ZÁKLADNÍ INFO

  ZÁKLADNÍ INFO

  Třída: II. oddělení „KAPŘÍCI“ – 14 dětí    

  Věková kategorie: 4 – 6 let

  Třídní učitelka: Leona Váňová, Hana Holečková,

  Asistent pedagoga: Petra Hinštová

  Telefon: 773 304 022

  Třídu Kapříků navštěvuje 14 dětí, z toho 7 předškoláků.
   
  Uspořádání třídy je přizpůsobeno individuálním potřebám dětí.  Mohou si samostatně vybírat vzdělávací koutky dle vlastního zájmu a potřeb. 
  U všech činností budou děti pracovat více samostatně, budou se aktivně zapojovat tak, aby se naučili  praktickým dovednostem, ohleduplnosti, spolupráci, samostatnosti. Budeme podporovat jejich zvídavost, potřebu objevovat, učit se a poznávat nové zkušenosti a také rozvíjet sociální a emocionální inteligenci.
   
  S předškoláky se zaměříme na  stimulační program Maxík - ten je určen pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou , budeme podporovat rozvoj komunikačních a grafomotorických dovedností, posilování sluchového a zrakového vnímání, orientaci v prostoru a koncentraci pozornosti. 
   
  Ve třídě je nám také velkou pomocí asistentka pedagoga, která pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 
  
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy