV - protažení, posílení velkých svalových skupin, 
                  postřehová hra "na slepičky"
          ŘČ - výroba zápichů s motivem hvězdy - práce podle předlohy s různými materiály
                   výroba zápichů ze sušeného pomeranče a ořechů
   
  ST - KK - koho včera navštívil Mikuláš, čert a anděl- jaký kdo dostak dárek
          TV - protahovací cviky s hudbou, pohybová hra "chodí Pešek okolo"
          ŘČ - společná práce- barvení velkoformátového papírového kapra a následné 
                  lepení dalšího materiálu jako šupin
   
  ČT - KK - kolik nás je, kdo nám chybí, co je za den, měsíc, roční období
                  jak se měmńí roční období
          TV - rozcvička s použitím cviků ve dvojicích
                rozvoj spolupráce a koordinace, cviky na stimulaci chodidel, pohybová hra "Na Kouzelníka"
         ŘČ -  výroba dekorace z živého chvojí, aranžování zápichů a chvojí
                   do připravených truhlíčků
   
  PÁ -KK -  co nás čeká o volných dnech, na co se těším
                  jak doma prožijeme druhý adventní víkend
         TV - opičí dráha- zdolávání překážek, poskoky, přeskoky
                  cviky na rozvoj koordinace pohybů
         ŘČ - výroba  vánočního přání pro rodiče- navlékání korálků, papírové vyšívání, lepení
                 nácvik pásmá pro vánoční besídku ( tak jako celý týden ve volných chvilkách...)
   
  Krásný a klidný druhý adventní víkend přejí
  Hanka, Petra a Lea
   
   

  TÝDEN 27.11. - 1.12

  PO - KK - přivítání po víkendu,  sdílení víkendových zážitků 
        -TV - protahování a posilovací cviky paží a nohou
       - ŘČ - Mikuláš,  čert, anděl - tvoření z papíru - obkreslování, stříhání 
               - grafomot. list - řetěz pro  čerta 
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání 
        - TV - protahovací cviky , cvičení s hudbou
        - ŘČ - anděl z papíru - vybarvení a vystřihování
                - grafomot. list - čert- spojovačka
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu,  kdo nám chybí 
        - TV - protahovací cviky, židlickovaná
        - ŘČ- výroba dárku pro rodiče - natírání barvou (překvapení)
   
  ČT - KK - co je dnes za den, těšíme se na Mikuláše?
       - TV - protahovací cviky, PH "Na čertíky"
       - ŘČ - poslech čtené pohádky "Mikuláš " + otázky 
              - výroba dárku pro rodiče 
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, dny v týdnu 
                - těšíme se na víkendové rozsvícení stromku, začíná advent 
        - TV - protahovací cviky, PH "Na čertíky"
         - ŘČ - skládání z papíru podle vzoru - čert a anděl 
                 - první překvapení z našeho adventního kalendáře - poznávání čísel, adventní omalovánka a sladká odměna 
   
  Hezký první adventní víkend 
  Lea, Hanka a Petra
   

  TÝDEN 20.11 -  24.11.

   
  PO - KK- přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací cviky, posilování paží, nohou a zadečku, píseŇ s ukazováním !Hlava, ramena..."
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "O zlém bacilu a hodném vitamínu" + otázky
                - tělní orgány - pojmenování, funkce a zakreslování do postavy
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání, kdo nám chybí
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží, nohou a bříška
        - ŘČ - práce s encyklopedii - lidské tělo - kostra - názvy kostí, kloubů a jejich zakreslování
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
                - prohlížení knihy "Naše tělo "
       - TV - protahovací cviky, cvičení za doprovodu hudby
       - ŘČ - co je důležité pro zdraví - jídlo, pitný režim, odpočinek, sport, spánek, hygiena - rozhovory
                - pr. list - zdravé/ nezdravé potraviny - čím nám prospívají/neprospívají
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
                - co jsou to smysly - jaké smysly máme a co nám umožňují
        - TV - protahovací cviky, křížové programování
        - ŘČ - práce s encyklopedií - smysly - k čemu nám slouží, co nám zprostředkuji, co prostřednictvím smyslů poznáváme
                - pr. list - přiřazování orgánů podle smyslu vnímání
   
  PÁ - KK . co je dnes za den, dny v týdnu, co budeme dělat o víkendu
        - TV - protahovací a posilovací cviky, cviky s prvky jogy
        - ŘČ - opakování - moje tělo - smysly - jak funguje lidské tělo, význam výživy, podpora zdraví
                - pr. list - zrakové vnímání - pravolevá orientace
   
  Klidný víkend Lea, Hanka a Petra
   
   

  Týden od 6.listopadu do 10.listopadu

  PO - KK - kolik nás je, kdo nám chyí, co jsme zažili o volných dnech
                 - povídání o "Svatomartinském týdnu"  
          TV - cvičení s písníčkou, protažení, pohybová hra podporující rovnováhu a postřeh
          ŘČ - divadelní představení " Jak si framta vzal princeznu"
   
  ÚT - KK- legenda o svatém Martinovi a povídání o listopadu
               - opakování číselné řady
          TV - rozcvičení s hudbou, cviky na posílení končetin, následná relaxace
          ŘČ -obrázek koně sv. Martina- tupování barvou přes šablonu, lepení papírových vloček
                                                         - práce s alobalem- výroba podkovy
   
  ST - KK - naše zážitky z pouštění draka
                - opakování pojmů určujících polohu v prostoru- na , nad, pod...
                - pravolevá orientace
          TV - rytmická cvičení s hudbou
          ŘČ - práce s notýskem- foukání skvrn tuše brčkem, lepení papírových výseků ístků
                - PL - číselná řada do 7, určujeme počet
   
  ČT - KK - opakování dnů v týdnu, opakování pravolevé orientace
                - opakování naučených básniček
          TV - kardio cvičení, cviky na posílení břišních svalů a svalů dolních končetin
          ŘČ - nácvik písně "Píšu ti andílku", seznámení s drobnými hudebními nástroji (Orffovy hudební nástroje)
   
  PÁ - KK - na co se těšíme, co nás čeká o víkendu
          TV - opičí dráha- zdolávání překážek, poskoky a přeskoky, plazení se...´
                - pohybová hra " chodí pešek okolo"
         ŘČ - výroba lampionu - tiskání tempperové barvy, práce podle předlohy a podle instrukcí
   
  S přáním krásného víkendu
  Hanka, Lea a Petra
   
   
   
   

  TÝDEN 30.10. - 3.11.

   
  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací a posilovací cviky, cvičení za doprovodu hudby
        - ŘČ - určování počtu slabik, vytleskávání a zapisování
                 - poslech čtené pohádky " O dušičce"
                 - zrakové vnímání - bludiště
   
  ÚT - Halloweenské mecheche :-)
        - diskotéka, focení, společné dlabání dýní, výroba bubáků, dýní a netopýrů     a nakonec hostina a sladká odměna
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží, nohou a zadečku
        - ŘČ - pr. list - předmatemat. cvičení - zapisování počtu 
                - výzdoba třídy - výroba pavouků a dýní z papíru
   
  ČT - KK - co je dnes za den , dny v týdnu, počítání, porovnávání
                - co znamená dnešní Památka zesnulých
        - TV - cvičení s hudbou
        - ŘČ - tv pohádka "Jak to bylo na dušičky" + rozhovory
                 - poznávání a nácvik psaní číslic 0-9
                 - pr. list - sčítání a zapisování počtu / číslic
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, co bude zítra, naše plány na víkend
        - TV - protahovací cviky, PH  na přání dětí
        - ŘČ - poznávání a nácvik psaní písmen
                 - pr. list - hledání písmen dle zadání
   
  Hezký víkend Lea, Petra a Hanka
   
                 

  Týden od 23.října do 27. října 2023

   
  PO - KK - sdílení víkendových zážitků, opakování číselné řady do 15
        - TV - protažení, nácvik hodu míčem a chytání míče s použitím obou paží
                  nácvik přihrávek, pohybová hra na podporu postřehu
        - ŘC - nácvik stříhání- duchové z papíru
                - Halloweenská lampička- zdobení skleničky
   
  ÚT - KK - co umíme doma udělat z dýně, co maminka z dýně uvaří, upeče
        - TV - protažení velkých svalových skupin, cvičení s písničkou
                - pohybová hra " židličkovaná"
        - ŘČ - lepený obrázek  "dýně"- podpora rozvoje jemné motoriky
   
  ST - KK - opakování orientace v čase - dny v týdnu, měsíce ročního období.
                  co se v kterém období obvykle dělá
        - TV - pohyb s říkankou " Bublina", Brambora"...
                - pohybová hra " Chodí pešek..."
         - ŘČ - PL- matematické představy- poznáváme čísla
                  - PL- zrakové vnímání- najdi odlišný obrázek
   
  ČT - KK - co mě baví na podzimu, jak si rádi hrajeme venku
        - TV - cvičení s lavičkou, protažení, cviky na rozvoj rovnováhy a koordinace,
                  posílení končetin
        - ŘČ - PL - malování podle čísel
                 - logopedické říkanky ( L, S, H)
   
  PÁ - KK - na co se těším o víkendu, co mám v plánu o volných dnech
        - TV - opičí dráha-poskoky, přeskoky,zdolávání překážek, plazení se...
        - ŘČ - opakování naučených a známých písniček,poznávání písní podle sluchu
                - sluchové vnímání- určování dlouhých a krátkých slabik, určování počátečního písmena
  Po celý týden jsme ve třídě sušili jablíčka a hrušky...ovoce dětem moc chutnalo :-)
   
  S přáním krásného víkendu 
  Hanka, Petra a Lea
   
   

  TÝDEN 16.10. - 20.10.

  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací cviky, posilování paží, nohou a bříška
        - ŘČ - kaštánkohraní -  počítání, porovnávání, obkreslování písmen a číslic, určování počtů
   
  ŮT - KK - co je dnes za den dny v týdnu, poznávání plodů podzimu po hmatu
        - TV -protahovací cviky, cviky s prvky jogy, PH" Na žraloky"
        - ŘČ - podzimní strom - trhání krepového papíru, namáčení, dotvoření stromu
                - pr. list  - předmatematická cvičení - zapisování počtu dle počtu předmětů
     
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání dětí, porovnávání
        - TV - protahovací cviky, posilování paží a nohou, relaxace
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Strom ztrácí listí" + otázky
                - dechová cvičení - foukání slabě jako vánek, poté více jako vítr a nakonec vichřice
                - pr. list - vybarvovat geom. tvary dle zadání - pozornost a soustředění
   
  ČT - KK - co je dnes za den , dny v týdnu, kde se bere déšť
        - TV - protahovací cviky, skákání přes kaluže - skok snožmo, židličkovaná
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Prší" + otázky
                - básnička s pohybem "Déšť", píseň "Prší, prší"
                - grafomot. listy - svislé čáry - déšť
   
  PÁ - KK - co je dnes za den , co bude zítra, víkendové plány
        -  TV - protahovací cviky, PH na přání dětí
        - ŘČ - četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme " - plody podzimu - stromy/keře/ přiřazování
                - pr. list - co do řady nepatří
   
  Hezký podzimní víkend 
  Lea, Petra a Hanka

   

  Týden 9.října - 13. října 2023

   
  PO - KK - sdílení víkendových zážitků, co nás dnes čeká ve školce
                  poučení o pravidlech chování na programu s živými zvířaty
          TV - protažení, pohybová hra "Na čaroděje a zvířátka"
                  nácvik skoku do dálky
          ŘČ - ukázka žívých ptáků  s naučným povídáním o  nich
   
  ÚT - KK - opakování číselné řady do 15, porovnávání množství
                  vzpomínání na včerejší ukázku ptactva- opakování toho, co jsme se dozvěděli
                  co patří k podzimu v lese a co na poli
          TV - krátné kardio cvičení, nácvik chytání míče a nácvik přihrávky (hodu) kamarádovi
                  krátká míčová hra zameřená na spoloupráci
          ŘČ - společná práce - velkoformátová koláž- LES
                   co do lesa patří, co v lese najdeme- práce s různými materiály, možnost využití různách technik
                   (kresba, malba, stříhání a lepení, práce s přírodninou)
   
  ST - KK - povídáni o podzinmí sklizni, co roste na poli, moje oblíbená zelenina, z čeho je mouka, cukr...
          TV - krátké protažení, cvičení zaměřené na koordinaci pohybů
                  pohybová hra " židličkovaná"
          ŘČ - papírová lesní zvířátka- vybarvování, stříhání, lepení
                   práce krok za krokrm podle pokynů
                 - logopedické říkanky na písmeno S a Š
   
  ČT - KK - povídání o pačasí v říjnu, jak využíváme stále ještě hezkých dnů
         TV - cvičení na lavičce- rovnovážná cvičení, posilování
                pohybová hra "Na žraloka"
         ŘČ - GML s uvolňovacími cviky - pytel bambor- volné ovály
                -  PL- dýně- opakování čísel do 5, stříhání a lepení
   
  PÁ - KK - co máme v plánu na volné dny, na co se těším, co budu dělat,
                  co na podzim dělám rád a jak si hrály děti dříve
          TV - cvičení s židličkou, opakování pojmů "za, na, před, pod...", protažení a posilování končetin
          ŘČ - práce s notýskem - Vetvička mochyně
                 - PL- velké, menší, nejmenší...porovnávání a srovnávání, lepení a stříhání
                 - opakování básniček a písniček, které už umíme
   
  Přejeme všem krásný říjnový víkend
  Hanka, Petra a Lea
   

   

  TÝDEN 2.10. - 6.10.

   
  PO - KK - jak jsme prožili prodloužený víkend
        - TV - protahovací a posilovací cviky
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Dráček Papíráček " + otázky
                - nácvik stříhání - drak , panáček Vlasáček
   
  Ůt - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, jak poznáme podzim
       - TV - protahovací cviky, cvičení s hudbou
       - ŘČ - podzimní paleta - z přírodnin nasbíraných na procházkách - práce dle fantazie
   
  ST - celodopolední výlet do svíčkárny v Šestajovicích -výroba svíček, vykrajování mýdla, pozorování a krmení zvířátek na zdejší minifarmě
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání a porovnávání
        - TV - protahovací a posilovací cviky
                - cvičení za doprovodu hudby, hry na přání dětí
       - ŘČ - poslech čtené pohádky "Ježek " + otázky
               - grafomot. listy - kruh odstředivý - uvolnění ruky a zápěstí
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, co bude zítra, co budeme dělat  o víkendu
        - TV - protahovací cviky, posilování paží a bříška
        - ŘČ - obrázkové sudoku - procvičování logického myšlení a pozornosti
                - opakování básničky a písničky o ježcích
   
  Klidný víkend přeje Lea, Petra a Hanka
   
   

  Týden 25.- 29.září 2023

   
  PO - KK - sdílení víkendových zážitků, vysvětlování pojmů souvisejících s orientací v prostoru ( na, pod, za...)
                 - povídání o životě ježků
            TV - cviky posilující pravolevou orientaci
                  - dechová a protahovací cvičení
            ŘČ - obrázek "Ježek"- práce s předlohou, s lepidlem a přírodninou
                   - seznámení se s písničkou "Ježek"
   
  ÚT - KK - povídání o podzimu a podzimním počasí
                - opakování legopedických říkanek
          TV - cvičení s lavičkou, cviky na posílení dolních končetin a spodní části bříška, koordinačně -balanční cviky, zdolávání překážek
          ŘČ - Písníčka "Ježek"- vysvětlení pojmů v textu, nácvik písně
   
  ST- KK - legenda o svatém Václavovi, naše plány na volné dny, na co se těším
         TV - sportovně pohybové hry " Na sochy" a "Na zvířátka", protažení
        ŘČ - opakování písničky "Ježek"
              - PL- vybarvování podle čísel 
               (předškoláci pak  PL na orientaci v prostoru)
   
  S přáním krásně prožitého prodlouženého volna
  Hanka, Petra a Lea
   
   

  TÝDEN 18.9. - 22.9.

   
  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací cviky
        - ŘČ - Muchomůrka - samostatná práce dle vzoru
        - divadelní představení v MŠ "O TYGŘÍKOVI"
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací a posilovací cviky
                - cviky na podporu rovnováhy a koordinace
        - ŘČ - pr. list - skládání a přiřazování obrázků do tabulky
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání
                - jak poznáme blížící se podzim
       - TV - protahovací cviky
               - cviky na podporu rovnováhy, pravolevá orientace
       - ŘČ - beseda s policií ČR - seznámení s prací policie, ukázka výcviku psů, 
                 zásady bezpečného chování, prohlídka policejního vozu a motorky....
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, kdo nám chybí
        - TV - protahovací cviky
                - cvičení s hudbou
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "O poslední vlaštovce" + otázky
                 - vybarvování vlaštovky, nácvik stříhání - výzdoba oken
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o víkendu
                - kam a proč odlétají ptáci na zimu - rozhovory
        - TV - protahovací cviky, cvičení s plyšáky
        - ŘČ - grafomot. listy - vlaštovky- smyčky jedním tahem
   
  Hezký víkend Lea, Hanka a Petra
   
   
  Týden 11. září - 15. září 2023
   
  PO- KK - sdílení víkendových zážitků, co se mi přihodilo
                počítání dětí, porovnávání více x méně, opakování značek
          TV - rovnovážné a posilovací cvičení s lavičkou
          ŘČ- práce s notýskem- kresba na začátku školního roku, pravidla třídy
   
  ÚT- KK - orientace v čase- co je dnes za den, měsíc, roční období
                 činnosti spojené s babím létem
         TV - protažení, pohybová hra "Na žraloka"
         ŘČ - tiskání jablíček- obrázek- práce s temperovou barvou a fixem,stříhání a lepení
                " sklenice plná ovoce " do notýsku
   
  ST - KK- moje oblíbené společenské a pohybové hry, co mě baví a co ne
                 kdy se nechodí do školky
         TV - protažení, cvičení s židličkou, pohybová hra "Židličkovaná"
         ŘČ - " můj kapřík" - lepení papírových "šupin" na šablonu, vykreslování, stříhání a lepení
               - logopedické říkanky na písmeno "Z"
   
  ČT - KK - číselná řada do 10, opakování dnů v týdnu
                 kamarádi kteří dnes chybí
          TV - protažen s pohybovou hrou "Na čaroděje a zvířátka"
          ŘČ - Pracovní List- nácvik písma, jména
                                     - nácvik rovných a šikmých čar
                                     - kontrola úchopu psací potřeby
   
  PÁ - KK - moje plány na volné dny
                 poučení o pravidlech bezpečného chování
          TV - opičí dráha-zdolávání překážek, poskoky
                - pohybová hra "Pan čáp ztratil čepičku"
         ŘČ - PL - " zavařenina"- zrakové vnímáni s počítáním do 5
               - zdobení pracovního šanonu ubrouskovou technikou
   
  S přáním krásně prožitých volných dnů
  Hanka, Petra a Lea    
   
   

  4.9. - 8.9.

   
  PO - KK - přivítání se po prázdninách, sdílení zážitků, seznámení s novými kamarády, s novým prostředím a pravidly
        - TV - protahovací cviky, šlapu si to do školky - chůze, pochod, běh 
        - ŘČ - vybarvování kapříků, nácvik správného úchopu tužky, nácvik stříhání
                - zpívání oblíbených písniček
   
  ÚT - KK - co je dnes za den dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou
        - ŘČ - grafomot. listy - opis písmene K + hledání slov začínajících na dané písmeno 
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání , porovnávání¨
                - nácvik básničky "Šla poštolka do školky"
       - TV - protahovací a posilovací cviky nohou a bříška
               - cvičení za doprovodu hudby
       - ŘČ - kresba autoportrétu - naše třída Kapříků
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací cvičení, jogová sestava - pozdrav slunci
        - ŘČ - pr. list- hledání stejných předmětů v obrázku + zapisování počtů
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, jak se mi líbil první týden ve školce, co budeme dělat o víkendu
        - TV - protahovací cviky, joga - pozdrav slunci +stan
        - ŘČ - nácvik stříhání, grafomot. listy - jablíčka - kruhy
   
  Hezký slunečný víkend přejí Lea, Hanka a Petra
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy