TÝDENÍČEK

  Co jsme dělali v týdnu od 3.5 – 7.5. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání, co jsme dělali o víkendu, počítání kamarádů, plán dne
  • Kdo všechno patří do mé rodiny - rozhovory
  • TVČ – vodnická sestava s prvky obecné tělovýchovy
  • Nácvik básničky ,,Moje maminka“
  • Tvoření z papíru – kytička pro maminku

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – všichni pospolu, sdílení pocitů z minulých týdnů
  • TVČ – cvičení s tyčemi, protahování
  • Prohlížení obrázků a výtvorů
  • Sdílení dojmů a zážitků z  absolvovaných  naučných stezek

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – počítání kamarádů, kdo nám chybí, plán dne
  • TVČ – cvičení zaměřené na prostorovou orientaci
  • Co pro mě znamená  maminka ?
  • Povídání o rodině – ztvárnění kresbou
  •  

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – jak si doma pomáháme, kdo co dělá?
  • TVČ – sestava cviků z obecné tělovýchovy, zkoušíme tanec  ,,Macarena“
  • Básnička pro maminku
  • Část dětí dokončení dárků pro maminku
  • Vybarvování podle čísel

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – cvičení s hudebním doprovodem, poskoky v tempu, pochod, poté protažení
  • Písnička  ,,Jaro dělá pokusy“
  • Logopedická básnička – písmeno  S,Š +  hledání slov
  • Hra s kostkami – procvičování číselné řady
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit.

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 26.4 – 30.4. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání, co jsme dělali o víkendu, plán dne
  • TVČ – vodnická sestava s prvky obecné tělovýchovy
  • Procvičování básničky  ,, Medvěd a raci“
  • Předmatematické  dovednosti – poznávání čísel (větší – menší)
  • Tvoření z papíru – netopýři, výzdoba třídy na čarodějnický den
  •  

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – počítání kamarádů, plán dne, přiblížení tradic pálení čarodějnic
  • TVČ – cvičení s hudebním doprovodem, poskoky v tempu, pochod, poté protažení
  • Grafomotorika- zrakové vnímání
  • Pokračování ve výzdobě třídy
  • Logopedická básnička – procvičování písmene  R, Ř

   

  STŘEDA  - čarodějnický rej

  • Rozcvička s hudebním doprovodem
  • Hodnocení masek
  • Diskotéka s písničkami na přání
  • Vaření lektvaru – soutěž v pití brčkem

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – co vidíme v přírodě v tomto období
  • Motivační  příběh  ,, Na procházce“ s následnými otázkami z textu (sluchové vnímání a pozornost)
  • TVČ – sestava cviků z obecné tělovýchovy
  • Nácvik básničky  ,, Zajíček“
  • I nadále procvičování a poznávání čísel
  • Logopedická básnička – písmeno Z,Ž +  hledání slov

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – cvičení na značkách, změna tempa na pokyn, pokus o synchronizaci pohybů
  • Kresba krok za krokem – jarní květy
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit.

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 19.4 – 23.4. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání, co jsme dělali o víkendu, ochrana přírody
  • TVČ – cvičení s hudbou, pochod s tleskáním do rytmu
  • Maxík – lekce č.12, příprava na dolní kličku
  • P- třídění odpadu
  • Nácvik písničky ,,Třídíme“

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – počítání kamarádů, plán dne, poznávání čísel
  • TVČ – cvičení s hudebním doprovodem, PL orientace – změna na pokyn
  • Maxík 12/2 – grafomotorika zaměřená na dolní kličku
  • PL – bludiště
  • Opakování básniček

   

  STŘEDA  -

  • K. kroužek – práce s encyklopedií, - lidé z různých zemí
  • Vodnická sestava dynamických cviků + protažení
  • Grafomotorika – dolní , horní oblouk
  • Stínové pexeso – zrakové  vnímání

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – co vše víme o naší planetě?
  • TVČ – sestava cviků z obecné tělovýchovy
  • Dokončení 12.lekce Maxíka
  • Tvoření – práce s barevným papírem ( květina), část dětí přání pro maminku

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – rytmická sestava, poskoky s pohybem paží, střídání tempa
  • IT tabule – dokument koloběh vody na planetě
  • Akce : účast na výsadbě stromů v třešňové áleji
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit.

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 12.4 – 16.4. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání, povídání o tom,co jsme dělali, když byla školka zavřená?
  • TVČ – cvičení s hudbou na přání, poskoky, dřepy, pochod s tleskáním do rytmu
  • Připomenutí naučeného – házení a počítání s molitanovou kostkou
  • PL – přiřazování čísel
  • Tvoření z papíru – sněženka
  • Logopedická básnička – procvičování R,Ř

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – počítání kamarádů, plán dne
  • TVČ – zábavná hra s losováním čísel, - cviky dle zadaného čísla s počítáním, pochod do rytmu, protažení
  • PL – vybarvování a počítání teček
  • Tvoření z papíru - papoušek

   

  STŘEDA  -

  • K. kroužek – co je planeta Země, co na ní najdeme, kdo na ní žije?
  • Vodnická sestava dynamických cviků + protažení
  • Procvičování prostorové orientace s čísly
  • Grafomotorika – svislé a vodorovné čáry
  • Kimova hra

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – jak chránit naši planetu, práce s encyklopedii
  • TVČ- posilovací  cviky paží , nohou a bříícha.
  • Tvoření –práce s barevným papírem – planeta Země
  • Procvičování písmenka S,Š + hledání slov

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – – sestava z prvků obecné tělovýchovy, protažení s prvky jógy, PL orientace
  • Grafomotorika – obtah horní a dolní kličky s říkankou.
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit.

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 22.2 – 26.2. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek –přivítání po víkendu, tradice masopustů,plán dne
  • TVČ – dynamická sestava z prvků obecné tělovýchovy, protažení ve dvojicích
  • Maxík  7. lekce – čapí chůze, i nadále  horní  a  dolní oblouk,  správný úchop tužky, křížové pohyby, dechová cvičení
  • Tvoření z papíru – karnevalová maska
  • Básnička ,,karneval“

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – ,,Za co půjdu na karneval?“
  • TVČ – lezení ve vzporu dřepmo, poskoky, běh s vyhýbáním
  • Kimova hra – kdo je schovaný, jakou barvu má jeho triko?
  • Poznávání luštěnin ( na pozdější výrobu dekorace)
  • Maxík 7/3 – i nadále horní a dolní oblouk s plynulým pohybem ruky

   

  STŘEDA  - školkový karnevalový rej masek

  • K. kroužek – počítání masek, seznámení s plánem na dopolední program
  • Promenáda  a představení jednotlivých masek
  • Tanec v rytmu písniček z pohádek – hádání o jakou pohádku jde?
  • Soutěž v kresbě klauna, hodnocení masek, tanec ve dvojicích, hra s balónky

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – plán dne, počítání kamarádů
  • TVČ – sestava z prvků obecné tělovýchovy, protažení s prvky jógy, PL orientace
  • Maxík – dokončení 7.lekce – zaměřeno na sluchové vnímání, dechová cvičení
  • PL – plynulý obtah oválu, vybarvování jednotlivých částí obrazce.
  • Procvičování písmenka S,Š + hledání slov

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – rozcvička na přání: lezení ve vzporu dřepmo, běh s vyhýbáním, poskoky, vždy je jedno dítko schováno pod deku, ostatní hádají, kdo to je
  • Tvorba obrázků z přírodnin dle vlastní fantazie, zpěv s klavírem
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit.

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

   

  Co jsme dělali v týdnu od 15.2 – 19.2. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání po víkendu, plán dne, počítání kamarádů
  • TVČ –dynamická sestava z prvků obecné tělovýchovy
  • Maxík  6. lekce – nácvik horního  a  dolního  oblouku, správný úchop tužky, křížové pohyby, dechová cvičení
  • Tvoření – výroba klauna ( stříhání , lepení – samostatná práce podle vzoru)

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – ,, Jak využíváme sněhovou nadílku a zamrzlý rybník ?
  • TVČ – Vodnická sestava s počítáním, poté relaxace s protažením
  • Maxík 6/3 – i nadále horní a dolní oblouk
  • Procvičován písmenek R,Ř
  • Hra ,,Tichá pošta“

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – jaké dopravní prostředky známe, co jezdí po kolejích, bezpečnost při přecházení vozovky
  • TVČ – auta (přemisťování skupin na pokyn, změna směru na signál .
  • Maxík 6/4 – obtah vlnky, hláskování krátkých slov
  • Kimova hra – co se změnilo?

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – plán dne, počítáme kolik dětí chybí.
  • TVČ –sestava z prvků obecné tělovýchovy, protažení s prvky jógy
  • Maxík – dokončení 6.lekce : malé, velké vlnky, slabikování slov.
  • I nadále pravidelné logopedická básnička na R,Ř

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – pohyb s písničkou na přání
  • Poznávání číslic od 1-10, příklady s obrázky
  • Nácvik básničky ,,Karneval“
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit.

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

   

  Co jsme dělali v týdnu od 8.2 – 12.2. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání po víkendu, plán dne, počítání kamarádů
  • TVČ – běh na místě,poskoky, cvičení ve dvojicích - protahování
  • Maxík  5. lekce – nácvik šikmé čáry, správný úchop tužky, křížové pohyby, dechová cvičení
  • Básnička ,, O chechtací vestě“
  • PL – určování rozdílů, dokreslování obrázků

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – ,, Jak si hraji na sněhu, co mě baví?“
  • TVČ – hry s míčem v družstvech ( chytání s odrazem, posílání míče za zády....)
  • Tvoření z papíru –  zdobená záložka do knihy
  • Opakování početní řady do 10

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – plán dne, téma: Zvířata v zimě – nápady  jak se starat o zvířátka v přírodě
  • TVČ – sestava cviků z obecné tělovýchovy, koordinace a stabilita těla, část zaměřena na dynamiku nohou, poté protažení v leže
  • Maxík 5/2 – šikmé čáry do středu, doplňující PL s obtahy
  • Kimova hra – co zmizelo?

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – plán dne, počítáme kolik dětí chybí. Téma ,, Stopy zvěře ve sněhu“
  • TVČ – cvičení na značkách, sestava prvků obecné tělovýchovy
  • IT tabule – trasování lesní zvěře (naučný dokument)
  • Maxík 5/3 – křížové pohyby, čáry do středu v rytmu říkanky
  • PL- učíme se počítat (prevence dyskalkulie), řazení číslic

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – pohyb s písničkou na přání
  • Dokončení 5. Lekce Maxíka – zrakové rozlišování
  • Opakování básničky ,,O chechtací vestě“
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit.

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

   

  Co jsme dělali v týdnu od 1.2 – 5.2. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání po víkendu, plán dne, počítání kamarádů
  • TVČ – běh na místě, procvičování PL orientace, protažení se správnou technikou dýchání
  • Maxík  4. lekce – nácvik kruhů, správný úchop tužky, křížové pohyby, dechová cvičení
  • Tvoření z papíru – zimní rukavice (práce s mramorovými barvami)

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – ,, Kdo by chtěl být králem/královnou?“
  • TVČ – vzpřímená chůze, cvičení se sáčky s polys. kuličkami, hod na cíl
  • Sudoku s barvami - procvičování na tabuli
  • Tvoření z papíru – zdobení královské koruny, muchlání kousků krepového papíru, lepení

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – plán dne, téma: chráníme si  zdraví v zimě
  • TVČ – sestava cviků na zlepšení dynamiky nohou, koordinace a stabilita těla, protažení s dechovým cvičením.
  • Jednoduchá matematika – počítání s pomocí kostek ( spolupráce ve dvojicích)
  • Maxík 4/1a – PL orientace, velké malé kruhy s říkankou
  • Dopolední kondiční procházka 5,5km( okruh  Měšice – Mratín)

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – plán dne, počítáme kolik dětí chybí.Téma ,,Co nás nejvíce ve školce baví ?“
  • TVČ – cvičení na značkách, sestava prvků obecné tělovýchovy
  • Maxík 4/2 – křížové pohyby, rytmizace s plynulým pohybem ruky při nácviku opisu kruhu
  • Tvoření – zdobení čepic. Práce s lepidlem a vatou.

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – téma: Jak se máme správně obléknout podle počasí?
  • TVČ – dráha z obtisků rukou a nohou
  • Tvoření – vyšívaný obrázek oblečení
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit.

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 25.1 – 29 .1. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání po víkendu, plán dne, počítání kamarádů
  • TVČ – běh na místě, poskoky snožmo, koordinace ruka x noha, posilování středu těla
  • Maxík  3. lekce – nácvik svislé čáry, správný úchop tužky, křížové pohyby, dechová cvičení
  • Obrázek sněhuláka na lyžích– práce s nůžkami a lepidlem

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – ,, Má oblíbená barva“
  • TVČ – hra ,, Čáp ztratil čepičku, lezení, plazení, běh s vyhýbáním
  • Obtah a skládání písmen svého jména
  • Učíme se Sudoku (varianta s barvami) -  vysvětlení principu hry na tabuli
  • Dopolední kondiční procházka – cca 7km

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – plán dne, téma : ,,Povolání“- co je profese, jakou mají moji rodiče ?
  • TVČ – pohyb s písničkou. Nácvik křížových pohybů, poskoky na místě, protažení ve dvojicích
  • Maxík 3/1a – PL orientace, svislá čára, zaměření na rozvoj sluchového vnímání
  • Kresba postavy

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – plán dne, co potřebují ke své práci jednotlivé profese ( práce s obrázkovými kartami)
  • TVČ – nácvik jednoduché choreografie  k upevnění smyslu pro prostorovou orientaci
  • Maxík 3/2 – křížové pohyby, rytmizace s plynulým pohybem ruky při nácviku čáry, cvičení na rozvoj paměti a pozornosti.
  • PL – dokreslování obrázků

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – těšíme se na víkend
  • TVČ – cvičení podle tělovýchovného názvosloví (předpažit, upažit, vzpažit, připažit,….)
  • Povídání o povolání, přiřazování povolání podle používaných pomůcek, potřeb
  • Barevné sudoku – opakování principu hry na tabuli, poté každé dítko svůj pracovní list (společně na tabuli nám to šlo mnohem lépe)
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit.

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 18.1 – 22 .1. 2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání po víkendu,plán dne, počítání kamarádů
  • TVČ – Vodnická sestava, zařazeny křížové pohyby v tempu se správným dýcháním
  • Maxík  2.lekce – nácvik vodorovné čáry, správný úchop tužky, křížové pohyby, dechová cvičení
  • Logopedická chvilka – písmeno S
  • Obrázek zimní čepice – práce s inkoustem a zmizíkem

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – téma: ,,Jak si užíváme sněhu,“
  • TVČ – hra Molekuly, lezení ve vzporu dřepmo, skákání přes gumu
  • Nácvik zavazování tkaničky
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka Š, příklady slov

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, počítání kamarádů
  • TVČ – pohyb s písničkou. Běh na místě, poskoky snožmo, střídání tempa, relaxace s protažením
  • Maxík 2/1 – PL orientace, vodorovná čára, rytmizace podle slabik
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena T, příklady slov

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – téma: zimní sporty ( jaké známe?)
  • TVČ – Vodnická sestava s prvky cviků obecné tělovýchovy
  • Maxík 2/2 – křížové pohyby, rytmizace s plynulým pohybem ruky při nácviku čáry
  • Opakování básničky ,,Měsíce“
  • Logopedická chvilka – písmeno Ť, příklady slov

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – počítání kamarádů, bezpečnost při sportu ( jak a čím se chráníme?)
  • TVČ – sestava cviků s prvky jógy, technika správného dýchaní, stabilita středu těla +  přenášení váhy, zaměřeno na koordinaci pohybu
  • Dokončení 2. Lekce Maxíka
  • Kimova hra - ,,co chybí, co je navíc?“
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit.

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

   

  Co jsme dělali v týdnu od 11.1 – 15.1.2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání po víkendu,téma : ,,Co dělat, když se ztratím?“
  • TVČ – pohyb s písničkou. Běh na místě, poskoky snožmo, střídání tempa, relaxace s protažením
  • Maxík  1.lekce – úvod s vysvětlením, proč program děláme, v čem nám pomůže.

  Nácvik křížových pohybů, dechová cvičení, tečkování.

  • Logopedická chvilka – písmeno C, Č

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – jak nám jde  oblékání ? Knoflíky, patentky, tkaničky.
  • TVČ – hry se skákací gumou, přeskoky
  • Nácvik zavazování tkaničky
  • Zpěv s klavírem , využití Orfeových nástrojů – rytmizace, slabikování

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, počítání kamarádů
  • TVČ – Vodnická sestava, zařazeny křížové pohyby v tempu se správným dýcháním
  • Maxík 1/1a – PL orientace, tečkování s říkankou
  • Práce s tabulkou – nácvik prostorové a  PL orientace
  • Logopedická chvilka – procvičování písmena Ř

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – plán dne, modelové situace k tématu bezpečnost
  • TVČ – Vodnická sestava s prvky cviků obecné tělovýchovy
  • Maxík 1/2 – koordinace s rytmem dechu , hra na opice, tečkování
  • Logopedická chvilka – písmeno R

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – počítání kamarádů, seznámení s plánem dne
  • TVČ – dynamická sestava cviků na procvičení celého těla, změna cviku na pokyn
  • Dokončení 1. Lekce Maxíka
  • Opakování básničky ,, Měsíce“
  • PL – rozlišování. Protiklady, synonyma, homonyma
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit.

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

   

  Co jsme dělali v týdnu od 4.1 – 8.1.2021

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání po vánočních svátcích,téma ,,Co jsme našli pod stromečkem?“
  • TVČ – Mravenec jde trávou (písnička s  pohybem )
  • Hra zaměřená  na pozornost – slovní přiřazování dárků k dětem ( pamatuji si  co dostal kamarád)
  • Kresba pastelkami – dárek, který mě potěšil.

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – co bylo na Vánocích nejlepší?
  • TVČ – cvičení s polyst. polštářky – procvičování PL orientace, vzpřímená chůze , správné držení těla
  • Poznávání písmenek pomocí razítek
  • Legenda o Třech králích – čtený příběh. Vysvětlení pojmů myrha, kadidlo, mudrc
  • Stříhání, lepení – obrázek Tří králů

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, počítání kamarádů, příroda v lednu
  • TVČ – cvičení na značkách, procvičování PL orientace, přebíhání podle barev značek, protažení
  • Básnička ,, Měsíce“
  • Práce s nůžkami a barevným papírem – hejno vran

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – seznámení s plánem dne, počítání kamarádů, téma – co děláme , když nasněží ?
  • TVČ – Vodnická sestava s prvky cviků obecné tělovýchovy
  • Logopedická chvilka – písmeno Č
  • PL – předmatematické  dovednosti ( poznáváme čísla od 1 – 10 )

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – počítání kamarádů, seznámení s plánem dne
  • TVČ – dynamická sestava cviků na procvičení celého těla, dřepy, výpony na špičkách, pochod v tempu, klus na místě.
  • Zpívánky – ,, Kdepak krtek v zimě žije, Pojedeme na lyže „ – rytmizace s využitím Orffeových  nástrojů
  • PL – hledání druhé poloviny sněhových vloček - zrakové vnímání, lepení
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit?

   

  Přeji příjemné a pohodové dny......Marie

   

  Týden od 21.12 – 23.12.2020

  V těchto dnech je na dětech vidět jak moc se těší na Ježíška, jak jsou nedočkavé, upovídané a méně soustředěné.

  Z tohoto důvodu jsme nezačínali procvičovat nic nového a také domácí úkoly tentokrát nebyly žádné.

  Poslední zkrácený týden před vánočními svátky se tedy nesl spíše v duchu pohodového hraní s novými hračkami a kolektivních her na přání. Také jsme si popovídali o tom, jaké tradice a zvyky dodržujeme doma, nebo o tom co si děti přejí najít pod stromečkem.

  Pustili jsme si videozáznam z besídek jednotlivých tříd a při té příležitosti jsme zavzpomínali i na loňské představení.

  V úterý si děti upekly s paní ředitelkou cukroví a v následující den došlo i na zdobení svíček s paní učitelkou Hankou.

  Vážení rodiče, přeji Vám i Vašim dětem krásné a pohodové vánoční svátky a dostatek zdraví, štěstí a úspěchů v  novém roce.

  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 14.12 – 18.12. 2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání po víkendu, téma rozhovoru-,,kdo pomáhá s pečením cukroví?“
  • TVČ – Vodnická rytmická sestava s následným protažením
  • Velký předvánoční úklid třídy
  • Opakování básniček
  • Vykrajování podkov ze samotvrdnoucí hmoty

   

  ÚTERÝ

  • K.kroužek – co si přeji od Ježíška?
  • TVČ – cvičení se židličkami, zařazeny prvky na PL orientaci
  • Kimova hra – pamatuji si , co si přeje kamarád?
  • Zdobení svícínku – na zápich použita pomerančová kůra a rozinky

   

  STŘEDA  - besídka s nadílkou

  • Prostírání slavnostní tabule
  • Zpívání písniček
  • Recitace vánočních básniček
  • Rozbalování dárků

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – jak jsme nachystaní doma na vánoční svátky, co nám ještě chybí?
  • TVČ – pohyb s písničkou na přání
  • Hraní s novými hračkami
  • Procházka ke krmelci do Mratína s nadílkou pro zvířátka

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, jak prožijeme poslední adventní neděli?
  • Jaké zvyky dodržujeme na Štědrý den?
  • TVČ – překážková dráha
  • Práce s nůžkami a papírem – výroba betlému (kolektivní práce)
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit?

   

  Příjemné předvánoční dny bez stresu přeje  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 7.12 – 11.12. 2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání po víkendu, seznámení s plánem dne, kolik svíček jsme již zapálili?
  • TVČ – poskoky, střídání nohou, snaha o udržení tempa.Rotace trupu – PL orientace
  • Dokončení vánočního přání
  • Logopedická chvilka – písmeno R
  • Hra ,, Hádej, kdo odešel?“- děti hádají kdo se schoval a co měl na sobě

   

  ÚTERÝ

  • K.kroužek – povídání o tom, jak se chystáme na Vánoce?
  • TVČ – dřepy , skákání panáků, PL orientace
  • Práce s přírodninami – vánoční dekorace z chvojí a sušeného ovoce a vlastnoručně vyrobených ozdob
  • Opakování básniček

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – počítání dnů do Vánoc, proč se zdobí vánoční stromečky?
  • TVČ – protahovací cvičení s prvky jógy
  • PL – trénink předmatematických dovedností, přiřazování obrázků k číslům, orientace v textu
  • Tvoření vánočního zvonečku - 1.část

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – Jak se dříve stromečky zdobily, kolik dnů zbývá?
  • TVČ – Vodnická sestava, po té protažení, upevnění techniky správného dýchání
  • Tvoření – dokončení vánočního zvonečku
  • Básnička ,,Andílek“

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, jak prožijeme další adventní neděli?
  • Opakování básniček a písniček na besídku
  • Úklid třídy, rovnání a třídění hraček
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit?

   

  Příjemné adventní dny bez stresu přeje  Marie

   

   

  Co jsme dělali v týdnu od 30.11 – 4.12. 2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání po víkendu, seznámení s plánem dne,tradice adventních svátků
  • TVČ – Vodnická sestava, po té protažení, upevnění techniky správného dýchání
  • Obrázek čerta , Mikuláše a anděla – práce s papírem, lepidlem a nůžkami
  • Logopedická chvilka – písmeno S,Š

   

  ÚTERÝ

  • K.kroužek – počítaní kamarádů, co je za den? Co bude zítra, pozítří......
  • TVČ - běh na místě, výpony na špičkách, balanc na patách, protažení
  • Mikulášské a tříkrálové tradice – jiné země, jiné tradice.
  • Obrázek komety – práce s lepidlem a s obaly od čajových sáčků

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – počítání dnů do Vánoc, plán dne
  • TVČ – Vodnická sestava (zařazeny prvky  poloh a pohybů obecné tělovýchovy)
  • Logopedická chvilka – písmenko M
  • Zpívání písně ,,Vánoční“, nácvik básničky ,,Chumelí se chumelí“
  • PL – grafomotorika (kruhy)

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – počítání kamarádů, plán dne. Sněží , sněží .....povídání o tom , jak máme rádi sníh.
  • TVČ – Hlava, ramena, kolena ....po té protahovací a posilovací cvičení (trénink sluchového vnímání a koncentrace pozornosti na správnou techniku provedeného cviku)
  • Tvoření – vánoční přání
  • PL – prevence dyskalkulie (poznávání čísel obdoba diktátu, děti určují zda je dané číslo v řádku)

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • Dopolední program s čertem, Mikulášem a andělem – nadílka
  • Hodnocení uplynulého týdne – co se nám povedlo, co musíme zlepšit?

   

  Přeji příjemné dny Marie

   

   

  Co jsme dělali v týdnu od 23.11 – 27. 11. 2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – přivítání po víkendu, seznámení s plánem dne.
  • TVČ – běh na místě, výpony na špičkách, balanc na patách, protažení velkých svalových skupin
  • PL – grafomotorika, opis velkých a malých kruhů, dolní oblouk
  • Logopedická chvilka – písmenko L
  • Nácvik vánoční písně

   

  ÚTERÝ

  • K.kroužek – cesta do školky, jak vnímám ranní zimu?
  • TVČ - Posilování břišních a zádových svalů vleže
  • Práce s lepidlem a barevným pískem – zdobení vánoční hvězdy
  • Opakování dnů v týdnu

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – počítání kamarádů, povídání o nadcházejícím adventu
  • TVČ – Vodnická sestava (zařazeny prvky  poloh a pohybů obecné tělovýchovy)
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka R (básnička Jenda troubí na trumpetu)
  • Zpívání písně ,,Vánoční“
  • PL - trénink pozornosti, vyškrtávání symbolů a čísel.

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – Význam adventu, proč se dávají 4 svíčky, příprava na vánoční svátky
  • TVČ – posilování a protahování ve dvojicích, relaxace vleže
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka H, CH
  • Trénink pozornosti – poznáváme číslice ( označování předem daných čísel, určování pořadí)
  • ,,Psaní dopisu pro Ježíška“- co si přeji najít pod stromečkem?

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend
  • TVČ – Uděláme holky kluci rotaci
  • Povídání co nám dávají včeličky, práce s včelím voskem – vykrajování ozdobiček, práce s krajkou – zdobení dřevěného andělíčka. Vše navěsíme na větve ve vánočním truhlíku a děti si odnesou 8.12. domů
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo, povedlo a čemu věnovat více úsilí.

   

  Přeji příjemné dny Marie

   

   

  Co jsme dělali v týdnu od 16.11 – 20. 11. 2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili víkend, seznámení s plánem dne.
  • Téma :  Co umí naše srdce – funkce, důležitá fakta o lidském srdci
  • TVČ – poskoky, dřepy, výskoky - děti zkoušely rozdíl srdeční frekvence v klidu a po námaze
  • Přehrání zvukového záznamu tlukotu srdce
  • PL – hledání odlišného obrázku, kolikátý je v řadě?

   

  ÚTERÝ – STÁTNÍ SVÁTEK

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – počítání kamarádů, kolik nás je, jaké je venku počasí ?
  • TVČ – Vodnická sestava (zařazeny prvky  poloh a pohybů obecné tělovýchovy)
  • Téma: Naše plíce – kde je máme, k čemu slouží a další fakta o fungování  lidského těla
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka T,Ť
  • Práce s nůžkami – procvičování stříhání.

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – počítání kamarádů, plán dne.
  • TVČ – Vodnická sestava s obměnou cviků s počítáním kroků
  • Opakování naučených básniček
  • Slabikování jmen, slabiková hra - ,,Zatleskej“ hledání dalších slov na určený počet slabik

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, kdo nám chybí, jaký je den, měsíc, roční období
  • Tělovýchova – opičí dráha
  • Souhrnné opakování naučeného
  • Výroba ozdob na měšický vánoční strom.
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo, povedlo a čemu věnovat více úsilí.

   

  Přeji příjemné dny Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 9.11 – 13. 11. 2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili víkend, jaké je venku počasí ?
  • TVČ – Vodnická sestava rytmických prvků, postupně přidáváme nové prvky.
  • Téma :  Chráníme si zdraví. Jak se o sebe staráme?
  • Básnička ,,Moje tělo“ s pohybovým vyjádřením.
  • PL – doplňování slov do říkanky

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – kolik nás je, jaký je den. Povídání o tom jak si čistíme zoubky, kdy a proč ?
  • TVČ – opičí dráha (přeskakování a podlézání překážek)
  • Ukázka správného čištění zoubků na modelu
  • PL – co zoubkům škodí / prospívá?

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek –Proč patří bílý kůň k Martinovi? – čtená legenda
  • TVČ – protažení s prvky jógy
  • Práce s lepidlem a vatovými tyčinkami – obrázek úst
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka Č
  • IT tabule – obrázkové pexeso

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – počítání kamarádů, plán dne,změny v přírodě jak je vidíme
  • TVČ – Vodnická sestava s obměnou cviků + doplněno o poskoky
  • Opakování naučených básniček
  • PL – rozdělování slov na slabiky
  • Tabulkova hra na soustředění a  paměť  - doplňování koleček podle čteného textu

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, kdo nám chybí, jaký je měsíc?
  • Tělovýchova – nácvik správného dýchání, přidány prvky jógy, relaxace v leže
  • Trénink jemné motoriky – prstoklad, sbírání malých předmětů s pomůckou i bez.
  • Hodnocení uplynulého týdne - co se nám nejvíce líbilo, povedlo a čemu věnovat více úsilí.
  • Při procházce prohlídka krmítek a jejich doplnění potravou  pro ptáčky

  Přeji příjemné dny Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 2.11 – 6. 11. 2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili víkend?
  • TVČ – Vodnická sestava rytmických prvků
  • Téma :  Lidské smysly – básnička ,,Proč má člověk smyslů pět?“
  • Grafomotorika  – nácvik horního oblouku s volným pohybem ruky
  • Jednoduchá matematika – doplňování číslic (obdoba sudoku)

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – Co se mi líbí na podzimu ( volný rozhovor)
  • TVČ – hra Molekuly, lezení,plazení, poskoky
  • Malované čtení – rýmovaná básnička, kdy děti doplňuji slova podle obrázku , který vidí.
  • PL – změřeno na PL orientaci. Vykreslování jablíček dle směru stopek.

   

  STŘEDA  

  • K. kroužek – počítání kamarádů, kdo nám chybí, plán dne
  • TVČ - ,,hlava, ramena, kolena......písnička s pohybem
  • Obrázek ježka – práce s lepidlem, nůžkami a barevným papírem.
  • Kimova hra – hádání chybějících předmětů.

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – počítání kamarádů, plán dne
  • TVČ – Vodnická sestava s obměnou cviků
  • Pokračování v tématu ,,lidské smysly“ – modelové situace. Jaké smysly se zapojují při jednotlivých činnostech
  • Grafomotorika – horní oblouk  s posunem ruky

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, jaké je venku počasí ?
  • Tělovýchova – sestava s přidáním nového prvku
  • Souhrnné opakování – co už umím a vím? Uvědomování si vlastních smyslů –očicháváme, ochutnáváme, vyjadřujeme se, zda cítíme chuť slanou, sladkou, hořkou, kyselou, poznáváme po hmatu kamaráda, posíláme si tichou poštu
  • Hodnocení uplynulého týdne.

  Přeji příjemné dny Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 26.10 – 30.10.2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili víkend?
  • TVČ – poskoky, přeskoky přes bedýnku, poté relaxace s protažením.
  • Téma :  Já a moje tělo - trávicí soustava. Práce s encyklopedií - co se děje v těle?

   Kam jde potrava, kolik máme chutí, kde je žaludek + co patří do správné životosprávy.

  • Grafomotorika PL – kresba rovných čar jedním tahem

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – řízené n rozhovory na téma – Co nás ve školce nejvíc baví, co naopak ne?
  • TVČ – hra Molekuly, lezení ve zporu, plazení, poskoky,tvoření skupinek podle počtu dětí
  • Rytmizace, vytleskávání , zpěv s doprovodem klavíru – písnička ,,Proč“

   

  STŘEDA  - státní svátek

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – počítání kamarádů, kdo nám chybí?
  • TVČ – sestava cviků s hudebním doprovodem.
  • Pokračování v tématu  ,,Lidské tělo“ – kosti a svaly.

  Proč je máme, k čemu slouží - poznávej je sám na sobě.

  • Opakování naučených básniček.
  • Výroba podzimní dekorace – houby v mechu.

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – naše plány na víkend, kam půjdeme do přírody
  • Tělovýchova – nácvik polohových pohybů dle pokynů (tělových.názvosloví)
  • Pokračování v tématu – srdce , plíce, ochrana zdraví obecně.
  • PL – jednoduché počítání a rozdělování obrázků do skupin(zaměřeno na prevenci dyskalkulie)
  • Hodnocení uplynulého týdne.

   

  Přeji příjemné dny Marie

  Co jsme dělali v TÝDNU  ZDATNOSTI od 19.10 – 23.10.2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – téma:Já a moje zdraví, co vše patří do zdravé životosprávy + PLÁN CESTY
  • TVČ – důkladné protažení DK
  • Sportovně poznávací trasa  okruh Měšice – Sluhy – Měšice

  Cestou běh na crossové dráze, nácvik indiánského běhu, hledání tur. značek.

   

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – kolik nás je, roční období.
  • TVČ – důkladné protažení DK + balanční cvičení
  • Výroba strašidýlka
  • Trasa lesními pěšinami k mratínskému bývalému mlýnu.

   

   

  STŘEDA

  • K.kroužek –plán cesty /jednoduchý nákres /
  • TVČ – důkladné protažení DK + přidána rotace trupu
  • Cesta do Líbeznic. Zde pobyt ve sportovním areálu.
  • Cestou zpět opakování básniček

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – plán poslední cesty
  • TVČ – protažení celého těla
  • Trasa lesní stezkou do Mratína. Zde pobyt ve sportovním areálu, kde si děti dostatečně užily prolézaček. Před cestou zpět jsme navštivili i bludiště , kde děti hledaly sladký poklad jako odměnu za týdenní sportovní činnost.

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – co je Halloween, proč se oslavuje?
  • Tělovýchova – strašidelný rej v rytmu písniček pro děti
  • Společné vydlabování dýní
  • Závěrečné hodnocení a rozdávání odměn za uplynulý týden.

  A že bylo co slavit!!!......děti nachodily 23km za 4 dny

  Přeji příjemné dny Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 12.10 – 16.10.2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili víkend, co jsme viděli?
  • TVČ – chůze po špičkách s přenesením váhy – schopnost koordinace špička/pata, dále podřepy s výponem, po té důkladné protažení DK
  • Nácvik básničky ,,Na veterině“
  • Hra –Tichá pošta.Děti rozděleny do družstev, kdy soutěžily, kdo dříve přenese dané slovo.
  • Práce se suchými pastely (stínování) – obrázek podzimního listí

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – opakování školkových pravidel
  • TVČ – cviky dle pokynů ( sed, leh,PL orientace)
  • Výroba podzimního obrázku – decoupage (použ. přírodního materiálu a ubrousků)
  • Odpoledne část dětí barvení sádrových výseků ovoce

   

  STŘEDA – dopolední celoškolkové focení dětí

  • K.kroužek –plán dne, pokyny k focení
  • Logopedická chvilka – písmeno Š
  • Opakování naučených básniček

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – co nás dnes čeká, počítání kamarádů,
  • TVČ – cviky dle terminologie těl.cvičení (vzpažit, upažit, výkrok)
  • Grafomotorický PL – svislé a vodorovné čáry (základy psaní písmenek)
  • Opakování básničky ,,Na veterině“

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – těšíme se na víkend
  • Tělovýchova – lezení ve vzporu dřepmo, plazení, hledání obrázků a jejich stínů
  • Orffovy hudební nástroje, jaký nástroj má jaký zvuk? Slabikujeme, rytmizujeme
  • Písnička Proč kopřiva pálí za doprovodu klavíru i ostatních hudebních nástrojů
  • Závěrečné hodnocení týdne – co se nám povedlo, co bychom měli zlepšit.

   

  Přeji příjemné dny Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 5.10– 9.10.2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – jak jsme strávili prodloužený víkend?
  • TVČ – pohyb s písničkou v tempu, poté relaxace na koberci
  • Nácvik nové podzimní básničky
  • Procvičování jednoduché matematiky na kuličkovém počítadle – soutěž skupin
  • PL – grafomotorika, obtah oválu.

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – proč se máme chovat podle školkových pravidel – řízený rozhovor k upevnění nastavených pravidel
  • TVČ – hra zrcadlo – opakovaní pohybů po kamarádovi, břišní svaly
  • Kresba postavy – správné držení tužky
  • Zpívánky – Počítací  písnička s doprovodem klavíru

   

   

  STŘEDA – průzkumná cesta 4,8km

  • K.kroužek – plán cesty, kam se podíváme, poučení o bezpečnosti
  • Logopedická chvilka – písmeno R
  • Dopolední průzkumná cesta lesem směrem na Mratín. Po cestě jsme se zaměřili na drobné živočichy, pozorovali jsme a hledali změny, které podzim přináší.

   

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – co nás dnes čeká, počítání kamarádů, co si pamatujeme z procházky.
  • Logopedická chvilka – Pekař nosí housky......
  • PL – grafomotorika s uvolňovacími cviky.
  • TVČ – sestava jednoduchých cviků řazených za sebou (snaha o nácvik sestavy)
  • IT tabule –dokument pro MŠ – Rok v přírodě, část září - říjen
  •  

  PÁTEK  

  • K. kroužek – Jak si zpříjemnit podzimní dny?
  • Tělovýchova – překážková dráha
  • Výroba podzimní lucerničky.
  • Závěrečné hodnocení týdne – co se nám povedlo, co bychom měli zlepšit.

   

  Přeji příjemné dny Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 21.9 – 25.9.2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plány na týden
  • TVČ – překážková dráha, přeskoky snožmo, po jedné noze, balanc na špičkách- koordinace
  • Práce s encyklopedií – poznáváme druhy stromů.
  • Práce s pastelkami – které barvy patří k podzimu?
  •  

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – seznámení s ,,  panem Ježkem“. Kdo ho viděl, jak se ukládá na zimu?
  • Práce s nůžkami a lepidlem, ohýbání papíru (ukázalo se pro děti těžké skládat "harmoniku") – výroba ježka.
  • TVČ – polohové cviky - sed, leh, dřep se změnou na pokyn + PL orientace.
  • Dopolední trhání jablíček v ovocném sadu.

   

  STŘEDA

  • K.kroužek – opakování bezp.pravidel při cestě na výlet a při pobytu na hřišti
  • Dopolední výlet do Líbeznic.

  Zde se děti vyřádily na trampolínách, zvládly  přelez přes lanovou stezku i náročnější trasu lesem zpět.

  ČTVRTEK

  • K. kroužek –co jsme viděli na našem pěším  výletu, na co si vzpomínáme?
  • Logopedická chvilka – Bublila se bublina ( hra s nápodobou  zvuku)
  • TVČ – dechová a protahovací cvičení se zapojením hlubokých břišních svalů
  • Kresba postavy- dokumentace vývoje kresby ( zakládáno do záznamových archů)

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – plány na víkend, co budeme dělat o prodlouženém víkendu?
  • Tělovýchova – cvičení se židličkami
  • Písnička ,, Září“ – opakování, nácvik nové básničky ,,Co se děje v září“
  • IT tabule – hledání stejných symbolů
  • Závěrečné hodnocení týdne – co se nám povedlo, co bychom měli zlepšit.

   

  Přeji příjemné dny

  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 14.9 – 18.9.2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plány na týden
  • Logopedická chvilka – procvičování písmeno S + opakování básničky ,,  Drak“
  • TVČ – pohyb s písničkou, změna na pokyn + protažení vleže
  • Práce s tabulkou – procvičování prostorové orientace
  • Obrázek podzimního ovoce – 1.část ( nalepování kart.proužků)

  ÚTERÝ

  • K. kroužek – co nás ve školce baví?
  • Práce se samolepkami – zdobení sešitů na naše školkové úspěchy
  • TVČ – ,,Uděláme holky kluci rotaci“
  • Procvičování jednoduché matematiky

   

  STŘEDA

  • K.kroužek – počítání kamarádů, seznámení s plánem dne, co nám roste na zahradě?
  • TVČ – dynamická sestava cvič.prvků – koordinace pohybu rukou a nohou
  • Opakování naučených básniček, logopedické říkadlo na písmeno L
  • Práce s mramorovými barvami – dokončení podzimního ovoce

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – Jak se máme správně chovat při vystoupení....
  • Dopolední divadelní  představení  Klauna Pepína
  • Zakončení příjemného dopoledne na školkové zahrádce – zde hry s balónky

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – plány na víkend,  kam pojedu s rodiči?
  • Tělovýchova – dechová a relaxační cvičení. Důraz kladen na osvojení správné techniky dýchání a protahování.
  • Zdobení šanonků na portfolio
  • Obtiskování jablíček – práce s temperou
  • Písnička ,, Září“

   

  Přeji příjemné dny

  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 7.9 – 11.9.2020

  PONDĚLÍ

  • K. kroužek – sdílení víkendových zážitků, seznámení s plány na týden
  • Logopedická chvilka – procvičování písmenka ř
  • TVČ – posilovací cviky na střed těla – koordinace pohybu
  • Hra -,,hádej, kdo odešel?“
  • PL zaměřený na grafomotoriku – obtahování geometrických tvarů

  ÚTERÝ

  • K. kroužek –opakování školkových bezpečnostních pravidel
  • Práce se samolepkami, poznávání svého jména
  • TVČ – skákání panáků, dřepování, relaxace
  • Vykreslování obrázkových školkových pravidel – upevňování správného držení tužky

   

  STŘEDA – dopolední výlet do Kojetic – okruh kolem kojetického lomu

  • K. kroužek – seznámení s plánem trasy pomocí nákresu jednoduché mapy

  Tento den děti ušly téměř 6 km. Po cesě jsme se zastavili v lesní MŠ, kde jsme si prohlédli zvířátka, která tam chovají.

  Dále jsme viděli věžový vodojem, u kterého bylo schovaného něco na zub a poslední zastávkou byl odpočinek na dekách u vodní hladiny bývalého lomu.

  ČTVRTEK

  • K. kroužek – kolik nás je, jaké je počasí?
  • Tělovýchova – pohyb s písničkou + protažení vleže
  • PL – grafomotorika ( vybarvování kruhů podle předem určeného pořadí)
  • Nová básnička s pohybem – Drak

   

   

  PÁTEK  

  • K. kroužek – plány na víkend,  kam pojedu s rodiči?
  • Tělovýchova – ,,Hlava, ramena....“- písnička s pohybem
  • Obrázek draka – práce s pastelkami, nůžkami a lepidlem
  • Matematická hra – házení kostek s následným počítáním.

   

  Přeji příjemné dny

  Marie

   

  Co jsme dělali v týdnu od 1.9 – do 4.9. 2020

  V prvním týdnu nového školního roku jsme se společně přivítali po prázdninách a seznámili jsme se s dětmi, které do naší školky přišly poprvé.

  Hlavním tématem celého týdne byly uplynulé prázdniny ( kde jsme byli, co jsme zažili). Každý z předškoláčků nakreslil obrázek, kterým se snažil svou vzpomínku na svůj největší zážitek vystihnout.

  Dále jsme si připomenuli nejen naše školková pravidla, ale především všechna ta, která se týkají dodržování hygieny rukou a bezpečnosti.

  Děti již znají  svá stabilní místa v lavicích a  mají připravené penály i desky na domácí úkoly, které nás od příštího týdne čekají. Celý týden proběhl spíše ve volnějším tempu, kdy jsme si ve většině času hráli a povídali.

  Užili jsme si i na naší školkové zahradě a tak doufám, že nám to sluníčko dopřeje i nadále.

  Mějte příjemné dny

  Marie

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy