TÝDENÍČEK

  Kapříci

  22.6. – 26.6.

  Poslední týden v tomto školním roce jsme postupně zjišťovali, co vše jsme se naučili během tohoto školního roku – opakovali jsme básničky, říkanky, písničky s pohybem, rytmizaci za doprovodu hudebních nástrojů -  bylo toho opravdu hodně!

  Zvládli jsme složit rozstříhaný obrázek ze 6  - 8 dílů. (Na začátku roku to byly pouze 3 díly), poslední měsíc děti samostatně zvládaly úkoly pro předškoláky.

  Každý den dopoledne jsme nacvičovali společně se všemi dětmi radostné rozloučení s předškoláky (konalo se ve čtvrtek v 16 hod), kteří předali slavnostně kapříkům štafetu  - odnesli si domů samolepku vodníka, kterou jsou pasováni na zářijové vodníky.

   

  Milí rodiče,

  rok utekl jako voda, z kapříků se stali velcí kapři, všechny děti udělaly během roku velký pokrok, dala jsem jim domů jejich portfolia, kde sami vidíte, jak se váš „klenot“ rozvíjel nejen po stránce výtvarného projevu – je vidět velký rozdíl v kresbě postavy na začátku a na konci roku. Komenský rodičům připomínal, že jejich dítě je klenot, který jim je propůjčen od Boha, proto si ho mají vážit a pečovat o něj s optimismem, protože jednou z něj vyroste dospělý člověk, který něco v životě dokáže!

  Krásné prožití dovolených, děkuji vám všem za spolupráci

  paní učitelka Jitka

   

  8.6. – 12.6.

  Venku bylo celý týden zamračené počasí, ale nám to nevadilo – cvičíme oblíbené cviky s pohybem a přidáváme každý týden novou říkanku – už jich děti umí 5! Moc se jim cvičení líbí, zažíváme plno legrace.

  Šnek: Leze, leze šnek, leze,leze z proutí,

  zadečkem si kroutí. Najednou se lek. Nejdřív tykadla, potom kukadla. Co se stalo? Co se přihodilo?Bum, šiška spadla. Bum, šiška spadla.

  Medvídek: Medvídek jde do školy, vzal si nové bačkory. Sluníčko se na něj směje, pěkný den mu zrána přeje,k tomu velkou jedničku a pochvalu v deníčku.

  Každý den si zazpíváme a trénujeme sluchové vnímání – chodíme, tleskáme a pleskáme do rytmu, rozpoznáváme dynamiku a melodii – vysoké a nízké tóny.

  Procházky máme zaměřené na květinové louky – určujeme luční kvítí, posloucháme zpěv ptáků a vnímáme různé zvuky.

  Tvoření:  Květy zdobené motýly – děti už docela dobře zvládají stříhání, což ohodnotíte na nástěnce vedle naší třídy.

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  1.6. – 5.6.

  První den si děti pěkně užily, oslavily Den dětí na zahradě mateřské školy, celé dopoledne plnily zábavné úkoly na stanovištích – shazovaly plechovky, skákaly v pytli, vozily v kolečku míč – obíhaly kolem stromů, sbíraly kolíčkem kytičky, skákaly do dálky a lovily rybičky. Po splnění všech úkolů je čekala odměna, kterou si vylosovaly. Na tvářích dětí byla vidět naprostá spokojenost, která byla dovršena zmrzlinou po obědě.

  Učíme se novou básničku “Pan čáp ztratil čepičku“ a veselou písničku „Liška metla pokojíček“

  Tvoření:  „Hlemýžď na louce“ – děti samy vystřihovaly, lepily, vybarvily podklad a louku posázely barevnými kvítky – na nástěnce v 1.patře.

   

  Zpíváme každý den – zvládáme tancovat píseň „Kalamajka“ a „Pastelky“, „Liška metla pokojíček“, podporujeme sluchové vnímání – rozeznáváme hluboké a nízké tóny.

   

   

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

   

  25.5. – 29.5.

  Tento týden jsme si  povídali o naší obci Měšice, ve které žijeme a chodíme do mateřské školy. Vyprávěli jsme si o zámku a jeho krásném parku, o krásné přírodě a zjišťovali jsme, kde se nachází obecní úřad, kde jsou potraviny, pošta, kadeřnictví, co nakoupíme v obchodě vedle obecního úřadu

   

  Naučili jsme se další pohybovou říkanku „Co už umím“:

  Umím sedět, umím vstát, umím trochu povídat.

  Umím ležet, umím spát, na místě si zaskákat.

  Umím úklon, umím dřep, do výšky vyskočit hned.

  Umím toho zkrátka dost, máma ze mě má radost.

   

  Zpíváme každý den – zvládáme tancovat píseň „Kalamajka“ a „Pastelky“, učíme se chodit do rytmu a používat ozvučná dřívka a bubínek. Hrajeme hry na rozpoznání hudebních nástrojů, procvičujeme sluchové vnímání.

   

  Tvoření

  Děti si téměř samy vyrobily z ruličky toaletního papíru stojánek na tužky v podobě berušky – natíraly ruličku, stříhaly kolečka, lepily a výsledek jste jistě viděli doma, protože si výrobek děti odnesly domů.

   

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

   

  18.5. – 22.5.

  O čem si povídáme:

  ·         o rodině, kde bydlím, učíme se říci celou svou adresu

  ·         popisujeme, jak vypadá dům, učíme se pojmenovat místnosti a co v nich najdeme

  ·         popisujeme dům podle obrázku a procvičujeme si prostorovou orientaci – dole, nahoře, vedle, druhé, první poschodí, přízemí

  Cvičíme: každý den pomocí pohybových říkanek, napínáme nohy, protahujeme celé tělo, učíme se správně dýchat a chodíme podle rytmu – střídáme chůzi, běh a poskoky

  Tvoříme: stříháme podle šablony, děti natřely žlutou barvou ruličky od toaletního papíru, vystříhaly z barevného papíru motýly a berušky, které jsme všichni společně nalepili na velký formát papíru a vznikla „Motýlí louka“ – je na nástěnce v 1.patře. Děti chválím za samostatnost při tvoření, děti samy pracují podle mých pokynů a zvládají úkoly.

  Zpíváme s radostí a s pohybem:

  Děti už umí písničku „Pastelky“ – učíme se k ní doprovod na hudební nástroje, naučili jsme se první sloku písně „Kalamajka mik,mik,mik“ a zvládli jsme taneční prvky! Příští týden ji děti zvládnou celou zazpívat i zatančit. Mám radost, že to děti baví a jsou všichni dobří zpěváci!

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  11.5. – 15.5.

  Tak jsme se opět po dvou měsících všichni sešli ve školce a každý den jsme si užívali jako dříve:

  Celý týden jsme si  povídali o naší rodině a  jak společně trávíme volný čas.

  Cvičíme podle pohybových říkanek:

  Dobrý den, dobrý den, deska máme krásný den. Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem. Máme ruce na tleskání a nožičky na dupání. Dobrý den, dobrý den, dneska si to užijem.

  Skáče bleška popísku, hledá, kdo je nablízku. Kdo nejede na koni, toho bleška dohoní. Alík leží na břichu, už má blešku v kožichu.

  Tvoření

  ·         na nástěnce v 1.patře jsou umístěné domečky dětí – nakreslily své domky, ve kterých žijí s celou svou rodinou

  ·         v pondělí si děti vyrobily přání pro maminky k svátku

  ·         ve čtvrtek s paní učitelkou Hankou vyráběly pokladničky

  Každý den zpíváme a učíme se hrát na nástroje Orffova instrumentáře. Na zahrádce trávíme čas nejen hraním, ale také o ni pečujeme – děti uhrabaly všechny krtince a na kolečkách odvezly zeminu ke stromům!

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  9.3. – 13.3.

  „Kým bych chtěl být“ - to bylo hlavní téma tohoto týdne. Povídali jsme si o různých povolání, kde pracují naši rodiče, nové znalosti jsme procvičovali formou her,vybarvovali jsme omalovánky zaměřené na profese – zedník, kadeřnice, učitel, kuchař, poštovní doručovatel, hasič, policista……

  V pondělí nás navštívilo divadlo „V kufru“ s pohádkou „Králův kejklíř“ a ve čtvrtek děti trávily dopoledne v solné jeskyni.

  Naučili jsme se nové říkanky s pohybem – „Bleška“, „Bublina“, „Žáby skáčou“, „Počasí“

  Tvoření – na nástěnce v 1.patře jsou umístěné naše jarní květiny z barevného papíru a konstatuji, že některé děti se hodně zlepšily se ve stříhání.

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  2. – 6.3.

  Máme nový měsíc březen a nemůžeme se dočkat, kdy už budeme moci chodit na zahrádku. Jakmile vysvitne sluníčko, je nám veseleji a těšíme se ven.

  Tento měsíc se budeme věnovat příchodu jara a budeme si povídat o profesích – kde pracují rodiče, zatímco my si užíváme ve školce.

  Tento týden děti začaly vnímat první jarní květiny – nejen na obrázcích, které máme na tabuli a učíme se jejich názvy, ale na vycházce – našly jsme krokusy, sněženky a bledulky. Postupně budeme pozorovat, jak se příroda probouzí.

  Tvoření: děti si vyrobily mráček s duhou, chválím je za samostatnost – výrobek si donesly domů.

  Už umíme zazpívat a zatancovat „Žabička zelená“ a říkanku „Žáby skáčou po blátě“, zpíváme „Jaro, léto, podzim, zima“, „Proč“ a věnujeme se pojmu ROČNÍ OBDOBÍ, které procvičujeme a upevňujeme znalosti formou pracovních listů.

  Děkuji za spolupráci

  Hezký pohodový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  24.-28.2.

  Karnevalový týden jsem začali výrobou masky klauna, kde děti klauna nejprve stříhlaly a poté vybarvovaly temperovými barvami.. k masce si další den vyrobily i čepičku, která se užije i na jákekoli party :-) Karneval byl plný soutěží, za které děti sbíraly samolepky. Soutěžilo se v hlednání, překládání kelímkůek, v přenášení balónků s kamarádem pouze přidržováním čelem, ve foukání balónků a dalších. Nechyběla přehlídka masek a diskotéka. V tento vyjímečný den děti proběhly kuchyní i ředitelnou, takže zážitky z tohoto dne jsou určitě veliké. Děkuji všem rodičům za pomoc s přípravou masek pro děti. Celý týden nás provázela písnička Jaro, léto, podzim, zima, kterou jsem si s dětmi zpívala s klavírem, a kterou jsme si v pátek i výtvarně ztvárnili prací s různými materiály - muchláním krepového papíru jsme vyrobili jarní sluníčko, stříháním a lepením letní košík jahod, lepením vylisovaných listů podzim a obtiskáváním vloček v temperové barvě zimu. Děti si také vypracovaly pracovní list, kde procvičovaly jemnou motoriku, konrétně kreslení čar. Ve cvičení jsme pro zpestření procvičovali i chůzi z / do schodů, což děti moc bavilo. Byl to hezký týden, děkuji.

  Mějte báječné víkendové dny! Klára

  17.-21.2.

  Tento týden bohužel paní učitelka Jitka v pracovní neschopnosti ze zdravotních důvodů, ale vše jsme zvládli..

  Dny byly pohádkové, každý den se četla jedna pohádka: o Perníkové chaloupce, O Červené Karkulce, Boudo, budko.  Děti se je  pokoušely převyprávět, popisovaly postavy, odpovídaly na otázky, v rámci logopedických chvilek zkoušely zvuky zvířátek, vypracovávaly tématické pracovní listy. V úterý si děti užily dovádění v nafukovací hale na plážový volejbal na Ládví, kam jsme s sebou vzali hračky, někdo se jen tak se věnoval hraní v písku, někdo hloubil díry, někdo zkoušel přehodti síť, myslím, že si to všichni užili...

  I když přístí týden ještě paní učitelka Jitka také nebude, nebojte, děti o karneval nepřijdou, karneval určitě bude!

  Mějte hezké dny, Klára

   

  10.2. – 14.2.

  Tento týden byl poznamenán velkými větry a děti nezvyklé počasí rovněž prožívaly, vyprávěly o svých pocitech a já se  nestačila divit, jak umí hezky plynule vyprávět.

  V pondělí jsme se věnovali pohádce „Boudo, budko, kdo v tobě bydlí“ – děti byly opět nadšené a o to byla jejich radost větší, když si mohly v pohádce zahrát s maňáskem

  V úterý k nám zavítalo divadlo Harmonika s pohádkou „O sedmi trpaslících“, děti si zazpívaly a pěkně tleskaly do rytmu písní.

  Ve středu jsme se všichni vyfotili, děti byly hezky oblečené, obzvlášť holčičkám to moc slušelo a bylo vidět, že si toho jsou vědomy a čekaly na pochvalu.

  Zpíváme každý den, deklamujeme říkadla a učíme se používat nástroje Orffova instrumentáře – dřívka, bubínek, chrastítka a triangl .Chválím kluky, jak hezky zpívají a zvládají pohyb s hudbou.

  Trénujeme předmatematické dovednosti – počítáme do deseti, určujeme počet do šesti  - pomocí kostek, vybarvujeme počet obrázků, určujeme dny v týdnu, povídáme si o ročním období.

  Hezký pohodový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  3.2. – 7.2.

  V únoru se necháme unášet pohádkami, začali jsme první známou pohádkou „ O velké řepě“ Zahrála jsem dětem pohádku v našem divadélku a poté si postupně všechny děti vyzkoušely maňásky. Ohromně je to bavilo, nasazovaly si na hlavu čepičky zvířátek a vžívaly se přirozeně do svých rolí.

  V pondělí k nám tradičně zavítal ornitolog s opeřenci a představil nám kanárka, sovičku, orla, rarocha a papouška aru. Děti si je mohly pohladit a nechaly se vyfotografovat s papouškem a s orlem – ke shlédnutí v naší fotogalerii.

  Tvoření: moc chválím všechny děti, jaké dělají pokroky – vybarvily si krmítko s ptáčkem (nepřetahovaly) a samy vše vystřihly a nalepily – budky visí na větvičkách na nástěnce v 1.patře.

  V pátek jsme společně procvičovali vodorovné čáry, děti si vybarvily pohádkový příběh, který rozstříhaly podle děje a příští týden se naučíme  vyprávět podle obrázků samostatně pohádku.

  Děkuji za spolupráci

  Hezký pohodový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  27. – 31.01.2020

  Čas nám tak rychle utíká, že máme první měsíc v tomto roce za námi. Sníh k nám zatím nedorazil, ale nám to nevadí. Tak si hrajeme, jako že by napadl – poslechli jsme si pohádku „Krtek a sněhulák“, moc se nám líbila a všechny děti pozorně poslouchaly, protože v průběhu týdne jsme plnily různé úkoly, které se vázaly k této pohádce.

  V úterý k nám zavítalo divadlo „Úsměv“ a zahrálo nám pohádku, která je spojena s měsícem lednem. Děti pozorně poslouchaly, prožívaly představení  - od srdce se smály, komunikovaly s kuchařkou Apolenkou a ještě na procházce napodobovaly husu Gaga.

  Věnujeme se sluchovému vnímání – hledáme slova na samohlásky (a,e,i,o,u) a naopak hádáme, na kterou hlásku slovo začíná. Zpíváme písně s pohybem – „Mráz“, „Sněhulák“, „Proč“ a vytleskáváme rytmus nebo používáme dřívka a tamburinky. 

  Tvoření: děti si vystřihly podle šablony budku s ptáčkem, kterou nalepily na šedý papír a vatovými tamponky nanášely bílé puntíky (sněhové vločky). Paní učitelka pouze dopomáhala a dopadlo to pěkně.

  Děkuji za spolupráci

  Hezký pohodový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  20. – 24.01.2020

  Sníh stále nepřichází, ale mráz nám maluje krásné červené tváře, na vycházkách je nutné, abychom měli nejen čepice, ale šály a rukavice – učili jsme se společně říkanky „O zimě“, Mrazíkovi“, „Sněhuláčkovi“. Umíme nové zimní písničky „Mráz a sníh“, „Sněhulák“. Používáme Orffovy nástroje a trénujeme rytmus pomocí tleskání, pleskání a dupání. Dětem se to moc líbí, obzvlášť, když přidáme pohyb.

  V úterý jsme se opět vyřádili v tělocvičně, trénujeme pravolevou orientaci a základní povely.

  Všechny děti zvládly grafomotorické cvičení – šneka,které jsme nacvičovali na tabuli.

   Tvoření: na nástěnce vystavujeme naše rukavice, většině dětem jsem však musela dopomáhat se stříháním, proto se na vás obracím milí rodičové, trénujte občas s dětmi stříhání – stačí rovné podle čáry.

  Děkuji za spolupráci

  Hezký pohodový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  13.01. – 17.01.2020

  Sníh nám zatím nenapadl, ale nám to nevadí – hrajeme si i bez sněhu – stavíme si sněhuláčky z víček od pet lahví, udělali jsme si papírové koule a zkoušeli jsme koulovačku „ na sucho“, naučili jsme  se říkanky „Mrazík cení zoubky“ a „Sněhuláček panáček“.

   Děti zvládly grafomotorické cvičení – nejdříve trénujeme na tabuli a poté na papíře. Rovněž dokreslování sněhuláka se nakonec všem povedlo – cvičení na zrakové vnímání.

  V úterý stále pokračuje tělocvik, děti jsou z tělocvičny nadšené, hodina nám tam uteče jako nic!

  Tvoření: děti si procvičily jemnou motoriku na papírovém sněhuláčkovi – povedl se všem dětem, sněhuláčci jsou vystaveni v 1.patře na síťové nástěnce.

  Hezký pohodový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  6.01. – 10.01.2020

  Vánoční vzpomínání

  Celý týden jsme vzpomínali na prožité vánoční svátky, děti popisovaly své dárky, které našly pod stromečkem.

  Naučili jsme se novou říkanku „Cupy, dupy“, každý den jsme venku na louce hrály pohybové hry, děti se denně dožadovaly běhání a hry na „Babu“ a na „Mrazíka“

  V úterý jsme si pěkně protáhli tělo v tělocvičně a vůbec se dostatečně vyřádili.

  Učili jsme se vyprávět podle obrázků a skládali jsme je vedle sebe tak, aby odpovídaly ději.

  Tvoření a kreslení:

  na nástěnkách v 1.patře vystavujeme první lednové kresby pod názvy „Zimní kouzlení“ a „Hrajeme si“

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  16.12. – 20 12.

  Tento týden byl ve znamení vánočního těšení – zpívali jsme vánoční písničky, poslouchali koledy, recitovali básničky, každý si vyrobil betlém, upekli jsme perníčky (ochutnávku děti donesly domů) a samozřejmě si děti hrály s novými hračkami.

  Hezké prožití vánočních svátků

  a v novém roce ať se vám všem

  dobře daří.

  Vaše paní učitelka Jitka

   

  9.12. – 13.12.

  Prožili jsme krásný týden, který vyvrcholil ve čtvrtek úspěšnou vánoční besídkou. Dětem to moc slušelo a vystupovaly suverénně, bez trémy, protože se nakonec moc na besídku těšily. Všichni jsme měli radost, protože jsme nacvičovali půl druhého měsíce a děti se s nadšením učily všechny písně a básničky.

  V pátek ráno se nás sešlo jen 5 kapříků – ti si to ale užili! Ježíšek přinesl dětem do školky hezké hračky, rozbalovaly jednu po druhé a nevěděly, s kterou hračkou si hrát nejdříve – postupně se všechny děti vystřídaly. Holčičky obdivovaly magnetickou tabulku s oblékáním panenek a kluci jezdili s novými autíčky o sto šest po malé autodráze, společně si všichni hráli na doktora – dostali jsme lékařský kufřík. .Nakonec si každý vybral svou omalovánku a sedl si ke stolečku a vymalovával.

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  2.12. -  6.12.

  Andělský týden

  Celý týden jsme tvořili  - andílky strážné, společně jsme nakreslili vánoční strom s dárečky – visí v 1.patře a děti si napsaly přání Ježíškovi.

  V pondělí děti absolvovaly pěší výlet do Mratína do kina (Kino „Na kolečkách“) na animovanou pohádku “Příběh Čtyřlístku“

  V úterý jsme cvičili  s „ Žabičkami“ v  tělocvičně  a zároveň jsme společně nacvičovali na vánoční besídku.

  Ve čtvrtek jsme absolvovali dopolední výlet do ponyparku, kde jsme se projeli na ponících, prohlédli si zvířata a tradičně vhodili v betlému do pokladničky přání Ježíškovi.

  V pátek se konalo divadelní představení – pohádka s tradiční lMikulášskou  nadílkou, děti zvládly i vyrobit a ozdobit stromečky (nástěnka) a popovídat o setkání s Mikulášem….

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

  25.11. – 29.11.

  Poslední týden v listopadu jsme věnovali pohádkám o zvířátkách, jak se chystají k zimnímu spánku a hráli jsme k tomu pohybové hry, které jsem musela pro velký úspěch několikrát opakovat. V úterý jsme opět využili tělocvičnu a celou hodinu jsme se tam „vyřádili“ (samozřejmě s průběžným odpočíváním). Nejvíce se dětem líbilo koulení velkých míčů a cvičení na lavici.

  Děti si vytvořily vánoční stromeček z ruličky toaletního papíru a vánočního andílka s vánočním přáním. Každý den trénujeme básničky a písničky na vánoční besídku. Na procházce jsme se museli zastavit u vánočního stromu, který bude  tradičně tuto sobotu slavnostně rozsvěcen, děti na něm obdivovaly výzdobu (dárečky), na které se také podílely.

  Na konci týdne děti pomáhaly vytvořit náš školkový stromeček, zdobily dekorace na něj (oříšky potřely lepidlem, posypaly třpytkami), napsaly přáníčko Ježíškovi a zahrály si Kimovu hru: Co se ztratilo…

   Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  18.11. – 22.11.

  Celý týden jsme si povídali o našem těle, jak vypadá postava člověka, děti se seznámily s novými pojmy – kostra, páteř, svalstvo, žíly, tepny…….., Rozdělili jsme si jídlo a pití na zdravé a to, co nám spíše škodí. Děti kreslily postavy maminky, tatínka, sourozenců nebo kamarádů. Učili jsme se popisovat svého kamaráda a hráli veselé hry na sluchové a zrakové vnímání. Na koberci děti samy vytvořily z barevných víček postavu chlapce a holčičky – foto ke shlédnutí v kolonce fotografie.

  V úterý jsme se opět vydováděli v tělocvičně – hráli jsme společně s „Žabičkami“ pohybové hry a cvičili s kroužky. Ve čtvrtek děti absolvovali pěší výlet do Mratína a pěkně si protáhly zdravou chůzí lesem celé tělo.

  Když budete mít čas, trénujte s dětmi tuto básničku:

  Na bílém obláčku andílek maličký,

  prstíčky rozsvítí zářivé hvězdičky.

  Jednu ti posílám i s přáním od srdce,

  ať s láskou prožiješ letošní vánoce.

   

   Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

  11.11. – 15.11.

  Rychle nám vše utíká, za měsíc bude vše v předvánočním duchu a 12.prosince se bude konat vánoční besídka s tvořením vánočních ozdob. Proto jsme začali od pondělí s nácvikem vánočních písní a básní.

  V úterý jsme byli poprvé v tělocvičně a děti byly nadšené – protáhli jsme si celé tělo, běhali jsme slalom, skákali do kruhů, prolézali kruhy, zkusili jsme si cvičení na žebřinách a zahráli jsme si pohybové hry.

  Tvoření: děti si vyrobily hezký lampion

  V pátek jsme si povídali o našem těle, proč bychom měli jíst zdravě a co vše děláme pro to , abychom byli zdraví.

  Na závěr básnička na vystoupení:          Za oknem se vločky honí,

                                                                          zvonky  v dálce tiše zvoní.

                                                                          A stromečky v celé zemi

                                                                          sladce voní vánocemi.                

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  4.11. – 8.11.

  Tento týden nám přálo sluníčko a vůbec bylo teplé počasí, což jsme využili a co nejvíce pobývali společně venku – na louce jsme hráli oblíbené pohybové hry a ve čtvrtek se udělalo takové teplo, že jsme dováděli na zahradě. Ve středu jsme společně s vodníky absolvovali pěší výlet do Mratína lesem kolem rybníka a zpět po louce  - byl to krásný okruh.

  Věnovali jsme se výtvarným činnostem – obtiskávali jsme listy různých stromů (štětcem jsme potírali temperovými barvami listy) na čtvrtku. Učíme se básničku „Zavírám, zavírám les“, zpíváme naučené písně, určujeme počet věci (1 -5).

  Když budete mít čas, trénujte s dětmi adresu jejich bydliště, budou šťastné, že ji znají.

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  29.10. – 1.11.

  Úterý:

  ·         opakování písní, řikadel, nácvik nové písně „Pastelky“, skládání puzzle ve dvojicích, navlékání korálků

  Středa:

  ·         „Halloweenské“ tvoření – škraboška, dýně, netopýr – děti zápolily s nůžkami, moc nám to nejde, ale naučíme se to!

  Čtvrtek:

  ·         „Halloweenské“ veselí – děti v kostýmech tancovaly, hrály soutěživé hry a hlavně vydlabaly krásné veliké dýně – jedna je umístěna před školkou a druhá v mezipatře školky

  Pátek:

  ·         povídali jsme si o stromech – jehličnatých a listnatých, prohlíželi jsme společně obrázky, zahráli si pexeso a nakonec jsme si listnaté stromy osahali na společné pocházce

  Hezký odpočinkový víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  21.10. – 25.10.

  Pondělí:  

  ·         určování zeleniny, povídání o zdravém jídle, logopedická říkadla

   Úterý:

  ·         společný výrobek z přírodnin a barevného papíru, s dětmi jsme vytvořili hezký podzimní strom, děti stříhaly barevné pásky a lepily je okolo stromu, na korunu jsme použili usušenou mochyni a okolo jsme nalepili vylisované listy – naše společné dílo je vystavené v patře na magnetické tabuli

  Středa:

  ·         chůze a běh do rytmu, tleskání x pleskání, pomocí dřívek jsme udávali rytmus, udělali jsme si svého „Smajlíka“, se kterým děti budou plnit různé úkoly

  ·         pohybové hry – děti si oblíbily hru „ Na Peška“

  Čtvrtek:

  ·         „podzimní listy“ – děti si vytvořily velké barevné listy podle předlohy – nastříhaly si barevné papírky, kterými vylepily celý list, všem se to moc povedlo 

  Pátek:

  ·         celé dopoledne jsme se věnovali hudbě, zpívali jsme, hráli na Orffovy nástroje, pohybovali se podle rytmu (střídání tempa) a učili se tleskat – oběma dlaněmi, dvěma prsty do dlaně a hřbetem ruky do dlaní

   

  Hezký prodloužený víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  14.10. – 18.10.

  Pondělí:  divadelní představení „Jak tygřík hledal odvahu“

  Úterý: pravidelné výtvarné tvoření – z jablíček jsme si udělali tiskátka, půlky jablek jsme natírali štětcem žlutou a červenou barvou a otiskli je na čtvrtku, nakonec jsme vytvořili zelené lístky

  Středa:

  ·         věnovali jsme se zpívání a říkankám, vytleskávali jsme rytmus

  ·         vyrobili jsme si muchomůrku – podle vzoru si děti vystřihly nohu a klobouček, nalepily muchomůrku na čtvrtku

  Čtvrtek :

  děti rozvíjely předmatematické dovednosti – počítaly, kolik je jim let, vážily se, měřily, poznávaly barvy, poznávaly své jméno, obtahovaly písmenka, pokoušely se o opis písma - svého jména. Někteří bravurně zvládají, s ostatními budeme trénovat, nebojte :-)

  Pátek:

  ·         dokončili jsme společně muchomůrky – děti ozdobily klobouček bílými puntíky a otiskly zelenou barvou natřené listy

  ·         zahráli jsme si „svolávačky“ – svoláváme děti do kruhu a zpíváme písničky s pohybem

  ·         šli jsme si prohlédnout nové prostory školky, ve kterých si budou hrát za dva týdny naši noví kamarádi

   

  Hezký víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  7.10. – 11.10.

  Pondělí:

  ·         učíme se znát svou adresu – jméno ulice

  ·         říkadla, zpíváme – naučili jsme se novou písničku Jablíčko

  ·         povídáme si o podzimu a podzimním ovoci

  ·         trénujeme počítání do 10

  Úterý:

  ·         podzimní dekorace z kaštanů – děti si navlékly kaštánky na lýkový provázek, které samy nasbíraly

  ·         vybarvily podzimní misku s ovocem

  ·         zazpívali jsme si oblíbené písně

  Středa:

  ·         celé dopoledne jsme se věnovali zeleninové zahrádce – děti určovaly zeleninu a k obrázku hledaly v našem obchůdku atrapy zeleniny, povídali jsme si, kterou zeleninu máme nejraději – každé dítě vyprávělo, co maminka vaří a nakonec jsme si vystavili obrázky na tabuli

  Čtvrtek :

  ·         děti si vybarvily pracovní list jablíčka s červíky – určovaly polohu nahoře, uprostřed a dole

  ·         zopakovaly si říkanky a poznatky o ovoci

  ·         jako poslední se šly vyfotografovat – moc jim to slušelo

  Pátek:

  ·         Děti si nazdobily desky na své výtvory a to technikou tupování - obtiskávání houbičky namočené v barevných temperách. Desky si děti odnášejí domů a mohou si do nich ukládat to, co přinesou ze školky. Cvičení bylo dnes s lavičkou, děti ji přelézali, plazili se procvičovaly na ní břišní svaly a protáhly celé tělíčko. Hráli jsme hru na paměť - pamatuješ si , co řekl kamarád?

  Hezký víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   
   
  30.9. – 4.10.
   
  Pondělí:  
  pohybové hry „Kolotoč“, „Věneček“, „Kolo, kolo mlýnský“, 
  říkadla – Byla jedna babka, Bába jede z kopečka, Myšičko, myš
  stavění z dřevěných kostek ve dvojicích
  Úterý:
  podzimní dekorace z nasušených přírodnin – polystyrenový rámeček jsme vyzdobili ořechovými skořápkami, mochyní a šípky 
  Středa:
  celé dopoledne jsme se věnovali zpívání, rozeznávání vysokých a nízkých tónů, vytleskávání do rytmu, rozezpívání se na slabiky, hráli jsme na Orffovy nástroje, naučili jsme se novou písničku „Běží liška k táboru“
  Čtvrtek :
  děti se naučily s paní učitelkou Katkou novou píseň „Muchomůrka“, zpívaly s klavírem, určovaly správné barvy a nakonec si vybarvily omalovánku  - muchomůrku
  Pátek:
  děti ztvárnily postavu  - měly nakreslit někoho z rodiny, některým dětem se kresba vskutku vydařila, poté jsme šli na procházku k parku, kde jsme nasbírali kaštany a nakonec se děti vydováděly na louce u malého rybníka – schovávali jsme se, běhali na cíl, „zmrazovali se“ kouzelnou hůlkou     
   
  Hezký víkend přeje
  paní učitelka Jitka
   
   

  23. – 27. září

   Pondělí – zabývali jsme se orientací – děti si sedaly  podle pokynů: dopředu, dozadu, pod, nad, vedle

  ·         učili jsme se „svolávačku“ – společně zpíváme píseň s pohybem

  ·         děti vytleskávaly podle rytmu

  ·         zpívali jsme a hráli na orfeovy nástroje – dřívka a rumbakoule

  Úterý – ve školce se uskutečnilo první divadelní – cirkusové vystoupení klauna Pepina a jeho dvou cvičených pejsků, děti byly nadšené, dostaly od klauna balonky a po představení jsme se společně podělily o své dojmy  - nakreslili jsme klauna s balonky, někdo si troufl i na pejsky   

  Středa – zopakovali jsme si říkanky s pohybem a vybarvili velkou mrkev, kterou paní učitelka rozstříhala na 4 díly a úkolem dětí bylo sestavit zpět mrkev a nalepit ji na barevný papír, ukázalo se, že budeme muset trénovat a postupně navyšovat počet rozstříhaných dílků. Poté jsme se všichni vydali hledat schovaný „poklad“  do lesa, zdravotní vycházka všem prospěla – v lese byl příjemný vzduch

  Čtvrtek – s paní učitelkou Hankou si děti povídaly o podzimním ovoci, věnovaly se grafomotorickému cvičení  - „zabalovaly švestku do těsta“

  Pátek – hry na zrakové vnímání, slabikování jmen – vytleskávání podle rytmu, vybarvili jsme si pohádkový dort, který jsem dětem „rozkrájela“ na tři díly a děti měly za úkol ho slepit – všem dětem se podařilo správně zařadit díly vedle sebe.

  Hezký víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

   

  16. – 20. září

   Pondělí – stavěli jsme z barevných dřevěných kostek, děti určovaly barvy a počet, stavěly domky podle vzoru, procvičovali jsme básničku „Kamarád“

  Úterý – v tomto dnu se vždy věnujeme tvoření – tentokrát jsme vytvořili ježka v listí – výtvory dětí jsou umístěny na nástěnkách v 1.patře

  Středa – „Kamarádi zvířátka“ – povídali jsme si o významu slov “kamarád“ a „kamarádství“, děti shlédly v našem divadélku pohádku „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá“, byly nadšeny a neustále mi utíkaly ze židliček, aby se podívaly na maňásky

  Čtvrtek – s paní ředitelkou  děti kreslily značky na desky – tzv. portfolio, pokoušely se o opis písma a učily se lepit dekorační pásky

  Pátek – věnovali jsme se zpěvu – učili jsme se správně dýchat a zpívat ve slabikách  - má, mé, mó, lá, lé, ló ……naučili jsme se zpívat píseň „Měla babka“, opakovali jsme písničky a říkadla, na závěr si děti vybarvily berušku – sluníčko sedmitečné.

  Hezký víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

  9. -13. září

   Pondělí – stále se učíme, jak se k sobě máme chovat, proto si o tom vyprávíme a učíme se říkanky nebo básničky, děti si poprvé zkusily vyplnit pracovní list s tématikou ovoce – přiřazování ovoce ke stromu

  Úterý – v tento den se vždy budeme věnovat nějakému tvoření, tentokrát si děti vyrobily koláž jablka nebo hrušky – šablonu ovoce vyplnily nalepením natrhaných kousků barevného papíru, chválím všechny děti – výrobky jsou ke shlédnutí na nástěnce 

  Středa – naučili jsme se první sloku básničky „Kamarád“ a trénovali jsme orientaci v prostoru – pojmy „vpředu“, „vzadu“, „na“, „pod“ a „vedle“.

  Oblíbenou se stala hra „židličkovaná“

  Čtvrtek – paní učitelka Hanka s dětmi opakovala říkanky, věnovala se pravidlům soužití ve školce – děti si vybarvily jednotlivá pravidla

  Pátek – děti se učily druhou sloku básničky „ Kamarád“, zahrály si oblíbené hry a zkusily si s paní učitelkou Hankou vyplnit pracovní list, který byl zaměřen na zrakové vnímání – jen pár dětí zvládlo úkol, snad proto, že byl pátek a byly unavené? Každopádně budeme trénovat…….

  Hezký víkend přeje

  paní učitelka Jitka

   

   2. – 6. září

   Pondělí – první den ve školce zvládly všechny děti na jedničku, všichni jsme se představili křestními jmény, děti se seznámily s budovou – toalety, umývárna, šatna – kam se odkládají boty a kde oblečení, zkusili jsme si společnou procházku mezi kapkami deště  - šli jsme po chodníku ve dvojicích k bráně parku

  Úterý – zkusili jsme si společně zacvičit, zahráli jsme si hru „Na sochy“, cvičili jsme s paní učitelkou podle hudby a objevovali hračky – stavebnice, hrací domečky, obchůdek s ovocem a zeleninou, auta a  pravěká zvířata (z rodu dinosaurů)

  Středa – učíme se zdravit „dobrý den“ a při odchodu a loučení s paní učitelkou „na shledanou“, děti se postupně naučí oslovení „paní učitelko“ místo stávající „teto“ . Zdůrazňujeme slovíčka, která otvírají srdíčka – „PROSÍM“ a „DĚKUJI“

  Začali jsme nacvičovat říkadla „Bumtarata na vrata“, „Vařila myšička kašičku“, ranní uvítací básničku „ Dobré ráno krásný den“ a s paní učitelkou jsme si zazpívali podle piana

  Čtvrtek – děti si vyrobily s paní ředitelkou notýsek, který je bude hodnotit – za vše, co se jim podař dostanou samolepku nebo razítko smajlíka, děti si lepily obrázky, opisovaly písmena a učily se školková pravidla chování

  Pátek – každé dítě si vybarvilo svého kapříka, aby si zapamatovalo, že patří do oddělení kapříků – ke shlédnutí na nástěnce v 1.patře, děti si nacvičovaly říkanku „Bumtarata na vrata“ a vymalovaly omalovánku k říkance  

  Hezký víkend přeje

  paní učitelka Jitka

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy