TÝDENÍČEK

  Listopad 2022

  21. – 25.

   

  • V pondělí jsme si povídali o tom, jak pečujeme o své zdraví – jak je důležitá hygiena celého těla, kdy si myjeme ruce, proč musíme čistit zuby ……
  • V úterý jsme absolvovali moc hezký výlet do Liberce  - navštívili jsme science centrum IQLANDIA – prošli jsme zrcadlovým labyrintem, vesmírem – trochu to s námi houpalo, děti fascinoval vodní svět a nejvíce se vyřádily v druhém patře, kde byl obchod s potravinami, restaurace, škola, televizní zpravodajství ….
  • Ve středu jsme si povídali o zdravém jídle, děti vyplnily pracovní list a s chutí jsme si zazpívali všechny podzimní písničky
  • Ve čtvrtek děti začaly vyrábět vánoční podkovičku z tvrdé hmoty, kterou po vyschnutí nabarví, ozdobíme ji mašličkou a budeme mít hezký dárek k vánocům pro pacienty v nemocnici
  •  V pátek jsme si povídali o prvním adventním týdnu a učili jsme se písničky a básničky na vánoční besídku

   

  Hezký víkend všem přeje

  paní učitelka Jitka


  Listopad 2022

  14. – 18.

  • Probíráme tělo člověka – jak vypadá postava, vyprávěli jsme si o důležitých orgánech našeho těla, děti skládaly dřevěné skládanky – jak člověk roste a stárne, kostra, svalstvo, krevní oběhový systém
  • Děti plnily úkoly v pracovních listech zaměřených na naše tělo – umísťovaly do těla jednotlivé orgány, procvičovaly si zrakové vnímání a pravolevou orientaci – vyhledávaly rozdílné obrázky
  • Tvoření – „Naše oko“ – jeden z důležitých smyslů našeho těla, osvojení pojmů “oko“, „zrak“, „vidět“, děti samy vytvořily své oko z barevného papíru – jejich „oči“ jsou vystaveny na nástěnce v 1.patře
  • Naučili jsme se, že máme 5 smyslů a smyslových orgánů – oko – zrak, ucho – sluch, nos – čich, ústa – chuť, ruka – hmat
  • Procvičovali jsme sluchové vnímání – pomocí hudebních nástrojů, hra „Ptáčku pípni“, hmat jsme si ověřili na poznávání tvrdého, měkkého, ostrého materiálu 
  • Chuť – sladké, kyselé, slané…….
  • Každý den nacvičujeme písně a básničky na vánoční besídku

   

  Hezký víkend všem přeje

  paní učitelka Jitka

   

  Listopad 2022

  7. – 11.

  • V pondělí si děti užily divadelní představení „Medvídek PÚ“ – byly nadšené, prožívaly děj – smály se, tleskaly a komunikovaly s hercem
  • V úterý jsme pracovali s pohádkou „Krtek a drak“ – byla výborná zpětná vazba, děti dokázaly pozorně poslouchat a spolupracovat v dalších činnostech spojených s touto pohádkou, děti následně splnily grafomotorické cvičení – svislé kolmé čáry
  • Ve středu si děti vyrobily stříbrné podkovy Svatého Martina
  • Ve čtvrtek jsem s dětmi podrobně probírala legendu o Svatém Martinovi, vysvětlovali jsme si pranostiky, zpívali jsme píseň „Svatý Martin“ doplněnou hudební zvukomalbou
  • Pátek jsme věnovali opakování písní, říkanek a samozřejmě jsme si připomněli svátek Svatého Martina a vysvětlili jsme si, proč se jí „svatomartinská husa“

   

   Hezký víkend všem přeje

  paní učitelka Jitka

   


  Listopad 2022

  31.10. – 4.11

   

  • V pondělí jsme si dopoledne plně užili halloweenský svátek – děti se „vyskotačily“   -  zatancovali jsme si na oblíbené písničky, následovala promenáda všech masek, soutěžili jsme ve foukání pavoučků, vyplnili úkol na vyhledávání halloweenských strašidel a nakonec jsme společně vydlabali dýni, která je umístěna v mezipatře
  • V úterý děti začaly vyrábět obrázek muchomůrek – z nasbíraného listí se staly razítka – houbičkou jsme na listy nanášeli různé barvy  a obtiskávaly je na celou plochu papíru
  • Ve středu jsme si povídali o podzimním lese a o kráse přírody v podzimním období, zazpívali jsme si písničky, učili se chodit v rytmu a učili se básničku „ Fouká, fouká“, nakonec si děti vystřihly muchomůrky a nalepily je na výkres s barevným listím 
  • Ve čtvrtek se děti naučily novou písničku „Muchomůrka sedí v lesíčku“
  • V pátek jsme procvičovali sluchové vnímání za pomoci hudebních nástrojů, orientaci v prostoru, předmatematické dovednosti – určování počtu podle číslice a vyplnili jsme pracovní list zaměřený na zrakové vnímání

   

   Hezký víkend všem přeje

  paní učitelka Jitka

   


  Říjen 2022

  24. – 27.

  Tento týden byl věnován tvoření dekorací k svátku Halloween včetně výzdoby třídy.

  • Děti si vyzdobily svou dýni v notýsku – vyplnily si ji nastříhanými oranžovými čtverečky, které kousek po kousku na sebe lepily a v rámci vycházky zdolaly celý okruh cyklostezky do Mratína a zpět, dalo nám to 5 km
  • V úterý jsme si vyrobili závěs ze strašidýlek – použili jsme barevné křídy a všechny tři duchy provlékli na niti
  • Ve středu byla třída plná papírových netopýrů a děti byly spojeny s třídou „žabiček“
  • Ve čtvrtek jsme si povídali o svátku Halloween, a po svačině jsme si stihli vyrobit ozdobnou dýňovou krabičku z papíru (skládanka)

  Hezký prodloužený víkend a v pondělí se těším na všechny na Halloweenské zábavné dopoledne.

  Paní učitelka Jitka

   


  Říjen 2022

  17. – 20.

  Nejdůležitější činnosti v tomto týdnu:

  • Čtení a společný rozbor pohádky „Jak krtek a veverka zkoumali semínka rostlin“
  • Povídání o životě zvířátek v lese – prohlížení knížek, pracovní list zaměřený na ovoce a zeleninu – dětem stále činí potíže , proto jsme vytvořili nástěnku v patře  zaměřenou na objasnění těchto dvou pojmů
  • Vytvoření vlastního „smajlíka“ – usmívá se, když je správná odpověď a je smutný, když je chybná (s dětmi tak procvičujeme základní znalosti )
  • Děti se naučily 3 sloky písně „Jablíčko“, denně provádíme rytmizaci říkanek
  • Ve čtvrtek si všechny děti zahrály pohádku „O velké řepě“  - pořádně se mi rozdováděly, v kostýmech zahrály postavy zvířátek nebo osob a společně jsme si převyprávěli pohádku
  • Na procházce jsme si zašli na pole a děti si utrhly jednu kukuřici, kterou s mou pomocí ozdobily a odnesly si domů hezkou podzimní dekoraci
  • Trénujeme držení tužky a procvičujeme uvolnění ruky v grafomotorických listech – svislé krátké čáry a krouživé pohyby- uvolnění zápěstí

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   

  Říjen

  10. – 14.

  Naše aktivity:

  • V pondělí dopoledne mezi nás zavítal ornitolog a představil dětem zajímavé ptáky – sovu, sýčka, poštolku, orla a papouška aru, se kterým se děti nechávaly samostatně fotografovat
  • Od úterý se děti věnovaly tématu „Zelenina“, každý den pak podle obrázků určovaly základní druhy a znalosti procvičovaly formou pexesa
  • Ve středu se děti dopoledne fotografovaly a ještě jsme stihly „Zpívánky“, děti umí písničky „Metla liška pokojíček“, „Jablíčko“, „Zaječí říkadlo“, „V zahradě na hrušce“, „Stojí, stojí bedla…“
  • Ve čtvrtek se tvořilo – děti si vyrobily mrkvový záhon z kulatých tácků, které nabarvily modrou a hnědou temperou a do záhonu nalepily vystřižené mrkve
  • V pátek jsme procvičovali sluchové vnímání a předmatematické dovednosti

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   


  Říjen 2022

  3. – 7.

  Naše stěžejní činnosti

  Celý týden jsme se věnovali komunikativním dovednostem, správné výslovnosti, trénovali jsme sluchové a zrakové vnímání, každý den jsme zpívali a „brousili jazýček“ logopedickými říkankami.

  • Četli jsme si pohádku „Zajíc zahradníkem“ – podle ní jsme se učili, co je ovoce a co zelenina
  • Děti vybarvily podle čísel (1 – 6) podzimní strom s jablky
  • Vyhledávali jsme jablíčka různých velikostí a určovali jsme jejich počet
  • Naučili jsme se písně „ Jablíčko“ a „Metla liška pokojíček“, básničku „Číhaná“ – procvičovali jsme výslovnost „č“
  • Na výstavce v mezipatře nám stojí čápi (pokud nespadli, protože modelína nedrží na silonové látce) a jejich peří tvoří ruce jednotlivých dětí
  • Děti perfektně zvládly vyplnit jablko ručně vyrobenými kuličkami z krepového papíru – procvičily si důkladně jemnou motoriku, žádnému dítěti jsem nepomáhala!!!! Mám z vašich dětí velkou radost, jsou opravdu šikovné!!!!

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   


  Září 2022

  26. – 30.

  Co všechno děti v tomto týdnu zvládly:

  • Vytvořily kompotovou sklenici –tiskly do ní půlky jablek nebo hrušek, na které nanášely temperové barvy
  • Naučily se mazurku, kterou tančily na píseň „Měla babka čtyři jabka“, ochutnávaly různé ovoce a podle chutě hádaly název
  • Procvičily si orientaci v pracovním listě, kde vykreslovaly jablka podle směru stopky, která byla umístěna buď nahoře, dole nebo vpravo
  • „Podzimní strom“ – procvičení jemné motoriky, děti nanášely barvy na připravenou šablonu stromu pomocí vatových tyčinek
  • Na procházkách sbíráme ořechy, kaštany, žaludy….a hrajeme oblíbené pohybové hry

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   


  Září 2022

  19. – 23.

  Naše hlavní činnosti v tomto týdnu:

  • Děti si do notýsku nalepily jablko, které si samy vystřihly a ozdobily
  • Básnička „Čepička a jablíčko“ – děti ji nejen umí zpaměti, ale přehrají i děj
  • Podzimní pohádka „Ježek“ – porozumění textu, převyprávění pohádky
  • Ovocná zahrada – zopakovali jsme si názvy stromů a přiřazovali k nim jejich plody
  • Nejhezčím dnem v tomto týdnu byla středa – dopolední výlet do svíčkárny v Šestajovicích, děti si vyzdobily svíčku a naplnily si dózu koupelnovou solí, poté jsme šli společně nakrmit zvířátka - každé dítě dostalo do ruky kbelík naplněný kukuřicí a postupně jsme krmili kůzlata, slepice, krávy, morčata….
  • Procvičujeme grafomotoriku – spojovali jsme vytečkované tvary (list, deštník, houba, stromek) a poté je děti vybarvily

  Každý den procvičujeme sluchové vnímání – hra na bubínek (děti chodí podle rytmu), provádíme hru na tělo a s chutí si zazpíváme podzimní písničky.

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   

  Září 2022

  12. – 16.

  Chválím všechny kapříky, dělají mi radost – s paní učitelkou Pavlou konstatujeme, že se děti opět „navrací“ do školky - až na některé výjimky (ale věřím, že se také začlení) zpívají, učí se říkanky, snaží se dobře cvičit, výtvarné činnosti zvládají, s radostí se pouští do společných aktivit.

   Naše týdenní činnosti:

  Divadelní představení (do MŠ zavítalo Divadlo v kufru) – „Kašpárek a princezna“ – u dětí měla velký úspěch, určitě o svých zážitcích doma vyprávěly.

  • Logopedická říkanka s kreslením „Sluníčko“
  • Básnička „Kamarád“ – 2.část
  • Písnička „Šel zahradník do zahrady“
  • Rytmizace slov, říkanek a písní – hra na tělo
  • Výtvarné činnosti – „Podzimní keř“ a „Ovocná mísa“ – na nástěnce v prvním patře
  • Zdobení hodnotícího notýsku – hlavní strana a vybarvování základních školkových pravidel

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   

  Září 2022

  5. – 9.

  Vzájemně se poznáváme – děti mezi s sebou navzájem a já jako paní učitelka se seznamuji s dětmi, které ke mně přišly ze třídy „želviček“. Neustále zdůrazňuji, že jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme a nikdo nikomu nebude ubližovat nebo někoho šikanovat. Od začátku dbám na to, aby mi některé z dětí nešikanovalo druhé. V případě, že byste jako rodiče zaznamenali nějaké projevy šikany, prosím ihned mi to sdělte a já učiním příslušné kroky.

  Naše týdenní činnosti:

  • Logopedická říkanka s kreslením „Sluníčko“
  • Básnička „Kamarád“ – 1.část
  • Říkanka s pohybem „Co už všechno vím“
  • Kresba sluníčka na velkou čtvrtku, poté do hodnotícího notýsku
  • Děti zvládly procházku do Mratína
  • Vybarvení svého kapříka, vystřižení obrázku a nalepení na barevnou čtvrku – výtvory dětí jsou umístěny na nástěnce v 1.patře
  • Každý den cvičíme – teď jsme používali lana a cvičili jsme s plyšáky, trénujeme orientaci v prostoru – nad, pod, vedle, za, před

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka   

   

  1– 2.září

  • naučili jsme se písničku „Na naší zahradě „ a trénujeme „Ranní rituál“ (každý den budeme zahajovat rituálem) – je to o hezkých vztazích mezi dětmi, kde panuje pohodová a přátelská atmosféra
  • zatancovali jsme si, vyzkoušeli si rytmizaci, zazpívali jsme si
  • vyzkoušeli jsme pohybové hry – oblíbenou hru „na sochy“
  • každé dítě si vybarvilo svou rybičku – kapříka, mám z nich velkou radost, všichni krásně vybarvují, používají všechny barvy
  • na procházce se umí slušně chovat – chodí spolu ve dvojicích a dbají mých pokynů
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy