TÝDENÍČEK

  4.11. – 8.11.

  Tento týden nám přálo sluníčko a vůbec bylo teplé počasí, což jsme využili a co nejvíce pobývali společně venku – na louce jsme hráli oblíbené pohybové hry a ve čtvrtek se udělalo takové teplo, že jsme dováděli na zahradě. Ve středu jsme společně s vodníky absolvovali pěší výlet do Mratína lesem kolem rybníka a zpět po louce  - byl to krásný okruh.

  Věnovali jsme se výtvarným činnostem – obtiskávali jsme listy různých stromů (štětcem jsme potírali temperovými barvami listy) na čtvrtku. Učíme se básničku „Zavírám, zavírám les“, zpíváme naučené písně, určujeme počet věci (1 -5).

  Když budete mít čas, trénujte s dětmi adresu jejich bydliště, budou šťastné, že ji znají.

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  29.10. – 1.11.

  Úterý:

  ·         opakování písní, řikadel, nácvik nové písně „Pastelky“, skládání puzzle ve dvojicích, navlékání korálků

  Středa:

  ·         „Halloweenské“ tvoření – škraboška, dýně, netopýr – děti zápolily s nůžkami, moc nám to nejde, ale naučíme se to!

  Čtvrtek:

  ·         „Halloweenské“ veselí – děti v kostýmech tancovaly, hrály soutěživé hry a hlavně vydlabaly krásné veliké dýně – jedna je umístěna před školkou a druhá v mezipatře školky

  Pátek:

  ·         povídali jsme si o stromech – jehličnatých a listnatých, prohlíželi jsme společně obrázky, zahráli si pexeso a nakonec jsme si listnaté stromy osahali na společné pocházce

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  21.10. – 25.10.

  Pondělí:  

  ·         určování zeleniny, povídání o zdravém jídle, logopedická říkadla

   Úterý:

  ·         společný výrobek z přírodnin a barevného papíru, s dětmi jsme vytvořili hezký podzimní strom, děti stříhaly barevné pásky a lepily je okolo stromu, na korunu jsme použili usušenou mochyni a okolo jsme nalepili vylisované listy – naše společné dílo je vystavené v patře na magnetické tabuli

  Středa:

  ·         chůze a běh do rytmu, tleskání x pleskání, pomocí dřívek jsme udávali rytmus, udělali jsme si svého „Smajlíka“, se kterým děti budou plnit různé úkoly

  ·         pohybové hry – děti si oblíbily hru „ Na Peška“

  Čtvrtek:

  ·         „podzimní listy“ – děti si vytvořily velké barevné listy podle předlohy – nastříhaly si barevné papírky, kterými vylepily celý list, všem se to moc povedlo 

  Pátek:

  ·         celé dopoledne jsme se věnovali hudbě, zpívali jsme, hráli na Orffovy nástroje, pohybovali se podle rytmu (střídání tempa) a učili se tleskat – oběma dlaněmi, dvěma prsty do dlaně a hřbetem ruky do dlaní

   

  Hezký prodloužený víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  14.10. – 18.10.

  Pondělí:  divadelní představení „Jak tygřík hledal odvahu“

  Úterý: pravidelné výtvarné tvoření – z jablíček jsme si udělali tiskátka, půlky jablek jsme natírali štětcem žlutou a červenou barvou a otiskli je na čtvrtku, nakonec jsme vytvořili zelené lístky

  Středa:

  ·         věnovali jsme se zpívání a říkankám, vytleskávali jsme rytmus

  ·         vyrobili jsme si muchomůrku – podle vzoru si děti vystřihly nohu a klobouček, nalepily muchomůrku na čtvrtku

  Čtvrtek :

  děti rozvíjely předmatematické dovednosti – počítaly, kolik je jim let, vážily se, měřily, poznávaly barvy, poznávaly své jméno, obtahovaly písmenka, pokoušely se o opis písma - svého jména. Někteří bravurně zvládají, s ostatními budeme trénovat, nebojte :-)

  Pátek:

  ·         dokončili jsme společně muchomůrky – děti ozdobily klobouček bílými puntíky a otiskly zelenou barvou natřené listy

  ·         zahráli jsme si „svolávačky“ – svoláváme děti do kruhu a zpíváme písničky s pohybem

  ·         šli jsme si prohlédnout nové prostory školky, ve kterých si budou hrát za dva týdny naši noví kamarádi

   

  Hezký víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  7.10. – 11.10.

  Pondělí:

  ·         učíme se znát svou adresu – jméno ulice

  ·         říkadla, zpíváme – naučili jsme se novou písničku Jablíčko

  ·         povídáme si o podzimu a podzimním ovoci

  ·         trénujeme počítání do 10

  Úterý:

  ·         podzimní dekorace z kaštanů – děti si navlékly kaštánky na lýkový provázek, které samy nasbíraly

  ·         vybarvily podzimní misku s ovocem

  ·         zazpívali jsme si oblíbené písně

  Středa:

  ·         celé dopoledne jsme se věnovali zeleninové zahrádce – děti určovaly zeleninu a k obrázku hledaly v našem obchůdku atrapy zeleniny, povídali jsme si, kterou zeleninu máme nejraději – každé dítě vyprávělo, co maminka vaří a nakonec jsme si vystavili obrázky na tabuli

  Čtvrtek :

  ·         děti si vybarvily pracovní list jablíčka s červíky – určovaly polohu nahoře, uprostřed a dole

  ·         zopakovaly si říkanky a poznatky o ovoci

  ·         jako poslední se šly vyfotografovat – moc jim to slušelo

  Pátek:

  ·         Děti si nazdobily desky na své výtvory a to technikou tupování - obtiskávání houbičky namočené v barevných temperách. Desky si děti odnášejí domů a mohou si do nich ukládat to, co přinesou ze školky. Cvičení bylo dnes s lavičkou, děti ji přelézali, plazili se procvičovaly na ní břišní svaly a protáhly celé tělíčko. Hráli jsme hru na paměť - pamatuješ si , co řekl kamarád?

  Hezký víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   
   
  30.9. – 4.10.
   
  Pondělí:  
  pohybové hry „Kolotoč“, „Věneček“, „Kolo, kolo mlýnský“, 
  říkadla – Byla jedna babka, Bába jede z kopečka, Myšičko, myš
  stavění z dřevěných kostek ve dvojicích
  Úterý:
  podzimní dekorace z nasušených přírodnin – polystyrenový rámeček jsme vyzdobili ořechovými skořápkami, mochyní a šípky 
  Středa:
  celé dopoledne jsme se věnovali zpívání, rozeznávání vysokých a nízkých tónů, vytleskávání do rytmu, rozezpívání se na slabiky, hráli jsme na Orffovy nástroje, naučili jsme se novou písničku „Běží liška k táboru“
  Čtvrtek :
  děti se naučily s paní učitelkou Katkou novou píseň „Muchomůrka“, zpívaly s klavírem, určovaly správné barvy a nakonec si vybarvily omalovánku  - muchomůrku
  Pátek:
  děti ztvárnily postavu  - měly nakreslit někoho z rodiny, některým dětem se kresba vskutku vydařila, poté jsme šli na procházku k parku, kde jsme nasbírali kaštany a nakonec se děti vydováděly na louce u malého rybníka – schovávali jsme se, běhali na cíl, „zmrazovali se“ kouzelnou hůlkou     
   
  Hezký víkend přeje
  paní učitelka Jitka
   
   

  23. – 27. září

   Pondělí – zabývali jsme se orientací – děti si sedaly  podle pokynů: dopředu, dozadu, pod, nad, vedle

  ·         učili jsme se „svolávačku“ – společně zpíváme píseň s pohybem

  ·         děti vytleskávaly podle rytmu

  ·         zpívali jsme a hráli na orfeovy nástroje – dřívka a rumbakoule

  Úterý – ve školce se uskutečnilo první divadelní – cirkusové vystoupení klauna Pepina a jeho dvou cvičených pejsků, děti byly nadšené, dostaly od klauna balonky a po představení jsme se společně podělily o své dojmy  - nakreslili jsme klauna s balonky, někdo si troufl i na pejsky   

  Středa – zopakovali jsme si říkanky s pohybem a vybarvili velkou mrkev, kterou paní učitelka rozstříhala na 4 díly a úkolem dětí bylo sestavit zpět mrkev a nalepit ji na barevný papír, ukázalo se, že budeme muset trénovat a postupně navyšovat počet rozstříhaných dílků. Poté jsme se všichni vydali hledat schovaný „poklad“  do lesa, zdravotní vycházka všem prospěla – v lese byl příjemný vzduch

  Čtvrtek – s paní učitelkou Hankou si děti povídaly o podzimním ovoci, věnovaly se grafomotorickému cvičení  - „zabalovaly švestku do těsta“

  Pátek – hry na zrakové vnímání, slabikování jmen – vytleskávání podle rytmu, vybarvili jsme si pohádkový dort, který jsem dětem „rozkrájela“ na tři díly a děti měly za úkol ho slepit – všem dětem se podařilo správně zařadit díly vedle sebe.

  Hezký víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

   

  16. – 20. září

   Pondělí – stavěli jsme z barevných dřevěných kostek, děti určovaly barvy a počet, stavěly domky podle vzoru, procvičovali jsme básničku „Kamarád“

  Úterý – v tomto dnu se vždy věnujeme tvoření – tentokrát jsme vytvořili ježka v listí – výtvory dětí jsou umístěny na nástěnkách v 1.patře

  Středa – „Kamarádi zvířátka“ – povídali jsme si o významu slov “kamarád“ a „kamarádství“, děti shlédly v našem divadélku pohádku „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá“, byly nadšeny a neustále mi utíkaly ze židliček, aby se podívaly na maňásky

  Čtvrtek – s paní ředitelkou  děti kreslily značky na desky – tzv. portfolio, pokoušely se o opis písma a učily se lepit dekorační pásky

  Pátek – věnovali jsme se zpěvu – učili jsme se správně dýchat a zpívat ve slabikách  - má, mé, mó, lá, lé, ló ……naučili jsme se zpívat píseň „Měla babka“, opakovali jsme písničky a říkadla, na závěr si děti vybarvily berušku – sluníčko sedmitečné.

  Hezký víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  9. -13. září

   Pondělí – stále se učíme, jak se k sobě máme chovat, proto si o tom vyprávíme a učíme se říkanky nebo básničky, děti si poprvé zkusily vyplnit pracovní list s tématikou ovoce – přiřazování ovoce ke stromu

  Úterý – v tento den se vždy budeme věnovat nějakému tvoření, tentokrát si děti vyrobily koláž jablka nebo hrušky – šablonu ovoce vyplnily nalepením natrhaných kousků barevného papíru, chválím všechny děti – výrobky jsou ke shlédnutí na nástěnce 

  Středa – naučili jsme se první sloku básničky „Kamarád“ a trénovali jsme orientaci v prostoru – pojmy „vpředu“, „vzadu“, „na“, „pod“ a „vedle“.

  Oblíbenou se stala hra „židličkovaná“

  Čtvrtek – paní učitelka Hanka s dětmi opakovala říkanky, věnovala se pravidlům soužití ve školce – děti si vybarvily jednotlivá pravidla

  Pátek – děti se učily druhou sloku básničky „ Kamarád“, zahrály si oblíbené hry a zkusily si s paní učitelkou Hankou vyplnit pracovní list, který byl zaměřen na zrakové vnímání – jen pár dětí zvládlo úkol, snad proto, že byl pátek a byly unavené? Každopádně budeme trénovat…….

  Hezký víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

   2. – 6. září

   Pondělí – první den ve školce zvládly všechny děti na jedničku, všichni jsme se představili křestními jmény, děti se seznámily s budovou – toalety, umývárna, šatna – kam se odkládají boty a kde oblečení, zkusili jsme si společnou procházku mezi kapkami deště  - šli jsme po chodníku ve dvojicích k bráně parku

  Úterý – zkusili jsme si společně zacvičit, zahráli jsme si hru „Na sochy“, cvičili jsme s paní učitelkou podle hudby a objevovali hračky – stavebnice, hrací domečky, obchůdek s ovocem a zeleninou, auta a  pravěká zvířata (z rodu dinosaurů)

  Středa – učíme se zdravit „dobrý den“ a při odchodu a loučení s paní učitelkou „na shledanou“, děti se postupně naučí oslovení „paní učitelko“ místo stávající „teto“ . Zdůrazňujeme slovíčka, která otvírají srdíčka – „PROSÍM“ a „DĚKUJI“

  Začali jsme nacvičovat říkadla „Bumtarata na vrata“, „Vařila myšička kašičku“, ranní uvítací básničku „ Dobré ráno krásný den“ a s paní učitelkou jsme si zazpívali podle piana

  Čtvrtek – děti si vyrobily s paní ředitelkou notýsek, který je bude hodnotit – za vše, co se jim podař dostanou samolepku nebo razítko smajlíka, děti si lepily obrázky, opisovaly písmena a učily se školková pravidla chování

  Pátek – každé dítě si vybarvilo svého kapříka, aby si zapamatovalo, že patří do oddělení kapříků – ke shlédnutí na nástěnce v 1.patře, děti si nacvičovaly říkanku „Bumtarata na vrata“ a vymalovaly omalovánku k říkance  

  Hezký víkend přeje

  paní učitelka Jitka

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy