TÝDENÍČEK

  3. – 7. 5.

  Konečně jsme se po dvou měsících opět sešli všichni ve školce a užíváme si to plnými doušky. Děti si společně hrají, staví z kostek, dovádí ve třídě na velkém polštáři a samozřejmě se honí – zapomněly, že se honíme venku na louce nebo u rybníka.

  Co jsme všechno dělali:

  • v pondělí si děti užívaly hraček a zahrála jsem jim pohádku v našem divadélku „Boudo, budko, kdo v tobě bydlí“,
  • všechny děti absolvovaly vycházku do Mratína  a po obědě se jim krásně spalo.
  • V úterý si děti vyrobily první přání pro maminku ke Dni matek, trénovaly stříhání a lepení,
  • ve středu jsme se opět věnovali tvoření – barevný puget květin a v zámeckém parku jsme společně s ostatními dětmi hráli oblíbené pohybové hry,
  • ve čtvrtek se vyhodnocovalo plnění „Školka doma“ – děti dostaly od paní ředitelky diplomy, medaile a samolepky do notýsků. Na vycházku jsme šli do lesíka k rybníku, děti se schovávaly za stromy a stavěly skřítkům domečky.
  • V pátek paní učitelka Hanka připravila dětem zajímavé povídání a činnosti ke Dni matek.

   

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka Jitka  

  22. – 27.2.

  Poslední týden v únoru jsem věnovala karnevalovému veselí:

  • děti si vytvořily klauna z papírového tácku – teď nám zdobí třídu společně s nafukovacími balónky,
  • v úterý si děti s paní učitelkou Pavlou vyrobily karnevalovou čepičku a kravatu,
  • ve středu úspěšně proběhl „Karnevalový rej“, na který se děti už od minulého týdne hodně těšily, tancovali jsme, zahráli jsme si oblíbené hry, konala se promenáda masek a společně jsme se vyfotografovali s ostatními odděleními – viz fotografie ve fotogalerii naší MŠ,
  • nezapomněli  jsme oslavit narozeniny – Izabelka a Matýsek Boček v úterý a ve středu jsme oslavili svátek Matěje a Matyáše (5 chlapců),
  • s paní učitelkou Hankou si děti vytvořily zajímavý plastický obrázek klauna,
  • v pátek děti probíraly základní geometrické obrazce a procvičily si je na vybarvování omalovánky klauna.

   

  Hezký víkend všem doma přeje

  paní učitelka Jitka

   


   

  15. – 19.2.

  V tomto týdnu jsme dokončili pohádkové radování. Dětem jsem zahrála pohádku „O Červené chaloupce“ a „O perníkové chaloupce“. Ke každé ze čtyř pohádek mají děti vyrobené kartičky, které si vybarvily a podle kterých se naučily samostatně vyprávět příběh.

  Jak probíhal tento týden:

  • v pondělí nás navštívila paní učitelka Hanka Rašáková ze želviček, děti se pochlubily svým repertoárem písní a trénovaly logopedickou básničku „Sluníčko“ ,
  • v úterý si děti vyrobily „Hrníček čaje“ – je na nástěnce v 1.patře,
  • ve středu jsme si na tabuli vytvořili perníkovou chaloupku – děti vymalovávaly perníčky a zároveň jsme si zavzpomínali na vánoční perníčky, které děti pekly doma s maminkou,
  • ve čtvrtek se děti s paní ředitelkou vydováděly hraním zábavných her a vyrobily si hezký obrázek z přírodnin,
  • v pátek s paní učitelkou Hankou Holečkovou tvořily kulisy k pohádce „O červené Karkulce“

   

  Hezký víkend všem doma přeje

  paní učitelka Jitka

   

  8.-12.2.

  1. tento týden si děti samy zahrály pohádku „Boudo budko“, pohádku krásně prožívaly a museli jsme si ji několikrát zahrát,
  2. každý kapřík si vyrobil skládanku z kartiček na pohádku „O řepě“ a v pondělí se ze všech dětí stali výborní vypravěči pohádky,
  3. děti si udělaly k pohádce „Boudo, budko“ kulisu, podle které pohádku převypráví
  4. v pátek jsme zpívali, tancovali a radovali se z pohybových her
  5. trénujeme každý den zábavnou formou  pravolevou orientaci, zrakové a sluchové vnímání

   

  Hezký víkend všem doma přeje

  paní učitelka Jitka

   

  1. –  5. 2.

  Tento měsíc je věnován pohádkám, děti by se měly naučit samy vyprávět  základní pohádky podle návodných kartiček.

  pondělí děti shlédly divadelní představení „O řepě“, které doprovázel maňásek František. Děti pohádku hodně prožívaly, protože dlouho do školky nezavítalo žádné divadlo. Povídali jsme si o pohádce a děti vypracovaly dva pracovní listy k této pohádce.

  úterý si děti vybarvily obrázky k pohádce, které rozstříháme na kartičky a děti se podle nich budou učit vyprávět pohádku.

  Ve středu jsme se naučili hezkou písničku – 1.sloku „Kdo to ťuká na okénko“, básničku „Princeznička na bále“ a všechny děti zkoušely „tahat řepu“ na cvičných lanech, která poté podlézaly a nakonec jsme po nich společně chodili.

  Ve čtvrtek si děti s paní ředitelkou vytvořily královskou korunu a v pátek jsme se společně učili vyprávět pohádku „O řepě“ a zároveň jsme si ji zahráli.

  Každý den se věnujeme pohybovým hrám, kterými si cvičíme postřeh, soustředění a rychlost.

  Hezký víkend všem doma přeje

  paní učitelka Jitka

   

  25.1. – 29.1.

  Poslední týden v lednu jsme věnovali povídáním o zimních sportech a zimních radovánkách.

  pondělí si děti nakreslily postavu – maminky, tatínka nebo sebe, u tabule jsme procvičovali uvolňování ruky – kroužení a oblouky, zopakovali jsme si básničky a písničky. Zábavnou formou jsme procvičovali vnímání  - děti hledaly a přiřazovaly správné zimní oblečení svého kamaráda.

  úterý si děti s paní učitelkou Pavlou vytvořily zimní obrázek „Sáňkování na kopci“ – výtvory jsou umístěné na nástěnce v 1.patře.

  Ve středu jsme vytvořili krásná zamrzlá okna – jsou vystaveny na síťové nástěnce.

  Ve čtvrtek děti s paní ředitelkou nacvičovaly správné držení tužky, obtahovaly písmena svého jména a skládaly své jméno z písmen podle předlohy. Některé děti byly tak šikovné, že předlohu nepotřebovaly.

  pátek si děti zopakovaly znalosti o zimních sportech vyplněním pracovního listu, hrály oblíbené pohybové hry, zazpívaly si a zarecitovaly básničky.

  Každý den zábavnou formou trénujeme pravolevou orientaci.

   

  Hezký víkend všem doma přeje

  paní učitelka Jitka

   

  18.1. – 22.1.

  pondělí jsme nacvičovali zimní básničky – „Mrazík“, „Sněhové vločky“ a „Zima“ a děti samy vylepily velkou sněhovou vločku z nastříhaných kousků barevného papíru

  úterý si děti povídaly o zimních sportech a pak se věnovaly vyrábění: vybarvily si brusle, vystřihly si je a nakonec s dopomocí paní učitelky provlékly tkaničku – výtvory visí na nástěnce v1.patře.

  Ve středu jsme se věnovali nácviku pravolevé orientace, řazení do dvojic a do jedné řady, hráli jsme pohybové hry zaměřené na soustředění a hrubou motoriku.

  Ve čtvrtek děti s paní ředitelkou trénovaly jemnou motoriku  - omotávaly vlnou šablonu kočky, pro některé děti to bylo velmi obtížné – můžete s dětmi trénovat omotávání jakéhokoliv předmětu bavlnkou, protože to velmi pomáhá k rozvoji koordinace celé ruky a jednotlivých prstů.

  pátek jsme zase zkoušeli uzlík, někdo už zvládne úplně sám, někdo s dopomocí, ještě máme prostor na dopilování. Také jsme zkusili motání klubíček, tentokrát tužkou na papír, správný úchop tužky, ruka, aby byla na podložce, tady nás čeká ještě práce více, ale to zvládneme :-)

  S dětmi každý den zpíváme – každý týden se děti naučí jednu píseň, protože jsou velmi šikovné!!

  Hezký víkend všem doma přeje

  paní učitelka Jitka

   

  11.1. – 15.1.

  Tento týden byl plný sněhových radovánek, děti byly sněhem unešeny, stavěli jsme sněhuláky, koulovali se a ve sněhu dělali „motýlky“.

  pondělí jsme podrobně probírali  základní  pravidla chování ve školce, věnovali se zpěvu a procvičili jsme zrakové vnímání v pracovním listě „Sněhulák“.

  úterý si děti namalovaly zimní stromy a na procházce jsme zábavnou formou procvičovali pravolevou orientaci.

  Ve středu se děti učily 2 nové říkanky s pohybem „Cvičeníčko“, „Hurá zima“ a každé dítě si vytvořilo papírového sněhuláčka.

  Ve čtvrtek děti s paní ředitelkou nacvičovaly uzel, což vyžadovalo velkou trpělivost, ukázalo se, že je třeba častěji trénovat…….

  pátek jsme opakovali říkanky a naučili se novou píseň „Zimní“, děti absolvovaly 4km procházku podél rybníka.

   

  Hezký víkend všem doma přeje

  paní učitelka Jitka

   

  4.1. – 8.1.

  Vánoce jsou pryč a začal nový rok 2021. Jsem ráda, že jsme se tu všichni sešli, děti jsou zdravé a plné sil. Každý den zvládáme delší procházky a jsem ráda, že se děti naučily chodit ve dvojicích.

  pondělí jsme si sdělovali krásné zážitky z vánoc a děti vyprávěly o svých dárcích, ze kterých měly velkou radost. Naučili jsme se říkanku o zimě a zahráli oblíbené pohybové hry.

  úterý jsme se vydali na dlouhou procházku do Líbeznic a cestou jsme trénovali „symboliku“ a pravolevou orientaci.

  Středa byla vskutku „Tříkrálová“ – povídali jsme si o třech králích, o tradicích a zvycích, vytvořili jsme si královskou korunu, vymalovali omalovánku „Tři králové“ a několikrát jsme si poslechli píseň „My tři králové jdeme k vám….“

  Zvládli jsme vycházku do Mratína bez problémů!

  Ve čtvrtek děti s paní ředitelkou vytvořily společný obraz “Ledové království“, děti si „ohmataly“ ledovou kostku a pozorovaly, jak se v teple rozpouští ve vodu, do které zapustily inkoust a vznikl tak zajímavý obraz.

  Dopoledne se děti vyřádily na louce – napadl sníh a děti uválely krásné veliké koule, některým se podařilo postavit sněhuláka.

  pátek si děti vytvořily obrázek sněhuláka – visí na nástěnce v 1.patře, zazpívali jsme si a zahráli oblíbené pohybové hry.

  Hezký víkend všem doma přeje

  paní učitelka Jitka

   

  21. – 23.12.

  Byly to poslední 3 dny v MŠ v tomto roce, děti žily vánoční atmosférou, hrály si s novými hračkami a chtěly si povídat o Ježíšku a o dárcích, které možná najdou pod stromečkem. Společně s ostatními dětmi se aktivně zúčastnily pečení vánočního cukroví – válely a vykrajovaly těsto.

  Milí rodiče,

  přeji Vám hezké prožití vánočních svátků, hodně radosti, pohody a hlavně veselou mysl. Do nového roku Vám přeji zdraví a co nejvíce šťastných dní.

  Vaše paní učitelka Jitka

   

  14. – 18.12.

  pondělí jsme se celé dopoledne připravovali na vystoupení na vánoční besídce. Trénovali jsme říkanky s pohybem a dolaďovali písně, obzvlášť ty, ve kterých si některé děti zazpívaly sólo.

  V úterý si děti nabarvily kelímky, ze kterých budou vyrábět vánoční stromky a rovněž se připravovaly na vánoční besídku.

   Ve středu vše vyvrcholilo – děti přišly slavnostně oblečené a natěšené na vánoční besídku, ve které se všechny hezky představily, samy uvidíte ve videu – odkaz najdete na stránkách MŠ.

  Děkuji všem rodičům za spolupráci – z vašeho vánočního cukroví byla cítit nejen krásná vůně, ale radost a pohoda z vašeho domova! To vše nám vykouzlilo láskyplnou atmosféru celé naší vánoční besídky, kdy vyvrcholením bylo rozbalování dárků, které děti našly pod stromečkem.

  Ve čtvrtek a v pátek si děti hrály s novými hračkami, dostaly jich hodně a jsou z nich nadšené. Samozřejmě, že obě dopoledne se věnovaly tvoření – s paní ředitelkou si vyrobily svícínek z přírodnin, který si odnesly domů. V pátek si dodělávaly vánoční stromek z kelímku.

  Hezký víkend a krásnou 4.adventní neděli všem doma přeje

   paní učitelka Jitka

   

  7.12. – 11.12.

  pondělí si každé dítě s dopomocí paní učitelky vyrobilo hezký vánoční svícen.

  V úterý si děti vytvořily další vánoční dekoraci z šišky a barevných korálků – necháme je zatím zdobit třídu a příští týden si je děti vezmou domů.

  Ve středu si všechny děti vymalovaly a vystřihly vánoční přání, paní učitelka do každého přání napsala hračky, které by si děti přály najít pod stromečkem a poté všechny děti vložily svá přání do schránky v mezipatře. (viz foto ve fotogalerii)

  Ve čtvrtek a v pátek se tvořilo o sto šest, děti si s paní ředitelkou vyprávěly o včelách, o medu, o včelím vosku a o tom,co s z něj dá vyrobit vyrobit. Děti se učily pracovat s včelím voskem – vykrajovaly vánočními formičkami ozdoby.  Zdobila se také přáníčka pro pacienty a zaměstance místní nemocnice, aby i oni měli radost v tom předvánočním čase.

  Hezký víkend a krásnou 3. adventní neděli všem doma přeje

   paní učitelka Jitka


   

  30.11. – 4.12.

  A máme tu prosinec, který je plný vánočního tvoření – děti s oblibou vyrábí dekorace a zpívají vánoční písně.

  pondělí jsme si povídali o postavách Mikuláše, čerta a anděla, četli jsme si příběh o Mikuláši a čertovi a nakonec si děti vyrobily z barevného papíru čerta.

  V úterý si děti vyrobily první vánoční dekoraci – anděla z polystyrénového kelímku a procvičily všechny sloky k písni „Mikuláši, Mikuláši“.

   Ve středu děti zvládly hlavu Mikuláše z barevného papíru – na nástěnce v 1.patře a ve čtvrtek si obarvily sádrový odlitek vánoční dekorace.

  pátek k nám zavítali Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš měl s čertem připravenou knihu hříchů, podle které byly jednotlivé děti pokárány, ale také pochváleny. Na závěr děti zazpívaly píseň „Mikuláši, Mikuláši“ a dostaly dárkový balíček.

   

  Hezký víkend a krásnou 2.adventní neděli všem doma přeje

   paní učitelka Jitka

   

  23.11. – 27.11.

  Poslední týden před adventem jsme se věnovali lidskému tělu a péči o své zdraví, začali jsme vytvářet první vánoční výrobky.

  pondělí si děti dokončily obrázek kostry a věnovaly se postavě. Musím je moc pochválit, protože 7 dětí z deseti výborně zvládlo rozstříhání obrázků na čtverečky a děti dokázaly správně slepit jednotlivé dílky dohromady.

  V úterý děti vyrobily první vánoční ozdobu a ve středu se naučily1.sloku písně „Mikuláši, Mikuláši“ a novou říkanku s pohybem „Příroda“

  Ve čtvrtek si děti s paní ředitelkou vytvořily třpytivou vánoční hvězdu a se mnou zvládly druhou sloku písně „Mikuláši“.

  pátek děti zvládly 3.sloku písně „Mikuláši“ a myslím, že ji už bez problémů celou zazpívají. Začali jsme vyrábět andílka – tvoření hlavy z mačkaného papíru a zdobení třpytkami.

  Hezký víkend a krásnou 1.adventní neděli všem doma přeje

   paní učitelka Jitka

   

  16. 11. – 20.11.

  Tématem v tomto týdnu bylo lidské tělo, povídali jsme si o jednotlivých částech těla, pojmenovávali  jsme a ukazovali je na sobě, říkali jsme si, které lidské orgány jsou pro nás nejdůležitější. Učili jsme se pojmy: zrak, hmat, chuť, sluch a čich.

  pondělí jsme se věnovali celému popisu těla, prohlíželi jsme si obrázky a děti skládaly „stavebnici těla“ a nakreslili jsme si postavu.

  úterý jsme všichni odpočívali, protože byl státní svátek.

  Ve středu jsme si vytvořili na koberci z barevných víček velikou postavu člověka (viz fotografie v naší fotogalerii), znázornili jsme například loket, ramena, kotník, patu, chodidlo. Děti to bavilo a předháněly se, kdo přinese co nejvíce víček a vytvoří nějakou část. Nakonec jsme si zazpívali písničku „Hlava, ramena…“

  Ve čtvrtek si děti s paní učitelkou vytvořily veselé a smutné zoubky z barevného papíru a se mnou absolvovaly procházku do Mratína.

  V pátek si děti  složily postavu člověka z rozstříhaných kousků, slepily a vybarvily. Kdo byl šikovný, stihl si vytvořit postavu „pod rentgenem“.

  Hezký víkend přeje všem

   paní učitelka Jitka

   

  9. – 13. LISTOPAD

  Celý týden bylo pravé „podzimní počasí“ – zataženo, krápalo a parádní mokro. Nám to ale nevadilo, povídali jsme si o sluníčku, proč se nám schovalo a každý den jsme něco vyrobili a zazpívali jsme si. Na procházkách jsme hledali naši značku a určovali jsme stromy.

  pondělí si děti pořádně „zatiskaly“ bramborovými razítky ve tvaru listů.

  úterý si děti s paní učitelkou Pavlou vyrobily krásné barevné draky.

  Ve středu jsme se naučili písničku „Zaječí říkadlo a říkanku s pohybem “Příroda“  a dokončili jsme lesní skřítky „Javorníčky“ – máme jimi ozdobené dveře třídy.

  Ve čtvrtek si děti namalovaly sluníčko pomocí listů, na které štětcem nanášely různé barvy a v pátek jsme si zopakovali vše, co jsme se za týden naučili a ještě jsme si stačili udělat barevné sovičky z listí.

  Hezký víkend přeje všem

   paní učitelka Jitka

   

  2.-6. LISTOPAD

  Tento týden jsem tematicky nazvala „Podzimní krása“,protože obdivujeme krásu barev tohoto ročního období a povídáme si o stromech – učíme se jejich názvy a na procházkách děti hledají samy listy javoru, dubu, kaštanu, děti rozeznají smrk od borovice a rozpoznají jejich šišky.

  pondělí si děti vyrobily krásnou muchomůrku na bílé čtvrtce, kterou ozdobily zeleným otiskem listů.

  úterý jsme se učili písničku „Veverky“ a začali jsme vyrábět muchomůrku z ruličky toaletního papíru.

  Ve středu jsme určovali stromy podle obrázků a přiřazovali plody k jednotlivým stromům. Na procházce jsme znalosti procvičovali „na živo“.

  Ve čtvrtek děti společně s paní učitelkou Hankou vytvořily veliký barevný strom, který moc hezky zdobí naši třídu. S paní učitelkou Jitkou se naučily 2 písně – „Veverky“ a „Šla Nanynka do zelí“ – příští týden se budeme učit společně ztvárňovat tuto píseň tanečkem.

  pátek se děti věnovaly tvoření – s paní učitelkou Pavlou vytvořily veselé podzimní skřítky, které budou zdobit dveře naší třídy.

   

  Hezký víkend přeje všem

   paní učitelka Jitka

   

  26. – 30. ŘÍJEN

  Tento týden se nám zkrátil na 4 dny, ale i tak jsme si ho společně s dětmi užily. Venku se nám krásně zabarvila příroda, na procházkách sbíráme barevné listy a bukvice, protože měsíc listopad je přímo stvořen pro tvoření výrobků z listí a z přírodnin vůbec.

  V pondělí jsme si vyrobili milé duchy – visí na nástěnce v 1.patře, povídali jsme si o zelenině a opakovali říkanky.

  V úterý si děti s paní učitelkou Pavlou vytvořily obrázek kraba z barevného papíru a se mnou si zazpívaly náš celý repertoár písní. V zámeckém parku na louce jsme všichni soutěžili ve dvou družstvech – dívky a chlapci, skončilo to výhrou dívek, byly hbitější a rychlejší.

  Čtvrtek byl ve znamení muzicírování – rytmizace říkanek, zpěv podle kláves, určování výšky tónů, zpěv jsme doprovázely hrou na nástroje Orffova instrumentáře.

  V pátek se děti věnovaly tvoření – s paní učitelkou Hankou ozdobily 3 podzimní věnce, které nám ve třídě zvýrazní tuto roční dobu.

  Hezký víkend přeje všem

   paní učitelka Jitka

   

  19. – 23. říjen

  • V tomto týdnu jsme se věnovali povídání o lese a zvířátkách, jak se připravují na zimu.
  • Děti si zahrály pohádku Boudo, budko a vytvořili si milou myšku Hrabalku.
  • Od pondělí do čtvrtka jsme si vyráběli Halloweenský závěs, který tvoří dýňová strašidélka a veselí duchové  -  ještě si ho necháme jako výzdobu třídy celý příští týden.
  • Děti už umí novou básničku „Zavírám les“ a veselou písničku o strašidlech.
  • Páteční „Strašidlové dopoledne“ se vydařilo, děti si ho užily formou soutěživých her a hlavně jsme společně vydlabali dýni.

   

  Hezký víkend přeje všem

   paní učitelka Jitka
   

  12. – 18. říjen

  Tvoření: v tomto týdnu děti dokončily dekoraci „podzimní sklenička“,na nástěnce visí podzimní věnce a ve čtvrtek si vytvořily podzimní obrázek ze špachtlí a ubrousků - decoupage 

  Každý den zpíváme a opakujeme naučené říkanky, naučili jsme se „Zavírám, zavírám les a říkanky doprovázíme hrou na ozvučná dřívka a tamburinky.

  Pohybové hry jsou nejoblíbenější aktivitou – cvičíme postřeh, soustředění a pohyb, oblíbená je hra na barevná auta, děti vám ji samy popíší.

  Pobyt venku: tento týden bylo deštivo, ale procházky pod kapkami deště nám nevadí, jsme dobře oblečeni a navíc se zejména v zámeckém parku dobře dýchá.

  Hezký víkend přeje všem

   paní učitelka Jitka

   

  5. – 9.říjen

  Tvoření: na nástěnce v prvním patře visí hezké výrobky dětí – mrkve zasazené v záhonu a v mezipatře práce se skvrnou – rozfoukávání skvrny a lepení barevných listů

  Říkanky s pohybem: „Šnek“, „Co už umím“

  Písnička: „Ježek“, „V zahradě na hrušce sedává kos“

  O čem si povídáme: o podzimu, které ovoce a zeleninu sklízíme, jak poznáme ovoce a zeleninu

  Pobyt venku: zaměřujeme se na procházky v okolí MŠ, chodíme k velkému rybníku nebo na zámecké louce hrajeme oblíbené pohybové hry

  Děkuji rodičům za skleničky a ubrousky, příští týden budeme vyrábět hezkou podzimní dekoraci.

   Hezký víkend přeje všem

   paní učitelka Jitka

   

  25. – 2.10.

  Počasí se nám změnilo na podzimní, ráno je chladno a odpoledne teplo, už jsme se procházeli za deště nebo naopak nám bylo takové teplo, že jsme museli odložit bundy. Na procházkách sbíráme přírodniny, ze kterých budeme vyrábět dekorativní podzimní předměty – kaštany, žaludy, listy, šípky.

  Tvoření: děti si udělaly hezkého ježka z barevného papíru a upevnily si ho na ruličku z toaletního papíru, takže jim hezky stojí a je to jejich první podzimní dekorace, ke které si budou postupně vyrábět další a doma si tak můžete vytvořit hezkou podzimní atmosféru.

  Každý den si zpíváme – Muchomůrka, Pod našim okýnkem, Šel zahradník do zahrady, Stojí, stojí bedla

  Cvičíme říkanky s pohybem – nová „Co už umím“

  Učíme se stříhat – stříháme vodorovné čáry

  Ve čtvrtek si děti s paní ředitelkou vyplňovaly „dotazník“ o své osobě, který si založily do svého portfolia, děti se vážily, měřily, na konci školní roku uděláme to samé a můžeme srovnávat :-)

  V pátek kresba postavy, skládání "harmoniky" k výrobě ježečka, cvičení s lavičkou, to děti moc bavilo

   Hezký víkend přeje všem

  paní učitelka Jitka

   

  Prosím maminky, jestli by příští týden nedaly dětem na tvoření malou sklenici od marmelády a ubrousek s podzimní tematikou. Děkuji


   

  21. – 25. ZÁŘÍ

  Aktivity „Kapříků v tomto týdnu“

  Vzhledem k tomu, že děti nevydrží delší soustředění, provádím neustále střídání různých činností, proto do seznamu aktivit v týdnu uvádím jen základní činnosti.

  Každý den cvičíme podle říkanek s pohybem – „Dobrý den“, „Co už umím“, „Bleška“. Dětem dávám prostor k volné spontánní hře, především, když jsou svou hrou uneseni. Každý den si zazpíváme a zopakujeme básničky (říkadla) a věnujeme se buď nějaké výtvarné činnosti nebo procvičujeme znalosti pomocí pracovních listů – zrakové vnímání, předmatematické dovednosti, orientace v čase a v prostoru apod.

  V tomto týdnu se děti naučily:

  • druhou píseň „Pod naším okýnkem“
  • rozpoznávat hluboké a vysoké tóny
  • nanášet temperové barvy korkovým razítkem na čtvrtku – viz nástěnka barevných stromů
  • kolmo  (svisle) stříhat – viz nástěnka usmívajících se tváří v 1.patře
  • děti si ozdobily barevnými páskami svůj „šanon“, kam si budou ukládat výtvory ze školky

  Na procházce jsme společně nasbírali kaštany, ze kterých si v příštím týdnu vyrobíme náhrdelník.

   Hezký víkend přeje všem

  paní učitelka Jitka


   

  14. – 18.9.

  Tento týden uběhl snad rychleji než předešlý, je to tím, že s dětmi stále „něco děláme“, střídáme jednu činnost za druhou a někdy nestíháme. Tento týden chybělo 5 kapříků, těšíme se na ně příští týden a doučíme se básničky a písničky.

  • Trénujeme stříhání, stříháme podle předem narýsované čáry
  • Uvolňujeme ruku,  každý den si uděláme jedno grafomotorické cvičení
  • Rytmizujeme říkadla pomocí ozvučných dřívek a tamburínek
  • Děti se naučily básničku „Kamarád“
  • Zpíváme písně „Muchomůrka sedí v lesíčku“,“Šel zahradník do zahrady“
  • Počítáme do 10 a učujeme počty (pomocí barevných víček)
  • Na nástěnce v 1.patře jsou výtvory dětí – pomocí kousků barevného krepového papíru vylepily podzimní jablko a hrušku
  • Děti mají vyrobeny notýsky na samolepky, které budou sbírat za úspěchy. Ozdobily si je polepením barevných obrázků

   

  Hezký víkend přeje všem

  paní učitelka Jitka

   

  7. – 11.9.

  Kapříci mají za sebou druhý týden ve školce a pomalu se aklimatizují, nachází nové kamarády a konstatuji, že jsou to šikovné děti.

  Co jsme všechno tento týden zvládli

  • Rytmizaci říkanky „Bumtarata na vrata“ – tleskáme, pleskáme a dupeme do rytmu. Učíme se poslouchat Orffovy hudební nástroje – bubínek, tamburína.
  • Učíme se školková pravidla, hlavně „ šnečkové“ a „ouškové“
  • Úkoly zaměřené na zrakové vnímání a předmatematické dovednosti
  • Naučili jsme se písničku „Muchomůrka sedí v lesíčku“ a zazpívali jsme si známé písničky

  Děti chválím za tvůrčí činnost – vymalovaly obrázek jabloně, paní učitelka Pavla dětem obrázky rozstřihla na 4 části, které daly k sobě a nalepily na barevný papír, vše udělaly bez pomoci!

   

   Hezký víkend přeje všem

   

  paní učitelka Jitka

  ZÁŘÍ

  1. – 4.

  Milí rodičové mých „Kapříčků“,

  ještě jednou vás všechny zdravím, každý týden vás budu v týdeníčku stručně informovat o hlavních činnostech dětí, co jsme se během týdne naučili, co hezkého vyrobili (na nástěnkách v 1.patře uvidíte výtvory svých dětí) a prožili.

  Tento týden se děti seznamují s novým prostředím, s pravidly společného žití v MŠ, hlavně poznávají nové kamarády a přivykají si režimu školky.

  Všechny děti chválím, jsou prima, umí velmi dobře dodržovat pravidlo „košťátkové“ -  všechny hračky, se kterými si hrály, děti uklidí.

  Děti se naučily říkanku s pohybem „Dobrý den“, vybarvily si svého kapříka – viz nástěnka a s paní ředitelkou „probraly“ podrobně všechna školková pravidla – srdíčkové, ručičkové, košťálové, šnečkové, ouškové, měsíčkové a kytičkové a také si vyzdobily své desky na porfólio a to okrasnými páskami, pokusily se nakreslit nebo alespoň vybarvit svojí značku a proběhla snaha o rozpoznání prvního písmene svého jména a u některých i úspěšný pokus o opis písmen svého jména.

    Hezký víkend přeje všem

  paní učitelka Jitka

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy