ZÁKLADNÍ INFO

  ZÁKLADNÍ INFO

  Třída: II. oddělení „KAPŘÍCI“ – 15 dětí    

  Věková kategorie: 4 – 5 let

   

  Třídní učitelka: Jitka Matoušková

  Paní učitelka Jitka bude veškeré vzdělávací a výchovné aktivity vést k tomu, aby děti byly ve školce spokojené, všichni „kapříci“ se budou těšit na společná setkání, protože pro ně bude školka druhým domovem, děti se budou společně radovat z úspěchu každého kamaráda, vzájemně si pomáhat, poznávat  a objevovat nové oblasti života. Budeme foukat bolístky a zdolávat společně překážky, jednoduše řečeno – budeme po celý rok šťastně plout v tom našem Měšickém (školkovém) rybníčku.

  Činnosti  a oblasti rozvoje vzdělávání dětí pod vedením paní učitelky

   POHYB a SAMOSTATNOST

   

  • házení a chytání míče, běhání, skákání
  • samostatnost při oblékání
  • správné stolování
  • úklid hraček a svých věcí na správné místo

   

   JAZYK, ŘEČ, PAMĚŤ

   

  • správná výslovnost hlásek
  • vyprávění krátkých příběhů
  • říkanky, písničky, rytmizace

   

  MANIPULACE

  • modelování, stříhání, lepení, malování
  • správné držení tužky
  • pravolevá orientace

   

  VNÍMÁNÍ

  • rozeznání barev a jejich odstínů
  • rozdělení slov na slabiky – dlouhé a krátké slabiky, určování počtu slabik

  MYŠLENÍ

  • základní číselná řada (0 – 10)
  • orientace v prostoru a v čase
  • porovnávání předmětů podle tvaru, velikosti, délky
  • jednoduché hádanky

   

  ZNALOSTI

  • orientace v blízkém okolí (vím, kde bydlím, znám cestu do školky, vím, kde je pošta, obchody, sportoviště)
  • rozliším dopravní prostředky, vím, jak se mám chovat na ulici
  • roční období, rostliny, zvířata

   

  
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy