TÝDENÍČEK

  TÝDEN 20.11 -  24.11.

   
  PO - KK- přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací cviky, posilování paží, nohou a zadečku, píseŇ s ukazováním !Hlava, ramena..."
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "O zlém bacilu a hodném vitamínu" + otázky
                - tělní orgány - pojmenování, funkce a zakreslování do postavy
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání, kdo nám chybí
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží, nohou a bříška
        - ŘČ - práce s encyklopedii - lidské tělo - kostra - názvy kostí, kloubů a jejich zakreslování
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
                - prohlížení knihy "Naše tělo "
       - TV - protahovací cviky, cvičení za doprovodu hudby
       - ŘČ - co je důležité pro zdraví - jídlo, pitný režim, odpočinek, sport, spánek, hygiena - rozhovory
                - pr. list - zdravé/ nezdravé potraviny - čím nám prospívají/neprospívají
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
                - co jsou to smysly - jaké smysly máme a co nám umožňují
        - TV - protahovací cviky, křížové programování
        - ŘČ - práce s encyklopedií - smysly - k čemu nám slouží, co nám zprostředkuji, co prostřednictvím smyslů poznáváme
                - pr. list - přiřazování orgánů podle smyslu vnímání
   
  PÁ - KK . co je dnes za den, dny v týdnu, co budeme dělat o víkendu
        - TV - protahovací a posilovací cviky, cviky s prvky jogy
        - ŘČ - opakování - moje tělo - smysly - jak funguje lidské tělo, význam výživy, podpora zdraví
                - pr. list - zrakové vnímání - pravolevá orientace
   
  Klidný víkend Lea, Hanka a Petra
   
   

  Týden od 6.listopadu do 10.listopadu

  PO - KK - kolik nás je, kdo nám chyí, co jsme zažili o volných dnech
                 - povídání o "Svatomartinském týdnu"  
          TV - cvičení s písníčkou, protažení, pohybová hra podporující rovnováhu a postřeh
          ŘČ - divadelní představení " Jak si framta vzal princeznu"
   
  ÚT - KK- legenda o svatém Martinovi a povídání o listopadu
               - opakování číselné řady
          TV - rozcvičení s hudbou, cviky na posílení končetin, následná relaxace
          ŘČ -obrázek koně sv. Martina- tupování barvou přes šablonu, lepení papírových vloček
                                                         - práce s alobalem- výroba podkovy
   
  ST - KK - naše zážitky z pouštění draka
                - opakování pojmů určujících polohu v prostoru- na , nad, pod...
                - pravolevá orientace
          TV - rytmická cvičení s hudbou
          ŘČ - práce s notýskem- foukání skvrn tuše brčkem, lepení papírových výseků ístků
                - PL - číselná řada do 7, určujeme počet
   
  ČT - KK - opakování dnů v týdnu, opakování pravolevé orientace
                - opakování naučených básniček
          TV - kardio cvičení, cviky na posílení břišních svalů a svalů dolních končetin
          ŘČ - nácvik písně "Píšu ti andílku", seznámení s drobnými hudebními nástroji (Orffovy hudební nástroje)
   
  PÁ - KK - na co se těšíme, co nás čeká o víkendu
          TV - opičí dráha- zdolávání překážek, poskoky a přeskoky, plazení se...´
                - pohybová hra " chodí pešek okolo"
         ŘČ - výroba lampionu - tiskání tempperové barvy, práce podle předlohy a podle instrukcí
   
  S přáním krásného víkendu
  Hanka, Lea a Petra
   
   
   
   

  TÝDEN 30.10. - 3.11.

   
  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací a posilovací cviky, cvičení za doprovodu hudby
        - ŘČ - určování počtu slabik, vytleskávání a zapisování
                 - poslech čtené pohádky " O dušičce"
                 - zrakové vnímání - bludiště
   
  ÚT - Halloweenské mecheche :-)
        - diskotéka, focení, společné dlabání dýní, výroba bubáků, dýní a netopýrů     a nakonec hostina a sladká odměna
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží, nohou a zadečku
        - ŘČ - pr. list - předmatemat. cvičení - zapisování počtu 
                - výzdoba třídy - výroba pavouků a dýní z papíru
   
  ČT - KK - co je dnes za den , dny v týdnu, počítání, porovnávání
                - co znamená dnešní Památka zesnulých
        - TV - cvičení s hudbou
        - ŘČ - tv pohádka "Jak to bylo na dušičky" + rozhovory
                 - poznávání a nácvik psaní číslic 0-9
                 - pr. list - sčítání a zapisování počtu / číslic
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, co bude zítra, naše plány na víkend
        - TV - protahovací cviky, PH  na přání dětí
        - ŘČ - poznávání a nácvik psaní písmen
                 - pr. list - hledání písmen dle zadání
   
  Hezký víkend Lea, Petra a Hanka
   
                 

  Týden od 23.října do 27. října 2023

   
  PO - KK - sdílení víkendových zážitků, opakování číselné řady do 15
        - TV - protažení, nácvik hodu míčem a chytání míče s použitím obou paží
                  nácvik přihrávek, pohybová hra na podporu postřehu
        - ŘC - nácvik stříhání- duchové z papíru
                - Halloweenská lampička- zdobení skleničky
   
  ÚT - KK - co umíme doma udělat z dýně, co maminka z dýně uvaří, upeče
        - TV - protažení velkých svalových skupin, cvičení s písničkou
                - pohybová hra " židličkovaná"
        - ŘČ - lepený obrázek  "dýně"- podpora rozvoje jemné motoriky
   
  ST - KK - opakování orientace v čase - dny v týdnu, měsíce ročního období.
                  co se v kterém období obvykle dělá
        - TV - pohyb s říkankou " Bublina", Brambora"...
                - pohybová hra " Chodí pešek..."
         - ŘČ - PL- matematické představy- poznáváme čísla
                  - PL- zrakové vnímání- najdi odlišný obrázek
   
  ČT - KK - co mě baví na podzimu, jak si rádi hrajeme venku
        - TV - cvičení s lavičkou, protažení, cviky na rozvoj rovnováhy a koordinace,
                  posílení končetin
        - ŘČ - PL - malování podle čísel
                 - logopedické říkanky ( L, S, H)
   
  PÁ - KK - na co se těším o víkendu, co mám v plánu o volných dnech
        - TV - opičí dráha-poskoky, přeskoky,zdolávání překážek, plazení se...
        - ŘČ - opakování naučených a známých písniček,poznávání písní podle sluchu
                - sluchové vnímání- určování dlouhých a krátkých slabik, určování počátečního písmena
  Po celý týden jsme ve třídě sušili jablíčka a hrušky...ovoce dětem moc chutnalo :-)
   
  S přáním krásného víkendu 
  Hanka, Petra a Lea
   
   

  TÝDEN 16.10. - 20.10.

  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací cviky, posilování paží, nohou a bříška
        - ŘČ - kaštánkohraní -  počítání, porovnávání, obkreslování písmen a číslic, určování počtů
   
  ŮT - KK - co je dnes za den dny v týdnu, poznávání plodů podzimu po hmatu
        - TV -protahovací cviky, cviky s prvky jogy, PH" Na žraloky"
        - ŘČ - podzimní strom - trhání krepového papíru, namáčení, dotvoření stromu
                - pr. list  - předmatematická cvičení - zapisování počtu dle počtu předmětů
     
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání dětí, porovnávání
        - TV - protahovací cviky, posilování paží a nohou, relaxace
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Strom ztrácí listí" + otázky
                - dechová cvičení - foukání slabě jako vánek, poté více jako vítr a nakonec vichřice
                - pr. list - vybarvovat geom. tvary dle zadání - pozornost a soustředění
   
  ČT - KK - co je dnes za den , dny v týdnu, kde se bere déšť
        - TV - protahovací cviky, skákání přes kaluže - skok snožmo, židličkovaná
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Prší" + otázky
                - básnička s pohybem "Déšť", píseň "Prší, prší"
                - grafomot. listy - svislé čáry - déšť
   
  PÁ - KK - co je dnes za den , co bude zítra, víkendové plány
        -  TV - protahovací cviky, PH na přání dětí
        - ŘČ - četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme " - plody podzimu - stromy/keře/ přiřazování
                - pr. list - co do řady nepatří
   
  Hezký podzimní víkend 
  Lea, Petra a Hanka

   

  Týden 9.října - 13. října 2023

   
  PO - KK - sdílení víkendových zážitků, co nás dnes čeká ve školce
                  poučení o pravidlech chování na programu s živými zvířaty
          TV - protažení, pohybová hra "Na čaroděje a zvířátka"
                  nácvik skoku do dálky
          ŘČ - ukázka žívých ptáků  s naučným povídáním o  nich
   
  ÚT - KK - opakování číselné řady do 15, porovnávání množství
                  vzpomínání na včerejší ukázku ptactva- opakování toho, co jsme se dozvěděli
                  co patří k podzimu v lese a co na poli
          TV - krátné kardio cvičení, nácvik chytání míče a nácvik přihrávky (hodu) kamarádovi
                  krátká míčová hra zameřená na spoloupráci
          ŘČ - společná práce - velkoformátová koláž- LES
                   co do lesa patří, co v lese najdeme- práce s různými materiály, možnost využití různách technik
                   (kresba, malba, stříhání a lepení, práce s přírodninou)
   
  ST - KK - povídáni o podzinmí sklizni, co roste na poli, moje oblíbená zelenina, z čeho je mouka, cukr...
          TV - krátké protažení, cvičení zaměřené na koordinaci pohybů
                  pohybová hra " židličkovaná"
          ŘČ - papírová lesní zvířátka- vybarvování, stříhání, lepení
                   práce krok za krokrm podle pokynů
                 - logopedické říkanky na písmeno S a Š
   
  ČT - KK - povídání o pačasí v říjnu, jak využíváme stále ještě hezkých dnů
         TV - cvičení na lavičce- rovnovážná cvičení, posilování
                pohybová hra "Na žraloka"
         ŘČ - GML s uvolňovacími cviky - pytel bambor- volné ovály
                -  PL- dýně- opakování čísel do 5, stříhání a lepení
   
  PÁ - KK - co máme v plánu na volné dny, na co se těším, co budu dělat,
                  co na podzim dělám rád a jak si hrály děti dříve
          TV - cvičení s židličkou, opakování pojmů "za, na, před, pod...", protažení a posilování končetin
          ŘČ - práce s notýskem - Vetvička mochyně
                 - PL- velké, menší, nejmenší...porovnávání a srovnávání, lepení a stříhání
                 - opakování básniček a písniček, které už umíme
   
  Přejeme všem krásný říjnový víkend
  Hanka, Petra a Lea
   

   

  TÝDEN 2.10. - 6.10.

   
  PO - KK - jak jsme prožili prodloužený víkend
        - TV - protahovací a posilovací cviky
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "Dráček Papíráček " + otázky
                - nácvik stříhání - drak , panáček Vlasáček
   
  Ůt - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, jak poznáme podzim
       - TV - protahovací cviky, cvičení s hudbou
       - ŘČ - podzimní paleta - z přírodnin nasbíraných na procházkách - práce dle fantazie
   
  ST - celodopolední výlet do svíčkárny v Šestajovicích -výroba svíček, vykrajování mýdla, pozorování a krmení zvířátek na zdejší minifarmě
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání a porovnávání
        - TV - protahovací a posilovací cviky
                - cvičení za doprovodu hudby, hry na přání dětí
       - ŘČ - poslech čtené pohádky "Ježek " + otázky
               - grafomot. listy - kruh odstředivý - uvolnění ruky a zápěstí
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, co bude zítra, co budeme dělat  o víkendu
        - TV - protahovací cviky, posilování paží a bříška
        - ŘČ - obrázkové sudoku - procvičování logického myšlení a pozornosti
                - opakování básničky a písničky o ježcích
   
  Klidný víkend přeje Lea, Petra a Hanka
   
   

  Týden 25.- 29.září 2023

   
  PO - KK - sdílení víkendových zážitků, vysvětlování pojmů souvisejících s orientací v prostoru ( na, pod, za...)
                 - povídání o životě ježků
            TV - cviky posilující pravolevou orientaci
                  - dechová a protahovací cvičení
            ŘČ - obrázek "Ježek"- práce s předlohou, s lepidlem a přírodninou
                   - seznámení se s písničkou "Ježek"
   
  ÚT - KK - povídání o podzimu a podzimním počasí
                - opakování legopedických říkanek
          TV - cvičení s lavičkou, cviky na posílení dolních končetin a spodní části bříška, koordinačně -balanční cviky, zdolávání překážek
          ŘČ - Písníčka "Ježek"- vysvětlení pojmů v textu, nácvik písně
   
  ST- KK - legenda o svatém Václavovi, naše plány na volné dny, na co se těším
         TV - sportovně pohybové hry " Na sochy" a "Na zvířátka", protažení
        ŘČ - opakování písničky "Ježek"
              - PL- vybarvování podle čísel 
               (předškoláci pak  PL na orientaci v prostoru)
   
  S přáním krásně prožitého prodlouženého volna
  Hanka, Petra a Lea
   
   

  TÝDEN 18.9. - 22.9.

   
  PO - KK - přivítání se po víkendu, sdílení víkendových zážitků
        - TV - protahovací cviky
        - ŘČ - Muchomůrka - samostatná práce dle vzoru
        - divadelní představení v MŠ "O TYGŘÍKOVI"
   
  ÚT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací a posilovací cviky
                - cviky na podporu rovnováhy a koordinace
        - ŘČ - pr. list - skládání a přiřazování obrázků do tabulky
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání
                - jak poznáme blížící se podzim
       - TV - protahovací cviky
               - cviky na podporu rovnováhy, pravolevá orientace
       - ŘČ - beseda s policií ČR - seznámení s prací policie, ukázka výcviku psů, 
                 zásady bezpečného chování, prohlídka policejního vozu a motorky....
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, kdo nám chybí
        - TV - protahovací cviky
                - cvičení s hudbou
        - ŘČ - poslech čtené pohádky "O poslední vlaštovce" + otázky
                 - vybarvování vlaštovky, nácvik stříhání - výzdoba oken
   
  PÁ - KK - co budeme dělat o víkendu
                - kam a proč odlétají ptáci na zimu - rozhovory
        - TV - protahovací cviky, cvičení s plyšáky
        - ŘČ - grafomot. listy - vlaštovky- smyčky jedním tahem
   
  Hezký víkend Lea, Hanka a Petra
   
   
  Týden 11. září - 15. září 2023
   
  PO- KK - sdílení víkendových zážitků, co se mi přihodilo
                počítání dětí, porovnávání více x méně, opakování značek
          TV - rovnovážné a posilovací cvičení s lavičkou
          ŘČ- práce s notýskem- kresba na začátku školního roku, pravidla třídy
   
  ÚT- KK - orientace v čase- co je dnes za den, měsíc, roční období
                 činnosti spojené s babím létem
         TV - protažení, pohybová hra "Na žraloka"
         ŘČ - tiskání jablíček- obrázek- práce s temperovou barvou a fixem,stříhání a lepení
                " sklenice plná ovoce " do notýsku
   
  ST - KK- moje oblíbené společenské a pohybové hry, co mě baví a co ne
                 kdy se nechodí do školky
         TV - protažení, cvičení s židličkou, pohybová hra "Židličkovaná"
         ŘČ - " můj kapřík" - lepení papírových "šupin" na šablonu, vykreslování, stříhání a lepení
               - logopedické říkanky na písmeno "Z"
   
  ČT - KK - číselná řada do 10, opakování dnů v týdnu
                 kamarádi kteří dnes chybí
          TV - protažen s pohybovou hrou "Na čaroděje a zvířátka"
          ŘČ - Pracovní List- nácvik písma, jména
                                     - nácvik rovných a šikmých čar
                                     - kontrola úchopu psací potřeby
   
  PÁ - KK - moje plány na volné dny
                 poučení o pravidlech bezpečného chování
          TV - opičí dráha-zdolávání překážek, poskoky
                - pohybová hra "Pan čáp ztratil čepičku"
         ŘČ - PL - " zavařenina"- zrakové vnímáni s počítáním do 5
               - zdobení pracovního šanonu ubrouskovou technikou
   
  S přáním krásně prožitých volných dnů
  Hanka, Petra a Lea    
   
   

  4.9. - 8.9.

   
  PO - KK - přivítání se po prázdninách, sdílení zážitků, seznámení s novými kamarády, s novým prostředím a pravidly
        - TV - protahovací cviky, šlapu si to do školky - chůze, pochod, běh 
        - ŘČ - vybarvování kapříků, nácvik správného úchopu tužky, nácvik stříhání
                - zpívání oblíbených písniček
   
  ÚT - KK - co je dnes za den dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací a posilovací cviky paží a nohou
        - ŘČ - grafomot. listy - opis písmene K + hledání slov začínajících na dané písmeno 
   
  ST - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání , porovnávání¨
                - nácvik básničky "Šla poštolka do školky"
       - TV - protahovací a posilovací cviky nohou a bříška
               - cvičení za doprovodu hudby
       - ŘČ - kresba autoportrétu - naše třída Kapříků
   
  ČT - KK - co je dnes za den, dny v týdnu, počítání, porovnávání
        - TV - protahovací cvičení, jogová sestava - pozdrav slunci
        - ŘČ - pr. list- hledání stejných předmětů v obrázku + zapisování počtů
   
  PÁ - KK - co je dnes za den, jak se mi líbil první týden ve školce, co budeme dělat o víkendu
        - TV - protahovací cviky, joga - pozdrav slunci +stan
        - ŘČ - nácvik stříhání, grafomot. listy - jablíčka - kruhy
   
  Hezký slunečný víkend přejí Lea, Hanka a Petra
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy