TÝDENÍČEK

  Co jsme dělali v TÝDNU  ZDATNOSTI od 19.10 – 23.10.2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – téma:Já a moje zdraví, co vše patří do zdravé životosprávy + PLÁN CESTY
  • TVČ – důkladné protažení DK
  • Sportovně poznávací trasa  okruh Měšice – Sluhy – Měšice

  Cestou běh na crossové dráze, nácvik indiánského běhu, hledání tur. značek.

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – kolik nás je, roční období.
  • TVČ – důkladné protažení DK + balanční cvičení
  • Výroba strašidýlka
  • Trasa lesními pěšinami k mratínskému bývalému mlýnu.

   

   

  STŘEDA

  • K.kroužek –plán cesty /jednoduchý nákres /
  • TVČ – důkladné protažení DK + přidána rotace trupu
  • Cesta do Líbeznic. Zde pobyt ve sportovním areálu.
  • Cestou zpět opakování básniček

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – plán poslední cesty
  • TVČ – protažení celého těla
  • Trasa lesní stezkou do Mratína. Zde pobyt ve sportovním areálu, kde si děti dostatečně užily prolézaček. Před cestou zpět jsme navštivili i bludiště , kde děti hledaly sladký poklad jako odměnu za týdenní sportovní činnost.

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – co je Halloween, proč se oslavuje?
  • Tělovýchova – strašidelný rej v rytmu písniček pro děti
  • Společné vydlabování dýní
  • Závěrečné hodnocení a rozdávání odměn za uplynulý týden.

  A že bylo co slavit!!!......děti nachodily 23km za 4 dny

  Přeji příjemné dny Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 12.10 – 16.10.2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili víkend, co jsme viděli?
  • TVČ – chůze po špičkách s přenesením váhy – schopnost koordinace špička/pata, dále podřepy s výponem, po té důkladné protažení DK
  • Nácvik básničky ,,Na veterině“
  • Hra –Tichá pošta.Děti rozděleny do družstev, kdy soutěžily, kdo dříve přenese dané slovo.
  • Práce se suchými pastely (stínování) – obrázek podzimního listí

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – opakování školkových pravidel
  • TVČ – cviky dle pokynů ( sed, leh,PL orientace)
  • Výroba podzimního obrázku – decoupage (použ. přírodního materiálu a ubrousků)
  • Odpoledne část dětí barvení sádrových výseků ovoce

   

  STŘEDA – dopolední celoškolkové focení dětí

  • K.kroužek –plán dne, pokyny k focení
  • Logopedická chvilka – písmeno Š
  • Opakování naučených básniček

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – co nás dnes čeká, počítání kamarádů,
  • TVČ – cviky dle terminologie těl.cvičení (vzpažit, upažit, výkrok)
  • Grafomotorický PL – svislé a vodorovné čáry (základy psaní písmenek)
  • Opakování básničky ,,Na veterině“

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – těšíme se na víkend
  • Tělovýchova – lezení ve vzporu dřepmo, plazení, hledání obrázků a jejich stínů
  • Orffovy hudební nástroje, jaký nástroj má jaký zvuk? Slabikujeme, rytmizujeme
  • Písnička Proč kopřiva pálí za doprovodu klavíru i ostatních hudebních nástrojů
  • Závěrečné hodnocení týdne – co se nám povedlo, co bychom měli zlepšit.

   

  Přeji příjemné dny Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 5.10– 9.10.2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili prodloužený víkend?
  • TVČ – pohyb s písničkou v tempu, poté relaxace na koberci
  • Nácvik nové podzimní básničky
  • Procvičování jednoduché matematiky na kuličkovém počítadle – soutěž skupin
  • PL – grafomotorika, obtah oválu.

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – proč se máme chovat podle školkových pravidel – řízený rozhovor k upevnění nastavených pravidel
  • TVČ – hra zrcadlo – opakovaní pohybů po kamarádovi, břišní svaly
  • Kresba postavy – správné držení tužky
  • Zpívánky – Počítací  písnička s doprovodem klavíru

   

   

  STŘEDA – průzkumná cesta 4,8km

  • K.kroužek – plán cesty, kam se podíváme, poučení o bezpečnosti
  • Logopedická chvilka – písmeno R
  • Dopolední průzkumná cesta lesem směrem na Mratín. Po cestě jsme se zaměřili na drobné živočichy, pozorovali jsme a hledali změny, které podzim přináší.

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – co nás dnes čeká, počítání kamarádů, co si pamatujeme z procházky.
  • Logopedická chvilka – Pekař nosí housky......
  • PL – grafomotorika s uvolňovacími cviky.
  • TVČ – sestava jednoduchých cviků řazených za sebou (snaha o nácvik sestavy)
  • IT tabule –dokument pro MŠ – Rok v přírodě, část září - říjen
  •  

  PÁTEK  

  • K. kroužek – Jak si zpříjemnit podzimní dny?
  • Tělovýchova – překážková dráha
  • Výroba podzimní lucerničky.
  • Závěrečné hodnocení týdne – co se nám povedlo, co bychom měli zlepšit.

   

  Přeji příjemné dny Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 21.9 – 25.9.2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plány na týden
  • TVČ – překážková dráha, přeskoky snožmo, po jedné noze, balanc na špičkách- koordinace
  • Práce s encyklopedií – poznáváme druhy stromů.
  • Práce s pastelkami – které barvy patří k podzimu?
  •  

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – seznámení s ,,  panem Ježkem“. Kdo ho viděl, jak se ukládá na zimu?
  • Práce s nůžkami a lepidlem, ohýbání papíru (ukázalo se pro děti těžké skládat "harmoniku") – výroba ježka.
  • TVČ – polohové cviky - sed, leh, dřep se změnou na pokyn + PL orientace.
  • Dopolední trhání jablíček v ovocném sadu.

   

  STŘEDA

  • K.kroužek – opakování bezp.pravidel při cestě na výlet a při pobytu na hřišti
  • Dopolední výlet do Líbeznic.

  Zde se děti vyřádily na trampolínách, zvládly  přelez přes lanovou stezku i náročnější trasu lesem zpět.

  ČTVRTEK

  • K. kroužek –co jsme viděli na našem pěším  výletu, na co si vzpomínáme?
  • Logopedická chvilka – Bublila se bublina ( hra s nápodobou  zvuku)
  • TVČ – dechová a protahovací cvičení se zapojením hlubokých břišních svalů
  • Kresba postavy- dokumentace vývoje kresby ( zakládáno do záznamových archů)

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – plány na víkend, co budeme dělat o prodlouženém víkendu?
  • Tělovýchova – cvičení se židličkami
  • Písnička ,, Září“ – opakování, nácvik nové básničky ,,Co se děje v září“
  • IT tabule – hledání stejných symbolů
  • Závěrečné hodnocení týdne – co se nám povedlo, co bychom měli zlepšit.

   

  Přeji příjemné dny

  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 14.9 – 18.9.2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plány na týden
  • Logopedická chvilka – procvičování písmeno S + opakování básničky ,,  Drak“
  • TVČ – pohyb s písničkou, změna na pokyn + protažení vleže
  • Práce s tabulkou – procvičování prostorové orientace
  • Obrázek podzimního ovoce – 1.část ( nalepování kart.proužků)

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – co nás ve školce baví?
  • Práce se samolepkami – zdobení sešitů na naše školkové úspěchy
  • TVČ – ,,Uděláme holky kluci rotaci“
  • Procvičování jednoduché matematiky

   

  STŘEDA

  • K.kroužek – počítání kamarádů, seznámení s plánem dne, co nám roste na zahradě?
  • TVČ – dynamická sestava cvič.prvků – koordinace pohybu rukou a nohou
  • Opakování naučených básniček, logopedické říkadlo na písmeno L
  • Práce s mramorovými barvami – dokončení podzimního ovoce

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – Jak se máme správně chovat při vystoupení....
  • Dopolední divadelní  představení  Klauna Pepína
  • Zakončení příjemného dopoledne na školkové zahrádce – zde hry s balónky

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – plány na víkend,  kam pojedu s rodiči?
  • Tělovýchova – dechová a relaxační cvičení. Důraz kladen na osvojení správné techniky dýchání a protahování.
  • Zdobení šanonků na portfolio
  • Obtiskování jablíček – práce s temperou
  • Písnička ,, Září“

   

  Přeji příjemné dny

  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 7.9 – 11.9.2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plány na týden
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka ř
  • TVČ – posilovací cviky na střed těla – koordinace pohybu
  • Hra -,,hádej, kdo odešel?“
  • PL zaměřený na grafomotoriku – obtahování geometrických tvarů

  ÚTERÝ

  • K. kroužek –opakování školkových bezpečnostních pravidel
  • Práce se samolepkami, poznávání svého jména
  • TVČ – skákání panáků, dřepování, relaxace
  • Vykreslování obrázkových školkových pravidel – upevňování správného držení tužky

   

  STŘEDA – dopolední výlet do Kojetic – okruh kolem kojetického lomu

  • K. kroužek – seznámení s plánem trasy pomocí nákresu jednoduché mapy

  Tento den děti ušly téměř 6 km. Po cesě jsme se zastavili v lesní MŠ, kde jsme si prohlédli zvířátka, která tam chovají.

  Dále jsme viděli věžový vodojem, u kterého bylo schovaného něco na zub a poslední zastávkou byl odpočinek na dekách u vodní hladiny bývalého lomu.

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – kolik nás je, jaké je počasí?
  • Tělovýchova – pohyb s písničkou + protažení vleže
  • PL – grafomotorika ( vybarvování kruhů podle předem určeného pořadí)
  • Nová básnička s pohybem – Drak

   

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – plány na víkend,  kam pojedu s rodiči?
  • Tělovýchova – ,,Hlava, ramena....“- písnička s pohybem
  • Obrázek draka – práce s pastelkami, nůžkami a lepidlem
  • Matematická hra – házení kostek s následným počítáním.

   

  Přeji příjemné dny

  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 1.9 – do 4.9. 2020

  V prvním týdnu nového školního roku jsme se společně přivítali po prázdninách a seznámili jsme se s dětmi, které do naší školky přišly poprvé.

  Hlavním tématem celého týdne byly uplynulé prázdniny ( kde jsme byli, co jsme zažili). Každý z předškoláčků nakreslil obrázek, kterým se snažil svou vzpomínku na svůj největší zážitek vystihnout.

  Dále jsme si připomenuli nejen naše školková pravidla, ale především všechna ta, která se týkají dodržování hygieny rukou a bezpečnosti.

  Děti již znají  svá stabilní místa v lavicích a  mají připravené penály i desky na domácí úkoly, které nás od příštího týdne čekají. Celý týden proběhl spíše ve volnějším tempu, kdy jsme si ve většině času hráli a povídali.

  Užili jsme si i na naší školkové zahradě a tak doufám, že nám to sluníčko dopřeje i nadále.

  Mějte příjemné dny

  Marie

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy