Zápis na školní rok 2024-25

  Zápis do MŠ Měšice na rok 2024-25

  Č.j.:     91/024

  Datum vyhotovení: 23.5.2024

  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku  takto:

  Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí  k předškolnímu vzdělávání v Mateřské  škole Měšice  uchazečů s tímto registračním  číslem:

   

  16/024, 18/024, 15/024, 13/024, 36/024, 33/024, 40/024, 24/024, 47/024, 23/024, 46/024, 11/024, 32/024,

  29/024, 34/024, 45/024, 49/024, 21/024, 20/024, 35/024, 12/024, 39/024, 17/024, 41/024, 25/024, 19/024

   

  Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 23.5.2024 na veřejně přístupném místě – na úřední desce MŠ Měšice před vchodem budovy, ulice Nosticova 17 a na web stránkách MŠ www.msmesice.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.                                                                                        

  Pokud máte zájem o vydání rozhodnutí o přijetí  -  pondělí 3. června 2024 v čase 15-16.30 hod. nebo po telefonické domluvě.

      

                                                                                              Klára Foniová Pokorná, ředitelka MŠ Měšice

   

   

  Zápis do MŠ Měšice na rok 2024-25 se uskuteční 2.5.2024 v přízemí budovy MŠ Nosticova 17.

  Je nutné si rezervovat konkrétní čas na http://materska-skola-mesice.reservio.com/

  Dokumenty, které je potřeba vzít s sebou na zápis:

  1.       Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  2.      Vyplněná přihláška ke stravování v MŠ

  3.      Evidenční list potvrzený lékařem

  4.      Originál rodného listu dítěte (k nahlédnutí) + kopie rodného listu k založení (stačí obyčejná, neověřená) 

  Pořadí ve kterém budou přijímány děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Měšice bude následující:

  ·         děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Měšice. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

  ·         děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Měšice,  narozené nejpozději 31.8.2020 k pravidelné docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

  ·         děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Měšice,  narozené nejpozději 31.8.2021 k pravidelné docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

  ·         děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Měšice,  narozené nejpozději 31.1.2022 k pravidelné docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

  ·         děti s trvalým pobytem mimo obec Měšice u Prahy, seřazené chronologicky dle věku od nejstaršího po nejmladší a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

  Potřebné formuláře jsou ke stažení na této stránce dole, popřípadě si je můžete přijít vyzvednout do mateřské školy

  dne 15. dubna, kdy bude probíhat Den otevřených dveří, z organizačních důvodů v čase 10-11.30 a 15-16.30 hodin.

  Pokud byste potřebovali cokoli zkonzultovat, můžete mne kontaktovat na info@msmesice.cz nebo na telefonu 777 304 024.

  Mějte klidné dny a těším se na viděnou.

  Klára Foniová Pokorná, ředitelka MŠ Měšice

   

              Klára Foniová Pokorná, ředitelka MŠ Měšice

   

  
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy