ZÁKLADNÍ INFO

  Třída: III. oddělení „VODNÍCI“ – 24 dětí    

  Věková kategorie: 5 – 6 let

  Třídní učitelky: Marie Wojnarová, Klára Foniová Pokorná

  Asistent pedagoga, školní asistent: Hedvika Zátková

  Telefon: 773 304 023

  Jedním z hlavních úkolů předškolního věku a předškolního vzdělávání je příprava na vstup do základní školy. Ta probíhá nejen v mateřské škole, ale také v rodině.

  V této třídě se budoucí školáci učí pohybovat ve větším  kolektivu dětí,  vycházet s nimi, komunikovat a  prosadit se . Učí se respektovat autoritu dospělého a poslouchat jeho pokyny. 

  Získávají  a upevňují si další základní pracovní návyky - snaží se sedět na místě, nevyrušovat, pracovat podle instrukcí.

  Procvičují svoji pozornost, učí se udržet ji navzdory rušivým vlivům. Děti jsou podporovány v samostatnosti, je posilována jejich zvídavost, trpělivost, vůle a cílevědomost.

  Pro budoucí školáky a jejich úspěšnost při vzdělávání jsou důležité některé oblasti, které by měly být rozvinuty ještě před vstupem do 1. třídy ZŠ a jejichž úroveň výrazně ovlivní jejich úspěšnost ve školním vzdělávání.

  Jsou však oblasti, ve kterých se může vyskytnout problém či nezralost. Ta může způsobit výrazné obtíže na začátku školní docházky.

  Abychom těmto problémům předcházeli, zařadili jsem před několika lety do vzdělávání certifikovaný stimulační program ,,Maxík“, který je primárně určen nejen pro předškolní děti, ale také pro děti s odkladem školní docházky.

  Dlouhodobě dosahujeme velmi dobrých výsledků a díky tomu je potom přechod z mateřské  do základní školy méně psychicky náročný jak pro dítě, tak pro jeho rodinu.

   

  Ucelený program Maxík  pomáhá rozvíjet:

  • Sluchové vnímání
  • Zrakové vnímání
  • Grafomotoriku
  • Matematické představy
  • Řeč
  • Myšlení
  • Pozornost
  • Jemnou a hrubou motoriku

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy