ZÁKLADNÍ INFO

  Třída: I.oddělení „ŽABIČKY“ – 12 dětí  

  Věková kategorie: 4 roky

  Třídní učitelka: Jitka Matoušková, Pavla Kolářová

  Telefon: 773 304 021

  Třídní učitelka: Jitka Matoušková, Pavla Kolářová

  Všechny vzdělávací a výchovné aktivity budou vedeny tak, aby děti byly ve školce šťastné, aby se těšily na své kamarády, se kterými budou v radostné atmosféře prožívat společné zážitky a prožitky z her. Mateřská škola bude pro děti druhým domovem, ve kterém si děti budou vzájemně pomáhat, poznávat  a objevovat nové oblasti života.

  Činnosti  a oblasti rozvoje vzdělávání dětí pod vedením paní učitelky

   POHYB a SAMOSTATNOST

  • házení a chytání míče, běhání, skákání
  • samostatnost při oblékání
  • správné stolování
  • úklid hraček a svých věcí na správné místo

   

   JAZYK, ŘEČ, PAMĚŤ

  • správná výslovnost hlásek
  • vyprávění krátkých příběhů
  • říkanky, písničky, rytmizace

   

  MANIPULACE

  • modelování, stříhání, lepení, malování
  • správné držení tužky
  • pravolevá orientace

   

  VNÍMÁNÍ

  • rozeznání barev a jejich odstínů
  • rozdělení slov na slabiky – dlouhé a krátké slabiky, určování počtu slabik

   

  MYŠLENÍ

  • základní číselná řada (0 – 10)
  • orientace v prostoru a v čase
  • porovnávání předmětů podle tvaru, velikosti, délky
  • jednoduché hádanky

   

  ZNALOSTI

  • orientace v blízkém okolí (vím, kde bydlím, znám cestu do školky, vím, kde je pošta, obchody, sportoviště)
  • rozliším dopravní prostředky, vím, jak se mám chovat na ulici
  • roční období, rostliny, zvířata
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy