TÝDENÍČEK

  12.-16.11.2018

  Tento týden začala paní učitelka Jitkak s dětmi probírat počasí a jeho proměny, děti si upevnily názvosloví kolem počasí, jeho význam (déšť, zamračeno, polojasno, jasno, vítr, bouřka,...), procvičily prstíky při prstovém cvičení "deštík"

  Od úterka je bohužel paní učitelka nemocná, a tak jsem s dětmi pracovala já a paní učitelka Maruška, která si s dětmi vyrobila 3D deštníček, a opakovala básničky. Já jsem si s dětmi ve středu vyzdobila školkové samolepkové sešitky, do kterých  budou děti dostávat samolepku, když budou prímově spolupracovat či se jim něco povede. Pracovali jsme na správné technice lepení, též děti přiřazovaly obrázky dle zadání. Byla různá stanoviště a některé děti si chtěly obejít úplně všechno :-) též jsme se pokoušeli ztvárnit jednotlivé druhy počasí. Nezábavnější se ukázala bouřka, kdy děti válely sudy, protože bouřka přece všechno smete a uválí :-) Ve čtvrtek posilování břišního svalstva "hají a hačačá", hrátky s dřívky, skládání dle zadání, poté dle své fantazie, přiřazování určitého počtu dřívek na podložku určité barvy (barvy záklkadní i doplňkové děti už v pohodě zvládají) Takže pohodový týden, děkuji za něj!

  Mějte pěkné víkendové dny, Klára

  5. – 9.11.

  Jak jsme prožili tento týden:

  ·         v pondělí si děti užily hezké divadelní představení „Podzime, podzime“

  ·         v úterý si děti přinesly domů vlastnoručně vyrobený větrník

  ·         ve středu jsme se věnovali rozvoji matematických dovedností – číslice, číselná řada 1 – 10 (poznávání čísel), určování počtu s přiřazováním kostek, začali jsme se učit říkanku „Princeznička na bále“

  ·         ve čtvrtek si děti vyrobily barevného ježka – potrénovaly si jemnou motoriku obzvlášť při nalepování bodlinek

  ·         v pátek jsem se zaměřila na sluchové vnímání – dělení slov na slabiky, procvičování hlásky „v“ na začátku a uprostřed slova, procvičování formou pracovních listů, říkanka „Princeznička na bále“ a opakování písní

  Hezký víkend všem přeje

  paní učitelka Jitka

   

  29.10. – 2.11.

  Celý týden byl věnován svátku Halloweenu:

  V pondělí a v úterý bylo ve školce málo dětí, ale nám to nevadilo, o to víc jsme si toho užili:

  ·         děti si vyrobily v pondělí malá veselá a barevná strašidýlka, některá jsou zavěšena v mezipatře na hradě

  ·         v úterý jsme vyzdobili třídu kapříků velkými papírovými duchy, které se v oknech samy pohybovaly podle toho, jak foukal vítr a dětem se to moc líbilo

  ·         ve středu přišly děti v maskách nebo v černém či oranžovém tričku a celé dopoledne dováděly ve třídě – tancovaly a hrály oblíbené hry, zároveň jsme společně vydlabali dýni, která je umístěna na chodbě na skříni u kuchyně a nakonec si každé dítě samo vyrobilo strašidýlko – závěs

  ·         ve čtvrtek jsme se věnovali logopedickým říkankám věnovaným měsíci listopadu a poté si děti samy podle vzoru vyrobily usměvavou dýni – všechny děti chválím, protože mi ukázaly, že už dokáží stříhat a bez mé pomoci si poprvé vyrobily závěsnou dekoraci

  v pátek děti povídaly o svých plánech na víkend a v rámci procvičování paměti (a na důkaz, že umějí naslouchat druhým :-)) si musely zapamatovat plány jednotlivých dětí, co koho čeká. To bylo moc fajn. Paní učitelka Maruška nakreslila obrysy veselé louky na zeď u schodů a pátečním úkolem dětí bylo ji pomoc vše vymalovat. Malovat temperovými barvami přímo na zeď je moc bavilo a myslím, že měly i radost, že i ony se podílely na výzdobě školky...

  Hezký víkend všem přeje

  paní učitelka Jitka

  22. – 26.10.
  Jak jsme prožili tento týden:
  stále se učíme adresu bydliště – názvy ulic, ve kterých děti bydlí
  v pracovních listech jsme procvičovali orientaci v prostoru – nad, pod, vedle a zrakové vnímání – děti hledaly rozdíly mezi obrázky
  v úterý si děti vytvořily draka z barevného papíru – jednotlivé výtvory jsou na nástěnce vedle třídy kapříků
  ve středu jsme se věnovali říkankám a básničkám, učíme se stále písničku “Jablíčko“, jemnou motoriku jsme trénovali modelováním ovoce a zeleniny, nakonec si děti vymodelovaly krásné šnečky a vyzdobily je přírodninami 
  ve čtvrtek s paní učitelkou Maruškou si vytvořily podzimní obrázek technikou stínování s barevnými křídami
  učíme se tvořit rýmy, poznávat hlásky, slabikovat slova – vytleskávání slabik
  v pátek paní učitelka zahrála dětem v divadélku pohádku „O veliké řepě“ a poté si ji zahrály samy děti
   
  Všem přeji hezký víkend
  paní učitelka Jitka Matoušková
   
   
   

  15. – 19.10.

  Jak probíhal tento týden:

  ·         celý týden se učíme adresu bydliště – názvy ulic, ve kterých děti bydlí.

  ·         v pracovních listech procvičujeme jemnou motoriku a věnujeme se grafomotorické přípravě

  ·         v úterý jsme vytvořili barevný strom z kousků filcové látky, každé dítě si nakreslilo svůj strom a samo vyzdobilo – jednotlivé výtvory jsou na nástěnce vedle třídy kapříků

  ·         ve středu jsme se věnovali říkankám a básničkám, naučili jsme se říkanku „Tělocvik“

  ·         ve čtvrtek k nám zavítalo „Kouzelné divadlo“, děti měly velké zážitky z vykouzlení živých zvířat

  ·         celý týden jsme si povídali o zvířátkách, jak se chystají na zimu, čteme si příběhy krtka a jeho kamarádů, co dělají na podzim

  ·         v pátek jsme se začali učit novou písničku „JABLÍČKO“ 

  Všem přeji hezký víkend

  paní učitelka Jitka Matoušková

   

  8. – 12.10.

  Každý den jsme trénovali „štafetu“ – předávání míče, obíhání kuželů, běh pozadu, slalom, sbírání věcí. Učíme se zařazovat „na konec“ skupiny, tlesknout druhému do ruky, vyjít z řady a zařadit se. Nejraději děti cvičí podle hudby, kdy napodobujeme různé sporty.

  Připomněli jsme si zeleninu ze zahrádky a z obchodu, děti určovaly zeleninu podle obrázků a ze školkového obchůdku nosili atrapy.

  V úterý jsme z podzimního listí vytvořili za pomocí barev hezkou koláž – obrázek na zeď – všechny výtvory visí na nástěnce v prvním patře.

  Vyzkoušeli jsme si pracovní list zaměřený na soustředění a rozvoj logického myšlení, počítáme do 10 a určujeme počet.

  Učíme se legrační říkanku „Tělocvik“ a písničku „Jablíčko“.

  Děti si vyrobily s paní ředitelkou moc hezký podzimní věneček z přírodnin. S přírodninami se hrála i Kimova hra - co zmizelo, porovnávaly se počty apod....

  Hezký víkend všem přeje

  paní učitelka Jitka

   

  1 .  - 5. 10.2018

  V pondělí se nám vydařil výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Děti si vyrobily voskovou pastelku a barevnou svíčku, k tomu dostaly jako dárek voskové pastelky. Nakonec si v areálu prohlédli minizoo – domácí zvířata, ze kterých je nejvíce zaujaly ovečky a kůň.

  Tento týden nám onemocnělo 7 dětí, tak jsme se nemohli věnovat novým říkankám a písničce, o to víc jsme trénovali rozvoji slovní zásoby a poznávání písmen v abecedě. Protože máme téma“ podzimní ovoce“, nakupovali jsme v našem obchůdku všechno ovoce  a ochutnávali  jsme jablíčka, hrušky a švestky. Vyprávěli jsme si o ovocných stromech, ukazovali si je na obrázcích a v pracovních listech jsme řešili zajímavé úkoly s tématikou podzimu.

  Na nástěnce můžete shlédnout náš „soví strom“ – děti si jeden den vyrobily různobarevné sovičky z toaletních ruliček a další den jsme společně nakreslili strom, vystřihli a nalepili barevné listy a nakonec připevnili sovičky.

  Učíme se házet do dálky a shazujeme pyramidu z plechovek – momentálně je to nejoblíbenější hra. Děti si ozdobily s paní ředitelkou desky – šanony, do kterých si budou doma zakládat výkresy donesené ze školky.

  Hezký víkend všem přeje

  paní učitelka Jitka

   

  24.9.-27.9.

  V pondělí do školky  zavítal klaun Pepino, který sklidil u dětí velký úspěch. Děti spontánně prožívaly představení a za odměnu si odnesly od klauna balonek.

  V úterý jsme se věnovali nástupu nového ročního období  - podzimu. Společně jsme si prohlíželi obrázky k tomuto období a děti jednoduchými větami popisovaly, co se děje v přírodě.

  Výtvarná činnost: na nástěnce u  kapříků je vyvěšeno všech 14 muchomůrek, které tam přímo svítí a dětem se opravdu povedly.

  Ve středu jsme se věnovali procvičování všech říkadel, básniček a písniček, které jsme se v září naučili – Ranní rituál, Kamarád, Měla babka 4 jabka, Pod naším okýnkem ……

  Důraz kladu na výslovnost, proto s dětmi každý den cvičíme stará česká říkadla, je to nenásilnou formou a děti to baví, aniž by si uvědomovaly, že trénujeme jako u logopeda.

  Rozvoj sluchového vnímání  je nutno procvičovat stále po celý rok – je to příprava na budoucí čtení a psaní, aby dítě, než půjde do školy, si uvědomilo jednotlivé hlásky – je to třeba „zautomatizovat“.

  Každý den vyplňujeme pracovní listy – k nahlédnutí jsou u mne ve třídě, každé dítě je má ve svém tzv. „Portfoliu“ – úkoly byly zaměřené na orientaci v prostoru a zrakové vnímání.

  Hezký prodloužený víkend všem

  Vaše paní učitelka Jitka

   

  17.9.-21.9.

  Děti po celý týden trénovaly písničku s pohybem – „Měla babka“, básničku „Ranní rituál“ a „Kamarád“

  Pracovní listy – zaměřené na ovoce a zeleninu, některé děti si daly záležet a velmi hezky obrázky vybarvily.

  V úterý se věnujeme vždy výtvarné činnosti – děti vytvořily naložené ovoce v kompotové láhvi s ozdobným uzávěrem (možno shlédnout na nástěnce).

  Ve středu jsme se věnovali rozvoji matematických dovedností – děti určovaly počet předmětů podle číslic od 1 – 5.

  Rozvoj sluchového vnímání – děti určovaly hlásky na začátku slov, rozeznávaly počáteční písmena svého vlastního jména formou zábavné hry.

  Ve čtvrtek děti s paní ředitelkou pracovaly se skutečným těstem – vyzkoušely si válení těsta a vykrajování, těsto nakonec vyplnily nastrouhanými jablky, domů si odnesly krásné jablečné šátečky na ochutnání.

  V pátek jsme se věnovali opakování a procvičování všech písniček, říkanek a básniček. Děti si stavěly oblíbené hrady, domy, tunely a rakety.

  Vaše paní učitelka Jitka

   

  10.9. – 14.9.

  Děti se velmi rychle adaptují na nový kolektiv „kapříků“. Mám radost, když vidím, v jaké jsou pohodě, jak se smějí a prožívají radost – obzvlášť při ranním tělocviku.

  Nacvičujeme říkanku s pohybem „Ranní rituál“ a učíme se básničku „Kamarád“. Každý den  vyplňujeme pracovní listy zaměřené na zrakové vnímání.

  V úterý jsme trénovali jemnou motoriku – děti si podle šablony obkreslily jablko, do kterého nalepovaly natrhané kousky barevného papíru a zvládly to na jedničku.

  Děti si vyrobily s paní ředitelkou desky na „Portfolio“ (práce s dekorativními páskami), kam se jim budou zakládat zajímavé úkoly, kterými si procvičují a upevňují různé dovednosti a znalosti. Děti se učily poznat své jméno podle počátečního písmene a opisovaly své jméno.

  Na závěr týdne jsem dětem zahrála pohádku „ Boudo, budko“ ve školkovém divadélku.

  Vaše paní učitelka Jitka

   

  3. – 7. září

  Celý týden se děti vzájemně „skamarádily“, objevovaly nové hračky ve třídě a společně si hrály. Vzpomínali jsme na prázdniny a zajímavé zážitky – děti si přinesly mušličky, pohlednice a různé drobnosti.

  Každý den si připomínáme a vysvětlujeme základní pravidla chování ve školce, hlavně pravidlo šnečkové, ouškové a košťátkové.

  Zazpívali jsme si písničky, které se děti naučily v loňském roce v oddělení žabiček, zahráli jsme si oblíbené hry – židličkovanou, čáp ztratil čepičku, na sochy….

  Celý měsíc se budeme věnovat kamarádství, vzájemné pomoci, uznání a respektování druhého – nikomu neubližujeme (pravidlo ručičkové), nebereme druhému hračky a neničíme výtvory kamaráda, které vytvořil z kterékoliv stavebnice.

  Učíme se nazpaměť říkanku „Kamarád, kamarád“ a ranní rituál „Dobré ráno, krásný den“.

  Hezký víkend všem přeje paní učitelka JITKA.

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy