TÝDENÍČEK

  TÝDENNÍ PLÁN od 13. ledna -  do 17. ledna 2020

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – jak jsme strávili víkend,sporty v zimě – co umím, kam se chystám s rodiči

  ·         TVČ – písnička s pohybem, poskoky se změnou rytmu, PL orientace s otáčením trupu

  ·         Logopedická chvilka – písmeno D, hledání slov, vkládání do vět

  ·         Část dětí výroba sněhuláka , zbývající PL – vybarvování podle čísel

   

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – cesta do školky

  ·         Tělovýchova – cvičení s pěnovými podložkami, orientace  v prostoru – před, za, na, vpravo-vlevo

  ·         Kresba postavy

  ·         Poslech čtené bajky – poté převyprávění příběhu + význam nových slov z textu

   

  STŘEDA

  ·         K. kroužek- z čeho je led a sníh, jak dlouho mrzne voda (příklady)

  ·         Logopedická chvilka –písmeno K, hledání slov začínajících na K a vkládání do vět – procvičujeme správný slovosled

  ·         Maxík lekce 1 – křížové pohyby vleže, nácvik rytmu dechu, poté PL 1/1 ( plynulé tečkování se snahou udržet linku)

  ·         Tělocvična – rozcvička s hudbou, běhání rovinek, nácvik pořadových povelů, posílání gymbalónů ve dvojicích

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek – Jak bychom se k sobě měli chovat? Prevence možných konfliktů mezi dětmi

  ·         Logopedická chvilka – písmeno R, hledání ve slovech

  ·         Tělovýchova – Písnička s pohybem - Když jsi šťastný a víš o tom, zatleskej. Hlava,ramena , kolena....

  ·         Maxík 1/1a i nadále tečkování v lince, soulad rytmu dechu a ruky

   

  PÁTEK  

  ·         K. kroužek – plány na víkend, na co se těšíme?

  ·         Tělovýchova – opičí dráha( prevence plochých nohou), podlézání , přeskakování

  ·         Nová písnička ( s doprovodem na klavír) – počítáme do deseti

  ·         Kresba tematického obrázku

   

  Přeji příjemné dny


   

  TÝDENNÍ PLÁN od 6.ledna -  do 10.ledna 2020

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – co jsme našli pod stromečkem, Tři králové – význam, jak se jmenovali

  ·         TVČ – protahovací a dechová cvičení,trénink stability, relaxace

  ·         Zpěv - ,,My tři králové jdeme k Vám.....

  ·         Obrázek – Tři králové ( práce s inkoustem a zmizíkem, vystřihování , lepení)

   

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – co mě nejvíce potěšilo pod stromečkem?

  ·         Tělovýchova – sedy - lehy, hra na zrcadla ve dvojích (stínování)

  ·         Kresba vánočního dárku – práce s fixou a vodovými barvami

  ·         Odpoledne odstrojování stromečku

   

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – vzájemné ukazování ván.dárků – a neb uhádni co komu patří...(trénujeme pozornost)

  ·         Logopedická chvilka –písmeno Č, hledání slov začínajících na Č a vkládání do vět – procvičujeme správný slovosled

  ·         Písnička s pohybem - ,,Když jsi šťastný a víš o tom, zatleskej.....“

  ·         Tělocvična – rozcvička s hudbou,běhání rovinek, poté kompenzační cvičení na podložkách s následnou relaxací.

   

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek – počítání kamarádů, opakování dnů v týdnu, učíme se pojmenovat aktuální počasí

  ·         Básnička ,, Leden“

  ·         Logopedická chvilka – písmeno C

  ·         Tělovýchova – protahovací a dechová cvičení s relaxační hudbou – PL orientace s využitím polyesterových míčků

  ·         Kresba postavy ( součást archivace)

   

  PÁTEK  

  ·         K. kroužek – plány na víkend

  ·         Tělovýchova – rozcvička s jednoduchými povely (osvojení tělových. názvosloví)

  ·         Kimova hra – hledání rozdílu ,, před a po“ část dětí přesune určité hračky ve třídě, zbývající hádají  co se změnilo

  V novém roce přeji  především zdraví a štěstí Vám rodičům i dětem.

   

   

  TÝDENNÍ PLÁN od 16. prosince do 20. prosince 2019

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – jak jsme prožili víkend, kdo pomáhal mamince péct cukroví?

  ·         TVČ – překážková dráha – trénink stability

  ·         Dopolední předvánoční úklid třídy – třídění a rovnání hraček

  ·         Procházka do Ponny parku

   

  ÚTERÝ

  ·         Ranní vykrajování cukroví

  ·         K. kroužek – proč se Vánoce slaví, kdo se těší, co se přidává do vánočního cukroví?

  ·         Tělovýchova – PL orientace, protahování zádových svalů

  ·         Vánoční vytleskávání – určování počtu slabik u slov, které souvisí s Vánocemi

  ·         Jednotažka – kapr, vlny

   

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – co jíme na Štědrý den, komu chutná kapr a salát?

  ·         Logopedická chvilka –písmeno Š, hledání slov začínajících na Š a vkládání do vět – procvičujeme správný slovosled

  ·         Tělocvična – rozcvička s hudbou, skákání žebříku, balanc na gymbalónech

  ·         Odpoledne – kresba vánočního stromečku s dárky

   

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek – jak máme vyzdobený dům, proč se zdobí stromečky?

  ·         Tělovýchova – protahovací a dechová cvičení s relaxační hudbou – PL orientace, dechová cvičení s posílením středu těla

  ·         Příprava na prac.činnost – stříhání bavlnek na kulíšky

  ·         Kresba dárku, který si přeji

   

  PÁTEK  

  ·         K. kroužek – jak prožijeme poslední adventní neděli, kdy se zase uvidíme – počítání dnů

  ·         Tělovýchova – rozcvička v rytmu písniček na přání

  ·         Dopolední pohádka – IT tabule

  ·         Den splněných přání – aneb kdo si hraje, nezlobí....tak jsme si jen hráli

   

  Přeji  pohodové adventní dny bez zbytečného stresu.....Marie

   

   

  TÝDENNÍ PLÁN od 9. prosince do 13. prosince 2019

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – jak se doma připravujeme na  Ježíška?

  ·         Opakování básniček a písniček na besídku

  ·         Dopolední návštěva měšického zámku, kde děti zarecitovaly,zazpívaly a rozdaly dárečky nemocným.

   

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – proč se Vánoce slaví – tradice a zvyky

  ·         Tělovýchova – krouživé pohyby ( ruce, nohy, tělo)

  ·         Výroba andělíčka –dokončování vánočních zvonečků – práce s různým materiálem

  -         Malované čtení - doplňování vnočních básniček podle obrázků

  ·         Dechová cvičení, zpěv

  ·         Odpoledne – kresba vánočního stromečku

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – co si nejvíc přeji najít pod stromečkem?

  ·         Logopedická chvilka –písmeno Ř, hledání slov začínajících na Ř

  ·         Nácvik choreografie na vánoční besídku v sokolovně

  ·         Tělocvična – rozcvička s hudbou, přeskakování lavičky s pomocí vzporu na rukou, cvičení na podložkách

  ·         Průběžné dokončování vánočních dárečků pro rodiče

   

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek – motivační rozhovory k  večernímu vystoupení

  ·         Tělovýchova – protahovací a dechová cvičení s relaxační hudbou – zařazeny nové prvky z jógy

  ·         Dopolední závěrečná zkouška na besídku v sokolovně

  ·         Odpoledne VÁNOČNÍ BESÍDKA V SOKOLOVNĚ

   

  PÁTEK   - NADÍLKA VE ŠKOLCE

  ·         K. kroužek – sdílení zážitků a dojmů z včerejší besídky

  ·         Rozbalování dárků od Ježíška – společné hraní, seznamování se s novými dárky...

   

  Přeji  pohodové adventní dny bez zbytečného stresu.....Marie

   

  TÝDENNÍ PLÁN od  25. listopadu do 29. listopadu 2019

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – jak jsme strávili víkend,souhrnné opakování o lidském těle- práce s encyklopedií

  ·         Tělovýchova  – vodnická sestava s počítáním, balanční cviky, poskoky LP noha se střídáním tempa na povel

  ·         Logopedická básnička- písmeno L, nácvik básničky na vánoční besídku

  ·         Procvičování čísel – číselná řada do deseti s pomocí kuličkového počítadla

  ·         Výrobek – vánoční rybka z CD

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – co si nejvíce přeji od Ježíška.....

  ·         Tělovýchova – písnička s pohybem ,,uděláme holky, kluci rotaci“

  ·         Práce s polyesterovou výplní – zdobení vánočního stromečku, psaní dopisu pro Ježíška

  ·         Nácvik nové básničky na besídku

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – kolik dětí je ve třídě, kdo chybí,

  ·         Logopedická chvilka – i nadále písmeno L, hledání slov začínajících na L

  ·         Kimova hra – co chybí v krabici

  ·         Celoškolkové  opakování písně ,, O Vánocích“

  ·         Tělovýchova – tělocvična: nástup, úvodní běh, rozcvička s hudbou, protažení těla – cvičení na podložkách, posilování bříška, vzpor na rukách + závěrečná dechová cvičení vleže.

  ·         Dokončení vánočních rybiček

   

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek – ranní počítání kamarádů, plán dne

  ·         Tělovýchova -  přeskakování obručí, rotace s míčem, balanc na špičkách, relaxace

  ·         Logopedická chvilka –písmeno S, hledání slov

  ·         Opakování  básničky na rozsvěcování vánočního stromu

  ·         Výrobek – andělíček (práce s papírem a samotvrdnoucí hmotou)

  ·         Dopolední výprava – za téměř jarního počasí jsme se prošli lesní pěšinou do Mratína

  PÁTEK

  ·         K. kroužek – naše plány na víkend

  ·         Tělovýchova – cvičení s prvky jógy s důrazem na správné držení těla+ přítahy vleže

  ·         Nácvik na vánoční besídku společně všechny děti ze školky

  ·         Výrobek – vánoční přání pro rodiče....a pak už jsme si jen hráli, protože si to po tom náročném týdnu zasloužíme J

  Přeji pohodové dny ......Marie

   

  TÝDENNÍ PLÁN od  18. listopadu do 22. listopadu 2019

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – jak jsme strávili víkend,kdo byl na lampionovém průvodu?

  ·         Tělovýchova – přeskakování obručí, posílání míče v kruhu - postřeh, technika chytání míče

  ·         Logopedická básnička- písmeno Š

  ·          Obrázek  k tématu naše tělo – kosti. Kostra z vatových tyčinek.

  ·         Práce s encyklopedií -  pojmenovávání kostí těla na sobě

  ·         Procvičování čísel – číselná řada (jednoduché  sudoku)

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – pokračování k aktuálnímu tématu lidské tělo

  ·         Tělovýchova – hlava , ramena, kolena, palce..., skákání panáka

  ·         Práce s vodovými barvami – přetírání voskovek (výroba dárečků na měšický vánoční strom)

  ·         Opakování básničky na besídku

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – kolik dětí je ve třídě, kdo chybí, vysvětlení rozdílu mezi kostmi a kloubem

  ·         Logopedická chvilka – písmeno R

  ·         Kimova hra – hádej, kdo odešel a co měl na sobě

  ·         Nácvik písně ,, O Vánocích“

  ·         Tělovýchova – tělocvična: nácvik nástupu, úvodní běh s reakcí na signál, rozcvička s hudbou

  Překážková dráha z laviček a žíněnek + závěrečný strečink

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek – ranní počítání kamarádů, plán dne

  ·         Tělovýchova – vodnická sestava s počítáním, balanční cviky, poskoky LP noha se střídáním tempa na povel

  ·         Logopedická chvilka – i nadále písmeno R

  ·         Nácvik básničky na rozsvěcování vánočního stromu

  ·         Dopolední výprava- okruh Měšice - Mratín

  PÁTEK

  ·         K. kroužek – naše plány na víkend

  ·         Tělovýchova – cvičení s prvky jógy s důrazem na správné držení těla+ přítahy vleže

  ·         IT tabule – lidské tělo

  ·         Nácvik na vánoční besídku- básnička ,,Andílek“

  ·         Dopolední procházka do zámecké obory s pozorováním přírody

  Přeji pohodové dny ......Marie

   

  TÝDENNÍ PLÁN od  11. listopadu do 15. listopadu 2019

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – jak jsme strávili víkend,Martin přijede na bílém koni – co to znamená?

  ·         Tělovýchova – skákání  přes obruče, po té cviky s prvky jógy, protažení zádových svalů

  ·         Logopedická básnička- písmeno S

  ·         Kresba obrázku k tématu naše tělo, co nám prospívá a co škodí

  ·         Procvičování čísel – přiřazování čísel k obrázkům, procvič. více - méně

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – jaké jídlo máme nejraději a je zdravé?

  ·         Tělovýchova – cvičení zaměřené na PL orientaci , posilování  břišních svalů, běh s vyhýbáním, reakce na signál (sed – leh)

  ·         Nácvik uzlíku – učíme se zavazovat tkaničky

  ·         Při  procházce  zámeckou oborou jsme pozorovali podzimní přírodu

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – kolik dětí je ve třídě, kdo chybí

  ·         Logopedická chvilka – Žába běží do Luže....

  ·         Kimova hra – hádej, kdo odešel a co měl na sobě

  ·         Tělovýchova – tělocvična: nácvik nástupu, úvodní běh s reakcí na signál, rozcvička s hudbou, cvičení ve  skupinách u jednotlivých stanovišť – obdoba kruhového tréninku, protažení na gymbalónech

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek – ranní počítání kamarádů, pokračování v tématu lidské tělo – práce s encyklopedií, plán cesty na dopolední procházku

  ·         Tělovýchova – protažení celého těla s důrazem na dýcháním do bříška

  ·         Logopedická chvilka – písmeno Ž, Žaluji užovku.....

  ·         Nácvik básničky na rozsvěcování vánočního stromu

  ·         Dopolední výprava do Líbeznic – zde hry na multifunčním hřišti

   

  PÁTEK

  ·         K. kroužek – naše plány na víkend

  ·         Tělovýchova – procvičování hlubokých břišních svalů

  ·         Vv – práce s vodovými barvami a voskovkami- vyrábíme ozdoby na měšický vánoční strom

  ·         Dopolední procházka do zámecké obory s pozorováním přírody

  Přeji pohodové dny ......Marie

   

  TÝDENNÍ PLÁN od  4. listopadu do 8. listopadu 2019

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – jak jsme strávili víkend, počítání kamarádů, seznámení s plánem na týden – co nás čeká

  ·         Tělovýchova – běh na místě, poskoky snožmo – po jedné noze (střídání na signál) + rytmizace

  ·         Logopedická básnička ,, Loďky a lodě“

  ·         Dopolední divadélko ve školce – pohádka  ,, O rybářovi a rybce“

  ·         Při pobytu venku jsme si zaběhali při hře ,,Rybičky, rybičky, rybáři  jedou......“

   

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – povídání o včerejším divadélku, co se nám líbilo, co si pamatujeme

  ·         Tělovýchova – cvičení zaměřené na PL orientaci – křížové pohyby ruka x noha, skákání panáka

  ·         Četba bajky s následným převyprávěním příběhu dětmi. Co znamená rčení ,,  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“?

  ·         Při  procházce zámeckou oborou jsme pozorovali podzimní přírodu a  jak se postupně mění

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – nové téma – JÁ A MOJE TĚLO. Pojmenovávání jednotlivých částí těla na kamarádovi

  ·         Tělovýchova – protahovací cvičení s prvky jógy, v leže jsme se soustředili  na  vnímáním tlukotu srdce a hluboké dýchání do bříška

  ·         Logopedická chvilka – i nadále písmeno L

  ·         Procvičování číselné řady – doplňování jednotlivých čísel do tabulky – skupinová práce na

  ·         Dopolední výprava lesní stezkou – okruh Měšice x Mratín a zpět

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek – ranní počítání kamarádů, pokračování v tématu lidské tělo

  ·         Tělovýchova – cvičení ve  skupinách u jednotlivých stanovišť – obdoba kruhového tréninku

  ·         Písnička  ,,Hlava , ramena , kolena ,  palce“  s doprovodným pohybem a neb, kdo se splete, jde z kola ven + básnička ,, Proč má člověk smyslů pět“

  ·         Logopedická chvilka – písmeno Ž

  V PÁtEK jsme pokračovali v poznávání svého těla, povídali jsme si, k čemu je za potřebí srdce, kde je,...

  Vzhledem k blížícímu se lampionovému průvodu jsme se pustili do výroby lampiónů, budeme pokračovat příští týden.

  Přeji pohodové dny ......Marie

   

  TÝDENNÍ PLÁN od 28.října do 1. listopadu 2019

  PONDĚLÍ

  STÁTNÍ SVÁTEK

   

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – jak jsme prožili víkend, proč byl včera svátek?

  ·         Tělovýchova – opičí dráha, rozcvička při hudbě, rytmika

  ·         Téma – podzim a Halloween, malování, stříhání a lepení podzimních motivů, práce s barvami

  ·         PL- počítáme do deseti – přiřazování dle číselné řady

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – co patří k tradici Halloween, kdo má dýni doma, s kým ji na tento svátek připravuje?

  ·         Tělovýchova – cvičení s míčky  ve dvojicích (tanec duchů)

  ·         Logopedická chvilka – písmeno Š

  ·         Výrobek – výroba strašidýlek na výzdobu třídy

  ·         Písnička ,, Dýně v trávě“

  ·         PL – poznávání slabik v obrázkovém  textu  + vytleskávání slov

  ČTVRTEK

  HALLOWEEN VE ŠKOLCE  - DÝŇOVÁNÍ

  ·         Diskotéka s písničkami na přání

  ·         Prohlížení a promenáda  kostýmů

  ·         Vydlabování obří dýně, vystřihování netopýrů

  ·         IT. Tabule – halloweenská pohádka a Mrňousovi a čarodějnici

  ·         Sportovní hry družstev na fotbalovém hřišti

  PÁTEK

  ·         K. kroužek – naše plány na víkend, jak pomáháme doma mamince?

  ·         Tělovýchova- cvičení s lanem ve skupinách + relaxace s protažením

  ·         Logopedická chvilka – písmeno Ž

  ·         PL - najdi a pojmenuj obrázky , které na písmeno Ž začínají

  ·         Procvičování jednoduché matematiky na kuličkovém počítadle

  Přeji pohodové dny ......Marie

   

  21.-25.10.2019

   

  Pondělí

  V pondělí ráno jsme si popsali, jak jsme prožili víkend a pustili se do  Halloweenské výzdoby školky.

  Pak si zacvičili  rytmickou sestavu a procvičili správné vyslovování písmena Z.

  Venku jsme si hráli na lovce.

  Úterý

  Projektový den s pejsky, kdy přišla paní s cvičeným pejskem. Povídali jsme si, jak pejsek žije, jak je potřeba se o něj starat, učili se povely, udělali jsme si z něj i překážkovou dráhu a zjistili, že pokud pejska známe, není se čeho bát. Samozřejmě, že na cizí nesaháme ani se k nim nepřibližujeme. Pejskovi jsme učesali chlupy, zahráli si s padákem, pomazlili se, nakrmili, venku jsme mu házeli klacky, zkrátka jsme užili hezké dopoledne.

  Středa

  Ve středu jsme si řekli co je Halloween a jaké se k tomuto svátku vážou tradice, pak si zacvičili ve dvojicích.

  Hrou s košíčkem a houbami jsme se učili počítat (přidávali jsme a odebírali houby z košíku).

  Vyrobili jsme dýni na špejli.

  Na zahradě při hře jsme si povídali o bezpečnosti a bezpečném hraní.

  Čtvrtek

  Ve čtvrtek ráno jsme si potrápili hlavičky s hlavolamy a s hádankami o podzimu, opakovali dny v týdnu a zahráli si divadlo o veliké řepě.

  Venku na procházce jsme prošli zámecký park a pozorovali měnící se barvy listí.

  Odpoledne jsme si „hráli „ s papírem (vystřihovali, lepili….)

  Pátek

  Opakovali jsme si dny v týdnu a povídali si o svátečních dnech. Na to jsme navázali vyprávěním o 28. říjnu jako o významném dnu.

  Velkou práci nám dalo procvičit se u opičí dráhy a moc hezky jsme zvládli rozlišování barev základních a doplňkových i počítání kaštanů.

  Venku na zahradě jsme pozorovali, jak se na podzim příroda mění….

   

  TÝDENNÍ PLÁN 14.října do 18. října 2019

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – zážitky z víkendu, jaké je venku počasí, barvy podzimu

  ·         Tělovýchova- ,,foukej, foukej větříčku“ – vyjádření pohybem

  ·         Divadelní představení ve školce

  ·         Kresba obrázku z divadélka – co se nám nejvíce líbilo

  ·          

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – vyprávění na téma včerejšího představení

  ·         Tělovýchova – pohyb. hra na kočku a na myš

  ·         Logopedická chvilka – procvičování mluvidel. Písmeno Z

  ·         Opakování básně – Na veterině

  ·         Odpoledne – část dětí vyráběla skřítka Podzimníčka

   

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – co roste a sklízíme na poli, odkud se bere mouka, na co se používá?

  ·         Tělovýchova – překážková dráha ,,hop a skok přes potok“

  ·         Logopedická chvilka – písmeno Ž

  ·         Písnička Červený šátečku kolem se toč.....

  ·         Práce s mramorovými barvami - ovoce

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek- co nás čeká , co je za den, počasí na podzim

  ·         Tělovýchova- relaxačně protahovací cvičení, nácvik správného držení těla

  ·         Zpěv – písnička Mravenec jde trávou

  ·         Procvičování prostorové orientace

  Dokončení obrázku ovoce (nástěnka)

  PÁTEK

  ·         K. kroužek – naše plány na víkend, roční období

  ·         Tělovýchova- cvičení s míčky

  ·         Počítání, doplňování údajů o sobě, obtah písma (jména), zakládání do svého šanonku

  ·         Procházka po okolí – hry s listím

   

  Přeji pohodové dny ......Marie

  TÝDENNÍ PLÁN 7.října do 11. října 2019

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – zážitky z víkendu, kam chodí vítr spát, tseznámení s plánem týdne – co nás čeká

  ·         Tělovýchova- cviky na stanovištích )kruhový trénink pro děti)

  ·         Logopedická chvilka – Vašku přines tašku

  ·         Opakování básničky

  ·         Vv – houby v mechu

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – poznáváme písmenka svého jména, dny a měsíce v roce

  ·         Tělovýchova – soutěž družstev (lezení ve vzporu, běh s vyhýbáním, klus, poskoky)

  ·         Slabikování (vytleskávání slov), hádáme slovo, které si myslí paní učitelka, pomocí otázek

  ·         Vv- tupování temper na desky na portfolio

  ·         Pobyt venku – hry na zahradě MŠ

   

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – odkud se bere déšť, kam všude teče voda (rozdíl potok, řeka, moře....)

  ·         Tělovýchova –běh mezi kužely,úkroky, poskoky, balanc na špičkách

  ·         Logopedická chvilka – písmeno L

  ·         Nová básnička – Na veterině

  ·         Čtený příběh o podzimní chaloupce – následná kresba postav z příběhu

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek- co nás čeká , instrukce k fotografování, podzimní počasí – jak je venku?

  ·         Tělovýchova- rytmická sestava s počítáním (zahrnuty základní tělových. cviky)

  ·          Opakování básničky

  ·         Celoškolkové  focení dětí

  ·         IT tabule – kouzelná školka 1.díl

   

  PÁTEK

  ·         K.kroužek – naše plány na víkend, roční období

  ·         Tělovýchova- cvičení s hudbou a hračkou

  ·         PH –,, Na peška“

  ·         Kimova hra – téma: ovoce a zelenina

   

  Přeji pohodové dny ......Marie

   

  TÝDENNÍ PLÁN 30. září do 4. října 2019

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – zážitky z víkendu, seznámení s plánem týdne – co nás čeká

  ·         Tělovýchova- rozcvičení v rytmu hudebního CD, posilování bříška ve dvojicích + protažení velkých svalů

  ·         Logopedická chvilka – básnička slimák

  ·         PL – přiřazování číslic

  ·         Kolektivní práce – podzimní strom (mezipatro)

   

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – seznamování s novými p.učitelkami

  ·         Tělovýchova – protahování, pérování, skákání panáka

  ·         Zpívánky s doprovodem klavíru

  ·         Slabikování (vytleskávání slov)

  ·         Pobyt venku – hry na zahradě MŠ

   

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – Jak si můžeme chránit zdraví, zdroje vitamínů, co rádi snídáme

  ·         Tělovýchova – relaxační a protahovací cvičení,  PL orientace – úkroky, poskoky

  ·         Logopedická chvilka – i nadále písmeno S

  ·         Průzkumná cesta  stezkou směrem Veleň  - hledání další ,,kešky“

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek- ranní počítání kamarádů, co vše patří do zdravé životosprávy

  ·         Tělovýchova- jednoduchý kruhový trénink s následným protažením a relaxací

  ·          PL – barevné rozlišování (světlé a tmavé barvy)

  ·         Obrázek draků – vybarvování, stříhání, lepení

   

  PÁTEK

  ·         K.kroužek – naše plány na víkend

  ·         Tělovýchova- vodnická sestava s veselou písničkou

  ·         Nová podzimní básnička

  ·         IT tabule –pexeso povolání – aplikace hraní v MŠ

   

  Přeji pohodové dny ......Marie

  TÝDENNÍ PLÁN 23. září do 27. září 2019

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – zážitky z víkendu, počítání kamarádů, plán dne, všímáme si změn v přírodě

  ·         Tělovýchova- sestava cviků na protažení , pochod v kruhu, poskoky LP noha, koordinace

  ·         Logopedická chvilka – písmeno S

  ·         Počítání kostek a dalších geometrických tvarů – barevné rozlišování

  ·         Výrobek – lepení ptáčků na větvičky (mezipatro)

   

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – opakování pravidel soužití ve školce, kdo navštívil někdy divadlo a  s kým?

  ·         Tělovýchova – cesta do divadla

  ·         Divadlo ve školce – klaun Pepíno

  ·         Pobyt venku – hry na zahradě MŠ

   

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – počítání kamarádů, co se děje v přírodě na podzim, plody naší zahrádky

  ·         Tělovýchova – relaxační a protahovací cvičení, technika správného dýchání  s procvičováním

   PL orientace

  ·         Logopedická chvilka – procvičujeme písmeno S

  ·         Průzkumná cesta lesní pěšinou podle mapky, hledání ,,kešky“

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek- ranní počítání kamarádů, opakování dnů v týdnu v kruhu, plán dne

  ·         Tělovýchova- učíme se cvičit podle názvosloví, klus se změnami směru na povel

  ·          Logopedická chvilka – stále písmeno S

  ·         IT tabule – postřehová hra- najdi co sem nepatří, pexeso

   

  PÁTEK

  ·         K.kroužek – naše plány na víkend

  ·         Tělovýchova- sestava jednoduchých cviků s opakováním po šesti v rytmu hud.CD

  ·         Opakování naučených  básniček, čtený příběh s následným obrázkem hl. postavy

  ·         Podzimní listí - frotáž

  Přeji pohodové dny ......Marie

  TÝDENNÍ PLÁN 16. září do 20. září 2019

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – zážitky z víkendu, počítání kamarádů, plán dne

  ·         Tělovýchova- rytmický pohyb těla s hudebním doprovodem

  ·         Nová básnička Dráček

  ·         Logopedická chvilka

  ·         Proč se říká babí léto – znaky tohoto období

  ·         Tělovýchova – sestava s počítáním v rytmu dětské písně

  ·         Výrobek – obrázek akvária s rybičkou

   

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – opakování hl. znaků léta, kdy nastane podzim

  ·         Tělovýchova – chůze , běh, poskoky, lezení v prostoru.

  ·         Opakování pravidel soužití, hádanky, kresba postavy

  ·         Pobyt venku – míčové hry

   

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – počítání kamarádů,téma - kam odlétají ptáci a proč?

  ·         Tělovýchova – skoky, poskoky snožmo, střídání PL noha, posilování bříška

  ·         Logopedická chvilka – procvičujeme písmeno S

  ·         Opakování naučených básniček

  ·         Výrobek – vybarvování a lepení mandal.

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek- ranní počítání kamarád , znaky přicházejícího podzimu

  ·         Jaké známe stěhovavé ptáky?

  ·         Tělovýchova- dechová a protahovací cvičení, zaměřeno na střed  těla

  ·         Logopedická chvilka – písmeno S

  ·         Výrobek – vybarvování,vystřihování a skládání vlašťovek

   

  PÁTEK

  ·         K.kroužek – naše plány na víkend

  ·         Tělovýchova- chůze/dřep s vyhýbáním do rytmu

  ·         Opakování básniček

  ·         Kresba postavy – nakresli sám sebe

  Přeji pohodové dny ......Marie

   

  TÝDENNÍ PLÁN od 9. září do 13.září 2019

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – zážitky z víkendu, počítání kamarádů, plán dne

  ·         Tělovýchova- rytmický pohyb těla s hudebním doprovodem

  ·         Logopedická básnička – i nadále procvičujeme písmeno Ř

  ·         Řízená diskuze na téma bezpečnost a možné úrazy ve školce (modelové situace)

  ·         Výrobek – obrázek 3D deštníku

   

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek –co se mi ve školce nejvíce líbí

  ·         Tělovýchova – protahování s říkankami

  ·         Lepení obrázků na školkové sešity

  ·         Počítání do 10

  ·         Pobyt venku – míčové hry

   

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – počítání kamarádů, seznámení s plánem dne

  ·         Tělovýchova – běh na místě, pochod v kruhu,+ pohyb paží dle tělových. názvosloví

  ·         Logopedická chvilka – procvičujeme písmeno Ř

  ·         Výrobek – obrázek ježka – samostatná práce podle předlohy

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek- ranní počítání kamarádů,dny v týdnu, znaky přicházejícího podzimu

  ·         Tělovýchova- sestava cviků v rytmu

  ·         Opakování básničky + logopedická chvilka

  ·         Procvičování paměti a pozornosti – poslech čteného příběhu s následným vyplňováním odpovědí ukrytých v textu

  ·         Obkreslování rukou – příprava na obrázek akvária s rybkou

   

  PÁTEK

  ·         K.kroužek – naše plány na víkend

  ·         Tělovýchova- dechové cvičení s relaxační hudbou, nácvik správné techniky dýchání

  ·         Opakování básniček, hodnocení uplynulého týdne

  ·         IT. Tabule – druhy ovoce a zeleniny

  Přeji pohodové dny ......Marie

   

  TÝDENNÍ PLÁN od 2. září do 6.září 2019

  PONDĚLÍ

  ·         K. kroužek – vzájemné přivítání po prázdninách, seznámení s novými dětmi

  ·         Pravidla bezpečného chování ve školce a na zahradě

  ·         Vyprávění zážitků z prázdnin – část dětí, prohlížení suvenýrů z cest

  ·         Kresba pastelkami – nejhezčí zážitek z prázdnin

  ·         Pobyt venku – procházka po okolí

   

  ÚTERÝ

  ·         K. kroužek – prázdninové zážitky II. Skupina dětí

  ·         Tělovýchova – uděláme holky, kluci rotaci

  ·         Prázdninový zážitek – práce s vodovými barvami (viz. nástěnka přízemí)

  ·         Pobyt venku – míčové hry

   

  STŘEDA

  ·         K. kroužek – počítání kamarádů, seznámení s plánem dne

  ·         Tělovýchova – rytmické cvičení s hudebním doprovodem

  ·         Básnička  Září

  ·         Logopedická chvilka – procvičujeme písmeno Ř

  ·         Poznáváme barvy  podle čísel a naopak

  ·         Pobyt na zahradě

  ČTVRTEK

  ·         K. kroužek- ranní počítání kamarádů, upevňování  pravidel

  ·         Tělovýchova – dechové cvičení s relaxační hudbou, nácvik správné techniky dýchání

  ·         Opakování básničky + logopedická chvilka

  ·         Obrázek podzimního listí – použití prašných kříd a šablony (samostatná práce dle vystaveného vzoru)

  ·         Pobyt na zahradě

   

  PÁTEK

  ·         K.kroužek – naše plány na víkend

  ·         Tělovýchova – sestava cviků v rytmu hudebního doprovodu

  ·         Opakování básniček, hodnocení uplynulého týdne

  ·         IT. Tabule - ,,Hádej co sem nepatří?“

  Přeji ať se dětem ve školce líbí.....Marie

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy